EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Το πλάνο για την πώληση της Εταιρείας Ύδρευσης Θεσσαλονίκης


Το πλάνο για την πώληση της Εταιρείας Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

Τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 51% των μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), που θα αναλάβει να «τρέξει» το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Αυτό ανέφερε χθες, Τετάρτη 23/1, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, παρουσιάζοντας το σχέδιο παραχώρησης της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ΑΕ.

Κριτήρια, υποχρεώσεις και τιμολόγιο

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξουν αυστηρά κριτήρια για την επιλογή του παραχωρησιούχου, όπως το «πλαφόν» των 80 εκατ. ευρώ των ίδιων κεφαλαίων, αλλά και η εμπειρία στη διαχείριση, στον σχεδιασμό, στη λειτουργία και στη συντήρηση ενός συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης για τουλάχιστον τρία χρόνια σε περιοχή που εξυπηρετεί τουλάχιστον μισό εκατομμύριο κατοίκους.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Τάκης Αθανασόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Εμίρης, κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα υπάρξει «σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων» μεταξύ της ΕΥΑΘ, της ΕΥΑΘ Παγίων (δηλαδή της δημόσιας εταιρίας που διαθέτει το σύνολο των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης) και του Δημοσίου.

Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ υποσχέθηκε στους βουλευτές τον καθορισμό «ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές», όπως «το πλαίσιο σχεδιασμού, χρηματοδότησης και υλοποίησης των απαιτούμενων επενδύσεων για τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών και το ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει». Παράλληλα, όπως είπε η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει «μηχανισμός οριοθέτησης του ύψους των τιμολογίων».

Πώληση ως τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με το σχέδιο της αποκρατικοποίησης, η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης, η οποία έχει εναπομείνουσα διάρκεια 18 ετών, θα επεκταθεί. Όμως αυτό θα αποφασιστεί στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, καθώς θα ληφθούν υπ' όψιν οι προτάσεις των ίδιων των υποψήφιων επενδυτών για την περίοδο της επέκτασης της σύμβασης.

Ο διεθνής διαγωνισμός, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο θα ξεκινήσει η εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 51% της εταιρείας και θα γίνει η πρώτη επιλογή των υποψήφιων επενδυτών βάσει κριτηρίων ευρωστίας, εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Στο δεύτερο μέρος, κατά το οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα προβούν σε έλεγχο της εταιρείας και θα υποβάλουν σχόλια επί των νομικών κειμένων της συναλλαγής, θα ακολουθήσει η πώληση του 51% των μετοχών της εταιρείας και η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης. Οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές βάσει των τελικών κειμένων της σύμβασης παραχώρησης. Έτσι ο ανάδοχος θα καταστεί ελέγχων της ΕΥΑΘ με το 51% και στη συνέχεια θα υπογράψει την τροποποιημένη σύμβαση.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο αναμένεται να γίνει η επιλογή των υποψηφίων για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, τον Αύγουστο εκτιμάται ότι θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές, ενώ η επιλογή του παραχωρησιούχου υπολογίζεται να γίνει τον Σεπτέμβριο. Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ πιστεύει ότι η ιδιωτικοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο, έχοντας περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα ελέγχει το ιδιωτικό μονοπώλιο

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση και για το σκέλος της ρύθμισης του ιδιωτικού μονοπωλίου. Ρόλο ρυθμιστή θα αποκτήσει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία θα αναλάβει την εποπτεία της υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης και θα παρακολουθεί την «τήρηση ποιοτικών και λοιπών προδιαγραφών παροχής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης, την τήρηση της χάρτας δικαιωμάτων των καταναλωτών, τον προσδιορισμό και υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, την τήρηση υλοποίησης των υποχρεώσεων έναντι της ΕΥΑΘ παγίων και το αντίστροφο».

Επίσης, θα ελέγχει και θα εγκρίνει την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση, τον καθορισμό των επενδυτικών αναγκών και τη διαπραγμάτευση ανά πενταετία του επενδυτικού προγράμματος, καθώς και την επιβολή ποινών σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης παραχώρησης.

Οι στόχοι της αξιοποίησης, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, είναι η επιλογή «στρατηγικού εταίρου που θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη τήρηση» των υποχρεώσεων της παραχώρησης, τη διενέργεια επενδύσεων για τη συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων και τη «βελτιστοποίηση του καταβλητέου από τον στρατηγικό επενδυτή οικονομικού ανταλλάγματος για την πώληση ποσοστού 51% των μετοχών» της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, «η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης παρουσιάζει δυσλειτουργίες και χρήζει αναμόρφωσης», λόγω της μη ύπαρξης «ξεκάθαρων και διακριτών ρόλων» μεταξύ Δημοσίου, ΕΥΑΘ Παγίων και ΕΥΑΘ, ενώ διαπιστώνει «δυσλειτουργίες στην παρακολούθηση και έλεγχο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης».

Νερό και δίκτυα παραμένουν στο Δημόσιο

Όπως απάντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών ο κ. Εμίρης, «αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί να πουληθεί είναι το 51% του παραχωρησιούχου», ο οποίος «απλώς εμπορεύεται το νερό, το οποίο μεταπωλεί το Δημόσιο».

«Το Δημόσιο ελέγχει δύο πράγματα. Πρώτον, ελέγχει το φυσικό αγαθό το οποίο δεν πρόκειται να πουληθεί. Το φυσικό αγαθό θα συνεχίσει να το ελέγχει το ελληνικό Δημόσιο και ελέγχει και τα δίκτυα. Τόσο τα δίκτυα που μεταφέρουν φυσικό αγαθό από τις πηγές μέχρι τη πόλη όσο και τα δίκτυα που διανέμουν το φυσικό αγαθό μέχρι τον τελικό πελάτη. Αυτά συνεχίζει και τα κρατάει το Δημόσιο. Όχι μόνο κρατάει τα υφιστάμενα, αλλά και όλες τις επενδύσεις τις οποίες θα κληθεί να πραγματοποιήσει ο παραχωρησιούχος κατά τη διάρκεια της παραχώρησης και αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένος να κάνει» ανέφερε στους βουλευτές.

Σύμφωνα με τον κ. Εμίρη, στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους, θα περιληφθεί το ύψος των επενδύσεων τις οποίες θα αναλάβει να κάνει ο παραχωρησιούχος.

«Το δεύτερο πράγμα που θα υπάρχει στη σύμβαση παραχώρησης, και είναι πολύ σημαντικό, είναι η τιμολογιακή πολιτική, η οποία ακόμα αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστή. Θα είναι γνωστή η τιμολογιακή πολιτική για την πρώτη 5ετία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Να είναι, δηλαδή, ξεκάθαρες οι ταρίφες των τιμολογίων του νερού για την πρώτη 5ετία, ώστε να ξέρει ο επενδυτής με τι ακριβώς θα τιμολογεί τον πελάτη» τόνισε.

«Θα υπάρχει ένας ευκρινέστατος και ξεκάθαρος μηχανισμός ο οποίος θα βασίζεται στην τιμή που αγοράζει το νερό, στα έξοδά του, στις επενδύσεις που θα κληθεί να κάνει και σε μία εύλογη απόδοση την οποία πρέπει να παίρνει. Πρέπει να παίρνει απόδοση ο επενδυτής στα πάγια και στα κεφάλαια που θα έχει επενδεδυμένα για να έχει κίνητρο να πραγματοποιεί τις επενδύσεις και να παίρνει μια εύλογη αποδοτικότητα, ώστε αυτές οι επενδύσεις να έχουν νόημα γι' αυτόν. Ειδάλλως δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει» σημείωσε ο κ. Εμίρης.

Άγνωστη η τιμή πώλησης

Πάντως, απέφυγε να σχολιάσει την τιμή πώλησης. «Ειπώθηκε κάτι για 26 εκατομμύρια κέρδη και 80 εκατομμύρια ευρώ τιμή πώλησης. Ασφαλώς εμείς ποτέ δεν είπαμε ποια είναι η τιμή πώλησης. Αυτή θα προκύψει από τον διαγωνισμό» υπογράμμισε.

«Στην ερώτηση εάν είναι η ασάφεια αποτρεπτική στην τιμολογιακή πολιτική για την ιδιωτικοποίηση, ασφαλώς ναι. Γι' αυτό τον λόγο, όμως, θα τεθεί αυτό προς διαβούλευση, θα το ξέρουν οι επενδυτές, θα το λάβουν, θα το συζητήσουμε, θα το διαπραγματευτούμε, θα ακούσουμε τα σχόλια όλων, θα τα φέρουμε, ώστε όλοι οι επενδυτές να έχουν μια κοινή σύμβαση παραχώρησης και πάνω σ' αυτή θα δοθούν οι αποτιμήσεις» παραδέχθηκε ο κ. Εμίρης.

«Το τελευταίο που έχω σημειώσει είναι, εάν τα επενδυτικά έργα θα είναι κοστολογημένα και διασυνδεδεμένα με τα τιμολόγια. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι τεχνικοί μας σύμβουλοι, θα τα ξέρουν αυτά τα πράγματα όλοι οι επενδυτές, θα είναι διαφανέστατο. Θα είναι, λοιπόν, κοστολογημένα τα επόμενα έργα, θα έχουν μία άποψη μάλλον για τις επενδύσεις που απαιτούνται και ασφαλώς θα είναι διασυνδεδεμένα με τα τιμολόγια» κατέληξε.

Εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης


Εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

Υπογράφτηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη η εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α´17/23.1.2013).

Η εγκύκλιος εδώ.

Χωρίς λεωφορεία, Προαστιακό και ΟΣΕ το Σάββατο


 

Κανονικά θα λειτουργήσουν το Σάββατο το Μετρό (σ.σ. λόγω επίταξης), ο Ηλεκτρικός και το Τραμ, ωστόσο η ταλαιπωρία δεν λέει να λάβει για το επιβατικό κοινό, καθώς 24ωρη απεργία έχουν κηρύξει οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία της πρώην ΕΘΕΛ, στον Προαστιακό και στον ΟΣΕ. Μάλιστα, οι συρμοί του Προαστιακού και του ΟΣΕ θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει κηρύξει 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.
Αυτό σημαίνει, ότι και οι συρμοί του Μετρό που κινούνται στη γραμμή 3 Αιγάλεω-Αεροδρόμιο, θα κάνουν τερματικό σταθμό στην Δουκίσσης Πλακεντίας, καθώς η γραμμή από εκεί προς το «Ελ. Βενιζέλος» υπάγεται στον ΟΣΕ. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το σωματείο των εργαζομένων στα τρόλεϊ, για να αποφασίσουν τη στάση τους.

Τρόλεϊ: 24ωρη απεργία αύριο 26/01/2013


 

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας αποφάσισε το ΔΣ της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ για  αύριο Σάββατο  26/01/2013

Ανέβηκαν οι τόνοι για τους πενταμηνίτες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου


 

Ανέβηκαν οι τόνοι, στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Βόλου, με αφορμή το θέμα των απλήρωτων εργαζόμενων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, ενώ έγινε γνωστό ότι τα χρήματα εκταμιεύτηκαν και από σήμερα το μεσημέρι επρόκειτο να εκταμιευτούν τα χρήματα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές των οφειλόμενων δύο μηνών. Τα ΕΚΒ εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης στον εργαζόμενους στο Μετρό και τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Κατά του ΠΑΜΕ και ανακοίνωσης που εξέδωσε, επιτέθηκε ο πρόεδρος του ΕΚΒ Θανάσης Παπαδημόπουλος, με αφορμή των απλήρωτων πενταμηνιτών, τονίζοντας ότι έγινε αποδέκτης λάσπης για το θέμα και ακούστηκαν πολλά σε βάρος τους από ορισμένους που είναι πολιτικά κατευθυνόμενοι. Αναφορικά με την προμήθεια του 5%, που φέρεται ότι εισέπραξε ο ίδιος (σύμφωνα με την καταγγελία του ΠΑΜΕ), προκάλεσε τα μέλη της Διοίκησης που πρόσκεινται στην παράταξη, αν έχουν τέτοια στοιχεία να προσφύγουν στην εισαγγελία. Ο κ. Παπαδημόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό της υπόθεσης, και στις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που υπήρξαν, αλλά και τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε το ΕΚΒ.

Ο πρόεδρος του ΕΚΒ ανακοίνωσε ότι η υπόλογος υπέγραψε την επιταγή την Τρίτη το μεσημέρι την παρέλαβε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη Λάρισα και από σήμερα το μεσημέρι γίνεται η κίνηση των χρημάτων. Ωστόσο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, για όσα τον κατηγορούν για βία και τρομοκρατία και τόνισε ότι τη μεγαλύτερη φραστική επίθεση την δέχθηκαν οι εργαζόμενοι του ΕΚΒ, για τους οποίους υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εργασίας για την πληρωμή τους και επί επτά μήνες ήταν απλήρωτοι.

Προβλήματα σε άλλους χώρους
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημόπουλο, τις περασμένες ημέρες έγινε τριμερής συνάντηση με τους εργαζόμενους στη μονάδα Αλτσχάιμερ, που εδώ και οκτώ μήνες παραμένουν απλήρωτοι και τόνισε την αναγκαιότητα συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να υπάρξει κάποια δέσμευση για την καταβολή δεδουλευμένων.
Επίσης ενημέρωσε και για τους εργαζόμενους στην ΒΜΤ που τους οφείλονται περίπου 1.500 € στον καθένα από επίδομα αδείας, αλλά και για τους εργαζόμενους στη VPI, που επισκέφθηκε πρόσφατα ο διευθυντής της Αθήνας και, υπήρξαν πληροφορίες ότι δεν τίθεται θέμα να κλείσει το εργοστάσιο, αλλά στόχος των ενδείξεων για μη συντήρηση των εγκαταστάσεων και έλλειψη πρώτων υλών, είναι να μειωθούν οι μισθοί.

Τέλος, ζήτησε εντός του Φεβρουαρίου να γίνει γενική συνέλευση του ΕΚΒ με τις απόψεις όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν και να ισχυροποιούνται και οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΕΚΒ με τη στήριξη των εργαζομένων.


