EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

«Καταιγίδα» τροπολογιών στη Βουλή

Στα όρια του ευτελισμού του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν το νομοθετικό έργο τα ηνωμένα επιτελεία Μεγάρου Μαξίμου και Βουλής καθώς παρά τις έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες της αντιπολίτευσης οι υπουργοί συνεχίζουν να αδιαφορούν για το κοινοβουλευτικό έλεγχο και να βομβαρδίζουν με εκπρόθεσμες τροπολογίες.

Είναι ενδεικτικό ότι σε νομοσχέδιο για την προσάρτηση ευρωπαϊκών οδηγιών για τις οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια έχουν κατατεθεί 14 υπουργικές τροπολογίες «δια πάσαν νόσον...».

Την ίδια ώρα πάντως ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης εξακολουθεί υποστηρίζει ότι ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση προκειμένου να εγκαταλείψει πρακτικές που εκθέτουν και τον ίδιο.

«Δεν έχει καμία σημασία να πούμε αν αυτό είχε γίνει και πόσες φορές στο παρελθόν ή πόσες φορές στο παρελθόν είχαν γίνει διάφορα πράγματα. Είναι απ' αυτά που πρέπει να διορθωθούν σαν μια κανονικότητα, να αποκτηθεί, δηλαδή, μια κανονικότητα σ' αυτόν τον τρόπο νομοθέτησης σε σχέση με αυτές τις μεγάλες τροπολογίες.

Δεν αναφέρομαι σε φωτογραφικές, σε μεταμεσονύχτιες που ήταν η φιλολογία της προηγούμενης φάσης ή και ολίγον της τωρινής. Είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορεί και πρέπει να αποφευχθεί με την εφόρευση απ' όλους μας. Αντιλαμβάνεστε σε ποιο ζήτημα αναφέρομαι. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και να το ξεπεράσουμε διότι δημιουργεί πραγματικά πρόβλημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βούτσης κατά την πρωινή συνεδρίαση της Ολομέλειας στο πλαίσιο της συζήτησης των αλλαγών στον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής.

Την ίδια στιγμή βέβαια που πραγματοποιούσε την συγκεκριμένη τοποθέτηση οι υπουργοί «βομβάρδιζαν» το κοινοβούλιο με νέες τροπολογίες.

Συγκεκριμένα, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί οι εξής τροπολογίες:

· Αρ. Τροπολογίας: 499/26 21.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

· Αρ. Τροπολογίας: 500/27 21.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπάγονται σε αυτό σχετικά με την καθαριότητα και τη φύλαξη των κτιρίων του. Παράταση της λήξης του έργου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας

· Αρ. Τροπολογίας: 501/28 21.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: 1. Σχετικά με το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού. 2. Κατάργηση της ενδεκαμελούς γνωμοδοτκής Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ξεναγών. 3. Επαναπροσδιορισμός των επιβαλλόμενων κυρώσεων στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 4.Υποχρέωση ανάρτησης σε εμφανές σημείο των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων « Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη».

· Αρ. Τροπολογίας: 502/29 21.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών.

· Αρ. Τροπολογίας: 506/31 22.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 107 του ν.3852/2010(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σχετικά με τις δημοτικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο Δήμο να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία για τη φιλοξενία του θεσμού « Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

· Αρ. Τροπολογίας: 516/38 24.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν.4264/2014 (Α΄118) 2. Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 3. Θέματα Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 4. Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διάταξης του ν. 4307/2014 (Α΄246).

· Αρ. Τροπολογίας: 517/39 24.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Κατάργηση των, από 1/7/2016, διατάξεων του Μέρους Β΄του ν.4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των διατάξεων των αναφερομένων άρθρων, που διατηρούνται σε ισχύ.

· Αρ. Τροπολογίας: 518/40 27.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: 1. Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 4389/2016 σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 2. Παρατείνεται, με τη λήξη της και μέχρι 30-12-2016, η διάταξη του άρθρου 89 του ν.4310/2014 3. Πρόβλεψη ίδιας φορολογικής μεταχείρισης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) με αυτή που ίσχυε για την απορροφώμενη σε αυτή εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.. 4. Παράταση, μέχρι 31-12-2016 (έληξε 31-12-2014), της διάταξης του άρθρου 172 του ν. 4261/2014.

· Αρ. Τροπολογίας: 519/41 27.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: 1. Παρατείνεται κατά δεκά οκτώ (18) επιπλέον μήνες (μέχρι 31/12/2017 αντί 30/6/2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία της υποχρέωσης διαγραφής της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού, και αποτύπωση αυτής ως οριστικής 2. Παρατείνεται κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (μέχρι 31/12/2017 αντί 31/12/2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία της υποχρέωσης ελέγχου της υπόλοιπης προκαταρκτικής οριογραμμής και υποβολής πρότασης για τη τελική οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανούς εσφαλμένης προκαταρκτικής 3. Παράταση κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (μέχρι 30/06/2018 αντί 30/06/2017 που ισχύει σήμερα), της προθεσμίας εντός της οποίας, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης για την οριστική γραμμή αιγιαλού από την Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, διαφορετικά, η προκαταρκτική γραμμή θεωρείται οριστική.

· Αρ. Τροπολογίας: 520/42 27.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που απορρέουν από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015.

· Αρ. Τροπολογίας: 521/43 28.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4314/2014 και του ν. 3614/2007. 2. Αναδιατύπωση των άρθρων 77 και 79 του ν.4375/2016 , κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

· Αρ. Τροπολογίας: 522/44 28.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Σχετικά με το Ειδκό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Αρ. Τροπολογίας: 523/45 28.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016.

Αρ. Τροπολογίας: 524/46 28.6.2016
Αρχείο:
Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, που αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ ΗΔΙΚΑ ΑΕ.


 πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ανακοίνωσε Μπακασέτα η ΑΕΚ

Ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα με κάθε επισημότητα ο Τάσος Μπακασέτας! Ανήμερα των 23ών γενεθλίων του, ο διεθνής μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από την ομάδα της καρδιάς του, την ΑΕΚ.

Η Ένωση βρήκε σήμερα σημείο επαφής με τον Πανιώνιο και τελικώς οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Μπακασέτας θα πετάξει για Πολωνία με την υπόλοιπη αποστολή, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του συλλόγου.

Η σχετική ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Τάσο Μπακασέτα για τα επόμενα τρία χρόνια».
Το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή


Ο Τάσος Μπακασέτας γεννήθηκε στις 28/6/1993 και ο τόπος καταγωγής του είναι η Νεμέα. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης και το 2010 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Εκανε ντεμπούτο στη Super League στις 18/4/10 στον αγώνα ΑΕΚ-Αστέρα Τρίπολης 2-0, σε ηλικία 16 ετών και 284 ημερών.

Δόθηκε δανεικός στον Θρασύβουλο Φυλής το 2011 και στον Αρη το 2014 και από τον Ιανουάριο του 2015 ανήκε στον Πανιώνιο, με τον οποίον αγωνίστηκε σε 42 αγώνες της μεγάλης κατηγορίας και σημείωσε 12 γκολ.

Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του στην περασμένη σεζόν με 12 γκολ σε συνολικά 36 επίσημα ματς σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Έχει υπάρξει μέλος της εθνικής Νέων (έπαιξε στον τελικό του ευρωπαϊκού Νέων 2012) και Ελπίδων και πλέον μετράει και δύο συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών στα πρόσφατα φιλικά της Αυστραλίας.Πηγή: sport-fm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τους έπεσε η «ανάπτυξη» στο κεφάλι στο αρμόδιο υπουργείο...

Στο κεφάλι τους έπεσε η «Ανάπτυξη» και κυριολεκτικά, αφού το πρωί της Τρίτης, λίγο έλειψε να θρηνήσουμε θύματα σε γραφείο του αρμόδιου υπουργείου, όπου έπεσαν οι σοβάδες.

Το ταβάνι κατέρρευσε γεμίζοντας το γραφείο του υπ. Ανάπτυξης στην Πλατείας Κάνιγγος με σκόνη και συντρίμμια, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες αφού το γραφείο ήταν εκείνη την ώρα άδειο.πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Φοροέλεγχοι στο σπίτι - Φόρος στα θερμαινόμενα τσιγάρα .Δέκα ανατροπές

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι όσοι χρωστούν πολλούς φόρους στο δημόσιο, σύντομα θα δουν το όνομά τους μαζί με το ύψος της οφειλής στο διαδίκτυο. Ήδη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει αποστείλει χιλιάδες σχετικά ειδοποιητήρια, παρέχοντας προθεσμία έως το τέλος του μήνα σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Με διατάξεις νομοσχεδίου τις οποίες ετοίμασε το οικονομικό επιτελείο και περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Τρύφωνα Αλεξιάδη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα, στο κάδρο της διαπόμπευσης μπαίνουν και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και ευρύτερα όλοι οι οφειλέτες του δημοσίου με χρέη άνω των 300.000 ευρώ.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου άλλωστε έρχονται αλλαγές στους επανελέγχους, τροποποιείται ισχύουσα διάταξη για τη δυνατότητα φορολογικών ελέγχων στα σπίτια των φορολογουμένων (ισχύει από το 2013), ανοίγει ο δρόμος για επιβολή προστίμων σε όσους έχουν πειράξει τις ταμειακές τους μηχανές και επιβάλλεται φόρος στα θερμαινόμενα τσιγάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Μαύρες λίστες. Καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εάν οι οφειλές προς το δημόσιο υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ αλλά οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μικρότερες των 300.000 ευρώ, τότε θα δημοσιοποιούνται μόνο οι πρώτες και το αντίστροφο.

2. Φοροέλεγχοι στο σπίτι. Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι για το επιτρεπτό του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου απαιτείται για την είσοδο, πέραν της εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα (η οποία προβλέπεται ήδη), και παρουσία δικαστικού λειτουργού.

3. Επανέλεγχοι. Αποσαφηνίζεται ότι για τη διενέργεια επανελέγχου, τα νέα στοιχεία απαιτείται να είναι σε κάθε περίπτωση επιβαρυντικά και όχι στοιχεία που θα μειώνουν τη φορολογική οφειλή η οποία προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο. Παράλληλα τροποποιείται η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου στον φορολογούμενο.

4. Παροχή πληροφοριών για φορολογούμενους σε τρίτους. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων για τον καθορισμό διατροφής ανιόντων και κατιόντων καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και σε υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στα πρόσωπα και τα όργανα που διενεργούν ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Εισάγονται όμως αυστηρές κυρώσεις για την παραβίαση της διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης από τους υπαλλήλους που υποχρεούνται να το τηρούν.

5. Πειραγμένες ταμειακές. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων για τη με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται για παραβάσεις από 1-1-2016 και εφεξής.

6. Θερμαινόμενα τσιγάρα. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα κλασικά τσιγάρα προβλέπεται και η επιβολή ενός νέου φόρου -σε ένα προϊόν το οποίο δεν έχει λανσαριστεί ακόμα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το θερμαινόμενο τσιγάρο, στο οποίο ο καπνός ο οποίος θα χρησιμοποιείται θα επιβαρύνεται με φόρο 156,7 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού.

7. Εισαγόμενα αυτοκίνητα. Για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ. Με τον τρόπο αυτόν παύει να ισχύει διακριτική μεταχείριση, σε βάρος των οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα με πρώτη ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, ενώ εισάγεται και αντικειμενικότερο κριτήριο ως προς την παλαιότητα ενός οχήματος.

8. Τέλος τα πρόστιμα για καθυστερημένη δήλωση γάμου. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής ως προς τα προσωπικά στοιχεία φορολογούμενων φυσικών προσώπων, όπως ημερομηνία γάμου, διάστασης, θανάτου κ.λπ., τα οποία ούτως ή άλλως δηλώνονται προκειμένου ο φορολογούμενος να προβεί σε συναλλαγή με τη Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον αυξάνεται από δέκα σε τριάντα ημέρες, η προθεσμία εντός της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση μεταβολές στις πληροφορίες που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.

9. Διευκόλυνση ελέγχων. Ήδη στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην περίπτωση ελέγχου από το γραφείο, να ζητά από τον φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων. Με νέα διάταξη δίνεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει με απόφασή του ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον έλεγχο, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

10. Ηλεκτρονικό τελωνείο. Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τελωνειακές υπηρεσίες στους δικαιούχους είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με εντολή μεταφοράς με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Διπλή έκρηξη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο HaberTurk.

  Σύμφωνα με το CNN Turk ακούστηκαν επίσης πυροβολισμοί, ενώ το τουρκικό δίκτυο NTV κάνει λόγο για πολλούς τραυματίες. Στις εικόνες που μεταδίδονται, διακρίνονται ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πυροβολισμοί ακούστηκαν από τον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Ενώ, υποστηρίζουν ότι είδαν τέσσερις ένοπλους άνδρες να τρέχουν μακριά από το σημείο, αμέσως μετά της εκρήξεις.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγω για επίθεση αυτοκτονίας. Από την πλευρά τους Τούρκοι αξιωματούχοι υποπτεύονται ότι τουλάχιστον η μία από τις δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο Ατατούρκ ενδέχεται να οφείλεται σε επίθεση αυτοκτονίας, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.


Τα πρώτα βίντεο και οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τους τρομοκρατημένους επιβάτες να έχουν πέσει στο έδαφος, ενώ μεγάλες φαίνεται να είναι και οι υλικές ζημιές, που έχουν προκληθεί από την έκρηξη.
πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ θα λάβουν αναδρομικά γιατροί σε άγονες περιοχές

Μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ, αναδρομικά από τις 21 Φεβρουαρίου, θα λάβουν 311 αγροτικοί γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και επί θητεία) που υπηρετούν σε άγονες περιοχές.

Τα παραπάνω προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Η αναδρομική ισχύς της ΚΥΑ αφορά σε όσους γιατρούς συνεχίζουν να υπηρετούν στα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας των περιοχών αυτών, κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στις άγονες, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή των γιατρών στην προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης και στη διασφάλιση του δικαιώματος των κατοίκων αυτών των περιοχών σε αξιόπιστη υγειονομική φροντίδα.

 πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΗΠΑ: Σφοδρή σύγκρουση τρένων στο Τέξας (pics+vid)

Δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην πόλη Panhandle του Τέξας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και η πυροσβεστική καθώς από τη σύγκρουση έχει προκληθεί φωτιά.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η σύγκρουση ήταν μετωπική.


Train derailment in Texas Panhandle causes large fire https://t.co/Y2M4O2HLsD pic.twitter.com/PdSRv1wfWB

— KOKH FOX 25 (@OKCFOX) 28 Ιουνίου 2016 Newsbomb.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Παρίσι: Μικροεπεισόδια σε νέα διαδήλωση για την εργασιακή μεταρρύθμιση

Για άλλη μία φορά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας, διαμαρτυρόμενοι για 11η φορά μέσα στους τελευταίους 4 μήνες, για τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που, όπως υποστηρίζουν, θα καταστήσει ευκολότερες τις προσλήψεις αλλά και τις απολύσεις, ενώ θα δώσει στους εργοδότες μεγαλύτερα δικαιώματα στις διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις εργασίας.1


Τα επεισόδια δεν έλλειψαν ούτε από αυτή τη διαδήλωση, αφού στην πρωτεύουσα της χώρας, περίπου 200 μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι και μασκοφόροι που είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση, εκτόξευσαν σπασμένες πλάκες πεζοδρομίων εναντίον των αστυνομικών που απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Ορισμένοι από τους ταραξίες προσπάθησαν να καταστρέψουν και μια στάση λεωφορείου.

Σημειώνεται ότι πριν ξεκινήσει η πορεία, οι αρχές είχαν προχωρήσει ήδη σε 27 προσαγωγές.πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μπόχα για τη διαπλοκή τραπεζών – ΜΜΕ στην εξεταστική

Λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα ολοκληρώθηκε η κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής  για τη δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ από τις τράπεζες, όπου απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τα δάνεια που χορήγησε η Εθνική Τράπεζα σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο κ. Φραγκιαδάκης είναι ο πρώτος μάρτυρας με τον οποίο ξεκίνησε επί της ουσίας το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τη νομιμότητα της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Όπως σημείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης, το ύψος των δανείων που έχει χορηγήσει η Εθνική Τράπεζα στα ΜΜΕ ανέρχεται στο ποσό των 430 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό ληξιπρόθεσμων κυμαίνεται στο 45% – ποσοστό που ο ίδιος χαρακτήρισε κοντά στον μέσο όρο.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι από το 2011 μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει νέες δανειοδοτήσεις.

Σε ερώτηση του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, Σωκράτη Φάμελου, αναφορικά με τη χορήγηση τραπεζικής ενημερότητας ενόψει των αδειοδοτήσεων των καναλιών, ο κ. Φραγκιαδάκης απάντησε ότι οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. «Αν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις θα δοθεί τραπεζική ενημερότητα, αν όχι δεν θα δοθούν. Το θέμα είναι νομικό ως επί το πλείστον. Δεν θα κάνουμε τίποτα που θα θίξει τα συμφέροντα της τράπεζας», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Φάμελος μίλησε για σαφή διάκριση των τραπεζών υπέρ των ΜΜΕ σε σχέση με τα δάνεια που δίνουν σε ιδιώτες και επιχειρηματίες παρότι, όπως είπε, μόνο το 35% από τα «μίντια» έχουν εξασφαλίσεις.

«Η δική μας τραπεζική τακτική, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Μέσα Ενημέρωσης, ήταν να μην λαμβάνονται προσωπικές εγγυήσεις και δεν είναι διαφορετική σε σχέση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους», τόνισε ο κ. Φραγκιαδάκης σημειώνοντας ότι για τα στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια εφαρμόζεται διαφορετικό μοντέλο.

Ακόμη, ο κ. Φραγκιαδάκης ανέφερε ότι, σε ό,τι αφορά στα ΜΜΕ, οι προβλέψεις για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, που είναι ύψους 12 εκατ. ευρώ, «επί του παρόντος, οι τράπεζες είναι επαρκώς καλυμμένες».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η Εθνική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τα δάνεια που έχουν πάρει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και δεν είναι εξυπηρετούμενα, ο κ. Φραγκιαδάκης ανέφερε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με τα δύο κόμματα προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος αποπληρωμής τους.

Τα μέλη της επιτροπής έκαναν επίμονες ερωτήσεις στον κ. Φραγκιαδάκη αναφορικά με τη συνέχιση δανειοδότησης ΜΜΕ, μετά και την κατακόρυφη πτώση της διαφημιστικής δαπάνης και της μείωσης της κυκλοφορίας τους, καθώς και για το αν η Τράπεζα προχωρούσε σε συμψηφισμούς υποχρεώσεών της ως διαφημιστική δαπάνη με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Απαντώντας, ο κ. Φραγκιαδάκης ανέφερε ότι η Τράπεζα έκανε αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανείων ή αναδιαρθρώσεις, σε δάνεια που είχαν ληφθεί σε περιόδους που δεν υπήρχαν ανάλογα προβλήματα, δε δίνει δάνεια για εξόφληση τόκων, ενώ αποσαφήνισε ότι δεν είναι στην πολιτική της τράπεζας οι συμψηφισμοί.

Αναφερόμενος στη διαφημιστική δαπάνη της Εθνικής Τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής δήλωσε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 7 και 12 εκ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ στο παρελθόν ήταν 11-12 εκατομμύρια και τα ποσά αυτά ποτέ δεν συμψηφίστηκαν έναντι κεφαλαίων ή τόκων.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Νικολόπουλος, ανέβασε τους τόνους, όταν αναφέρθηκε στην καταπάτηση όλων των πιστοδοτικών κανονισμών από την πλευρά της τράπεζας, απευθυνόμενος στον κ. Φραγκιαδάκη.

Ο κ. Νικολόπουλος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα δάνεια στην Καθημερινή και στο Πρώτο Θέμα, θεωρώντας ότι στην πρώτη περίπτωση έγινε δανειοδότηση με υψηλές επισφάλειες και στη δεύτερη περίπτωση δάνεια σε 4 διαφορετικές εταιρείες για το ίδιο μέσο.

Μάλιστα, ρώτησε τον κ. Φραγκιαδάκη αν έχει δεχθεί ο ίδιος πολιτικές παρεμβάσεις, για να λάβει αρνητική απάντηση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ. 

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αννέτα Καββαδία, παίρνοντας το λόγο ρώτησε τον κ. Φραγκιαδάκη γιατί η Εθνική Τράπεζα δε ζητούσε προσωπικές εγγυήσεις με την προσωπική περιουσία για τα δάνεια των Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και για ποιον λόγο η τράπεζα επέλεγε να δίνει χρήμα για διαφήμιση σε κανάλια που ήταν ασυνεπή ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Η ίδια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως στο συνολικό ποσό που έχει δοθεί σε διαφήμιση από την Εθνική τράπεζα σε μέσα ενημέρωσης, που είναι 51,7 εκατ., εκ των οποίων τα 6,4 μόνο το 2015. Σημείωσε, μάλιστα, ότι έχουν δοθεί ποσά για διαφήμιση και σε πολύ μικρά διαδικτυακά μέσα, με ελάχιστη έως καθόλου επισκεψιμότητα.

«Δεν λαμβάνονται συνήθως προσωπικές εγγυήσεις για επιχειρηματικά δάνεια» ισχυρίστηκε ο κ. Φραγκιαδάκης, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει για το σύνολο του επιχειρηματικού κλάδου.
Αναφορικά με τη διαφημιστική δαπάνη, ο κ. Φραγκιαδάκης υποστήριξε ότι ως επί το πλείστον οι διαφημίσεις δίνονται κατ’ αναλογία με την επισκεψιμότητα, πλην εξαιρέσεων που μπορεί να αφορούν σε πολύ μικρά ποσά της τάξης των 2 χιλιάδων ευρώ περίπου.

Ωστόσο, δήλωσε αδυναμία να απαντήσει σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στον όμιλο Αλαφούζου και τα οποία κατέθεσε η Αννέτα Καββαδία, επιφυλασσόμενος να απαντήσει αφού ζητήσει τα στοιχεία από την τράπεζα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι  η επιτροπή αποφάσισε να στείλει ένα έντυπο σε όλες τις τράπεζες για να συμπληρωθεί με στοιχεία για όλα τα δάνεια, τα υπόλοιπά τους και άλλα σχετικά στοιχεία.

Ο κ. Φραγκιαδάκης κλήθηκε να δώσει απαντήσεις αναφορικά με την εταιρία «ΠΗΓΑΣΟΣ», με πιεστικές ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Θεοφύλακτου.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Κοζάνης, στον Πήγασο, επί ημερών του κ. Φραγκιαδάκη, δόθηκε κοινοπρακτικό δάνειο 30 εκατ., που, όπως επιβεβαίωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, ήταν συνολικά 80 εκατ., εκ των οποίων τα 30 εκατ. έδωσε η Εθνική. Ο κ. Θεοφύλακτος, αναρωτήθηκε σχετικά, για το πώς θα μπορούσε μια εταιρεία που έχει συνολικά 80% πτώση τζίρου, μέσα στην κρίση, να αποπληρώσει ένα τόσο μεγάλο δάνειο.

Ο κ. Φραγκιαδάκης έκανε και πάλι λόγο για αναχρηματοδότηση τόκων, κάτι που ως εξαίρεση στον κανόνα μπορεί να συμβεί. Όπως είπε, η εν λόγω εταιρία έχει 156 εκατ. συνολικές οφειλές προς όλο το τραπεζικό σύστημα. Και στην περίπτωση αυτή, συζητήθηκε το ομολογιακό δάνειο για 80 εκατ. και λήφθηκαν και εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 10 εκατ., πάντοτε στη λογική ότι η τράπεζα δεν επιθυμεί να «πνίξει» τη δανειολήπτρια εταιρία, αλλά να τη στηρίξει να επιβιώσει.

«Πολιτική της τράπεζας είναι να μην πνίξουμε τις εταιρίες. Το θέμα είναι αν μια τράπεζα μπορεί να τραβήξει το σωληνάκι σε έναν κλάδο. Οι τράπεζες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλανε να βρεθούν σε αυτή την ακροβασία και να τραβήξουν το σωληνάκι», είπε χαρακτηριστικά.
Άλλη μία «εξαίρεση» – κατά τον κ. Φραγκιαδάκη – αποτελούν και οι «Καθημερινές Εκδόσεις», στις οποίες αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορος Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος ρώτησε για την περίπτωση χορήγησης δανείου στην εταιρία «Τηλέτυπος», τον Σεπτέμβριο του 2014, ύψους 96.756.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 81.249.000 ήταν αναχρηματοδότηση προηγούμενων οφειλών, αλλά, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, τους δόθηκε επίσης «ζεστό χρήμα» 15.500.000 ευρώ, με την Εθνική Τράπεζα να συμμετέχει με το μεγαλύτερο μερίδιο, κοντά στο 45%, 6.449.000 ευρώ.

«Στη – με μεγάλη απόσταση – πλειονότητα των περιπτώσεων και μόνο στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μπορεί να έχει δοθεί νέο χρήμα κατά περίπτωση, αλλά αυτό έχει να κάνει προς εξυπηρέτηση του σκεπτικού ότι πρέπει και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, όπως και για κάθε άλλη εταιρεία, να κρατήσουμε τον δανειολήπτη ζωντανό», απάντησε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Ο ίδιος βουλευτής αναφέρθηκε και στην έγκριση από την Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων, στις 27-1-2015 παράτασης καταβολής τόκων στις «Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε.», με το επιχείρημα ότι κάποια στιγμή θα πάρει το κοινοπρακτικό δάνειο, γεγονός που – κατά τον κ. Παπαδόπουλο – συνιστά σαφέστατη παραβίαση του κανονισμού πιστοδοτήσεων. Ο κ. Φραγκιαδάκης δεν είχε συγκεκριμένη απάντηση.

Αναφορικά με την περίπτωση του Πρώτου Θέματος μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Συρμαλένιος. Όπως είπε, «με αποφάσεις της Εθνικής Τράπεζας, στις 27-7-2010 και στις 21-12-2010 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Εταιρίας με 1,5 εκατ. σε κάθε απόφαση. Ήταν μια χρηματοδότηση, ακάλυπτη από θετικές εξασφαλίσεις, με την εγγύηση μόνο των μετόχων Θέμου Αναστασιάδη και Αναστασίου Καραμήτσου».

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η έγκριση αυτή έγινε για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προέκυψε από την αποχώρηση της «Πήγασος».

Το Δεκέμβριο του 2010 η Εθνική Τράπεζα αποδέχθηκε το αίτημα της Εταιρίας για διπλασιασμό της χρηματοδότησης σε 3 εκατ., με μόνες εγγυήσεις αυτές των μετόχων. Το ίδιο συνέβη και στις 22-2-2012 με έγκριση χορήγησης 4 εκατ., με διεύρυνση του κινδύνου, όπως διαπιστώνει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Στις 17-2-2014, δηλαδή δύο χρόνια μετά, η Εθνική Τράπεζα με νέα απόφαση ενέκρινε ρύθμιση της οφειλής των 4 εκατ. Τέλος, στις 22-3-2016, λόγω αδυναμίας της
Εταιρίας να εξυπηρετήσει την πρώτη δόση του δανείου, η Τράπεζα ενέκρινε νέα ρύθμιση.
Επίσης, όπως σημείωσε ο κ. Συρμαλένιος, από τη σχέση κινδύνου-εξασφαλίσεων, προκύπτει ότι η εξασφάλιση για το υπόλοιπο προς αποπληρωμή ποσό που είναι 3,95 εκατομμύρια, γίνεται μόνο μέσω ενεχυρίασης του τίτλου της ιστοσελίδας «PROTOTHEMA.GR», με εκτιμηθείσα αξία 3 έως 3,2 εκατ.
Για άλλη μία φορά, ο κ. Φραγκιαδάκης αναφέρθηκε στην φιλοσοφία της τράπεζας, στο πλαίσιο της οποίας θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ήρθε σε ένα διακανονισμό με την Εταιρία, έτσι ώστε να διασφαλίσει την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της.

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ιωάννης Γκιόλας αναφέρθηκε σε άλλο κοινοπρακτικό δάνειο προς τον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, με διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2010 και υλοποιήθηκαν τον Μάρτη του 2015, με συμμετοχή της ΕΤΕ ύψους 43,5 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με το συγκεκριμένο δάνειο, ο κ. Φραγκιαδάκης απάντησε ότι υπάρχουν τμηματικές
καταβολές κεφαλαίου και μέχρι σήμερα εξυπηρετείται κανονικά.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη από την πλευρά της, αναφέρθηκε στην περίπτωση του ΔΟΛ και του κοινοπρακτικού, ομολογιακού δανείου που πήρε το 2014 από τις τράπεζες, με συμμετοχή της Εθνικής με ποσοστό 47%. Πρόκειται για ένα δάνειο ύψους 98,6 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 45 εκατομμύρια να αντιστοιχούν στην Εθνική Τράπεζα.
Η κ. Αμανατίδη συνέχισε με την περίπτωση της εταιρίας REAL που, όπως είπε «έχει δανειοδοτηθεί κατ’ επανάληψη την τελευταία εξαετία από την Εθνική Τράπεζα και, σήμερα, το υπόλοιπο ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ». Όπως σημείωσε, στην εταιρία συμμετέχει ο Ανδρέας Κουρής, του οποίου είχε δανειοδοτηθεί ο όμιλος και με τον ALTER και άφησε χρέη εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ στις τράπεζες που τον δανειοδότησαν.

Τέλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός μίλησε για τα στοιχεία που αφορούν στην εταιρία ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, την οποία η Εθνική Τράπεζα, στις 17/2/2014, χρηματοδότησε με το ποσό των 800.000 εφάπαξ, προκειμένου να προβεί στην αγορά του ραδιοφωνικού σταθμού «90,1», του σημερινού ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, και του συνόλου του τεχνικού εξοπλισμού, με ενέχυρο κατάθεσης ποσού 1.266.000 δολαρίων, μίας offshore εταιρίας, η οποία φαίνεται να είναι ιδιοκτησίας κάποιου κ. Μαρινάκη.
πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε ο Μαρινόπουλος- Αγωνία για 13.000 εργαζόμενους

Η «βόμβα» που περίμεναν όλοι να εκραγεί για το λιανεμπόριο και την οικονομία, τελικά έσκασε με απρόβλεπτες συνέπειες. Ενας από τους μεγαλύτερους ομίλου η αλυσίδα Μαρινόπουλος κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα, αρχικά στο άρθρο 99 και στη συνέχεια για το Αρθρο 106Β – δηλαδή πτώχευση εν λειτουργία- και για προστασία από τους πιστωτές της.

Ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την εταιρεία με ανακοίνωση. Πάντως, η κίνηση αυτή είναι σε συνεννόηση με τις πιστώτριες τράπεζες. Τον τελευταίο καιρό οι διαταγές πληρωμής και οι αναγκαστικές εκτελέσεις λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας, απειλώντας να μπλοκάρουν την λειτουργία της εταιρίας που απασχολεί περίπου 13.000 εργαζόμενους.

Η αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του προέδρου υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών και η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η εταιρεία η οποία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός την 31η/12/2014 ανήλθε σε 346.237254 ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό, 201,130 εκατ. ευρώ αφορά την υποχρέωση ομολογιακών δανείων, ποσό 145,107 εκατ. ευρώ αφορά σε υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός την 31η/12/2014 ανήλθε σε 100,729 εκατ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, 37,249 εκατ. ευρώ αφορά την υποχρέωση δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 59,541 εκατ. ευρώ μέρος ομολογιακών δανείων που θα λήξει το 2014 και ποσό 3,938 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Συνολικά τα δάνεια της εταιρείας (συμβατικές λήξεις) ανέρχονταν στα 218,390 εκατ. ευρώ από 334,572 το 2013, οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων στα 428,037 εκατ. ευρώ έναντι 78,321 εκατ. ευρώ το 2013 και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις στα 750,68 εκατ. ευρώ από 630,684 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013.

Σε σχετικό ρεπορτάζ της η «Ημερησία του Σαββάτου» αναφερόταν στις προσπάθειες που γινόταν για να σωθεί η εταιρεία και να προχωρήσει το deal με τον Σκλαβενίτη.
Συγκεκριμένα ανέφερε:

Λίγους μόλις μήνες μετά το πολύκροτο deal με τον «Σκλαβενίτη» και τη «συμφωνία κυρίων» που υπέγραψε με βασικούς προμηθευτές της, η άλλοτε πανίσχυρη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζει και πάλι τεράστια προβλήματα ρευστότητας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να καταβάλει τη δεύτερη δόση που ήταν προγραμματισμένο να κατατεθεί στις αρχές Ιουνίου στους λογαριασμούς των προμηθευτών της, με αποτέλεσμα κάποιοι να στματήσουν την τροφοδοσία των περίπου 850 καταστημάτων της.

Η αγωνία χτυπά «κόκκινο», καθώς ενδεχόμενη κατάρρευση της «Μαρινόπουλος» θα προκαλέσει ντόμινο πτωχεύσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων, αφού χιλιάδες προμηθευτές εξαρτώνται άμεσα από την πορεία της. Δεν είναι τυχαία η δημόσια δήλωση που έκανε πριν από λίγες ημέρες ο επικεφαλής της «Καραμολέγκος», Εμμανουήλ Καραμολέγκος στην ομιλία του στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ότι η υπόθεση της «Μαρινόπουλος» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Lehman Brothers της Ελλάδας, καθώς πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός αγοράς, δημιουργώντας προβλήματα στο σύνολο του λιανεμπορίου.

Η πρόταση στον Σκλαβενίτη
 
Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη λύση που θα αποφασίσουν οι τράπεζες, οι οποίες κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχουν πέσει διάφορες προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν από την υπαγωγή στο άρθρο 99 και το άρθρο 106β του πτωχευτικού κώδικα έως την επέκταση της συνεργασίας με την πλευρά Σκλαβενίτη, ο οποίος δέχεται πιέσεις για να παίξει το ρόλο του «λευκού ιππότη».
Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει την παροχή ρευστότητας υπό μορφή δανείου προς τη «Σκλαβενίτης» περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται και αναδιάρθρωση του δανεισμού της «Μαρινόπουλος» με επιμήκυνση αυτού και με χαμηλό επιτόκιο. Η τελευταία περίπτωση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια Σκλαβενίτη δεν δέχεται να συζητήσει το συγκεκριμένο σχέδιο.. Κι αυτό γιατί δύσκολα θα διακινδυνέψει να προχωρήσει σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου τη δεδομένη στιγμή. Υπολογίζεται (καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) πως μόνο τα «ανοίγματα» της αλυσίδας στην αγορά ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά χρέη της αγγίζουν τα 2 δισ.!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένεια Σκλαβενίτη εκτός του ότι αρέσκεται σε αργά και σταθερά βήματα ανάπτυξης, στην παρούσα φάση εστιάζει τις προσπάθειές της στην ενσωμάτωση των αλυσίδων που εξαγοράσε το τελευταίο διάστημα. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι προφανώς ο Σκλαβενίτης περιμένει από τις τράπεζες να επανέλθουν με νέα βελτιωμένη πρόταση που θα δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για να πάρει τον έλεγχο της «Μαρινόπουλος», λέγοντας το «ναι» σε αυτό το σούπερ deal. Στο μεταξύ, διάφορα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα θέλουν τη λύση να δίνεται από την Carrefour μέσω του στρατηγικού της συνεργάτη σε Αίγυπτο και Μέση Ανατολή, ενώ άλλο σενάριο κάνει λόγο για εμπλοκή τριών παικτών του κλάδου, οι οποίοι θα αναλάβουν το δίκτυο της «Μαρινόπουλος» σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές.


Προς αναζήτηση βιώσιμης λύσης
 
Πηγές της «Μαρινόπουλος» που μίλησαν στην «Η» σημείωσαν πως πολλά από τα σενάρια είναι εκτός πραγματικότητας, ωστόσο δεν έκρυψαν πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Υπογράμμισαν πάντως πως προτεραιότητα παραμένει η διάσωση της εταιρείας, και επανέλαβαν πως η εταιρεία βρίσκεται σε πυρετώδεις συζητήσεις με τις τράπεζες, για την ανάπτυξη ενός συνολικού στρατηγικού πλάνου που θα της επιτρέπει όχι μόνο να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, αλλά και να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης. Τέλος, επισήμαναν ότι σε αντίθεση με όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα, οι μισθοί των 11.000 εργαζόμενων που απασχολούνται στα ιδιόκτητα καταστήματα του ομίλου, και όχι σε συνεργάτες Franchise, έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μαρινόπουλος έχει ξεκινήσει συζητήσεις με μεγάλους πιστωτές, προκειμένου να βρεθούν λύσεις με ευρύτερη συναίνεση και με όρους που μπορεί να είναι δυσμενέστεροι από τους προηγούμενους για τους υφιστάμενους πιστωτές της Μαρινόπουλος, αλλά θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος και μεγάλο μέρος των απαιτήσεών τους. Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες ημέρες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες καθώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Η όποια λύση προκριθεί πρέπει να δοθεί άμεσα, προτού να είναι αργά. Υπενθυμίζεται ότι οι κινήσεις για την εξυγίανση της «Μαρινόπουλος», η οποία δέχθηκε σφοδρό πλήγμα από τα capital controls άρχισαν το περσινό φθινόπωρο. Τότε, ανακοινώθηκε το κλείσιμο περίπου 20 καταστημάτων πανελλαδικά ενώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2015 ακολούθησε η συμφωνία με τις τράπεζες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης 30 εκατ. ευρώ.

Η προσπάθεια συνεχίσθηκε με την υπογραφή συμφωνίας με τον «Σκλαβενίτη» για τη σύσταση κοινής εταιρείας για τα υπέρ μάρκετ και κορυφώθηκε λίγους μήνες πριν, με τη συμφωνία με τους προμηθευτές για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των καταστημάτων, τα ράφια των οποίων είχαν αδειάσει από προϊόντα.

Αβεβαιότητα
 
«Κόλλησε» το deal για τα υπερ μαρκετ

Εξαιρετικά δύσκολη θα πρέπει να θεωρείται η ολοκλήρωση του deal της «Μαρινόπουλου» με τον «Σκλαβενίτη» για τη σύσταση κοινής εταιρείας που θα αναλάβει τη διαχείριση 33 υπέρ μάρκετ. Η συμφωνία, όπως αναφέρουν πηγές του «Σκλαβενίτη», είναι ανέφικτη, καθώς εκτός της αβεβαιότητας και των προβλημάτων, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, αλλά και νομικά κωλύματα που βαραίνουν την «Μαρινόπουλος».

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδεινώσει την ήδη ασφυκτική κατάσταση που βιώνει η μεγαλύτερη αλυσίδα από πλευράς δικτύου καταστημάτων της χώρας. Ήδη, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση του Λεωνίδα Μαρινόπουλου, οι πωλήσεις της αλυσίδας δεν έχουν ανακάμψει, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να τηρούν στάση αναμονής και απέχουν από τα καταστήματα της εταιρείας.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκπτωση 15% στο λογαριασμό της ΔΕΗ από την Παρασκευή – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους!

Έκπτωση 15% θα δικαιούνται στον λογαριασμό της ΔΕΗ από την Παρασκευή 1η Ιουλίου οι πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης, εφόσον εξοφλούν εμπρόθεσμα τους τρέχοντες λογαριασμούς ή τηρούν τους διακανονισμούς των οφειλών τους.

Η έκπτωση του 15% αφορά πέντε εκατομμύρια καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς, ενώ είναι «ανοιχτή» και στους υπόλοιπους 2,1 εκατομμύρια που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι μπορούν, επίσης, να επωφεληθούν, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι 380 εκατ. ευρώ από μεγάλες επιχειρήσεις (υψηλή τάση), 260 εκατ. από το Δημόσιο και 1,85 δισ. από μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά (χαμηλή και μέση τάση). Δηλαδή, προσεγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ συνολικά.


Την ίδια ώρα, περίπου 1,3 εκατ. καταναλωτές οφείλουν μέχρι 500 ευρώ (συνολικά 150 εκατ.), άλλες 280.000 οφείλουν από 500 -1.000 ευρώ (άλλα 150 εκατ.), ενώ, μέχρι στιγμής, έχουν διακανονισθεί χρέη ύψους 575 εκατ. ευρώ από 180.000 καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους, χωρίς προκαταβολή, λήγει στις 31 Ιουλίου και, αυτήν τη στιγμή, δεν τίθεται θέμα παράτασης.

πηγη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

BREXIT & GREXIT

Σήμερα η Ε.Ε. κατάντησε φωλεά λύκων.

Σήμερα η Ε.Ε. κατάντησε αποικία & προτεκτοράτο

της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του

ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και της Σιωνιστικής μαφίας αυτού.(Ν.Τ.Π.)

Η Σιωνιστική πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. υποβάλλει τους λαούς της Ευρώπης, σε οικονομικό ολοκαύτωμα, για τα συμφέροντα της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Ελίτ!!!
Οι Άγγλοι γλύτωσαν, μακάρι να υπήρχε ένας Πολιτικός Αρχηγός, να οδηγούσε τον Ελληνικό Λαό στην έξοδο (GREXIT), από αυτή τη φωλιά των φιδιών.
Οι ΓερμανοΣιωνιστές με το BREXIT έχασαν τη προστασία των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με ότι αυτό συνεπάγεται!!!
Οι Σιωνιστές Κοσμοκράτωρες, θα διαλύσουν την Ε.Ε. όπως διέλυσαν την ΕΣΣΔ.
Σε αυτή τη περίπτωση, θα βρεθεί η Ελλάς, όπως βρέθηκε η Βουλγαρία-Ρουμανία μετά τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. Προλαβαίνουμε να σωθούμε με ένα GREXIT, και να διαγράψουμε το παράνομο και επαχθές ΧΡΕΟΣ!!!
Η Ελλάδα έχει πραγματικό συναλλαγματικό εξωτερικό χρέος 40 δις. ευρώ, και η νομισματική απάτη εις βάρος της είναι απλώς για να της πάρουν όλα τα υπάρχοντα!!!
Οι Πολιτικοί Αρχηγοί που έχουμε σήμερα, είναι κατώτεροι των περιστάσεων, είναι όλοι τους σφογγοκωλάριοι του Προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ, της Ν.Τ.Π.
Ο Τσίπρας χαρακτήρισε τους Ευρωσκεπτικιστές Ακροδεξιούς, έτσι τους λένε οι Αριστεροί-Σοσιαλιστές πολιτικοί δούλοι του Κοσμοκράτωρα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Δεν είναι ακροδεξιοί, αλλά Πατριώτες, που ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα της Πατρίδος, και ΟΧΙ για τα συμφέροντα του ΡΟΤΣΙΛΝΤ & παρέας…….
Για να πετύχεις στη πολιτική στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεις δοσίλογος, ρουφιάνος των Γερμανο-Σιωνιστών.
Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι αυτός που πίνει το αίμα των Λαών της Γης, διά των δανείων, Μνημονίων, Λιτότητας, φτώχειας στους Λαούς της Ε.Ε., Τραπεζών, Χρηματιστηρίων, χρεοκοπίας, και αρπαγής όλων των περιουσιακών στοιχείων του Λαού. Όλα αυτά τα ζούμε σήμερα…….
Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι αυτός που κάνει κουμάντο στην Σιωνιστική Εβραϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ε.Ε.)
Όλα τα επιτελικά όργανα-στελέχη της Ε.Ε. είναι
Γερμανο-Εβραίοι Σιωνιστές, βλέπε Μέρκελ, Σούλτζ, Ντάϊσελμπλούμ, Ντούσκ, Γιούνγκερ, Σόϊμπλε, κλπ.
Όποιος φεύγει σώνεται από το λάκκο των λεόντων!!!
Οι Γερμανο-Εβραίοι Σιωνιστές σκλάβωσαν την Ευρώπη αυτή τη φορά, δια της οικονομίας, αντί των όπλων.
Ήδη ξεσηκώνονται οι Ευρωπαϊκοί Λαοί.
Μόνο τα κράτη εκείνα που έχουν πολιτική ηγεσία Σιωνιστικής Εβραϊκής καταγωγής, μένουν στην Σιωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι υπόδουλα στη
Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ , και της ληστρικής μαφίας αυτού!!!
Το παρακάτω μήνυμα εστάλη προς τον Πρωθυπουργό.
«Πρώτη φορά Αριστερά, Τρίτη φορά υποδούλωση στους ΓερμανοΕβραίους, και στον ΡΟΤΣΙΛΝΤ»……
(Μετά από ΓΑΠ & ΣαμαροΒενιζέλους).

Εν τω μεταξύ εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε να πληρώνουμε φόρους και ΕΝΦΙΑ στους ΓερμανοΕβραίους του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, μέχρι αεροδρόμια, χρυσορυχεία, και ενέργεια.( Πετρέλαια+Φ.Α.). κ.λ.π.

ΜΑΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝΕ ΟΛΑ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ε. ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!!!!!!!

Ο Τσίπρας κάποτε φώναζε σε εμάς τους Μ@@@@@ς

«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ».

Είθε το BREXIT να φέρει ένα GREXIT να σωθούμε από τη φωλιά με τις οχιές.

Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΕΙΤΩ………

Αντώνης Γρυπαίος
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής/Αρθρογράφος
 πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πώς εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου σε γονείς με εξαρτώμενα τέκνα

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την έκπτωση φόρου των γονέων, όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα και τον υπολογισμό της ανάλογης παρακράτησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, εγκύκλιο με διευκρινήσεις.


Συγκεκριμένα διευκρινίζονται τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, ορίστηκαν τα νέα ποσά, τα οποία, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογουμένου, μειώνουν το φόρο που προκύπτει.

Στην περίπτωση των έγγαμων συζύγων, τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος.

Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων, που έχει την επιμέλεια των τέκνων και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου, με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά.

Τέλος, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.πηγη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ποτε καταβάλλεται το επίδομα ενοικίου

Ο υπουργός Εργασίας Σύντροφος  Κατρούγκαλος εξέδωσε σήμερα την απόφαση καθορισμού της ημερομηνίας πίστωσης για το επίδομα ενοικίου από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της «Ανθρωπιστικής Κρίσης».

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση Κατρούγκαλου καθορίζεται η μεταφορά πίστωσης ύψους πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (5.476.175,64 €) ως δέκατη και ενδέκατη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της Ι’ και ΙΑ’ δόσης του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 21.344, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» (Valeur πίστωσης: 29/6/2016, στους δικαιούχους 30/6/2016).

Ετσι από το απόγευμα της 29ης Ιουνίου 2016 οι δικαιούχοι σταδιακά θα βλέπουν το επίδομα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ποια προϊόντα γίνονται πιο ακριβά και ποια πιο φθηνά για τους Έλληνες μετά το Brexit

Φάρμακα, πετρελαιοειδή, τυριά, σωλήνες, ηλεκτρικοί αγωγοί, προϊόντα αλουμινίου, σταφύλια και σταφίδες, γιαούρτι και ντοματοπολτός είναι τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας προς τη Βρετανία, τα οποία καθίστανται ακριβότερα στη βρετανική αγορά, εφόσον συνεχίζεται η διολίσθηση της στερλίνας έναντι του ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές της χώρας μας συνίστανται κυρίως σε αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά (ουίσκι και τζιν) και καταναλωτικά προϊόντα (ρούχα, βιντεοπαιχνίδια κ.ά.), είδη σπιτιού, υγιεινής, ζωοτροφές και άλλων ειδών μη τρόφιμα, τα οποία καθίστανται φθηνότερα για τους Έλληνες εισαγωγείς και καταναλωτές. Επίσης, εισάγονται χιλιάδες δημοφιλή βρετανικά τρόφιμα, όπως μπισκότα, τσάι, φασόλια, τυριά, λουκάνικα, γάλα, κρέμες και σοκολάτες.

Τα στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών προκύπτουν από ανάλυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), σύμφωνα με την οποία οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας φθάνουν σε 2,27 δισ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 1,07 δισ. ευρώ ελληνικές εξαγωγές προς τη Βρετανία (4,2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών) και 1,19 δισ. ευρώ ελληνικές εισαγωγές από τη βρετανική αγορά (2,9% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών).

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, την τελευταία πενταετία προκύπτει τάση εξισορρόπησης στο εμπορικό ισοζύγιο, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται (ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ για πρώτη φορά το 2015), ενώ οι εισαγωγές, μετά από μία μεγάλη υποχώρηση τη διετία 2012-2013, δείχνουν να σταθεροποιούνται στα επίπεδα του 1,2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, το εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδας προς τη Βρετανία χαρακτηρίζεται ως εξελιγμένο, καθώς αφορά σε ποσοστό 60,5% βιομηχανικά προϊόντα, ενώ ακολουθούν με 29,5% τα αγροτικά προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνουν τα εξής:

- Τα βερίκοκα, τα κεράσια και τα ροδάκινα αναδεικνύονται οι «πρωταθλητές» όλων των αγροτικών προϊόντων. Η αξία των εξαγωγών είναι στα 234,5 εκατ. ευρώ και γίνονται ανάρπαστα αποσπώντας το 29,4% στην Αγγλία.

- Στα λαχανικά η Ελλάδα είναι ο τρίτος προμηθευτής της Αγγλίας, με τα προϊόντα μας να αντιπροσωπεύουν το 8,5% των εισαγωγών τους, αντίστοιχα. Η αξία των εξαγόμενων λαχανικών είναι 237,9 εκατ. ευρώ.

- Το παρθένο ελαιόλαδο αγοράζεται, επίσης, από την Αγγλία, αποσπώντας το 2,7% των εισαγωγών τους. Η αξία του εξαγόμενου ελαιολάδου είναι 198,1 εκατ. ευρώ.

- Οι ελληνικές ντομάτες πωλούνται στην Αγγλία με ποσοστό 13,2% και καταλαμβάνουμε την τέταρτη θέση των προμηθευτών.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, το «Brexit» θα επηρεάσει, επίσης, τον τουρισμό, τους Έλληνες εργαζόμενους και φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία, τους Έλληνες κατόχους ακίνητης περιουσίας στη Βρετανία, κ.ά.
πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Με καθυστέρηση ενάμισι μήνα βγήκε η εγκύκλιος για την άρση ακινησίας του αυτοκινήτου, πληρώνοντας τέλη με το μήνα, αλλά και... καπέλο. Το ποσό που πρέπει να καταβάλει και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος, που του δίνεται η δυνατότητα να κινήσει το όχημά του για ένα μήνα, τρεις μήνες ή το υπόλοιπο της χρονιάς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρούν σε μερική άρση ακινησίας των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ορίζεται ότι:
  • για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
  • για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
  • για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2016), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
Οι ανωτέρω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.

Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του  οχήματος.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Παραδείγματα

Για επιβατικό ΙΧ 1000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120€.

Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2016:
  • για 1 μήνα, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120€x(2/12)=20€.
  • για 3μήνες, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα είναι 120€x(4/12)=40€.
  • για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2016, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120€x(7/12)+120€x(2/12)=70€+20€=90€.
Για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100γρ CO2/χλμ , τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι: 100x 0,90=90 €. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2016:
  • για 1 μήνα τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90€ x (2/12)=15€
  • για 3μήνες τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα είναι 90€x (4/12)=30€
  • για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2016, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 90€x [(7/12) + (2/12)]=90€x(9/12)=€.67,5
Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας, δηλ. εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 1 έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40€) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες ) του οχήματος εμπρόθεσμα (τελευταία εργάσιμη του τριμήνου), τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120€ x2=240€.
πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πόσο θα είναι το χαράτσι στη συνδρομητική τηλεόραση

Ανάμεσα στα πρόσφατα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή ήταν και η επιβολή «χαρατσιού» στη συνδρομητική τηλεόραση. Η «λυπητερή» θα βρίσκεται στους νέους λογαριασμούς και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, το τέλος θα μπαίνει στο σύνολο του λογαριασμού και ύστερα θα προστίθεται και ο ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα το τέλος 10% θα επιβάλλεται επί του συνολικού λογαριασμού κάθε σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης συνδρομητικής τηλεόρασης. Επί του προσαυξημένου αυτού ποσού με το 10% του τέλους θα επιβάλλεται ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%.

Το τέλος θα εισπράττεται από την εταιρεία παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης και στη συνέχεια θα αποδίδεται στο κράτος.
πηγηΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Δημόσιο: Αλλαγές για τους Δημοτικούς υπαλλήλους. Ποια επιδόματα επανέρχονται

Αλλαγές και τροποποιήσεις στις συνθήκες εργασίες, στις μετακινήσεις αλλά και στις αποδοχές 80.000 δημοτικών υπαλλήλων, φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο που καταρτίζει η κυβέρνηση.

Αυτό το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας σε χρήμα σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Στην πρώτη κατηγορία που θα δικαιούται πλέον επίδομα 150 ευρώ το μήνα ανήκουν: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εργαζόμενοι σε συνεργία απολύμανσης, απολυμαντές, εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, νοσηλευτές και νοσοκόμοι

Οσοι υπάγονται στην δεύτερη κατηγορία θα λαμβάνουν επίδομα 70 ευρώ. Αυτοί είναι οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολητές, εργάτες ψεκασμού, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, βαφείς ,φανοποιοί

Στην τρίτη κατηγορία με 35 ευρώ το μήνα περιλαμβάνονται οι γιατροί και νοσηλευτές,, οι συμβασιούχοι καθαριότητας, οι οδηγοί οχημάτων και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Σε ότι αφορά στις μετακινήσεις, οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί ή μετακινηθεί σε ΟΤΑ α και β βαθμού και οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο κινητικότητας θα λαμβάνουν την προσωπική διαφορά και ουσιαστικά θα αμείβονται με το ποσό της αρχικής τους θέσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τηλεοπτικές άδειες: Όλες οι λεπτομέρειες για την κατάθεση των φακέλων με τις αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης των φακέλων με τις αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.

Ο σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος δε θα ανοιχθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ, θα πρέπει να αναφέρει κατά λέξη το ακόλουθο κείμενο: «Φάκελος αιτήσεως συμμετοχής της εταιρείας/κοινοπραξίας ‘’…..’’ στη διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».

Παράλληλα, το παραπάνω κείμενο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, και κατά την κατάθεσή του ο υποψήφιος θα λαμβάνει απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου από την αρμόδια υπηρεσία.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, θα συνέλθει παρουσία και των εκπροσώπων των υποψηφίων, προκειμένου να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους και να πιστοποιήσει ότι πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα για τη δημοπρασία.

Μετά το άνοιγμα των φακέλων, αυτοί θα είναι προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους κατ’ ανάλογη εφαρμογή όρου της προκήρυξης. πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πέθανε ο ηθοποιός Μπαντ Σπένσερ (pics)

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 86 διάσημος Ιταλός ηθοποιός, Μπαντ Σπένσερ, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

O Σπένσερ υπήρξε ένας από τους δημοφιλέστερους πρωταγωνιστές των ταινιών σπαγγέτι γουέστερν.

Ο γιος του γνωστού ηθοποιού Τζιουζέπε Περντεσόλι, μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa επιβεβαίωσε πως ο πατέρας του ξεψύχησε στις το απόγευμα της Δευτέρας.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο ίδιος, δεν υπέφερε καθόλου και όλη του η οικογένεια ήταν δίπλα του. Μάλιστα, όπως δήλωσε η τελευταία λέξη του Σπένσερ ήταν «ευχαριστώ».

O ηθοποιός έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη δεκαετία του 1970 όταν πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 20 ταινίες με τον ακλόνητο δίδυμο του τον Τέρενς Χιλ. 
H είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο, ενώ ο Ιταλός πρωθυπουργός, Ματέο Ρέντσι τον αποχαιρέτισε με ένα tweet γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αντίο Μπαντ Σπένσερ. Σε αγαπούσαμε πολύ».


Ciao #BudSpencer
Ti abbiamo voluto bene in tanti

— Matteo Renzi (@matteorenzi) June 27, 2016
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πύρινη λαίλαπα κατακαίει για τρίτη μέρα τα Δερβενοχώρια

Ανεξέλεγκτη μαίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η μεγάλη πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας, ενώ έχουν σταματήσει πλέον να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης λόγω της νύχτας.

Στάχτη και μυρωδιά καπνού έφτασαν ακόμη και μέχρι την Αττική εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που συνεχίζει ακάθεκτη το καταστροφικό της έργο.
Ενώ οι τεράστιες δυνάμεις της πυροσβεστικής που όλο το βράδυ έδιναν μάχη με τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς πίστευαν ότι είχαν καταφέρει να τα θέσουν υπό μερικό έλεγχο, λίγο μετά τις 04.30 μια αναζωπύρωση προκάλεσε έξω από το χωριό Πράσινο προκάλεσε νέα ανησυχία σε πυροσβέστες και κατοίκους του χωριού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά μαίνεται σε δύο βασικά μέτωπα, τα οποία αποτελούνται από πολλές εστίες, μέσα σε χαράδρες κυρίως.Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα 140 πυροσβέστες με 66 οχήματα, 128 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 30 στρατιώτες, 16 οχήματα ΟΤΑ, 10 ιδιωτικά βυτιοφόρα και 5 σκαπτικά μηχανήματα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25.06.2016) και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της πυροσβεστικής, των κατοίκων, των εθελοντών, ακόμη δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις σε διάφορα σημεία και κυρίως κοντά στο χωριό Πράσινο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι στιγμής η πύρινη λαίλαπα έχει καταστρέψει 5000 στρέμματα πευκοδάσους.Χθες η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, 4-5 μόλις χλμ. από αποθήκη πυρομαχικών με τους ισχυρούς ανέμους να ευθύνονται για την επέκτασή της, δυσχεραίνοντας το τιτάνιο έργο τηης Πυροσβεστικής.

Αξιωματικοί του Π.Σ. διευκρινίζουν ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά η πυρκαγιά είχε συνεχείς αναζωπυρώσεις το απόγευμα, λόγω αλλαγής κατεύθυνσης των ανέμων και τώρα πολλές μεγάλες εστίες είναι σε εξέλιξη, μέσα σε χαράδρες και δύσβατα σημεία, όπου είναι αδύνατη η πρόσβαση από τα πυροσβεστικά οχήματα.

πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!