EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Ενας μήνας προθεσμία για να σώσετε το σπίτι σας

 Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης το νομοσχέδιο των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών, για τους πλειστηριασμούς στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις για το κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο και την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου.
 
Βάσει των διατάξεων για την απαγόρευση των πλειστηριασμών οι οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια έχουν ένα μήνα προθεσμία - έως τις 31.1.2014 - για να προσκομίσουν στις τράπεζες στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, ώστε να μην βγουν τα σπίτια τους σε πλειστηριασμό.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις 10 το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να ψηφιστεί το Σάββατο από την Ολομέλεια, μετά από δεκάωρη συζήτηση.

Ανακοινώνοντας την κατάθεση του νομοσχεδίου στις 10 το βράδυ της Πέμπτης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Δραγασάκης, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι εισάγεται σε τόσο σύντομο χρόνο προς συζήτηση και ψήφιση.

«Ελπίζω η κυβέρνηση να έχει κάποιες πειστικές απαντήσεις γι΄ αυτό» είπε από την έδρα και ευχήθηκε «καλό ξενύχτι στους βουλευτές που θα θελήσουν να το διαβάσουν».

Αναλυτικά τι προβλέπεται για τους πλειστηριασμούς

Συγκεκριμένα από 01.01.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους (δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους), εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και εφόσον:

- το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000 ευρώ

- η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ (εξαιρουμένων καταθέσεων και κινητών αξιών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα).

Ειδικά για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω,  τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «είναι σαφής η πρόθεση του νομοθέτη να παρέχει επιπλέον προστασία στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες τα όρια τις διάταξης προσδιορίζονται ως εξής:

Η αντικειμενική του αξία ορίζεται να μην υπερβαίνει τις €220.000

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €38.500

Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με €297.000, εκ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις €16.500.

Διορία ενός μήνα στους «κόκκινους» δανειολήπτες εώς 31.1.2014

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση  να υποβάλουν στην τραπεζα υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία τους, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερή αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Όπως διευκρινίζεται η  υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι οτιδήποτε φέρει βεβαιωμένη ημερομηνία και αποδεικτικό αποστολής, όπως λχ αυτοπρόσωπη ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου ατόμου υποβολή ενώπιον του δανειστή, επίδοση με δικαστικό επιμελητή, συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας με αποδεικτικό αποστολής κλπ.

Σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης μέχρι 31.1.2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού η τράπεζα μπορεί επίσης, να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01.01.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 01.01.2007, β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, ε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, στ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ζ) πιστοποιητικό Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των παραπάνω εγγράφων εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες - εμπόρους το υπολογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.

Ειδικά για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης για 3  μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριμένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσό των μηνιαίων δόσεων που αντιστοιχεί στο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη:Παράταση μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση

Στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε η διάταξη για την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Έκθεση του ΓΛΚ που τη συνοδεύει, προβλέπεται απώλεια εσόδων αλλά όχι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ που υποστηρίζει η Τρόικα. Σύμφωνα, μάλιστα, με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, είναι ενδεικτικό ότι ενώ η Τρόικα προέβλεπε απώλεια 140 εκατ. ευρώ στο 5μηνο που ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ, οι απώλειες τελικά δεν είναι ούτε οι μισές.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν υπερισχύσει η εκτίμηση της ελληνικής πλευράς για τις απώλειες εσόδων από τη παράταση του μέτρου το 2014, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να παρουσιάσει ισοδύναμα μέτρα στη διαπραγμάτευση του Ιανουαρίου για το "κενό" του 2014 και το Μεσοπρόθεσμο.

Κατασχέσεις ακινήτων με ατομική ειδοποίηση

Πέρα από τη διάταξη για τον ΦΠΑ στην εστίαση, το υπουργείο Οικονομικών φέρνει διατάξεις και για τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Συγκεκριμένα:

    δίδεται για πρώτη φορά στην οφειλέτη, επί οικειοθελούς συμμόρφωσης, να επιλέγει ο ίδιος, μεταξύ περισσοτέρων χρεών του, πιο θα εξοφληθεί, ενώ έως την παρούσα τη σειρά αυτή καθόριζε η φορολογική αρχή
    για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά ότι η αποστολή και η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη
    μεταβάλλεται το καθεστώς υπολογισμού των τόκων και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων επί εκπροθέσμου καταβολής καθώς και οι όροι και οι περιπτώσεις απαλλαγής από τους τόκους
    προβλέπεται ότι τόσο οι οφειλές των στρατευμένων αλλά και οι οφειλές των ανηλίκων, για όσο διάστημα αυτοί στερούνται της προβλεπόμενης από το νόμο εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής απαλλάσσονται από διοικητικές κυρώσεις. 
 Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID