EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Αναρρωτικές Άδειες δημοσίων υπαλλήλων αλλαγές στο καθεστώς

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα προαγωγών, στην κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και φορέων, καθώς και στις αναρρωτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνει το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου και είναι έτοιμο για κατάθεση στην βουλή.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις Αναρρωτικές Άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη οκταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) Μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.»

Άρθρο 7
Το άρθρο 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ
26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 55
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ` ανώτατο όριο.

2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
α) με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ` έτος και
β) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής ή του επικεφαλής μονάδας δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από δέκα (10) κατ` έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περιπτώσεων α` και β’ δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.

4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.»

Άρθρο 8
Το άρθρο 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 56
Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας και διαχείρισης λοιπών ζητημάτων υγείας
των υπαλλήλων 

1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.

2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας και των αντίστοιχων αποδοχών με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις
μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.

3. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται από την υπηρεσία, ύστερα από γνωμάτευση Δ/ντη Κλινικής ή επικεφαλής μονάδας Δημόσιου Νοσοκομείου με την περικοπή των αποδοχών μίας (1) ημέρας για κάθε άδεια ως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες. Κατ΄ εξαίρεση χορηγείται με πλήρεις αποδοχές η αναρρωτική άδεια:
α) Λόγω δυσίατου νοσήματος, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση της αρμόδιας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165,
β) Λόγω προβλήματος κύησης,
γ) Λόγω νοσηλείας τεσσάρων (4) ημερών τουλάχιστον σε δημόσιο νοσοκομείο
δ) Κατόπιν χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο

4. Άδεια διάρκειας πέραν των 10 ημερών κατ’ έτος για ψυχική νόσο χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του παρόντος.

5. H υπηρεσία υποχρεούται να αποστέλλει αμελλητί, και όχι πέραν των 10 ημερών,την αίτηση του υπαλλήλου, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 165 του παρόντος, στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ίδιου άρθρου. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
-Έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου και ακριβής αριθμός μηνών και ημερών 12
-Αριθμός των αναρρωτικών αδειών που έλαβε ο υπάλληλος το τρέχον έτος και κατά την τελευταία 8ετία
- Αριθμός αναρρωτικών αδειών για ψυχική νόσο, κατά περίπτωση, που έλαβε ο υπάλληλος το τρέχον έτος και κατά την τελευταία 8ετία

6. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η ειδική υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στην επιτροπή προσφυγών του άρθρου 166.

7. Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

8. Μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, η υπηρεσία ή ο υπάλληλος με αίτηση του, μπορούν να απευθύνονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην αρμόδια ειδική υγειονομική επιτροπή για γνωμοδότηση περί του ιάσιμου ή μη της νόσου. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις αρμόδιες ειδικές υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

9. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απόλυση εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.

10. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, με αποκλειστικά δική του ευθύνη και μέσα, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Η υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει τον υπάλληλο προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής. Αν ο υπάλληλος υπαιτίως δεν παρουσιαστεί, και η διαδικασία έχει κινηθεί με αίτηση του, τότε απορρίπτεται το αίτημα του. Στην περίπτωση που η παραπομπή του από την υπηρεσία αφορά σε απόλυσή λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, και εφόσον δεν παραστεί δύο (2) φορές μετά από πρόσκληση της επιτροπής, τότε η επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα.

11. Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει και εφόσον πρόκειται για αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος λόγω δυσίατης ασθένειας ή λόγω ψυχικής νόσου να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.

12. Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει υπάλληλο για παρακολούθησή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα εφόσον κρίνει ότι για τη χορήγηση οιασδήποτε γνωμάτευσης τούτο είναι αναγκαίο.

13. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ` οίκον ασθένειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.»

Κατεβάστε όλο το νομοσχέδιο εδώ

ΠΗΓΗ: www.trolleatzis.com
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID