EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Η απόφαση για την επιστροφή χρημάτων απο την ΔΕΗ σε καταναλωτές περιοχών της χώρας

Η ΔΕΗ θα επιστρέψει σε οικιακούς καταναλωτές που κατοικούν στις 272 περιοχές που έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΚΑ ανταποδοτικό τέλος στους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να απαιτείται.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση η ΔΕΗ θα επιστρέψει αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα δικαιούμενα ποσά Με την επιστροφή αυτή ανταποδίδεται σε κάθε νοικοκυριό ένα ποσό που να συμβολίζει την ανταπόκριση της κοινωνίας και του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος στην όποια επιβάρυνση έχει υποστεί. Σχεδόν διπλάσιο ποσό αποδίδεται επιπροσθέτως και στους δήμους όπου ανήκουν οι δημοτικές αυτές ενότητες.

Τι προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΚΑ και του υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ 

Ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ και αποδίδονται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν αναδρομικές χρεοπιστώσεις των παραγωγών Α.Π.Ε., που ενδεχομένως θα προκύψουν, θα υπολογίζονται κατά το έτος που γίνεται η τιμολόγησή τους. Δικαιούχοι της πίστωσης Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 4 εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και εντός όλου του Δήμου, στην περίπτωση που δεν αποτελείται από Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες. Οι οικιακοί καταναλωτές της ανωτέρω παραγράφου προσδιορίζονται βάσει των στοιχείων του αρμόδιου Διαχειριστή. Παραδοχές και μεθοδολογία απόδοσης των πιστώσεων στους δικαιούχους
Η θέση των σταθμών Α.Π.Ε. προσδιορίζεται από τα στοιχεία που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως διοικητικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) http://www.inspire.okxe.gr. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο επιμερισμός του ποσού της πίστωσης από κάθε σταθμό Α.Π.Ε. σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες προκύπτει από την επεξεργασία των επιμέρους δεδομένων της ΡΑΕ και γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Όταν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, τα ποσά της πίστωσης από το σταθμό επιμερίζονται σε αυτές ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Στην περίπτωση αιολικών σταθμών ως μονάδες του σταθμού θεωρούνται οι ανεμογεννήτριες αυτού. Στην περίπτωση υδροηλεκτρικού σταθμού με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ως μονάδες του σταθμού θεωρούνται η υδροληψία και ο σταθμός παραγωγής αυτού με την συνολική ισχύ του σταθμού να ισοκατανέμεται σε αυτές.
Για σταθμούς ΑΠΕ, εκτός αιολικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, ο επιμερισμός των ποσών πίστωσης ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα υπολογίζεται βάσει του αντίστοιχου τμήματος του εμβαδού του γηπέδου εγκατάστασης. Για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα για την οποία προκύπτει πίστωση από έναν ή περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αθροίζονται ανά έτος τα επιμέρους ποσά. Από την άθροιση των επί μέρους ποσών, σε ετήσια βάση, προκύπτει το Συνολικό Ποσό προς Πίστωση για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα (ΣΠΠ.ΔΤΚ). Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε δύο επιμέρους ποσά, στο Ποσό Άμεσης Πίστωσης (ΠΑΠ) και στο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης (ΠΕΠ), σε ποσοστό 30% και 70%, αντίστοιχα, του συνολικού ποσού, έτσι ώστε για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα (ΔΤΚ), να ισχύει: (ΣΠΠ.ΔΤΚ) = (ΠΑΠ. ΔΤΚ) + (ΠΕΠ.ΔΤΚ), όπου (ΠΑΠ.ΔΤΚ)=0,30^ΣΠΠ.ΔΤΚ) και (ΠΕΠ.ΔΤΚ)= 0,70^ΣΠΠ.ΔΤΚ).


Το ετήσιο Ποσό Άμεσης Πίστωσης της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (ΠΑΠ.ΔΤΚ) αποδίδεται ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους, δηλαδή: (ΠΑΠ.ΔΠ)=(ΠΑΠ. ΔΤΚ)/ν, όπου ν το πλήθος των Δικαιούχων της Πίστωσης σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα. Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (ΠΕΠ.ΔΤΚ) αποδίδεται στους δικαιούχους εντός των ορίων της, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

(α) Για κάθε δικαιούχο της πίστωσης, και με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας που αναγράφονται σε κάθε τετραμηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογίζεται η Τετραμηνιαία Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης, ως το άθροισμα των γινομένων της ποσότητας της καταναλισκόμενης ενέργειας, εντός κάθε ενός από τα διαστήματα κατανάλωσης του Πίνακα 1, επί τον αντίστοιχο συντελεστή επιδότησης. Η Ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης (ΕΚΕ.ΔΠ) προκύπτει ως το άθροισμα των τριών τελευταίων Τετραμηνιαίων Επιδοτούμενων Κατανάλωσεων Ενέργειας αυτού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τετραμηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών, χρησιμοποιείται αντίστοιχος αριθμός αυτών ώστε να αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί δεν αντιστοιχούν σε χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, γίνεται η κατάλληλη αναγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που η παροχή είναι ενεργή.

(γ) Υπολογισμός συνολικής ετήσιας Επιδοτούμενης Κατανάλωσης Ενέργειας ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα (ΕΚΕ.ΔΤΚ): Η συνολική ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα προκύπτει ως το άθροισμα των συνολικών ετήσιων Επιδοτούμενων Καταναλώσεων Ενέργειας όλων των Δικαιούχων της Πίστωσης εντός των ορίων του.

(δ) Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης το οποίο αποδίδεται σε κάθε Δικαιούχο της Πίστωσης (ΠΕΠ.ΔΠ) προκύπτει βάσει του τύπου: (ΠΕΠ.ΔΠ)=(ΠΕΠ.ΔΤΚ) x (ΕΚΕ. ΔΠ)/(ΕΚΕ.ΔΤΚ). Το τελικό Ποσό Πίστωσης το οποίο αποδίδεται σε κάθε Δικαιούχο της Πίστωσης (ΠΠ.ΔΠ) προκύπτει ως το άθροισμα του ποσού της παρ. 4 και της παρ. 5, δηλαδή: ΠΠ.ΔΠ=ΠΑΠ.ΔΠ+ΠΕΠ.ΔΠ Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, και προκειμένου να γίνει η απόδοση στους δικαιούχους των αδιάθετων ποσών των προηγούμενων ετών έως την 31.12.2014, ορίζεται ότι η διαδικασία θα έχει έναρξη εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως ΔΧΔ θα πρέπει να κάνει τις ενέργειες που προβλέπονται εντός δυο (2) μηνών.

Πηγή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το ΕΠΙΟΣΥ INFO ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται!