EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Περνούν από «κόσκινο» 192.000 εκπαιδευτικοί και διοικητικοί

Καταγραφή όλων των εκπαιδευτικών σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα πραγματοποίησε  από τον περασμένο Σεπτέμβριο το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εντοπίσει τους «λουφαδόρους», όπως λένε χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου.

Με βάση την ανάλυση των στοιχείων ο αριθμός ανέρχεται στους 500, ενώ η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά. Στο ίδιο  μήκος κύματος, όπως αποκαλύπτει non paper του υπουργείου Παιδείας μπήκε σε εφαρμογή αξιολόγηση του συνόλου των εκπαιδευτικών και των διοικητικών καθώς το υπουργείο αντέτεινε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαθεσιμότητα 7500 εκπαιδευτικών χωρίς αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με το non paper του υπουργείου καταγράφεται ότι: «Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του είχε ορίσει την συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας στις 12.500 «διαθεσιμότητες»  σε 7.500 εκπαιδευτικούς.

Το Υπουργείο Παιδείας υποστήριξε ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός των υπό Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών ή Διοικητικών Υπαλλήλων δεν μπορεί να προηγείται της Έκθεσης Αξιολόγησης των Δομών, των Υπηρεσιών και του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Γι αυτό προέβη σε αξιολόγηση των δομών του – που στελεχώνουν 192.000 άτομα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΊ - και κατέδειξε με μεθοδολογική αρτιότητα ότι στους σε Διοικητικές Θέσεις έχει 2500 κενές οργανικές θέσεις που καλύπτουν έως σήμερα αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που δύνανται να τεθούν σε διαθεσιμότητα δεν υπερβαίνουν τους 2.000.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υιοθέτησε και υποστήριξε αποτελεσματικά τις τεκμηριωμένες θέσεις του Υπ. Παιδείας στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις.
Παράλληλα, και οι εκπρόσωποι της Task Force & της Τρόικα συμφώνησαν με τη μεθοδολογική επάρκεια και συνεπώς με τα ποσοτικά  αποτελέσματα του staffing plan, ήτοι 2.000 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα.

Από τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς κατά την 30η Ιουνίου 2013 το ΥΠΑΙΘ προχωρά με τη σειρά στα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα) στις 4933 κενές οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες Γυμναστών, Πληροφορικής, Γαλλικής Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής και Καλλιτεχνικών , υποχρεωτική μετάταξη ισάριθμων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των ιδίων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν.

2ο Βήμα) «διαθεσιμότητα» εκπαιδευτικών που προκύπτουν από  κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων σε ειδικότητες αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Σχολών, που οδηγούν στην ανεργία ή «επικαλύπτονται» στην αγορά εργασίας από αποφοίτους ΤΕΙ & Δημοσίων ΙΕΚ.

3ο Βήμα)  υποχρεωτική μετάταξη στις 2.500 κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ της Κεντρικής & των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καθώς και των Δημοσίων ΙΕΚ  όσων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να πλεονάζουν, με ισόποση μείωση αποσπάσεων, εφόσον είναι κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ.

Μετά από συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών συστημάτων τεχνικής εκπαίδευσης, μελέτη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας και ανάπτυξη περιγραμμάτων επαγγελμάτων εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα επαγγέλματα υγείας όπως Βοηθοί Φαρμακείων, Βοηθοί Φυσιοθεραπευτών, Βοηθοί Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, Βοηθοί Νοσηλευτών, Βοηθοί Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων &  Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας καθώς και επαγγέλματα όπως Γραφικών Τεχνών, Σχεδίασης & Παραγωγής Ενδύματος, Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης & Αργυροχρυσοχοΐας δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε στην κατάργηση 46 ειδικοτήτων από τις 110 ειδικότητες που υπήρχαν, συνολικά, έως σήμερα, και συνεπώς στη κατάργηση 2.500 οργανικών θέσεων της τεχνικής εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 2000 θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι υπόλοιποι επειδή είτε λόγω κοινωνικών κριτηρίων είτε λόγω μεταπτυχιακών εξαιρούνται και υποχρεωτικά μετατάσσονται σε Διοικητικές Θέσεις που υπάρχουν κενά.

Άρα οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα προέρχονται από την κατάργηση του τομέα Υγείας & Πρόνοιας και των Ειδικοτήτων Αισθητικής, Κομμωτικής και Γραφικών Τεχνών στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ.

Από αυτούς το 60% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες απαραίτητες και αναγκαίες των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των ΟΤΑ.  Γεγονός που προμηνύει την αξιοποίησή τους και την επαναπροσληψή τους στις Υπηρεσίες υγείας του σχετικού Υπουργείου τους προσεχείς μήνες.
Από τους υπολοίπους που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες που είτε ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα είτε μπορούν να ασκήσουν, όπως υδραυλικοί, κομμωτές κ.α.»

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας: 
«Οι λουφαδόροι εκπαιδευτικοί δεν μετρήθηκαν, εξαιρέθηκαν από το σύστημα διαχείρισης προσωπικού που κατέγραψε πόσοι εκπαιδευτικοί είναι υπεράριθμοι και πόσοι λείπουν, ανά βαθμίδα και  ανά ειδικότητα.

Άρα κανείς λουφαδόρος δεν γίνεται αιτία για να μπει στη διαθεσιμότητα κάποιος άλλος  εκπαιδευτικός, κάποιος από τους εκπαιδευτικούς που θα βρίσκονται στη λίστα.
Από το Μάρτιο, έχουμε στείλει όλες τις περιπτώσεις για όσους υπάρχουν ενδείξεις ότι λουφάρουν στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι είναι οι μόνοι εκτός των Διευθυντών των Σχολείων που έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν και να οδηγήσουν στην «έξοδο» τους λουφαδόρους. Πέραν αυτού δεν ξεπερνούν σύμφωνα με τις ενδείξεις τους 500 δηλαδή το 0,30% των εκπαιδευτικών.

 Δεν γλίτωσαν δηλαδή οι λουφαδόροι και έστειλαν άλλους στη διαθεσιμότητα.
Πέραν αυτού από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρχίσαμε να καταγράφουμε τους εκπαιδευτικούς σε πληροφοριακό σύστημα. Μέχρι τότε κανείς στο υπουργείο δεν ήξερε καθημερινά ποιος δουλεύει που και πόσο.  Τώρα πια από το Σεπτέμβριο μπορεί να μην «υπάρχουν» λουφαδόροι αφού ο έλεγχος που εμείς τώρα εφαρμόσαμε θα τους οδηγήσει στην τάξη να δουλέψουν»
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID