EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

21 απαντήσεις για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια

Με δύο κύρια σημεία, που χρήζουν νομοθετικής αποσαφήνισης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον ?κορμό? του προγράμματος διευκολύνσεως των ενήμερων οφειλετών που έχουν ενυπόθηκα δάνεια στην κύρια κατοικία τους...

Η «Ημερησία του Σαββάτου», με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή δίνει απαντήσεις μέσα από 21 ερωτήσεις, ενώ το τελικό νομοσχέδιο αφού πρώτα λάβει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή περί τα τέλη Μαΐου.

Το πρώτο θολό σημείο έχει να κάνει με μία από τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα που είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Αυτή είναι 180.000 ευρώ και συνολικά για να μπει κάποιος στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να έχει ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Ένα ερώτημα που γεννάται είναι τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος μπαίνει στο πρόγραμμα με τις προαναφερόμενες αξίες, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτές αυξηθούν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με βάση τις σημερινές ανακοινώσεις η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να θέσει τον δανειολήπτη εκτός ρύθμισης.

Το δεύτερο θέμα που ανακύπτει είναι στην περίπτωση που η κατοικία έχει αποκτηθεί από το ένα από τα δύο κύρια μέλη της οικογένειας πριν το γάμο τους και αυτή είναι στο όνομά του.

Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται διευκρίνιση για το αν μετά το γάμο θα συνυπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα για να υπαχθεί στη ρύθμιση. Όπως και για το αν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και στη διάρκεια του παντρευτεί, τότε πάλι θα ληφθεί υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και ας είναι η κατοικία στο όνομά του;
1 Για ποιο λόγο κρίνεται αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενήμεροι δανειολήπτες;
Η νομοθετική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προστατευτεί η μέση ελληνική οικογένεια η οποία λόγω της οικονομικής κρίσης έχει υποστεί μεγάλη μείωση στα εισοδήματά της αλλά συνεχίζει να πληρώνει τις υποχρεώσεις της και θέλει να παραμείνει συνεπής. Άλλωστε 8 στα 10 νοικοκυριά εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης για αυτούς.
2 Τι είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών και τι κερδίζει ο οφειλέτης;
Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες, δημιουργείται ένας μηχανισμός αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που βασίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού και όχι σε αυτήν που βρισκόταν κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα. Πληρώνει λοιπόν όσα μπορεί με βάσει τα τρέχοντα εισοδήματά του.
3 Ποιοι είναι οι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης για την οικονομική ανακούφιση των δανειοληπτών;
Οι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης αφορούν στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες, τα δάνεια των οποίων απορρέουν από πιστωτικά ιδρύματα και έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη πάνω στην κύρια κατοικία και στην επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του ν. 3869/2010 (γνωστός κι ως νόμος για τα υπερχεωμένα νοικοκυριά ή «νόμος Κατσέλη».
4 Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια είναι τα εισοδηματικά τους κριτήρια;

 • Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:
 • Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
 • Οσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας
Ανεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1.1.2010 έως σήμερα.
Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
5 Ποια προνόμια θα χορηγούνται σε όσους μπορούν να υπαχθούν;
 • Σε αυτούς τους οφειλέτες, παρέχεται περίοδος χάριτος 48 μηνών.
 • Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος. Το επιτόκιο στη διάρκεια αυτή είναι εκείνο που έχει συμφωνήσει με την τράπεζα κατά τη σύμβαση του δανείου.
 • Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) του εισοδήματος. Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.
Μέσω του προγράμματος ο οφειλέτης παραμένει ενήμερος, δεν εκδίδονται σε βάρος του διαταγές πληρωμών, δεν μπαίνει στη λίστα της διατραπεζικής εταιρείας Τειρεσίας και συνεπώς δεν χάνεται η πιστοληπτική του ικανότητα.
6 Θα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τους ανέργους;
Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
7 Χρόνος υπαγωγής στο πρόγραμμα;
Από την ψήφιση του νόμου και μετά θα προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης.
8 Ποια δάνεια υπάγονται στο πρόγραμμα διευκόλυνσης;
Στο πρόγραμμα διευκόλυνσης υπάγονται δάνεια μόνον από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα (προσημείωση ? υποθήκη) πάνω στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που δηλώνεται ως τέτοια, στην τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη.
9 Αποτελεί κριτήριο η αξία της κύριας κατοικίας για την υπαγωγή στο πρόγραμμα;
Κριτήριο της υπαγωγής, σωρευτικά με τα υπόλοιπα, αποτελεί η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ.
10 Ποια άλλα κριτήρια πέραν των εισοδηματικών θα υπάρχουν;
Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ, ενώ οι συνολικές του καταθέσεις να είναι μέχρι 10.000 ευρώ.
11 Αν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα αλλά στη διάρκεια του οι αντικειμενικές τιμές ανέβουν, τότε τι συμβαίνει;
Από το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει αποσαφηνιστεί το θέμα. Η απάντηση που δίνεται, για την ώρα, είναι πως η τράπεζα έχει το δικαίωμα να εξετάζει μια φορά το χρόνο τα προσωπικά οικονομικά στοιχεία, δηλαδή μισθοδοσία, τραπεζικές καταθέσεις και όχι την ακίνητη περιουσία.
12 Αν κάποιος/α τη στιγμή που υπάγεται στο πρόγραμμα είναι άγαμος/η και το σπίτι είναι στο όνομά του/της αλλά στη διάρκειά των 48 μηνών, παντρευτεί, τότε θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το εισόδημα της/του συζύγου του;
Πρόκειται για θέμα το οποίο χρειάζεται διευκρίνιση. Αν και η απάντηση που δίνεται για την ώρα είναι πως λογική του προγράμματος είναι να συνυπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα.
13 Εκτός από την τετραετή περίοδο χάριτος, δίνεται κι επιπλέον επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου;
Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται τουλάχιστον ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.
14 Όταν λήξει η περίοδος χάριτος το επιτόκιο και η δόση σε ποια επίπεδα θα επανέλθουν;
Αναβιώνουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.
15 Θα υπάρξει επιβάρυνση στους δανειολήπτες μόλις λήξει η τετραετής περίοδος χάριτος;
Καμία επιπλέον επιβάρυνση μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δεν θα υπάρξει για τους δανειολήπτες.
16 Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθετική παρέμβαση;
Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση και πρόθεση είναι η άμεση ισχύς της για την άμεση διευκόλυνση των οφειλετών.
17 Ποια είναι η αναγκαιότητα της βελτίωσης του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;
Υφίσταται η ανάγκη να επικαιροποιηθεί και εξορθολογιστεί ο ν. 3869/2010 καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα, οδηγεί σε ομηρία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου.
Με τις νέες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, ο νόμος θα καταστεί πιο αποτελεσματικός για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες, οι οποίοι θα μπορούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
18 Γιατί στο πρόγραμμα εμπίπτουν μόνον οι ενήμεροι δανειολήπτες;
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διευκόλυνση όλων των νοικοκυριών που με δυσκολία ανταπεξέρχονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλά παραμένουν συνεπείς, και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών. Παράλληλα, για εκείνους που έχουν μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους, οι αλλαγές που προωθούνται στο ν. 3869/2010 θα προσφέρουν άμεση διευθέτηση αυτών.
19 Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3869 κι άλλες κατηγορίες δανειοληπτών;
Στο ν. 3869/2010 υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία στερούνται εμπορικής ιδιότητας, εφόσον βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.
20 Ποιες αλλαγές δρομολογούνται στα πλαίσια επικαιροποίησης και εξορθολογισμού του ν.3869/ 2010;
 1. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.
 2. Σε συνεργασία με το Υπ. Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
 3. Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.
 4. Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.
 5. Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.
21 Ο οφειλέτης υποχρεώνεται στην καταβολή δόσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του;
Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας.
Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.
Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

πηγή: Ημερησία του Σαββάτου

''BOMBA'' THΣ CITIGROUP: ''Ελλάδα και Κύπρος θα αποχωρήσουν από το ευρώ''


 


 Η Citigroup, επαναφέρει τη συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, από το ευρώ, αποτυπώνοντας σε νέα έκθεσή της την απαισιοδοξία και τον πεσιμισμό για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. «Η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας και της Κύπρου από την ευρωζώνη παραμένει υψηλή», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στην έκθεση με τον τίτλο «Global Economic Outlook and Strategy», που παρουσιάζει το CNBC, η Citi εκτιμά ελληνική οικονομία θα καταγράψει ύφεση 6% το 2013 και 11,2% το 2014.
Αναλυτικότερα, παρουσιάζοντας τις προβλέψεις της για την πορεία ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην κατεύθυνση διασφάλισης μιας βιώσιμης δημοσιονομικής κατάστασης, είναι ακόμη περιορισμένη, ενώ εκτιμά πως βραχυπρόθεσμα, κάποιες αρνητικές επιδράσεις από την Κύπρο είναι πιθανό να πλήξουν την οικονομία της Ελλάδας.
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, οι αναλυτές της Citi προβλέπουν ότι η Κύπρος θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση της στην ευρωζώνη.

Δεν εκταμιεύεται η δόση, τώρα; Πάει για τον Μάιο;

Στο ενδεχόμενο να χορηγηθεί στην Ελλάδα, εντός του Μαΐου, "διπλή" δόση ύψους 7,4 δισ. ευρώ από το Eurogroup, αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα του κοινοτικού δελτίου "Εροπολιτίκ"...

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται, το αρχικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με την καταβολή των δόσεων προέβλεπε την εκταμίευση 4,2 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, και 3,2 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν κατέστη δυνατό να τηρηθεί λόγω των "δύσκολων" διαπραγματεύσεων μεταξύ της τρόικας και των ελληνικών αρχών που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Δευτέρα και αφορούν τη δόση του Μαρτίου ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

Η "Εροπολιτίκ" σημειώνει ότι επειδή η καταβολή του πρώτου τριμήνου καθυστέρησε ήδη και οι ανάγκες της Ελλάδας σε χρήματα θα αυξηθούν τον Μάιο και επικαλείται κοινοτικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες στις 12 Μαΐου το Eurogroup ενδέχεται να αποφασίσει την καταβολή διπλής δόσης ύψους 7,4 δισ. ευρώ. Πάντως, όπως αναφέρεται, το ακριβές ύψος θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της ελληνικής χρηματοδότησης.

Εξάλλου, στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι για να καταβληθούν τα χρήματα στην Ελλάδα, η τρόικα θα πρέπει να εξακριβώσει αν οι όροι του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης πληρούνται, ενώ καμιά ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί ακόμη για την επόμενη αποστολή αξιολόγησης της τρόικας.

"ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ" ΚΥΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ! ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-ΣΟΚ!!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΝΑ ΣΦΑΞΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ!!!


 
Έγγραφο-διαταγή του Διοικητή Σμύρνης, σε Οθωμανική γραφή, μεταφρασμένο από Σύλλογο Ελλήνων Μικρασιατών...

(Ειδικά αφιερωμένο στα κορόιδα που βλέπουν και θαυμάζουν τον Σουλεϊμάν... και στην "κυρία" Ρεπούση που έβλεπε Ελληνες να συνωστίζονταν στα παράλια της Μ. Ασίας) Το πρωτότυπο Φυλάσσεται στα Ιστορικά Αρχεία της Άγκυρας. Το παρόν τρίπτυχο ανήκει στο Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου.

Εφιαλτική ομολογία τραπεζιτών: ''Πηγαίνουμε στα τυφλά!''

Εφιαλτική ομολογία τραπεζιτών: "Δεν κατανοούμε πλήρως τι συμβαίνει στις προηγμένες οικονομίες... Πραγματοποιούμε πτήσεις στα τυφλά... Είμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή", αναφέρουν σε κύριο άρθρο τους οι Financial Times. Διαβάστε αναλυτικά όλο το άρθρο...

"Πτήση στα... τυφλά από κεντρικούς τραπεζίτες"

''Η εντεινόμενη ανησυχία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως προς τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των παράπλευρων επιπτώσεων από τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια είναι έκδηλη, ενώ αρκετοί από τους πρωταγωνιστές των κεντρικών τραπεζών παραδέχονται ότι πραγματοποιούν πτήσεις στα τυφλά, καθοδηγώντας τις οικονομίες τους.

Ο Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι, πρώην μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποτύπωσε το κλίμα στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ λέγοντας: «Δεν κατανοούμε πλήρως τι συμβαίνει στις προηγμένες οικονομίες».

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας ως προς τον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομίες και ως προς το πώς επηρεάζεται η ανάκαμψη από την πολιτική, ο Σερ Μέρβιν Κινγκ, ο απερχόμενος διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, δήλωσε ότι «υπάρχει ο κίνδυνος να υποσχεθούμε πάρα πολλά ή να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν μεγάλες προσδοκίες από εμάς».

Αυτό που προβληματίζει τους ιθύνοντες της νομισματικής πολιτικής είναι πως τα εργαλεία που έχουν για να αντιμετωπίσουν την κρίση -επιτόκια που έχουν κολλήσει στο μηδέν, κινήσεις για εκτύπωση χρήματος ώστε να μειωθούν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια και η ενθάρρυνση του ιδιωτικού κλάδου να καταναλώσει- μπορεί να συνοδεύονται από επικίνδυνες παράπλευρες επιπτώσεις.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ήταν σαφείς ότι είχαν κάνει λάθος διάγνωση προ της κρίσης, επιτρέποντας στους εαυτούς τους να πιστέψουν ότι είχαν εκμηδενίσει τις χρηματοοικονομικές ευπάθειες, καθώς είχαν παρασυρθεί από τον σταθερό πληθωρισμό.

Μιλώντας σε συνέδριο του ΔΝΤ για την επανεξέταση της παγκόσμιας μακροοικονομίας, η Τζάνετ Γέλεν, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δήλωσε: «Τα χρόνια προ της κρίσης, η χρηματοοικονομική σταθερότητα ήταν μικρότερος παράγοντας στη διαδικασία χάραξης νομισματικής πολιτικής, εν αντιθέσει με τον παραδοσιακό μεγαλύτερο ρόλο της».

Το ερώτημα τώρα είναι εάν οι κεντρικοί τραπεζίτες επαναλαμβάνουν το ίδιο λάθος στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάκαμψη. Μήπως δημιουργούν χρηματοοικονομικές στρεβλώσεις που θα μας ενοχλήσουν στο μέλλον;

Το ΔΝΤ ήταν σαφές στην έκθεσή του για την παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα ότι δεν θέλει να τερματιστεί η έκτακτη χαλαρή νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται στις ανεπτυγμένες χώρες.

Ο Χοσέ Βινιάλ, επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ΔΝΤ, δήλωσε πως οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών είναι «απολύτως αναγκαίες». Το Ταμείο, όμως, κάλεσε τις χώρες να εκμεταλλευθούν την ανάσα που τους προσφέρεται για να βελτιώσουν τα χρηματοοικονομικά τους συστήματα και επίσης να ασχοληθούν με ακούσιες συνέπειες.

Επισήμανε τρεις νέους κινδύνους που σχετίζονται με το... εύκολο χρήμα. Στις ΗΠΑ βλέπει τους χαλαρούς κανόνες αναδοχής για τον εταιρικό δανεισμό σε επίπεδο που κανονικά σχετίζεται με το τελευταίο στάδιο του πιστωτικού κύκλου φούσκας-κατάρρευσης.

Η δεύτερη εστία κινδύνου αφορά το γεγονός πως η χαλαρή νομισματική πολιτική μπορεί να μετακυλιστεί στις αναδυόμενες αγορές, ειδικότερα καθώς οι επιχειρήσεις των αναδυόμενων αγορών μπορούν να δανειστούν σε ξένο νόμισμα. Έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι έκθετες σε συναλλαγματικούς κινδύνους και οι αναδυόμενες αγορές ευαίσθητες στις διεθνείς ροές ζεστού χρήματος.

Τρίτον, ο Χ. Βινιάλ ανησυχεί μήπως η έξοδος από την πολιτική νομισματικής χαλάρωσης οδηγήσει σε εκτίναξη των επιτοκίων στις αγορές, γεγονός που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις πιστωτικές αγορές και την αμερικανική οικονομία.

«Για να το θέσουμε απλά, είμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή», δήλωσε.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι διχασμένοι ως προς αυτές τις ανησυχίες. Ο κ. Μπίνι Σμάγκι δηλώνει ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν εγκλωβιστεί αναγκαζόμενοι να προχωρήσουν σε ακόμη πιο εξωτικούς νομισματικούς πειραματισμούς. Η κ. Γέλεν, όμως, θέλησε να καθησυχάσει το κοινό ότι η Fed έχει πετύχει τη σωστή ισορροπία.

«Δεν βλέπω αρκετές αποδείξεις ταχείας πιστωτικής ανάπτυξης, μιας αγοράς που να βασίζεται στη μόχλευση ή σημαντικές φούσκες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Υπάρχουν, όμως, ενδείξεις ότι σε κάποιους τομείς γίνεται κυνήγι αποδόσεων και η Fed παρακολουθεί προσεκτικά αυτήν την κατάσταση», δηλώνει.

Το πρόβλημα που θέτει ο Σερ Μέρβιν είναι ότι η αβεβαιότητα είναι τόσο διαβρωτική που κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι η επεκτατική νομισματική πολιτική είναι κατάλληλη σε έναν κόσμο όπου τα κράτη μαθαίνουν πως είναι φτωχότερα από ό,τι περίμεναν, χωρίς, όμως, να ξέρουν πόσο ακριβώς.

Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι «πραγματικά δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο επαναπυροδότησης των προβλημάτων που δημιούργησαν εξαρχής τη χρηματοοικονομική κρίση;», αναρωτήθηκε ο Τσάρλι Μπιν, αναπληρωτής διοικητής τη ΒοΕ.

Το ερώτημά του αποτυπώνει τη βασική ανησυχία: οι ικανότητες των οικονομιών έχουν τραυματιστεί τόσο πολύ που η επεκτατική πολιτική μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν ανησυχούν μήπως η νομισματική πολιτική έχει ήδη προχωρήσει υπερβολικά. Ανησυχούν, όμως, μήπως η έξοδος από αυτήν τη στρατηγική του εύκολου χρήματος αποδειχθεί βασανιστική''.

πηγή: financial times

Τα πιθανά ΑΦΜ για τη σωτηρία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παίζει το τελευταίο της χαρτί κόντρα στον Ατρόμητο, ωστόσο τα σενάρια περί εξαγοράς ΑΦΜ άλλης ομάδας με λιγότερα χρέη σε περίπτωση υποβιβασμού στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής έχουν ήδη ξεκινήσει.
Σύμφωνα με το Goal News τέσσερις είναι οι ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις στην δεύτερη κατηγορία για να "ενωθούν" με την ΑΕΚ και αρκετές από την football league 2.

1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η εξαγορά του ΑΦΜ της «ελαφράς ταξιαρχίας» μοιάζει αυτήν τη στιγμή με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το ξεκαθάρισε, άλλωστε, και ο μεγαλομέτοχος των «κυανόλευκων», Σταμάτης Βελλής, με πρόσφατες δηλώσεις του, καθώς ξέκοψε μια και καλή το συγκεκριμένο θέμα. Ο ίδιος δηλώνει οπαδός του Απόλλωνος και η παρουσία του στο ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένη με αυτόν.

Εξάλλου, με την ομάδα να βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη Super League, το ενδεχόμενο πώλησης του ΑΦΜ μάλλον μόνο ως «αστείο» ακούγεται στη Ριζούπολη. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αντιδράσεις θα ήταν μεγάλες από τους οπαδούς μιας ιστορικής ομάδας που έχει φτάσει μέχρι τα ευρωπαϊκά σαλόνια.

2. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Από τις προσιτές ομάδες για την ΑΕΚ. Είναι νωπές οι μνήμες, βέβαια, από την απόφαση του μεγαλομετόχου Κώστα Κοσσυβάκη να βάλει «πωλητήριο» στην ΠΑΕ, αντιδρώντας έτσι στις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών της ομάδας προς το πρόσωπό τους. Στα αρνητικά για τους «κιτρινόμαυρους» το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός Αθηνών αλλά και η αρνητική στάση των οπαδών του, καθώς μιλάμε για ένα σύλλογο που εκπροσωπεί μια ευρύτερη περιοχή στις επαγγελματικές κατηγορίες.

3. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Ξεκάθαρα το πιο ελκυστικό «πακέτο». Ο σύλλογος ουσιαστικά φυτοζωεί μετά το κόψιμο του… ομφάλιου λώρου με τον δήμο Φυλής και μόνο αρνητικά δεν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποί του το ενδεχόμενο πώλησης του φορολογικού του μητρώου. Αλλωστε, το «φλερτ» μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι τωρινό, αλλά έχει κυκλοφορήσει και στο πρόσφατο παρελθόν. Στα συν της συγκεκριμένη περίπτωσης και η ύπαρξη του γηπέδου που θα μπορούσε να «στεγάσει» την ΑΕΚ τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, είναι κοινό μυστικό πως ο πρόεδρος του Θρασύβουλου, Σωτήρης Μασούρης, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ένα ενδεχόμενο «deal». Μοναδικό «αγκάθι» η ύπαρξη χρεών της τάξεως των 800.000 ευρώ περίπου, από τα οποία όμως προς ΙΚΑ και Δημόσιο δεν ξεπερνούν το 1/4 του συγκεκριμένου ποσού, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πλέον το μετοχικό σχήμα είναι πολυμετοχικό.

4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Άλλη μία ομάδα που έχει εμφανιστεί και παλιότερα ως «σανίδα σωτηρίας» για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς μιλάμε για ένα από τα πιο νοικοκυρεμένα οικονομικά σωματεία. Οι «κυανόλευκοι» για δεκαετίες ολόκληρες είναι συνδεδεμένοι με το όνομα του Νίκου Σαλευρή και από τις προθέσεις του εξαρτώνται όλα, αν και σύμφωνα με το περιβάλλον του δεν είναι ιδιαίτερα θετικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα, με δεδομένο πως υπάρχει εξάρτηση με τον δήμο Καλλιθέας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να… αφανιστεί ο σύλλογος.

Το τηλεφώνημα στον Αστέρα Μαγούλας

Η ΑΕΚ μπορεί να… κοιτάζει και προς τη Football League 2, καθώς 3-4 ομάδες της Αττικής από τον 1ο όμιλο λογικά θα βρίσκονται στο νέο πρωτάθλημα της Football League. Σχεδόν σίγουροι θεωρούνται οι Αχαρναϊκός, Φωστήρας και Αστέρας Μαγούλας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα της Μαγούλας έχει ήδη γίνει μια πρώτη ανεπίσημη κρούση από την πλευρά των ανθρώπων της Ένωσης και μόνο αρνητική δεν είναι η πλευρά των «κυανόλευκων» σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αντίθετα, τόσο ο σύλλογος του Μενιδίου όσο και ο «φονέας» ούτε που συζητάνε το ενδεχόμενο πώληση του ΑΦΜ τους. Από κει και πέρα, υποψήφιος για άνοδο είναι και ο ΑΟ Γλυφάδας, ο οποία μάλλον δεν είναι «διαθέσιμος». Άλλωστε, έχει διαρρεύσει πως βρίσκεται στα σκαριά συνεργασία με τον Ολυμπιακό, ώστε η ομάδα των νοτίων προαστίων να λειτουργεί ως Ολυμπιακός Β” σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Πηγή: AEK1924.gr

Μειώνονται οι μισθοί - Αδειάζει το καλάθι των νοικοκυριών

Περιορίστηκε περαιτέρω κατά 8,3% το 4ο τρίμηνο πέρυσι (από 35,4 δισ. ευρώ σε 32,3 δισ. ευρώ), το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά...

Οι κύριοι λόγοι για τη νέα επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ελληνικών νοικοκυριών, είναι η μείωση κατά 13% των αποδοχών των εργαζομένων, η μείωση κατά 5% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και η αύξηση κατά 8% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αποτελούσαν το 24,6% των συνολικών εσόδων το 4ο τρίμηνο του 2012, από 22,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Κατ' επέκταση, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, σημείωσε νέα πτώση κατά 11,2% το 4ο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν, επίσης, τα εξής:

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 5,9% κατά το 4ο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 2,8% το 4ο τρίμηνο του 2011.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 2,39 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,5% σε σύγκριση με 14% το 4ο τρίμηνο του 2011.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή, ήταν 0,3 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ), υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου- ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών (κατά 1,1%) και της μικρότερης μείωσης των εξαγωγών (κατά 0,4%)- και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή- κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

Ενώ, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 2,9 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2011.

Σημειώνεται ότι, η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το γ΄ τρίμηνο του 2012, οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες.

Τα στοιχεία αυτά, έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με τη διάθεση των τελικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος μιας συγκεκριμένης παρέμβασης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΔΝΤ: Συγγνώμη, κάναμε κι άλλο λάθος

Οικονομολόγοι του Χάρβαρντ "καρφώνουν" το ταμείο

Νέο λογιστικό λάθος από το ΔΝΤ θέτει υπό σφοδρή αμφισβήτηση τις "αριθμητικές και λογιστικές" πολιτικές του. Αυτή τη φορά ήρθαν οικονομολόγοι του Χάρβαρντ, πρώην στελέχη του Ταμείου, να ομολογήσουν την αλήθεια...

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, οι θεωρητικοί της λιτότητας ομολόγησαν ένα καθοριστικό λάθος στη μελέτη τους, αλλά επιμένουν ότι τα συμπεράσματά τους είναι ορθά.

"Η ομολογία έγινε όταν κλιμακώθηκε εκ νέου αυτές τις μέρες η αντιδικία ανάμεσα στους "θεωρητικούς" της λιτότητας του ΔΝΤ και σε αυτούς που τους καταλογίζουν λάθη στους υπολογισμούς", επισημαίνει στις οικονομικές της σελίδες η συντηρητική εφημερίδα.

Καθηγητές οικονομίας στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η Κάρμεν Ράινχαρτ και ο Κένεθ Ρόγκοφ κατείχαν στο παρελθόν υψηλές θέσεις στο ταμείο, για λογαριασμό του οποίου εκπόνησαν το 2010 την διαβόητη πλέον μελέτη τους για τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας.

Πολλοί άλλοι οικονομολόγοι έκαναν λόγο για σφάλματα στην εργασία τους, ιδίως ο Πολ Κρούγκμαν —Νόμπελ Οικονομίας 2008— που επί μήνες στο ιστολόγιό του αναφερόταν στο "φιάσκο των Ράινχαρτ-Ρόγκοφ".

Τα τρία λάθη - φωτιά

Σε μια μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας, τρεις ερευνητές του πανεπιστήμιου της Μασαχουσέτης εξηγούν πώς προέκυψαν τα βασικά λάθη.

Οι Τόμας Χέρντον, Μάικλ Ας και Ρόμπερτ Πόλιν ανέφεραν στην μελέτη τους, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησαν — και έλαβαν — από τους Ράινχαρτ και Ρόγκοφ το λογιστικό φύλλο και τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν, ότι υπήρξαν σφάλματα, παραλείψεις και αποκλεισμοί που οδήγησαν σε στρεβλά αποτελέσματα.

Τα προβλήματα, έγραψαν, είναι κυρίως τρία:

* πρώτο, οι Ράινχαρτ και Ρόγκοφ αφαίρεσαν επιλεκτικά χρονιές με υψηλά χρέη και μέσο ρυθμό ανάπτυξης,

* δεύτερο, χρησιμοποίησαν μια συζητήσιμη μέθοδο για να κατατάξουν τα κράτη

* Και τρίτο, μοιάζει να υπάρχει ένα λάθος στην μέθοδο αυτή, που αποκλείει τις χώρες με υψηλά χρέη που όμως διατηρούν έναν μέσο αναπτυξιακό ρυθμό.

Και τα τρία αυτά προβλήματα προκαταλαμβάνουν τα αποτελέσματα των υπολογισμών των Ράινχαρτ-Ρόγκοφ και τείνουν να επιβεβαιώνουν το εκ των προτέρων συμπέρασμά τους.

Με βάση τα προβλήματα αυτά, έμειναν έξω από τους υπολογισμούς πέντε χώρες: η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς και η Δανία.

Μία παραδοχή που ήρθε... αργά

Το ΔΝΤ υποστήριξε ότι γενικά στις χώρες με λόγο χρέους προς ΑΕΠ που υπερβαίνει το 90%, το ποσοστό ανάπτυξης είναι αρνητικό (-0,1%) ενώ εάν γινόταν σωστά ο υπολογισμός, θα φαινόταν πως στην πραγματικότητα το μέσο ποσοστό ανάπτυξης των χωρών αυτών ήταν 2,2%.

Έναντι της διεθνούς κατακραυγής, οι "θεωρητικοί της λιτότητας" αναγκάστηκαν για πρώτη φορά να απαντήσουν, ύστερα από για μήνες άρνηση παραδοχής του οιουδήποτε σφάλματος.

Με ανακοίνωσή τους, οι δύο οικονομολόγοι παραδέχθηκαν ότι η εργασία τους περιείχε ορισμένα "σφάλματα", επέμειναν όμως ότι "το κεντρικό συμπέρασμα" της έρευνάς τους συνεχίζει να ισχύει.

"Μας προβληματίζει η διαπίστωση ότι υπάρχει ένα τέτοιο σφάλμα (. . .), παρά την προσπάθειά μας να είμαστε προσεκτικοί", ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Η Φιγκαρό διερωτάται πως είναι δυνατόν "το αίμα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα που έχουν χυθεί από μεγάλη μερίδα των λαών της Δύσης να οφείλονται σε μια αδεξιότητα, στην κακή χρήση ενός λογιστικού φύλλου".

ΠΗΓΗ

Με απεργία πείνας απειλούν οι αστυνομικοί

Ακόμη και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ως μέσο διαμαρτυρίας την απεργία πείνας άφησαν ανοιχτό οι αστυνομικοί, αντιδρώντας στις περικοπές των μισθών τους...

Όλη η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

"Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για όλους, συνδικαλιστικό κίνημα, πολιτική και φυσική ηγεσία. Αυτό είναι το μήνυμαπου εξέπεμψε χθες και προχθές το Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, το οποίο συνεδρίασε στη ΓΑΔΑ,προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω αγωνιστικές πρωτοβουλίες διεκδίκησης και ικανοποίησης συγκεκριμένων αιτημάτων, τα οποία έχουν τεθεί εδώ και μήνες, χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα: Έκδοση - ανακοίνωση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, απογραφή αστυνομικών στην κατηγορία ΤΕ., λέσχες εστίασης, Κώδικας Μεταθέσεων, Πειθαρχικό Δίκαιο, Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών, ρύθμιση νυχτερινών, Μισθολόγιο, επικινδυνότητα εργασίας, Υγιεινή και Ασφάλεια κλπ.

Εκ μέρους του Προεδρείου υπήρξε εκτενής ενημέρωση για τις 115 παρεμβάσεις μας το τελευταίο διάστημα, που είχαν ως στόχο την επίλυση συγκεκριμένων αιτημάτων-προβλημάτων συναδέλφων και Ενώσεων, με την επισήμανση, ωστόσο, ότι μπορεί να μην ικανοποιούνται κεντρικά θεσμικά και οικονομικά ζητήματα, όμως με την πίεση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, πετυχαίνουμε λύσεις και αποτρέπουμε δυσμενείς εξελίξεις όπως έγινε π.χ. με την υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το ξεπάγωμα των μισθολογικών προαγωγών, με την καταβολή των ΒΟΕΑ κλπ. Όλα αυτά δεν έγιναν έτσι απλά, αλλά με τη διαρκή προσπάθεια πολλών και τη δυναμική που έχει αναπτύξει το συνδικαλιστικό μας κίνημα, χωρίς να αγνοούμε το πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου κινούμαστε, αλλά αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συναδέλφων μας, όπως αυτή καταγράφεται και στις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, οι οποίες πραγματοποιούνται με αξιοζήλευτη συμμετοχή τις περισσότερες φορές, χάριν και της παρουσίας της Ομοσπονδίας μας σε αυτές. Είναι δε επιβεβλημένο σε μια εποχή κρίσης των θεσμών, να μην απαξιώνεται η συμβολή της Ομοσπονδίας, διότι Ομοσπονδία είναι τα σωματεία της και οι αιρετοί εκπρόσωποί τους εν τέλει, οι οποίοι οφείλουν πάντα να λειτουργούν εντός της κοινωνίας και όχι ξεκομμένοι από το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Προς τούτο, αποτελεί σημείο αναφοράς η Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2013 στη Βέροια με κεντρικό θέμα «Και οι Αστυνομικοί έχουν μάνες», αφενός προκειμένου να τιμηθεί η μητέρα ενός συναδέλφου που δεν δίστασε να στείλει αυτό το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία με αφορμή τις συλλήψεις των τρομοκρατών αρχές Φεβρουαρίου, αφετέρου δε για να αναπτύξουμε περαιτέρω τον προβληματισμό μας όσον αφορά την ανασφάλεια που νιώθουν οι συνάδελφοί μας και την επιβίωση της οικογένειας του αστυνομικού σε συνθήκες κρίσης.

Εισηγήσεις για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και τα οικονομικά προβλήματα-νέο μισθολόγιο- επικινδυνότητα εργασίας, έγιναν αντιστοίχως από τον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Γιώργο Φεστερίδη και τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αντώνιο Ζαχαριουδάκη, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Χαράλαμπος Μπουκουβάλας ενημέρωσε για την πορεία συζήτησης της προσφυγής μας κατά των μνημονιακών νόμων, ενώ από το σύνολο των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων περιγράφηκαν για άλλη μια φορά με μελανά χρώματα τα δυσεπίλυτα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, αναδείχθηκαν νέα προβλήματα και κατατέθηκαν νέες ιδέες και προτάσεις, που θα διερευνηθούν από την Ε.Γ.

Στο Γενικό Συμβούλιο παρέστη εκ μέρους του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Παπασπύρου και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος κ. Αναστάσιος Λάσκαρης, στους οποίους αναπτύχθηκε η αγωνία μας για την ολιγωρία που επιδεικνύεται όσον αφορά την ικανοποίηση των προαναφερόμενων αιτημάτων, ακόμα κι εκείνων που δεν έχουν οικονομικό κόστος.

Ο Προϊστάμενος Επιτελείου, επέδειξε πλήρη κατανόηση σε όσα του μεταφέρθηκαν, έδωσε απαντήσεις σε επιμέρους ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε προσωπικά, δίνοντας όπου μπορούσε λύσεις, ωστόσο για τα επίμαχα θέματα παρέπεμψε στην πολιτική του υπουργείου. Ανακοίνωσε δε ότι χθες υπεγράφη από τον ίδιο η συγκρότηση ειδικής επιτροπής η οποία ανέλαβε να μελετήσει και να προτείνει την αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τη χρήση όπλων από αστυνομικούς, ενώ την προσεχή εβδομάδα προωθείται τροπολογία για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για τις αποσπάσεις των επιθυμούντων πέραν του τριμήνου.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας τονίστηκε, εν κατακλείδι, με ιδιαίτερη έμφαση ότι εφόσον δεν δρομολογηθεί η επίλυση των επίμαχων ζητημάτων εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένα ως το τέλος του Μαΐου, το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι αποφασισμένο να εκδηλώσει εντόνως τη διαμαρτυρία του, με κάθε πρόσφορο μέσο πίεσης, εξετάζοντας ακόμα και το ενδεχόμενο της απεργίας πείνας, χωρίς ασφαλώς να απεμπολούμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας να φοράμε και να τιμάμε τη στολή που εμπιστεύτηκε η ελληνική πολιτεία στον Έλληνα Αστυνομικό.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ευρισκόμενο για πολλοστή φορά κατά της 25ετή του πορεία μπροστά στην αμφισβήτηση της θεσμικής του υπόστασης λόγω και της εξωθεσμικής σκοπιμότητας της Ηγεσίας να προκαλέσει «καινοφανώς» μετά το 1994 την με οριακή πλειοψηφία Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις ένστολες κινητοποιήσεις, έχει και την ωριμότητα, αλλά και τη δυναμική, να αντιμετωπίσει την νέα αυτή πρόκληση.

Αυτό εξέφρασε ξεκάθαρα το Γενικό Συμβούλιο, καθώς το Αστυνομικό Σώμα αποτελείται από μέλη και αναπόσπαστο μέλος του είναι σαφέστατα και το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, η δε αμφισβήτηση αυτού, συνδέεται με την περίοδο κρίσης, θεσμών και αξιών, που διερχόμαστε.

Ο θεσμικός ρόλος μας, επιβάλλει σε όλους να αξιοποιήσουμε τις περιστάσεις και να επιδείξουμε την ετοιμότητά μας, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών μας και ασφαλώς το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών, το οποίο δεν μπορεί να απαξιώνεται διαρκώς στο όνομα των περικοπών για τη «σωτηρία» της χώρας".

ΠΗΓΗ

"Εξοστρακίστηκαν τα σκάγια" λένε οι πιστολέρο της Μανωλάδας

Οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων υποστηρίζουν ότι οι εργάτες κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των επιστατών και οι πυροβολισμοί έγιναν για εκφοβισμό. Μάλιστα αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί των μεταναστών έγιναν επειδή εξοστρακίστηκαν τα σκάγια!...

Σύμφωνα με το patrisnews, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι ένα μήνα και όχι έξι όπως λένε οι ίδιοι.

Ο δικηγόρος του 39χρονου υποστήριξε ότι ο πελάτης τους αρνείται την εμπλοκή του στο περιστατικό και ανέφερε ότι οι αλλοδαποί ήταν εκείνοι που κινήθηκαν απειλητικά κατά των παραγωγών και από πλευράς αυτοσυντήρησης έγινε αυτό που έγινε τελικά.

Ολοι γνώριζαν για τις «φράουλες της ντροπής»

Έγγραφο - φωτιά από το 2008!

Ενα έγγραφο-φωτιά με ημερομηνία 22 Απριλίου 2008 (Αρ. Πρωτ. 1166/2008) του τότε Συνηγόρου του Πολίτη, νυν δημάρχου Αθηναίων, Γ. Καμίνη, είναι αποκαλυπτικό της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού που επικρατεί εδώ και χρόνια γύρω από τις «φράουλες της ντροπής»....

Το έγγραφο απεστάλη σε πέντε υπουργούς της τότε κυβέρνησης της ΝΔ (Π. Παυλόπουλο, Γ. Σουφλιά, Δ. Αβραμόπουλο, Φ. Πετραλιά, Αλ. Κοντό), στον νομάρχη, Χ. Καφύρα, την τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ, την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Ο κ. Καμίνης περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα τα όσα συμβαίνουν στα «φραουλοχώραφα» της Ηλείας και κάνει συστάσεις για το τι πρέπει να γίνει ώστε να σταματήσει το αίσχος. Ξεσκεπάζεται έτσι, ακριβώς πέντε χρόνια μετά, η υποκρισία και η αδιαφορία του κράτους, αλλά και η ομερτά που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή.Αδιαφορία
Ολοι γνώριζαν για το διαρκές έγκλημα σε βάρος των παράνομων μεταναστών που ζουν εδώ και χρόνια κάτω από άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένοι σε παραπήγματα ή μέσα σε θερμοκήπια. Που αμείβονται με μεροκάματα πείνας για εργασία από το πρωί ως το βράδυ και που πάρα πολλές φορές οι εργοδότες ασκούν σε βάρος τους ψυχολογική ή σωματική βία προκειμένου να τους διώξουν και να γλιτώσουν τους μισθούς. Με την ανοχή της Αστυνομίας, την παντελή απουσία ελέγχων για τις συνθήκες εργασίας, αλλά και το «νόμο της σιωπής» των κατοίκων, έχει στηθεί εδώ και πολλά χρόνια ένα σύγχρονο δουλεμπόριο, ένα σκλαβοπάζαρο που τώρα διασύρει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Ηδη μεγάλα ξένα πρακτορεία και εφημερίδες, όπως χθες η Huffington Post, αναφέρονται με επικριτικά σχόλια για την Ελλάδα και την ενίσχυση του ρατσισμού και δημοσιεύουν εικόνες από βασανισμένους ή εξαθλιωμένους αλλοδαπούς.

Το έγγραφο του κ. Καμίνη απεστάλη μετά την «εξέγερση» μεταναστών στην Ηλεία και τα συνεχή δημοσιεύματα των εφημερίδων για την κατάσταση που επικρατεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει: «Πέραν των απαράδεκτων σχέσεων εργασίας... οι ίδιοι μετανάστες φέρονται, επίσης, να ζουν υπό καθεστώς κατ' ουσίαν περιορισμού της ελευθερίας τους, καθώς οι εργοδότες τους έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο ελέγχου των δραστηριοτήτων τους, ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο τους».

Και συνεχίζει: «Οι αλλοδαποί αμείβονται εξαιρετικά χαμηλά, απασχολούνται υπό συνθήκες που δεν πληρούν, έστω υποτυπωδώς, τους αποδεκτούς όρους εργασίας, ενώ επιπρόσθετα υποχρεώνονται να καταβάλλουν σημαντικό μέρος της ισχνής αμοιβής τους στους εργοδότες τους για την κατανάλωση βασικών αγαθών και υπηρεσιών». Αναφέρεται στους άθλιους καταυλισμούς, στην πλήρη απουσία δημόσιας υγείας και στον έλεγχο των κινήσεων και της επικοινωνίας των αλλοδαπών.

«Κάντε ελέγχους»
Ο Συνήγορος ζητά να γίνει έλεγχος στη νομιμότητα των σχέσεων εργασίας, να υπαχθούν οι αλλοδαποί σε ασφαλιστικό φορέα, να υπάρξει φροντίδα και κανόνες υγιεινής, να τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπούς διαβίωσης με παροχή επαρκούς και κατάλληλου χώρου και υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

Επίσης, οι αλλοδαποί να αναπτύσσουν ελεύθερες οικονομικές συναλλαγές, να αποτρέπεται οποιαδήποτε μορφή παράνομου εργοδοτικού ελέγχου επί των αλλοδαπών, μέσω παρεχόμενης ιδιωτικής «προστασίας». Και καλεί τέλος τις αρχές όπως το ΣΕΠΕ, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ, την Αστυνομία να πράξουν τα δέοντα.

Προφανώς όλες οι συστάσεις έγιναν σε ώτα μη ακουόντων για να φτάσουμε στην προχθεσινή εγκληματική επίθεση με 34 τραυματίες.

πηγή: Ημερησία του Σαββάτου

Πίνοντας φραπέ με προσθήκη χημικού για τον αφρό!

Τα καφεόδεντρα βγάζουν τον καρπό τους έτοιμο προς κατεργασία. Οι εταιρείες μεταφέρουν τους καρπούς στα εργοστάσια, καθαρίζουν τα χρήσιμα μέρη και τα συνθλίβουν. Αυτός είναι ο γνήσιος καφές. Από κει και πέρα παίρνει η κάθε εταιρεία αρώματα και προσθέτει στο πρώτο μείγμα έτσι ώστε τα χαρμάνια να έχουν το δικό τους ξεχωριστό άρωμα ανά εταιρεία (Λουμίδης – Μπράβο κλπ). Αυτά για τον γνωστό ελληνικό καφέ. Καθώς καθαρίζονται οι καρποί και τα χρήσιμα μέρη πάνε για άλεση, τα άχρηστα δεν πετιούνται αλλά ψήνονται!
Οι γνώστες του αντικειμένου, τα αποκαλούν κατακάθια του καφεόδεντρου και παλαιότερα τα πετούσαν. Αργότερα άρχισαν να τα διοχετεύουν ως ρόφημα καφέ σε τριτοκοσμικές χώρες και έπειτα ο μεγαλύτερος αγροτικός συνεταιρισμός που εδρεύει στην Ολλανδία και το όνομα NESTLE, πρόσθεσε το χημικό που αποδίδει αφρό. 
Έτσι η Ελλάδα σήμερα είναι πρώτη σε κατανάλωση των “σκουπιδιών” του καφεόδεντρου με την προσθήκη του χημικού για τον αφρό!

Έχοντας αφήσει κατά πολύ πίσω τις τριτοκοσμικές χώρες σε κατανάλωση φραπέ!
Το δε τμήμα της Αφρικής αλλά και της Βραζιλίας που παράγουν τον καφέ δεν καταναλώνουν καθόλου φραπέ!
Αυτά τα ολίγα πληροφοριακά μετά από 17 χρόνια δουλειάς στην παραγωγή καφέ.
Τα προϊόντα της Nestle ΚΟΜΜΕΝΑ!
Από 'δω και πέρα όπου γράφει NESTLE εγώ το αποφεύγω!
NES CAFE (με δομή απορρυπαντικού - σαπουνιού)
SMARTIES (πολύχρωμα κουφετάκια, ή αλλιώς πολύχρωμες χάντρες)
KIT KAT (Σοκολατο - γκοφρέτες)
MAGGI (συμπληρώματα γεύσης)
HAAGEN DANZ (Παγωτά)
PURINA - FRISKIES (σκυλοτροφές και γατοτροφές
καταστρέφουν την υγεία του κατοικιδίου σας)
Παγωτά Nestle (Aloma-Boss-Magnum-Nirvana-Pirulo-Crunch κ.ά.)
Δημητριακά πρωινού (Fitness-Clusters-Cheerios-Cookie Crisp)
Νερό (Κορπή- Perrier)
 

Όταν οι πολίτες χαλαρώνουν…


Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου ευοίωνη. Έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος και χάνεται κι άλλος. Η χώρα χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι άμεσα, η πολιτειακή ανωμαλία βρίσκεται προ των πυλών. Αυτό περιμένουν πολλοί και διάφοροι για να πατήσουν για τα καλά πόδι στις ζωές μας.
Αυτή την στιγμή στον πλανήτη παίζεται παρασκηνιακά ένα πολύ «χοντρό» παιχνίδι. Κλασσικά άλλα προβάλλονται κι άλλα γίνονται στην πραγματικότητα. Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται αναγκαστικά σε σημαντικό σταυροδρόμι εξελίξεων. Η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ κρίσιμη για την πορεία των πραγμάτων.
Οι Αγγλοσάξονες δεν επιθυμούν ουσιαστική ανάμειξη των Ρώσων στα της Ελλάδας μέσω των ιδιωτικοποιήσεων (ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κτλ.). Ευελπιστούν να περάσει το δικό τους σε γεωπολιτικό επίπεδο, όπως συνέβη στην υπόθεση της Κύπρου. Η Γερμανία βρίσκεται σε δίλημμα, αφού διατηρεί οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία αλλά από την άλλη είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επιπλέον χρεωστάει και της Μιχαλούς και δεν θέλει καν να σκέφτεται ότι θα πληρώσει από πάνω και τις αποζημιώσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ανακινήθηκαν στο πλαίσιο πιέσεων, προκειμένου το Βερολίνο να εναρμονιστεί πλήρως με τα δυτικά συμφέροντα. Βέβαια η Αθήνα καλά κάνει και τις διεκδικεί. Στον αντίποδα η Μόσχα πιέζει ως συνήθως με «όπλο» το φυσικό αέριο και την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ.
Στην πολιτική τίποτα δεν περνάει αναίμακτα και το δυτικότροπο κατεστημένο θα κάνει τα πάντα, έτσι ώστε να παραμείνει το status quo της μονόπλευρης εξάρτησης της Ελλάδας στην Δύση. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε…
Οι μέθοδοι γνωστοί και μάλιστα τώρα έχει προστεθεί στο μενού και η δήμευση καταθέσεων, η οποία μπορεί να συνοδευτεί με στημένη κοινωνική αναταραχή. Πόσοι μισθοφόροι πράκτορες κυκλοφορούν ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους μετανάστες και ενδεχόμενα θα λειτουργήσουν σαν «σκανδάλη» για να ξεκινήσει «πλιάτσικο»; Πόσα όπλα έχουν «καταφθάσει» από το εξωτερικό και βρίσκονται σε χέρια αλλοδαπών; Τρανό παράδειγμα η αιματηρή απόδραση ξένων στα Τρίκαλα με χρήση καλάζνικοφ, όπου βρέθηκε επιπλέον ίχνος από βαρύ οπλισμό (πολεμικό οπλοπολυβόλο!).
Μερικοί θεωρούν ότι ζούμε σ’ έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο, όπως λέει το τραγούδι του Louis Armstrong. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ενδεχόμενη αναμπουμπούλα και απώλεια της όποιας καθημερινής άνεσης. Εντούτοις, φίλοι μας, άλλοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ούτε καν οι κυβερνώντες, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.
Οι κλέφτες, όπως είδαμε στην Κύπρο, χτυπούν νύχτα και μάλιστα σε μέρες αργίας, την ώρα που οι πολίτες απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και δεν είναι σε θέση να «μυριστούν» τίποτα και άρα να αντιδράσουν…

Υπουργός…ανώτερων ενστίκτων !!!

“ Ο κόσμος των ανώτερων ενστίκτων πυρπολείται από ιδανικά όπως το κέρδος, η ανταγωνιστικότητα, η ευέλικτη εργασία, ο κατώτατος κατώτερος μισθός, η ελευθερία των απολύσεων -όλα όσα παρέχουν στα ανώτερα ένστικτα ένα ευρύτατο πεδίο δράσης και εφαρμογής. ”

Μιλάς, φωνάζεις, διαμαρτύρεσαι για την ανεργία, τη φτώχεια, την πείνα, τις αυτοκτονίες, τα παιδιά που λιποθυμούν από την ασιτία, το καθεστώς Μανωλάδας που αλλού έχει ήδη επιβληθεί και αλλού είναι καθ’ οδόν; Η ετυμηγορία του υπουργού οικονομικών χτες στη Βουλή είναι ότι είσαι ένοχος, γιατί…απευθύνεσαι στα κατώτερα ένστικτα -τίνος δεν διευκρίνισε, αλλά μάλλον των ταπεινών στρωμάτων που διακρίνονται για τέτοια ένστικτα ήθελε να πει. 

Δεν έχει κι άδικο ο υπουργός, έστω κι αν δεν έδειξε να συμπαθεί τα κατώτερα ένστικτα και τους κατόχους τους. Είναι γεγονός ότι στη σημερινή Ελλάδα, πολύ περισσότερο από τη χτεσινή, υπάρχουν δυο κατηγορίες κατόχων ενστίκτων. Η άλφα κατηγορία, στην οποία ανήκει και ο ίδιος, έχει το προνόμιο να οιστρηλατείται από ανώτερα ένστικτα. Η βήτα κατηγορία έχει το ελάττωμα να σύρεται από κατώτερα ένστικτα. Με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί οι δυο κόσμοι για τους οποίους μίλησε επίσης χτες στη Βουλή ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κόσμος των ανώτερων ενστίκτων πυρπολείται από ιδανικά όπως το κέρδος, η ανταγωνιστικότητα, η ευέλικτη εργασία, ο κατώτατος κατώτερος μισθός, η ελευθερία των απολύσεων -όλα όσα παρέχουν στα ανώτερα ένστικτα ένα ευρύτατο πεδίο δράσης και εφαρμογής. Ο κόσμος των κατώτερων ενστίκτων σύρεται από ταπεινά κίνητρα όπως η δουλειά, το μεροκάματο, η ασφάλιση, το νοίκι, ο λογαριασμός της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, οι τιμές στα φασολάκια -όλα όσα παρέχουν στα κατώτερα ένστικτα το ασφυκτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ενδημούν. Στο πεδίο της πολιτικής, είναι φυσικό στον πρώτο κόσμο να απευθύνεται ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ξέρει καλά τη γλώσσα του, τις γαστριμαργικές του συνήθειες, την αριθμητική του, τα βίτσια και τα χούγια του -θα μπορούσε ως εκ τούτου να φέρει και τον τίτλο υπουργός ανώτερων ενστίκτων. Στο δεύτερο κόσμο επιμένουν να απευθύνονται εκείνοι που επενδύουν στο παιγνίδι των κατώτερων ενστίκτων και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο έλλειμμα του οικογενειακού προϋπολογισμού από το πλεόνασμα του κρατικού. Ε, αυτοί ότι όνομα και να φέρουν -Αλέξης, Αλέκα, Παναγιώτης, Μήτσος ή Φούφουτος- δεν είναι παρά ψεύτες και δημαγωγοί. Ρωτάτε γιατί; Μα γιατί μόνο αν υπάρξει πλεόνασμα ανώτερων ενστίκτων θα περισσέψει κάτι και για τα κατώτερα ένστικτα. Κι αν διαφωνείτε απλώς αποδεικνύετε ότι είστε αδιόρθωτοι. Κατώτερα ένστικτα και πολύ σας πάνε….

Του Θανάση Καρτερού
ΠΗΓΗ

 

 

Οι εργατοπατέρες της ανεργίας


Του Γιώργου Κράλογλου
Όσο οι εργατοπατέρες αρνούνται να καταλάβουν ότι στην Ελλάδα που θα ζήσουμε, από εδώ και πέρα, το όπλο της απεργίας πρέπει να έχει σφαίρες και μόνο συνδικαλιστικούς στόχους, τόσο θα επωμίζονται ευθύνες και για την ανεργία. Γιατί η Ελλάδα της αρπαχτής που ξέρανε τελείωσε και για το κράτος και για τους επιχειρηματίες.
Η Ελλάδα της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Επιχειρησιακών Σωματείων (ΟΒΕΣ) του 1979, που «διέταζε» τον Ανδρέα Παπανδρέου, του 1983, να αγοράζει χρέη και ιδιωτικές επιχειρήσεις μόνο για να χώνεται η ΠΑΣΚΕ στις Διοικήσεις και να στρώνει έτσι κομματικούς και πολιτικούς δρόμους στις ηγεσίες της, αποκλείεται να επιστρέψει.
Και μαζί της και οι «προσφορές» της ΟΒΕΣ στους βιομηχανικούς εργάτες και υπαλλήλους, του 1985-1995, που τους έκανε μεν κρατικούς (με ειδικά προνόμια και απίθανα για ιδιωτικό τομέα επιδόματα) αλλά προοδευτικά, μέσα σε 7-10 χρόνια, τους έβγαλε στον δρόμο αφού όλοι μαζί έκαναν τις συγκεκριμένες βιομηχανίες κουφάρια.
Το υπογράμμισα και στο χθεσινό μου σημείωμα.
Πέρασε η εποχή που (συγκεκριμένοι) εργατοπατέρες, ενώ προσωπικά ωφελήθηκαν από την «επανάσταση» στα ναυπηγεία (σε αντίθεση με τις συμβουλές του υπουργού Εργασίας Γιαννόπουλου) συνετέλεσαν, μαζί με την πολιτική φαυλότητα, στα σημερινά ναυάγια που δυστυχώς δεν θα συνέλθουν ποτέ.
Πέρασε η εποχή που οι εργατοπατέρες με μια ντουντούκα στο χέρι έδιωξαν την Pirelli από την Πάτρα, όσο και αν μετά έριξαν τα μούτρα τους και πήγαν στο Μιλάνο να παρακαλέσουν τον Leopoldo Pirelli να ανοίξει ξανά το εργοστάσιο αλλά «έφαγαν πόρτα» και έμαθαν ότι θα το άνοιγε ξανά αλλά… στην Τουρκία.
Οι εργατοπατέρες που ζήτησαν να εθνικοποιηθεί η Πειραϊκή Πατραϊκή με τα 50 δισ. δραχμές χρέη προσφέροντας στους εργάτες μια επιχείρηση-αγελάδα που όμως έζησε μόνο 6 χρόνια και έκλεισε με 240 δισ. δραχμές χρέη, αφήνοντας στον δρόμο 3.500 εργάτες και υπαλλήλους.
Είχαν και τότε μεγάλες ευθύνες για την ανεργία του 2,5%, όπως έχουν και σήμερα για την ανεργία του 27,5%.
Διότι τότε οι πιέσεις για εθνικοποιήσεις εξυπηρέτησαν τους σκοπούς τους αλλά «τακτοποίησαν» και πολλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι διαφορετικά θα έχαναν και τα σπίτια τους, ενώ διευκόλυναν και πολιτικούς που έστησαν, μέσω των εθνικοποιήσεων, τη διαπλοκή της πρώτης φάσης.
Και σήμερα, διότι κάνουν να μην καταλαβαίνουν ότι οι αρπαχτές του 1974-2009 δεν μπορούν να συνεχιστούν για αντικειμενικούς λόγους, ακόμη και αν η ελληνική πολιτεία και οι πολιτικοί δεν πρόκειται να αλλάξουν νοοτροπία και συμπεριφορά.
Όσο παραμένουμε στο «κάδρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως λαός που θέλει συνεχές χαλινάρι, προσοχή και συμμάζεμα, δεν πρόκειται να δούμε κονδύλια, πόρους και παροχές τύπου σχεδίου Μάρσαλ που θα τα μοιράζαμε , όπως από το 1981, στην κομματική και την συνδικαλιστική νομενκλατούρα.
Οι ιδιώτες επιχειρηματίες, οι επενδύσεις των οποίων αποτελούν την μοναδική πλέον γέφυρα για το πέρασμα από την ανεργία στην απασχόληση, γνωρίζουν πολύ καλά ότι χρηματοδοτήσεις και διευκολύνσεις, ώστε να γίνουν ανοιχτοχέρηδες και στους εργατοπατέρες, τελείωσαν οριστικά.
Συνεπώς θα συνεχίσουν να κάνουν το κουμάντο τους με συμμαζέματα, με συρρικνώσεις, με περικοπές, με μειώσεις και έτσι να συντηρούν ανοικτά τα εργοστάσια και τα μαγαζιά (όσοι τα καταφέρνουν βεβαίως) υποσχόμενοι έμμεσα συμβολή στην απασχόληση.
Βλέποντας όμως τα τελευταία γεγονότα στην Θεσσαλονίκη με την πολυεθνική που έκλεισε τις πιτσαρίες (το θέμα πήρε μεγάλη διάσταση στο Capital.gr) θα καταλάβουμε ότι το μήνυμα αυτό δεν έχει περάσει στους εργατοπατέρες των Σωματείων.
Ίσως να παρασύρονται από τις κρατικές συντεχνίες που δεν έχουν να χάσουν τίποτε αν κάνουν το κράτος να μην λειτουργεί, αφού οι απολύσεις πήραν πλέον το δικό τους δρόμο και δεν αφορά το σύνολο.
Ίσως επιλέγουν το κομματικό καθήκον ως προτεραιότητα από το συνδικαλιστικό, μιας και ο συνδικαλισμός δεν προσφέρει όσα το κόμμα…
Ίσως να μην έχουν πάρει χαμπάρι ή να αδιαφορούν για την πραγματικότητα ότι το λουκέτο θα παραμείνει στην καθημερινότητα και για τα επόμενα χρόνια, με αύξηση της ανεργίας πάνω από το 30%.
Σημασία έχει ότι λεγόμενοι συνδικαλιστές (επί της ουσίας όμως βολεμένοι και σε θέσεις και μισθολογικά και με την γνωστή νομοθεσία του 1982) συμπεριφέρονται σαν να αδιαφορούν για τους άνεργους συναδέλφους τους. Κινούνται με τρόπο που δείχνει ότι όλη η ευθύνη είναι μόνο στο κράτος, στην κυβέρνηση και στους πολιτικούς και ότι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να διώχνουν επιχειρήσεις, να κλείνουν μαγαζιά, να εμποδίσουν εργαζόμενους να δουλεύουν, διαλύοντας τα πάντα γιατί έτσι θεωρούν (;) ότι ο «αγώνας τώρα δικαιώθηκε»…
Αν νομίζουν λοιπόν ότι υπάρχει ακόμη η Ελλάδα που ξέρανε, ας ψάξουν να την βρουν και ας μας πουν να πάμε και εμείς. Γιατί η Ελλάδα που ζούμε και θα ζούμε τα επόμενα χρόνια δεν θα έχει κανένα γνώρισμα από εκείνα που σπούδασαν οι «τσάμπα μάγκες» του σοσιαλισμού. Απλά γιατί δεν παίρνει άλλο να ζήσουμε όπως μέχρι το 2009.

Τελικά, ποια είναι η αλήθεια που μας κρύβουν;


Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, από βουλευτές της κυβέρνησης (πρώην και νυν) και από βουλευτές και στελέχη της αντιπολίτευσης… Όλοι αναφέρονται στην «αλήθεια που πρέπει να μάθει ο λαός», «στην αλήθεια που πρέπει να πει η κυβέρνηση»… Όλοι λένε τι πρέπει να γίνει, αλλά κανένας δεν τολμάει να πάρει την πρωτοβουλία και να μας πει το «μεγάλο μυστικό»…!
του Κωνσταντίνου
Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι γνωστή σε όλους μας. Και αυτή είναι πως «η Ελλάδα έχει πτωχεύσει». Η πρώτη πτώχευση που έγινε, ήταν αυτή της πολιτικής. Στη συνέχεια ήρθε και η οικονομική πτώχευση, η οποία συνέβη όταν υπογράφτηκε το πρώτο μνημόνιο, το οποίο αποτελούσε πράξη παραδοχής πτώχευσης, άσχετα με το αν οι πολιτικοί και οι καλοπληρωμένοι αυλικοί τους των ΜΜΕ χρησιμοποίησαν άλλες λέξεις.
Δυστυχώς, η μεγάλη αλήθεια είναι πως έχουμε πτωχεύσει. Για την ακρίβεια, οι πολιτικοί της χώρας, με τις αποφάσεις τους οδήγησαν την Ελλάδα στην σημερινή κατάσταση. Και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν λένε – ομολογούν την «μεγάλη αλήθεια». Επειδή γνωρίζουν πως αυτομάτως και σχεδόν στο σύνολό τους υπογράφουν την καταδίκη τους για εγκληματικές ευθύνες που αγγίζουν την «εσχάτη προδοσία» λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους.
Η αλήθεια που επιμελώς μας κρύβουν οι ταλαντούχοι “πωλητικοί” μας είναι πως πτωχεύσαμε. Και, δυστυχώς, αντί να αυτο-διαχειριστούμε την φτώχεια την οποία μας επέβαλαν φίλοι και εχθροί, με απόφαση –και πάλι- των πολιτικών (οι οποίοι αυτάρεσκα ανέλαβαν τον ρόλο του «διασώστη»), πέφτουμε στα γόνατα και παρακαλάμε για την διάσωσή μας ευελπιστώντας στις καλές προθέσεις και διαθέσεις των υποτιθέμενων διασωστών μας που είτε παραμένουν ατιμώρητοι για το έγκλημά τους εις βάρος της χώρας και του λαού, είτε αποκομίζουν τεράστια κέρδη μέσω των υποθηκών που έχουν υπογραφεί και που συνεχίζονται να υπογράφονται προκειμένου να μην έχουμε το δικαίωμα να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι το πρόβλημά μας, προκειμένου να μην έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε εμείς οι ίδιοι τον ό,ποιο πλούτο της πατρίδας μας προς όφελος της χώρας και όχι προς όφελος των «δανειστών» της.
Όταν καταλάβουμε σαν πολίτες τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συμβαίνει και τι απαιτείται να συμβεί, τότε αίφνης θα παρουσιαστεί πληθώρα από λύσεις που δεν θα θέλουν ούτε την Ελλάδα χωρίς αυτοκυριαρχία, ούτε τον ελληνικό λαό σε κατάσταση εξαθλίωσης και υποταγής…
Και ο μονόδρομος της πραγματικής λύσης ξεκινά από την ανατροπή των σημερινών πωλητικών και την άμεση φυλάκισή τους…
Εάν αργήσει να συμβεί το αυτονόητο της παραδειγματικής τιμωρίας όλων των εμπλεκομένων στην πτώχευση της Ελλάδας, τότε δυστυχώς, υπάρχει η πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξυπνήσουμε μία μέρα και να μην μπορούμε πλέον να αντιδράσουμε ή -απλά- να επαναληφθεί η ίδια ιστορία με άλλα πρόσωπα…

Το κράτος προστατεύει τους “πάνω”


Του Γιώργου Παπασωτηρίου. 
Στη Μανωλάδα οι μπράβοι των δουλοκτητών της φράουλας επιτέθηκαν σ’ έναν δημοσιογράφο κι έναν φωτορεπόρτερ. Είναι η 20η Απριλίου 2011. Κρατάει, συνεπώς, πολλά χρόνια η ντροπή της εργοδοτικής μαφίας των δουλοκτητών.
Δύο χρόνια μετά, ο «κοινωνικός αυτοματισμός» των εγχώριων ανέργων, η Κου Κλουξ Κλαν, που εδώ αποκαλείται Χρυσή Αυγή, και η εργοδοτική μαφία προστατευμένη με χίλια “δίκτυα” με τον κρατικό μηχανισμό και το πολιτικό σύστημα είναι εδώ για να φωνάξουν “ζήτω η δουλεία”! Βλέπω τους γιους και τις θυγατέρες των ανέστιων, των πεινασμένων και των άνεργων του 1930 να πολιορκούν μετά από 83 χρόνια και πάλι τη ζωή, εκεί όπου αυτή εξακολουθεί να καρπίζει.
Έρχονται από παντού.
Πάνε παντού.
Κι απέναντι οι θεατές, εμείς, οι δήθεν συμπάσχοντες με τα πάθη τους, να θεωρούμε πως ό,τι βλέπουμε δεν είναι παρά μία ακόμη τηλεοπτική παράσταση, ένα χάπενινγκ, μία προσομοίωση, ένα θεατρικό παιγνίδι, όπου το δράμα των ηθοποιών θα λάβει τέλος με το τέλος του έργου, μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις. Γι’ αυτό τα δάκρυα και τα αισθήματα διαρκούν όσο και τα στημένα χειροκροτήματα που επιτάσσει ο τηλεοπτικός «εμψυχωτής».
Αλλά, σήμερα, λέω να δώσω το λόγο και στους φοιτητές, σ’ εκείνους που καλούνται να υποβάλλουν για πρώτη φορά τη φορολογική τους δήλωση. Όχι, στους προνομιούχους που έχουν κληρονομήσει ένα σπίτι ή ένα μαγαζί και εισπράττουν τα ενοίκια. Γι’ αυτούς προβλέφθηκε, εντέλει, να υπολογίζεται το εισόδημά τους σε αυτό των γονέων τους. Αντιθέτως, για τους φτωχούς φοιτητές, αυτούς που δεν έχουν απολύτως κανένα εισόδημα και οι οποίοι αναγκάζονται να εργαστούν για να σπουδάσουν, αυτοί θα φορολογηθούν με τεκμήριο 3000 ευρώ ακόμα κι όταν έχουν εισπράξει μόνο 10 ευρώ. Επιπλέον ο εργαζόμενος φοιτητής θα πάψει να είναι προστατευόμενο μέλος και δεν θα υπάρχει έκπτωση στο εισόδημα των γονέων. Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι προφανές ότι τιμωρούνται οι μη έχοντες, οι αδύναμες εισοδηματικά κοινωνικές κατηγορίες, ενώ ευνοούνται οι έχοντες. Και διερωτάται κανείς, γιατί; Ας μας απαντήσει κάποιος.
Αλλά και για τις αυξήσεις της ΔΕΗ έχουμε να πούμε. Πολύ περισσότερο όταν από τον Ιούλιο θα έχουμε απελευθέρωση των τιμών. Γιατί τάχα; Μήπως έχουμε άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έτσι ώστε από τον ανταγωνισμό να προκύψει φθηνότερη τιμή για τους καταναλωτές; Όχι βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναγκαστούν να μετακυλύσουν στις τιμές των προϊόντων τους τις αυξήσεις. Αυτό δεν το βλέπει η τρόικα και ο κ. Τόμσεν, ο οποίος διαπορούσε στο συνέδριο του Economist γιατί δεν μειώνονται οι τιμές; Επίσης, ακούμε ότι θα προστατευθούν οι «ενήμεροι δανειολήπτες».
Για τους «κόκκινους», γι’ αυτούς που αδυνατούν να ανταποκριθούν καθώς έχουν χάσει τα μαγαζιά τους, τις δουλειές τους και τα σπίτια τους, τι θα γίνει; Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και το νόμο Κατσέλη είναι μία διέξοδος, όμως οι υποθέσεις είναι πλέον πολλές χιλιάδες και ο χρόνος εκδίκασης καθυστερεί πάρα πολύ.
Ακούω, επιπροσθέτως, για την καινούργια «φάμπρικα» φροντιστηρίων που έχει ξεκινήσει και αφορά στην «Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων». Η νέα «βιομηχανία» βασίζεται στα μαθήματα που θα κληθεί να εξεταστεί ο δημόσιος υπάλληλος και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την εργασία του. Ποιος άραγε έκανε την επιλογή των μαθημάτων; Αλλά η ευήθεια –ή μήπως η σκοπιμότητα;- δεν ενδημεί μόνο στην Ελλάδα, είναι πλανητική. Πληροφορούμαστε, λοιπόν, ότι δεν ήταν μόνο ο «πολλαπλασιαστής του ΔΝΤ» λάθος αλλά και οι υπολογισμοί των οικονομολόγων Ρόγκορ και Ράινχαρτ στους οποίους βασίσθηκε η πολιτική της άγριας λιτότητας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς τα ελλείμματα γίνονται επικίνδυνα όταν το δημόσιο χρέος ξεπεράσει το 90% του ΑΕΠ. Για την ακρίβεια, οδηγούν σε αρνητική ανάπτυξη –0,1%. Και έρχονται τώρα τρεις καθηγητές από το πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης για να πουν ότι έκαναν λάθος οι πρώτοι και πως η ανάπτυξη με πάνω από 90% χρέος είναι 2,2% και όχι –0,1% του ΑΕΠ! Ποιος αληθεύει; Κανείς. Οι ασκούμενες οικονομικές πολιτικές βασίζονται σε συμφέροντα και όχι στους υπολογισμούς –λανθασμένους ή ορθούς- του τάδε ή του δείνα οικονομολόγου. Δεν υφίσταται συνεπώς αβελτηρία και αυτισμός της εξουσίας μόνο συμφέροντα και σκοπιμότητα. Όλα τ’ άλλα είναι εμπαιγμός.

H Cosco ενδιαφέρεται να εξαγοράσει πλήρως τον ΟΛΠ


Ο εμπορικός διευθυντής της θυγατρικής της Cosco, Piraeus Container Terminal, Τάσος Βαμβακίδης, εξέφρασε την επιθυμία της εταιρείας για πληρη εξαγορά των μετοχών του ΟΛΠ. Αυτή τη στιγμή η κινεζική εταιρεία διαχειρίζεται τις προβλήτες 2 και 3, ενώ ο ΟΛΠ έχει τη διαχείριση της προβλήτας 1.
Ο Τ.Βαμβακίδης, στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist υποστήριξε ότι για να αναπτυχθεί περισσότερο το λιμάνι του Πειραιά θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως, ενώ τόνισε πως είναι στις προθέσεις της εταιρείας να επενδύσει στο λιμάνι, με στόχο να γίνει το ανταγωνιστικότερο λιμάνι της Μεσογείου

Έντονο γαλλικό ενδιαφέρον για οδικά δίκτυα και αεροδρόμια


Στη συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης με το Γάλλο ομόλογό του Φρεντερικ Κουβιγιέ, εκφράστηκε η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης για την προσέλκυση γαλλικών επενδύσεων στη χώρα.

"Έρχομαι σε συνέχεια της επίσκεψης που έκανε στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος είχε εκφράσει τη χαρά του για τις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας και είχε τονίσει το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Φρεντερίκ Κουβιγιέ από την πλευρά του συμπληρώνοντας ότι "η πολιτική της ελπίδας στρέφεται στο μέλλον και στη συνεργασία των δύο χωρών στα μεγάλα έργα".

Το ενδιαφέρον των Γάλλων εστιάζεται στις αποκρατικοποιήσεις και κυρίως στις μεταφορές. Ειδικά για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο από το ΤΑΙΠΕΔ, η κρατική εταιρεία των Γαλλικών Σιδηροδρόμων αναμένεται να καταθέσει προσφορά, ενώ και η γαλλική Alstom πιθανότατα θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Για τους αυτοκινήτοδρομους, ο Γάλλος υπουργός ενημέρωσε ότι ενδιαφέρεται ο κατασκευαστικός όμιλος Vinci, που ήδη έχει παρουσία στην Ελλάδα (στη γέφυρα Ρίο-Αντίρριο και σε συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδρομων).

Ο Κωστής Χατζηδάκης ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του λέγοντας ότι "οι δηλώσεις του Γάλλου υπουργού Μεταφορών, αποτελούν απτή απόδειξη για ενεργό συμμετοχή των γαλλικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια σταθεροποίησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας".

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για την πώληση των αεροδρομίων, οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνσιμό των Κινέζων, αφού για δεύτερη φορά σε ένα μήνα εκπρόσωποι του Shenzhen Airport και της Friedmann Pacific Asset Management, συναντήθηκαν με το Γιάννη Στουρνάρα για να συζητήσουν την πώληση του "Ελ.Βενιζέλος" και περιφερειακών αεροδρομίων.

Παράδειγμα «ηλίθιου» λαού ή μήπως όχι;


Tου Γιάννη Διονάτου
Η ακόλουθη ιστορία είναι απολύτως αληθής και αφορά τα οικονομικά “προβλήματα”που αντιμετωπίζει η Νορβηγία.
Στις αρχές, λοιπόν, του καλοκαιριού συνήλθε η νορβηγική Βουλή προκειμένου να συζητηθείτο “πρόβλημα” του σημαντικού πλεονάσματος που παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς και ο κίνδυνος που ενέχει για την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος (νορβηγική κορώνα) και οι επιπτώσεις που θα είχε μία τέτοια ανατίμηση για τις εξαγωγές της χώρας. Η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος ήταν να χαρισθούν οι φόροι σε όλους τους πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για το δεύτερο εξάμηνο του 2012, προκειμένου να μην συσσωρευθούν επιπλέον έσοδα στον ήδη “προβληματικό” πλεονασματικό προϋπολογισμό.
Να σημειωθεί πως το φορολογικό σύστημα της Νορβηγίας προβλέπει άμεση φορολόγηση “στην πηγή” του εισοδήματος ενός πολίτη, χωρίς να καλείται στο τέλος του έτους – ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή – να πληρώσει κάποιον άλλον φόρο. Αν για παράδειγμα, ένας υπάλληλος αμείβεται από μία εταιρεία με 1.000 ευρώ κάθε μήνα, το ποσοστό φόρου που του αναλογεί αποδίδεται αυτομάτως στο κράτος. Άλλο ενδιαφέρον σημείο για την “τραγική” πλεονασματική οικονομία της Νορβηγίας είναι πως τα τελευταία χρόνια το κράτος χαρίζει το φόρο του μήνα Δεκεμβρίου, σαν ένα “δώρο” προς τους πολίτες, αφού στο νορβηγικό κράτος λεφτά όντως υπάρχουν.
Η νορβηγική Αριστερά αντέδρασε στην πρόταση του κυβερνώντος κόμματος, υποστηρίζοντας ότι αν χαρίζονταν οι φόροι του υπόλοιπου έτους, το επιπλέον εισόδημα οι πολίτες θα το ξόδευαν κατά κύριο λόγο σε ταξίδια – στους Νορβηγούς αρέσει πολύ να ταξιδεύουν – και ξενύχτια, με αποτέλεσμα τα λεφτά να μην επιστρέφουν στο κράτος. Η πρόταση της Αριστεράς ήταν οι πολίτες να συνεχίσουν να καταβάλλουν τους φόρους και τα χρήματα αυτά να διατεθούν ως δωρεά σε μία άλλη χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα.
Αφού, λοιπόν, δεν πάρθηκε καμία απόφαση εντός του κοινοβουλίου για τον “πονοκέφαλο” των πλεονασμάτων, η κυβέρνηση έθεσε το ζήτημα σε ηλεκτρονικό δημοψήφισμα ενώπιον του νορβηγικού λαού, καλώντας τον να αποφασίσει ο ίδιος για το αν θέλουν να πληρώσουν τους φόρους του υπόλοιπου έτους ή όχι.
Το αποτέλεσμα; Το 72% ψήφισε ώστε να μην χαρισθούν οι φόροι στους Νορβηγούς πολίτες, αλλά να συνεχίσουν να τους πληρώνουν κανονικά και τα χρήματα αυτά να δοθούν ως δωρεά σε μία άλλη χώρα και επιλέχθηκε τελικά να χτιστούν νοσοκομεία στο Βιετνάμ.
Βεβαίως, αν διηγείτο κάποιος την ιστορία αυτή σε έναν συνηθισμένο Έλληνα, η – πιθανότερη – απάντηση που θα λάμβανε θα ήταν “είναι ηλίθιοι αυτοί οι Νορβηγοί”;.
Οι υπόλοιποι ας αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι ηλίθιοι, τελικά.