EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Στη φτώχεια και μετά το μνημόνιο

Προειδοποίηση για την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου η Ελλάδα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη κοινωνική κρίση απευθύνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, που σε έκθεσή της επισημαίνει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Στη μελέτη της ΔΟΕ, η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα σημειώνεται ότι από την αρχή της κρίσης χάθηκε μια στις τέσσερις θέσεις εργασίας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 70%, από το σύνολο των σχεδόν 1,3 εκατομμυρίων ανέργων, είναι χωρίς δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και αρκετοί, για δύο έτη ή και περισσότερο.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, μέσα σε πέντε χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των Ελλήνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Το 2013 το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 44%, ενώ το 2008 μετά βίας, υπερέβαινε το 20%.

Με τα δεδομένα αυτά, η οργάνωση υποστηρίζει ότι, ακόμη και αν ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, είναι 2% απαιτούνται 13 χρόνια για επανέλθει η ελληνική οικονομία στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση

Αντίστοιχα, και με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της απασχόλησης το 1,3%, η αγορά εργασίας θα μπορέσει να επανέλθει στα επίπεδα του 2008 το 2034.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ζητά να ανασχεθεί η πολιτική των μειώσεων των μισθών και να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τη στήριξη των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, μετά από συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων.
Μεσοπρόθεσμα, η ΔΟΕ προτείνει την εφαρμογή μιας «ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η στρατηγική αυτή «βασίζεται σε μία ανάλυση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, προσαρμοσμένων στη συγκεκριμένη κατάσταση της Ελλάδας, ενώ καλύπτει τόσο μέτρα εκτάκτου ανάγκης όσο και πιο μακρόπνοες βιώσιμες δράσεις».

Στα μέτρα εκτάκτου ανάγκης περιλαμβάνονται η εγγύηση ενεργοποίησης όλων των νέων σε αναζήτηση εργασίας και των πλέον ευπαθών ομάδων, η δημιουργία επιχειρήσεων «κοινωνικής οικονομίας» ως οδών δημιουργίας θέσεων εργασίας, η βελτιωμένη πρόσβαση σε πιστώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και μια επανεξέταση του ρυθμού και του μείγματος πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης ώστε να μην υπονομεύονται οι προσπάθειες ανάκαμψης.

Μακροπρόθεσμα, η μελέτη προάγει την υιοθέτηση μέτρων όπως η διεύρυνση της οικονομικής βάσης με διευκόλυνση της επέκτασης των βιώσιμων επιχειρήσεων, ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τουρισμού και αγρο-τροφιμικού τομέα και προαγωγή των επενδύσεων που ενισχύουν την απασχόληση.

Θεωρεί αναγκαία την καταπολέμηση της αδήλωτης και της φτωχά αμειβόμενης εργασίας μέσω μιας ευρύτερης φορολογικής βάσης και βελτιωμένων κινήτρων για τη χαμηλά αμειβόμενη εργασία, με παράλληλη απομάκρυνση των φορολογικών βαρών από το εργατικό δυναμικό, τις μικρές εταιρείες και την κατανάλωση βασικών αγαθών, προς άλλες φορολογικές βάσεις όπως η περιουσία.

Αυτό, εκτιμάται στην έκθεση, σε συνδυασμό με την τόσο αναγκαία ενεργοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα διεύρυνε με τη σειρά του το πλαίσιο πολιτικών για τη στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης.

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται επίσης η διασφάλιση επαρκούς κάλυψης του συστήματος κοινωνικής προστασίας και η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω σχεδιασμού προγραμμάτων δεξιοτήτων και προσόντων με προγράμματα μαθητείας και εργασιακής εμπειρίας για τους νέους, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των ενεργών προγραμμάτων αγοράς εργασίας.

Η ΔΟΕ προτείνει ακόμη την επανοικοδόμηση του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και τους εργαζομένους και την «αντιμετώπιση του κατακερματισμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των κενών ως προς την κάλυψη, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί μια ισορροπημένη ανάκαμψη».
 


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Επαγγελματικά δικαιώματα ΑΕΙ στους αποφοίτους κολεγίων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο, η ρύθμιση για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας επεκτείνεται και στα κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα με πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με το άρθρο 49 του Ν. 4264/2014 διευρύνθηκε η αρμοδιότητα του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) έτσι ώστε να συμπεριλάβει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμη δύο κατηγοριών τίτλων σπουδών: Πρώτον, τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών αλλά και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με τα κολέγια του Ν. 3696/2008, και δεύτερον, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολέγια του ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.
 
Αυτή η ρύθμιση δεν περιέλαβε τα πρώτα πτυχία (bachelor's) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, τα οποία απονέμουν κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα, βάσει προγραμμάτων σπουδών που επίσης έχουν πιστοποίηση από τους ίδιους διεθνείς οργανισμούς και μάλιστα από ετών.

Με την παρούσα ρύθμιση, λαμβανομένου υπόψη ότι η πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών από τους εν λόγω οργανισμούς γίνεται με πολύ αυστηρότερους όρους από ότι η χορήγηση πτυχίων βάσει συμφωνιών πιστοποίησης και δικαιόχρησης (franchising), επιχειρείται να καλυφθεί το κενό και ταυτόχρονα να ρυθμιστεί ισότιμα η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων που απονέμονται σε όλο το φάσμα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Και αυτό, αφενός με τη διεύρυνση του ορισμού των κολεγίων, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά και όσα παρέχουν όχι μόνο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (master's), αλλά και πρώτο πτυχίο (bachelor's) βάσει προγραμμάτων που έχουν πιστοποίηση (accredication) από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς και αφετέρου με την ανάθεση της αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και των εν λόγω πτυχίων στο ΣΑΕΠ.

Με την ίδια τροπολογία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει η Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, με τις προωθούμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, ως προς τον ελάχιστο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών παράδοσης (μειώνονται κατά δύο ώρες) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και διδασκαλίας σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένες στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο τμήμα ή σε προγράμματα σπουδών του οικείου ΑΕΙ.

Με την τροπολογία επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ να μεταβάλλουν με υπουργική απόφαση το γνωστικό αντικείμενό τους, ύστερα από συνεκτίμηση του διδακτικού, συγγραφικού, ερευνητικού και κλινικού- εργαστηριακού έργου τους.

Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι συναινούν σε αυτό.

Με την τροπολογία επανακαθορίζεται ακόμα η διάρθρωση και η λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Με τις τροπολογίες:

- ρυθμίζονται θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως τα μαθήματα φυσικής αγωγής, πληροφορικής, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, ιταλικά, ισπανικά, χημεία, νέα ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ διευκρινίζεται πως ο συντελεστής βαρύτητας θα ορίζεται με υπουργική απόφαση τον Μάρτιο. Στην ίδια τροπολογία εντάχθηκαν ρυθμίσεις και για την λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

- ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη Διοικητική Οργάνωση Μειονοτικής Εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων, της λειτουργίας και επιστημονικής- παιδαγωγικής υποστήριξης μειονοτικών σχολείων και της ίδρυσης διδασκαλείου εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος κ.α.

- τίθενται σε αργία εκπαιδευτικοί εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, μέσα από την τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Επίσης τροποποιούνται διατάξεις του Οργανισμού του υπουργείου σχετικά με τα υπηρεσιακά συμβούλια

- ρυθμίζονται ζητήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου (Τάξη Μαθητείας), ενώ κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία για προαιρετική απασχόλησή τους εκτός των διδακτικών ωρών.

- ρυθμίζονται θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν το Διεθνές Πανεπιστήμιο, τα κολέγια κ.ά.

(με πληροφορίες από naftemporiki.gr) και εδω


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μήνυση κατά Πάγκαλου απο ΠΟΕ-ΟΤΑ

Μήνυση κατά του πρώην υπουργού Θεόδωρου Πάγκαλου αποφάσισε να καταθέσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ ύστερα από απόφαση του γενικού συμβουλίου της επειδή «συνεχίζει να συκοφαντεί στο σύνολό τους τους Δημοσίους Υπαλλήλους».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ αφορμή για αυτή την απόφαση αποτέλεσε ο χαρακτηρισμός «κοπρίτες» που απέδωσε ο Θεόδωρος Πάγκαλος στους τους δημοσίους υπαλλήλους σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Βήμα 99,5, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι ο χαρακτηρισμός αυτός έχει και παλαιότερα ειπωθεί από τον Θεόδωρο Πάγκαλο, αλλά η μήνυση κατατίθεται τώρα επειδή ο πρώην υπουργός και βουλευτής δεν διαθέτει πλέον ασυλία.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τεράστιο το ποσό οπού αμείφθηκε ο γιος του Μπέκαμ από το Burberry

Εδώ και δύο χρόνια, ο μικρότερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ κάνει τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ. Ο Ρόμεο στα 12 του χρόνια είναι το μοντέλο της παιδικής σειράς του Burberry και φέτος πρωταγωνιστεί στη χριστουγεννιάτικη καμπάνια του οίκου με τίτλο “From London With Love”.

Μπορεί οι φωτογραφίες του από την εν λόγω καμπάνια να είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, ωστόσο εκείνο που δεν έγινε γνωστό εξαρχής ήταν η αμοιβή του πιτσιρικά.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Ρόμεο εισέπραξε το ποσό των 45.000 λιρών, δηλαδή περίπου 56.000 ευρώ, για τα γυρίσματα της διαφήμισης.

Να θυμίσουμε ότι έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο χώρο της μόδας το 2012, πρωταγωνιστώντας στη διαφημιστική καμπάνια του Burberry, στο πλευρό της Κάρα Ντελεβίν.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» είναι πρωτίστως τροικανική και δευτερεύοντος εθνική

Του Δήμου Βερυκιου
Σπανίως μπαίνω στον πειρασμό και στην διαδικασία να απαντήσω σ´ ένα ανώνυμο κείμενο που δημοσιεύεται στο Onalert και αφορά την επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» της Δικαιοσύνης στον χώρο των εξοπλισμών .

Το κάνω επειδή διαισθάνομαι οτι ο ανώνυμος «Χ» αρθρογράφος ειναι «παιδί του συστήματος» που ναι μεν εχει μπροστά του την «μεγαλη εικόνα» ωστόσο υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος μέσα στην καθημερινότητα αναζητώντας το δενδρο να χάνει το δάσος… Και το κυριότερο καθώς νομίζει οτι ειναι ο «Ρομπεν των Δασών» στην πραγματικότητα αποτελεί γρανάζι του παγκόσμιου συστήματος.

Διαβάζω λοιπόν το επίμαχο κείμενο καθώς «πετώ πάνω απο τα …σύννεφα» εν πτήσει απο το Λονδίνο στην Αθηνα. Εχω νοπα στην μνήμη μου τα όσα νέα πληροφορήθηκα απο την «τρόικα-νικη» πηγή μου για τα μελλούμενα σε ολόκληρη την Ευρωπη και για τις ραγδαίες εξελίξεις στην Πορτογαλία με το γνωστό μοτο : » Οι δανειστες πάρει θυσία στο τέλος θα πάρουν τα λεφτά τους. Ούτε κούρεμα ούτε περμανάντ. Όλοι στην Ελλαδα δουλεύετε για την αποπληρωμή των χρεών σας. Και επειδή οι πλούσιοι στην χώρα σας παρασιτούν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου , ήρθε η ώρα να φέρουν πίσω με το ζόρι τα Κλεμμένα και τα παστωμένα»….

Επομένως ας το εχουμε καθαρό απο την αρχή : Η οποία επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» ειναι πρωτίστως τροικανική και δευτερεύοντος εθνική !!!

Ο ανώνυμος αρθρογράφος αναφέρει οτι: Οι πολίτες έχουν αρχίσει να πιστεύυν ότι όλη αυτή η διαδικασία φθάνει μέχρι …κάπου και σταματά!

Επισήμανση :
 
Δίκιο έχουν οι πολίτες που το πιστεύουν !Αν δεν ειναι έτσι τότε γιατί στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου και των υποβρυχίων έμειναν εκτός δικαστικής έρευνας τρανταχτά ονόματα επιχειρηματικών κολοσσών και συγγενών τους; Γιατί επίσης η δικαστική έρευνα δεν προχώρησε και στις μετέπειτα περιόδους πέραν των κκ Τσοχατζόπουλου και Παπαντωνίου ;

Γράφει ο ανώνυμος αρθρογράφος :

Το συμπέρασμα ότι “κάπου μπαίνει φρένο” δεν είναι λάθος…Αλλά το ερώτημα είναι ποιος βάζει στο φρένο.

Καλό είναι να αρχίσουμε όμως από το ποιος πατάει το γκάζι! Και μάλιστα σε πολύ ανώμαλο έδαφος.
Έχουμε γράψει κι άλλες φορές για την “νέα γενιά” δικαστών. Μια σχετικά μικρή ομάδα που αποτελεί το παρόν αλλά και το μέλλον της ελληνικής δικαιοσύνης.

Σημείωση : Προς τι ο διαχωρισμός των γενεών στο δικαστικό σώμα ;
Δηλαδή η «παλαιά γενιά» δικαστών δεν εχει κότσια για να πατήσει γκάζι ; Τι υπονοεί ο αρθογράφος ; Για παράδειγμα ο Νικολούλης, ο Τέντες , ο Αθανασίου , ο Μπρης και τόσοι άλλοι λαμπροί δικαστές δεν πατάνε «γκάζι″ ;

Δηλαδη οι παλιότεροι δικαστές επιδεικνύουν παραλυσία ή έχουν βαρίδια στα πόδια τους; Ειναι δηλαδή ολίγον «διαπλεκόμενοι″ ή ….λαδωμένοι ;
Αναφερει ο αρθρογράφος : Μια μικρή ομάδα νέων δικαστών που αποτελεί το παρόν και το μέλλον της ελληνικής δικαιοσύνης!

Επισήμανση : Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη προσέγγιση ! Ο τόπος εχει καεί απο τις μικρές ομάδες αυτόκλητων σωτήρων που κατα καιρούς εμφανίζονται για να σώσουν τον τόπο !! Και στο τέλος αποδεικνύεται οτι πρωταρχικό μέλημά τους ειναι πως θα σώσουν το τομάρι
τους…

Ο ανώνυμος αρθρογράφος εκφράζει την άποψη οτι οι δικαστές κατα της διαφθοράς επικεντρώθηκαν στον χώρο των εξοπλισμών, που “έκαιγε” περισσότερο τον κόσμο.
Επισήμανση : Ο χώρος των εξοπλισμών δεν έκαιγε περισσότεροι τον κόσμο. Απλώς στον χώρο αυτό οι βαρόνοι της διαπλοκής δεν είχαν άμεση εμπλοκή αλλα έμμεση γι αυτό και άφησαν την «μικρή ομάδα των νέων δικαστών» να δουλέψει… Σημειωτέον η ομάδα αυτή διορίστηκε και δεν αναδείχτηκε απο εκλογή !!

Απορία :

– Γιατι η Δικαιοσύνη δεν άγγιξε το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και την διαπλοκή του με τα ΜΕDIA ?

– Γιατι δεν έχουν εντοπιστεί τα δισεκατομμύρια που επι δεκαετίες έδινε η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα στις εγχώριες Τράπεζες για αναπτυξιακά προγράμματα και αυτά μέσω αχιρανθρώπων και ψεύτο -επιχηρηματιων τα «παρκαραν» στο εξωτερικό;

– Γιατί δεν άγγιξαν το λαθρεμπόριο καυσίμων, την σαπίλα του αθλητικού χώρου ;
Ειναι πεποίθηση μου οτι όχι γιατί δεν ήθελαν αλλα γιατί δεν μπορούσαν ;

Αναφέρει ο αρθρογράφος οτι η περίπτωση του Άκη Τσοχατζοπουλου ήταν η πρώτη μεγάλη χειροπιαστή επιιτυχία της ελληνικής δικαιοσύνης. Και απέδειξε πρώτα και πάνω απ΄ όλα ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό από την “ρομφαία” της αν την αφήσουν να την “δουλέψουν” αυτοί που την χειρίζονται.

Σημείωση : Ο Τσοχατζοπουλος αυτοπυροβολήθηκε ! Μόνος του έδωσε τον εαυτό του! Η περίπτωση Τσοχατζόπουλου δεν μπορεί να εκληφθεί ως μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούν να βασιστούν πι ελεγκτικοί μηχανισμοί ! Η αφέλεια του Τσοχατζόπουλου ειναι παροιμιώδης. Δεν μπορεί να επαναληφθεί !!!

Ο αρθρογαφος συνεπαιρνεται απο υστρο και προβαίνει στην άκρως ανησυχητική εκτίμηση οτι:
Λάθος έκαναν και όσοι πίστεψαν ότι οι δικαστικές αρχές -και ειδικά η “νέα γενιά”- ήταν υπό τον έλεγχο του οποιουδήποτε.

Σημείωση : . Πάλι το ίδιο λάθος – ειδικά η «νέα γενιά» δικαστικών- δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε ; Τι τέλος πάντων ειναι αυτή η «νεα γενιά» δικαστών ; Έχουν καταλύσει την επετηρίδα και την ιεραρχία ; Δεν ελέγχονται απο τους Εφέτες , τους Αρεοπαγητες, τα δικαστικά συμβούλια , τον υπουργό και την κυβέρνηση ;

Φυσικά και όχι . Προχωράνε βάσει σχεδίου και επιθυμιών που καθορίζουν τα διαφορά κέντρα εξουσίας εντός και εκτός των τειχών ! Αυτό πιστεύει ο κόσμος…..

Ο αρθρογράφος ως να γνωρίζει απο «πρώτο χέρι″ πως εργάζεται η Διευθυνση Κατα της Διαφθοράς σημειώνει :

Οι υποθέσεις άνοιγαν η μία μετά από την άλλη. Κάθε πληροφορία, κάθε δημοσίευμα ελγχόταν διεξοδικά. Οι κατάλογοι κατηγορουμένων πολλές φορές “φορτώνονταν” υπερβολικά ακόμη και με άτομα που δεν ειχαν ρόλο πρωταγωνιστικό στις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Αλλά οι δικαστές και οι ανακριτές “πόνταραν” στην ταραχή τους για να αποσπάσουν μια πληροφορία που θα τους οδηγούσε σ΄ ένα “μονοπάτι” μέσα στην “ζούγκλα” των εξοπλισμών. Η μέθοδος απέδωσε .

Σημείωση :

Όντως έτσι συμβαίνει . Αυτή δεν ειναι κάποια εφεύρεση της ο ομάδας των νέων «αδιάφθορων» δικαστών. Ήταν πάγια τακτική των εκάστοτε «καθεστωτικών δυνάμεων» που με την εφήμερη δύναμη της εξουσίας και τον κρατικό μηχανισμό εκβίαζαν και πόνταραν στο ανθρώπινο φόβο.

Ο αρθογράφος λίγο πολύ εμφανίζει την ομάδα των «νέων δικαστών» ως τους ανασκαφείς της Αμφιπολης. Κατάφερε – λέει – να βγει από την ζούγκλα. Και βρέθηκε στο ξέφωτο μπροστά σ΄ ένα μεγάλο κάστρο με ψηλά τείχη. Οι πύλες του κλειστές διπλοκλειδωμένες και η “παραβίασή” τους δεν είναι εύκολη. Όχι όμως αδύνατη. Κάθε άλλο. Μέσα σ΄ αυτό το κάστρο είναι κλεισμένα τα μεγάλα μυστικά και τα μεγάλα ονόματα.

Σημείωση : Ουσιαστικά ο αρθογραφος ομολογεί οτι όπως ο μακαρίτης ο Δροσογιαννης με την τρομοκρατία, τους «ακουμπάμε» αλλα δεν μπορούμε να τους πιάσουμε… Και ως άλλη μια παράφραση των ημερών «Βρήκαμε τον τάφο και τα οστά» αλλα δεν μπορούμε να κάνουμε ταυτοποίηση του νεκρού !!

Ας μην βαυκαλίζεται κανείς . Είτε ειναι αυτός λειτουργούς της Δικαιοσύνης ,της δημοσιογραφίας και του δημοσίου. Τα κλειδιά του «κάστρου» βρίσκονται στα χέρια των βαρόνων . Αυτών που δεν τόλμησε κανείς εισαγγελέας και ανακριτής να φωνάξει να καταθέσουν στην υπόθεση του Ακη…

Ο αρθογράφος κάνει και μια καταγγελία : Και τώρα κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν τους νέους δικαστές απ΄ έξω. Γιατί αν “εισβάλουν” στο κάστρο αυτά που θα αποκαλυφθούν είναι πιθανότατα “μη διαχειρίσιμα”. Όχι από την δικαιοσύνη. Ίσως να μην είναι διαχειρίσιμα ούτε από το πολιτικό σύστημα που στην αρχή είδε την ενεργοποίηση της δικαιοσύνης σαν σωσίβιο. Και τώρα ένα μέρος του την βλέπει ως βαρίδι…Γι΄ αυτό και συστηματικά προσπαθεί να τους απαξιωσει.

Σημείωση : Άρα παραδεχόμαστε όλοι οτι και η «μικρη ομάδα των νέων δικαστών» εχει την δική της «αχίλλειο πτέρνα» . Νοιωθει οτι δεν μπορεί να μπει στο κάστρο ! Και οτι το πολιτικό σύστημα αυτορυθμιζεται δίνοντας ποτέ τον Ακή και ποτέ τον Καρατζαφερη….

Ας μην βαυκαλίζεται κανείς οτι μια «μικρή ομάδα» νέων δικαστών μπορεί να αυτονομηθεί και να φέρει τα πάνω – κάτω. » Διορισμένο γρανάζι″ του συστήματος ειναι και αυτοί που όσο κάνουν καλά την δουλειά των δανειστών θα παίρνουν εύσημα και επαινετικά δημοσιεύματα απο τον ξένο τύπο.

Πολύ φοβάμαι οτι όταν ολοκληρωθεί η αποστολή τους – αργά ή γρήγορα-το μέλλον τους θα ειναι άδηλων όπως όλων των «προθύμων» στους μεγάλους σταθμούς της ιστορίας του τόπου.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Παραπομπή 64 ατόμων για τη σύμβαση ΟΤΕ-Siemens

Την παραπομπή 64 ατόμων για την υπογραφή της σύμβασης 8002 μεταξύ του ΟΤΕ και της Siemens ζητεί με πρότασή του ο εισαγγελέας Εφετών Γαληνός Μπρης, για τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας καθώς και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με την ελληνική Δικαιοσύνη, η μίζα που διακινήθηκε για τη συγκεκριμένη σύμβαση από το 1998 και για πολλά χρόνια αργότερα έφτασε τα 69 εκατομμύρια ευρώ, με πολλά από τα ποσά να έχουν βρεθεί -άλλα, όμως, είναι ακόμα στα αζήτητα. Από τους κατηγορούμενους, οι 19 είναι στελέχη της εταιρείας Siemens, οι 14 μεγαλοστελέχη του ΟΤΕ και αρκετοί συνεργοί.

Σύμφωνα πάντοτε με την εισαγγελική πρόταση, η μίζα που διακινήθηκε για την επίμαχη σύμβαση αντιστοιχούσε σε ποσοστό 8% του καταμετρούμενου όγκου των πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, διακινήθηκαν ποσά δεκάδων εκατομμυρίων μάρκων που κατατέθηκαν είτε σε λογαριασμούς στελεχών της Siemens, είτε σε λογαριασμούς στελεχών του ΟΤΕ, είτε σε συγγενών τους σε πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε κρατηθεί στις γερμανικές φυλακές ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, ενώ ένα από τα μεγαλοστελέχη της Siemens, o Χρήστος Γκαραβέλας, ακόμα αναζητείται.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

CrossFit: H νέα τάση γυμναστικής που ήρθε για να μείνει

Με τους Έλληνες να βάζουν ολοένα και περισσότερο τη γυμναστική στη ζωή τους, εμφανίζονται συνεχώς καινούριοι τρόποι εκγύμνασης. Η νέα τάση γυμναστικής ακούει στο όνομα Crossfit και έχει ήδη κερδίσει μεγάλο μέρος του κοινού. Η HuffPost Greece, μίλησε με τον Μιχάλη Δελή, πιστοποιημένο εκπαιδευτή Crossfit, και αποκάλυψε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς πριν ξεκινήσει.

Τι είναι το CrossFit και γιατί να το επιλέξει κανείς;

Τo CrossFit είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης που χρησιμοποιεί συνεχώς εναλλασσόμενες λειτουργικές κινήσεις (π.χ ένα κάθισμα,μια πίεση ή μια έλξη) σε υψηλή ένταση για να πετύχει τον στόχο του. Στο CrossFit υπάρχει έντονα η έννοια του Fitness. Σκοπός του είναι να σφυρηλατήσει μια ευρεία, γενική και συνολική φυσική κατάσταση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκγύμνασης που ετοιμάζει τους αθλούμενους για οποιαδήποτε φυσική απαίτηση. Το CrossFit έχει αφομοιώσει κινήσεις και δεξιότητες από διάφορα αθλήματα, όπως η ενόργανη, ο στίβος και η άρση βαρών. Δίνει έμφαση στη βελτίωση της συνολικής εικόνας του αθλητή και συνδυάζει όλα τα οφέλη του κλασσικού αθλητισμό, όπως καρδιοαναπνευστική αντοχή, δύναμη, ευλυγισία, ταχύτητα, προσανατολισμό, ευστοχία, ευκινησία και ισορροπία. Όλα τα παραπάνω γίνονται με ένα διασκεδαστικό τρόπο, μακριά από τη ρουτίνα των κλασσικών μορφών γυμναστικής.

Σε τι διαφέρει από άλλες μορφές γυμναστικής;

Με το CrossFit δεν θα βαρεθείς ποτέ. Το πρόγραμμα κάθε ημέρας είναι διαφορετικό και στοχεύει να κάνει τον αθλητή καλύτερο και σε άλλο τομέα κάθε φορά. Η ρουτίνα είναι ο εχθρός της γυμναστικής. Γι' αυτό και η φιλοσοφία μας στον τρόπο εκγύμνασης διαφέρει από αυτή του κλασσικού γυμναστηρίου. Αντί για μακροχρόνια αερόβια προγράμματα, εκτελούμε μικρά σε διάρκεια αλλά υψηλά σε ένταση με την ανάλογη επιβάρυνση σε κάθε άσκηση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Σε αντίθεση με το κλασσικό γυμναστήριο, που γυρίζεις από μηχάνημα σε μηχάνημα, κάνεις ένα σετ και κουβεντιάζεις με το διπλανό σου, το Crossfit χρειάζεται, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, να κινείσαι συνεχώς. Αυτό το συνεχές στρες που δέχονται οι μύες και το έργο που παράγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι που αναγκάζει το σώμα να προσαρμοστεί και να λάβει όλα τα οφέλη της άσκησης. Το κλειδί στο Crossfit είναι η ένταση και σε ένα συμβατικό γυμναστήριο είναι εύκολο να «κλέψει» κανείς επαναλήψεις και να κάνει μεγάλα διαλείμματα. Η προπόνηση του Crossfit είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που ωθεί να ξεπεράσεις τα όρια και να γίνεις καλύτερος. Τα Crossfit boxes δημιουργούν τη δική τους μικρή κοινωνία. Επειδή οι προπονήσεις γίνονται σε γκρουπ, οι συναθλητές και οι προπονητές ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια και βοηθούν να ξεπεράσεις τα όρια και να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου,χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο τελευταίος νιώθει άσχημα. Πάντα ο τελευταίος παίρνει τα περισσότερα χειροκροτήματα. Όλοι έχουν τον ίδιο στόχο και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον.

crossfit

Η σημασία των προπονητών

Η παρουσία προπονητών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε όλη τη διαδρομή πρέπει να έχεις καθοδήγηση από άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους προπονητές που θα σε διδάξουν τη σωστή τεχνική, θα σε πιέσουν όσο πρέπει και θα σε προφυλάξουν από τυχόν τραυματισμούς. Το κύριο μέλημά μας είναι να δεις διαφορά στο σώμα σου και να το διασκεδάσεις αλλά κυρίως να μην τραυματιστείς.

Για ποιους είναι το Crossfit;

Για όλους! Το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να το εκτελέσει κάποιος που δεν έχει αθληθεί ποτέ, ένας μέτριος ασκούμενος και ένας επαγγελματίας αθλητής. Η διαφορά είναι ότι ο καθένας δουλεύει στη δική του ένταση και με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άσκηση, πάντα με την καθοδήγηση του προπονητή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος δεν μπορεί να εκτελέσει μία άσκηση, οι προπονητές θα του δώσουν μία εναλλακτική που θα έχει τον ίδιο στόχο και αποτέλεσμα. Οι επιλογές είναι πολλές, αρκεί ο αθλούμενος να είναι έτοιμος να ιδρώσει.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών;

Σε σχέση με άλλες μορφές άσκησης το Crossfit έχει μικρό ποσοστό τραυματισμών. Οι τραυματισμοί δεν προέρχονται από τις ασκήσεις αλλά από την κακή τεχνική στην εκτέλεση που οφείλεται σε κακό coaching. Είναι σημαντικό να επιλέξει κανείς, ένα πιστοποιημένο Crossfit box και να εκτελεί τις ασκήσεις βάσει των οδηγιών των προπονητών.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Το «δάνειο» που «έκαψε» τον Καρατζαφέρη, η έρευνα του ΣΔΟΕ και ο… γιατρός

Του Πέτρου Κουσουλού

Ο τρόπος με τον οποίο πιάστηκε στην «φάκα» ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, περιγράφεται με λεπτομερή τρόπο στο πολυσέλιδο πόρισμα των εισαγγελέων Διαφθοράς, κυρίας Πόπης Παπανδρέου και Αντώνη Ελευθεριάνου που αποκαλύπτει το ereportaz.

Την ίδια στιγμή οι Αρχές και συγκεκριμένα οι Οικονομικοί Εισαγγελείς αναμένεται να ερευνήσουν (ωε ξεχωριστή υπόθεση) την εμπλοκή γνωστού ιατρού μεγαλου ιδιωτικού θεραπευτηρίου των Αθηνών στον λογαριασμό του οποίου κατέληξαν 300.000 ευρώ. Ως αιτιολογία αναφέρθηκε ότι αποτελούσε αιτήσιο μπόνους για μεσιτικές υπηρεσίες που παρείχε στους επιχειρηματίες στη Βουλγαρία! 

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κυκλώνεται και από το ΣΔΟΕ λόγω εικονικών τιμολογίων που είχαν βρεθεί στον τηλεοπτικό σταθμό. Την υπόθεση είχε αποκαλύψει παλαιότερα το ereportaz.gr 

«Δεν δικαιολογείται το δάνειο»

karatzaferis

Στο πόρισμά τους οι εισαγγελικοί λειτουργοί εξηγούν την εμπλοκή του πολιτικού με την KESTREL και τους επιχειρηματίες Κομνόπουλο και Τσάτσο. Το  «λάθος» που χτύπησε καμπανάκι ήταν η μεταφορά ποσού ύψους 150.000 ευρώ από την Malwern στους λογαριασμούς της CATALINA LTD. Ως αιτιολογία αναφέρεται η τελευταία δόση αποπληρωμής δανείου που φέρεται να είχε πάρει ο Αλέξανδρος Τσάτσος από τον Γ. Καρατζαφέρη. Το υπόλοιπο ποσό είχε αποπληρωθεί τον Νοέμβριο του 2007 με δυο άλλα εμβάσατα από την εταιρία Premium Properties συνολικού ύψους 1.5 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο οι εισαγγελείς αναφέρουν στο πόρισμά τους ότι η πραγματική αιτία μεταβίβασης του ποσού δεν προκύπτει από κάπου.

Τα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές πήραν στα χέρια τους τον πλήρη φάκελο του πολιτικού όπου μέσα -μεταξύ άλλων- υπήρχε και το έγγραφο αξιολόγησης του πολιτικού αρχηγού στο οποίο αναφέρεται ότι εκτός από καταθέσεις και ομόλογα, ο Γ. Καρατζαφέρης διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία υπολογίζεται σε περίπου 20.000.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα ακίνητο και ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, δυο επιχειρηματικά ακίνητα (γραφεία και έδρα τηλεοπτικού σταθμού) επί των οδών Καλλιρόης και Πραξιτέλους στην Καλλιθέα, ενώ εντύπωση προκαλεί η αναφορά σε θερινή παραθεριστική κατοικία στην Αγία Μαρίνα η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 6.000.000 ευρώ. Τέλος στον ίδιο φάκελο αναφέρεται και η κατοχή διαμερίσματος στις Βρυξέλλες που φέρεται να αποκτήθηκε το 1999.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση της επιτροπής της Βουλής η υπόθεση του Γ. Καρατζαφέρη παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης καθώς ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ θα ελεγχθεί από εισαγγελέα Εφετών για ανειλικρινή δήλωση Πόθεν Έσχες και κατοχή offshore εταιρίας. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι τα εμβάσματα δεν αφορούν μίζες και κάνει λόγο για επίθεση την οποία δέχεται εξαιτίας της πολιτικής στάσης που κράτησε απέναντι σε Τρόικα και Αμερικανούς επαναλαμβάνοντας την φράση «έχουν γνώση οι φύλακες».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι εισαγγελείς στο πόρισμά τους δεν εμπλέκουν τον Γ. Καρατζαφέρη με την υπόθεση της μίζας των Super Puma (για την υπόθεση αυτή κατηγορούνται οι δυο επιχειρηματίες και τρια πρώην στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας) αναφέροντας απλά (στο διαβιβαστικό προς τη Βουλή) ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πρέπει να ελεγχθεί για τις offshore.

super_puma4

Και γιατρός-μεσίτης

Από τον έλεγχο των εμβασμάτων προέκυψε όμως και η εμπλοκή ενός πολύ γνωστού γιατρού, διευθυντή καρδιολογικής κλινικής γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας.

Στο εισαγγελικό πόρισμα καταγράφεται ότι από την εταιρία Μalwern των κατηγορούμενων επιχειρηματιών Κομνόπουλου-Τσάτσου, ανάμεσα στα άλλα εμβάσθηκαν και 300.000 ευρώ τα οποία κατέληξαν σε προσωπικό λογαριασμό του γιατρού Σ.Ρ στην Ελβετία. Η αποστολή των χρημάτων πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 2010, με την αιτιολογία ότι πρόκειται για ετήσιο μπόνους που δικαιούνταν επειδή ασκούσε μεσιτικές εργασίες εκ μέρους των επιχειρηματιών στην Βουλγαρία!

Συγκεκριμένα εμφανίζεται να ενεργεί ως «ενδιάμεσος» σε θέματα επενδύσεων σε ακίνητα. Πάντως από την έρευνα δεν προέκυψε να υπάρχει σχετική έγγραφη συμφωνία για την συνεργασία αυτής καθώς όλα έγιναν «δια χειραψίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιατρός εντοπίσθηκε μέσω της διεύθυνσης κατοικίας η οποία είναι η ίδια με εκείνη του Κομνόπουλου. Η συγκεκριμένη υπόθεση παραπεμθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, κ. Παναγιώτη Αθανασίου, για περαιτέρω έλεγχο.

πηγη

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ασυνήθιστα… Χριστούγεννα στην Αυστρία

Ασυνήθιστα για εμάς, συνηθισμένα για Αυστριακούς και Βαυαρούς, τα έθιμα που αναβιώνουν κάθε Χριστούγεννα, κάθε άλλο παρά Χριστούγεννα θυμίζουν!


81805-183007

Φορώντας κέρατα, προβιές και φρικιαστικές μάσκες, κάτοικοι της Αυστρίας, της Βαυαρίας και όχι μόνο, αναπαριστούν τον δαίμονα Krampus. Πρόκειται για αλπικό έθιμο, στο οποίο οι πηγές αποδίδουν παγανιστικές καταβολές, ενώ στην χριστιανική παράδοση ο Krampus είναι ο κακός φίλος St Nikolai, του Ευρωπαίου Άγιου Βασίλη.

81805-183006

Η συμμετοχή των γυναικών στο ίδιο έθιμο είναι πολύ μικρότερη και περιλαμβάνει αναπαράσταση μυθολογικών γυναικείων θεοτήτων της γονιμότητας.

81805-183008

81805-183009

Στην τοπική παράδοση, ο Krampus απαγάγει τα άτακτα παιδιά. Ωστόσο, το… έθιμο περιορίζεται σε τρομακτικά τρικ και ένα φεστιβάλ – παρέλαση που καταλήγει σε black metal party. Η αναβίωση του εθίμου δέχεται ισχυρή κριτική από ψυχολόγους και δασκάλους -λογικό και αναμενόμενο- ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις 24/11 με 5/12 με κύρια πόλη την Klagenfurt.

81805-183010

Πηγή: Athens Voice


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Φοιτητές άδειασαν σακούλες με σκουπίδια «πάνω» στον αντιπρύτανη

Φοιτητές άδειασαν σακούλες με σκουπίδια «πάνω» στον αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνη Καλοκαιρινό, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στους χώρους του πανεπιστημίου.

Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία, οι φοιτητές συγκέντρωσαν δύο σακούλες με σκουπίδια από το χώρο του Ιδρύματος, και τις άδειασαν στο γραφείο του αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση, από πλευράς καθαριότητας, στους χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι φοιτητές, διαμαρτύρονται ακόμη και για τις τελευταίες ενέργειες του πρύτανη, Θεόδωρου Φορτσάκη, και την άρνηση του να συναντηθεί με τους φοιτητικούς συλλόγους, κατά τη διάρκεια της σημερινής παράστασης διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ενωση Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ - Ανακοινωση

Το Δ.Σ. της Ένωσης σε συνεδρίαση που είχε στις 21/11/2014 αποφάσισε τη συμμετοχή των εργαζομένων για τις κινητοποιήσεις που κήρυξε η ΓΣΕΕ στις 27/11/2014 ημέρα Πέμπτη , με ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από έναρξη βάρδιας  έως 9:00 και από 21:00 έως τη λήξη βάρδιας.
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!