EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Πώς μας έβαλαν ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ στον μνημονιακό εφιάλτη

Γράφει ο Γιώργος Χρηστοφορίδης, υποψήφιος με τους ΑΝΕΛ στην Α” Πειραιά: Τελικά, έχετε σκεφτεί πώς άρχισαν όλα;  

Η επίσημη προπαγάνδα μάς λέει ότι το 2009 τα δημοσιονομικά της χώρας υπέστησαν καθίζηση με τεράστια ελλείμματα. Οι αγορές αντέδρασαν με την ύψωση των επιτοκίων δανεισμού σε απαγορευτικά επίπεδα για το ελληνικό κράτος.

Έτσι δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να καταφύγουμε ως χώρα στο ΔΝΤ και τον μηχανισμό στήριξης από την ευρωζώνη προκειμένου να βρούμε τα δανεικά που χρειαζόμασταν. Και το παραμύθι λήγει με το γνωστό: που θα βρίσκαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, αν δεν το κάναμε;
Υπάρχει έστω και ψήγμα αλήθειας σε όλα αυτά; Ούτε στο ελάχιστο.

Η αλήθεια για το 2009

Ας δούμε ποια ήταν η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το 2009. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της «Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος 2009″. Τα αμφισβητεί κανείς;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για το 2009 προϋπολογίζαμενα δανειστούμε συνολικά 40,7 δισ. ευρώ. (35,6 δις. ευρώ για τον τακτικό προϋπολογισμό και 5,1 δισ. ευρώ για τις δημόσιες επενδύσεις).
Απολογιστικά, όμως, τα πιστωτικά έσοδα (δανεισμός τρέχοντος έτους) για το 2009 ανήλθαν στο ποσό των 105,2 δισ. ευρώ (από τα 40,7 που μας έλεγαν). Δανειστήκαμε 97,9 δισ. ευρώ για τον τακτικό προϋπολογισμό και άλλα 7,3 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων. 

Το συνολικό ποσό των 105,2 δισ. ευρώ αντιστοιχούσε στο 44,3% του ΑΕΠ!

Όπως προκύπτει, τα πιστωτικά έσοδα παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά 64,5 δισ. ή 158,3%, που οφείλεται στην έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων, στη βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση, στην έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα και στην έκδοση ομολογιακών δανείων για τη χρηματική ενίσχυση των τραπεζών, για τις οποίες δεν υπήρχε καθόλου πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό, καθώς επίσης και στην έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία η απόκλιση από τις προβλέψεις ανέρχεται σε 18,7 δισ. ευρώ. Συνολικώς δε ο δανεισμός αυξήθηκε έναντι του προηγουμένου οικονομικού έτους κατά 35,7 δισ. ευρώ!

«Και εγώ γιατί δεν ενημερώθηκα για αυτά;» αναρωτιέται ο πολίτης. Μα, γιατί για το δανεισμό αποφασίζει αυθαίρετα η εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς κανενός είδους έλεγχο. Δεν υπόκειται σε έγκριση κανενός αντιπροσωπευτικού οργάνου της πολιτείας, όπως π.χ. της Βουλής ή κάποιου δικαστικού. Καταγράφεται απλά μια πρόβλεψη νέου δανεισμού στον εκάστοτε νέο προϋπολογισμό, που καταθέτει η κυβέρνηση και εγκρίνεται «πακέτο» με αυτόν. Από κει και πέρα, η κυβέρνηση λειτουργεί σαν να έχει λευκή επιταγή. Γράφει κατά το δοκούν το ποσό που θέλει να δανειστεί και προχωρεί χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.

Γιατί λοιπόν να είναι υπόλογος ο ελληνικός λαός για κάτι που δεν ρωτήθηκε ποτέ και για δανεισμό που δεν ενέκρινε ποτέ, έστω και έμμεσα δια του κοινοβουλίου; Γιατί να μην είναι υπόλογη η ίδια η κυβέρνηση, που ενεργεί δανεισμό κατά το δοκούν; Ιδίως όταν το κράτος αδυνατεί να πληρώσει και οδηγείται σε χρεοκοπία, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια;

Το πόσο σημαντικό είναι αυτό το σημείο, φαίνεται και από την παρατήρηση της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αναφέρει: «Από τα προεκτεθέντα στοιχεία του Κρατικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2009 διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων, όσο και ως προς το σκέλος των δαπανών. Τούτο δεν συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 2 του Συντάγματος και 5 παρ. 2 και 8 παρ. 2 του Ν. 2362/1995, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον Προϋπολογισμό και στον Απολογισμό και, σε περίπτωση που τα πραγματοποιούμενα έσοδα ή έξοδα αποκλίνουν σημαντικά από τις προβλέψεις, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή συμπληρωματικός ή διορθωτικός Προϋπολογισμός προς ψήφιση, συνοδευόμενος από προσωρινό Απολογισμό του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος.» (σ. 64)

Έκανε κάτι τέτοιο καμιά κυβέρνηση; Ποια είναι αυτή; Καμιά. Ποτέ.

Επομένως, με βάση το Σύνταγμα της χώρας και τους ισχύοντες νόμους, οι προϋπολογισμοί υπό εκτέλεση, που παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις, είναι παράνομοι. Όπως και ο νέος δανεισμός, που υπερβαίνει πάντα τις αρχικές προβλέψεις. Οι κυβερνήσεις αγνοούν τις επιταγές του Συντάγματος και του νόμου, γιατί δεν θέλουν να δίνουν λογαριασμό στη Βουλή. Έστω κι αν την ελέγχουν. Γι” αυτό και προτιμούν το σκοτάδι…

77% από τα νέα δανεικά… εξοφλούν τα παλιά!

Σημαντικό μέρος του νέου δανεισμού εκείνης της χρονιάς (2009) αφορούσε σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ήτοι στην έκδοση εντόκων γραμματίων στον ιδιωτικό τομέα διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, σε βραχυπρόθεσμους τίτλους (ECP) διάρκειας μερικών εβδομάδων, καθώς και σε βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση, αντιπροσωπεύοντας το 39,2% του συνόλου, ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός κάλυψε το 60,8% των πιστωτικών εσόδων και προήλθε κυρίως από την έκδοση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Τι κάλυψε αυτός ο νέος δανεισμός;
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι κατά το οικονομικό έτος 2009 πληρώθηκε για την εξυπηρέτηση του συνολικού Δημοσίου Χρέους (Χρέους του Δημοσίου και Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων) ποσό 81,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή, από τον συνολικό δανεισμό των 105,2 δισ. ευρώ, το 77,3% πήγε στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους! Αν τα αφαιρέσουμε αυτά (81,3), μένουν άλλα 23,9 δισ. ευρώ. Αυτά πού πήγαν; «Προφανώς, στο δημοσιονομικό έλλειμμα», θα πει κανείς….

Το εισπρακτέο υπόλοιπο

Εξαιρουμένων των πιστωτικών εσόδων και μετά την αφαίρεση των διαγραφών, τα βεβαιωθέντα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 89,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, όμως, τελικώς εισπράχθηκαν μόνο 50,6 δισ. ευρώ (απόκλιση 56,8%).

Η διαφορά ανάμεσα στα βεβαιωθέντα έσοδα και στα εισπραχθέντα, αποκαλείται «εισπρακτέο υπόλοιπο» [σημείωση 1] και έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας του κρατικού προϋπολογισμού. Το εισπρακτέο υπόλοιπο ενός οικονομικού έτους μεταφέρεται στο επόμενο κι έτσι συσσωρεύεται.

Σημειώνουμε ότι το 2009 το εισπρακτέο υπόλοιπο ήταν 33,5 δισ. ευρώ. Και θυμίζουμε ότι το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 16,7 δισ. ευρώ! Αυτό που ΕΚΑΝΕ μονόδρομο την ένταξή μας στο ΔΝΤ. Και τώρα, δείτε νούμερα και αναρωτηθείτε: «Θα μπορούσε να καλυφθεί το πρωτογενές αυτό έλλειμμα χωρίς νέα δανεικά;» Και βέβαια θα μπορούσε, αν η κυβέρνηση του ΓΑΠ έβαζε τα δυνατά της να εισπράξει έστω μέρος του εισπρακτέου υπολοίπου, αντί να κάνει τα πάντα τους τελευταίους 3 μήνες, προκειμένου να φουσκώσει το έλλειμμα εκείνης της χρονιάς, όσο προλάβαινε.

Για να δείτε πόσο προκλητική ιστορία είναι αυτό το «εισπρακτέο υπόλοιπο», το οποίο κανείς δεν έκανε τον κόπο να το κυνηγήσει, μπορούμε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι οι προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές υπέρ του δημοσίου ανέρχονταν το 2009 σε 10,3 δισ. ευρώ! Τι σημαίνει αυτό το ποσό; Ότι το ελληνικό δημόσιο δεν εισπράτει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και χρηματικά ποινές. Ιδίως από μεγάλους παραβάτες. Είναι μια από τις εξυπηρετήσεις, που εκτελεί όλα αυτά τα χρόνια το πολιτικό προσωπικό της χώρας προς τους ολιγάρχες και τους ημέτερους.

Δεν υπήρχε (ούτε υπάρχει) κανένας μονόδρομος

Θα μπορούσαν να εισπραχθεί έστω μέρος αυτού του εισπρακτέου υπολοίπου μέσα στο 2009; Σίγουρα ΝΑΙ. Όμως, οι κυβερνήσεις έχουν σαν πρακτική να χρησιμοποιούν τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις προς το δημόσιο ως μέρος της πελατειακής τους σχέσης με διάφορα κυκλώματα. Έτσι, λοιπόν, για να μην βάλουν χέρι σ” αυτά τα κυκλώματα για την είπραξη έστω του μεγαλύτερου μέρους των προστίμων και των χρηματικών ποινών, καθώς και στις οφειλές των μεγαλοεργολάβων, οι κυβερνήσεις επέλεξαν να προστρέξουν στον υπέρογκο δανεισμό.

Από το εισπρακτέο υπόλοιπο των 33,5 δις ευρώ, θα μπορούσε άνετα να εισπραχθεί τουλάχιστον το μισό μέσα στο 2009 και να μην βάλουμε τη χώρα στο ΔΝΤ. Λύση υπήρχε. Και άρα, μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα, πλέον, να πούμε ότι η ένταξή μας στο ΔΝΤ δεν ήταν καθόλου μονόδρομος. 

Ήταν επιλογή. Ήταν απόφαση. Να το ξεκαθαρίσουμε… (ειδικά, για τους ανεκδιήγητους ψηφοφόρους του Γιωργάκη, που ΔΥΣΤΥΧΩΣ ψηφίζουν και για τα δικά μας παιδιά).

Όμως, για να μην επιβαρυνθούν οι τραπεζίτες, οι ολιγάρχες και τα επιχειρηματικά κυκλώματα, που νέμονται την κυβέρνηση και τα κυβερνόντα κόμματα, προτιμήθηκε ως «σωτηρία» ο νέος υπέρογκος δανεισμός. Έτσι, έφτασε το δημόσιο χρέος το 2009 στα 298 δισ. ευρώ και προετοιμάστηκε η χώρα να τεθεί υπό την κατοχή των δανειστών της. Κι όλα αυτά μόνο και μόνο για συγκαλύψουν οι κυβερνώντες τα δικά τους ανομήματα και τη διαπλοκή τους με τα συμφέροντα που νέμονται το δημόσιο επί δεκαετίες.

Σημείωση 1: Η ψαλίδα αυτή του εισπρακτέου υπόλοιπου εμφανίστηκε ουσιαστικά με την είσοδο της χώρας στο ευρώ. Μέχρι και την ένταξή μας στο κοινό νόμισμα, ο βαθμός είσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων ανερχόταν στο 95% των βεβαιωθέντων. Από τότε και μετά, όμως, ο βαθμός είσπραξης άρχισε να πέφτει ραγδαία.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Κράξιμο Κουκουλόπουλου από μαθητές … ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το kozan.gr, ένας από τους μαθητές τον ρώτησε τον λόγο που επισκέφθηκε το σχολείο του, αποδοκιμάζοντάς τον που ψήφισε τα μνημόνια 
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι διαμαρτυρίες μιας κυρίας, μαθήτριας, η οποία τον κατηγόρησε ότι η επίσκεψή του εντάσσεται στο πλαίσιο του προεκλογικού του αγώνα.
Ο κ. Κουκουλόπουλος υποστήριξε πως με τα σχολεία της πόλης έχει βιωματική σχέση, έχοντας υπάρξει 19 χρόνια δήμαρχος και κατά συνέπεια, δεν θα ζητήσει άδεια από κανέναν για να μπει σε αυτά και ειδικά στο ΕΠΑΛ, που σε ώρα μαθήματος, έχει έρθει περισσότερες από 10 φορές κατά το παρελθόν.
Κάποιοι μαθητές συνέχισαν να διαμαρτύρονται διότι δεν ερωτήθηκαν, σε μια σχολική εκδήλωση (κοπή πίτας), αν είναι καλοδεχούμενος ο κ. Κουκουλόπουλος και οποιοσδήποτε από τον πολιτικό χώρο.
Το λόγο έλαβε αργότερα ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει γιατί προσεκλήθη ο κ. Κουκουλόπουλος.
        

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πως εξαπατήθηκαν από τις τράπεζες 75 χιλιάδες δανειολήπτες

Χιλιάδες προσφυγές θα κατατεθούν τις επόμενες μέρες στα δικαστήρια εναντίον των συστημικών τραπεζών από τους 75 χιλιάδες δανειολήπτες, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤPP, οι οποίοι βρίσκονται στον αέρα, μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να αφήσει ελεύθερη την ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ.

Της Ντίνας Καράτζιου

Παράλληλα η θηλιά στο λαιμό των πολιτών που πήραν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, μπήκε ήδη στην προεκλογική αρένα και ήδη ανακοινώθηκαν «ρυθμίσεις», μετεκλογικά από τη ΝΔ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το πρόγραμμα της νέας σεισάχθειας θα συμπεριλάβει και τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα.

     Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, από χθες δημοσιοποιούνται στα μίντια αναλύσεις και απόψεις οικονομολόγων, και νομικών για το ζήτημα που αφορά τους 75 χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται στον αέρα.

Το  TPP δίνει βήμα στους τους δανειολήπτες, να εξηγήσουν πως παγιδεύτηκαν από τις τράπεζες και σήμερα, δέχονται τεράστια επιβάρυνση, καθώς βλέπουν ότι το άληκτο κεφάλαιό τους, να είναι πιο υψηλό, από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν δανειστεί από τις τράπεζες! Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια συναφθεί μεταξύ 2006-2009.

   Η πρόεδρος του  συλλόγου Δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο Λ. Μαθιουδάκη,  λέει στο ΤPP, ότι με τις «με τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη, θα διεκδικηθεί από τους δανειολήπτες να επαναπροσδιοριστούν τα δάνεια με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης, να συμψηφιστούν τα μέχρι τώρα καταβληθέντα, και στη συνέχεια να προκύψει ένα νέο άληκτο κεφάλαιο».

Όπως εξηγεί, η κ. Μαθιουδάκη:
«Η πληροφόρηση των τραπεζών ήταν αθέμιτη, ελλιπής και στόχευε να δώσει στα δάνεια αυτά χαρακτήρα απλού στεγαστικού δανείου με δέλεαρ το χαμηλό επιτόκιο (λόγω libor), ενώ τα δάνεια σε συνάλλαγμα είναι δάνεια που προσομοιάζουν με επενδυτικά προϊόντα  υψηλού κινδύνου και άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά συναλλάγματος ! Οι τράπεζες προέβαλλαν τα ευεργετικά σημεία της σύμβασης  και απέκρυπταν από τους δανειολήπτες ότι σε μακροχρόνια βάση (20-30 χρόνια) πρέπει να αντιμετωπίσουν τις  θύελλες της νομισματικής αγοράς η οποία  θα πλήξει μόνον αυτούς  γιατί  οι ίδιες «κλείδωσαν» (με πιστωτικά παράγωγα ή ασφάλιση) τα ποσά  συναλλάγματος αυτών των δανείων», εξηγεί.

  Ο σύλλογος δανειοληπτών, τονίζει επίσης, ότι προέβαλαν  το «κερασάκι» της χαμηλής δόσης στο δάνειο με ρήτρα Ελβετικού φράγκου, διαβεβαιώνοντας τους ανυποψίαστους δανειολήπτες ότι η ισοτιμία CHF/ΕΥΡΩ θα έχει μικρές διακυμάνσεις στα επόμενα ..20-30 χρόνια λόγω του διεθνούς  νομισματικού κύρους  του  ευρώ και της σταθερότητας του ελβετικού φράγκου! Επέμεναν δε πως η ωφέλεια από το χαμηλό επιτόκιο υπερισχύει της ζημίας από τη διακύμανση της ισοτιμίας (η οποία την περασμένη 5ετία ήταν  ασήμαντη !).

Αναφέρουν επίσης, ότι οι «οι τράπεζες χορηγούσαν τα στεγαστικά δάνεια φροντίζοντας να μετακυλύουν σε κάποιο σημείο της σύμβασης το συναλλαγματικό κίνδυνο στο δανειολήπτη, για να το επικαλούνται σήμερα  ως προσυμβατική ενημέρωση! Και να ισχυρίζονται ότι η σύμβαση πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία και με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη χωρίς την καθοδήγηση, προτροπή και συμβουλή της τράπεζας. Έτσι αντιλαμβάνονται και τηρούν τη προσυμβατική ενημέρωση και τα μέτρα αντιστάθμισης κατά την ΠΔ ΤτΕ 2501/2002», αναρωτιούνται.

Μάλιστα,  τονίζουν, ότι «οι τράπεζες επιστράτευσαν (με το αζημίωτο) παντός είδους μεσολαβητές-συμβουλάτορες (λογιστές ,δικηγόρους, ασφαλιστές ακόμα και εμπόρους αυτοκινήτων (!))για να προωθήσουν παντί τρόπω τα στεγαστικά  πρώτης γραμμής: τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο! Αυτοί ήταν οι μόνοι ακατάλληλοι για να προωθούν δάνεια σε συνάλλαγμα! Ήταν η εποχή που έμπαινες στην τράπεζα για δάνειο και σού έλεγαν «Ελβετικό φράγκο». Αν είχες ήδη  άλλο δάνειο σε €, το μετέτρεπαν κι αυτό. Εξ ού και το γνωστό διαφημιστικό γνωστού πρωτοστατήσαντος πιστωτικού ιδρύματος: «Ονειρεύεσαι ένα δικό σου σπίτι…[..] Το ευέλικτο Στεγαστικό swiss σας εξασφαλίζει χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο με τη σιγουριά του Ελβετικού νομίσματος..
»

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν επίσης, ότι οι τράπεζες είναι υπόλογες στη Δικαιοσύνη, γιατί:

-Κερδοσκόπησαν ωθώντας  το κόσμο στη σύναψη δανείων σε chf  ρίχνοντάς τους στάχτη στα μάτια με το «πρόγραμμα προστασίας της δόσης» αντί να δώσουν μέτρα, κόστος και μεθόδους αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου.

-Δεν έδωσαν ως όφειλαν, ειδική, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για το μέγεθος και τις συνέπειες του νομισματικού κινδύνου σε μακροχρόνια βάση, ούτε τις μεθόδους και το κόστος αντιμετώπισής του.

-Δεν τήρησαν κατά την παροχή των συγκεκριμένων δανείων τις προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις τους. Ουδείς δανειολήπτης  θα επέλεγε να συνάψει δάνειο σε chf αν είχε ενημερωθεί πλήρως ,ειδικώς και εμπεριστατωμένως για τους κινδύνους από τους αρμόδιους πιστοποιημένους υπαλλήλους .

-Την επίμαχη όμως περίοδο η τράπεζα  δεν διέθετε  υπαλλήλους με επαγγελματική επάρκεια τύπου Β1.Καρπώνονται σήμερα εκτός από τους νόμιμους τόκους, τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ισοτιμίας με την οποία οι δανειολήπτες καταβάλουν τη μηνιαία δόση, και της ισοτιμίας με την οποία οι ίδιες ασφάλισαν με χρηματοπιστωτικά μέσα τα ποσά αυτών των δανείων  κατά το χρόνο εκταμίευσής τους.

-Επιπρόσθετα, οι τράπεζες εξακολουθούν  να καρπώνονται τη προμήθεια αγοράς του ελβετικού φράγκου σε κάθε μηνιαία καταβολή της δόσης. Και η διαφορά: υψηλή τιμή αγοράς- χαμηλή τιμή πώλησης επιβαρύνει τον δανειολήπτη.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τεκμήρια… παγίδες

Μπορεί οι εξαγγελίες για κατάργηση των τεκμηρίων να έγιναν, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιβαρύνσεις ακόμα και στην περίπτωση που εμφανίζουν μηδενικά εισοδήματα.

Χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, αγρότες, άνεργοι και μικρομεσαίοι επαγγελματίες θα φορολογηθούν για μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά δηλώνουν, καθώς η Εφορία προσδιορίζει από μόνη της εισοδήματα με βάση τα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, πληρωμές σε οικιακούς βοηθούς και πισίνες. Εκτιμάται πως φορολογούμενοι με μηδενικά εισοδήματα θα φορολογηθούν με 3.000 ευρώ (άγαμος) ή 2.500 ευρώ (έγγαμος).
Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Έθνος», τα «τσουχτερά» τεκμήρια διαβίωσης θα επιβαρύνουν διάφορες κατηγορίες φορολογούμενων πολιτών. Ειδικότερα:
Μισθωτοί και συνταξιούχοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα: 

Η συγκεκριμένη κατηγορία κινδυνεύει να φορολογηθεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύψει εάν στην κατοχή της υπάρχει κατοικία και παράλληλα ένα αυτοκίνητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί άγαμος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 100 τ.μ. και έχει αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. πενταετίας. Το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 13.900 ευρώ (4.500 ευρώ για την κατοικία + 6.400 ευρώ για το Ι.Χ. + 3.000 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο). Η διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος διαμορφώνεται σε 1.900 ευρώ. Το ποσό αυτό προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα 13.900 ευρώ, επομένως ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με 958 ευρώ ή 418 ευρώ επιπλέον σε σχέση με τον φόρο των 540 ευρώ που προκύπτει για το εισόδημα των 12.000 ευρώ.
Φορολογούμενοι με μηδενικά εισοδήματα: 

Ακόμη και αν η συγκεκριμένη κατηγορία δεν εμφανίζει κανένα περιουσιακό στοιχείο (κατοικία, αυτοκίνητο) και δηλώνει ότι φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι, θα φορολογηθεί με βάση το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για τον άγαμο ή 2.500 ευρώ για τον έγγαμο.
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που φέτος θα εμφανίσουν ζημιές ή λόγω της κρίσης έβαλαν «λουκέτο» στην επιχείρησή τους: 

 Αν πέσουν στην παγίδα των τεκμηρίων, θα φορολογηθούν για το τεκμαρτό εισόδημα από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%.
Αγρότες με μηδενικά εισοδήματα ή ζημιές. Αυτή η κατηγορία θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, με συντελεστή 13%, δηλαδή, από το πρώτο ευρώ του τεκμαρτού εισοδήματος.
Άνεργοι: 

Σε περίπτωση που ο φόρος υπολογιστεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, τότε για το εισόδημα που δεν μπορούν να καλύψουν θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή θα έχουν αφορολόγητο μέχρι 9.550 ευρώ. Βασική προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Για παράδειγμα, ένας μακροχρόνιος άνεργος -εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ- που δεν διαθέτει κανένα εισόδημα, παρά μόνο ένα μικρό ποσό από τόκους καταθέσεων της τάξης των 10 ευρώ. Διαμένει σε κατοικία 40 τ.μ. με τεκμήριο 1.600 ευρώ. Το τελικό τεκμαρτό ποσό ανέρχεται στα 4.600 ευρώ, αφού θα προστεθεί και το ποσό της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης των 3.000 ευρώ (1.600 + 3.000 = 4.600 ευρώ). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο άνεργος θα φορολογηθεί ως μισθωτός και με αποδείξεις ύψους 460 ευρώ τότε δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση για το 2014.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ρ. Μακρή: «Άκουσαν, δεν κατάλαβαν και έσπευσαν να χλευάσουν την ασχετοσύνη τους»

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Ραχήλ Μακρή με το οποίο απαντά στην επίθεση που δέχτηκε για την φράση της «θα κόψουμε μόνοι μας 100 δις».

Η υποψήφια βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε αίσθηση με αυτήν της την τοποθέτηση, μιλώντας σε εκπομπή του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Flash, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διακόψει τη χρηματοδότηση προς τη χώρα, «θα κόψουμε μόνοι μας 100 δισ. ευρώ».

Αναλυτικά το Δελτίο τύπου:

16 Ιανουαρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ραχήλ Μακρή: «Άκουσαν, δεν κατάλαβαν και έσπευσαν να χλευάσουν την ασχετοσύνη τους»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει (τυπώνει) χρήματα για την ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων πιστώνοντας τους λογαριασμούς των τραπεζών και υπό αυτή την έννοια η κεντρική τράπεζα τυπώνει χρήμα.

Οι περιφερειακές κεντρικές τράπεζες όπως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει και αυτή δικαίωμα να εκδώσει (τυπώσει) χρήματα δυνάμει του μηχανισμού «Emergency Liquidity Assistance (ELA)». Η δυνατότητα αυτή δίνεται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών για τη θεσμική αντιμετώπιση κρίσεων ρευστότητας.

Όποιος έχει διαβάσει τα θεσμικά κείμενα λειτουργίας της ευρωζώνης το γνωρίζει.

Ειδικά τα κόμματά της Συγκυβέρνησης όφειλαν να γνωρίζουν τη λειτουργία του μηχανισμού καθώς τον έχουν ήδη χρησιμοποιήσει με τους νόμους 3723/2008/ΦΕΚ 250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ 65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ 148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ 113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ 256/09-12-2011, 4056/2012/ΦΕΚ 52/12-03-2012 και την ΠΝΠ/ΦΕΚ 203Α/14.09.2011.

Εξειδικευμένοι οικονομικοί συντάκτες και υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ γράφουν άρθρα για την λειτουργία του μηχανισμού. Άρθρα που προφανώς δεν διαβάζουν τα στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τα οποία άκουσαν, δεν κατάλαβαν και έσπευσαν να χλευάσουν την ίδια τους την ασχετοσύνη. Αποδεικνύεται ότι οι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σοφά απαλλάχθηκαν από περιφερειάρχες που είναι πρόθυμοι να χλευάσουν ότι έχει εφαρμόσει η ίδια η Κυβέρνηση τους.

Για το θέατρο σκιών των κομμάτων του κλωνοποιημένου ΠΑΣΟΚ που έσπευσαν να υιοθετήσουν το κρεσέντο βλακώδους επίθεσης στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αξίζει σχολιασμός. Όταν σταματήσουν να μαζεύουν αποκόμματα εφημερίδων στο σακίδιο, ας τα διαβάσουν πριν ακολουθήσουν όσους παίζουν με το τρενάκι του πεντάχρονου.

Η αήθης επίθεση στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τα παπαγαλάκια των συστημικών μέσων ενδυναμώνει την κοινή προσπάθεια και η τεκμηριωμένη αποκάλυψη της επικίνδυνης ασχετοσύνης τους φέρνει πιο κοντά την αυτοδυναμία της Κυβέρνησης όλων των Ελλήνων.

Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή
www.rachelmakri.com


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Mεγαλοφοροφυγάδες υπεράνω υποψίας

Τσάρκες στα στέκια του Πειραιά και της Αθήνας έκαναν τον προηγούμενο μήνα τα στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), διαπιστώνοντας, για ακόμη μια φορά, ότι η φοροδιαφυγή καλά κρατεί.

Στο στόχαστρο των «ράμπο» της ναυαρχίδας του Yπουργείου Οικονομικών μπήκαν ιδιοκτήτες εστιατορίων, δικηγόροι, αθλητικοί σύλλογοι αλλά και… ανεπάγγελτοι.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτριας εστιατορίου στον Πειραιά η οποία, όπως αποδείχθηκε από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ, το διάστημα 2005 – 2011 είχε «λησμονήσει» να δηλώσει στην εφορία περίπου 342.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να καλείται πλέον να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Την ίδια… τακτική ακολούθησε και στέλεχος εταιρείας που βρίσκεται στον Πειραιά. Από το 2005 μέχρι το 2012 δεν είχε δηλώσει κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, δικηγόρος ονόματι Α.Κ., του οποίου το γραφείο εδρεύει κοντά στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2010 είχε αποκρύψει ποσό ύψους 605.000 ευρώ. Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές στο zougla.gr, «πραγματοποιήθηκε έρευνα σε βάθος δεκαετίας και διαπιστώθηκε ότι ο δικηγόρος είχε αποκρύψει πάνω από 600.000 ευρώ. Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί είναι ισόποσο».

Τα βήματα του παραπάνω νομικού ακολούθησε και ένας συνάδελφος του που διατηρεί γραφείο στην Αθήνα. Ο λόγος για τον Π.Α. ο οποίος το διάστημα 2000 – 2011 είχε αποκρύψει πάνω από 1.000.000 ευρώ!

Ανεπάγγελτοι με περιουσίες «μαμούθ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι… ανεπάγγελτοι που, όπως προέκυψε από την έρευνα του ΣΔΟΕ, διατηρούσαν περιουσίες που δεν συμβάδιζαν με την κατάσταση στην οποία ισχυρίζονταν ότι βρισκόντουσαν.

Ειδικότερα, από τους ελέγχους της Δίωξης εντοπίστηκε στο Παλαιό Φάληρο άτομο, το οποίο ενώ δήλωνε ανεπάγγελτο με μηδαμινό εισόδημα, είχε λάβει, χωρίς να δηλώσει στην εφορία, πάνω από 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, στην Αθήνα αυτή τη φορά, στα δίχτυα των ελεγκτών πιάστηκε μια ανεπάγγελτη η οποία είχε λάβει με τη μορφή δωρεάς 286.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να τα αναφέρει στις φορολογικές Αρχές.

Ο οικονομολόγος και η απόκρυψη 2,8 εκατ. ευρώ

Εκτός όμως από τους ανεπάγγελτους, στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπήκε και ένας οικονομολόγος με γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά από έλεγχο που έγινε, τα στελέχη της Δίωξης διαπίστωσαν ότι αυτός μαζί με τον γιο του, το διάστημα 2000 – 2007 είχαν αποκρύψει περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα να πληρώσουν ισόποσο πρόστιμο.

Πολλά μέσα ενημέρωσης φιλοξένησαν απόψεις και συμβουλές του φιλέσπαχνου οικονομιλόγου για τους οικονομικά ασθενέστερους…

Εικονικά τιμολόγια 150 εκατ. ευρώ

Πολλές ήταν όμως και οι περιπτώσεις εικονικών τιμολογίων που ανιχνεύτηκαν κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στη συμπρωτεύουσα εντοπίστηκαν:

– Εταιρεία με υπηρεσίες ασφαλείας (Security) οι επικεφαλής της οποίας είχαν εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους 408.000 ευρώ

– Αθλητικός σύλλογος ο οποίος είχε εκδώσει πλαστά τιμολόγια 410.000 ευρώ

– Εταιρεία τροφίμων η οποία είχε λάβει εικονικά τιμολόγια 962.000 ευρώ

Όσον αφορά στην Αθήνα, οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη ιδιοκτήτριας εταιρείας εκτυπώσεων και διαφήμισης η οποία κατά τα έτη 2008 – 2010 είχε εκδώσει 636 εικονικά τιμολόγια ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχει μπει επιχείρηση πώλησης κινητών τηλεφώνων με έδρα την Αθήνα, οι ιδιοκτήτες της οποίας τα έτη 2007 – 2011 εξέδωσαν 525 εικονικά τιμολόγια, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: zougla


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Γαλλία: Αίσιο τέλος στην ομηρία σε ταχυδρομείο στην πόλη Colombes (φωτό)

Μία ακόμα υπόθεση ομηρίας – με αίσιο τέλος αυτή τη φορά – βίωσε σήμερα η Γαλλία, που εδώ και δύο εβδομάδες είναι συγκλονισμένη από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα των τζιχαντιστών και τις απειλές που συνεχίζουν να έρχονται από πλευράς τους.
4

Σήμερα, συναγερμός σήμανε στην πόλη Colombes της Γαλλίας, όταν ένοπλος 30χρονος άνδρας εισέβαλε σε ταχυδρομείο της περιοχής γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), κρατώντας δύο ομήρους. 

5 

6

Κάποιοι από τους πελάτες κατόρθωσαν να βγουν από το χώρο, ωστόσο ο 30χρονος έφερε Καλάσνικοφ, και ως εκ τούτου η αστυνομική επέμβαση ήταν άμεση, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα επί τόπου, αλλά και ένα ελικόπτερο που έκανε περιπολίες πάνω από την περιοχή, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ. 

3

Σύμφωνα με τα γαλλικά δίκτυα, οι διαπραγματεύσεις με την αστυνομία ξεκίνησαν μετά από λίγο, μετά από τηλεφώνημα του δράστη στις αρχές όπου «τους έλεγε ασυναρτησίες».

2

Έπειτα από περίπου δύο ώρες ομηρίας, ο δράστης συνελήφθη και οι όμηροι απελευθερώθηκαν. 

new

Σημειώνεται, ότι όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση αυτή δε σχετιζόταν με τις αιματηρές επιθέσεις στο Παρίσι και τους τζιχαντιστές, αλλά ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις Γάλλου αξιωματούχου στην εφημερίδα «Liberation», ο δράστης προέβη σε αυτή την πράξη έπειτα από ερωτική απογοήτευση, γεγονός που αποκλείει την οποιαδήποτε σχέση του με τα τελευταία τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν τη Γαλλία.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τι συμβαίνει με τις τράπεζες;

Δύο τράπεζες, η Alpha Bank και Eurobank προσέφυγαν ήδη στον ELA, τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας. Oι δύο τράπεζες ζήτησαν από την Τράπεζα της Ελλάδας χρήματα μέσω του ELA την Πέμπτη, εξαιτίας της έλλειψης ρευστού, ενώ ανάλογη κίνηση αναμένεται να κάνουν μέχρι τη Δευτέρα και οι λοιπές συστημικές τράπεζες της χώρας, όπως η Πειραιώς. 

Σύμφωνα με στελέχη των τραπεζών αυτών,  τα δυο πιστωτικά ιδρύματα δεν προτίθενται να κάνουν χρήση των κεφαλαίων που μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω του ELA, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς διαθέτουν εχέγγυα για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, αλλά η σχετική αίτηση έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους και λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Την προσφυγή στο ELA από τις δύο τράπεζες επιβεβαίωσε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειώνεται ότι, η προσφυγή στο ELA βαρύνεται με αρκετά μεγαλύτερο κόστος, με επιτόκιο 1,55% έναντι επιτοκίου 0,05% με το οποίο δίδεται η βασική χρηματοδότηση της ΕΚΤ.

Τα αιτήματα των τραπεζών θα συζητηθούν στην ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα. Η προσφυγή των τραπεζών στο ELA πραγματοποιείται για να αντιμετωπιστούν οι παρούσες ανάγκες ρευστότητας, λόγω της σχετικής υποχώρησης που εμφανίζεται στο επίπεδο των καταθέσεων αλλά και τη συμμετοχή των τραπεζών στις εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, καθώς και των εξελίξεων περί το ελβετικό φράγκο που ζημιώνει περισσότερους από 60.000 δανειολήπτες, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Διαψεύδει η Εθνική Τράπεζα


Διαψεύδει τα δημοσιεύματα που την έφεραν να προσφεύγει στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας η Εθνική Τράπεζα, μέσω του εκπροσώπου Τύπου της, Δημήτρη Σπυρόπουλου.
Ο κ. Σπυρόπουλος, σε δήλωσή του , τονίζει ότι η Εθνική Τράπεζα δεν έχει προσφύγει και δεν προτίθεται να προσφύγει στο ELA για άντληση ρευστότητας.

Τι σημαίνει ο δανεισμός από τον ELA

Καταρχήν να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αναγκάζονται να χρηματοδοτηθούν από τον ELA καίτοι αυτός ο δανεισμός είναι ιδιαίτερα δαπανηρός, καθώς χρηματοδοτεί με επιτόκιο 1,55% έναντι του ισχνού 0,05% της ΕΚΤ, κυρίως επειδή δεν έχουν άλλα ενέχυρα αποδεκτά από την ΕΚΤ, ώστε να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ευρωτράπεζα.

Βασικά μια τράπεζα καταφεύγει στον έκτακτο μηχανισμό μόνον όταν δεν έχει άλλη προσφορότερη λύση για να αντιμετωπίσει τρέχον πρόβλημα ρευστότητας και δεν έχει εγγυήσεις τέτοιες που να «περνάνε» ως εχέγγυα χρηματοδότησης από την αγορά, εν προκειμένω από την ΕΚΤ.

Πότε οι ελληνικές τράπεζες είχαν καταφύγει ξανά στον ELA

Οι ελληνικές τράπεζες το 2011 για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη φυγή των καταθέσεων, αλλά και το μπαράζ των υποβαθμίσεων του ελληνικού Δημοσίου (και των τραπεζών) που εξοβέλισε τους ελληνικούς τίτλους ως «μη επιλέξιμους» για την παροχή ρευστότητας από το ευρωσύστημα είχαν καταφύγει στον ELA.

Τον Μάιο του 2012, εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας που πυροδότησαν τότε οι εκλογές, οι εγχώριες τράπεζες άντλησαν μέσω ELA 124 δισ. ευρώ και κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις άνευ προηγουμένου εκροές καταθέσεων.

Από τον Δεκέμβριο του 2012 ο ELA, και γενικότερα η εξάρτηση των εγχωρίων τραπεζών, άρχισε να μειώνεται, ενώ τον Μάιο του 2014 η εξάρτηση από τον ELA μηδενίστηκε.

Καταθέσεις 3 δισ. ευρώ έκαναν φτερά το Δεκέμβριο

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις τον περασμένο Δεκέμβριο μειώθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο οι απώλειες συνεχίζονται, αλλά όπως σημειώνουν οι τράπεζες αντιμετωπίζονται. Ωστόσο μεγάλη πρόβλημα στη ρευστότητα προκαλούν και οι αλλεπάλληλες εκδόσεις εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου. Τον περασμένο Νοέμβριο το Δημόσιο άντλησε μέσω εντόκων 2,75 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο 3,25 δισ. ευρώ ενώ μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο 2,7 δισ. ευρώ.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Σκάνδαλο Energa-Hellas Power: Επιστρέφουν 103 εκατ. ευρώ για να μην πάνε φυλακή

Την επιστροφή 103 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τους δήμους δήλωσαν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Energa και Hellas Power, ποσό που έχει ήδη δεσμευθεί από την Επιτροπή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.

Οι υπεύθυνοι των δύο εταιριών κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν από το δημόσιο 257.000.000 ευρώ, ποσό που αφορά σε πληρωμές πολιτών για το χαράτσι.

Οι δηλώσεις των κατηγορουμένων έγιναν και ενώπιον του συμβουλίου Εφετών, σε μία προσπάθεια τους να επιτύχουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση, αφού σήμερα άρχισε η δίκη τους στο Τριμελές Εφετείο Κακουργήματων. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων δήλωσαν την πρόθεσή τους για απόδοση των χρημάτων στο δημόσιο, θέλοντας να μηδενίσουν τόσο τις χρηματικές όσο και τις ποινικές αξιώσεις του δημοσίου σε βάρος τους.

Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξαν προβλήματα, αφού η δίκη διεκόπη για τις 5 Φεβρουαρίου, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίσει για το αίτημα των κατηγορουμένων.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου ή οι δικαστές του συμβουλίου, ενώπιον του οποίου έγινε το αίτημα; Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί ένα ακόμη σημείο. Το πού θα κατατεθούν αυτά τα χρήματα, δηλαδή σε ποιον λογαριασμό, αλλά και με ποιον τρόπο. Δηλαδή τι ποσό από τα 103 εκατομμύρια θα πάρουν οι δήμοι, τι ποσό το δημόσιο, ο ΛΑΓΙΕ, κλπ. Το ερώτημα αυτό όμως θα απαντηθεί μέσω κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί, λόγω της ανακοίνωσης των…εκλογών.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών η ζημία από την δράση των υπευθύνων των εταιριών Energa – Hellas Power (Φλώρου και Μιλιώνη) αγγίζει τα 257 εκατομμύρια ευρώ.

Στην παρούσα φάση, επιστρέφονται 103 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατίθενται ως εξής: 52 εκατομμύρια προς το Δημόσιο, 29 εκατομμύρια προς τους δήμους, ενώ ό,τι υπολείπεται διατίθεται έναντι των οφειλών προς τους φορείς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Ωστόσο, επειδή η ζημία που επικαλείται το δημόσιο είναι άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει μάχη μεταξύ των συνηγόρων των δύο πλευρών, αφού θα προβληθεί ισχυρισμός πως αποδέχονται να αποκαταστήσουν μόνο το μέρος της ευθύνης που νομικά τους αναλογεί.

Ισχυρίζονται δηλαδή πως τα υπόλοιπα χρήματα είναι αντικείμενο αστικής διαφοράς (αμφισβητούμενη οφειλή) μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ και εταίρων η οποία εκκρεμεί στα αστικά δικαστήρια.

Πηγή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Διακοπή κυκλοφορίας το βράδυ στην γραμμή 3 του Μετρό από την Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Λόγω έκτακτων τεχνικών εργασιών, από τις 22:00 μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας θα διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής τμήμα της γραμμής 3 του Μετρό από την Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο και οι συρμοί θα τερματίζουν στο σταθμό «Εθνική Άμυνα».

Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του παραπάνω τμήματος, θα πραγματοποιείται μέσω των λεωφορειακών γραμμών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Διαγραφή κόκκινων δανείων 2 δισ. συζητούν οι τράπεζες

Το κόστος θα καλυφθεί από διαθέσιμα του ΤΧΣ, σπεύδουν να προλάβουν τον ΣΥΡΙΖΑ

Με την οριστική διαγραφή κόκκινων στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 2 δις ευρώ ετοιμάζονται οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχε προκύψει από τη βαθιά κρίση και την περικοπή των εισοδημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα είναι το πρώτο βήμα των νέων ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1-1-2015 και θα αφορούν δανειολήπτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν. Το κόστος του εγχειρήματος που θα επωμιστούν οι τράπεζες σχεδιάζεται να καλυφθεί από τα διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μια παρόμοια κίνηση περιλαμβάνεται και στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως οι τράπεζες σπεύδουν να προλάβουν αποφάσεις της μελλοντικής κυβέρνησης, πριν τους επιβληθούν άνωθεν. Η σχετική συμφωνία που άλλωστε φημολογείται ότι έχει εξασφαλιστεί από το ΤΧΣ, που ελέγχει τις τράπεζες δείχνει ότι κυβέρνηση και ΕΕ δίνουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις για να προχωρήσει η πρωτοβουλία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι διαγραφές δανείων θα αφορούν χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία κρίνεται πως βρίσκονται σε οριστική αδυναμία να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Μάλιστα, η προοπτική διαγραφής των δανείων αυτών και το κόστος των 2 δισ. ευρώ που θα βαρύνει τις τράπεζες φαίνεται να έχουν πάρει τη σύμφωνη γνώμη και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο οποίος και θα εγκρίνει την σχετική εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διαχείριση των επισφαλειών στα στεγαστικά δάνεια έχει προβληματίσει έντονα τραπεζίτες και πολιτικούς, με το θέμα των πλειστηριασμών να ανακύπτει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να «παγώνει» στη συνέχεια όχι απλά για λόγους κοινωνικούς, αλλά και διότι δεν συμφέρει από πλευράς κόστους τις τράπεζες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο για μία από τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες, το κόστος διαχείρισης των ακινήτων που καλύπτουν «κόκκινα» στεγαστικά της δάνεια ανήλθε το 2014 σε 1,2 δισ. ευρώ.

Στην τελευταία συνάντηση που είχαν πραγματοποιήσει με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχαν τοποθετηθεί κατά της προοπτικής των μαζικών πλειστηριασμών, ενώ πρόσφατα στο θέμα είχε τοποθετηθεί και ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης λέγοντας ότι δεν θα γίνουν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Τυπικά, η νομοθετική κάλυψη των οφειλετών με αναστολή των πλειστηριασμών έληξε στις 31/12/2014 και για το διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2015 οι οφειλέτες προστατεύονται από τις προθεσμίες που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σημειώνεται ότι σε σύνολο στεγαστικών δανείων 69 δις. ευρώ, τα «κόκκινα» δάνεια υπολογίζονται σε 27 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η αξία των ακινήτων που αποτελούν την εμπράγματη εξασφάλιση αυτών των δανείων, έχει υποχωρήσει τόσο ώστε να εκτιμάται ότι 15% - 20% των στεγαστικών χαρτοφυλακίων είναι υποκαλυμμένα. Η πτώση στις πραγματικές τιμές των ακινήτων υπολογίζεται σε 35%-40% τα τελευταία 3-4 χρόνια, διαχεόμενη σε όλες τις περιοχές.

sofokleousin.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Μας στοιβάζουν σαν ζώα»: Οι επιβάτες του ΟΑΣΘ βαθμολογούν κάτω από τη βάση τις συγκοινωνίες

«Κάτω από τη βάση» φαίνεται ότι παίρνει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων, το αντίτιμο του εισιτηρίου αλλά και την υπερφόρτωση των λεωφορείων, σύμφωνα τουλάχιστον με τα αποτελέσματα έρευνας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) σε δείγμα περίπου 9000 ατόμων, στο διάστημα 11-20 Νοεμβρίου 2014.

Παράλληλα, σε σύνολο 30 γραμμών του ΟΑΣΘ, που κλήθηκαν να βαθμολογήσουν οι επιβάτες (με χειρότερη βαθμολογία το 12 και καλύτερη το 60), μόλις μία «έπιασε» βαθμό άνω του 30 και καμία δεν πέτυχε να αξιολογηθεί έστω ως καλή (βαθμός 36). Κι αυτό ενώ το 72% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το λεωφορείο για τις μετακινήσεις του, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και επτά φορές εβδομαδιαίως (39%).

Αναλυτικότερα, σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί σημαντικό πρόβλημα τη μείωση της συχνότητας των δρομολογίων (97%), την υπερφόρτωση (επίσης 97%) και την αύξηση του αντιτίμου του εισιτηρίου (94%). Χαρακτηριστικό είναι ότι εννέα στους δέκα επιβάτες δηλώνουν τα συγκεκριμένα προβλήματα (συν τη διακοπή των μεταμεσονύχτιων δρομολογίων) ως αυτά που επιβάλλεται να επιλυθούν άμεσα.

Επιπρόσθετα, εννέα στους δέκα επισημαίνουν ως «αγκάθια» την έλλειψη κλιματισμού (90%), την παλαιότητα των λεωφορείων (88%) και το γεγονός ότι τα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων εντός των οχημάτων δεν δίνουν ρέστα (87%). Περίπου οκτώ στους δέκα επισημαίνουν ως σημαντικό πρόβλημα την έλλειψη καθαριότητας (83%) και την ελλιπή ενημέρωση (79%) και το 76% θεωρεί πρόβλημα τη διακοπή των μεταμεσονύχτιων δρομολογίων.

Θετική βαθμολογία για οδηγούς και ελεγκτές

Παρότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων βαθμολογεί θετικά τους οδηγούς και ελεγκτές (τo 66% χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά των πρώτων ως «καλή» - «πολύ καλή» και «τέλεια», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ελεγκτές είναι 62%), εντούτοις οκτώ στους δέκα (79%) υποστηρίζουν ότι όταν η συμπεριφορά τους είναι κακή αυτό συνιστά σημαντικό πρόβλημα.

 «Είμαστε σαν στοιβαγμένα ζώα»

Συνολικά, ιδιαίτερα έντονα -με βάση πάντα την έρευνα- φαίνεται ότι είναι τα προβλήματα στη γραμμή 52, που συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης με το ΤΕΙ Σίνδου. Αν οι αριθμοί αποτυπώνουν την έντονη δυσαρέσκεια του επιβατικού κοινού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προβλήματα που οι επιβάτες ισχυρίζονται ότι έχουν κατά καιρούς συναντήσει (αυθόρμητες απαντήσεις), εκπλήσσουν (σ.σ. οι απαντήσεις είναι ανώνυμες): «Μπάρα γραμμής τρένου κατέβηκε πάνω στο λεωφορείο» ισχυρίστηκε επιβάτης, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα του ΚΕΠΚΑ, Ευαγγελία Κεκελέκη, ενώ κατά την ίδια υπήρξε καταναλώτρια που κατήγγειλε ότι έσπασε το χέρι της επειδή ο οδηγός φρέναρε απότομα.

«Λεωφορείο της γραμμής 52 χάλασε αρκετά μέτρα πριν από την έξοδο για Σίνδο και ο οδηγός μας είπε να συνεχίσουμε με τα πόδια όταν από δίπλα περνούσαν νταλίκες με μεγάλη ταχύτητα» έγραψε φοιτητής, ενώ συνάδελφός του υποστήριξε: «Το 52 το χρησιμοποιούν κυρίως φοιτητές και από τότε που έχουν μειωθεί τα δρομολόγια γίνεται πανικός και μέσα στο λεωφορείο μού έχει τύχει να λιποθυμήσουν δύο κοπέλες. Είμαστε σαν στοιβαγμένα ζώα». Άλλος επιβάτης διερωτήθηκε: «Κάθε πρωί και μεσημέρι στη γραμμή 52 προς και από το ΤΕΙ επικρατεί πανικός. Δεν χωράμε στο λεωφορείο, οι οδηγοί τρέχουν και φρενάρουν απότομα, τα λεωφορεία περνάνε αραιά και πού και είναι ασφυκτικά γεμάτα. Τι περιμένουν; Πότε θα συμβεί ατύχημα»;

Άλλοι επιβάτες κατήγγειλαν -μεταξύ άλλων- ρατσιστικές επιθέσεις σε μετανάστες εντός λεωφορείων, κλοπές και σεξουαλική παρενόχληση (ευκολότερα λόγω συνωστισμού), παραβάσεις του ΚΟΚ από οδηγούς, ορισμένοι εκ των οποίων μιλούν στο κινητό και καπνίζουν εν ώρα εργασίας, μη έκδοση αποδείξεων για πρόστιμα που εισπράττονται επιτόπου από ελεγκτές, ...βροχή εντός λεωφορείου λόγω παλαιότητας, ύπαρξη μικρών λεωφορείων σε γραμμές με πολλούς επιβάτες, μη επανέκδοση κάρτας πολλαπλών διαδρομών που είχε απολεσθεί, ατυχήματα και τραυματισμούς, καθώς και οδηγούς που δεν σταματούν στη στάση όπως οφείλουν. «Μού έχει τύχει να περάσουν πέντε λεωφορεία χωρίς να σταματήσουν στη στάση» υποστήριξε επιβάτης.

  Πώς βαθμολογήθηκαν οι γραμμές

Με βάση τη γενική βαθμολογία των επιβατών, ως χειρότερες γραμμές αναδείχτηκαν οι: 23 Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΣΥΚΙΕΣ, 32 Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 56 Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ και 52 Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - Α.Τ.Ε.Ι.

Συγκριτικά καλύτερες γραμμές (αλλά κι αυτές με χαμηλή βαθμολογία) αναδείχτηκαν οι: 83 ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 10 ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ και 25 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η κ Κεκελέκη, επισήμανε ότι από τη στιγμή που ο ΟΑΣΘ επιδοτείται από την Πολιτεία θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες, σε μια περίοδο ιδίως κατά την οποία περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το λεωφορείο λόγω της οικονομικής κρίσης, που καθιστά ασύμφορη τη μετακίνηση με ΙΧ. «Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν ενθαρρύνουμε το: δεν πληρώνω», ξεκαθάρισε.

Ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, Νίκος Τσεμπερλίδης, επισήμανε ότι η Πολιτεία πρέπει να επιβάλει όρους λειτουργίας (π.χ., να εφαρμοστεί η πρόβλεψη που αφορά την επιτρεπόμενη αναλογία καθήμενων/όρθιων σε ένα όχημα). Κάλεσε τους καταναλωτές να καταγγέλλουν τα προβλήματά τους και να διαμαρτύρονται ενεργά αλλά και το συνδικάτο των εργαζομένων ν' αναλάβει τις ευθύνες του.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ραχήλ Μακρή: «Θα κόψουμε μόνοι μας 100 δισ. ευρώ!» - ΝΔ: «Γιατί δεν κόβετε 300 δισ. να μηδενίσετε το χρέος;»

Αστραψε και βρόντηξε στα πλατό του τηλεοπτικού καναλιού της Κοζάνης η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή, η οποία δήλωσε ότι αν η ΕΚΤ κόψει τη χρηματοδότηση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα τυπώσει μόνη της... 100 δισ. ευρώ!

Ειδικότερα, η κ. Μακρή, σε εκπομπή του Flash Κοζάνης, αρνήθηκε πως υπάρχει ενδεχόμενο να σταματήσει η χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους και να επιστρέψει η χώρα στη δραχμή.


«Τι εννοείτε; Θα μας διακόψει τη χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Αφού δεν προβλεπεται», σημείωσε η κ. Μακρή και συνέχισε λέγοντας: «Δεν πειράζει. Θα ενεργοποιηθεί το emergency του ELA και θα μπορούμε να κόψουμε μόνοι μας ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τα 100 δισ. ευρώ».


           

Εκπληκτος ο συνομιλητής της τη ρώτησε: «Αυτή είναι η θέση σας; Ότι θα κόψουμε μόνοι μας 100 δισ ευρώ; Αυτό είναι πρωτοφανές. Χωρίς αντίκρυσμα;». 


Για να απαντήσει η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ: «Αν χρειαστεί...».

Η απάντηση της ΝΔ

Η απάντηση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν άμεση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει διά στόματος της υποψήφιας βουλευτού του Ραχήλ Μακρή ότι αν σταματήσει η ρευστότητα στην Ελλάδα, θα “κόψουν” μόνοι τους 100 δισ. ευρώ.

Γιατί δεν “κόβουν” 300 δισ. για να μηδενίσουν και το χρέος;».

και η άποψη από το facebook του Δημήτρη Αντωνίου
ΟΥΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ: Η ΡΑΧΗΛ έχει δίκιο. Ο Mηχανισμός Ρευστότητας ELA προβλέπεται στα αρ. 14,4 και 21.2 του Καταστατικού της ECB και προβλέπει ότι (με την τυπικά σύμφωνο γνώμη των 2/3 του ΔΣ της ECB) οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες μπορούν να τυπώσουν ευρώ, εκτός του ισολογισμού της ECB. Ο ELA ενεργοποιήθηκε με τον ν.3723/2008 όταν η ΚτΕ τύπωσε 128 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες. Αυτά τα λέμε και τα έχουμε γράψει από το 2010, αλλά μας έχετε γράψει...
http://www.imerisia.gr/article.asp…
http://bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%…/…/177623

Και αν έχει δίκιο η Ραχήλ;


Και για όσους νομίζουν οτι η Ραχήλ λέει αερολογίες:

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τα δυάρια για... μεζονέτες


Αναταραχή στις αγορές μετά τη σημερινή, αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (Swiss National Bank – SNB), με την οποία μειώνεται το επιτόκιο του ελβετικού φράγκου στο -0,75%, ενώ παράλληλα διακόπτεται η ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία του 1,20 ελβετικά φράγκα ανά ευρώ.

Μετά την ανακοίνωση της SNB, το ελβετικό νόμισμα έφτασε να ενισχύεται έως και 30% σε σχέση με το ευρώ (0,805 φράγκα ανά ευρώ) και 25% συγκριτικά με το δολάριο (88 φράγκα ανά δολάριο), ενώ την τελευταία ώρα η άνοδος διαμορφώνεται στο 15%, με την ισοτιμία με το ευρώ στο 1 προς 1.

Σύμφωνα με αναλυτές, η σημερινή κίνηση της SNB δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο να υπάρξουν κερδοσκοπικές κινήσεις εν όψει της έναρξης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων), που εκτιμάται ότι θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο ευρώ.
Θυμίζουμε ότι η ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ και των άλλων νομισμάτων τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν οι επενδυτές αναζητούσαν καταφύγιο στο ελβετικό φράγκο ,εκτοξεύοντας στα ύψη την ισοτιμία του έναντι των άλλων νομισμάτων και ιδιαίτερα του δολαρίου.

Τότε η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας έβαλε την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία για να αντιμετωπιστεί η απειλή του αποπληθωρισμού και να προστατέψει τους εξαγωγείς και την οικονομία της χώρας.

Ωστόσο, η σημερινή εξέλιξη πλήττει βαρύτατα όσους έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια στο ελβετικό νόμισμα, δηλαδή περίπου 60.000 Έλληνες, που υποχρεώνονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους με τις ισοτιμίες (ευρώ/ελβετικού φράγκου) που ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες εκταμίευσής τους...


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Να… μην λέτε την αλήθεια στους δημοσκόπους

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι δημοσκοπήσεις εξελίχτηκαν σε “πολιτικό Έμπολα” για την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Μολύνοντας τον δημόσιο βίο και προσβάλλοντας βάναυσα την κοινή λογική, ώστε σε βάθος χρόνου, σήμερα ελάχιστοι να είναι εκείνοι που πιστεύουν τα ευρήματά τους.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, έχουμε, ως αγανακτισμένοι πολίτες, μια μεγάλη ευκαιρία στα χέρια μας.

Να… παίξουμε με τους δημοσκόπους. Για να καταστήσουμε ακόμη πιο προχωρημένη την απαξίωσή τους.

Να μην τους λέμε την αλήθεια. Να απαντάμε… άλλα ντ’ άλλων στα τηλεφωνήματα των ερευνών. Και να μην σταματήσουμε εκεί. Αλλά να κάνουμε το ίδιο και την Κυριακή των εκλογών με το exit poll.

Ακόμη κι αν δεν τους αναγκάσουμε να… αλλάξουν επάγγελμα, τουλάχιστον θα έχουμε την ηθική ικανοποίηση ότι τους κάναμε να σκίσουν τα (όποια) πτυχία τους.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!