Στην τοποθέτησή του ο Γραμματέας του ΕΚΒ Δημήτρης Βασιλείου, επεσήμανε ότι, θα πρέπει τα πρωτοβάθμια σωματεία να αναλάβουν το ρόλο τους μέσα από τους χώρους εργασίας και να ενημερώσουν όλους τους εργαζόμενους. Όπως ανέφερε, πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία όλοι οι εργαζόμενοι και να αποδείξουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν κωλυσιεργεί.
Αναφορικά με τις θέσεις του ΠΑΜΕ για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, επισήμανε ότι έχουν ειπωθεί από πλευράς ΔΑΚΕ το 2011.

Ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, εξέφρασε την αντίθεση της παράταξης όσον αφορά στο ψήφισμα συμπαράστασης των απεργών στην Αθήνα, που διάβασε ο πρόεδρος και χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση των δύο άλλων παρατάξεων αναφορικά με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Απαντώντας στην επίθεση στο ΠΑΜΕ του προέδρου, ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ δήλωσε «αποδεχόμαστε αυτό που έχουμε γράψει ότι το ΕΚΒ θα λάβει κάποιοι ποσό ως προμήθεια για λειτουργικά έξοδα επί του συνολικού έργου. Εμείς ζητάμε να αποποιηθούν αυτή την προμήθεια».

Κατά της επίταξης απεργών

Το ΕΚΒ εξέδωσε ψήφισμα καταδίκης της απόφασης της κυβέρνησης για επίταξη των απεργών εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και της νυχτερινής επέμβασης των ΜΑΤ στο Αμαξοστάσιο. Το Ε.Κ. Βόλου καλεί τα Σωματεία όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να καταγγείλουν αγωνιστικά (με κήρυξη απεργίας) την απόφαση για επίταξη, και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους εργαζόμενους στο Μετρό και σε όλα τα Μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΠΗΓΗ

Νόμιμη η απεργία των εργαζομένων σε τρόλεϊ και λεωφορεία


 

Απέρριψε το Μονομελές Πρωτοδικείο την προσφυγή της «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» προκειμένου να κριθεί παράνομη η σημερινή απεργία των εργαζομένων στα τρόλεϊ και τα λεωφορεία.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η κινητοποίηση προκηρύχτηκε κατά τρόπο νόμιμο από το ΕΚΑ και έτσι απέρριψε την αίτηση της ΟΣΥ.


ΠΗΓΗ

48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΗΡΥΞΕ Η ΠΝΟ

 
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Στη  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ αποφασίστηκε Πανελλαδική 48ωρη Απεργία με προοπτική κλιμάκωσης  σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με έναρξη την Πέμπτη 31/01/2013 στις 06.00.
Καταδικάστηκε το επαίσχυντο μέτρο της επίταξης που επέβαλε η κυβέρνηση στους εργαζόμενους του ΜΕΤΡΟ που αγωνίζονται ενάντια στην κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η κυβέρνηση Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τρόικας, προωθεί την κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των κλαδικών Συμβάσεων.
Με το Σχέδιο Νόμου «Για την Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ και άλλες διατάξεις» καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στα κατώτερα πληρώματα των ποντοπόρων πλοίων και σκαφών αναψυχής, αποδέχεται τις προτάσεις των εφοπλιστών με διάλυση των οργανικών συνθέσεων από ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα, καταργεί τη δεκάμηνη δρομολόγηση των συμβατικών πλοίων και την 7μηνη των ταχύπλοων.
Παραδίδει το Λιμενικό Σύστημα, τις υποδομές και τις περιοχές της χώρας στο μεγάλο κεφάλαιο, που το καλεί δια μέσου παραχωρήσεων – ξεπούλημα να επενδύσει με πιλότο το εργασιακό καθεστώς της COSCO που το διαφημίζει ως «πρότυπο», εκχωρώντας τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας αλλά και τα ίδια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, υπονομεύοντας τα ναυτεργατικά – εργατικά δικαιώματα, τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες προς όφελος των εργαζομένων της χώρας μας.
 Καλούμε τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα σωματεία, τους φορείς, να καταδικάσουν την πολιτική της βίας και της τρομοκρατίας, της κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.
 Να συντονίσουμε την δράση μας με πολύμορφους αγώνες και απεργιακούς αγώνες για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής  Σύμβασης και κλαδικών Συμβάσεων.
Η κυβέρνηση να πάρει πίσω το επαίσχυντο Σχέδιο Νόμου «για την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ», να αγωνιστούμε για σύγχρονες – ασφαλείς θαλάσσιες – εναέριες – επίγειες συγκοινωνίες από εργαζόμενους με συνδικαλιστική οργάνωση – ΣΣΕ -  Κοινωνική Ασφάλιση που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
 Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους συνταξιούχους, τους σπουδαστές να συμμετέχουν στην οργάνωση και προετοιμασία του Απεργιακού αγώνα μέσα και έξω από τα πλοία, στους ναυτότοπους, στις σχολές.
ΟΛΟΙ στην ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ για την ΑΠΕΡΓΙΑ
την ΤΡΙΤΗ 29 ΓΕΝΑΡΗ 2013, στις 10.30 το πρωί
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΕΝ
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Στα δικαστήρια η ΟΣΥ για την απεργία σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Την εκδίκαση της προσφυγής της ΟΣΥ κατά της απεργίας που κήρυξαν τα σωματεία των λεωφορείων και των τρόλεϊ, αναμένει το υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας το δόγμα «νόμος και τάξη» στις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών.

Παράλληλα, αναζητείται νομικός και τεχνικός τρόπος για να δοθεί έκπτωση στους κατόχους καρτών απεριορίστων διαδρομών για τον Φεβρουάριο, προκειμένου να βρεθεί το «ισοδύναμο» για τις χαμένες ημέρες των παράνομων απεργιακών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου.

Κύκλοι του υπουργείου εκτιμούν ότι η ΟΣΥ έχει αρκετά νομικά επιχειρήματα στη «φαρέτρα» της για να πείσει το δικαστήριο να χαρακτηρίσει τις κινητοποιήσεις παράνομες και καταχρηστικές. Σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο υποχώρησης για λόγους δημοσιονομικούς. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η υπόθεση της επίταξης ήταν μάλλον δυσάρεστη, όμως, όπως λένε, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα υιοθέτησης των αιτημάτων των απεργών.

Και αυτό διότι, όπως υπογραμμίζουν, το ενιαίο μισθολόγιο έρχεται να αναστείλει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την «κίνηση καλής θέλησης» των συνδικαλιστών ως προσχηματική. «Ο νόμος είναι νόμος. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις και δύο ταχύτητες» σημειώνουν.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις πρακτικές του παρελθόντος. Δεν είμαστε απέναντι στους εργαζομένους, αλλά ενάντια σε συντεχνιακές λογικές. Εάν κάνουμε πίσω, θα είναι το ξήλωμα του πουλόβερ. Ομως, εάν φύγουμε από το πλαίσιο της τρόικας, θα ξαναζήσουμε την αγωνία του Ιουνίου» λένε.

Σε σχέση με την επικείμενη προσφυγή των επιστρατευθέντων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της πολιτικής κινητοποίησης, κύκλοι του υπουργείου απαντούν ότι τηρήθηκε κατά γράμμα ο νόμος του 2007, ενώ επισημαίνουν ότι οι διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις κρίνονται στα αρμόδια δικαστήρια.

Σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο, σημειώνουν ότι ο νόμος προβλέπει μεσοσταθμικά 1.900 ευρώ και εγγυάται ότι κανείς δεν θα χάσει περισσότερο από το 25% του μισθού του. «Οι χαμηλόμισθοι της ΣΤΑΣΥ δεν θα υποστούν καμία ζημιά. Υπάρχει πρόβλεψη για τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες, τα νυχτερινά, τα κυριακάτικα και τις αργίες» λένε κύκλοι του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι θα μπει «φρένο» στους υψηλόμισθους των ΔΕΚΟ.

Κύκλοι του υπουργείου υπογραμμίζουν επίσης, ότι βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο παροχής εκπτώσεων για τις κάρτες απεριορίστων του Φεβρουαρίου, προς αντιστάθμιση των χρημάτων που έχασαν οι κάτοχοί τους, λόγω των παράνομων απεργιών του Ιανουαρίου στο μετρό.

Κατά πληροφορίες, εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως το να δοθούν δωρεάν εισιτήρια για κάποιες ημέρες ή να σφραγιστεί το κουπόνι του Ιανουαρίου.

Επίσης, μένει να αναζητηθεί η νομική φόρμουλα για την αποζημίωση, καθώς θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα γίνει με την έκδοση υπουργικής απόφασης ή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΑ.

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ) κήρυξε 48ωρη απεργία για το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, καλύπτοντας τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ΟΣΥ (λεωφορεία - τρόλεϊ).

«Η Κυβέρνηση αποφάσισε το δρόμο της σύγκρουσης αντί του διαλόγου απέναντι στους εργαζόμενους στις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας. Καταγγέλλουμε την σκληρή και απαράδεκτη απόφαση της επιστράτευσης για τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Ζητάμε να ανακληθεί άμεσα το βάρβαρο και αντεργατικό μέτρο της πολιτικής επίταξης στα μέσα σταθερής τροχιάς και να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για σύναψη Σ.Σ.Ε στους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας» καταλήγει.

Το ΒΗΜΑ

Νέα 48ωρη απεργία στο μετρό εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ για την συνταγματικότητα της επίταξης


 

Νέα 48ωρη απεργία για την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στο μετρό, οξύνοντας την σύγκρουση με την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτούμενοι να κριθεί ως "αντισυνταγματικό" το μέτρο της επίταξης. Επίσης, με δρομολόγια Σαββάτου κινούνται οι συρμοί του μετρό σήμερα, έπειτα από την εφαρμογή της πολιτικής επιστράτευσης, που επέβαλε η κυβέρνηση.
Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη αναχωρήσει οι πρώτοι συρμοί του μετρό από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων, αν και επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια θα είναι αρχικά αραιά και θα γίνονται με ρυθμούς Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με στοιχεία από τη διοίκηση της Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.), ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων που φτάνει στους χώρους εργασίας τους κατόπιν της παραλαβής των φύλλων της επίταξης τους. Εκτιμάται ότι έως αυτή τη στιγμή φύλλα επίταξης έχει παραλάβει σχεδόν το 90% των εργαζομένων.

Ακινητοποιημένο το μετρό την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη – Νέα 48ωρη απεργία των εργαζομένων – Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση
Δίχως τέλος η οξύτατη διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και των εργαζομένων στο μετρό, καθώς οι τελευταίοι εξήγγειλαν νέα 48ωρη απεργία για τις 28 και 29 Ιανουαρίου, δηλαδή την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, αντίστοιχα.
Στο περιθώριο της κυβερνητικής απόφασης και εφαρμογής της πολιτικής επιστράτευσης, οι εργαζόμενοι στο μετρό καταγγέλλουν την «συνεχή άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου να προσέλθει σε διάλογο, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων».
Τέλος, στέκονται ως συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι στους εργαζομένους των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς, οι οποίοι πλήττονται και αυτοί βάναυσα από τις αντιαναπτυξιακές πολιτικές της κυβέρνησης.

«Πάγωμα» της επιστράτευσης ζητούν οι εργαζομένων του Μετρό από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να «παγώσει» η επιστράτευσή τους.
Το «Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών» προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στρέφεται κατά των αποφάσεων του πρωθυπουργού και του υπουργού Ανάπτυξης για την επιστράτευση του προσωπικού του Μετρό, καθώς και την επίταξη της χρήσης των ακινήτων και κινητών της «Αττικό Μετρό Α.Ε.» και της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» που είναι απαραίτητα για «την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».
Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό ζητούν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή του πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία να «παγώνει» άμεσα τις επίμαχες αποφάσεις του πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού, όπως επίσης να ανασταλούν και να ακυρωθούν οι επίμαχες κυβερνητικές αποφάσεις για τη επίταξη.
Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η επίταξή τους είναι αντίθετη σε διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 29, 87 και 105, το άρθρο 22 του Συντάγματος που απαγορεύει την αναγκαστική εργασία, καθώς και το άρθρο 23 του Συνταγματικού Χάρτη το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της απεργίας, ενώ παράλληλα είναι αντίθετη και στο Ν. 3536/2007 που καθορίζει τους κανόνες της πολιτικής κινητοποίησης.
Ακόμη, επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (παλαιότερες αποφάσεις) η επίταξη υπηρεσιών μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, όπως είναι οι θεομηνίες ή η αντιμετώπιση «ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία». Όμως, στην προκειμένη περίπτωση για την επίταξη του προσωπικού του Μετρό δεν συντρέχουν οι συνθήκες αυτές (Θεομηνία, κ.λπ.). Κατά συνέπεια οι κυβερνητικές αποφάσεις για την επίταξη του επίμαχου προσωπικού είναι αντισυνταγματικές.
Επίσης, υπογραμμίζουν ότι οι αποφάσεις για την επίταξη των εργαζομένων στο Μετρό εκδόθηκαν κατά κατάχρηση εξουσίας, καθώς αναφέρουν ότι «εκδόθηκαν ως αντίμετρα σε απεργιακή κινητοποίηση και όχι για τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που τίθενται με το άρθρο 22 παράγραφος 4 του Συντάγματος».
Τέλος, σημειώνουν ότι η βλάβη που υφίστανται είναι «άμεση και προφανής και δεν θα μπορέσει να ανορθωθεί στο μέλλον, δεδομένου ότι πλήττεται άμεσα το δικαίωμά τους στην απεργία και καταργείται η δυνατότητα διεκδίκησης των αιτημάτων τους».

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τη χώρα να εκτροχιαστεί και να πάνε χαμένες οι θυσίες του λαού
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει τη χώρα να εκτροχιαστεί και να πάνε χαμένες οι θυσίες του λαού, ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του που οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ έβαλαν σε λειτουργία τα μέσα σταθερής τροχιάς.
"Είμαστε ικανοποιημένοι που οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ έβαλαν σε λειτουργία τα μέσα σταθερής τροχιάς", τόνισε ο κ. Χατζηδάκης για να προσθέσει "Κυβέρνηση και πολίτες μπορούμε να τα καταφέρουμε".

Τσίπρας (ΣΥΡΙΖΑ): Αντισυνταγματική και πραξικοπηματική η επιστράτευση -  Να ανακληθεί άμεσα
«Αντισυνταγματική και πραξικοπηματική» χαρακτηρίζει ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος την επιστράτευση των εργαζομένων στο μετρό της Αθήνας και ζητούν την άμεση ανάκλησή της, με ερώτηση την οποία κατέθεσαν στη Βουλή και απευθύνουν στους υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης. «H πραξικοπηματική επιβολή του- στρατιωτικού χαρακτήρα- μέτρου της επιστράτευσης στους απεργούς εργαζομένους του ΜΕΤΡΟ, προκειμένου να καμφθεί ο αγώνας τους, αποτελεί ευθεία επίθεση ενάντια στη συνταγματική νομιμότητα, ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταργήσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη "κινεζοποίηση" τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα» αναφέρουν οι υπογράφοντες, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για «ακραίες, αυταρχικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές που θυμίζουν ανώμαλες πολιτικά περιόδους του παρελθόντος στη χώρα μας».
Ειδικά για την αστυνομική επιχείρηση στα Σεπόλια, αναφέρεται ότι «καταδεικνύει αυτό τον επικίνδυνο, αντιδημοκρατικό κατήφορο, στον οποίο ολισθαίνει με τεράστια ταχύτητα η συγκυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ».

Συμβολική κατάληψη στο μετρό του «Αγίου Αντωνίου» - Πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων
Πορεία από τα Σεπόλια και συμβολική κατάληψη στον σταθμό του μετρό «Άγιος Αντώνιος» πραγματοποίησαν νωρίτερα, οι εργαζόμενοι των μέσων σταθερής συγκοινωνίας, στο περιθώριο της πολιτικής επιστράτευσής τους.
Προς συμπαράσταση των εργαζομένων, συμμετείχαν τόσο συνδικαλιστές έτερων κλάδων, όσο και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες-Τραμ , Μετρό, Ηλεκτρικός), αναφέρει σχετικά:...

«Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία των Μέσων Σταθερής Τροχιάς καθώς η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας αντιμετώπισαν και επίλυσαν τα όποια τεχνικά προβλήματα υπήρξαν, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία και των τριών μέσων.
Τα δρομολόγια σε πρώτη φάση θα διεξάγονται με μικρότερη συχνότητα από την συνήθη, θα εξομαλυνθούν ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς θα συνεχίζεται και η προσέλευση των εργαζομένων στις θέσεις τους».

Υ.Γ. Τα προβλήματα δεν τα έλυσε η διοικηση και οι εργαζόμενοι αλλά τα ΜΑΤ. 
Στο κομμάτι αυτό οι διοίκηση απέτυχε παταγωδώς και για το λόγω αυτό πρέπει να ΑΠΟΛΥΘΕΙ

Είναι υποχρέωση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. να γίνει επίσημος χορηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Συρρικνώθηκε κατά 4 δισ. το εισόδημα των νοικοκυριών


ΕΛΣΤΑΤ: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων (Γ`Τρίμηνο 2012) (Προσωρινά Στοιχεία) 

Νέα συρρίκνωση της τάξεως του 10,6% εμφάνισε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στα 33,2 δισ. ευρώ από 37,2 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.
 Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση κατά 11,3% των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.
Από τα στοιχεία της στατιστικής αρχής προκύπτει ότι το τρίτο τρίμηνο του 2012 οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν στο 23,9% των συνολικών εσόδων (από 21,2% το τρίτο τρίμηνο 2011 και 18,3% το τρίτο τρίμηνο 2010). Παράλληλα, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας υποχώρησαν το τρίτο τρίμηνο πέρυσι στο 20,7% των συνολικών δαπανών (από 24% το τρίτο τρίμηνο 2011), ενώ οι κοινωνικές παροχές μειώθηκαν στο 35,9% των συνολικών δαπανών (από 43,5% το τρίτο τρίμηνο 2011).
Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2011, σε 35,9 δισ. ευρώ από 38,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -8,1% έναντι -2,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.
Ταυτόχρονα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2011, σε 2,8 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 15,4% από 16,1% το τρίτο τρίμηνο 2011.

πηγη

Γ. Παναγόπουλος: Η κυβέρνηση βρήκε γήπεδο και αντίπαλο


Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος χαρακτήρισε σήμερα το πρωί την επίταξη των εργαζομένων στο μετρό ως μέτρο ακραίο και αντιδημοκρατικό, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ.

«Η εργασία δεν πρέπει να μπαίνει σε διαφήμιση. Όταν μια επιχείρηση που μπαίνει στο δημόσιο δεν είναι ελλειμματική γιατί πρέπει να μπαίνει μαχαίρι στο μισθό τους»;

Και έκλεισε την τηλεφωνική του παρέμβαση λέγοντας: «Καταγγέλλουμε την αντιδημοκρατική αυτή πολιτική». 

"Δεν τελειώσαμε" το μήνυμα των εργαζομένων στην κυβέρνηση


- Δεν κινείται κανένα Μέσο Μαζικής Μεταφοράς σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας - Παναττική στάση εργασίας 12:00-16:00
- Στα χέρια των απεργών φτάνουν ήδη τα πρώτα φύλλα πορείας για την επίταξη στο Μετρό
- Δύσκολα θα κινηθούν σήμερα οι συρμοί του Μετρό, ελπίδες για κανονική λειτουργία από αύριο
- Επιχείρηση ΜΑΤ, ΥΜΕΤ και ΕΚΑΜ στις 03:40 στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια
- Κατέλαβαν το χώρο και τον παρέδωσαν στην Αττικό Μετρό


Άλλη μια μέρα, η ένατη, ταλαιπωρίας για τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το Μετρό για τις μετακινήσεις τους. Άλλη μια μέρα κίνησης στους δρόμους. Ίσως όμως να είναι η τελευταία...

Η απόφαση της κυβέρνησης να κηρύξει επίταση στα μέσα σταθερής τροχιάς και πολιτική επιστράτευσης των εργαζομένων έφερε νέα γενική απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Από τα μεσάνυχτα έχουν αρχίσει να παραδίδονται τα φύλλα πορείας και όσοι τα λαμβάνουν υποχρεούνται να επιστρέψουν στη δουλειά, ειδάλλως παραπέμπεται στο πειθαρχικό με το ερώτημα της απόλυσης.

Όμως η εκτίμηση είναι πως σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινηθούν ξανά οι συρμοί σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Και είναι δύσκολο γιατί δεν αναμένεται να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εργαζόμενων ώστε να κινηθούν με ασφάλεια τα τρένα. Ίσως από αύριο.

Εργαζόμενοι που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο δήλωσαν ότι τα φύλλα πορείας έφτασαν στα χέρια τους στις 04:00 τα ξημερώματα, λίγο μετά την επέμβαση της αστυνομίας. "Από τα άγρια μεσάνυχτα έχουν αρχίσει να επιδίδονται τα φύλλα πορείας προς τους εργαζόμενους οι οποίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπακούσουν και να εφαρμόσουν τις εντολές του νόμου, αν και η πράξη αυτή είναι παράνομη γιατί δεν προβλέπεται πουθενά", δήλωσε στο NewsIt ο Χρήστος Κούκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Κίνησης ΣΤΑΣΥ.

"Μέσα στον πανικό της η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να πατάξει την όποια φωνή αντίδρασης. Καταδικάζουμε με κάθε τρόπο και προς όλες τις κατευθύνσεις αυτή τη βάρβαρη πραξικοματική ενέργεια που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ανοίξει το Μετρό για να πούμε ότι κάναμε την παρέμβαση σαν κυβέρνηση και πατάξαμε τους απεργούς, αλλά να κινηθεί το Μετρό με ασφάλεια. Είμαστε σε συνεννόηση με τους νομικούς και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν τελειώνει τίποτα σήμερα", πρόσθεσε.

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δε θα κάνουν πίσω.
Στο πλευρό τους έχουν και τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα Μέσα αλλά και τη ΓΣΕΕ υπό την ομπρέλα της οποίας γίνεται η σημερινή 24ωρη απεργία.
Σε συμπαράσταση των απεργών στα μέσα σταθερής τροχιάς έχει κηρυχθεί παναττική στάση εργασίας 12:00-16:00.

ΟΛΟΙ εναντίον των ΔΗΜΙΩΝ μας…

Η δωσίλογη κυβέρνηση των ανδρεικέλων δεν βρήκε άλλο μέσον άμυνας εναντίον των απεργιακών κινητοποιήσεων από την ΕΠΙΤΑΞΗ: Μια νέα, ανοικτή πλέον, πραξικοπηματική πράξη.
Μετά την παλίρροια των παρακρατικών τρομοκρατικών πράξεων και προβοκατσιών (κατασκευή κλίματος ανοικτών πολιτικών εκτροπών), τώρα η κυβέρνηση των κλιμακούμενων πραξικοπημάτων, προχωρεί σε μία ΠΡΩΤΗ, ανοικτή πράξη δικτατορικής αυθάδειας: Στην επιστράτευση των απεργιακών κινητοποιήσεων!!!


Μόνο πλέον αφελείς δεν μπορεί να καταλάβουν ότι αυτή η κυβέρνηση ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ τη στρατηγική του ΦΑΣΙΣΜΟΥ του 4ου Ράιχ: Το τρομοκρατικό τσάκισμα του ελληνικού λαού, την ΕΠΙΒΟΛΗ της ΩΜΗΣ βίας εναντίον του ελληνικού λαού που αγωνίζεται να επιβιώσει και να διεκδικήσει τη σωτηρία του μέσα από τον αγώνα του ΚΑΙ να ξεφύγει από τη ΦΡΙΚΗ που του έχουν επιβάλλει τα ανδρείκελα των χρηματιστηριακών μαφιών…

Η ανοικτή αυτή δικτατορική ΕΚΤΡΟΠΗ της επίταξης των εργαζομένων στα Μέσα Μεταφοράς σηματοδοτεί τη ΜΕΤΩΠΙΚΗ σύγκρουση που προωθεί αυτή η κυβέρνηση με το σύνολο των εργαζομένων και του ελληνικού λαού που καταστρέφεται ανελέητα και βογκά κάτω από τον οδοστρωτήρα των θανατηφόρων μέτρων της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση,
βρισκόμενη η ίδια σε οικτρό αδιέξοδο και σε πανικό, λόγω της συσσωρευτικά διογκούμενης και συμπιεσμένης λαϊκής ΟΡΓΗΣ, έχει την ΑΥΤΑΠΑΤΗ ότι θα «ρυθμίσει» τις εκρηκτικές και πολιτικές διεργασίες ΚΑΙ τη δική της διάσωση μέσα από επιτάξεις και ανοικτές δικτατορικές πράξεις.

Πλανάται πλάνην οικτρά!!!

Η λαϊκή ΟΡΓΗ είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ. Έχει «τρυπήσει» και τα «στεγανά» του καθεστώτος: Τους κατασταλτικούς του μηχανισμούς…

Η ΟΡΓΗ και απελπισία του ελληνικού λαού δεν μπορεί πλέον να μπει στο γύψο.

Κάθε πράξη γύψου, όπως οι επιτάξεις ή οι διώξεις, θα επεκτείνει, θα μαζικοποιεί και θα ηλεκτρίζει ακόμα περισσότερο τη λαϊκή ΟΡΓΗ: Θα τη συσπειρώνει, θα τη ΓΕΝΙΚΕΥΕΙ και θα την ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ…


Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς, με την άκαμπτη αγωνιστική του στάση και το ρωμαλέο αντιστασιακό τους φρόνημα, θα αποτελέσουν το σπίρτο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ…

Το ΤΕΛΟΣ αυτής της πραξικοπηματικής κυβέρνησης είναι προδιαγεγραμμένο…

Η ΕΠΙΤΑΞΗ αποτελεί την ΑΡΧΗ του ΤΕΛΟΥΣ της…

Η «τάξη» της που επιχειρεί να θεμελιώσει πάνω στην εξόντωση και στον ΘΑΝΑΤΟ του ελληνικού είναι κτισμένη πάνω στη άμμο: Είναι η ΑΤΑΞΙΑ της ΦΡΙΚΗΣ, μια αταξία που εκκολάπτει τους αναγκαίους εκείνους όρους τη ΤΑΞΗΣ των εργαζομένων, της «λαϊκής τάξης»…

ΟΛΟΙ εναντίον των ΔΗΜΙΩΝ μας…

ΟΛΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ...

Αν αυτό δεν είναι κωλοτούμπα, τότε ποιο είναι;Όταν είσαι αντιπολίτευση μπορείς να λες ότι θέλεις... φτάνει να "ψήσεις" τους Έλληνες να σε ψηφίσουν...Όταν γίνεις πια κυβέρνηση, μπορείς μετά να μιλάς για λάθη του περελθόντος...
ΠΗΓΗ: facebook και real.gr

Aνακοίνωση απο Σωματείο Εργαζομένων Προαστιακού


 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Έπειτα από την φασιστική απόφαση της κυβέρνησης για πολιτική επιστράτευση των συναδέλφων απεργών στο Μετρό, το Σωματείο μας αποφάσισε ύστερα από έκτακτο Δ.Σ. την προκήρυξη επαναλαμβανόμενων 24ωρων απεργιών σε συνεργασία και με την κάλυψη της Ομοσπονδίας μας, αρχήςγενομένης από αύριο 25/1 και για όσο χρειαστεί!

Παράλληλα σας καλεί αύριο στις 10.00 πμ. σε προσυγκέντρωση στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Κηφισού προκειμένου να κατευθυνθούμε μαζικά προς το μηχανοστάσιο του Μετρό για να συμπαρασταθούμε και με την φυσική μας παρουσία στους συναδέλφους απεργούς!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Την ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι τόσο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όσο και σε άλλους εργασιακούς χώρους ενώνονται για πρώτη φορά τόσο μαζικά και δυναμικά, θα είναι έγκλημα αν δεν βρεθούμε κι εμείς εκεί!
Να βρεθούμε εκεί, μαζί με όλους τους συναδέλφους από όλους τους κλάδους, προκειμένου να ανατρέψουμε την πιο απάνθρωπη ίσως κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ τούτος εδώ ο τόπος…


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                         Π. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Όταν η κωλοτούμπα γίνει ολυμπιακό άθλημα, η Ελλάδα θα γίνει αθλητική υπερδύναμη...


(Δείτε τι έγραφε ο Αντώνης Ρουπακιώτης στην Αυγή το 2006)

"Ι. Η πολιτική επιστράτευση κηρύχθηκε με την .....
επίκληση των άρθρων 22 και 112 του Συντάγματος και του άρθρου 2 Ν.Δ. 171/1974. Το διάταγμα αυτό δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα, αλλά δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως η απεργία των ναυτεργατών και αυτό γιατί εκδόθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας υπό την ισχύ του Συντάγματος 1952 με βάση τη Συντακτική Πράξη 1.8.1974, με σκοπό να αντιμετωπιστούν καταστάσεις μέγιστης ανάγκης της εποχής εκείνης, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η απεργία.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, ενώ ψηφίστηκαν μεταγενέστεροι νόμοι με σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων ανάγκης (π.χ. άρθρο 2 Ν. 2641/1998), όχι μόνο δεν υπήρξε αναφορά στην αντιμετώπιση απεργιών με πολιτική επιστράτευση, αλλά, αντίθετα, με το άρθρο 16 Ν. 2936/2001 αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 παρ. 5 Ν.Δ. 17/74 και ορίστηκε ότι ως "κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, που προκαλείται από \φυσικά\ ή άλλα \γεγονότα τεχνολογικά\ ή \πολεμικά\ και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών - ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας".

Και μόνη η ανάγνωση του άρθρου αυτού πείθει ότι δεν προβλέπεται η απεργία ως αιτία διατάραξης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως επικαλείται η κυβέρνηση, ώστε να δικαιολογεί τη λήψη της απόφασης αυτής.

ΙΙ. Εκτός από τους λόγους αυτούς μετά την έκδοση του παραπάνω Ν.Δ. 17/1974 ακολούθησε η ψήφιση του Συντάγματος 1975, με το άρθρο 23 του οποίου αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά με συνταγματικό κανόνα το δικαίωμα της απεργίας, και με το άρθρο 22 παρ. 3 \"Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας\. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών".

Έτσι μετά την ψήφιση του Συντάγματος 1975 το Ν.Δ. 17/74, στο μέτρο που, αναποτελεσματικά, επικαλείται αυτό η πρωθυπουργική απόφαση, ήταν ανίσχυρο με βάση και τα άρθρα 22 αλλά και 112 του Συντάγματος και τα οποία μάλιστα προς ειρωνεία επικαλείται η απόφαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής αναγκαστικής εργασίας, με την επιλογή της πολιτικής επιστράτευσης, πολύ περισσότερο δεν είναι επιτρεπτή αυτή ως μέτρο διευθέτησης κοινωνικών ανταγωνισμών, όπως το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση στην περίπτωση των ναυτεργατών.

Σ’ αυτά προστίθεται ότι και πριν από τη ρύθμιση αυτή του Συντάγματος η επιβολή αναγκαστικής εργασίας απαγορευόταν με την 105/1950 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, η οποία είχε ενταχθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον Ν. 2329/53 και εν συνεχεία με το Ν.Δ. 53/1974, μετά την ψήφιση δε του Συντάγματος 1975 και με βάση το άρθρο 28 παρ. 1 αυτού, οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο υπερισχύουν από κάθε αντίθετη διάταξη νόμου.

Κατά συνέπεια και αν υποτεθεί ότι υπήρχε διάταξη νόμου που προέβλεπε τη δυνατότητα επιβολής αναγκαστικής εργασίας, από την ισχύ του Συντάγματος 1975 για την πρόσθετη αυτή αιτία είναι ανίσχυρη και έτσι απαγορεύεται αυτή με οποιαδήποτε μορφή.

ΙΙΙ. Ωστόσο, στην περίπτωση της ΠΝΟ υπάρχει και τρίτος λόγος που θέτει εκτός θεσμικής αποδοχής την πρωθυπουργική απόφαση για πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών και αυτός αναφέρεται στο σημαντικό γεγονός ότι με τη σπάνια για τα δικαστικά χρονικά 1701/2006 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κρίθηκε νόμιμη η απεργία της ΠΝΟ, η οποία μάλιστα, κατά δυσμενή εξαίρεση, πραγματοποιείται, όχι στο πλαίσιο του Ν. 1264/82, αλλά του αλήστου μνήμης Ν. 330/76.

Έτσι με την απόφαση για πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών δημιουργήθηκε ουσιαστικό πρόβλημα τήρησης δημοκρατικής νομιμότητας, όταν η κυβέρνηση απέδειξε ότι, αφενός δεν σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων ως μόνων κατά το Σύνταγμα αρμοδίων να κρίνουν τη νομιμότητα της συμπεριφοράς των πολιτών ή των αρμόδιων οργάνων, παραβιάζοντας η ίδια τον νόμο, που υποχρεώνει όλους να σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και επιπλέον επέλεξε, χωρίς καν να εξαντλήσει τα όρια του διαλόγου, το έσχατο μέσο της πολιτικής επιστράτευσης, απαξιώνοντας θεσμούς και κανόνες, για τους οποίους αιωρείται τελικά το ερώτημα: Υπάρχουν για να γίνονται σεβαστοί και να τηρούνται ή να ευτελίζονται και να παραβιάζονται;

Με αυτό το αίσχος στο ΣΚΑ τι θα γίνει ;

H φωτογραφία είναι σημερινή και απο blog επιβατών του Προαστιακού Αθήνας .
Έχουμε πάμπολες φορές αναφερθεί στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ΣΚΑ με τις μετεπιβιβάσεις χιλιάδων επιβατών στο ύπαιθρο !
Κάτω από τις ομπρέλες είναι ο λαός στον οποίο ανήκουν τα Μ.Μ.Μ. , ο οποίος  όμως δεν μπορεί να έχει αξιοπρεπή μετακίνηση εδώ και 1 χρόνο εξαιτίας της ανυπαρξίας Διοικήσεων και πολιτικής ηγεσίας. Για τον ίδιο λαό μιλάμε , που για την  δήθεν εξυπηρέτηση του , επιτάσσονται ταχύτατα  16 χιλιάδες εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες .Μόνο που η εικόνα αυτή δεν ενδιαφέρει τα δελτία των 8  γιατί εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη και όχι οι βολεμένοι εργαζόμενοι των συντεχνιών.

Προφανώς συντεχνία είναι και όλοι αυτοί κάτω απο τις ομπρέλες........

Δώστε λύση επιτέλους !

Πόσο θα πληρώσετε για ρεύμα ανάλογα με την κατανάλωσή σας

 
Μια ιδιαίτερα χρήσιμη μελέτη πραγματοποίησε η ΡΑΕ με βάση τα τελευταία τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, διαμόρφωσε αναλυτικό οδηγό για διευκόλυνση των καταναλωτών στον οποίο παρουσιάζονται εκτιμήσεις για την τελική διαμόρφωση των λογαριασμών τετραμήνου, τόσο για οικιακή όσο και για εμπορική χρήση, αναλόγως με την κατανάλωση. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παραθέτει η ΡΑΕ περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός φόρων (ΔΕΤΕ,ΕΦΚ,ΦΠΑ) και χρεώσεων υπέρ τρίτων (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
Για τη βέλτιση αξιοποίηση του οδηγού, η ΡΑΕ προτείνει:
● Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.
● Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
● Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
● Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.

 Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):
- Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 100,12 ευρώ.
- Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 102,74 ευρώ.
Παραδείγματα για Εμπορικούς Πελάτες ή κοινόχρηστα πολυκατοικίας (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):
- Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 172,53 ευρώ.
- Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 134,80 ευρώ.

 http://www.energypress.gr

Το απίστευτο λάθος του ΔΝΤ που μας βύθισε στη λιτότητα

 
Τα λάθη των προγνωστικών ανάπτυξης και οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές, είναι ο τίτλος της έκθεσης - βόμβα του διευθυντή του ερευνητικού τμήματος του ΔΝΤ, Ολιβιέ Μπλανσάρ για το λάθος του Ταμείου στους υπολογισμούς των επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα.  
Το λάθος αφορά σε έναν συντελεστή, γνωστό στην οικονομία με την ονομασία «πολλαπλασιαστής» (multiplicateur)..

Μεταξύ του 1970 και του 2007, οι ασχολούμενοι με τις προβλέψεις είχαν διαπιστώσει ότι η μείωση κατά 1% στις δημόσιες δαπάνες, ή κατά 1% επιπλέον έσοδα από τη φορολογία, οδηγούσαν, κατά μέσον όρο, σε 0,5% μείωση της ανάπτυξης στις προηγμένες χώρες. Εξ αυτού διαμόρφωσαν τον πολλαπλασιαστή 0,5 τον οποίο και χρησιμοποίησαν στις προκαταρτικές εργασίες τους για τα προγράμματα που επιβλήθηκαν σε Ελλάδα και Πορτογαλία.
Το πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα αυτά ίσχυαν πριν από την κρίση, η οποία με την ανασφάλεια που έφερε στις χώρες, επηρέασε τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στο «Πανόραμα της Παγκόσμιας Οικονομίας» που δημοσίευσε το ΔΝΤ τον περασμένο Οκτώβριο, αναγνωρίζει ότι με τις σημερινές συνθήκες, οι πολλαπλασιαστές κινούνται ανάμεσα στο 0,9 έως και το 1,7 (!) ήτοι δύο με τρεις φορές μεγαλύτεροι από το 0,5.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με συντελεστή 1,5% το 1 ευρώ που «κόβει» το κάθε κράτος «μεταφράζεται» σε απώλεια 1,5 ευρώ από την ανάπτυξη. Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ αναγνωρίζει ότι το ΔΝΤ δεν κατάλαβε πλήρως πως η λιτότητα θα υπονομεύσει τις προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη σε υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα.

Επιπλέον αναγνώρισε ότι οι προβλέψεις του Ταμείου ανέφεραν με βάση αυτά τα στοιχεία ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να βάλει βαθιά το «μαχαίρι» στις δαπάνες και παράλληλα να επιστρέψει γρήγορα σε ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης της εργασίας.

Το κείμενο είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και φέρει την σημείωσε ότι «δεν πρέπει να μεταφερθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις του ΔΝΤ». Την πληροφορία αυτή το ΔΝΤ την έχει γράψει στα ψιλά του «Πανοράματος» και μόνο οι ιδιαίτερα έμπειροι αναλυτές μπορούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος της σημασίας της.


ΠΗΓΗ

Στο εδώλιο 5 άτομα για δρόμο-«φάντασμα» στην Ημαθία Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: Στο εδώλιο 5 άτομα για δρόμο-«φάντασμα» στην Ημαθία


 

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν πρώην ...
αντιδήμαρχος της Βέροιας, τέσσερις υπάλληλοι του δήμου κι ένας εργολάβος για έναν δρόμο «φάντασμα» στην Ημαθία, αξίας σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ, από κοινοτικά κονδύλια.

Στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, αναφέρεται ότι για δρόμο, μήκους 18 χιλιομέτρων, που επρόκειτο να συνδέσει το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου με το αθλητικό κέντρο «3-5 Πηγάδια». Το 2006 ο δήμος Βέροιας είχε ανάψει το «πράσινο φως» για την εκτέλεση του έργου με χρηματοδότηση από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δημοτικοί υπάλληλοι κατηγορούνται ότι χορηγούσαν ψευδείς βεβαιώσεις ότι το έργο δήθεν εξελίσσεται κανονικά, με αποτέλεσμα να εκταμιευτούν και να δοθούν στον εργολάβο περίπου 460.000 ευρώ για εργασίες που ουδέποτε έγιναν.

Όπως προέκυψε από την ανάκριση, οι υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν πιέσεις από την τότε διοίκηση του δήμου προκειμένου να υπογράψουν, διότι «υπήρχε κίνδυνος απώλειας των κονδυλίων».

Η ΧΟΥΝΤΑ δεν τέλειωσε το 73 - Τα ΜΑΤ στο Μετρο


 
Η ΧΟΥΝΤΑ δεν τέλειωσε το 73 

ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΌ  για να στηρίξουμε τους απεργούς συναδέλφους στο Μετρό . 

Ξυπνήστε επιτέλους γιατί μετά από αυτούς έρχεται η σειρά μας.
Αυτόφωρη διαδικασία για τους απεργούς του μετρό διέταξε ο εισαγγελέαςΜε σύλληψη και παραπομπή στο Αυτόφωρο για παραβίαση δικαστικής απόφασης που απαγόρευε την επανάληψη των κινητοποιήσεων, απειλούνται πλέον οι απεργοί του ΜΕΤΡΟ μετά από απόφαση της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Έτσι μετά την απόφαση για επίταξη , οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ απειλούνται και με αυτόφωρο καθώς συνεχίζουν να απεργούν παρά το γεγονός ότι με δικαστικές αποφάσεις έχουν κριθεί παράνομες οι κινητοποιήσεις τους.

Η προϊσταμένη της εισαγγελίας ποινικής δίωξης διαβίβασε τα αποσπάσματα των σχετικών αποφάσεων στην Κρατική Ασφάλεια που διενεργεί την έρευνα με εντολή να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία. Ο χρόνος βέβαια αν θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο εναπόκειται στην βούληση της Πολιτείας και στην επιχειρησιακή οργάνωση εκ μέρους της Αστυνομίας.
Πηγή: capital.gr

Κάλεσμα του σωματείου Μετρό στους εργαζόμενους και την κοινωνία

Σ.Ε.Λ.Μ.Α
Το σωματείο του ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ) καλεί κάθε σωματείο, συνδικάτο, συλλογικότητα σε συνέλευση για κέντρο αγώνα και για να συντονίσουμε την απεργιακή μάχη, στο αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ την Παρασκευή 25/1 στις 17.30. 
Οι εργαζόμενοι του Μετρό καλούν κάθε εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, τη νεολαία, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να ενώσουν τη φωνή και τους αγώνες τους με τους εργαζόμενους απεργούς των μεταφορών. 
Η τρομοκρατία της επίταξης δε θα περάσει. 
Να σπάσουμε στους δρόμους την προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει κάθε μαχητικό αγώνα. 
Να σπάσουμε το στρατιωτικό νόμο που επιδιώκει να επιβάλλει.
Οι ώρες είναι κρίσιμες για ολόκληρο το εργατικό κίνημα!
Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων! 
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΟΥΛΟΙ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Σ.Ε.Λ.Μ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΜΑΝΘΟΣ ΤΣΑΚΟΣ