EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 18-66 ετών

Ο ΟΑΕΔ προωθεί νέο πρόγραμμα απασχόλησης 200 ανέργων από 18 ως 66 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών τους, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika, θα απασχοληθούν 90 άνεργοι στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Οργανώσεις – μέλη αυτής, 60 άνεργοι στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις – μέλη αυτής, 45 άνεργοι στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις – μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε και 5 άνεργοι στον Σ.Ε.Β. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των

4.500.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται ετησίως ως εξής:
Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες οι 36 από τους οποίους αφορούν σε επιχορήγηση και οι άλλοι τρεις μήνες σε δέσμευση του εργοδότη. Ο δικαιούχος επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 22 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τον δικαιούχο και δεν τροποποιείται κατά την διάρκεια του προγράμματος. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους.

Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
  • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
  • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
  • Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
  • Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.
  • Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που:
  • είναι σύζυγοι και συγγενείς α” βαθμού εξ” αίματος ή εξ” αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του δικαιούχου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία αίτησής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους ανωτέρω δικαιούχους.
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δυνητικά δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του δικαιούχου επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα.

Εντός 30 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: 7.8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ !!!

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 7.8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμοδίου υπουργού Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  συμφερόντων του κύριου Μπόμπολα Αρ ΦΕΚ 1640Β 20/6/2014 που προβλέπει την επέκταση της ήδη υπάρχουσας μονάδας κατά 16,15 MW.

                                           

Μια επένδυση συνολικού ύψους 19,5 εκατομμυρίων ευρώ με σχετική επιχορήγηση ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρώ και προβλεπόμενες θέσεις εργασίας που ανέρχονται στην 1(μια). Εν τέλει πόσο ακριβά θα πληρώσει ο Ελληνικός λαός την κάθε νέα θέση εργασίας στους επιχειρηματίες που ελέγχουν την οικονομική δραστηριότητα της χώρας;

 Πως αντιλαμβάνεται αυτή η κυβέρνηση την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων χωρίς να λάβει υπόψιν το μέγεθος της ανεργίας και να μην συμπεριλαμβάνει στην θετική γνωμοδότηση της οποιασδήποτε επένδυσης την παράμετρο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας; 

Την ώρα που οι κύριοι της κυβέρνησης απαξιώνουν και πουλάνε την μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της χώρας που ανήκει στον Ελληνικό λαό την ίδια ώρα παραδίδουν στα διαπλεκόμενα μεγαλοσυμφέροντα την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.

ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Hellasforce.com


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Παιδικοί» τσακωμοί στη Βουλή, αλλά τα νομοσχέδια περνάνε «αέρα πατέρα»

Δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων και με την στήριξη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έγινε από το Α΄ θερινό Τμήμα της Ολομέλειας της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις αρχές της Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας. Στο επίκεντρο της έντονης κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρέθηκε η διάταξη για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και κυρίως ο τρόπος επιλογής των μελών του.

Ο κ. Σταϊκούρας υπεραμύνθηκε της νέας ρύθμισης τονίζοντας ότι στόχος είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη των δημοσιονομικών κανόνων από Ανεξάρτητες Αρχές όπως ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, έκανε λόγο για «ληξιαρχική πράξη θανάτου της λειτουργίας της Βουλής και της Δημοκρατίας», καυτηριάζοντας και τον τρόπο που θα επιλέγονται τα μέλη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και τον τρόπο που θα λειτουργεί.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Σταϊκούρας αντέτεινε ότι οι θεσμοί δημιουργούνται πάνω από πρόσωπα και πολιτικές σκοπιμότητες.
«Δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι μια Ανεξάρτητη πενταμελής Αρχή, τα μέλη της επιλέγονται μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού από το υπουργικό συμβούλιο και εγκρίνονται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής», υπογράμμισε χαρακτηριστικά..

Έμφαση έδωσε ο κ. Σταϊκούρας, στην πρόβλεψη να απαγορεύεται να διοριστούν μέλη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν διατελέσει, βουλευτές, ευρωβουλευτές ή μέλη της κυβέρνησης, αν δεν έχει παρέλθει τετραετία από τότε που απώλεσαν την ιδιότητά τους αυτή.
Αντιπαράθεση ωστόσο, είχε ο κ. Σταϊκούρας και με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ο κ. Σαχινίδης, επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή για το «δημοσιονομικό εκτροχιασμό», όπως ανέφερε, τονίζοντας ότι» η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, κλήθηκε να κάνει μέσα σε τρεις μήνες ό,τι δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση τα προηγούμενα τρία χρόνια».

«Αν υπήρχε το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα είχε δημιουργηθεί η κρίση ούτε θα είχαμε φαινόμενα παραμονών εκλογών να εμφανίζεται το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 8% και να καταλήγει στο 15%», υποστήριξε ο κ. Σαχινίδης.

«Οι ρίζες της παθογένειας στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική, εδράζονται στην δεκαετία του 1980», απάντησε ο κ. Σταϊκούρας και συμπλήρωσε: «Είναι απορριπτέος ο δημοσιονομικός ισχυρισμός για την περίοδο του 2009. Τα ελλείμματα γιγαντώθηκαν την δεκαετία του 1980.

Από 22,5% του ΑΕΠ το 1980, το δημόσιο χρέος έφθασε στο 100% στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και απαντώ σε όσους επικαλούνται την περίοδο 2007-2009. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε την περίοδο εκείνη μόλις κατά το 1/5. Αντίστοιχη αύξηση παρατηρήθηκε κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη και μάλιστα στην Ελλάδα αυτή ήταν η 7η χαμηλότερη, μεταξύ όλων των κρατών μελών».

Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε ακόμα για ευθύνες που υπάρχουν στην κυβέρνηση του Γιωργου Παπανδρέου για τη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας, λέγοντας ότι εκείνη την περίοδο υλοποιήθηκε η προεκλογική διακήρυξη του «λεφτά υπάρχουν».

«Είναι γνωστή η άρνηση ανταπόκρισης από την τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (σ.σ. ΠΑΣΟΚ), στην προτροπή της τότε κυβέρνησης για χαμήλωμα των αντιδράσεων, προκειμένου να περάσουν μέτρα. Το πάγωμα μισθών και συντάξεων πότε έγινε; Ποια ήταν η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε;

Είμαι στην διάθεση όσων θέλουν, έχω τα στοιχεία, για να τα συζητήσουμε», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, επεσήμανε ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου γίνεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα εισήλθε σε φάση ανάκαμψης και πλέον, όπως είπε, «η δημοσία διοίκηση εξοπλίζεται με τα απαιτούμενα εργαλεία που θα εξασφαλίσουν ότι οι θυσίες των πολιτών θα έχουν βιώσιμο αντίκρισμα».

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση, η ενδυνάμωση και η θωράκιση της δημοσιονομικής διαχείρισης για να μην ξαναβρεθούμε σε αντίστοιχες καταστάσεις με αυτές του παρελθόντος που οδήγησαν την χώρα στην κατάσταση αυτή», πρόσθεσε.

Πηγή: Hellasforce
 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τι θα αλλάξει στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα με την επαναφορά της διαιτησίας

Ποιες προοπτικές διεκδίκησης ανοίγονται για τα συνδικάτα μετά την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία; Το μνημόνιο ΙΙ προέβλεπε από 14.2.2012 ότι η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών δηλαδή του εργοδότη και του σωματείου, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία αφού, όπως είναι εύλογο, εδώ και δύο χρόνια που ισχύει ο νόμος δεν έχει καταγραφεί ούτε μία προσφυγή.

Με το προηγούμενο καθεστώς στη διαιτησία (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) μπορούσε να προσφύγει είτε η πλευρά των εργαζομένων (συνδικαλιστικές οργανώσεις), είτε η πλευρά των εργοδοτών, όταν αποτύγχαναν οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας που αφορούσαν αποδοχές, επιδόματα, άδειες, αργίες κλπ.

Μετά την απόφαση περί αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης για την κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής στη Διαιτησία, θα επέλθει η πρώτη ανατροπή μετά την εκθεμελίωση εν μία νυχτί των εργατικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα ,από τη στιγμή που επανέρχεται ο θεσμός της διαιτησίας με τους ευνοϊκούς όρους του παρελθόντος ,δεκάδες σωματεία θα προσφύγουν μονομερώς στον ΟΜΕΔ ο οποίος θα υποχρεώσει τους εργοδότες να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις για να μην έχουν ποινικές κυρώσεις .

Ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτή η ανατροπή στην αγορά εργασίας;

-Ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι τα σωματεία και οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν εξαφανιστεί από την ελληνική επικράτεια.

– Ακυρώνονται η έστω περιορίζονται δραστικά οι ατομικές συμβάσεις που έχουν κατακλύσει την αγορά εργασίας μειώνοντας τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά 25%-30%.

-Ανατρέπονται οι προϋπολογισμοί εργατικού κόστους των επιχειρήσεων που θα κληθούν να καταβάλλουν αυξήσεις .

-Επανέρχονται θεσμικές απολαβές που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις ,όπως επιδόματα , άδειες και ωράριο εργασίας .

Οι αποδοχές βεβαίως δεν είναι δυνατόν να επανέλθουν στα προ της κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν μέσω της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με την ελεύθερη πτώση που έχουν υποστεί με τις ατομικές συμβάσεις .

Ποιο ήταν όμως το σκεπτικό των δικαστών ; Όπως υποστήριξαν η κατάργηση της μονομερούς προσφυγής παραβιάζει το άρθρο 22 του Συντάγματος, τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και την Ευρωπαική Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς επέρχεται η καταστροφή του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και οδηγούνται οι εργαζόμενοι στη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας με δυσμενείς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2012 είχαν προσφύγει στο ΣτΕ μεταξύ των άλλων, η Γ.Σ.Ε.Ε., η Ο.Τ.Ο.Ε., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), Σύλλογοι τραπεζοϋπαλλήλων (Γενικής Τραπέζης Ελλάδος, Τράπεζας Αττικής και στη Marfin-Εγνατία Τράπεζα), καθώς και άλλα σωματεία εργαζομένων από διάφορους χώρους

Την πρόθεση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) να προσφύγει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έπειτα από τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος

«Δεν παραβλέπουμε ότι η απόφαση δεν μας δικαιώνει στη μείωση των μισθών των φτωχών εργαζομένων. Μας δικαιώνει, όμως, πλήρως στον τομέα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και ως εκ τούτου αποτελεί μία μεγάλη ρωγμή στην άκαμπτη λογική του μνημονίου» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Παναγόπουλος και προσθέτει: 

«Η απόφαση για τον ΟΜΕΔ θα πρέπει, όχι μόνο να εφαρμοστεί, αλλά να ανοίξει όλη η βεντάλια των διεκδικήσεων από τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις».

ΠΗΓΗ
 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Σταϊκούρας: Κατάσχεση μέχρι και 15.000 ευρώ στις συντάξεις Δημοσίου και ΔΕΚΟ

Το όριο που ίσχυε από πέρυσι ήταν 6.000 ευρώ αλλά με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα κρίθηκε σκόπιμο να υπερδιπλασιαστεί για να μπορέσει το δημόσιο να ανακτήσει περισσότερα και γρηγορότερα από τα χρήματα που «από λάθος» έδινε σε υπαλλήλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκαλυφθεί ότι πολλοί «ξεγλιστρούσαν» από τις περικοπές των προηγούμενων ετών, είτε από λάθος των υπηρεσιών που αμελούσαν ή δεν τις εφάρμοζαν σωστά, είτε επειδή οι δικαιούχοι δε δήλωναν μεταβολές και πραγματικά στοιχεία (πχ δεύτερος γάμος για διακοπή συντάξεων χηρείας κλπ).

Τώρα θα κληθούν να τα επιστρέψουν μαζεμένα στο δημόσιο. Έτσι θα καλυφθούν εν μέρει και οι αυξημένες δαπάνες για αποκατάσταση συντάξεων που είχαν δεχθεί υπέρμπετρες μειώσεις, όπως πχ των ενστόλων, τις οποίες τα δικαστήρια τις έκριναν αντισυνταγματικές (αποφάσεις 2194 και 2196 του ΣτΕ).

Συγκεκριμένα η απόφαση Σταϊκούρα αναφέρει ότι από την ανάγκη «ευχερέστερης είσπραξης αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών για συντάξεις βοηθήματα και επιδόματα που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη (…) αυξάνουμε το ύψος του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί από τις συντάξεις των επομένων μηνών, με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς και επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη, σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στο υπουργείο Οικονομικών επανεξετάζουν όλα τα χαράτσια των Μνημονίων!

Να αντικαταστήσει (και όχι να καταργήσει) φόρους και χαράτσια που έχουν αποδεχθεί αναποτελεσματικά, με άλλα, που θα κριθούν λιγότερο επώδυνα και θα επιλεγούν έπειτα από «τεστ ευαισθησίας» για τις επιπτώσεις (και όχι μόνο τις δημοσιονομικές) που θα έχουν, βάζει στόχο η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. 

Ανοίγει έτσι «παράθυρο» για να αλλάξει και πάλι από το 2015 ο φόρος στα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ), καθώς και άλλα εισπρακτικά μέτρα.

Πηγή του υπουργείου Οικονομικών έλεγε πως πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί και συνδέονται με την τρέχουσα αξιολόγηση από την Τρόικα, για να μην χαθεί η αξιοπιστία της χώρας στις διαπραγματεύσεις. Τόνιζε, όμως, πως πρέπει να βρεθούν άλλα μέτρα, που να οδηγούν στον ίδιο δημοσιονομικό στόχο, χωρίς «τυφλές» θυσίες.

Άλλα μέτρα

Κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου έλεγε μάλιστα ότι «χρειάζεται πλέον ηρεμία, να μην παίρνουμε αποφάσεις «στο πόδι» και να δούμε στο σύνολό τους τις επιπτώσεις. Μπορούμε να κάνουμε «ανάλυση ευαισθησίας» όλων των πολιτικών. Δεν είναι μόνο η έκτακτη εισφορά που πρέπει να ξαναδούμε, αλλά και τα χαρακτηριστικά του ΕΝΦΙΑ, για παράδειγμα. Νηφάλια, θα γίνει διερεύνηση όλων των μέτρων που έχουν επιβληθεί την τελευταία τετραετία».

Εξηγώντας περισσότερο τα σχέδια του νέου οικονομικού επιτελείου, η ίδια πηγή ανέφερε σχετικά με την «ανάλυση ευαισθησίας»: «Πρέπει να δείξουμε στον πολίτη πώς μία πολιτική επηρεάζει την οικονομία και πώς επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Αυτό θα έπρεπε να το είχαμε κάνει δύο χρόνια πριν. Τώρα αυτό το σχέδιο θα εφαρμοστεί μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Οι πιέσεις εκ μέρους των δανειστών είναι λογικές, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε πόδι και να πούμε ότι ως Ελλάδα αυτό θέλουμε να κάνουμε, και να τους δείξουμε ότι το κατέχουμε. Αλλά ταυτόχρονα, να ικανοποιηθεί και ο πολίτης, να βλέπει «φως» στο τέλος της ημέρας και παράλληλα, να ισοσκελίζονται οι προϋπολογισμοί. Αυτό εννοούσε ο κ. Χαρδούβελης, όταν έλεγε πως «δεν υπάρχουν δωρεάν γεύματα». Δεν υπάρχει «κουμπαράς»».

Οι πρώτες αποφάσεις

Εκτός από τους φόρους, ψηλά στην ατζέντα του νέου υπουργού Οικονομικών βρίσκονται και οι δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, που δικαιώνουν επαγγελματικές ομάδες. Σχετικές ανακοινώσεις  θα υπάρξουν την επόμενη εβδομάδα. «Το θέμα πρέπει να εξεταστεί συνολικά και να συζητηθεί και με τα κόμματα της συγκυβέρνησης» έλεγε η ίδια πηγή.

Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει και το σχέδιό του για τους φόρους ο κ. Χαρδούβελης. Ο νέος υπουργός Οικονομικών θέλει να ασχοληθεί ενεργά και με το θέμα της φοροδιαφυγής.

«Ο κουμπαράς μας, όπου πρέπει να βρούμε λεφτά για να ελαφρυνθεί ο πολίτης, είναι η φοροδιαφυγή. Είναι ο μόνος τομέας, όπου μπορώ να βρω λεφτά και έσοδα. Θα ασχοληθώ πολύ περισσότερο από τους παλαιότερους υπουργούς. Ο σχεδιασμός θα γίνει με τη νέα ΓΓΔΕ, κυρία Κατερινά Σαββαΐδου. Τομή είναι η ηλεκτρονικοποίηση και η αποφυγή επαφής πολίτη και εφορίας. Πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές» έχει πει σε συνεργάτες του ο κ. Χαρδούβελης.

Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν και οι πρώτες ενδείξεις για το πότε θα εκδοθεί το νέο ομόλογο. «Αυτά δεν προαναγγέλλονται» έλεγαν κύκλοι του υπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσουν αν θα συμβεί τον Ιούλιο και «δείχνοντας» γενικά προς το β” εξάμηνο της χρονιάς.

«Κόκκινα δάνεια»

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, με το οποίο θα ασχοληθεί άμεσα ο κ. Χαρδούβελης, είναι να επιστρέψει η ρευστότητα στην οικονομία και να πάρει ανάσα η αγορά.
«Αυτό συναρτάται με το πώς οι τράπεζες θα επιλύσουν τα προβληματικά δάνεια. Είναι ευκαιρία αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα απαιτηθούν τρία έως τέσσερα χρόνια για ην αναδιάρθρωσή του. Το κλειδί είναι πώς θα πέσει χρήμα» έλεγε η ίδια πηγή.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Γιατί 2,5 εκατ. φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν δήλωση

Κάτι λιγότερο από τέσσερις ημέρες απομένουν μέχρι να λήξει η επίσημη προθεσμία του Υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί σχεδόν 2,5 εκατ. δηλώσεις, γεγονός που προβληματίζει έντονα το οικονομικό επιτελείο.

Είναι αδιαφορία των πολιτών, με ένα νέο κίνημα «δεν υποβάλω δήλωση», αφού ο κόσμος έχει κουραστεί από τους φόρους, τις απειλές και το κυνηγητό της εφορίας; Πιστεύει ότι πλέον δουλεύει για να του τα παίρνει το κράτος; Έχει να κάνει και με 40-50 ευρώ που θα δώσουν σε ένα λογιστή για να τους κάνει τη δήλωση, χρήματα που απλά ..δεν έχουν; Γιατί επίτηδες το σύστημα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, που το βάρος έπεσε αναγκαστικά πάνω στους λογιστές, οι οποίο βάζουν και το όνομά τους στην κάθε δήλωση, ώστε το κράτος να ξέρει ποιος έκανε τον έλεγχο πριν την υποβολή.

Είναι φόβος ότι θα κληθεί να πληρώσει τεράστιους φόρους. Γιατί με ένα μισθό της πείνας που μπορεί να παίρνει, όποιος φόρος και να του βγει, ακόμα και 200 ευρώ, στα μάτια του φαντάζει υπέρογκος.  

Τον φοβίζει ότι αν του έρθει χρεωστικό εκκαθαριστικό, θα τον απειλήσουν με κατασχέσεις;

Μήπως είναι και ο παραλογισμός του κράτους, ζητώντας να υποβληθούν δηλώσεις με το Taxis να έχει ένα σωρό λάθη; Εκτός από τις βεβαιώσεις αποδοχών που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν λάθος και καθυστέρησαν να μπουν στο σύστημα, οι τόκοι καταθέσεων ήρθαν λάθος από τις τράπεζες, το σύστημα ζητά λεπτομέρειες που οι φορολογούμενοι δεν έχουν (πχ. ζητά όνομα πατέρα της αποκλειστικής νοσοκόμας που μπορεί να πλήρωσε το 2013, αλλά η απόδειξη παροχής εννοείται πως δεν γράφει κάτι τέτοιο και τώρα θα πρέπει να ψάξει να βρει την αποκλειστική για να τη ρωτήσει το ..όνομα του πατέρα της!).

Απίστευτα πράγματα στην Ελλάδα του 2014, που θέλουμε να λεγόμαστε και σύγχρονο κράτος.

Παρατείνουν την ..παράταση

Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει καλά ότι δεν μπορούν να υποβληθούν όλες αυτές οι δηλώσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και να ήθελαν δηλαδή οι πολίτες, δεν βγαίνουν τα νούμερα, αφού θα πρέπει να κατατίθενται σχεδόν 550-560.000 αιτήσεις την ημέρα ή 22-23.000 αιτήσεις την ώρα όταν το σύστημα Taxis αντέχει μέχρι 17.000 / ώρα. Με αυτό το σκεπτικό όμως, θα πρέπει τα άγρια ξημερώματα λογιστές, φοροτεχνικοί και φορολογούμενοι να δουλεύουν στο «φουλ»!

Έτσι, είναι βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση, μόνο που θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή. Ο λόγος; Φοβούνται ότι αν την ανακοινώσουν νωρίτερα, ο κόσμος θα χαλαρώσει και πάλι και ενδέχεται να πέσουν όλοι πάνω στο σύστημα την τελευταία στιγμή. Αν το Taxis «κρασάρει» μέσα στον Ιούλιο (η παράταση θα δοθεί για μέχρι τις 15 ή 20 Ιουλίου) δεν τους παίρνει ο χρόνος να δώσουν και νέα παράταση, αφού στις 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση των εκκαθαριστικών!

Παράταση με βάση τον ΑΦΜ!

Μια από τις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι να δοθεί μεν η παράταση μέχρι τα μέσα Ιουλίου, αλλά η ημερομηνία να μην είναι ίδια για όλους. Σκέφτονται να επαναφέρουν την πρακτική που ακολουθούνταν μέχρι πρότινος, δηλαδή, προθεσμία με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των φορολογουμένων. Με αυτό τον τρόπο, θα αναγκάσει τον κόσμο να υποβάλλει δήλωση μέσα σε συγκεκριμένες μέρες.

Την ίδια ώρα, θα δοθεί παράταση και για την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε1.

Τι θέλει να κάνει το οικονομικό επιτελείο; Να αφήσει το περιθώριο στους φορολογούμενους να υποβάλλουν δήλωση μια την ένδειξη «επιφύλαξη», για τις περιπτώσεις που έχουν απορίες και το ίδιο το σύστημα δεν τους βοηθά. Π.χ. οι μισθωτοί με μπλοκάκι θα πρέπει να υποβάλλουν και δήλωση Ε3 ή μόνο Ε1; Θα υποβάλλουν μηδενικό Ε3;

Τι τους λέει το Υπουργείο; Υποβάλλεται τη δήλωση με επιφύλαξη και μετά περάστε από την εφορία για να δείτε μαζί με τον έφορο τι μπορείτε να κάνετε..

Έτσι, αν λύσουν το θέμα στις κατά τόπους ΔΟΥ, θα μπορέσουν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο και χωρίς να έχουν άλλες κυρώσεις.

ΠΗΓΗ
 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πανελλαδική απεργία στις 9 Ιουλίου και συλλαλητήριο τη Δευτέρα

Πανελλαδική απεργία για τις 9 Ιουλίου και ημέρα δράσης με συλλαλητήριο στις τρεις το μεσημέρι για τη Δευτέρα 30 Ιουνίου προγραμματίζει η ΑΔΕΔΥ με απόφασή της στην οποία σημειώνει ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της αναδιανομής του πλούτου και της διάλυσης των τελευταίων αναχωμάτων εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας».

Ειδικότερα, το στις 30 Ιουνίου κηρύσσεται η ημέρα Πανελλαδικής Δράσης με κύριο αίτημα τη κατάργηση του Ν.4250/2014 και την επαναπρόσληψη όλων των διαθεσίμων και απολυμένων υπαλλήλων. Την ημέρα αυτή προγραμματίζονται μεταξύ άλλων καταλήψεις των γραφείων διοίκησης και προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και χώρους εργασίας, ενημέρωση των πολιτών κ.α.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια στις 3.00 μ.μ. σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο αγώνα που έχουν δημιουργήσει έξω από το υπουργείο Οικονομικών οι απολυμένες καθαρίστριες.

Εξάλλου, την Τετάρτη 9 Ιουλίου προκηρύχθηκε 24ωρη Πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο με συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ΑΔΕΔΥ στην απόφασή της «η κυβέρνηση έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων», καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού», προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση να δημιουργήσει μία νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων».

Παράλληλα, στρέφεται κατά του νομοσχεδίου επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο κάνοντας λόγο για «νέα έφοδο στις θέσεις ευθύνης προσπαθώντας να ελέγξει πλήρως τη διοικητική ιεραρχία και να επιβάλλει πλήρη συμμόρφωση προς τα μνημονιακά σχέδια στο χώρο του δημοσίου συνεχίζοντας και διευρύνοντας τον ασφυκτικό κομματικό έλεγχο».

ΠΗΓΗ
 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μικρής ισχύος τελικά η «βόμβα» του ΣτΕ για τους μισθούς των ενστόλων

 «Μικρής ισχύος» φαίνεται πως ήταν τελικά η δημοσιονομική «βόμβα» που ετοίμαζε εδώ και μισό χρόνο το ΣτΕ για τους μισθούς των ενστόλων. Όπως προκύπτει από τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα (από τις συνολικά τέσσερις προσφυγές που συνεκδικάστηκαν) το ελληνικό δημόσιο εξαναγκάζεται να επιστρέψει άμεσα μόνον τις κρατήσεις τριών μηνών που έγιναν αναδρομικά στους μισθούς στελεχών της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος (ίσχυσαν τον Νοέμβριο του 2012 αλλά η μείωση επιβλήθηκε αναδρομικά από τον Αύγουστο).

Στο υπουργείο Οικονομικών, όμως, από μια πρώτη ανάγνωση, δεν βλέπουν να ακυρώνει ολοκληρωτικά το μέτρο, ούτε να επιβάλλει στο Δημόσιο να επιστρέψει αναδρομικά τις κρατήσεις δύο ετών, κάτι που θα άνοιγε «τρύπα» 1 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Έτσι η «ζημιά» μπορεί να μην ξεπερνά άμεσα τα 100-150 εκατ. ευρώ και θεωρείται διαχειρίσιμη χωρίς νέα μέτρα.
 
Ωστόσο, από το σκεπτικό των αποφάσεων 2194 και 2196 του ΣτΕ που κατέθεσαν Ενώσεις υπαλλήλων της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού (το οποίο αναμένεται να είναι παρεμφερές και με των άλλων δύο που είχαν υποβάλει άλλοι κλάδοι ενστόλων) προκύπτει ότι το ΣτΕ:

 

-ακυρώνει την απόφαση του υπουργού Οικονομικών της 14.11.2012 και έτσι θα πρέπει να επιστραφούν κρατήσεις που έγιναν σε ενστόλους πριν την ημερομηνία αυτή (από τον Αύγουστο)
– προσβάλλει, με το σκεπτικό της αποφάσεώς του, εκ βάθρων σε πολλά σημεία το μέτρο των περικοπών στους ενστόλους

-αυτό θα αποτελέσει πρόκριμα για άλλες προσφυγές ενστόλων που θα βρουν «πάτημα» για να ζητήσουν αναδρομικά 2 ετών.
 
-δίνει χρονικό περιθώριο στο δημόσιο να εξετάσει αν πρέπει αυτοβούλως να καταργήσει τις επίμαχες περικοπές από τούδε και στο εξής, πριν υποχρεωθεί να το πράξει στο μέλλον βάσει άλλων δικαστικών αποφάσων στο κοντινό μέλλον.
 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αποφάσεις που έχουν ημερομηνία συζήτησης 17 Ιανουαρίου και δημοσίευσης 13 Ιουνίου:
 
-Ακυρώνεται «η υπ΄αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)», καθ΄ό μέρος αφορά την αναδρομική από 1-8- 2012 μείωση των αποδοχών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν αποδοχές, τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες».

-το σκεπτικό είναι ότι «η ευνοϊκή μισθολογική μεταχείρισή τους απορρέει εμμέσως εκ της ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος αποστολής τους»… «και ναι μεν στο πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και κατ΄εκτίμηση των εκάστοτε κρατουσών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών ο κοινός νομοθέτης δύναται να προβεί σε μείωση του βασικού μισθού ή και των επιδομάτων των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, δεδομένου, μάλιστα, ότι από καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σε αποδοχές συγκεκριμένου ύψους, όμως η μεταβολή του μισθολογικού καθεστώτος των στρατιωτικών με τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως μείωση των αποδοχών, που να επιφέρει ανατροπή του έως τότε ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος, σε σχέση με τις επιπτώσεις, που η μείωση αυτή μπορεί να έχει στην λειτουργία των ενόπλων αυτών σωμάτων, καθώς και αν η μείωση είναι αναγκαία ή θα μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Η υποχρέωση αυτή, η οποία ισχύει, κατ΄αρχήν, για κάθε σημαντική μείωση αποδοχών, η οποία στρέφεται κατά συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, καθίσταται εντονότερη στην περίπτωση των στρατιωτικών, υπέρ των οποίων ο νομοθέτης έχει, σύμφωνα με όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί, υποχρέωση, κατά τον προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, να λαμβάνει υπόψη, εκτός από τα συνήθη κριτήρια, και τις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως και την επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους, καθώς και την επιτασσομένη αποκλειστική αφιέρωση στο επάγγελμα αυτό, ώστε οι αποδοχές τους να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους. Στο αρμόδιο δε δικαστήριο επιφυλάσσεται ο έλεγχος της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων, από την άποψη της λήψεως υπόψη από τον νομοθέτη, στην συγκεκριμένη περίπτωση, των ως άνω νομίμων κριτηρίων και όχι άλλων προδήλως απροσφόρων, έλεγχος πάντως που είναι οριακός».

ΠΗΓΗ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Δεν θα χρειαστούμε τρίτο πακέτο διάσωσης», είπε ο Σαμαράς… Ε βέβαια, αφού θα τα ξεπουλήσετε όλα…

Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί άλλα δάνεια διάσωσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. «Όχι, δεν θα το χρειαστούμε», απάντησε ο πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε από την εφημερίδα εάν η χώρα θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο διάσωσης. Ο κ. Σαμαράς αμφισβήτησε ακόμη τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για χρηματοδοτικό κενό 12,5 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα χρόνια.

«Δεν βλέπω ένα τέτοιο κενό, γιατί το έχουμε ήδη καλύψει σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε πολλές ιδέες για το πώς θα καλύψουμε το υπόλοιπο, χωρίς να λάβουμε νέα δάνεια», είπε και πρόσθεσε ότι η τρόικα αναγκάστηκε πολλές φορές στο παρελθόν να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της, γιατί η Αθήνα ξεπέρασε τους στόχους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε, επίσης, βέβαιος ότι η Ελλάδα θα βγει από την ύφεση και η ανάπτυξη θα βοηθήσει να μπουν ξανά σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.

«Η χώρα θα μπορέσει να τηρήσει τη συμφωνία της με τους πιστωτές για μείωση του χρέους από το 175% του ΑΕΠ σήμερα σε επίπεδα κάτω του 110% έως το 2022. Αυτό θα είναι δυνατόν, εφόσον «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους»», είπε, τονίζοντας πως η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις αλλά και ότι οι πιστωτές πρέπει «να τηρήσουν αυτό που είπαν: Να συζητήσουν για την ελάφρυνση του χρέους, μόλις η Ελλάδα έχει επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα».

Πηγή: Hellasforce


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Οριστικά θα δικαστούν στο Εφετείο τα 19 στελέχη των «ENERGA» και «HELLAS POWER»

Ανατροπή στη διαφαινόμενη αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο παραπέμπονταν σε δίκη 19 στελέχη των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWER» έφερε η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου επικυρώνοντας το παραπεμπτικό βούλευμα που «δείχνει» το δρόμο στους κατηγορούμενους για το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. 

Εκεί όπου οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για κακουργηματικές πράξεις οι οποίες τιμωρούνται ακόμη και με ισόβια.

Οι Αρεοπαγίτες απέρριψαν την αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει η Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά από προσφυγή του κατηγορούμενου Άρη Φλώρου. Οι δικαστές έκριναν πως δεν έχει βάση ο ισχυρισμός της εισαγγελίας ότι το βούλευμα πάσχει από «έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, ασάφειες, αοριστίες και αντιφατικές παραδοχές ως προς τη σχέση εντολής για την προμήθεια ρεύματος και τη λειτουργία των εταιρειών, όπως και για τις σχετικές συμβάσεις και τις ιδιότητες των συμβαλλομένων προσώπων».

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πλέον ισχύει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο οι 19 από τους 25 εμπλεκόμενους στην επίμαχη υπόθεση παραπέμφθηκαν να δικαστούν για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/1950), λαθρεμπορία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δυο επίμαχες εταιρείες ως πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, εισέπρατταν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και το τέλος ακίνητης περιουσίας (το λεγόμενο χαράτσι) για λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά δεν απέδιδαν τα χρήματα αυτά στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημία η οποία εκτιμάται στα 270 εκατομμύρια ευρώ.

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Οι Άριστοι, οι άχρηστοι, η τράπεζα κι εμείς

Από τον Χρήστο Επαμ. Κυργιάκη

Εδώ και τέσσερα χρόνια ζούμε, στο χώρο της εκπαίδευσης την εφαρμογή της λογικής της Αριστείας.
 

Πρώτη άνοιξε το δρόμο η κυρία Διαμαντοπούλου, εφαρμόζοντας κατά γράμμα οδηγίες του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών και «έγκυρων» διεθνών οργανισμών οι οποίες εκπονήθηκαν πριν από 3 δεκαετίες και περίμεναν στα υπουργικά συρτάρια την κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή τους.
 

Ο σκοπός, πλέον, όλων των σχολικών βαθμίδων είναι να ενισχύεται, να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται ο Άριστος μαθητής. Δηλαδή;

Αυτός που οι επιδόσεις του σε μία διαδικασία συνεχούς εξέτασης-αξιολόγησης, θα πιάσει το μέγιστο στη σχετική κλίμακα αξιολόγησης.

Εδώ ακριβώς συντελείται, κατά τη γνώμη μου, η ισοπέδωση της ουσίας της παιδαγωγικής πλευράς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Υπάρχουν μαθητές που λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών καταβάλλουν πολλαπλάσια προσπάθεια σε σχέση με κάποιον που τελικά έχει «αριστεύσει» χωρίς ποτέ να καταφέρουν να προσεγγίσουν την Αριστεία.

Πολλοί μαθητές, με προβλήματα υγείας προκαλούν συγκίνηση σε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές με τη δύναμη της θέλησης που επιδεικνύουν.

Πολλοί μαθητές,
με προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά προσπαθούν τα μέγιστα για να κατακτήσουν το μέσο όρο.

Πολλοί μαθητές, με ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητες δεν θα καταφέρουν ποτέ ούτε να τα καλλιεργήσουν και ίσως ούτε καν να τα φανερώσουν μέσα σ’ αυτή την ατελείωτη εξεταστική ζούγκλα και το απάνθρωπο κυνήγι της αριστείας και της διάκρισης.

Το σημερινό σύστημα, τους μαθητές αυτούς δεν θα τους επιβραβεύσει ποτέ.

Ποτέ δεν θα ακούσουν το όνομά τους, αν και ίσως να μην το έχουν και τόσο ανάγκη, στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, να κληθούν για να παραλάβουν κάποιο Βραβείο ή Αριστείο.

Να αναφέρω ένα πραγματικό παράδειγμα,
το οποίο δεν αποτελεί εξαίρεση, ενός παιδιού της 3ης Δημοτικού, το οποίο, στα τεστ αξιολόγησης-αναζήτησης αρίστων του σχολείου του, κατά τη διάρκεια της χρονιάς έπαιρνε 60 με 70 στα 100, καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες.

Όταν η μητέρα του
προσπάθησε να τον ενθαρρύνει επιβραβεύοντας την προσπάθειά του, το παιδί με αφοπλιστική πίστη και ειλικρίνεια απάντησε:
«Μαμά, δεν είμαι καλός! Τελείωσε!»

Όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα οδηγεί τους μαθητές στο να συμπεραίνουν ότι «δεν είναι καλοί», ότι δεν αξίζουν, ότι είναι άχρηστοι, όταν αποθαρρύνονται και χάνουν την αυτοεκτίμησή τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, τότε αυτό που «τελείωσε» δεν είναι ο εκάστοτε μαθητής, δεν είναι το εκάστοτε παιδί αλλά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, οι εμπνευστές του και αυτοί που το εφαρμόζουν.

Εκπαιδευτικό σύστημα
που δημιουργεί ανασφαλείς και δυστυχισμένους μαθητές είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία.

Καλούμαστε να υπηρετήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που δεν αναγνωρίζει και δεν λαμβάνει υπόψη του τις αναπτυξιακές, κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών.

Αλήθεια, μόνο και μόνο λόγω της εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων,
πόσοι μαθητές της Α λυκείου θα περάσουν μαύρο καλοκαίρι, επειδή παραπέμπονται για το Σεπτέμβρη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα; Το ποσοστό υπολογίζεται στο 30% με 40%.

Πόσες, αλήθεια, οικογένειες δεν θα στραγγίξουν οικονομικά ξοδεύοντας χρήματα για να βοηθήσουν με φροντιστήρια τα παιδιά αυτά;

Κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Άλλωστε, είναι και της μόδας η φτηνή και ανασφάλιστη εργασία μεταμφιεσμένη σε μαθητεία και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Προσπάθησε, είναι αλήθεια, πολύ ο κύριος Λοβέρδος να αποποιηθεί των ευθυνών του και να εμφανιστεί ως «αντάρτης». Αντάρτης, βέβαια, εκ του ασφαλούς, δεν μπορείς να θεωρηθείς ποτέ.

Όμως, για πολύ λίγο. Του «τράβηξαν» τα αυτιά, έβαλε την ουρά κάτω από τα πολιτικά του σκέλια και δήλωσε υποταγή, πίστη και υπακοή στις εντολές της τρόικας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχει ξανακάνει με επιτυχία και δεν διστάζει να δηλώνει πως καμαρώνει γι’ αυτό.

Έχει επίσης το «θάρρος» να υποκρίνεται λέγοντας ότι δεν θέλει να αιφνιδιάσει γονείς και μαθητές, κάνοντας αλλαγές. Τότε γιατί έφυγε ένας υπουργός και ήρθε ένας νέος;;;

Ποιους όμως δεν θέλει να αιφνιδιάσει; Τους ήδη αιφνιδιασμένους;

Η εφαρμογή του Νέου Λυκείου από τον περασμένο Σεπτέμβρη, χωρίς καμία προετοιμασία, δεν ήταν αιφνιδιασμός;

Αν δεν το κατάλαβε ο νέος υπουργός, έχει ήδη αιφνιδιάσει τους πάντες με το να αποδέχεται μέχρι κεραίας όσα έκανε ο προκάτοχός του. Κάπως έτσι ξεκίνησε και για κείνον, η αρχή του τέλους της υπουργικής του θητείας.

ΠΗΓΗ


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΜΟΥΝΤΙΑ(Β)ΛΙΤΟ

Κι εμένα μ’ αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Αν και δεν έκανα ποτέ ιδιαίτερη καριέρα σαν οπαδός, ΑΕΚ με αναστολή είμαι μέχρι να ξεμπερδέψει η ομάδα από τα λαμόγια που την προεδρεύουν. Εδώ και χρόνια έχω βολευτεί στις κερκίδες ενός δημοτικού σταδίου που παίζουν τοπικά. Ούτε ξέρω τις ομάδες, διαλέγω μια στην τύχη κάθε φορά και την υποστηρίζω μέχρι να λήξει το παιχνίδι.

Κατόπιν τούτου δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που χάρηκαν χτες για τη νίκη της εθνικής. Όμως έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βλέπεις ανθρώπους που όταν τους καλούν οργανώσεις και κόμματα να κατέβουν στο δρόμο για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, αυτοί να μην κουνάνε βλέφαρο κι όταν τους καλεί ο Σάντος να βγουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το ανέβασμα της τιμής των μετοχών παικτών και προπονητή, να βγαίνουν και να προσκυνούν στην άσφαλτο.

Έχει ενδιαφέρον να ακούς ανθρώπους να δηλώνουν γεμάτοι από «εθνική υπερηφάνεια» ενώ ταυτόχρονα ανέχονται σιωπηρά και αδιαμαρτύρητα να ζουν σε μία χώρα χωρίς ανεξαρτησία, χωρίς κυριαρχία, χωρίς βουλή και με μια κυβέρνηση εντολοδόχων που υπηρετούν εντολείς πλήρους γερμανικής και τραπεζικής υπερεθνικής υπερηφάνειας.

Εντάξει, με ό,τι μπορεί χαίρεται ο καθένας. Στην αρχαία Ρώμη χαίρονταν όταν έβλεπαν λιοντάρια να τρώνε ανθρώπους και στο σύγχρονο κόσμο κάποιοι χαίρονται βλέποντας σκυλιά να αλληλοφαγώνονται σε κυνομαχίες. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Δεν παραξενεύομαι πλέον. Απλώς λέω ότι έχει ενδιαφέρον να βλέπεις άνεργους, κατεστραμμένους, απολυμένους, ανασφάλιστους να πανηγυρίζουν επειδή η χώρα τους που σβήνει, η χώρα που τους φτύνει και καλά τους κάνει τέτοιοι που είναι, έβαλε ένα γκολ μέσω ενός παίκτη που ζει και δουλεύει στη Σκωτία. Εντάξει, όχι ότι θα άλλαζε και τίποτα αν αυτός ο παίκτης έπαιζε στην Ελλάδα, αλλά λέμε τώρα.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα φώναζα κι εγώ «γκοοοοοοοοοολ» στην περίπτωση που έβλεπα τον χθεσινό αγώνα. Πιθανόν και να το έκανα λόγω ενστίκτων που υπέκυψαν στην εκπαίδευση του Συστήματος. Όμως δεν έχω δει κανέναν αγώνα, γιατί το θεωρώ λίγο περίεργο να αναζητώ χαρά ή ενδιαφέρον σε κάτι που συμβαίνει σε μία χώρα η οποία ξοδεύει εκατομμύρια για το ποδόσφαιρο την ώρα που το 31% του πληθυσμού της, περίπου 55 εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα, ενώ στις φτωχές και υποβαθμισμένες ανατολικές περιοχές της, 44 παιδιά στα 1000 πεθαίνουν πριν γίνουν ενός έτους.

Όχι ότι κάνουν κάτι κακό όσοι βλέπουν τους αγώνες στη Βραζιλία. Δεν θα πουλήσω ηθική ο πρώτος ανήθικος. Απλώς διασκεδάζω με διαφορετικά πράγματα. Όπως, για παράδειγμα, να βλέπω τους ίδιους ανθρώπους που χαίρονται όταν βάζει ο ένας Σαμαράς γκολ στην Ακτή Ελεφαντοστού να χαίρονται κι όταν βάζει γκολ ο άλλος Σαμαράς στην αξιοπρέπειά τους. Εδώ που φτάσαμε, Σαμαράς να’ ναι κι ό,τι να’ ναι. Στ’ αρχίδια μας και στα τρύπια δίχτυα μας.

ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ
 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!