EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Οργή Π.Μπαριτάκη για το πλαφόν χιλιομέτρων στις μετακινήσεις των δημοτικών αυτοκινήτων

Σε κίνδυνο η μεταφορά των μαθητών, η αποκομιδή των απορριμμάτων και η αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης στο Δήμο Βιάννου.
Αιτία η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θέτει πλαφόν στις χιλιομετρικές αποφάσεις που εκτελούν τα αυτοκίνητα του Δήμου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.200.
Βρείτε μου λύση προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του ο Δήμος απρόσκοπτα αναφέρει στην επιστολή του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , το υπουργείο, τους βουλευτές και την ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αναφέρει:
''Κύριε Γενικέ,    
Σύμφωνα με την από 1155/ 05-03-2013 που αναφέρεστε για την κατανάλωση των  καυσίμων  των υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  των Δήμων.
Σύμφωνα με την ερμηνεία  που  δίνεται  από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αριθ. πρωτ ΦΟ21/573/5373 τα μεταφορικά μέσα του Δήμου  δεν μπορούν να υπερβούν τα 1200 χιλιόμετρα τον μήνα .
Για τον Δήμο μας σημαίνει ότι  από το πρώτο δεκαπενθήμερο  θα τίθενται εκτός λειτουργίας τα  απορριμματοφόρα καθώς και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τα νήπια από άλλους τους οικισμούς του Δήμου  στον Παιδικό σταθμό.
Αυτό γιατί οι αποστάσεις των οικισμών είναι μεγάλες από Τέρτσα -Αφρατί που είναι  διαδρομή είναι 70 χιλιόμετρα  άρα χρειάζονται τα ίδια και στην επιστροφή.
Αν δηλαδή ισχύει  αυτό που ερμηνεύεται  στην Υπουργική απόφαση 1450/550 ΦΕΚ Β93/3.3.1982 τότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε την αποκομιδή των απορριμμάτων ούτε την μεταφορά μικρών νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό σταθμό.
Άρα θα αναλάβετε τις ευθύνες σας για του κινδύνους δημόσιας υγείας   που θα παρουσιαστούν αφού σύμφωνα με τις οδηγίες σας πρέπει τα  οχήματα να ακινητοποιούνται  όταν συμπληρώσουν το όριο των 1200 χιλιομέτρων.
Κύριε Γενικέ
Παρακαλούμε  να μας βρείτε λύση άμεσα
1.      Πως θα γίνετε η αποκομιδή των απορριμμάτων
2.      Πως θα μεταφέρονται τα νήπια στον Παιδικά σταθμό
3.      Πως θα αποκαθίστανται οι βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης κ.λ.π.
Αναμένουμε απαντήσεις στα παραπάνω και μάλιστα άμεσα αφού τις επόμενες μέρες τα Οχήματα του Δήμου θα ακινητοποιηθούν.
 

Φορολογική αστυνόμευση όπως... Αμερική

Eτοιμάστηκε τελικά η υπουργική απόφαση για τη διενέργεια αμερικανικού τύπου φορολογικών ελέγχων, η οποία εκκρεμεί πάνω από έναν χρόνο, μετά τις αφόρητες πιέσεις της Τρόικας υπό την παρουσία της στην Αθήνα.

Μάλιστα το κείμενο της απόφασης, το οποίο ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων με τους οποίους θα προσδιορίζεται το εισόδημα βάσει έμμεσων τεχνικών, όπως είναι ο υπολογισμός δαπανών με πιστωτικές κάρτες ή το ύψος των καταθέσεων των φορολογούμενων, είναι πλέον έτοιμο και πρόκειται σήμερα ή το αργότερο αύριο να υπογραφεί από τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη, σύμφωνα με το capital.gr.
Η θέσπιση των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού του εισοδήματος των φορολογούμενων που ελέγχονται θεσπίστηκε με διάταξη σε φορολογική νομοσχέδιο η οποία ψηφίστηκε πριν από 14 μήνες. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, που συντάχθηκε υπό τις οδηγίες του αρμόδιου για τη φορολογική διοίκηση τεχνικού κλιμακίου της Tρόικας, το εισόδημα του φορολογούμενου θα μπορούσε να προσδιοριστεί με βάση έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όπως είναι το ύψος της περιουσίας του ή οι δαπάνες του και οι καταθέσεις του.
Συγκεκριμένα με τη διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 67Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπεται ότι «ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών (mark up method), β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method), γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method), δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).
Με τις παραπάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.
Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου τονίζεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». Με άλλα λόγια θα πρέπει προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι, οι οποίοι εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλές δεκαετίες στις ΗΠΑ (από την αμερικάνικη φορολογική υπηρεσία IRS), θα έπρεπε να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση η οποία θα αποτελούσε και το μπούσουλα για τους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών. Με τις οδηγίες που προβλέπει η απόφαση θα επιταχυνθεί σημαντικά ο φορολογικός έλεγχος κυρίως κλάδων των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι αποκρύπτουν συστηματικά τα πραγματικά τους εισοδήματα (π.χ. δικηγόροι, χειρούργοι μεγαλογιατροί).
Έτσι θα γίνονται οι έλεγχοι
Με τη θέση σε ισχύ της απόφασης για τους ελέγχους, ο ελεγκτής θα μπορεί με σύντομες διαδικασίες να προσδιορίσει τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βάση μια σειρά από οικονομικά χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου. Τα χαρακτηριστικά αυτά, μεταξύ άλλων, θα είναι το ύψος των καταθέσεών του, ο τρόπος ζωής του με βάση τις δαπάνες του(πιστωτικές κάρτες, αριθμός κατοικιών που διατηρεί, ύπαρξη σκαφών αναψυχής, ΙΧ, ασφάλιστρα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κα),τα περιουσιακά του στοιχεία (π.χ. αξία ακίνητης περιουσίας) κ.ά.
Σύμφωνα με το capital.gr, o φορολογούμενος θα καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς αλλά θα έχει το δικαίωμα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του ελέγχου βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και παραστατικών. (defencenet)
prisonplanet.gr

Μετρό Αθήνας:Η υπογειοποίηση στο τμήμα Φάληρο-Πειραιάς, πάει για το επόμενο ΕΣΠΑ

Παρά το γεγονός πως η Αττικό Μετρό πρόσφατα είχε δηλώσει επίσημα πως το έργο της υπογειοποίησης είναι στα άμεσα επόμενα έργα που θα δημοπρατηθούν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πιθανό. Ο χρόνος που απαιτείται να ολοκληρωθούν οι μελέτες είναι τόσος που δεν προλαβαίνουν να εντάξουν το έργο στο ΕΣΠΑ, να δημοπρατηθεί και να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το έργο χαρακτηρίζεται από την Αντιπεριφέρεια Πειραιά ως ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα αλλάξει την εικόνα στη είσοδο προς το κέντρο της πόλης ενώ θα αναπλαστεί και ο οδικός άξονας πέριξ των γραμμών.

Να διευκρινίσουμε πως παρά την ταυτόχρονη έλευση του Τραμ στην επιφάνεια του δρόμου, έχει προβλεφθεί το ένα έργο να μην επηρεάζει το άλλο. Κοινώς, το έργο του Τραμ που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες θα ολοκληρωθεί ασχέτως αν το έργο της υπογειοποίησης προωθηθεί τώρα ή μετά από 1-2 χρόνια.

Το έργο της υπογειοποίησης των γραμμών από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά έχει μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Οι γραμμές θα βυθιστούν αμέσως μετά την έξοδο του σταθμού του Φαλήρου ενώ στο ύψος του Κεράνη θα δημιουργηθεί ένας νέος υπόγειος σταθμός με την ονομασία ΚΑΜΙΝΙΑ.

Οι γραμμές θα βγαίνουν στην επιφάνεια λίγο πριν την είσοδο του σταθμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Με την ολοκλήρωση του η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της Χερσονήσου του Πειραιά και των Καμινίων θα πάψει και μία νέα λεωφόρος θα εμφανιστεί αλλάζοντας δραστική την άσχημη σημερινή όψη του δρόμου.

Πηγή:ypodomes.com
Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι το έργο να περάσει στο επόμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης, το Ε`ΚΠΣ που έχει χρονική διάρκεια από το 2014 έως το 2020. Είναι δεδομένο πως από την Αττικό Μετρό θα εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες για να προλάβει το έργο το τρέχον ΚΠΣ αλλά κάτι τέτοιο όσο περνά ο καιρός και με την πολιτική ατζέντα ρευστή όλο και απομακρύνεται.

Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκε το έργο για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία

 Επανεκκίνηση του έργου της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης επιχειρούν από κοινού η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού και η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Ένα χρόνο μετά την επανέναρξη των διαδικασιών, σήμερα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Μητροπολιτική Επιτροπή η προγραμματική σύμβαση, ώστε να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες μελέτες και να προχωρήσει η κατασκευή του έργου.

Οι Θεσσαλονικείς δε θα πρέπει να περιμένουν να δουν «καραβάκια» στην παραλία του Θερμαϊκού πριν από το 2016, όμως έστω κι έτσι αυτή τη φορά γίνεται μια νέα αρχή, με σοβαρά θεμέλια, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο – φάντασμα (μέχρι σήμερα).

Η Voria.gr είχε ενημερώσει εγκαίρως για τα βασικά στοιχεία του έργου, όπως αυτό προκρίνεται από τους φορείς που ανέλαβαν να το προωθήσουν, με ρεπορτάζ στις 22 Φεβρουαρίου 2013, ενώ ένα μήνα μετά, στις 22 Μαρτίου 2013 παρουσιάστηκαν όλες οι απόψεις και τα στοιχεία του έργου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους βαλτώνει στη Voria Web TV.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, τα πράγματα φάνηκε να ξεκαθαρίζουν και το έργο από φιλόδοξη ιδέα να δρομολογείται προς υλοποίηση. Προφανώς, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη μέχρι να έχουν τη δυνατότητα οι Θεσσαλονικείς να μετακινηθούν δια θαλάσσης από το δήμο Θερμαϊκού, δια μέσου του δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και αντίθετα. Η ουσία όμως είναι ότι αφενός μια έμπειρη εταιρία (Εγνατία Οδός ΑΕ), με τεχνογνωσία, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις μελέτες, αφετέρου έχουν βρεθεί δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου και επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στα 2 – 2,5 ευρώ το εισιτήριο
Οι στάσεις, όπως άλλωστε είχαμε δημοσιεύσει, είναι πέντε:
1. Πλατεία Ελευθερίας (στην προέκταση της Κομνηνών).
2. Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
3. Μέγαρο Μουσικής (στην προέκταση της οδού Π. Συνδίκα στη νέα παραλία).
4. Μαρίνα Αρετσούς (περιοχή ΕΟΤ).
5. Νέοι Επιβάτες.

Τα σκάφη που θα απαιτηθούν είναι τύπου καταμαράν και θα είναι επτά (έξι σε λειτουργία και ένα εφεδρικό). Και όπως προβλέπεται στην προμελέτη βιωσιμότητας (έγινε από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) το έργο θα είναι βιώσιμο, καθώς κάθε σκάφος υπολογίστηκε να δέχεται 200 – 250 επιβάτες, με τα δρομολόγια να γίνονται ανά 15 λεπτά και το κυριότερο με εισιτήριο της τάξης των 2 – 2,5 ευρώ (χωρίς μάλιστα να είναι επιδοτούμενο). Για τη μετακίνηση ενός επιβάτη από τους Ν. Επιβάτες μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας θα απαιτούνται 15 λεπτά, ενώ υπολογίστηκε ότι για 15 μέρες ετησίως δε θα γίνονται δρομολόγια λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα μάλιστα με την εκπρόσωπο της «Εγνατία Οδός ΑΕ», Δέσποινα Καρανίκα, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση τα στοιχεία της μελέτης βιωσιμότητας, η οποία δείχνει τα πράγματα αισιόδοξα για τον επενδυτή, που θα κληθεί να αναλάβει το κόστος αγοράς των καταμαράν και να λειτουργήσει τη θαλάσσια συγκοινωνία, πάνω στις υποδομές που θα έχουν στήσει οι φορείς. Το κόστος αυτό για τον ιδιώτη υπολογίζεται μεταξύ 7 και 10 εκ. ευρώ.

Το κόστος για τις υποδομές (λιμενοβραχίονες, θέσεις αναμονής των επιβατών, εκδοτήρια εισιτηρίων κτλ.), που θα βαρύνει Περιφέρεια και Δήμους υπολογίστηκε περίπου στα 8,2 εκ. ευρώ.

Οι διαδικασίες
Σήμερα υπάρχουν μόνο μελέτες σε επίπεδο προκαταρκτικό. Το ζητούμενο πλέον είναι να οριστικοποιηθούν αυτές κι αυτό προωθεί η προγραμματική σύμβαση.

Αυτό το αναλαμβάνει η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η ολοκλήρωση των μελετών για τα έργα υποδομής αναμένεται σε ένα χρόνο. Η χρηματοδότηση, όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Γιώργος Τσαμασλής, αναμένεται για τις μελέτες να προέλθει από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Ο σχεδιασμός μπαίνει σε εκτέλεση πλέον. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των υποδομών, τότε θα γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να αναλάβουν το έργο οι επενδυτές. Οι όροι είναι ευνοϊκοί για ένταξη της κατασκευής των υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ και η κατασκευή των προβλητών θα είναι γρήγορη (σ.σ. πρόκειται για πέντε «μικρά» έργα, η κατασκευή των οποίων δεν απαιτεί πάνω από έξι μήνες). Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε το έργο και υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα χρηματοδότησης των υποδομών από την Περιφέρεια. Αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια», είπε ο κ. Τσαμασλής.

Ήδη η προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε από τα τρία δημοτικά συμβούλια.
Μάλιστα, ο κ. Τσαμασλής αποκάλυψε ότι ο σχεδιασμός είναι μετά τη λειτουργία του έργου στις πέντε στάσεις να συνδεθούν με αυτό και το αεροδρόμιο και ο τερματικός σταθμός της Μίκρας και η Δυτική Θεσσαλονίκη (Χαλάστρα, Μάλγαρα κτλ.) και πιθανώς η Πιερία και η Χαλκιδική.

Το ζητούμενο και το πρόβλημα σε αυτήν την πρώτη φάση είναι να γίνει η παραχώρηση των χώρων που απαιτούνται για να κατασκευαστούν οι υποδομές. Στους Νέους Επιβάτες δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς οι άδειες βγαίνουν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στη στάση της Καλαμαριάς η άδεια θα πρέπει να βγει από το ΤΑΙΠΕΔ και στις στάσεις της Θεσσαλονίκης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Οι φορείς επενδύουν στην τεχνογνωσία των λιμενικών έργων που έχει η «Εγνατία Οδός ΑΕ», ώστε να ξεπεράσουν το σκόπελο.

Με την ολοκλήρωση των μελετών, το έργο θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, θα γίνει η κατασκευή των υποδομών και θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός για την ανάθεση σε επενδυτή.

Πηγή:voria.gr

ΕΡΓΟΣΕ: Έρχονται συμβάσεις 750εκ.ευρώ για έργα ολοκλήρωσης του ΠΑΘΕΠ

Για το έργο ανάταξης της ηλεκτροκίνησης Αχαρνές-Τιθορέα, προϋπολογισμού 21,815 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ), αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με την Τέρνα Ενεργειακή, που ήταν και η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το έργο δημοπρατήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, αλλά η υπογραφή της σύμβασης δεν έχει προχωρήσει παρότι έχει δοθεί το «ok» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συμβατική περίοδος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 16 μήνες.

Στο έργο της ανάταξης της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνεται:

α) ο έλεγχος και η επικαιροποίηση της μελέτης, η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση, δοκιμή και η εν λειτουργία παράδοση όλου του εξοπλισμού που έχει αφαιρεθεί ή έχει φθαρεί λόγω δολιοφθορών και βλαβών.

β) ο λειτουργικός συνδυασμός-προσαρμογή του νέου εξοπλισμού με τον υφιστάμενο

γ) η ρύθμιση και δοκιμή του ενιαίου συνόλου του συστήματος της ηλεκτροκίνησης - τηλεδιοίκησης.

Μπαίνοντας σε λειτουργία η ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, θα επιτευχθεί δραστική μείωση του κόστους κίνησης των συρμών, ενώ θα βελτιωθεί και η ποιότητα του παρεχόμενου έργου, αφού οι ταχύτητες θα αυξηθούν σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μελέτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμούν ότι το κόστος μετακίνησης ανά επιβατοχιλιόμετρο (σιδηροδρομική μεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός χλμ) με ηλεκτροκίνηση ισούται με το 1/10 του αντίστοιχου κόστους με ντιζελοκίνηση.


Έργο – σκούπα
Εν αναμονή υπογραφής της σύμβασης βρίσκεται και το έργο "σκούπα" Τιθορέα-Δομοκός που ολοκληρώνει τον διάδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι δύο ενστάσεις που είχαν κατατεθεί στο ΣτΕ απορρίφθηκαν.

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες έχουν απομείνει από τις 6 εργολαβίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ενώ θα γίνει η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 415 εκατ. ευρώ και η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προσωρινός μειοδότης του έργου, με έκπτωση 8,5% έχει αναδειχθεί η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ – TΕΡΝΑ.


Δίκτυο Πελοποννήσου
Σε αναμονή ανακήρυξης μειοδότη βρίσκεται και το έργο Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος που περιλαμβάνει τη σήραγγα Παναγοπούλας, στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου.

Το έργο αυτό, με κόστος 315 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε την άνοιξη του 2012 και προσωρινός ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-J&P –ΙΝΤΡΑΚΑΤ με έκπτωση 5,29%. Το μήκος των έργων είναι 21,5 χλμ, ενώ συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή της μεγάλης σήραγγας Παναγοπούλας με μήκος 4,5 χιλιόμετρα. Η συμβατική περίοδος υλοποίησης του έργου έχει οριστεί στους 36 μήνες.


Μελέτη για διπλή γραμμή στις Αχαρνές
Στην προκήρυξη των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, που θα συνδέει το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Βόρεια Ελλάδα, παρακάμπτοντας τον Δήμο Αχαρνών, προχωρά η ΕΡΓΟΣΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για το έργο, προϋπολογισμού 735 χιλιάδων ευρώ, θα πρέπει να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους ως 30 Μαίου του 2013. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά. Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται στους 13 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον ανάδοχο.

Πρόκειται για ένα έργο που, όταν υλοποιηθεί, θα έρθει να συμπληρώσει τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής. Στόχος είναι το έργο να δημοπρατηθεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η προκήρυξη προβλέπει ότι πραγματοποιηθούν τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές μελέτες. Το τμήμα αυτό θα διαθέτει και μία σήραγγα 750 μέτρων στα όρια του Δήμου Αχαρνών (σήραγγα Αχαρνών).

Με την δημιουργία της παράκαμψης, η γραμμή του τρένου δεν θα διχοτομεί πλέον την πόλη των Αχαρνών, ενώ υπάρχουν και σχέδια για την μετατροπή της γραμμής που θα καταργηθεί σε λεωφόρο.

Πηγή:euro2day.gr

Είναι γεγονός, ξεκινά η μελέτη για δίκτυο Τραμ στην Θεσσαλονίκη!

Την άμεση δημιουργία δικτύου τραμ για την πόλη εξετάζει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η λύση που εξετάζεται αφορά στη δημιουργία μιας γραμμής πρώτης προτεραιότητας που θα διασχίζει την πόλη, μέχρι το 2016, εξυπηρετώντας τη δυτική, αλλά και την ανατολική Θεσσαλονίκη. Η διοίκηση του δήμου κατά το παρελθον έχει εκφράσει την διάθεση της για την δημιουργία επίγειων μέσων σταθερής τροχίας.

Η αντιδημαρχία Αστικού Περιβάλλοντος έχει ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς έχει βρει χρηματοδότηση για την μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του έργου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ιnterreg. Η  μελέτη θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες στους εμπλεκόμενους φορείς (Αττικό Μετρό, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήμοι Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού και Κορδελιού - Ευόσμου) σε ειδική συνάντηση υπό τον πρόεδρο του ΣΑΣΘ, που έχει αναλάβει και την μελέτη.

Τρείς προτάσεις έχει διαμορφώσει το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, προτάσεις που αφορούν στην διαδρομή του τραμ της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη πρόταση προβλέπει την αφετηρία του στην πλατεία Ευόσμου και έπειτα, μέσω της Τσιμισκή και της Νέας Εγνατίας, τη διέλευσή του από την Ανω Τούμπα και την κατάληξή του στην Κλινική «Γένεσις» στην Πυλαία. Η δεύτερη και τρίτη πρόταση αφορά στην επέκταση του τραμ προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης.

Πηγή:alterthess.gr

Ηλεκτρονικές όλες οι προμήθειες του Δημοσίου από 1η Ιουλίου

Από 1ης Ιουλίου του 2013 οι προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και οι αναθέσεις έργων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης (υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση) θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ και στο οποίο υπάρχουν ακόμη ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του δημοσίου, αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες βενζινοπώλες σχετικά με το σύστημα εισροών εκροών, αυστηροποίηση του συστήματος για την πάταξη του παρεμπορίου και άλλα.

Το νέο σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του Δημόσιου τομέα, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής από όλους τους φορείς του Δημοσίου την 1η Οκτωβρίου 2015.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών, μετά τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων («ΑΓΟΡΑ») και την ηλεκτρονική ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Η ηλεκτρονική και κεντρική διεξαγωγή των διαγωνισμών θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και την οικονομία, με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής τόσο για τις αρχές που διενεργούν τους διαγωνισμούς όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς. Επίσης, θα επιτευχθεί, εξοικονόμηση πόρων, με τον δραστικό περιορισμό των αναθετουσών αρχών που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700 ενώ η κεντρική εκτέλεση διαγωνισμών θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος και επιτάχυνση των διαδικασιών, (π.χ. χρήση τυποποιημένων σχεδίων προκηρύξεων και συμβάσεων, αλλά και συμβάσεων-πλαισίων, που θα περιορίσουν τις ενστάσεις, δικαστικές αμφισβητήσεις κ.α.)

ΠΗΓΗ

Η ΤΡΟΙΚΑ ΑΠΑΙΤΕΙ 20.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014!

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙ ΤΡΟΙΚΑΝΟΙ

Δεν κάνει πίσω η Τρόικα όσον αφορά τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων τις οποίες θεωρεί μάλιστα προαπαιτούμενο για να δοθεί η δόση.

Μάλιστα οι απολύσεις δεν έχουν μείνει απλά στις συζητήσεις αλλά όπως φαίνεται οι Τροϊκανοί έχουν συγκεκριμένο πλάνο και έχουν καταλήξει σε ορισμένο αριθμό απολύσεων.

Συγκεκριμένα με βάση "μυστικό" έγγραφο συζητήσεων κυβέρνησης-Τρόικας που έχει διαρρεύσει μέχρι τα τέλη του 2014 θα πρέπει να έχουν απολυθεί 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με αυτό προκύπτουν τα εξής:

Οι τροικανοί ζητούν άμεση απόλυση των 2.000 επίορκων των οποίων οι υποθέσεις έχουν προχωρήσει

Μέχρι το τέλος του έτους (2013) θα πρέπει από την ίδια κατηγορία να έχουν απολυθεί 7.500 άτομα.

Παράλληλα μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουν βγει σε διαθεσιμότητα 8.500 άτομα, αριθμός που μπορεί να φτάσει και τους 12.500 υπαλλήλους.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

Οι Τροικανοί εξαιρούν τους υπαλλήλους που πρόκειται να βγουν σε σύνταξη στα επόμενα τρία χρόνια και έτσι ουσιαστικά ακυρώνεται στην πράξη η διαθεσιμότητα υπαλλήλων κοντά στη σύνταξη.

Κάπως έτσι τόσο οι άμεσες απολύσεις αλλά και οι έμμεσες μέσω διαθεσιμότητας έχουν πέσει για τα καλά στο τραπέζι και μάλιστα για πρώτη φορά υπάρχει και “ταβάνι”. Καθορίστηκε στις 20.000 απολύσεις μέσα στους επόμενους 22 μήνες.

Αν υπολογίσει κανείς ότι οι επίορκοι είναι περί τους 7.500 και θα απολυθούν ως το τέλος του 2013, τότε μιλάμε για περισσότερες από 12.000 απολύσεις μέσα στο 2014 και μάλιστα όχι επίορκων υπαλλήλων που δηλαδή δεν θα έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά ή άλλα παραπτώματα.

"Στη χούντα κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές..."

«Στη χούντα ρε κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές!» Αλήθεια, έτσι κάναμε. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί. Δεν ήξερε κανείς, πότε θα τον επισκεφτούν οι μπάτσοι. Τουλάχιστο να μην προξενήσουν και ζημιά εις την θύρα, οι ανυπόμονοι.
Μα καλά στον ύπνο τους τον έβλεπαν τον κάτοικο, και πήγαν μες τη νύχτα; Όχι οι μπάτσοι, ο Μπόμπολας είχε αϋπνίες... Πάντως, αν δείτε κάποιους με κουκούλες, να προσπαθούν, να μπουν βίαια στο σπίτι σας τη νύχτα, μην καλέσετε τους μπάτσους. Είναι ήδη εκεί. Αυτό θα πει ταχύτητα!


«Έσπασαν την πόρτα διότι υπήρχαν μέσα παράνομοι». Όπως και το 1967 παράνομοι ήταν οι Κομμουνιστές. Ο Βενιζέλος πάλι είναι νόμιμος. Ο ΓΑΠ, ο σαμαράς κι όλοι αυτοί. «Νόμος είναι το δίκιο του Μπόμπολα» σ’ αυτή εδώ...
την Μπανανία, okay;

Είχαν όμως «στοιχεία». Ένα σκούφο που βρήκαν ένα χιλιόμετρο μακριά! Τόσο κοντά; Δηλαδή, αν γίνει κάτι στο Ψυχικό πχ και μένεις Γαλάτσι, Χαλάνδρι, Χολαργό την έβαψες! Έχουν και μάρτυρες. Όποιο δημοσιογράφο μεγάλου καναλιού να ρωτήσεις, θα ορκιστεί, σ’ ότι του πει ο εργοδότης του...

Κανένα δημοκρατικό δικαίωμα δεν παραβιάστηκε. Δεν υπήρχαν από πριν δικαιώματα για να παραβιαστούν. Εκεί είναι ζώνη οικονομικών συμφερόντων του Μπόμπολα. Τα πάντα του ανήκουν. Ποιος το λέει αυτό; Ο ίδιος, και τα κανάλια του. Α ναι κι ο σαμαράς με τον αρπάχτρα. Που όταν ακούς σαμαρά, τι σκέφτεσαι πρώτα απ όλα; Την αξιοπιστία του... ναι!

«Λάδωσε νόμιμα» και του τα χάρισαν. Κι οι άνθρωποι του ανήκουν ; Όχι όλοι. Γι αυτό φροντίζει ν’ απαλλαγεί, απ’ όσους δεν έχει αγοράσει. Το παρεξηγήσατε βρε σεις, δεν θέλει την περιοχή, όχι. Το χρυσό που έχει η περιοχή θέλει. Τα άλλα θα τα αφήσει, «ελαφρώς» κατεστραμμένα. Άλλωστε γιατί ν ανησυχεί για τη Χαλκιδική; Αυτός πάει αλλού διακοπές...
 
 
«Άργησαν όμως ν’ ανοίξουν». Πράγματι. Που να φανταστεί κάποιος, ότι μπορεί να κοιμόνταν στις τρεις το βράδυ!  Τέτοια ώρα αρχίζει η διασκέδαση βρε. Τελικά οι μπάτσοι θα πληρωθούν τα νυχτερινά και τις υπερωρίες; Μπορεί να τους κάνει μια δωρεά τ’ αφεντικό αντί χρημάτων: ένα ωραίο ζουμερό κόκκαλο. Από το πόδι ή το χέρι κανενός κατοίκου...
Αν πάω σε τμήμα 3 το πρωί να αλλάξω ταυτότητα, θα με εξυπηρετήσουν άραγε; Οι κάτοικοι στις Σκουριές πήγαν στο τμήμα, να ανταποδώσουν την «εθιμοτυπική επίσκεψη», αλλά οι μπάτσοι ήταν άφαντοι. Εκεί κοντά θα κρύβονταν, γιατί είχαν αφήσει τα όπλα πίσω τους...

«Θα γίνονταν μακελειό αν πήγαιναν το απόγευμα» είπε ο υπουργός προστασίας του πωλείται.  Γι αυτό μακέλεψαν τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη νύχτα. Μην ανησυχήσουν τους υπόλοιπους κατοίκους. Δεν ήθελαν να δουν τα αίματα στο φως της μέρας...

«Δεν διαπραγματεύονται με όσους κατηγορούνται για παρανομίες». Τ' ακούς αυτό Γιωργάκη; Για σένα το λένε, προφανώς... Πήγαινε μόνος σου στην Εξεταστική, αλλιώς ξέρεις... Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα ενοχλήσουν τη γειτόνισσα, τη lady Gaga, όπως θα σου σπάνε την πόρτα και δε θα μπορεί να τραγουδήσει την επομένη...

Ο Παπαδόπουλος κουταμάρα έκανε. Αν έδινε υπουργείο στον Κουβέλη, θα είχε Αριστερό άλλοθι... Αλήθεια εκεί στη ΔΗΜΑΡ είχε κανείς σας συγγενή, που τον τραβολογούσαν τη νύχτα στην ΕΑΤ ΕΣΑ; Αναρωτιέμαι...
«Δεν το κάνουμε γαλατικό χωριό»!  Είπε ο πραιτοριανός. Οι λεγεωνάριοι πάλι στο τμήμα έλεγαν: «Πάρτε μετάθεση στην Ιερισσό μας έλεγαν... θα έχει ησυχία, μας ξανάλεγαν...»! «Κύριε υπουργέ, κάποιος κύριος Αστερίξ παρέα με  κάποιο άλλο εύσωμο κύριο σας ζητάνε. Να περάσουν»;

Τελικά ο Σαμαράς πάει για νόμπελ. Αυτό είναι το ταξίδι στο χρόνο. Μια απλή ενέργεια των ΜΑΤ και τσούπ! Γυρίσαμε στο 1967, μη σου πω πιο πίσω στην κατοχή. Περνάμε τώρα το Μεσαίωνα και πάμε ντουγρού για παλαιολιθική εποχή!
Τρέχουμε, αλλά με την όπισθεν...


πηγη

Κατέρρευσε το κόστος εργασίας στην χώρα αλλά επενδύσεις δεν ήρθαν

Πληρώνουμε άλλη μια ιδεοληψία -για την ακρίβεια την συνολική ιδεολογική βλακεία  των νεοφιλελέδων- που δήλωναν δημόσια ότι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας θα λυθεί με πτώση των μισθών η οποία θα οδηγήσει σε πτώση  του κόστους παραγωγής και σε επενδύσεις.

Κατέρρευσε το κόστος εργασίας μόνο για τους Ελληνες στην Ευρώπη

Το πέμπτο μικρότερο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη με 14,9 ευρώ είχε η Ελλάδα το 2012, δείχνουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Οι Ελληνες εργαζόμενοι ήταν οι μόνοι που είδαν τις αμοιβές και τις εισφορές τους να μειώνονται την τελευταία τετραετία σε όλη την Ευρωζώνη και μάλιστα σημαντικά, κατά 11,2%.
Πλέον, το μέσο κόστος ανά ώρα εργασίας έχει υποχωρήσει στα 14,9 ευρώ για εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους και χωρίς να συνυπολογίζεται η γεωργία/κτηνοτροφία και το Δημόσιο. Το 2008 ήταν 16,7 ευρώ.

Αντίθετα, οι Αυστριακοί δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα για την ανταγωνιστικότητά τους και αύξησαν το κόστος εργασίας τους κατά 15,5% στα 30,5 ευρώ, όπως και οι Σλοβάκοι κατά 13,8%, αν και μόνο στα 8,3 ευρώ. 

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Φινλανδοί με αύξηση 13,7% στα 30,8 ευρώ. Συνολικά στην Ευρωζώνη το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας βρέθηκε πέρυσι στα 28 ευρώ, με ετήσια αύξηση 8,7%.

Σε απόλυτες τιμές η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση από το τέλος στην Ευρωζώνη με τα 14,9 ευρώ ανά ώρα, μπροστά μόνο από τις Μάλτα με 12,3 ευρώ, Πορτογαλία με 12,2 ευρώ, Εσθονία με 8,4 ευρώ και Σλοβακία με 8,3 ευρώ. 

Στην κορυφή βρίσκονται το Βέλγιο με 37,2%, το Λουξεμβούργο με 34,6% και η Γαλλία με 34,2 ευρώ.

Τι αλλάζει στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

Στον πίνακα με την συγκεντρωτική κατάσταση οφειλών κάθε διαμερίσματος θα αναρτάται αντίγραφο κάθε δαπάνης  που διενεργείται και για την οποία επιβαρύνονται τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών. Αυτό προβλέπει αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς.

Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη διαφάνειας στις δαπάνες που επιβαρύνουν τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών, αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων προμήθειας αγαθών κι εκτέλεσης έργων (καύσιμα, κηπουρικές-οικοδομικές εργασίες κλπ) χωρίς την ύπαρξη των από το νόμο προβλεπομένων παραστατικών. Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Στο μέχρι τώρα καθεστώς, όπως εξηγούν κύκλοι του υπουργείου, ήταν δυνατό να γίνει μια οποιαδήποτε δαπάνη για μια πολυκατοικία (καύσιμα, βάψιμο κοινοχρήστων χώρων, περιποίηση κήπου κλπ) και αυτό να περάσει στα κοινόχρηστα. Αλλά πώς θα ξέρει ο κάτοικος του διαμερίσματος που πληρώνει τα κοινόχρηστα, πόσα ξόδεψε ο προμηθευτής για το πετρέλαιο; (σημειώνεται ότι έχουν εντοπιστεί και κρούσματα λαθρεμπορίου) ή για την τάδε ή δείνα εργασία; Τώρα όλα αυτά τα παραστατικά πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται δίπλα στη συγκεντρωτική κατάσταση των κοινοχρήστων (δηλαδή για μεν τα καύσιμα, το τιμολόγιο αγοράς τους από τον προμηθευτή, για δεν άλλες εργασίες όλα τα παραστατικά- αγορά μπογιάς και πινέλων για το παράδειγμα του βαψίματος κοινοχρήστων χώρων, αμοιβή των μπογιατζήδων κλπ).

Έτσι υπηρετείται η διαφάνεια, δεν υπάρχουν ζητήματα εργασιών χωρίς παραστατικά (μαύρη εργασία κλπ) και το σημαντικότερο, ο κάτοικος του διαμερίσματος που πληρώνει είναι βέβαιος ότι όλες οι δαπάνες που τον επιβαρύνουν έγιναν με νόμιμο και διαφανή τρόπο.

Επισήμως στην ατζέντα του Eurogroup το κούρεμα των καταθέσεων!


 

Κούρεμα καταθέσεων σε προβληματικές τράπεζες προβλέπει προσχέδιο νόμου που θα συζητηθεί στο Eurogroup της Παρασκευής.

Η ρύθμιση αποτελεί ένα σενάριο που θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από το 2015, ενδεχόμενο που θα αξιολογήσουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο.

Η Κομισιόν έχει ήδη συντάξει το πρώτο προσχέδιο του νόμου, αλλά κάλεσε τα κράτη μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο να αποφασίσουν εάν και πότε οι καταθέτες θα υποστούν ζημιά, στην περίπτωση που μια προβληματική τράπεζα διασωθεί ή κλείσει.

Το σχέδιο έρχεται λίγο μετά την απόφαση απόφαση για τη διάσωση της Κύπρου με κούρεμα των καταθέσεων, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην Ευρωζώνη, αλλά πλέον αποτελεί προηγούμενο.

Το προσχέδιο έρχεται ωστόσο σε αντίφαση με τη διαβεβαίωση του προέδρου της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι ότι η συμφωνία της Κύπρου δεν αποτελεί μοντέλο και σε κάθε περίπτωση, οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ θα παραμείνουν προστατευμένες.

Σε τεχνικό επίπεδο το της ιρλανδικής προεδρία της ΕΕ προβλέπει κούρεμα και στις καταθέσεις της διατραπεζικής αγοράς, διάρκειας κάτω του ενός μήνα. Η κίνηση αυτή θεωρείται αρκετά παρακινδυνευμένη, καθώς η ΕΚΤ ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το "πάγωμα" της διατραπεζικής αγοράς για τις τράπεζες από τις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές χώρες.

Κύπρος: ''Εμπλοκή'' Σαρρή και κόρης Αναστασιάδη στην υπόθεση εκροής καταθέσεων (Vid)

Η κόρη του προέδρου Ν. Αναστασιάδη και ο τέως υπουργός Οικονομικών Μ. Σαρρής φέρονται να έβγαλαν καταθέσεις πριν από το πρώτο Εurogroup (Vid)

Στο τηλεοπτικό δελτίο του Μέγκα-Κύπρου παρουσιάσθηκε η λίστα των 6.000 καταθετών, που μετέφεραν πέραν των 4 δισ. ευρώ εκτός Κύπρου λίγες ημέρες, πριν το πρώτο Εurogroup , στις 14 Μαρτίου.
Tο κανάλι δεν ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα, ''έδειξε'' όμως μέσα από τα πλάνα της λίστας δύο ''σημαντικά'' πρόσωπα.

Εμφανίστηκαν αυτό της θυγατέρας του προέδρου της Δημοκρατίας, Έλσας Ν. Αναστασιάδη, αλλά και του μέχρι πριν λίγες ημέρες υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή.

Το Μέγκα στο σχετικό ρεπορτάζ και στα πλάνα του δεν έδειξε τα ποσά, που διακινήθηκαν από τα συγκεκριμένα άτομα.

Υπενθυμίζεται πως ύστερα από σύσκεψη των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων που έγινε υπό την προεδρία του κ. Ομήρου αποφασίστηκε πως δεν πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα οι λίστες για τη φυγάδευση καταθέσεων.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πώς μπορούν οι νέοι άνεργοι να διεκδικήσουν 2.400 - 2.700 ευρώ για σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση

Από τις 15 Απριλίου έως τις 20 Μαϊου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρακτική άσκηση με επιδότηση 2.400 έως 2.700 ευρώ, άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών".
Όσοι επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών και θα τοποθετηθούν σε ιδιωτική επιχείρηση για πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών, εισπράττοντας από 2.400 έως 2.700 ευρώ.
Στόχος του προγράμματος είναι να "δέσουν" οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να τους δοθεί η ευκαιρία για πρακτική άσκηση με στόχο, τελικά, να βρουν δουλειά.
Εάν η επιχείρηση τους προσλάβει, θα έχει ως κίνητρο την απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για ένα έτος και μια επιχορήγηση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τελικά θα ενισχυθούν με τον τρόπο αυτό μόνο 35.000 νέοι άνθρωποι, ενώ προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αν υπολογίσουμε ότι το Δεκέμβριο σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. οι νέοι άνεργοι (μέχρι 24 ετών) στην Ελλάδα ήταν 186.000 συμπεραίνουμε ότι τελικά ακόμα και αυτή η περιορισμένη δράση καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Τι είναι η επιταγή

Όσοι επιλεγούν θα δικαιούνται μια "επιταγή", ένα είδος κουπονιού (voucher) αξίας 1.110 ευρώ την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να  "πληρώσουν" τα Κέντρα Κατάρτισης που θα παρέχουν τα σεμινάρια και θα παρακολυθήσουν και την τοποθέτηση σε επιχείρηση για πρακτική εξάσκηση. Εάν τελικά ο καταρτιζόμενος προσληφθεί από την επιχείρηση, η επιταγή θα αυξηθεί σε 1.400 ευρώ, πράγμα που θεωρείται ότι αποτελεί κίνητρο για τα ΚΕΚ να εξασφαλίσουν πρόσληψη στους καταρτιζόμενους.

Πώς θα εισπράξουν 2.400 έως 2.700 ευρώ οι άνεργοι

Οι ίδιοι οι άνεργοι θα εισπράξουν 2.700 ευρώ, εάν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή 2.400 ευρώ εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 400 ευρώ αντιστοιχούν στα σεμινάρια και τα υπόλοιπα στην πρακτική άσκηση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 35.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος).
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (πτυχιούχοι, απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Πού πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων http://www.ypakp.gr/,  http://www.epanad.gov.gr/, http://www.eye-ekt.gr/, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος http://www.voucher.gov.gr.
Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα λήξει στις 22 Μαΐου.
Παράλληλα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό 800 11 44444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης

Τα κριτήρια επιλογής

=> Τα κριτήρια επιλογής είναι για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ το έτος κτήσης του πτυχίου (μεγαλύτερο βαθμό έχουν τα πτυχία μετά το 2010) το ετήσιο εισόδημα, ο βαθμός του πτυχίου, η ύπαρξη μεταπτυχιακού και η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας.
=> Τα κριτήρια επιλογής για όσους δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (είναι δηλαδή απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  είναι: η ηλικία, η διάρκεια της ανεργίας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
=> Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς (πληροφορίες  στη διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr).

Τι είναι η επιταγή

=> Όσοι υπηψήφιοι επιλεγούν θα εγγραφούν σε ένα Μητρώο Ωφελουμένων και θα έχουν έτσι δικαίωμα σε μια Προσωπική Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας. Με την επιταγή αυτή στην ουσία θα "πληρώσουν" τον πάροχο της Εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών ο οποίος θα τους βοηθήσει να ενταχθούν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδεχομένως πρόσληψης. Η επιταγή αυτή είναι αξίας 1.110 ευρώ και αυξάνεται σε 1.400 ευρώ σε περίπτωση που τελικά ο υποψήφιος προσληφθεί από την επιχείρηση. Σε περίπτωση πρόσληψης, μάλιστα, η επιχειρηση απαλλάσσεται από τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου.
Οι δικαιούχοι τις επιταγής δεν έχουν καμμία άλλη υποχρέωση απέναντι στους παρόχους της εκπαίδευσης.

Τι θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

=> Οι ίδιοι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ποσό από 2.400 ευρώ (εάν δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) έως 2.700 ευρώ (εάν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (σεμινάρια και πρακτική εκπαίδευση).

Ποιοι τομείς καλύπτονται:

Με βάση την προκήρυξη, καλύπτονται οι εξής τομείς:
Αγροτικά, Οικονομία-Διοίκηση, Παιδαγωγικά, Περιβάλλον, Ενέργεια, Μεταποίηση-Εμπόριο, Πολιτισμός-Αθλητισμός-Επικοινωνίες, Τεχνικά-Μεταφορές, Υγεία-Πρόνοια-Κοινωνική Φροντίδα

Ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες κατάρτισης

Δικαίωμα να παράσχουν τις υπηρεσίες κατάρτισης, όσοι έχουν άδεια για  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Δικαιούχοι, δηλαδή, είναι τα γνωστά ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις

Οι πάροχοι κατάρτισης θα σχεδιάσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και θα επιλέξουν τις επιχειρήσεις που θα υποδεχθούν τους άνεργους για την πρακτική άσκηση.
ΟΙ επιχειρήσεις που απασχολούν έως 4 άτομα προσωπικό, μπορούν να δεχθούν έως ένα άτομο για πρακτική κατάρτιση. Επιχειρήσεις με περισσότερο προσωπικό, μπορούν να δεθχούν για κατάρτιση άτομα που δεν ξεπερνούν το 30% του αριθμού των απασχολουμένων.
Εξαιρούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΣΕΤΕ.
Οι επιχειρήσεις εάν τελικά προσλάβουν στην επιχείρηση τον εκπαιδευόμενο, θα απαλλαγούν από το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, θα λάβουν επιχορήγηση, η οποία προσδιορίζεται με άλλη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

πηγη

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ευρωκουκούλωμα της SIEMENS

Ευρωπαϊκού μεγέθους – κουκούλωμα της Siemens με εξωδικαστικό συμβιβασμό - παρωδία μεταξύ της εταιρίας Siemens και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποκαλύπτει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νίκος Χουντής κάνει λόγο για "δύο μέτρα και δύο σταθμά", καθώς την ώρα που τα ελληνικά ναυπηγεία μένουν κλειστά λόγω επιδοτήσεων, η Siemens την γλυτώνει με 13 εκατομμύρια ευρώ χορηγίες!"

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτησή του στην Κομισιόν για τον «διακανονισμό» μεταξύ Siemens και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Ν. Χουντής αναφέρθηκε στον σκανδαλώδη και αδιαφανή διακανονισμό που ανακοινώθηκε στις 15/3/2013 μεταξύ της εταιρίας  Siemens και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( ΕΤΕπ).

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα στην ανακοίνωση της Τράπεζας (15/3/2013) «η ΕΤΕπ και η εταιρία Siemens κατέληξαν σε διακανονισμό για «εικαζόμενες παραβιάσεις» της πολιτικής καταπολέμησης απάτης της ΕΤΕπ σε σχέση με έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την τράπεζα. Ο διακανονισμός έγινε έπειτα από έρευνα από την ΕΤΕπ και τον OLAF» και είχε ως αποτέλεσμα «Η εταιρία Siemens να συμφωνήσει να παρέχει χρηματοδότηση συνολικού ύψους € 13,5 εκατομμύρια σε διάστημα πέντε ετών σε διεθνείς οργανισμούς, διακυβερνητικές οργανώσεις, μη-κυβερνητικές οργανώσεις και επαγγελματίες ή ακαδημαϊκούς φορείς που υποστηρίζουν σχέδια ή άλλες πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς και δεσμεύτηκε να απέχει από την υποβολή προσφορών για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ … για 18 μήνες».

Ο Ν. Χουντής αφού αναφέρθηκε στον παραπάνω σκανδαλώδη και αδιαφανή διακανονισμό σχολίασε ότι «φαντάζει αστείο και βεβαίως δεν αποτελεί «ισχυρό χτύπημα στη διαφθορά» η «ποινή» 18μηνης αποχής από έργα της ΕΤΕπ και η υποχρέωση παροχής 13,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ΜΚΟ, σε σχέση με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί παγκοσμίως αλλά και τα τεράστια ποσά που έχουν επιδικαστεί από δικαστήρια της Αμερικής για αποζημιώσεις».

Καταλήγοντας,  ο έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε από την Επιτροπή «να δώσει ακριβή στοιχεία σχετικά με την έρευνα της ΕΤΕπ και του OLAF,για ποια ακριβώς έργα υπήρξαν παραβιάσεις που οδήγησαν σε αυτό τον διακανονισμό, τι είδους παραβιάσεις ήταν και ποιος το οικονομικός τους αντίκτυπος» και ζήτησε από την Κομισιόν να απαιτήσει την επιστροφή των δημόσιων πόρων που με δωροδοκίες και άλλες αθέμιτες πρακτικές απέσπασε η Siemens». 

Με αφορμή τα παραπάνω ο Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι προκλητική η ανακοίνωση του «συμβιβασμού» μεταξύ ΕΤΕπ και Siemens που κουκουλώνει παρά τιμωρεί ένα γερμανικό κολοσσό παγκόσμιας διαφθοράς. Τη στιγμή που τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιβάλλουν το ουσιαστικό κλείσιμο των ναυπηγιών Σκαραμαγκά κατηγορώντας τα για κρατικές ενισχύσεις, πετώντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζομένους, την ίδια στιγμή, με έναν απαράδεκτο συμβιβασμό, παραδίδουν άσπιλη την Siemens και προωθούν το κουκούλωμα άγνωστου αριθμού παρανομιών για έργα τεραστίου μεγέθους. Δύο μέτρα και δύο σταθμά!! Το χειρότερο είναι η πλήρης αδιαφάνεια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των υποτιθεμένων ερευνών τους».

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπάρχει εδώ

450 ευρώ μισθό και ανασφάλιστη εργασία ! - ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΙΝΙ JOBS

Ο μικρός δείκτης ανεργίας στη Γερμανία έχει ένα πολύ μεγάλο μυστικό και έχει τον τίτλο "mini jobs". Ουσιαστικά εργαζόμενοι σε γερμανικά εργοστάσια αμείβονται μόλις 3 - 4 ευρώ την ώρα χωρίς να έχουν καν κοινωνική ασφάλιση. Ο δε μηνιαίος μισθός φθάνει μετά βίας τα 450 ευρώ!

Σύμφωνα με την Κομισιόν, περίπου 7,5 εκατ. άνθρωποι εργάζονται υπό το καθεστώς των mini jobs. Αυτοί δεν καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές, δεν πληρώνουν φόρο και δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση.
Οι περισσότεροι από τους κακοπληρωμένους εργάτες προέρχονται από χώρες της ανατ. Ευρώπης και εργάζονται σε εργοστάσια τυποποίησης κρέατος.
Η πρακτική αυτή, που έχει ρίξει κατακόρυφα το δείκτη ανεργίας της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης προκαλεί τώρα αντιδράσεις από άλλες χώρες της ΕΕ. Και αυτό καθώς θεωρούν ότι υπονομεύει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανταγωνιστικότητας κάνοντας πολλές πολυεθνικές να καλοκοιτούν τη μεταφορά μέρους των εργασιών τους στην "ασφαλή" και "φθηνή" Γερμανία.
Ήδη, σύμφωνα με το BBC, το Βέλγιο έχει προσφύγει στην Κομισιόν καταγγέλλοντας την πρακτική των γερμανικών εταιρειών. Όπως εξήγησε ο Βέλγος κυβερνητικός εκπρόσωπος οι χαμηλόμισθοι εργάτες στο Βέλγιο αμείβονται με 12 - 13 ευρώ την ώρα και καταβάλλουν κοινωνικές εισφορές.
"Το Βέλγιο θέλει η Κομισιόν να σταματήσει αυτού του είδους τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών", εξήγησε ο Ελς Μπρούγκεμαν.
Τη βελγική προσφυγή πυροδότησαν παράπονα από βελγικές εταιρείες που υποστηρίζουν ότι απειλείται η ίδια η επιβίωση τους από τον γερμανικό ανταγωνισμό ενώ προειδοποίησαν ότι αν δεν αλλάξει η κατάσταση θ' αναγκαστούν να μετεγκατασταθούν στη Γερμανία

Κάλεσμα της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα δικαστήρια

Συγκέντρωση προγραμματίζει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στις 11.00 στα δικαστήρια της Ευελπίδων , σε ένδειξη συμπαράστασης στους τρεις οδηγούς που δικάζονται σήμερα για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012.

Τετράωρες στάσεις εργασίας σε ΟΣΕ και Προαστιακό

Μετ'εμποδίων θα διεξάγονται σήμερα και αύριο τα δρομολόγια με τα τρένα του ΟΣΕ και του Προαστιακού, λόγω των τετράωρων στάσεων εργασίας από τις 20:00 έως 24:00 των εργαζομένων.
Τις ώρες των στάσεων εργασίας, δε θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των συρμών του Μετρό, στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο και αντίστροφα.
Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς προγραμματίζουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης στις 18.00, στο Σύνταγμα.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και τα σωματεία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ζητούν άμεση συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.
Διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, άρση της επιστράτευσης των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, δωρεάν μεταφορά των ανέργων, φοιτητών, ΑΜΕΑ
Επίσης, οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, δηλώνουν την αντίθεσή τους στις ιδιωτικοποιήσεις των συγκοινωνιών και στην ένταξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα υπάρξουν ματαιώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών.
Αναλυτικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών που ματαιώνονται είναι τα εξής:
Πέμπτη 11.04.2013 - Παρασκευή 12.04.2013 (ημέρες των στάσεων)
Μεταξύ Αθηνών - Λειανοκλαδίου - Καλαμπάκας - Θεσσαλονίκης - Αθηνών
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών : IC 58, IC 59, IC 60, IC 61, 1510, 885
Οι αμαξοστοιχίες 500 & 501 θα κυκλοφορήσουν χωρίς τα διδάπεδα οχήματα μεταφοράς αυτοκινήτων, μετά τη λήξη των επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Μεταξύ Αθηνών - Χαλκίδας - Αθηνών
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:1556, 1558, 2530, 2532, 2534, 2536, 2533, 2535, 2537, 2539.
Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης - Δικαίων - Θεσσαλονίκης
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών : IC 90, 611, 1684, 1685, 1686,
Επίσης, ματαιώνεται το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681 στις 12 & 13 Απριλίου 2013
Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας - Φλώρινας - Θεσσαλονίκης
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών :739, 742, 3741, 3744, 743, IC 85
Επίσης, ματαιώνεται το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 82 στις 12 & 13 Απριλίου 2013
Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Θεσσαλονίκης
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών : 2598, 2599, 3590, 3591, 3592, 3593.
Επίσης, ματαιώνεται το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 591 στη διαδρομή Λάρισα - Παλαιοφάρσαλο.
Μεταξύ Λάρισας - Βόλου - Λάρισας
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών : 2574, 2575, 2576, 2577
Μεταξύ Καλαμπάκας - Παλαιοφαρσάλου - Λάρισας
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 886, 887, 888, 889, 562
Μεταξύ Λειανοκλαδίου- Λαμίας - Στυλίδας - Λειανοκλαδίου
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527
Μεταξύ Αγ. Αντρέα - Πάτρας - Ρίου - Αγ. Βασιλείου
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 3307, 3308, 3309, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304.
Μεταξύ ΣΚΑ - Κιάτου - ΣΚΑ
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 14426, 14428, 14430, 14432, 14427, 14429, 14431, 14433.
Επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων, Λ09, Λ11 μεταξύ Κιάτου-Πάτρα & αντιστρόφως.
Μεταξύ Αεροδρομίου - Μεταμόρφωσης - Αεροδρομίου
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών : 4427, 4255, 4257, 4429, 4259, 4261, 4431, 4263, 4265, 4433, 4267, 4428,4258, 4260, 4430, 4262, 4264, 4432, 4266, 4268.
Μεταξύ ΣΚΑ - Α. Λιοσίων - ΣΚΑ
Ματαιώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:
ΣΚΑ-Α.Λιοσίων: Σ14429, Σ14431, Σ14433, Σ14329, Σ14331, Σ14333,
Α.Λιοσίων - ΣΚΑ: 14329, 14331, Σ14428, Σ14430, Σ14432.

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ - «Ο σώζον εαυτόν σωθείτω» – Πρώτα bail-in και μετά κλείσιμο τραπεζών

Απροκάλυπτα διαμορφρώνεται το σχέδιο των διεθνών κέντρων χάραξης οικονομικής πολιτικής (ΔΝΤ, Eurogruop, ΕΚΤ) αφενός της αρπαγής των καταθέσεων και αφετέρου του κλεισίματος των τραπεζών αφού πρώτα θα έχουν καταληστευθεί οι καταθέσεις.

Εφαρμόζοντας το μοντέλο και σχέδιο «Κύπρος» που κατά τα άλλα είναι μοναδική περίπτωση και αφού πρώτα μεθοδεύουν δια νόμου το «κλάδεμα» των καταθέσεων τώρα προχωρούν ένα βήμα παραπέρα: Θα κλείνουν τις τράπεζες όταν η «επανακεφαλαιοποίηση» από τα λεφτά των καταθετών δεν θα βγαίνει…

Αυτό υποστήριξε σήμερα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας σε σημερινή εκδήλωση στο Economic Club της Νέας Υόρκης για τις παγκόσμιες δράσεις πολιτικής που απαιτούνται, ώστε να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση:

«προτεραιότητα για το τραπεζικό σύστημα πρέπει να συνεχίσει να είναι η επανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάρθρωση και, όπου απαιτείται, το κλείσιμο τραπεζών».

Αν και δεν είπε που αυτό θα γίνει, άφησε να εννοηθεί πως υποψήφιες προς κλείσιμο τράπεζες βρίσκονται, που αλλού, μα στην περιφέρεια της €ζώνης.

Έτσι η Κ. Λαγκάρντ, είπε πως υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε, λέγοντας ότι κυρίως στην περιφέρεια, πολλές τράπεζες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο αναδιαμόρφωσης με μη επαρκή κεφάλαια και με πάρα πολλά επισφαλή δάνεια.

Ακόμη και εκτός περιφέρειας, υπάρχει ανάγκη να συρρικνωθούν ισολογισμοί, να μειωθεί η εξάρτηση από τη χονδρική χρηματοδότηση και να βελτιωθούν επιχειρηματικά μοντέλα, απέφυγε όμως να μιλήσει για προβλητικές τράπεζες.

Στη συνέχεια, η επικεφαλής του ΔΝΤ επισήμανε ότι λόγω της ανεπαρκούς οικονομικής αναδιάρθρωσης, η νομισματική πολιτική ακολουθεί την τακτική των «περιστρεφόμενων ροδών». Σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, όπως σημείωσε, η πιστωτική ικανότητα έχει συρρικνωθεί κατά 5% από την έναρξη της κρίσης και το χτύπημα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σκληρό.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, αναφερόμενη ειδικότερα στην κρίση χρέους στην €ζώνη, επανέλαβε τη θέση για οικονομική και νομισματική ένωση, διατυπώνοντας την άποψη ότι χρειάζεται πολιτική με περισσότερες συλλογικές λύσεις.

Τόνισε ακόμη, μια επιλογή είναι η άμεση επανακεφαλαιοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας των προβληματικών τραπεζών που έχουν συστημικές επιπτώσεις. Πέρα απ' αυτό, επισήμανε, η €ζώνη χρειάζεται μια πραγματική τραπεζική ένωση, που θα ενισχύσει τα θεμέλια της νομισματικής ένωσης και αυτό θα συμβάλει στην ασφάλεια(!) των καταθέσεων και ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος, εξασφαλίζοντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Λαγκάρντ είπε ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν καταφέρει πολλά τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ η συμφωνία για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό θα συμβάλει και στην ανακούφιση του χρέους της Ελλάδας.

"Θα πρέπει να επικροτήσουμε αυτή την εξέλιξη και δεν είναι εύκολο για τις 17 χώρες της ευρωζώνης να συμφωνήσουν για την εφαρμογή μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών σε ένα τέτοιο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα" είπε.

Ανεπάγγελτος με... πλάκες χρυσού και μεγάλα χρηματικά ποσά στην Ξάνθη!

Μεγάλα ποσά και σημαντικές ποσότητες χρυσού και κοσμημάτων βρέθηκαν στο σπίτι ανεπάγγελτου άνδρα στον Εχίνο Ξάνθης κατά τη διάρκεια ελέγχων του Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ, 7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6,7 κιλά, τρία φύλλα χρυσού βάρους 180 γραμμάρια και κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων.

Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων, τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.

Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.

Μπόμπολας, Κόκκαλης, Ιωάννου ζητάνε 50,5 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο με δικηγόρο τον Ντίνο Ρόβλια!

Η εργολαβική κοινοπραξία Μορέας Α.Ε., ακολουθώντας αντίθετη τακτική από τα άλλα «παγωμένα» οδικά έργα, που έχουν γίνει αντικείμενο πολυετών διαπραγματεύσεων μεταξύ Δημοσίου και παραχωρησιούχων για την επανεκκίνησή τους, αφού προώθησε την κατασκευή του κεντρικού άξονα Πελοποννήσου σε ποσοστό άνω του 80% εντείνει τώρα το χορό των εργολαβικών διεκδικήσεων.

Η Μορέας Α.Ε., με μετοχική σύνθεση Ακτωρ Α.Ε., του ομίλου Λ. Μπόμπολα (71,67%), J&Ρ - ΑΒΑΞ, των επιχειρηματιών Ιωάννου - Παρασκευαΐδη (15%) και Ιντρακόμ Α.Ε., του Σ. Κόκκαλη (13,33%), με ισχυρό όπλο στη «φαρέτρα» της, ως νομικό εκπρόσωπο, ένα μέχρι πρόσφατα πολιτικό πρόσωπο πρώτης γραμμής, τον πρώην υφυπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ντίνο Ρόβλια, έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με το ελληνικό Δημόσιο, διεκδικώντας σε διαδικασία διεθνούς διαιτησίας πρόσθετες αμοιβές ύψους 50,5 εκατομμυρίων ευρώ για συμβατικές καθυστερήσεις στο έργο.
Η παρουσία Ρόβλια
Η παρουσία του κ. Ρόβλια στην υπόθεση ως εκπροσώπου της κοινοπραξίας Μορέας Α.Ε. ασφαλώς συνάδει με τον επαγγελματικό του ρόλο, αφού είναι έμπειρος νομικός σε τεχνικά θέματα και μεγάλες συμβάσεις. Ταυτοχρόνως, όμως, είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή του ως «αντιπάλου» του ελληνικού Δημοσίου, λόγω της πολύχρονης και νωπής πολιτικής παρουσίας του στο δημόσιο βίο. Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, ο κ. Ρόβλιας ήταν υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, όπως επίσης βουλευτής ΠΑΣΟΚ συνεχώς από το 2004 μέχρι το 2012.
Οι νέες εργολαβικές διεκδικήσεις φέρνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο στην επιφάνεια τις εξωπραγματικές προβλέψεις που περιελήφθησαν επί υπουργίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ του Γ. Σουφλιά στις συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων. Πρόκειται για τις ρυθμίσεις των συμβάσεων που υπερψηφίστηκαν στη Βουλή το 2007 από ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., προβλέποντας ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων σε ένα χρόνο και των αρχαιολογικών ανασκαφών μέσα σε ένα εξάμηνο! Χρονικές προθεσμίες, όπως ήταν τότε αναμενόμενο και αποδείχθηκε σήμερα, αφού έχουν παραβιαστεί σε όλες τις περιπτώσεις, η τήρηση των οποίων είναι αδιανόητη για τα ελληνικά δεδομένα. Η κύρωση των συμβάσεων στη Βουλή χρησιμοποιήθηκε ώστε να εισαχθούν παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία για την επίσπευση, υποτίθεται, των έργων. Στην πράξη, όμως, αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ανασκαφών, μετακινήσεων δικτύων κοινής ωφέλειας κ.λπ., για την πληρωμή τεράστιων αποζημιώσεων για καθυστερήσεις στους παραχωρησιούχους και νέων εργολαβικών διεκδικήσεων στα πέντε μεγάλα οδικά έργα, συνολικού ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για την απ' ευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Σημειώνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης της Μορέας Α.Ε. είναι 30 χρόνια. Μέχρι στιγμής, φέρεται να της έχουν καταβληθεί 271,7 εκατ. ευρώ και υπολείπεται η καταβολή 70,2 εκατ. ευρώ. Λόγω καθυστέρησης στην έναρξη παραχώρησης, το Δημόσιο αποζημίωσε τον παραχωρησιούχο με 68,44 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο παραχωρησιούχος έχει λάβει 13 εκατ. ευρώ για πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες. Επομένως, η Μορέας Α.Ε. έχει λάβει μέχρι στιγμής 353,1 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο και έχει εισπράξει από διόδια 114,5 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 80%. Απομένει η ολοκλήρωση των τμημάτων του Περιμετρικού Καλαμάτας και του μεγάλου κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο 2014.

Πληρώνουμε και για διαιτησία

Για τη νέα εργολαβική αξίωση της Μορέας Α.Ε. στο έργο Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα - Λεύκτρο - Σπάρτη, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Σταύρος Καλογιάννης, υπέγραψε απόφαση πίστωσης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΠΠ/Π2/Φ16/15037 της 4/4/2013) συνολικού ύψους 239.311 ευρώ, εις βάρος της πίστωσης έργου, για τις αμοιβές της επιτροπής διαιτησίας.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Καλογιάννη, όπως απορρέει από τη σύμβαση παραχώρησης του έργου, που κυρώθηκε το 2007 από τη Βουλή, (ν. 3559/2007), την επιτροπή που θα κρίνει την εργολαβική αξίωση των 50,5 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αντικρούει στο σύνολό της το ελληνικό Δημόσιο (σε παρένθεση οι προβλεπόμενες αμοιβές, ΦΠΑ και έξοδα), αποτελούν οι: Μαρία Γαβουνέλη, επίκουρη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία ορίστηκε επιδιαιτητής με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας (78.885 ευρώ), Φωκίωνας Γεωργακόπουλος, πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου (58.860 ευρώ), και ο Κ. Ρόβλιας, δικηγόρος Αθηνών, ως εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Μορέας Α.Ε. (78.885), ενώ από την απόφαση καλύπτονται και λοιπά έξοδα γραμματειακής υποστήριξης κ.λπ. ύψους 29.920 ευρώ.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

SOS. Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΕΙ... Το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 και ώρα 18:00 σας καλούμε σε μια ταυτόχρονη Πανελλαδική διαμαρτυρία. [ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ενάντια στην εξόρυξη χρυσού ]


 

Πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μήπως ήρθε η ώρα να  αντισταθούμε; 
Εγχώριες και διεθνείς δυνάμεις εξουσίας έχουν βάλει στόχο την ολοκλήρωση της καταστροφής και του ξεπουλήματος της χώρας μας. 
Εάν δεν ξεσηκωθούμε σύσσωμοι να τους εμποδίσουμε ο κίνδυνος του αφανισμού μας είναι σίγουρος.
Έχουμε μια μακρά παράδοση σε αγώνες για ελευθερία και είμαστε πεπεισμένοι ότι αγώνες χαμένοι είναι αυτοί που δεν έχουν δοθεί.

Στη Χαλκιδική, όπως γνωρίζετε, εδώ και καιρό γίνεται ένα πείραμα καταστολής του αυθόρμητου, γνήσιου λαϊκού κινήματος κατά της επέκτασης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων το οποίο έχουν προσπαθήσει να φιμώσουν με την αλόγιστη αστυνομική βία, τις αθρόες και τυφλές προσαγωγές, την παράνομη λήψη DNA, την ρίψη δακρυγόνων μέσα σε χωριά και σε σχολεία, την στοχευόμενη παραπληροφόρηση από πολλά  ΜΜΕ και ιδιαίτερα από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. 

20 διωκόμενα αδέλφια μας, μας έχουν και σας έχουν ανάγκη.
Σε ένδειξη συμπαράστασης αντιδρούμε στις κατασκευασμένες κατηγορίες ενάντια στους συναγωνιστές μας που σκοπό έχουν τη χειραγώγησή μας για την αποδοχή του ξεπουλήματος και της καταστροφής της Χαλκιδικής και κατά επέκταση όλης της χώρας. 
 


 
Η Χαλκιδική σας καλεί πέρα από πολιτικές ιδέες και πεποιθήσεις.
Σας καλεί να υψώσετε μαζί της και τη δική σας φωνή.

Το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 και ώρα 18:00 σας καλούμε σε μια ταυτόχρονη Πανελλαδική διαμαρτυρία. 

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εκείνη τη μέρα είναι να βγούμε από το σπίτι μας, να ενωθούμε με τους γείτονές μας και να φωνάξουμε στις πλατείες μας ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Ας είναι η πρώτη μέρα που το πρόβλημά μας θα είναι και δικό σας και το δικό σας πρόβλημα θα είναι δικό μας.  
Για να συνεχίσουμε η μόνη λύση είναι να αντισταθούμε. 
Ήρθε η ώρα όλοι μαζί να δώσουμε μάχη για τη ζωή, για το μέλλον, για τον τόπο μας.

Προωθούμε το κάλεσμα σε όσα περισσότερα άτομα, συλλόγους και κινήματα μπορούμε.