EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Ακριβέ μου συνδικαλισμέ…


 

Το θέμα της χρηματοδότησης των συνδικάτων επανήλθε στην επικαιρότητα, με αφορμή την απόφαση του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης να ελέγξει την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ΓΕΣΑΣΕ και τη ΣΥΔΑΣΕ.
Τα αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν επιδοτηθεί από τον ΕΛΓΑ, μέσω παρακράτησης μέρους των εισφορών, που καταβάλλουν οι αγρότες κατά το διάστημα 1994 – 2011 με 58,4 εκατ. ευρώ χωρίς να έχουν δώσει απολογιστικά στοιχεία.
Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σχεδόν ακολουθεί την νεότερη ιστορία της Ελλάδας, καθώς προβλέφθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά λειτούργησε από τον Ιωάννη Μεταξά το 1937, οπότε καθιερώθηκε η εισφορά υπέρ της Εργατικής Εστίας, κονδύλια της οποίας κατευθύνονται προς τα συνδικάτα.
Επίσης, από το 1937 (με τον αναγκαστικό νόμο 971) καθιερώθηκε η λεγόμενη συνδικαλιστική σύνταξη, η οποία καταργείται από την 1η Νοεμβρίου 2012 και αφορούσε σε πρόεδρους και γενικούς γραμματείς πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων συνδικαλιστών οργανώσεων καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με 12ετή θητεία που είχαν αποκτήσει μία από τις παραπάνω ιδιότητες έως και το 1999.
Η ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1918 και -σύμφωνα με το οργανόγραμμα της- έχει ως μέλη της 157 δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα), οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερους από δύο εκατομμύρια μισθωτούς.
Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), ιδρύθηκε τον Μάιο του 1926 και καλύπτει περίπου 400.000 δημοσίους υπαλλήλους. Εξαιρούνται οι ένστολοι, ενώ οι πυροσβέστες είναι η μοναδική επαγγελματική ομάδα αυτής της κατηγορίας που καλύπτεται από την ΑΔΕΔΥ.
Οι δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και αντιμετωπίζονται φορολογικά ως Ανώνυμες Εταιρείες.

Η ΓΣΕΕ, απασχολεί περίπου 50 εργαζόμενους. Η πρόσληψη -στην Συνομοσπονδία έχει να γίνει εδώ και έξι χρόνια, σύμφωνα με συνδικαλιστικά στελέχη- γίνεται με διαγωνισμό, αφού εκτιμηθούν οι υποψηφιότητες από Διαπαραταξιακή Επιτροπή.
Στην ΑΔΕΔΥ απασχολούνται πέντε υπάλληλοι και ισχύει το ίδιο καθεστώς ως προς τις προσλήψεις.
Η οικονομική κατάσταση των συνδικάτων (έσοδα- έξοδα) παρακολουθείται από εσωτερική Ελεγκτική Επιτροπή και ο οικονομικός απολογισμός παρουσιάζεται προς έγκριση στα εκλογοαπολογιστικά συνέδρια και δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο.
Οι συνδικαλιστές, δεν αμείβονται για την δραστηριοποίησή τους στην ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ. Πληρώνονται τον μισθό τους από την εργασία τους, όπου όμως, τελούν σε συνδικαλιστική άδεια.
Επιπλέον αμοιβή προβλέπεται για όσους συμμετέχουν σε κοινωνικούς φορείς, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων όπως, τα ασφαλιστικά ταμεία και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 ευρώ, ενώ οι συνεδριάσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 3 με 4 κάθε μήνα.
Εφόσον ο συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος των συναδέλφων του στον χώρο εργασίας του, τότε προβλέπεται αποζημίωση για την συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλιο των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, βάσει του καταστατικού τους.
Σε μια περίοδο κατά την οποία έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, οι κρατήσεις υπέρ των συνδικάτων για την κάλυψη της διοικητικής λειτουργίας τους, αλλά και η χρηματοδότηση προγραμμάτων από κοινοτικούς πόρους για Ινστιτούτα, προγράμματα κατάρτισης και άλλες δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων, φαντάζουν πολυτέλεια.
Στη γλώσσα των αριθμών: Οι κρατήσεις προς Οργανισμούς από τους οποίους κονδύλια διοχετεύονται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους φορείς τους, είναι οι εξής:
- Εργατική Εστία 0,35% για τον εργαζόμενο επί των μικτών αποδοχών και 0,35% για τον εργοδότη (καταργήθηκε για τον εργοδότη).
- ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) 0.10% για τον εργαζόμενο και 0,71% εργοδότη
Στο προηγούμενο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΓΣΕΕ, το 34ο που πραγματοποιήθηκε το 2010, τα έσοδα της Συνομοσπονδίας για την τριετία 2007- 2009 ήταν 21.272.482 ευρώ. Εξ αυτών τα 20.249.918 ήταν χρηματοδότηση μέσω Εργατικής Εστίας.
Για την περίοδο 2010-2013 προϋπολογίζονται έσοδα 23.850.000 εκ των οποίων 21.600.000 από την Εργατική Εστία, η οποία μπορεί να καταργήθηκε, ωστόσο ο συνδικαλιστικός… κουμπαράς πέρασε στον ΟΑΕΔ.
Μάλιστα, στον οικονομικό απολογισμό εμφανίζονται ως δαπάνη 3 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία με την ένδειξη «διάφορα έξοδα», στα οποία περιλαμβάνονται οδοιπορικά και άλλες δαπάνες. Οι δαπάνες λειτουργίας, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Το σύνολο των χρημάτων που εκταμιεύθηκαν από τον ΟΑΕΔ προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αγγίζει τα 27.000.000 ευρώ. Από τον ΛΑΕΚ εκταμιεύθηκε το ποσό των 6.000.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση της ΑΔΕΔΥ προέρχεται από εισφορές των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου: τρία ευρώ ετησίως, ανά μέλος με συνολικά έσοδα της τάξεως των 2.996.000 ευρώ στην τριετία.
Το άλλο μεγάλο κεφάλαιο, είναι η χρηματοδότηση παράπλευρων δραστηριοτήτων των συνδικάτων, όπως Ινστιτούτα και Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης, κατά κύριο λόγο με κοινοτικά κονδύλια.
Τον Απρίλιο, με την, υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 2.588/6.82, απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων αποφασίζεται η τροποποίηση της οριζόντιας πράξης «ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ». Σύμφωνα με την απόφαση η συνολική επιχορήγηση αγγίζει τα 6.192.204,50 ευρώ.
Τον Ιούνιο, το Ινστιτούτο επιχορηγείται και από την Γενική Γραμματεία Ισότητας με το ποσό των 120.000 ευρώ, προκειμένου να προωθήσει και να ενισχύσει την συμμετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης, ενώ παράλληλα, μόνο από το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ χρηματοδοτήθηκε περίπου με 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, έχει επιφορτιστεί με το έργο της Διά Βίου Μάθησης και έχει προχωρήσει «στον σχεδιασμό του β” κύκλου υλοποίησης (2010-2012) μιας σειράς προγραμμάτων για συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με στόχο τον συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεών τους». Το συνολικό κονδύλι για το 2012 αγγίζει τα 16.000.000 ευρώ.
Η ΑΔΕΔΥ, ως τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση λαμβάνει διάφορες επιχορηγήσεις μέσω των δύο Ινστιτούτων της, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και το Κοινωνικό Πολύκεντρο, χρήματα που δίδονται για δράσεις στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων.
Μόνο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα καταγεγραμμένα κονδύλια που διοχετεύθηκαν προς το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο άγγιξαν τα 5.000.000 ευρώ, ενώ το Κοινωνικό Πολυκέντρο της ΑΔΕΔΥ έλαβε πάνω από 1.200.000 ευρώ.
Τον περασμένο Ιούλιο η ΑΔΕΔΥ επιχορηγήθηκε μέσω των δύο οργανισμών με το ποσό των 2.061.275 ευρώ για την προώθηση της διαβούλευσης.

ΠΗΓΗ
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID