EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Περίπου 30 δισ. ελληνικών ομολόγων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της ΕΚΤ

Περίπου 30 δισεκ. ευρώ ελληνικών ομολόγων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ εξέλιξη που προφανώς είναι θετική καθώς θα προσφέρει ρευστότητα περίπου 24 δισεκ. ευρώ κατ΄ εκτίμηση.

Η απόφαση της ΕΚΤ να εντάξει την Ελλάδα σε πρόγραμμα αγοράς ομολόγων υπό όρους επιβεβαιώνει πλήρως το www.bankingnews.gr το οποίο έγκαιρα είχε αναφέρει ότι η ΕΚΤ δεν θα αποκλείσει την Ελλάδα αλλά θα θέσει ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη μνημονίου.

Ο Draghi της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων αρκεί να υπάρχει συμφωνία – πρόγραμμα με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι οι αγορές των ελληνικών ομολόγων θα ξεκινήσουν από τον Ιούλιο.

Ωστόσο αν η Ελλάδα επιτύχει συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ νωρίτερα είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει νωρίτερα η αγορά κρατικών ομολόγων.

Η απόφαση της ΕΚΤ είναι θετική για την Ελλάδα ωστόσο τα 30 δισεκ. δεν αποτελούν τόσο μεγάλο όφελος όσο παρουσιάζονται.

Σίγουρα θα δώσουν ρευστότητα στο σύστημα αλλά π.χ. το όφελος άλλων χωρών είναι πολλαπλάσιο.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι η ΕΚΤ έδωσε πολιτικό bonus στον ΣΥΡΙΖΑ και η απόφαση του Draghi αποτελεί ταφόπλακα στα σενάρια καταστροφής.

Η ΕΚΤ έθεσε όρους αλλά δεν απέκλεισε, έβαλε κριτήρια αλλά έδωσε ευκαιρία και άφησε το παράθυρο των ευκαιριών ανοικτό.

Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η στάση της ΕΚΤ ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει.
Δίνει χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί η ΕΚΤ και αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι δεν θα ακολουθήσουν στρατηγική ακροτήτων για την Ελλάδα, όπως πολλοί είχαν καλλιεργήσει.

Τι ανακοίνωσε η ΕΚΤ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, συνολικής αξίας ύψους 1,1 τρισ. ευρώ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαίωσε ο διοικητής της ΕΚΤ, Mario Draghi, υπό μια σαφή προϋπόθεση: Η χώρα να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα.
Ωστόσο, ενώ το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2015, ο Mario Draghi δήλωσε ότι οι αγορές ελληνικών ομολόγων μπορούν να ξεκινήσουν από τον Ιούλιο του 2015.

«Δεν υπάρχει κανένας ειδικός κανόνας για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν κάποιες συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιηθούν», ανέφερε ο Mario Draghi.

«H συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ μπορεί να ξεκινήσει από τον Ιούλιο», τόνισε, όμως, στη συνέχεια.

Ανακοινώνοντας την έναρξη του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ, από τον Μάρτιο του 2015, ο Draghi κατέστησε σαφές ότι για αγορές ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, οι χώρες θα πρέπει να βρίσκονται σε πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε πως θα προβλέπονται επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας για τα κρατικά ομόλογα των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις της ΕΚΤ, όπως τις παρουσίασε ο Mario Draghi, είναι οι εξής:
- H EKT θα αγοράζει τίτλους (ιδιωτικού και κρατικού τομέα) ύψους 60 δισ. ευρώ μηνιαίως.

- Τον Μάρτιο του 2015 θα ξεκινήσει η αγορά κρατικών ομολόγων υπό επενδυτικό βαθμό.

- Οι αγορές ομολόγων θα γίνονται κανονικά για τα ομόλογα που διαθέτουν επενδυτική αξιολόγηση (investment grade), ενώ για εκείνα που δεν διαθέτουν (όπως τα ελληνικά ομόλογα) τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη προγράμματος από την ΕΕ και το ΔΝΤ.

- Οι αγορές κρατικών ομολόγων θα καθορίζονται από τη συμμετοχή της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

- Η ΕΚΤ θα αγοράζει ομόλογα λήξης από 2 έως 30 ετών.

- Το πρόγραμμα αγοράς τίτλων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της ΕΚΤ θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2016.

- Βελτίωση των όρων χορήγησης φθηνής ρευστότητας προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες (TLTROs).

Το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα στηρίξει την οικονομία της Ευρωζώνης, ανέφερε ο κεντρικός τραπεζίτης, παρουσιάζοντας τις αποφάσεις της ΕΚΤ.
Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη έχουν επιδεινωθεί, προειδοποίησε ο Mario Draghi, για να τεκμηριώσει την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων.

TLTROs
- Αλλάζει η τιμολόγηση των έξι στοχευμένων ενεργειών μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs).
- Το επιτόκιο που θα ισχύσει για τα μελλοντικά LTROs θα είναι ίσο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Aναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Διεύρυνση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (assets), που θα περιλαμβάνει αγορά τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση (ΑBS) και καλυμμένων ομολογιών.
Στο πλαίσιο αυτού του διευρυμένου προγράμματος, οι συνδυασμένες μηνιαίες αγορές τίτλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα ανέλθουν στα 60 δισ. ευρώ.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς τίτλων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, θα βρίσκεται σε εφαρμογή μέχρι να σημειωθεί προσαρμογή του πληθωρισμού, ώστε να είναι συνεπής με τον στόχο του κάτω, αλλά πλησίον του 2%.
Τον Μάρτιο του 2015, το Ευρωσύστημα θα αρχίσει να αγοράζει τίτλους επενδυτικού βαθμού που εκδίδονται από κυβερνήσεις της Ευρωζώνης στη δευτερογενή αγορά.
Το ύψος τους θα εξαρτάται από τη συμμετοχή της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Ορισμένα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση των χωρών που βρίσκονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος προσαρμογής της ΕΕ και του ΔΝΤ.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να μεταβάλλει την τιμολόγηση των έξι στοχευμένων ενεργειών μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs).
Επομένως, το επιτόκιο που θα ισχύσει για τα μελλοντικά TLTROs θα είναι ίσο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, αφαιρώντας έτσι το σημείο του spread ύψους 10 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο MRO που εφαρμόστηκε στα δύο πρώτα TLTROs.

3) Η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0,05%.

bankingnews.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID