EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Η πώληση του Λυκαβηττού και ο υιός Τσιπρα

Γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ τὸ ξέρατε. Τὸ ὅτι τὸ Θέατρο ὅμως τοῦ Λυκαβηττοῦ εἶναι μεταξὺ τῶν ἀκινήτων ποὺ πωλεῖ ὁ κ. Πιτσιόρλας (ἔ, ναὶ συγγνώμη, ἐνοικιάζει γιὰ 99 ἔτη), τὸ ξέρατε; Ἂ ὥστε δὲν τὸ ξέρατε… Πῶς; Ὥστε δὲν σᾶς ἐκπλήσσει; Μμμ… Δὲν μὲ ¬ἐκπλήσσει τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν σᾶς ἐκπλήσσει. Θὰ μὲ ἐξέπληττε στὴν πραγματικότητα μόνο τὸ νὰ μοῦ λέγατε ὅτι καλὰ θὰ κάνουν νὰ δώσουν καὶ τὸν Παρθενῶνα στὰ γρήγορα! Αὐτὸ ναί, θὰ μὲ ἐξέπληττε ὄντως. Ἀπὸ τὴν ἄλλη βεβαίως μιλῶ γιὰ τὸ τώρα… Διότι δὲν θὰ ἐκπλαγῶ καθόλου, ὄχι, ὄχι, ἂν τὸ ἀκούσω ὕστερα ἀπὸ τέσσερεις – πέντε νέες ἐκλογικὲς ἐπικρατήσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (στὴν ἑπομένη ὀκταετία)… Καὶ ξέρω ἤδη τὴν ἐπιχειρηματολογία σας! Μὲ ἰδιωτικὸ management καὶ επενδύσεις θὰ σκίσῃ καὶ ὁ Παρθενών.

Καιρός του δὲν εἶναι νὰ δῇ καλυτέρας ἡμέρας; Μπορεῖ καὶ νὰ τὸν ἀναστηλώσουν ἐπιτέλους οἱ ἰδιῶται (πετῶντας τὰ συντρίμμια τοῦ Μοροζίνη). Ποιὸ τὸ κακό; Σάμπως θὰ ἀνέβῃ πάλι γερμανικὴ σημαία ἐκεῖ πάνω; Ἐνδέχεται ἁπλῶς νὰ κατέβῃ ἡ ἑλληνική. Καὶ – γιὰ νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια – θὰ ἔχουμε ἄδικο νὰ τὴν κατεβάσουμε; Ὁ Παρθενὼν εἶναι κληροδότημα τοῦ Παγκοσμίου Πολιτισμοῦ.
Πῶς μποροῦν καὶ καπηλεύονται τὴν ὑψηλὴ τέχνη κάποιοι ἐν ὀνόματι τῶν… ἐθνῶν; Ἂχ τὶ ὡραῖα ποὺ ἔχουμε καὶ τὸν κ. Φίλη νὰ μᾶς βοηθῇ στὴν ἐμπέδωσι τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ – τὸν λεπτότατο (ἀπὸ πλευρᾶς πνεύματος) ἄνθρωπον αὐτόν.

Πέραν τῆς πλάκας, συμφώνως πρὸς ἀσφαλεῖς πληροφορίες, ὁ μόνος Ἕλλην ὁ ὁποῖος ἔχει ἐναντιωθῆ σθεναρῶς στὸν κ. Τσίπρα γιὰ τὴν ἀνεπανάληπτον στὰ παγκόσμια χρονικὰ ἀσυνέπεια (γαϊδουριά) του εἶναι ὁ πεντάχρονος γιός του, ὁ ὁποῖος τὶς προάλλες τοῦ διετύπωσε τὸ μᾶλλον ἀπρόσμενο ἐρώτημα: «Γιατὶ μπαμπὰ μὲ ώνόμασες Ἑρνέστο;» Μοῦ τὸ εξιστόρησε ἕνας ἐκκεντρικὸς jazzίστας ὀνόματι Anamateur (ἕνας ἄνθρωπος ἀξιόπιστος καὶ μὲ προσβάσεις), ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη ξεκινήσει καὶ τὸ κάνει τραγούδι.

Αύτὸ μοῦ δημιουργεῖ κάποιες ἐλπίδες. Τὸν καιρὸ που ὑπολογίζουμε ότι τὸ ΤΑΙΠΕΔ θὰ παραδώσῃ τὴν Ἀκρόπολι, ὁ Ἑρνέστος θὰ εἶναι στὴν κατάλληλον ἡλικία (γύρω στὰ 13-14) γιὰ νὰ ξεκινήσῃ τὶς καταλήψεις του, στὰ πρότυπα τοῦ μπαμπᾶ. Σὰν γιὸς Πρωθυπουργοῦ δὲν θὰ ξεκινήσῃ φυσικὰ ἀπὸ τὸ Λύκειο τῆς γειτονιᾶς του, ὅπως ὁ πατήρ του. Θὰ πάῃ κατ’ εὐθεῖαν στὴν Ἀκρόπολιν. Καὶ ποιὸς θὰ τὸν σταματήσῃ ἄλλωστε; (Δὲν μιλοῦμε γιὰ τὸν υἱόν ἑνὸς τυχαίου ὑπουργοῦ – τύπου Σκουρλέττη!)
Ἔχω λοιπὸν γιὰ κάποιον λόγο τὴ πεποίθηση ὅτι ἐκείνη τὴν κρίσιμον ὥρα ὁ Ἑρνέστος θὰ φωτισθῇ καὶ θὰ ἀποφασίσῃ νὰ σεβασθῇ τὸ ὄνομά του (τὸ βαφτιστικό). Θὰ κάνῃ τὴν ἀναπάντεχη καὶ μὴ ἀναμενομένη (τοὐλάχιστον ἀπὸ τοὺς γεννήτοράς του) ὑπέρβασι, δίδοντας τὴν δέουσα προσοχὴ στὸ αὐτονόητο, δηλαδή στὴν σωστὴ αὐτο-ὀργάνωσι καὶ αὐτο-διαχείρισι τοῦ καταληφθησομένου χώρου.
Αἱ ἐπαναστατικαὶ ἐπιδόσεις τοῦ Τσίπρα τοῦ νεωτέρου (αἱ αὐθεντικῶς ἐπαναστατικαί) εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ δημιουργήσουν τότε σχεδὸν ὡς διὰ μαγείας μιὰ τομὴ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον γίνονται αἱ καταλήψεις γενικότερον ἐν Ἑλλάδι. Στὰ σχολεῖα θὰ σταματήσουν οἱ καταληψίαι νὰ καταστρέφουν τὰ ἐργαστήρια χημείας, στὰ πανεπιστήμια θὰ σταματήσουν νὰ καῖνε ἔργα τέχνης καὶ στὸ θέατρο «Ἐμπρὸς» στοῦ Ψυρρῆ (ποὺ θὰ συνεχίζῃ ἀδιαλείπτως νὰ εἶναι ὑπὸ κατάληψιν), θὰ άρχίσουν οἱ καταληψίαι τῆς μίας βάρδιας νὰ καθαρίζουν τοὺς ἐμετοὺς τῶν διαφόρων μεθυσμένων καταληψιῶν ἢ τῶν ἐπισκεπτῶν των προτοῦ ἀναλάβῃ ἡ ἑπομένη βάρδια. Αὐτὸ ξέρετε τὶ σημαντικὸ ποὺ θὰ εἶναι; Ὁ Ἀλέξιος γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή του (χάρις στὸν Ἑρνέστο) θὰ καταλάβῃ ὅτι εἶναι παρωχημένος! Καὶ τότε (μόνον τότε) εἶναι ποὺ ἴσως ἐπιτέλους ἐντραπῇ καὶ ἀποφασίσῃ νὰ μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὴν παρουσία του.
 
(Γιατί, μακάρι νὰ διαψευσθῶ, δὲν ἔχω τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἱκανὸ νὰ τὸν πετᾷ κλωτσηδὸν ἀπὸ τὴν ἐξουσία οὔτε λεπτὸ νωρίτερα).

πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID