EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Οικογενειακά επιδόματα οι δικαιούχοι οδηγίες για το Α21

Οικογενειακά επιδόματα οι δικαιούχοι οδηγίες για το Α21 Τον Ιούνιο θα λάβουν τα οικογενειακά επιδόματα όσοι έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για το 2014 έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τα μέσα του Ιουνίου και έχουν παράλληλα υποβάλει την αίτηση Α21 που είναι απαραίτητη για τα επιδόματα. Την πρώτη δόση έχουν λάβει ήδη οι δικαιούχοι του 2013 αλλά οι δικαιούχοι που θα λάβουν για πρώτη φορά το 2014 τα επιδόματα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Οι δικαιούχοι για τα οικογενειακά επιδόματα που έχουν κάνει το Α21 και έχει εκκαθαριστεί η αίτηση τους μπορούν μέσω εφαρμογής του ΟΓΑ να ελέγχουν την πορεία της αίτησης τους και να ξέρουν πότε θα λάβουν τα χρήματα. Πληροφορίες για τις αιτήσεις από την εφαρμογή του ΟΓΑ για τα επιδόματα του έτους 2014 θα είναι διαθέσιμες μέσω της παρούσας εφαρμογής τον επόμενο μήνα της υποβολής του εντύπου Α21. για να μπείτε στην εφαρμογή πατήστε εδώ

Ποιοι δικαιουνται τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τέκνων και πολυτεκνικά επιδόματα) το 2014 Επίδομα τέκνων 2014 Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου.

Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:

− Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και

− Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013 .
Το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια

 Εισοδηματικό κριτήριο:

α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και (γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος. Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Παραδείγματα: Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666 Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604

Εισοδηματική κατηγορία : Β Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ. Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166 Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143 Εισοδηματική κατηγορία :

Α Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Οδηγίες για το Α21 Η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα του έτους 2014 ξεκίνησε από την Παρασκευή 21/3/2014 και οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης . Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση - δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet και αφού έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση (Ε1). Διευκρινίζεται ότι, όσοι υπέβαλαν αίτηση το έτος 2013 για τη χορήγηση Οικογενειακών Επιδομάτων, πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, διορθώνοντας ή συμπληρώνοντας στο Α21 τυχόν αλλαγές, που εμφανίζουν τα στοιχεία τους.

Μετά την οριστική υποβολή του Α21, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ, μέσω της ειδικής εφαρμογής με τίτλο: "Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων", που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες για τα Οικογενειακά Επιδόματα 2014 του ΟΓΑ Ο έλεγχος των αιτήσεων για το 2014 θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής του ΟΓΑ τον επόμενο μήνα της υποβολής του εντύπου Α21. Οδηγίες για την συμπλήρωση του Α21

Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα). Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει: · Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. · Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. ·

Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα. ·

 Tην ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων: ·

Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται,επιλέγοντας από την λίστα το ακριβές όνομα της χώρας π.χ. Γαλλία ·

Τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του δημοτολογίου («Νομός» δημότη, «Δήμος» δημότη και«Αριθμ.οικογ.μερίδας») συμπληρώνονται μόνο για τα μέλη της οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα σε δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα. ·

Το πεδίο «Σπουδαστής/Φοιτητής» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση. ·

Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο ·

Τα πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν. ·

Η ερώτηση 4.
«Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;», απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες. · Ο αριθμός IBAN λογαριασμού Τραπέζης συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες. Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά (επισυνάπτεται στο έντυπο Α21): Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν.

Ειδικότερα:

α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά Α.2 - Α.10, για την απόδειξη της διαμονής του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά. Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό.») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10).

β) Τα δικαιολογητικά Β.1 και Β.2 του πίνακα Β αφορούν οικογένειες ομογενών και αλλοδαπών και συνεπώς δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα, καθώς για αυτούς η αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

γ) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του πίνακα Β καθώς και τα δικαιολογητικά του πίνακα Γ συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

www.dikaiologitika.gr
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID