728x90 AdSpace

 • Ροη Ειδησεων

  Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

  O ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΤτΕ

  Με πρόσφατη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΤτΕ επί της προεδρίας κυρίου στουρνάρα και με ημερομηνία 24/3/2017 και η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ορίστηκε το αντικυκλικό κεφάλαιο αποθέματος ασφαλείας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και αυτό για ακόμη ένα τρίμηνο είναι μηδενικό..Τι είναι όμως το αντικυκλικό κεφάλαιο αποθέματος ασφαλείας του τραπεζικού συστήματος;;; Το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας είναι ένα προληπτικό εργαλείο που θεσπίστηκε με τη συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει στον οικονομικό κύκλο η δανειοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών.

  Η τράπεζα υποχρεούται να συγκεντρώνει πρόσθετα κεφάλαια (κοινών μετοχών της κατηγορίας 1) σε ευνοϊκές περιόδους, όταν η πιστωτική επέκταση είναι ισχυρή, ώστε, όταν ο οικονομικός κύκλος παρουσιάσει μετάπτωση και η οικονομική δραστηριότητα επιβραδυνθεί ή και συσταλεί, το απόθεμα αυτό να μπορεί να ελευθερωθεί και η τράπεζα να συνεχίσει να δανείζει την πραγματική οικονομία. Εάν μια τράπεζα αθετεί αυτήν την υποχρέωση, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.

                            Εδώ και ο σχετικός κανονισμός της ΕΚΤ που το ορίζει

  Το γεγονός πως για ακόμη ένα τρίμηνο με απόφαση του κεντρικού τραπεζίτη το εν λόγω κεφάλαιο είναι μηδενικό οφείλεται στο γεγονός της παραβίασης κάθε έννοιας λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας η οποία από το Β εξάμηνο του 2010 και μέχρι σήμερα έχει αναστείλει την δημιουργία χρήματος στην οικονομία μέσω δανείων..Το ΦΕΚ που δημοσιεύει η ΤτΕ είναι αποκαλυπτικό του εγκλήματος που πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα..και το μέγα ερώτημα που τίθεται σε επίπεδο πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης είναι ποιος εν τέλει είναι ο στόχος των διεθνών τραπεζιτών για την Ελλάδα;

  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που έθεσαν οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, είναι να κατέχουν το 62% του Ελληνικού ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ . Για να το πετύχουν αυτό:

  Ανέστειλαν την Δημιουργία κλασματικού αποθέματος.
  Ανέστειλαν την Χορήγηση δανείων τους λαούς.
  Ανέστειλαν την Αδρανοποίηση χρήματος από τόκους, από 2024 έως 2039.

  Επέβαλαν την Χορήγηση κρατικών δανείων με ΑΔΡΑΝΕΣ (κάλπικο) ΧΡΗΜΑ 220 δις € κατά παράβαση του φυσικού μοντέλου. Το αδρανές (κάλπικο) χρήμα των κρατικών δανείων γίνεται καταθέσεις του λαού στις εμπορικές τράπεζες, οπότε μεταμορφώνεται σε εμπορικό χρήμα.

  Επέβαλαν επιδοτήσεις με ΑΔΡΑΝΕΣ (κάλπικο) ΧΡΗΜΑ 70 δις € (Βλέπε ΕΣΠΑ και ΕΤΕπ). Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ επιδοτούν το Ελληνικό κράτος με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ (κατά παράβαση του φυσικού μοντέλου), οπότε το μειώνουν. Το αδρανές (κάλπικο) χρήμα των επιδοτήσεων γίνεται καταθέσεις του λαού στις εμπορικές τράπεζες, οπότε μεταμορφώνεται σε εμπορικό χρήμα.

  Το κράτος επέβαλε υπερφορολόγηση. Ο λαός κάνει αναλήψεις του παραπάνω μεταμορφωμένου χρήματος και πληρώνει τους φόρους για αυτό και βλέπουμε συνεχώς μειώσεις στο σύνολο των καταθέσεων. Το κράτος συγκεντρώνει τους φόρους σε εμπορικό χρήμα (μεταμορφωμένο αδρανές) και το παραδίδει για εξόφληση των τόκων απευθείας στους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, οι οποίοι έτσι αποκτούν καταθέσεις Ελληνικού εμπορικού χρήματος (μεταμορφωμένο Ελληνικό αδρανές χρήμα) 180 δις €

  Επέβαλαν την Τακτοποίηση χρήματος λαμόγιων. Το Ελληνικό κράτος με συνέργεια των ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, θα νομιμοποιήσει το χρήμα των λαμόγιων και θα καταφέρει να εισπράξει 20 δις €.

  Θα Επιβάλουν την Διαγραφή κρατικού χρέους. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ για να διαμορφώσουν ακριβώς τα αποτελέσματα των στρατηγικών τους, είναι υποχρεωμένοι και στις δυο οικονομικές περιόδους να προβαίνουν σε διαγραφές κρατικού χρέους.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2024. Διαγραφή κρατικού χρέους 37%. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ επιδιώκουν για το Ελληνικό κρατικό χρέος να είναι ίσο με το αμετάβλητο Ελληνικό χρήμα 290 δις €, οπότε κάνουν διαγραφή 180 δις €

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2039. Διαγραφή κρατικού χρέους 43%. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ επιδιώκουν για το Ελληνικό κρατικό χρέος να είναι ίσο με το αμετάβλητο Ελληνικό χρήμα 290 δις €, οπότε θα κάνουν διαγραφή 220 δις.

  Με την εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων, προκύπτουν τα εξής :

  Το Ελληνικό χρήμα 290 δις € παραμένει σταθερό. Είναι το χρήμα που όλα τα χρόνια δημιούργησε η χορήγηση δανείων από τις Ελληνικές τράπεζες, στον Ελληνικό λαό.

  Το Ελληνικό ΑΕΠ (εμπορικό χρήμα) περιορίζεται στα 110 δις €, όσο ακριβώς απέμεινε μετά την αδρανοποίηση 180 δις € Ελληνικού χρήματος.

  Ο Ελληνικός λαός θα κατέχει μόνο το 38% του συνολικού εμπορικού χρήματος. Ήτοι θα κατέχει 110 δις € επί συνολικού Ελληνικού χρήματος 290 δις €. Με συνέπεια ο λαός να περιοριστεί μόνο στο 38% της αγοραστικής δύναμης που είχε.

  Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ (δια μέσου των εμπορικών τους τραπεζών), θα είναι δανειστές όλου του Ελληνικού χρήματος 290 δις €.

  Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ενώ θα κατέχει μόνο το 38%, θα καταλήξει χρεώστης όλου του Ελληνικού χρήματος 290 δις €.

  Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ θα είναι εγγυητής όλου του χρέους του λαού 290 δις €.  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που έθεσαν οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, είναι να κατέχουν το 62% του Ελληνικού πλούτου. (Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, υποδομές, φυσικούς πόρους, επιχειρήσεις κλπ) και θα είναι σχεδόν αποκλειστικοί ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

  ● ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2010 – 2024). Επειδή οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ κατήργησαν το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,, κατέστησαν τον Ελληνικό λαό ανίκανο να εξοφλεί τους τόκους, οπότε προβαίνουν σε κατασχέσεις . Στην πρώτη περίοδο παραβίασης (2010-2024), το Ελληνικό ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στα 180 δις € οπότε η περιουσία του Ελληνικού λαού θα έχει ΑΞΙΑ = 180. Οι κατασχέσεις θα αγγίξουν το όριο της αντοχής των λαού, δηλαδή τα 70 δις €. Δηλαδή οι κατασχέσεις (2010-2024) θα είναι 38% του Ελληνικού πλούτου.

  Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ με ένα μέρος από το αδρανές χρήμα που καταφέρνουν να μεταμορφώνουν σε εμπορικό χρήμα, δημιουργούν συγκροτήσεις ανώνυμων και αφανών αμοιβαίων κεφαλαίων (funds) και αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια στο 24% της ονομαστικής τους αξίας. Μέσω των ανώνυμων funds, οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ κάνουν κατασχέσεις και γίνονται κάτοχοι της περιουσίας του Ελληνικού λαού.

  ● ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2024 – 2039). Στη δεύτερη περίοδο παραβίασης, που το Ελληνικό ΑΕΠ θα είναι 110 δις €, ο Ελληνικός λαός για τον ίδιο λόγο θα υποστεί κατασχέσεις περιουσίας. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ήδη ιδιοκτήτες του 38% του Ελληνικού πλούτου, επειδή θα αναδειχτούν ακόμα πιο ισχυροί μέσα από την κρίση του 2024, θα αποκτήσουν επιπλέον (38% * 38%) = 24% του Ελληνικού πλούτου. Δηλαδή οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ θα κατέχουν το (38% + 24%) = 62% του Ελληνικού πλούτου.

  Αλλωστε η ΤτΕ πλέον τα λέει και τα αποκαλύπτει ανοιχτά μέσω των δικών της εκθέσεων που αφορούν την διαχείριση των κόκκινων δανείων


  Δείτε το  Από το 2010 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα μέσα από καταστροφικές για το λαό διαδικασίες, έχασε αξία 33 δις €, εξόφλησε 50 δις € και απέμειναν 60 δις € πραγματικό χρέος. Όσο ακριβώς είναι το αποθησαυρισμένο χρήμα των λαμόγιων στο εξωτερικό και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που κάποιοι επιλέξανε να εντάξουν την χώρα στο ενιαίο νόμισμα για να μπορούν να τα μεταφέρουν εκτός χώρας με εύκολο και γρήγορο τρόπο.. Εάν σήμερα υπήρχε το πατριωτικό, υπεύθυνο και εξοπλισμένο με θεμελιώδη γνώση (για τη φυσική λειτουργία του χρήματος) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στην Ελλάδα να αποδείξει και να παρουσιάσει την αλήθεια του χρέους των 60 δις €, ένα μέρος του θα εξοφλούνταν από τα λαμόγια, ένα άλλο μέρος θα καταλογίζονταν στη συνυπευθυνότητα των δανειστών και το υπόλοιπο ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΧΡΕΟΣ θα εξοφλούνταν μεσοπρόθεσμα (ανώδυνα και αβίαστα) από τον Ελληνικό λαό, χωρίς να καταστραφεί η χώρα. Πράξη μονομερής, ηθική, δίκαιη και αποκαλυπτική της αυθαιρεσίας των Τραπεζιτών. Πράξη απελευθερωτική για τον Ελληνικό λαό και τους λαούς του κόσμου.

  πηγη

  Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Δημοσίευση σχολίου

  Το ΕΠΙΟΣΥ INFO ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται!

  Item Reviewed: O ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΤτΕ Rating: 5 Reviewed By: Chris Prekanik