EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ;

Η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., ανέθετε σε ιδιωτικές εταιρείες με δημόσιους διαγωνισμούς το έργο της αεροφωτογράφησης και της χαρτογράφησης, οι οποίες με το πέρας των εργασιών παρέδιδαν το προϊόν της εργασίας τους στην κυβέρνηση, για την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση. Η ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) μεριμνούσε ώστε να απαλειφθούν από τις αερο-φωτογραφίες όλες εκείνες οι επίμαχες – ευαίσθητες περιοχές, οι οποίες αν παρέμεναν θα εξέθεταν τη χώρα σε απρόβλεπτους κινδύνους για την ασφάλειά της.

Ένεκα της αυξημένης απειλής από τα παρακείμενα γειτονικά κράτη, περιοχές όπου υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις… απαλείφονται από την «φωτογραφία» και την δημόσια έκθεση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΓΥΣ στο Γουδί όπου Αξιωματικοί του ΕΣ εξειδικευμένοι στη διαχείρηση πληροφοριών και την αεροναυτιλία σβήνουν ευαίσθητες περιοχές με εγκαταστάσεις πού δύναται να αναγνωριστούν και να αποτελέσουν στόχους.
Εκτός του τεχνολογικού εξοπλισμού Ανώτερος Αξιωματικός του Επιτελείου με εξειδίκευση Φωτο-Ναυτίλου συμμετέχει πάντα ως πλήρωμα στις πτήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας.

Και ενώ ως τώρα η διαδικασία πραγματοποιούνταν εν κρυπτώ… με την διακήρυξη νέου διαγωνισμού του Εθνικού Κτηματολογίου βάσει των απαιτήσεων της Ευρώπης για την ολοκλήρωση του εντός του 2015, επιτάχθηκε διεθνής διαγωνισμός.
Ανάμεσα στις εταιρείες πού έλαβαν μέρος τον περασμένο Μάρτιο ήταν μια Γερμανική, μια Κροάτικη, μια από το Ισραήλ, μια Καναδική, και μία Ελληνική, που έχει διατελέσει το Εθνικό Κτηματολόγιο και τα αντίστοιχα κτηματολόγια της Πορτογαλίας, και Βουλγαρίας, Ρουμανίας χωρών υπό ένταξη στην ΕΕ.
Η πρόταση που κατέθεσε η Γερμανική εταιρεία ήταν σημαντικά οικονομικότερη από την αντίστοιχη Ελληνική… ως εδώ όλα φαίνονται καλά και νομότυπα.

Ο φετινός διαγωνισμός είχε ως κατάληξη, με αξιοκρατικές διαδικασίες πάντα, το έργο να ανατεθεί, στο μεγαλύτερο μέρος του, στη γερμανική εταιρεία, η οποία όμως σύμφωνα με πληροφορίες, με την ολοκλήρωση της αεροφωτογραφήσης δεν θα επεξεργασθεί τα δεδομένα εντός της χώρας και σε χώρο που να εξασφαλίζει την Εθνική ασφάλεια, αλλά θα αυτά θα αποσταλλούν σε χώρες της Ασίας.
Τα δεδομένα αυτά ακόμη και επεξεργασμένα από την Γεωγραφική μας Υπηρεσία μπορούν να εκθέσουν τη χώρα σε ανυπολόγιστους κινδύνους.


            

Το πρόβλημα που αναφέρθηκε αφορά την αποστολή των φωτογραφιών αυτών μέσω e-mail από την Γερμανία στην Ασία για επεξεργασία έτσι έστω να επιτευχθεί η μείωση της τιμής, λόγω χαμηλότερου κόστους του εργατικού δυναμικού.

Καθ” αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό σε οποιονδήποτε μπορεί με διάφορα μέσα, «να βάλει χέρι» σε όλες τις φωτογραφίες όλης της Ελληνικής επικράτειας σε υψηλή ευκρίνεια, πριν απαλειφθούν αυτές οι «ευαίσθητες» περιοχές, όπως π.χ. στον Έβρο, στα νησιά του Αιγαίου αλλά και άλλες βάσεις στην ενδοχώρα.

Τα ερωτήματα τα οποία εύλογα εγείρονται είναι τα ακόλουθα:

1.Γιατί κύριοι του Κτηματολογίου Α.Ε. θέσατε ως μοναδικό και κύριο κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά;

2.Πως εξασφαλίζετε ότι κατά την διάρκεια των αεροφωτογραφήσεων, δεν διατηρούνται πλήρη αρχεία στη Γερμανικής κατασκευής φωτογραφικής μηχανής;

3. Γιατί δεν ετέθη ως όρος στις προδιαγραφές του διαγωνισμού η εμφάνιση και επεξεργασία του προϊόντος να γίνει υποχρεωτικά εντός των εγκαταστάσεων της Γεωγραφικής μας υπηρεσίας όπως σε όμοια περίπτωση έπραξαν οι γείτονες μας Βούλγαροι, οι οποίοι μάλιστα λόγω ελλείψεως μέσων και τεχνογνωσίας υποχρέωσαν τον ανάδοχο να τους εξοπλίσει κατάλληλα;

4. Που πήγαν τα κριτήρια τα οποία θα διασφάλιζαν την Εθνική μας ασφάλεια με αποτέλεσμα εταιρεία της αλλοδαπής να κερδίσει την ανάθεση του διαγωνισμού αυτού;

Μεμπτό είναι και το γεγονός ανυπαρξίας ρήτρας εκ μέρους του Εθνικού Κτηματολογίου πού να έθετε απαράβατο όρο όσον αφορά την επεξεργασία των λήψεων από προσωπικό αποκλειστικά μεν εντός της Ευρώπης και διαπιστευμένο δε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Και δεν είναι μόνο αυτό πού αμέλησαν οι φωστήρες του Εθνικού Κτηματολογίου!

Η απώλεια του έργου από ελληνικά χέρια πού θα προσφέρουν τον ΦΠΑ από τα κέρδη πίσω στο κράτος φαίνεται πως δεν αποτέλεσε ακόμη άλλο ένα κριτήριο στις απαιτήσεις του διαγωνισμού του Εθνικού Κτηματολογίου.

Άλλο ένα Αντισταθμιστικό Όφελος πεταμένο στα σκουπίδια της Ελληνικής γραφειοκρατίας..

Ανώτεροι Αξιωματικοί στο επιτελείο πού άκουσαν αυτή την εξέλιξη κυριολεκτικά έχασαν την γη κάτω από τα πόδια τους.

Ανώτερος Αξιωματικός του ΕΣ πού θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους ανέφερε :

«Στην δεκαετία του ’80 είχαμε άπειρες φωτιές πού αποψίλωσαν περιοχές της ΑΣΔΕΝ και της Ηπειρωτικής Ελλάδας κάνοντας πιο δύσκολη την παραλλαγή-απόκρυψη των μονάδων μας και τώρα θα δώσουμε σε ξένα χέρια τις αεροφωτογραφίες της χώρας αποκαλύπτοντας αυτά πού πασχίζουμε να αποκρύψουμε τόσα χρόνια»;

Στο θέμα της ασφάλειας τώρα υπάρχει νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης πού δίνει την δυνατότητα του βέτο σε θέματα διαγωνισμών μόνο στην περίπτωση ρήξης της Εθνικής Ασφάλειας Κράτος-Μέλους της ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος πού αντίστοιχα προγράμματα σε χώρες της Ευρώπης πού δίνουν έμφαση στην Εθνική Ασφάλεια όπως η Μεγάλη Βρετανία ανατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε Βρετανικές εταιρείες πού απαρτίζονται από απόστρατους με διαπίστευση από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή με άλλα λόγια σοβαρά κράτη και σοβαρές κυβερνήσεις προσέχουν για να έχουν.

Αντιστοίχως και η Ελληνική πλευρά θα έπρεπε να είναι επιφυλακτική με τις προτάσεις των ξένων εταιρειών ιδιαιτέρως δε της Γερμανικής καθώς μεγάλο ποσοστό Τούρκων διαμένει και εργάζεται στην Γερμανία, κατέχοντας το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού στην Γερμανία.

Ανώτερος Αξιωματικός της Πολεμικής μας Αεροπορίας ερωτηθείς στο θέμα ανέφερε.

«Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει εταιρεία πού συνεργάζεται με τις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις και αποτελείται ως επί το πλείστον από Βρετανούς απόστρατους της ΡΑΦ και πολίτες αεροπόρους , δεν υπάρχει περίπτωση να εργαστεί σε αυτή την εταιρεία ένας μη Βρετανός, ή να πάρει το έργο τους, πού έχει να κάνει με ΝΑΤΟ-ικές ασκήσεις αλλά και αντίστοιχα προγράμματα κτηματολογίου ξένη εταιρεία σε Βρετανικό έδαφος.»

Η αναχαίτιση μιας τέτοιας γκάφας εναπόκειται πια στα αντανακλαστικά του Υπουργείο Άμυνας και κάποιων Ανώτερων και Ανωτάτων Αξιωματικών, πού έχουν χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο τους. Οι υπόλοιποι απλά γυρνάνε πλευρό.

Πηγή

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Εισήγηση-»βόμβα» Αρεοπαγίτη κατά των καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ

Της Άννας Κανδύλη

Να γίνει δεκτή η αίτηση του Υπουργείου Οικονομικών που ζητούσε την αναίρεση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έχει δικαιώσει τις 393 καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, θα εισηγηθεί ο Αρεοπαγίτης Χριστόφορος Κοσμίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Κοσμίδης θα προτείνει στους συναδέλφους του στο Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου που δικαίωσε τις καθαρίστριες και θα επισημάνει ότι το Πρωτοδικείο υπερέβη τη δικαιοδοσία του, καθώς οι καθαρίστριες έχουν περιέλθει σε κατάσταση διαθεσιμότητας και δεν έχουν απολυθεί.

Το καθεστώς της διαθεσιμότητας είναι ευμενέστερο για τους εργαζομένους, θα αναφέρει ο κ. Κοσμίδης, γιατί η κατάργηση των οργανικών θέσεων με παράλληλη περιαγωγή σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν δεν συνιστά καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας, αλλά αυτοδίκαιη απόλυση υπό αναβλητική αίρεση, εξαρτώμενη από τη μη ευδοκίμηση της προσπάθειας της υπηρεσίας να μετατάξει ή να μεταφέρει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους σε οργανικές θέσεις κάποιου άλλου φορέα του δημοσίου τομέα.

Η κατάργηση των οργανικών θέσεων αφορούσε το σύνολο του κλάδου των καθαριστριών και «έγινε κατά νομοθετική εξουσιοδότηση, ως προσπάθεια ορθολογικής συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα κατά την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016».

Στο πλαίσιο αυτό, από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εκτιμήθηκε ότι το έργο της καθαριότητας των υπηρεσιών του θα πρέπει να γίνεται στο μέλλον από ιδιωτικά συνεργεία με σύμβαση έργου και όχι από υπαλλήλους, θα αναφέρει ο Αρεοπαγίτης, και θα προσθέσει ότι η εκτίμηση αυτή «ανάγεται στο πεδίο κυριαρχικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού».

Επιπρόσθετα, το Πρωτοδικείο υπερέβη την δικαιοδοσία του, καθώς η δικαστική αυτή διαφορά ανάγεται στην αρμοδιότητα των Διοικητικών και όχι των Πολιτικών δικαστηρίων, θα προσθέσει ο κ. Κοσμίδης.

Ακόμη, ο εισηγητής Αρεοπαγίτης θα αναφέρει ότι η Πολιτεία έχει την ευχέρεια να καταργεί τις οργανικές θέσεις και κατά μείζονα λόγο, όταν το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δεν καλύπτεται από τη συνταγματική εγγύηση της μονιμότητας.
Και πολύ περισσότερο, σύμφωνα με τον Αρεοπαγίτη, το κράτος έχει την ευχέρεια αυτή υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες των εξαιρετικών δημοσιονομικών πιέσεων, που περιορίζουν τη δυνατότητα του κρατικού προϋπολογισμού για κοινωνικές παροχές και επιβάλλουν τη συρρίκνωση του κράτους ως επιχειρηματία ή εργοδότη.

Η κατάργηση των οργανικών θέσεων είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές, κατά τον κ. Κοσμίδη. Επίσης προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), καθώς δεν αποκλείει την ευχέρεια της Πολιτείας να καταργεί υφιστάμενες θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα και να θέτει σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους, εφόσον: 1) η κατάργηση των θέσεων επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, 2) γίνεται με κριτήρια σύμφωνα με την ορθολογική οργάνωση, 3) η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα γίνεται με κριτήρια αντικειμενικά και με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς συνέπειες από τη διαθεσιμότητα ή την ενδεχόμενη απόλυσή του εάν υπάρχει αδυναμία μετακίνησης σε άλλη θέση.

ΠΗΓΗ
 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ηλεκτρονικά όλες οι οικοδομικές άδειες από το 2015

Από έξι πόλεις θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του μήνα η ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών με στόχο από τις αρχές του χρόνου σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας οι φάκελοι να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά χωρίς την επίσκεψη μηχανικού στις υπηρεσίες δόμησης.

Την πλατφόρμα του συστήματος ανέπτυξε με την επίβλεψη του ΥΠΕΚΑ το Τεχνικό Επιμελητήριο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και την ενίσχυση της δια­φάνειας, ώστε να καταπολεμηθεί το «γρηγορόσημο» αλλά και κάθε αθέμιτη συναλλαγή μεταξύ μηχανικών, πολιτών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Το επόμενο διάστημα το ΤΕΕ θα προχωρήσει στην εκπαίδευση των μηχανικών στις υπηρεσίες δόμησης χωρίς να αποκλείεται μια περίοδος παράλληλης λειτουργίας μεταξύ του παλιού και του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη το νέο σύστημα αλλά και το προσωπικό των πολεοδομιών και να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις. Το ΤΕΕ χρειάστηκε προετοιμασίες μηνών για να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα είναι χρηστικό για τις ίδιες τις υπηρεσίες δόμησης αλλά και να διενεργήσει τους διαγωνισμούς προμήθειας αδειών λογισμικού και τεχνικού εξοπλισμού.

Οπως δηλώνουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι όλα έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του από την Αθήνα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Κομοτηνή και την Κόρινθο, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα θα «κουμπώσει» και με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου. «Δημιουργήσαμε μια ενιαία πλατφόρμα για την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών και την ηλεκτρονική ταυτότητα με σημαντικά οφέλη. Σήμερα, για όποιες αλλαγές γίνονταν εντός του νόμιμου περιγράμματος της οικοδομής όφειλε κανείς να κάνει αναθεώρηση αδείας. Με την τήρηση αρχείου για την ταυτότητα, οι αλλαγές και τα σχέδια π.χ. για την αλλαγή της θέσης μιας κουζίνας ή ενός δωματίου θα περνούν απευθείας στη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου και θα αποτελούν στοιχεία της άδειας», εξηγεί στο «business stories» ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Χρήστος Σπίρτζης. Ωστόσο το σύστημα εμφανίζει ακόμη κάποιες αδυναμίες. Επί του παρόντος έχει προβλεφθεί να συνεργάζεται μόνο με το Κτηματολόγιο, με στόχο σταδιακά να επικοινωνεί ηλεκτρονικά και με άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έκδοση οικοδομικών αδειών, όπως τα δασαρχεία, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες κ.ά.

Ενας επιπλέον στόχος είναι το σύστημα να μπορέσει να αποτελέσει ένα είδος τροχονόμου στην αξιοποίηση των δικαιολογητικών για τις άδειες ώστε όποιες υπηρεσίες χρειάζονται εξαρτημένο τοπογραφικό να μπορεί αυτό να διαβιβάζεται σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική παράδοση σε κάθε υπηρεσία χωριστά από τον μηχανικό. Με βάση τον σχεδιασμό του συστήματος η αίτηση για την έκδοση της άδειας θα εισάγεται σε ροή ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, στην οποία οι υπάλληλοι θα κάνουν τον έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις ηλεκτρονικά και θα γνωστοποιούνται στον μηχανικό σε πραγματικό χρόνο.

Η άδεια θα εκδίδεται μετά την έγκριση όλων των απαιτούμενων σταδίων και τη διαπίστωση πληρότητας για τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και την κατάθεση τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών. Ολη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό μεταβολών και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και στο ΥΠΕΚΑ. Στο ίδιο σύστημα έχουν ενσωματωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία εισαγωγής αιτημάτων για έλεγχο, η τυχαία επιλογή ελέγχων δόμησης και τα αποτελέσματά τους.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το ΤΕΕ θα έχει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα για τη λειτουργία του συστήματος όπως, για παράδειγμα, προβλέπεται για την πλατφόρμα των αυθαιρέτων. Στο ΥΠΕΚΑ υποστηρίζουν ότι δεν προβλέπεται κάποια αμοιβή και επισημαίνουν ότι μέσω του συστήματος το Τεχνικό Επιμελητήριο θα μπορεί να ελέγχει πλήρως το μητρώο των μηχανικών.

Πηγή

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η τρόικα καταργεί το ΕΚΑΣ από το 2016 – Με τι θα αντικατασταθεί

Υπό τις πιέσεις της τρόικας η ελληνική κυβέρνηση παλεύει να διατηρήσει το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύσης Συνταξιούχων, που δίνεται στο 10% των συνταξιούχων  Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, οι εισηγήσεις-σοκ των δανειστών, αφορούν στην κατάρτηση του ΕΚΑΣ από το 2015, με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, να διαβεβαιώνει ότι το επίδομα θα διατηρηθεί για έναν ακόμα χρόνο, έως το 2016.

Όπως υποστηρίζει η τρόικα, το ΕΚΑΣ δεν είναι ασφαλιστική παροχή και συνεπώς δν μπορί να συνεχίσει να καταβάλλεται, τουλάχιστον με την σημερινή του μορφή.

Ήδη το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται σενάρια για την τύχη του ΕΚΑΣ, την αντικατάστασή του και τη στήριξη του εισοδήματος. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί για τους συνταξιούχους ένα επίδομα αντίστοιχο με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Χαμηλοσυνταξιούχων, που θα καταβάλλεται σε αυτούς που έχουν εισοδήματα χαμηλότερα από τα 8.472,09 ευρώ, και μέχρι τη συμπλήρωση αυτού του ορίου.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΕΝΩΣΗ ΗΛΠΑΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤο Δ.Σ. της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ αποφάσισε την πραγματοποίηση Εκλογοαπολογιστικης Γενικής Συνέλευσης με στάση εργασίας 11:00 έως 16:00 την Τρίτη 23/09/2014 στην Λέσχη . 

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τα μυστικά για σύνταξη με δωρεάν ένσημα ανεργίας, ασθένειας και αυτασφάλιση

Πότε συμφέρει η αυτασφάλιση - Πώς αναγνωρίζεται το κενό διάστημα από εργασία - Τα «επιδοτούμενα» ένσημα του ΟΑΕΔ  Ενσημα ανεργίας, χρόνος ασθένειας, προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση) και αναγνώριση των κενών διαστημάτων εργασίας μπορούν να αξιοποιήσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ιδίως στην περίπτωση που έχουν μείνει άνεργοι και θέλουν ένα ή δυο χρόνια για να βγούν στη σύνταξη.

Η αξιοποίηση των τεσσάρων παραπάνω χρόνων κρύβει μυστικά αλλά και παγίδες:

1. Ο χρόνος ασθένειας μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς πληρωμή και είναι μέχρι 200 ημέρες για ένα έτος για όσους συμπληρώνουν με το χρόνο αυτό τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για σύνταξη ως το 2010. Προσοχή όμως γιατί η ασθένεια θα πρέπει να υπάρχει μια δεκαετία πριν το 2010. Από το 2011 και μετά και προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τη χρονιά αυτή και μετά, υπολογίζονται μέχρι 300 ημέρες ασθένειας, οποτεδήποτε. Προσοχή ο χρόνος ασθένειας δεν υπολογίζεται για να συμπληρωθούν οι 100 ημέρες ασφάλισης που πρέπει να έχει ένας ασφαλισμένος την τελευταία πενταετία για μειωμένη σύνταξη.

2. Ο χρόνος ανεργίας, αξιοποιείται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως ο χρόνος ασθένειας, με τη διαφορά ότι ισχύει και για να συμπληρωθούν τη μια από τις πέντε τελευταίες χρονιές οι 100 ημέρες για τη μειωμένη σύνταξη. Για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για να πάρει μειωμένη σύνταξη σήμερα θα πρέπει να είχε 100 μέρες ασφάλισης κάθε χρόνο τα 5 προηγούμενα έτη. Αν όμως για κάποιο λόγο δεν είχε για έναν χρόνο τα 100 ένσημα, τότε το δικαίωμα για μειωμένη χάνεται, εκτός και αν στο χρόνο αυτό ήταν άνεργος, οπότε και οι 100 ημέρες συμπληρώνονται από τα «ένσημα της ανεργίας». Αυτή είναι η πιο απλή περίπτωση και συνήθως καλύπτεται από τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες που σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν με «μειωμένη».

3. Αυτασφάλιση: Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι ακόμη και με τα ένσημα ανεργίας δεν συμπληρώνουν τις 100 ημέρες για κάθε ένα από τα 5 τελευταία έτη προκειμένου να πάρουν μειωμένη. Για παράδειγμα ένας άνεργος που είχε τις 100 ημέρες μόνον για τα 3 από τα 5 έτη. Ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν μπορεί να πάρει μειωμένη γιατί στα 2 έτη της τελευταίας 5ετίας δεν έχει τις προϋποθέσεις των 100 +100 ενσήμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ένσημα μπορούν να αναζητηθούν από αυτασφάλιση, δηλαδή από την επιλογή του εργαζόμενου να πληρώσει ο ίδιος την ασφάλισή του στο ΙΚΑ αν μείνει άνεργος. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή γιατί το αίτημα για αυτασφάλιση πρέπει να γίνει άμεσα και όχι μεταγενέστερα του χρόνου που επήλθε η ανεργία. Για παράδειγμα σήμερα ένας άνεργος μπορεί να ζητήσει αυτασφάλιση για να καλύψει με ένσημα τον χρόνο ασφάλισης από εδώ και πέρα και όχι για να συμπληρώσει το κενό ενσήμων του 2010, ή του 2013! Επίσης το κόστος της αυτασφάλισης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου.

4. Κενό ασφάλισης. Όταν ένας εργαζόμενος διακόπτει την εργασία του, είτε λόγω ανεργίας, είτε για άλλη αιτία, μπορεί να αναγνωρίσει το κενό που μεσολαβεί μέχρι να ξαναβρεί δουλειά, εφόσον το διάστημα από τη διακοπή της ασφάλισης μέχρι την επανέναρξη δεν υπερβαίνει τις 25 μέρες, δηλαδή έναν πλήρη μήνα εργασίας. Την αναγνώριση του χρόνου αυτού, που γίνεται με αίτηση εξαγοράς στο ταμείο που είναι ασφαλισμένοι με κόστος 167 ευρώ το μήνα για την κύρια ασφάλισης και 57 ευρώ/μήνα για την επικουρική δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2011 και μετά και με την προϋπόθεση να έχουν ήδη 3.600 ημέρες ασφάλισης. Χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων δεν μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι οποίοι πριν το διορισμό τους είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ. Για παράδειγμα ασφαλισμένος με κενό διάστημα ασφάλισης από 10.2.2012 μέχρι 20.4.2012 μπορεί να αναγνωρίσει 25 ημέρες ασφάλισης μόνο για το μήνα Μάρτιο του 2008, διότι και στο μήνα Φεβρουάριο και στο μήνα Απρίλιο είχε ασφάλιση.
Σύνταξη για λίγους με 1.500 «επιδοτούμενα ένσημα» από ΟΑΕΔ

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί ένας άνεργος σε πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης του ΟΑΕΔ, εφόσον όμως είναι άνεργος άνω των 12 μηνών. Στο πρόγραμμα αυτό υπάγονται όσοι πρόκειται να βγούν σε πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη και θα πρέπει είτε να απέχουν έως 5 χρόνια από το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης, είτε να τους λείπουν έως 1.500 ημέρες ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν. Το κόστος ασφάλισής τους καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο διακόψουν την επιδοτούμενη ασφάλισή τους, τότε θα γυρίσουν πάλι στο μηδέν και τα ένσημα που είχαν αποκτήσει θα χαθούν.

Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:

Α) να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Β) να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.
Γ) ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1.500 κατ' ανώτατο όριο , τα οποία θα βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τα οικεία φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν ενταχθεί περίπου 2.000 άνεργοι και απομένουν λίγες αιτήσεις μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός όσων μπορεί να χρηματοδοτήσει ο ΟΑΕΔ.

πηγή: money-money.gr

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Μαφία» Κινέζων ξεναγών στην Αθήνα


Στην «πιάτσα» είναι γνωστοί ως «msg». Η λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά του «Μandarin Speaking Guide», που σημαίνει ο (τουριστικός) οδηγός που μιλά κινέζικα, τη γλώσσα των Μανδαρίνων. Συνολικά ο αριθμός τους στη χώρα μας δεν ξεπερνά τους 150.

Στην ουσία, είναι μια ομάδα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι κινέζοι τουρίστες στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμα και αν γνωρίζουν την αγγλική, εκείνοι προτιμούν να ξεναγηθούν στη μητρική τους γλώσσα. Ετσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», πρώην εργαζόμενοι στη λεγόμενη αθηναϊκή chinatown που είχε πληγεί από την κρίση, αλλά και κάποιοι Κινέζοι φοιτητές που ζουν στη χώρα μας, ανέλαβαν -έναντι αμοιβής φυσικά- το έργο του ξεναγού ως εξωτερικού συνεργάτη με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι «msg» δεν έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού και κατά συνέπεια πληρώνονται «μαύρα». Η αμοιβή τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, υμαίνεται από 4 ευρώ το «κεφάλι» την ημέρα (για τέσσερα και πάνω άτομα) μέχρι 10 ευρώ το «κεφάλι» (για 2-4 άτομα). Εάν οδηγούν, χρεώνουν περισσότερα. Το μέσο μεροκάματο ενός οδηγού φτάνει τα 90-100 ευρώ την ημέρα.

Οπως αναφέρουν επαγγελματίες του τουρισμού στην εφημερίδα, κάποιοι από αυτούς δεν αρκούνται σε αυτά τα χρήματα, και έχουν στήσει ένα ιδιότυπο «μαγαζάκι» κέρδους. Με δεδομένο ότι οι κινέζοι τουρίστες είναι γενικά επισκέπτες που ξοδεύουν και σε ψώνια και σε φαγητό, οι «msg» ζητούν μίζα από τα κέρδη των καταστηματαρχών προκειμένου να τους «διοχετεύσουν» τις ομάδες που ξεναγούν. Η μίζα,σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεκινάει από 10% επί των αγορών, φτάνοντας πολύ υψηλότερα.

Οι γνωρίζοντες αναφέρουν –χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί– ότι κάποια πολυτελή καταστήματα ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας έχουν υποκύψει στην απειλή. «Δεν μπορούν να γυρίσουν την πλάτη στους Κινέζους που σηκώνουν το μισό μαγαζί. Ετσι δίνουν τη μίζα». (Πριν από λίγες ημέρες, παρέα Κινέζων στη Μύκονο έκανε τζίρο 14.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλείο.)

Με αυτόν τον τρόπο, οι ξεναγοί (εκτιμάται ότι είναι γύρω στους 150, χωρίς φυσικά όλοι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο) κερδίζουν τουλάχιστον 60.000 ευρώ τη σεζόν (κάποιοι ανεβάζουν το ποσό πολύ υψηλότερα). «Τζιράρουν στην Ελλάδα τερατώδη ποσά, φυσικά «μαύρα», τα οποία φεύγουν για Κίνα».

Οπως καταγγέλει ιδιοκτήτρια εστιατορίου στη Μύκονο στην εφημερίδα, οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι σε ομηρία και κανείς δεν ρισκάρει να τα χαλάσει με την ιδιότυπη μαφία που ελέγχει το κύμα των Κινέζων τουριστών που φτάνουν στη χώρα μας.
πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η Alpha Bank ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Η Alpha Bank ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ισχύει από σήμερα μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής.

Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πρώτο δικαστικό χτύπημα στον ΕΝΦΙΑ. Προσφυγή από δικηγόρο

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε Αθηναίος δικηγόρος και ζητάει να ανασταλεί και να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ του περασμένου έτους που του στάλθηκε, ενώ παράλληλα προσβάλλει και το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ιδίου έτους.
Ο δικηγόρος αναφέρει ότι από το ετήσιο εισόδημά του περασμένου έτους, λόγω των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων που δέχθηκε, του απέμειναν μόνο 3.136, 69 ευρώ και καλείται να ζήσει με 8,59 ευρώ την ημέρα.

Στην προσφυγή του αναλύει τα εισοδήματα του και τις φορολογικές υποχρεώσεις του και σημειώνει ότι το συνολικό εισόδημά του για το περασμένο έτος ανήλθε στα 19.577,69 ευρώ. Από το ποσό αυτό πρέπει να πληρώσει, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα, φόρο 7.998 ευρώ και ΕΝΦΙΑ για το 2014 το ποσό των 8.442,68 ευρώ.

Καλείται να πληρώσει για φόρους 16.440,73 ευρώ. Μετά την πληρωμή των φόρων πρέπει να ζήσει για έναν χρόνο με 3.136,96 ευρώ. Δηλαδή, όπως αναφέρει, πρέπει να επιβιώσει με 8,59 ευρώ την ημέρα, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Υποστηρίζει ότι καταστρέφεται από την υπερφορολόγηση που δέχεται και οδηγείται «στην οικονομική εξαθλίωση και στην καταστροφή».

Ακόμα τονίζει ότι η υπερβολική φορολόγηση παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και εξ αυτού του λόγου θεωρεί ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος του 2013 και ΕΝΦΙΑ του 2014 είναι άκυρα ως αντισυνταγματικά.

 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Συντηρούν την κρίση για να μας κρατούν στα γόνατα

Ο Μπαράκ Ομπάμα βομβαρδίζει τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους», οι οποίοι, όμως, σκοτώνουν με αμερικανικά όπλα (τουφέκια Μ-16, ρουκέτες Μ-79, οχήματα Χάμβι), σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Conflict Armament Research! 

Είναι αυτοί που οι Αμερικανοί στρατολόγησαν απ” όλο τον κόσμο προκειμένου να χτυπήσουν τον Ασαντ. Αλλά μήπως και τη Χαμάς δεν τη δημιούργησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, για να αποδυναμώσουν τον Αραφάτ;

Το ίδιο ισχύει και για τους Ταλιμπάν, που ενισχύθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους Σοβιετικούς στο Αφγανιστάν. Το ίδιο συνέβη με τις συμμορίες της Λιβύης, ενώ τώρα ενισχύουν και τους νεοναζί στην Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον Πούτιν. Δεν θ” αργήσει ο καιρός που οι ΗΠΑ θα βρουν και τους νεοναζί μπροστά τους. Ολα αυτά εντάσσονται στην πολιτική της λεγόμενης «ανορθολογικής λογικής», της διαρκούς οικονομικής κρίσης και των πολλών μικρών πολέμων αντί ενός «μεγάλου».

Οι Αμερικανοί δημιουργούν το χάος και την αταξία για να επιβάλουν στη συνέχεια την τάξη με τους δικούς τους όρους. Στην ουσία ρίχνουν στη ζυγαριά το δικό τους συγκριτικό πλεονέκτημα, που δεν είναι πια η οικονομία αλλά η στρατιωτική ισχύς. Αλλά και η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ανορθολογικής λογικής. Ο Τζορτζ Σόρος και άλλοι, εν οις και οι… οίκοι αξιολόγησης, μιλούν για ένα νέο πλανητικό χρηματιστηριακό κραχ λόγω των τεράστιων εισοδηματικών ανισοτήτων και της ανεργίας που αυτοί δημιούργησαν! Εν τω μεταξύ, η Ευρωζώνη τρίζει. Κάποιοι μιλούν για σύγκρουση όχι πλέον Βορρά-Νότου, αλλά Βορρά-Βορρά.

Κι όμως, η Ανγκελα Μέρκελ ζητωκραυγάζει υπέρ της λιτότητας, παρουσιάζοντας τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Γερμανίας. Για να αποδειχθεί ότι η κρίση -είτε στρατιωτική είτε οικονομική- είναι αναγκαία για να νομιμοποιούν την κατάσταση «έκτακτης» ανάγκης, δηλαδή την απομείωση της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων, στο όνομα της ασφάλειας, ενώ επί της ουσίας επιβάλλουν και διαιωνίζουν την οικονομική και πολιτική εξάρτηση χωρών, όπως η Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, ολόκληρη η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση κυβερνάται σε περιβάλλον διαρκούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η Μέρκελ δεν ενδιαφέρεται για τη «βραχυπρόθεσμη νομισματική πολιτική», αλλά για το μεγάλο, μακροπρόθεσμο σχέδιο, που είναι μία Ευρώπη υπό γερμανική ηγεμονία. Υπ” αυτή την οπτική το Βερολίνο δεν επιδιώκει την επίλυση της κρίσης, αλλά τη διατήρησή της. Ετσι, μέσω του δημοσιονομικού ελέγχου, που προβάλλεται ως αναγκαίος μονόδρομος, καθίσταται δυνατή η «επέμβαση στα εσωτερικά των κρατών-μελών της Ε.Ε., προπάντων στη νότια και στην ανατολική Ευρώπη» («Neue Zurcher Zeitung am Sonntag», 27.11.2011).

Το συμπέρασμα, συνεπώς, είναι ότι το σύστημα Μέρκελ επιδιώκει τη διαρκή κρίση στην Ευρωζώνη για να επιβάλλει τον έλεγχό της στην Ευρώπη με οικονομικά «όπλα» αυτή τη φορά και χωρίς την προβολή ιδεολογικών προταγμάτων, που θα αναμόχλευαν το παρελθόν και θα αποκάλυπταν το μέγεθος του σχεδίου για ένα Δ” Ράιχ. Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο αυτό, που «θα έρθει σαν τον κλέφτη μες στη νύχτα», αποκαλύπτει η πρώην φίλη της Γερμανίδας καγκελαρίου, η καθηγήτρια Γκέρτρουντ Χέλερ (στο βιβλίο της για την Α. Μέρκελ, που φέρει τον τίτλο «Η Νονά»)!

Η παραπάνω πολιτική επιβάλλεται στη χώρα μας υπό τη δαμόκλειο σπάθη των δημοσιονομικών κανόνων, δηλαδή της λιτότητας, στην οποία «ορκίστηκε» και ο νέος επίτροπος της Κομισιόν, Μοσκοβισί! Η επιβολή, μάλιστα, γίνεται και άκρως ταπεινωτική όταν την ασκούν «επιτόπια» οι διάφοροι Φούχτελ. Αλλά και οι Ελληνες κυβερνήτες ακολουθούν στο εσωτερικό την ίδια ανορθολογική λογική και τη συρρίκνωση της δημοκρατίας, αφήνοντας φέρ” ειπείν τις απεργιακές κινητοποιήσεις (εκπαιδευτικοί, λιμενεργάτες, εργαζόμενοι στα ΜΜΜ) να εξελιχθούν και μετά να προχωρούν στην επιστράτευση, επιφέροντας ουσιαστικά την ακύρωση του δικαιώματος στην απεργία.

Ηβασική ιδέα, σύμφωνα με τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν, είναι: «Θα αφήσουμε να συμβούν καταστροφές, αναταραχές, ή και θα βοηθήσουμε να συμβούν, επειδή αυτό θα μας επιτρέψει να παρέμβουμε και να τις διακυβερνήσουμε προς την ορθή κατεύθυνση». Υπ” αυτή τη φυσιοκρατική οπτική, βουλευτές της Ν.Δ. μιλούσαν για τη χρησιμότητα της δράσης των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς γι” αυτό η Χ.Α. χρησιμεύει στο σύστημα και χρησιμοποιείται απ” αυτό.

Από τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα ζει σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», στο όνομα της οποίας η κρατική εξουσία μπορεί να δρα σε καθεστώς ατιμωρησίας, καθώς οι νομικοί περιορισμοί για τους «πάνω» αλλά και οι προστασίες των «κάτω» δεν ισχύουν πλέον. Ο νόμος, ακόμη και η εθνική κυριαρχία υποχωρούν μπροστά στο εμφανιζόμενο ως μεγαλύτερο διακύβευμα, που είναι η… σωτηρία της χώρας. Τελικά, όμως, η Ελλάδα δεν σώζεται ούτε ως οικονομία ούτε ως ανεξάρτητη χώρα. Η λιτότητα αντί για φάρμακο αποδείχθηκε φαρμάκι, που εμβαθύνει και αναπαράγει την κρίση, κρατώντας τις περιφερειακές χώρες και τους λαούς τους στα γόνατα.

πηγη 
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

H “ΑΟΡΑΤΗ” ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Νέα Παγκόσμια Τάξη ( ντοκυμανταίρ υποτιτλισμένο)

Από την Σοφία (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΚΛΗΡΕΣ εικόνες)
Μία νέα “τάξη” που προβλέπει τον θάνατο των εθνών σε μια πολυεθνική σούπα κάτω από την μπότα ενός παγκόσμιου δικτάτορα.

Η πρώτη αναφορά στην παγκόσμια δικτατορία γίνεται σ’ ένα βιβλίο του 1019….Αλλά η σύλληψή της είναι ακόμα παλαιότερη.

Ο πλανήτης πρέπει να γίνει μια ειρηνική κολεκτίβα εκτροφής ανθρώπων, όπου το ανθρώπινο κοπάδι θα διατηρείται σε συγκεκριμένο βολικό για τους ιδιοκτήτες του αριθμό.Όλα θα πηγάζουν από μια κεντρική εξουσία κι όποια χώρα τολμά να σηκώσει κεφάλι αυτό ….θα κόβεται…..
“Ζούμε σε μια περίοδο αλλαγής” λέει σε συνέντευξη ο Κισσινγκερ.

Το έθνος κράτος ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ των παραδοσιακών του πτυχών“…. σας θυμίζει κάτι; Ποιες είναι αυτές οι παραδοσιακές πτυχές; μήπως η εθνική κυριαρχία τα δικαιώματα των πολιτών του και σύνορά του, που έλεγε η Μπενάκη το 2005;;;;
Μήπως….;

Τι μας λέει η “οριστική και αμετάκλητη παραίτηση από την εθνική κυριαρχία” στό όνομά μας αλλά ερήμην μας με το πρόσχημα της οικονομίας;;;

Όποιος υπερασπίζεται το Έθνος-Κράτος διώκεται από το τόξο των τοπικών εργλάβων της Νέας δικτατορικής Τάξης, διώκεται από τους υποτελείς τους, στην βουλή, εκτός βουλής, στα ΜΜΕ, στην δικαιοσύνη, παντού. Διασυρμός κατασυκοφάντηση, φίμωση, διώξεις. Μόνο και μόνο επειδή κάποιος αγαπά την πατρίδα του και θέλει να την υπηρετήσει. Συχνά αυτό γίνεται με την αποκάλυψη μυστικών και παρανομιών της κυβέρνησης, και το άτομο υφίσταται δικαστικές διώξεις. Το βλέπουμε παντού!

Οι κυβερνήσεις των χωρών είναι ανδρείκελα που κάνουν ό,τι μπορούν για να αφανίσουν τα έθνη κράτη. Το βλέπουμε στην Ελλάδα στις ΗΠΑ, σ’ όλη την Ευρώπη.
Νέοι νόμοι υπονόμευσης και εξόντωσης των φορέων της εθνικής συνείδησης ψηφίζονται από τους πρόθυμους υποτελείς της Νέας Τάξης.

Δείτε τον πατέρα Μπους, τον σφαγέα του Ιράκ, τον επινοητή της πολιτικής του ενός παιδιού που επεβλήθη στην Κίνα, όπου αν μια γυναίκα μείνει έγκυος σε δεύτερο την σέρνουν με τη βία στο χειρουργείο και της προκαλούν έκτρωση, πόσο εμετικά επαναλαμβάνει σαν κουρδισμένος το “η Νέα παγκόσμια τάξη.. της νέας παγκόσμιας τάξης… ω νέα παγκόσμια τάξη”!

Δείτε την Χίτλερυ Κλίντον να λέει με φυσικότητα πόσο ευχαριστημένη είναι που ενώ είναι υπ. εξ. των ΗΠΑ έχει θέση στο Counsil of Foreign Relations που την ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ….

“we came we saw he died”….

http://i2.wp.com/www.theblaze.com/wp-content/uploads/2011/10/HillaryClintonLibya.jpg?w=560

http://i2.wp.com/www.bloviatingzeppelin.net/wp-content/uploads/2012/09/US-Ambassador-Christopher-Stevens-Benghazi-Libya1.jpg?w=560

http://i2.wp.com/i1.ytimg.com/vi/2mY7m1UzC5c/0.jpg?w=560

Οι θιασώτες, οι οπαδοί, οι υποτελείς, όλοι όσοι με απάτες, ψέμματα, με εγκλήματα που ξεπερνούν κάθε φαντασία τεχνητές κρίσεις, ανώφελους και παράλογους πολέμους, παίρνουν αποφάσεις ερήμην μας και με τον φόβο, με τον φόβο, με τον φόβο, την απειλή και τον εκβιασμό χειραγωγούν την ανθρωπότητα και την σπρώχνουν για να κολλήσει στον ιστό της Παγκόσμιας χούντας και να καταβροχθησθεί ως θήραμα απ’ τα αφεντικά τους.

http://i2.wp.com/www.christianworldviewinstitute.com/wp-content/uploads/2014/03/New-World-Order.jpg?w=560

Πράγματα που συμβαίνουν σήμερα έχουν αποφασιστεί πριν από πολλές 10ετίες.

http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/govtslaves-info/image/upload/v1379641611/denver_airport3_eofpf1.jpg?w=560

Βλέποντας το ντοκυμανταίρ καθίσταται ξεκάθαρο γιατί ένα άτομο σαν τον Παπανδρέου που διέλυσε την Ελλάδα φέρνοντας με συνωμοσία και εξωτερική βοήθεια το ΔΝΤ, βρίσκει “απάνεμο λιμανάκι” στα ιδρύματα τύπου Χάρβαρντ των οποίων οι Πρυτάνεις είναι πιόνια της “Νέας Παγκόσμιας Τάξης “!
Καθίσταται σαφές τι σημαίνει ο συναγελασμός και οι σχέσεις με τέτοιου είδους ιδρύματα…
Ένα συγκλονιστικό ντοκυμανταίρ που ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του τι συμβαίνει.πηγη

 Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ελεύθερος ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ μετά την σύλληψη για μη καταβολή εισφορών

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Χρήστος Στεφανίδης , ο οποίος συνελήφθη για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Το παραπάνω ποσό αφορά εισφορές του Οργανισμού προς το Δημόσιο. Ο 71 ετών πρόεδρος του ΟΑΣΘ οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την δικάσιμο να ορίζεται για τον Φεβρουάριο.

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στις φλόγες τυλίχτηκαν βαγόνια του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη

Στις φλόγες τυλίχτηκαν το βραδυ της Κυριακής βαγόνια του ΟΣΕ που ήταν εγκαταλελειμμένα στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΣΟΚ !!! ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ !!!

Ενώ μέχρι χθές διαβεβαίωναν τους Έλληνες ότι -σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία – δεν επιτρέπονται πράξεις εκτέλεσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου,  τώρα αλλάζουν με Νομοσχέδιο-Βόμβα τη νομοθεσία και επιτρέπουν την έκδοση διαταγών πληρωμής και τις εκτελέσεις κατά του Δημοσίου !!!

Νομοσχέδιο που είναι ήδη έτοιμο από το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστάει το Δημόσιο, να στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική απόφαση (διαταγή πληρωμής) άμεσα εκτελεστή, ενώ σε περίπτωση μη είσπραξης των οφειλόμενων, δρομολογείται διαδικασία κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας !!!
ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !!!

Πριν παραδώσουν την Κυβέρνηση στους επόμενους, ψηφίζουν χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ των δανειστών, που συνιστούν την περίπτωση της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ !!!
 
ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ !!!
 
Διαβάζουμε σήμερα στο Capital.gr :
 
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Καθημερινή», οι ρυθμίσεις αυτές έπρεπε να έχουν από χρόνια γίνει νόμος του κράτους καθώς η κοινοτική οδηγία που τις προβλέπει και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός Κανονισμός ισχύουν από το 2004.
 
Η ανάγκη της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης περιλαμβάνεται στις βασικές υποχρεώσεις της χώρας μας, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά άρθρα του λεγόμενου τελευταίου Μνημονίου (νόμος 4152 του 2013). Επιπλέον, ο κίνδυνος να επιβληθεί στη χώρα μας βαρύ πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση στην Οδηγία αλλά και οι ισχυρές πιέσεις των χιλιάδων πολιτών και επιχειρήσεων που τους χρωστάει το Δημόσιο, προσμετρήθηκαν από την κυβέρνηση που προχώρησε στη σύνταξη του νομοσχεδίου.
 
Με τις διατάξεις του νομοθετήματος προβλέπεται διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής -που εκτελείται άμεσα- κατά του Δημοσίου για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών ή άλλες και οι οποίες έχουν εκτελεστεί. Εξαιρούνται ρητά οι απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως, για παράδειγμα, επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ.
 
Η διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες». Το ανώτατο χρονικό διάστημα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής προβλέπεται σε 90 ημέρες από τη στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο. Διαταγές πληρωμής για χρέη προβλέπεται ότι μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
 
Από το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζεται ότι κατασχέσεις μπορούν να γίνουν μόνον στην ιδιωτική, λεγόμενη, δημόσια περιουσία και όχι σε κρατικά κτίρια, όπως υπουργεία ή άλλα απαραίτητα για τη λειτουργία της κρατικής μηχανής.
 
πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ : ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ O ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΧΡΕΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

Την ίδια στιγμή που ο ΟΗΕ δικαίωσε την Αργεντινή για την αναδιάρθρωση του χρέους της και την μη πληρωμή των απίστευτων τοκοχρεωλυσίων που ζητούσαν τα κοράκια-»επενδυτές» με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης,η Ελλάδα ως άμεσα ενδιαφερόμενη και έχουσα έννομο συμφέρον απείχε της ψηφοφορίας για να μην θυμώσουν οι δανειστές και ειδικότερα οι Γερμανοί.

Πρόκειται για ξεφτίλα μεγατόνων που πέρασε στο αθόρυβο και στον «Αυτόματο πιλότο» είτε σαν μονόστηλο, είτε με αποπροσανατολιστικούς τίτλους.

«Πρόκειται για μία ξεχωριστή ημέρα για όλους τους Αργεντίνους», όπως εύστοχα ανέφερε στην ιστοσελίδα της, η μαχητική πρόεδρος της Αργεντινής Cristina Fernandez de Kirchner.

Και αυτό διότι ο ΟΗΕ με την ιστορική του απόφαση, δίνει ισχυρό «ράπισμα» στους διεθνείς τοκογλύφους, τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια «γύπες», δικαιώνοντας την κυβέρνηση της Αργεντινής, με τη σθεναρή και ανυποχώρητη στάση της στη μάχη κατά των αρπακτικών της παγκόσμιας οικονομίας. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο ΟΗΕ αναγνώρισε ότι η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα μιας χώρας.

Επιπροσθέτως, η διαδικασία δεν μπορεί να ματαιωθεί, ούτε να εμποδιστεί από ένα άλλο κράτος ή ιδιώτες πιστωτές, όπως είναι οι λεγόμενοι «γύπες». Επίσης, μπαίνουν τα θεμέλια για ένα νέο νομικό πλαίσιο, που θα προστατεύει τα κράτη από τις επιθέσεις κερδοσκόπων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Αργεντινής.

Αναμφίβολα η απόφαση δημιουργεί νέα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία και έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία πολλές χώρες, αγωνίζονται ή αγωνίστηκαν επί χρόνια προκειμένου να πετάξουν από πάνω τους, τα δυσβάσταχτα χρέη.

Παρά το υπέρογκο χρέος της η Ελλάδα απείχε από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους.
Στην ψηφοφορία απείχαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Φινλανδία και την Τσεχία που μαζί με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ιαπωνία ψήφισαν αρνητικά. Στην ψηφοφορία ψήφισαν «ναι» 124 χώρες, «όχι» 11, ενώ απείχαν 41 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η Ελλάδα, όχι μόνο δεν ψήφισε υπέρ της απόφασης αλλά απείχε (!) από την ίδια την ψηφοφορία. Έτσι, η ημέρα της ψηφοφορίας, μπορεί να θεωρείται δικαίως και για την Ελλάδα, ως ξεχωριστή ημέρα, για την επιβεβαίωση της εθελόδουλης πολιτικής των συγκυβερνώντων. Η στάση της ελληνικής συγκυβέρνησης, στο συγκεκριμένο μείζονος σημασίας για την ίδια τη χώρα ζήτημα, απλώς επιβεβαιώνει τον ήδη υπάρχοντα ισχυρισμό ότι έχει παραιτηθεί από οποιαδήποτε διεκδίκηση υπέρ των συμφερόντων της χώρας αναφορικά με τη διαπραγμάτευση του χρέους και όχι μόνο.

Η Πρόεδρος της Αργεντινής ευχαρίστησε «κάθε χώρα που ευνόησε την απόφαση» και κάλεσε αυτούς που δεν ψήφισαν την πρωτοβουλία να «συνειδητοποιήσουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο δίκαιο κόσμο. Ο κόσμος χρειάζεται λιγότερους γύπες και περισσότερα περιστέρια».

Η απόφαση του ΟΗΕ χαιρετίστηκε από τον Αργεντινό υπουργό Εξωτερικών Héctor Timerman, ο οποίος σημείωσε ότι με αφορμή το ψήφισμα θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα «που σέβεται την πλειοψηφία των πιστωτών και επιτρέπει σε χώρες να βγουν από την κρίση με βιώσιμο τρόπο».

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ –μιλώντας εκ μέρους αυτών που διαφωνούσαν- ισχυρίστηκε ότι η ψήφιση ενός μηχανισμού αναδιάρθρωσης των κρατικών χρεών θα προκαλούσε «οικονομική ανασφάλεια που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ανεπτυγμένες χώρες», προσθέτοντας ότι υφίσταται ήδη άλλωστε, μηχανισμός υποστήριξης των κρατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα: το ΔΝΤ.

Η απίστευτη Ουάσιγκτον με περίσσειο θράσος μας λέει ότι πίνοντας το «αίμα» των λαών τους τα κράτη θα μπορούν να κάνουν αναδιάρθρωση υπέρ των τοκογλύφων. Οι τοκογλύφοι όμως δεν θα χάνουν ποτέ. Μόνο οι λαοί θα χάνουν, οι οποίοι θα θεωρούνται υπεύθυνοι για τις ατασθαλείες των τραπεζών τους, και τα εγκληματα των πολιτικών τους, αλλά και της επιχειρηματικής τους ελίτ.

Οι καταθέσεις μας σε μια τράπεζα θα θεωρούνται επένδυση και άρα θα μπορούμε να τις χάσουμε, η αγορά σπιτιού ρίσκο και ουσιαστικά δεν θα μας ανήκει ποτέ, αλλά αυτοί που κερδίζουν από όλα αυτά δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη, και θα συνεχίσουν να ζουν πλουσιοπάροχα εις βάρος μας, πέρνοντας δάνεια που θα τα ξεπληρώνουμε εμείς, για να πραγματοποιούν «επενδύσεις» για το καλό μας, και για να βρούμε εργασία.

Tο 1936, η Ελλάδα του Ιωάννη Μετάξα αρνήθηκε να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δανείου που είχε συνάψει με την βελγική τράπεζα «Societe Commerciale de Belgique».

Η κυβέρνηση του Βελγίου προσέφυγε στο Διεθνές δικαστήριο, που είχε ιδρύσει η Κοινωνία των Εθνών, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αθετεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Η Ελλάδα απάντησε οτι αδυνατεί να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις διότι δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κατάσταση του λαού και της χώρας.

Στο υπόμνημά της η ελληνική κυβέρνηση ανέφερε:«Η Κυβέρνηση της Ελλάδος, ανήσυχη για τα ζωτικά συμφέροντα του Ελληνικού λαού και για τη διοίκηση, την οικονομική ζωή, την κατάσταση της υγείας και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας, δεν θα μπορούσε να προβεί σε άλλη επιλογή. Όποια κυβέρνηση κι αν ήταν στην θέση της, θα έκανε το ίδιο».(Yearbook of the International Law Commission, 1980, v.l., σελ.25).

Το επιστέγασμα ήρθε με το υπόμνημα που κατέθεσε στο Διεθνές Δικαστήριο ο νομικός εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης το 1938 που τόνισε τα αυτονόητα: «Ενίοτε, μπορεί να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, η οποία κάνει αδύνατο για τις Κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις…υποχρεώσεις τους προς τους δανειστές και προς τον Λαό τους. Οι πόροι της χώρας είναι ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν και τις δύο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι αδύνατον να πληρώσει μία Κυβέρνηση το χρέος και την ίδια στιγμή να παρασχεθεί στον λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι εγγυημένες συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο. Καί φυσικά, το καθήκον του Κράτους να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοσίων υπηρεσιών, υπερτερεί έναντί της πληρωμής των χρεών της.

Από κανένα κράτος δεν απαιτείται να εκπληρώσει, μερικά η ολικά, τις χρηματικές του υποχρεώσεις, αν αυτό θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών του κι’ έχει σαν αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της διοίκησης της χώρας.

Στην περίπτωση που η αποπληρωμή των χρεών θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ζωή και τη διοίκηση, η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να διακόψει η και να μειώσει την εξυπηρέτηση του χρέους»

Με αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν, το Διεθνές Δικαστήριο δικαίωσε την Ελλάδα, δημιουργώντας νομικό προηγούμενο στο οποίο μάλιστα στηρίχθηκε η Αργεντινή και ο πρόεδρός της Νέστωρ Κίχνερ, ο οποίος επέλεξε να διαγράψει μονομερώς το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους της χώρας του αντί να την υποδουλώσει στο Δ.Ν.Τ .

Σήμερα η πρόεδρος της χώρας Κριστίνα Φερνάντες με αγώνες κατάφερε να δικαιωθεί εκ νέου «τσλακώνοντας» τα μούτρα των ΗΠΑ, και του αγγλοσαξωνικού μπλοκ, με αυτή την απόφαση-ψήφισμα. Πρόκειται για μια γυναίκα που φοράει παντελόνια. Εδώ στην Ελλάδα κάποιοι τα φοράνε για να μην κρυώνουν.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Οι εκ των υστέρων διαμαρτυρίες για τον ΕΝΦΙΑ

Του Τάσου Παπαδόπουλου
Ζούμε στο θέατρο του παραλόγου. Ο λόγος για τον ΕΝΦΙΑ, που ενώ τον ψήφισε στο σύνολό του η δικομματική κυβερνητική πλειοψηφία, τώρα τον πυροβολεί με αφορμή την τροπολογία, που θεωρητικά υποτίθεται ότι διορθώνει τα λάθη του νόμου, που φορολογούσε το οικόπεδο στην Κάτω Ραχούλα, με αξίες αντίστοιχες οικοπέδου στο κέντρο της Αθήνας.

Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αντέδρασε, από την κοροϊδία της μετάλλαξης ενός έκτακτου φόρου, το χαράτσι της ΔΕΗ, που μπήκε στα ακίνητα με την διαβεβαίωση ότι πρόκειται για έκτακτο φόρο διετούς διάρκειας, όταν κλήθηκε να τον μονιμοποιήσει με την «κομψή» μετονομασία του σε ΕΝΦΙΑ.

Ταυτόχρονα οι βουλευτές και μέσω των επιστημονικών συνεργατών, που διαθέτουν, δεν είδαν τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί σε 4.000 κοινότητες της χώρας.
Που να τις δουν, όταν σε αυτές τις θέσεις διορίζουν συγγενείς και φίλους. Εκ των υστέρων άρχισαν τους λεονταρισμούς για τις διορθώσεις, με προφανή σκοπό να εμφανιστούν μέσω των ΜΜΕ στην κοινή γνώμη, ότι νίπτουν τας χείρας τους από τη νέα αυτή φορολογική επιβάρυνση σε βάρος των πολιτών.

Ακόμη και ο νυν υπουργός Οικονομικών ο Γ. Χαρδούβελης αποποιήθηκε την πατρότητα του ΕΝΦΙΑ ρίχνοντας το μπαλάκι στον προκάτοχό του Γ. Στουρνάρα.

Κι όλα αυτά, όπως με οργίλο ύφος αποκάλυψε βουλευτίνα στην ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών, που προηγήθηκε, για την έδρα που βλέπουν να χάνεται κάτω από τα πόδια τους.
«Θα χάσουμε την δουλειά μας», είπε χαρακτηριστικά, η βουλευτίνα αποκαλύπτοντας ανερυθρίαστα, ότι γι αυτήν και για πολλούς άλλους, η έδρα στο κοινοβούλιο είναι επάγγελμα και όχι λειτούργημα.

Μέσα στην αγωνιώδη προσπάθεια τους να εμφανιστούν κάποιοι βουλευτές αμέτοχοι της ψήφισης του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ, μετά τις δηλώσεις Σαμαρά στη ΔΕΘ περί τιμωρίας των υπευθύνων της σύνταξης του ανερμάτιστου αυτού νόμου, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή ζητώντας την απομάκρυνση συμβούλου του Γ. Στουρνάρα, που ονομάτισαν ως υπεύθυνο, που όμως ήδη έχει αποχωρήσει μαζί με τον τέως υπουργό με την ανάληψη του υπουργείου από τον Γ. Χαρδούβελη.

Η επιπολαιότητα και ο λαϊκισμός συνυπάρχουν σε πλήρη αρμονία με τις ανόητες ερωτήσεις των 21 βουλευτών. Αφού δεν μπόρεσαν να τα βάλουν με τον γάιδαρο, τα έβαλαν με την ουρά του, δηλ. την διορθωτική τροπολογία.

Προκειμένου να ψηφισθεί η επίμαχη τροπολογία, άλλαξαν έξι βουλευτές της ΝΔ και τρεις του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε ζητώντας την απόσυρση του νόμου στο σύνολό του.

Αλλά κι αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ως προς το περιεχόμενο του νόμου για την φορολογία των ακινήτων, ότι παρά το γεγονός ότι είχαν δύο χρόνια για να τον μελετήσουν, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που όλοι είδαμε, δηλ. ένας νόμος με απαράδεκτα λάθη, που δεν δικαιολογούνται για κανένα λόγο.

Και φυσικά δεν τους καλύπτει το άλλοθι της επίρριψης των ευθυνών σε έναν άμισθο σύμβουλο, άρα και ανεύθυνο πρόσωπο στην ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης.

Αντί δηλ. να ελεγχθεί, ο τότε πολιτικός προϊστάμενος για το νόμο – κουρελού που πέρασε από την Βουλή, οι βουλευτές βγαίνουν στα κανάλια και υποστηρίζουν ότι ο άμισθος σύμβουλος άλλες εντολές είχε από τον πολιτικό του προϊστάμενο και διαφορετικά ενήργησε.

Είναι δημόσια διοίκηση αυτή στη χώρα μας, που αντί να αξιοποιεί τους αρμόδιους γενικούς διευθυντές του υπουργείου, καταφεύγει σε άμισθους συμβούλους παρακολουθήματα των υπουργών, για να συντάσσουν νόμους, που πρόκειται να επιβαρύνουν δια βίου τους κατόχους ακινήτων και οικοπέδων;

Η νομοθετική πορεία του ΕΜΦΙΑ, αντικατοπτρίζει την εικόνα ενός κράτους, που παρά τα όσα μας λένε, λειτουργεί με όρους που θυμίζουν την Οθωμανική περίοδο και δεν έχει καμία σχέση με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Είναι λοιπόν λάθος να βλέπει κανείς, ως μεμονωμένο γεγονός την περίπτωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά ως μια από τις πολλές περιπτώσεις, που αποδεικνύουν, ότι η χώρα πατάει πάνω σε μια ξεχαρβαλωμένη κρατική μηχανή. Όπως επίσης ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι…

πηγη


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Άρθρο 99» για φυσικά πρόσωπα: Πως θα διαγράφονται τα χρέη προς το Δημόσιο

Εναν πτωχευτικό κώδικα και για τα φυσικά πρόσωπα μελετά η κυβέρνηση. Πρόκειται για πλάνο για ολική διαγραφή των χρεών προς το Δημόσιο αλλά και τις τράπεζες, για νοικοκυριά που δεν μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις των οφειλών τους ούτε καν όταν υπάγονται σε ρύθμιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», το πλάνο που επεξεργάζονται τα υπουργεία Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης έχει παρόμοιο σκεπτικό με τον μηχανισμό για εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών των επιχειρήσεων, τον οποίο ετοιμάζει ο Νίκος Δένδιας.

Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα αντίστοιχα πτωχευτικά δίκαια στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, ενώ η πρόταση θα τεθεί υπόψη της Τρόικα για το πλάνο που έχει στόχο να εφαρμόζεται μόνιμα και να μην έχει ημερομηνία λήξης.

Αν υιοθετηθούν τα πρότυπα του εξωτερικού, τότε για να μηδενιστούν τα χρέη και να απαλλαγεί ο οφειλέτης από τις διώξεις θα πρέπει να δεχθεί την εκποίηση της υποθηκευμένης περιουσίας του, ακόμη κι αν πρόκειται για την κύρια κατοικία, η οποία σήμερα προστατεύεται από το νόμο Κατσέλη, χωρίς όμως να προσφέρει ολική διαγραφή χρεών και χωρίς να συμπεριλαμβάνει τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, ο πολίτης που ακολουθεί την πτωχευτική διαδικασία μέσα σε 2-3 χρόνια απαλλάσσεται πλήρως από τις οφειλές, τα πρόστιμα, τις διοικητικές και τις ποινικές διώξεις.

Βέβαια, θα ακολουθείται αυστηρός έλεγχος της οικονομικής κατάστασης, ώστε να αποτρέπονται περιπτώσεις κατάχρησης των διατάξεων περί πτώχευσης.

Η διαδικασία θα αφορά δύο κατηγορίες οφειλετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Εθνους». Εκείνους που δεν έχουν περιουσία και κυρίως δεν διαθέτουν κανένα ακίνητο και εκείνους που έχουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα.

Στην πρώτη περίπτωση, στη διαδικασία που εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, υπάρχει καθορισμένο ανώτατο συνολικό ύψος χρεών. Στην Ιρλανδία είναι 20.000 ευρώ. Αν οι οφειλέτες αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να το πληρώσουν, αυτό διαγράφεται.

Το πλάνο που μελετάται προβλέπει την καθιέρωση ενδιάμεσων φορέων- δικηγόρων ή οικονομολόγων- που θα συμβουλεύουν τον οφειλέτη αν τον συμφέρει να μπει στην πτωχευτική διαδικασία. Ο οφειλέτης μπαίνει σε καθεστώς παρακολούθησης, συνήθως δύο ετών, με περιορισμούς.

Δηλαδή δεν μπορεί να δανειστεί πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, να κάνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή να γίνει διευθυντής εταιρείας. Αν σε αυτή την περίοδο αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία ή επιπλέον εισόδημα, ένα μέρος τους ανακτάται προς όφελος του πιστωτή.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να διαθέτει εισόδημα που καλύπτει τα αναγκαία έξοδα διαβίωσης.
Στην περίπτωση των νοικοκυριών με εισόδημα και υποθηκευμένη ή όχι ακίνητη περιουσία- ακόμη και ακίνητη κατοικία- θα μπαίνουν σε περίοδο παρακολούθησης. Από τη στιγμή που ο οφειλέτης έχει υποθηκευμένη περιουσία θα την εκχωρεί στους πιστωτές και ο κράτος.

Αν στη διάρκεια επιτήρησης ο οφειλέτης ανάκτηση την ικανότητα πληρωμής, τότε μπορεί να υποχρεωθεί να διαθέτει στους πιστωτές ένα ποσοστό. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης τα οικονομικά του δεδομένα θα ερευνώνται ακόμη και αναδρομικά.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αντισυνταγματική η υποχρεωτική πληρωμή ΕΝΦΙΑ για δίκη ακινήτου

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίνει δικαστήριο της Θεσσαλονίκης τη νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι, για να αρχίσει οποιαδήποτε δίκη που αφορά se ακίνητο, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) της τελευταίας πενταετίας ή ότι έχει απαλλαγή ο διάδικος από τον ΕΝΦΙΑ.

Η διάταξη αναφέρει πως «είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. που να βεβαιώνει την πληρωμή ή τη ρύθμιση ή την απαλλαγή του προσφεύγοντα στην Δικαιοσύνη από τον ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα 5 χρόνια».

Αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια δεν μπαίνουν καν στην ουσία της υπόθεσης και απορρίπτουν την αγωγή, εάν δεν έχει προσκομισθεί η επίμαχη βεβαίωση για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Οι δικαστές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης τονίζουν ότι η προσκόμιση βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ «σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας υπό το φως των σημερινών δυσχερών οικονομικών συνθηκών που βιώνουν οι πολίτες που φέρουν το βάρος αυτών, ουσιαστικά στερεί αυτούς της απλής δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο».

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι «η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, παράλληλα προς υφιστάμενους άλλους φόρους, δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τις συγκεκριμένες φορολογικές του υποχρεώσεις».

Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται στην απόφαση «θα ελλοχεύει ο κίνδυνος ο υπερχρεωμένος ιδιοκτήτης να μην είναι σε θέση να προσκομίσει το επίμαχο πιστοποιητικό και η εμπράγματη αγωγή του με την οποία ζητεί να προστατεύσει το δικαίωμα της κυριότητάς του, που του παρέχει άμεση, απόλυτη και καθολική εξουσία πάνω στο ακίνητο, θα πρέπει να μην εκδικασθεί για λόγους μη ουσιαστικούς».

Και αυτό, γιατί το δικαστήριο «δεν θα υπεισέρχεται στην ουσία της ένδικης διαφοράς και έτσι ο πολίτης θα στερείται ουσιαστικά της εξουσίας να απαγορεύει απόλυτα κάθε επέμβαση τρίτου στο ακίνητό του χωρίς την άδεια του και θα βρίσκεται εκτεθειμένος και απροστάτευτος απέναντι στην αυθαιρεσία του οποιουδήποτε καταπατητή».

Υπογραμμίζουν ακόμη, ότι η επίμαχη διάταξη «περί απαραδέκτου της συζητήσεως εμπράγματης αγωγής, που είναι προφανές ότι είναι φορολογικής φύσης, θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας).

Στο άρθρο 20 του Συντάγματος, το οποίο συμφωνεί και με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ –αναφέρει η δικαστική απόφαση– «κατοχυρώνεται το θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, αποτελεί δε θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου».

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!