EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Αττικό Μετρό: Ξεπέρασαν τα 140 εκατ. ευρώ οι ζημιές το 2012

Ζημιογόνος παρέμεινε και τη χρήση του 2012 η Αττικό Μετρό Α.Ε. που έχει αναλάβει την υλοποίηση των έργων του Μετρό και του ΤΡΑΜ. Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Αττικό Μετρό παρουσίασε το 2012 ζημιές 141,2 εκατ. ευρώ έναντι 339,9 εκατ. ευρώ το 2011, με τις συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις να ανέρχονται στο 1,3 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία παρουσιάζει μηδενικό κύκλο εργασιών δεδομένου ότι η χρηματοδότησή της προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Τα ίδια κεφάλαια της Αττικό Μετρό Α.Ε. ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να έχει καταβάλει φόρο ακίνητης περιουσίας 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές, κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ύψους 22,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Αττικό Μετρό δεν εισπράττει έσοδα από την εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό Αττικής και στηρίζεται στο Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότησή της.

Η οικονομική θέση και ο σχεδιασμός της εταιρείας, σε συνδυασμό με την τρέχουσα απουσία εσόδων και το σημαντικό ύψος των συσσωρευμένων ζημιών, καταδεικνύουν ότι η ικανότητά της να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα εξαρτάται από τη συνέχιση της χρηματοδότησής της αναφέρουν οι ελεγκτές.

Πηγή:www.capital.gr

Καλοκαίρι 2011: Τότε που ο “αιφνιδιασμένος” Ευάγγελος υπέγραφε το κλείσιμο της ΕΡΤ

Στο νόμο 4002 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 66 υπό τον τίτλο: «Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση ΝΠΔΔ και δημοσίων επιχειρήσεων», άνοιγε ο δρόμος για το «λουκέτο» στην ΕΡΤ.
Στο επίμαχο άρθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά: §1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού:
α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)»,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και
γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και
ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο».
Μεταξύ άλλων ο συγκεκριμένος Νόμος φέρει τις υπογραφές σχεδόν όλων των υπουργών της τότε κυβέρνησης και μεταξύ αυτών του τότε αντιπροέδρου και υπουργού Οικονομικών και νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, σύμφωνα με τη Real.
Aς σημειωθεί ότι το Μέγαρο Μαξίμου επικαλείται την υπογραφή και κύρωση του Μεσοπρόθεσμου Μνημονίου από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για να διατυπώσει απορίες για την τωρινή στάση του απέναντι στο λουκέτο της ΕΡΤ. «Το ΠΑΣΟΚ τι θέλει; Να μην εφαρμόσουμε τον νόμο που το ίδιο κύρωσε στη Βουλή;» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

πηγη