728x90 AdSpace

 • Ροη Ειδησεων

  Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

  Σκάει ἡ φούσκα τῆς ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη

  Γράφει ὁ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Μέγα θέμα δημιουργήθηκε σέ παγκόσμια κλίμακα ἐπειδή ὁ Ἀμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ ἀποσύρθηκε μονομερῶς ἀπό τήν διεθνῆ συνθήκη τῶν Παρισίων γιά τήν μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος, πού φέρεται ὡς κύρια ὑπεύθυνη αἰτία γιά τήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη. Ἡ συνθήκη προβλέπει μείωση ἐκπομπῶν ἀερίων κατά 40% μέχρι τό 2030, καί μέχρι τότε, τό 27% τουλάχιστον τῆς ἐνέργειας νά προέρχεται ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας.

  Οἱ ΗΠΑ εἶναι ὁ δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής στόν κόσμο μετά τήν Κίνα, ὁπότε ἡ ἀποχώρηση Τράμπ προκάλεσε σχεδόν παγκόσμια ἐπικριτική ὑστερία.

  Ὃμως τά πράγματα δέν εἶναι πάντα ἒτσι ὃπως φαίνονται. Ὁ ὑπερπληθυσμός τοῦ πλανήτη μαθαίνει, μέσα στόν ὀρυμαγδό τῆς ὑπερπληροφόρησης πού καταντάει παραπληροφόρηση, μόνο ὃσα ἐξυπηρετοῦν τήν παγκοσμιοποίηση. Στήν πραγματικότητα ὁ πλανήτης δέν ὑπερθερμαίνεται. Διανύει μία μεσοπαγετώδη περίοδο καί βαδίζει πρός μία νέα ἐποχή τῶν πάγων, μετά τήν τελευταία παγετώδη Βούρμιο περίοδο, πού ἂρχισε πρίν 100.000 χρόνια καί ἒληξε πρίν ἀπό 25.000 χρόνια. Τότε οἱ πάγοι εἶχαν καλύψει τίς περιοχές ὃπου σήμερα βρίσκονται τό Παρίσι καί τό Λονδίνο.

  Ἒχει διαπιστωθεῖ ὃτι πρίν ἀπό 40.000 χρόνια τό κλῖμα τῆς Γῆς ἦταν πιό θερμό ἀπό τό σημερινό, χωρίς νά εὐθύνεται γι᾽ αὐτό τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε ἀνθρώπινη δραστηριότητα ἐκπομπῆς ἀερίων. Στίς προσχώσεις τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, πού σχηματίσθηκαν στήν Εὐρώπη, ὑπῆρχαν πολυάριθμα ἀπολιθώματα φοινίκων καί ἂλλων φυτῶν, πού εἶναι ἀδύνατον νά ἀναπτυχθοῦν σήμερα σέ τέτοια πλάτη. Στήν Ἀλάσκα, στήν Γροιλανδία καί στήν Σπιτσβέργη φύτρωναν τότε δρῦες, καστανιές καί πλατάνια.

  Τί συμβαίνει λοιπόν σήμερα καί ἀνησυχοῦν τόσο πολύ οἱ παγκόσμιες ἡγεσίες;

  Ἡ ἀπάντηση ἦλθε ἀπροσδόκητα ἀπό τήν ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, πού κατήγγειλε ὃτι ἡ ὑπερθέρμανση εἶναι πολιτική καί ὂχι κλιματική καί ὃτι παίζονται πολλά συμφέροντα.

  Ἒτσι ἡ ΔΕΗ μπῆκε στήν χορεία τῶν ὃσων ἀμφισβητοῦν τήν ὑπευθυνότητα τοῦ διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος, ἀλλά πολύ καθυστερημένα. Ἀπό καιρό ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους ἒχουν προειδοποιήσει ὃτι σύντομα θά σκάσει ἡ <φούσκα> τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Ἀλλά οἱ φωνές αὐτές δέν προβάλλονται καί δέν ἀκούγονται.

  Ὁ καθηγητής τῆς Φυσικῆς στό πανεπιστήμιο τοῦ Κολοράντο καί πυρηνικός ἐπιστήμων Τζόρτζ Γκάμοου στό βιβλίο του <Ὁ πλανήτης Γῆ> ὑποστηρίζει ὃτι ἡ λέξη <κλῖμα> εἶναι μυστηριώδης καί δύσκολα μποροῦμε νά ἀποφανθοῦμε ἂν τό κλῖμα εἶναι καλό ἢ κακό, ἢ ἂν ἀκόμη εἶναι σκόπιμο νά γίνεται μιά τέτοια συζήτηση. Τό ποσό τοῦ διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος ὑπόκειται μέ τόν χρόνο περιοδικές διακυμάνσεις. Δέν ὑπάρχει κανείς γιά τόν ἒλεγχο τοῦ κατά πόσον ἡ ἐπέκταση, πού σημειώθηκε ἐπανειλημμένα στό παραελθόν, συνδεόταν πραγματικά μέ μία μεταβολή τῆς περιεκτικότητας τῆς ἀτμόσφαιρας σέ διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος.

  Ὁ Γκάμοου ἀποδίδει κυρίως τίς κλιματικές ἀλλαγές σέ ἀστρονομικά αἲτια πού ἒχουν σχέση μέ τήν μεταβολή τῆς τροχιᾶς τῆς Γῆς γύρω ἀπό τόν Ἣλιο. Ἡ θερμική ἰσορροπία στήν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς ρυθμίζεται ὁλοκλητωτικά ἀπό τό ποσόν ἡλιακῆς ἐνέργειας πού πέφτει πάνω σ᾽ αὐτή, ὁπότε θά πρέπει νά ἀναζητήσωμε τούς πράγοντες πού μποροῦν νά ἀσκήσουν ἐπίδραση στήν ποσότητα τῆς προσπίπτουσας ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, καί κυρίως στίς περιοδικές ἀλλαγές τῆς περιφορᾶς τῆς Γῆς γύρω ἀπό τόν Ἣλιο. Ναί μέν σήμερα οἱ ἐκπομπές διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος εἶναι ηὐξημένες, ἀλλά τό ἀέριο δέν εὐθύνεται γιά τήν ὑπερθέρμανση, ὃσο οἱ ὑδρατμοί πού ἀποτελοῦν τό 90% τῶν ἀερίων τῆς ἀτμόσφαιρας, ἐνῶ τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος ἀνέρχεται μόλις στό 0,3%.

  Στά τέλη τοῦ 2014 καταδείχθηκε ἀπό τήν ΝΑΣΑ μέ φωτογραφίες ὃτι οἱ πάγοι τῆς Ἀνταρκτικῆς εἶχαν αὐξηθεῖ σέ σχέση μέ τό προηγούμενο ἒτος. Ὁ Μπαρόζο βρέθηκε τότε σέ δύσκολη θέση καί οἱ Εὐρωβουλευτές κατήγγειλαν τήν καραμέλα τῆς ὑπερθέρμανσης καί τῆς <πράσινης ἀνάπτυξης>, πού εἶχε σκοπό νά φορολογήσει ἀσφυκτικά τούς πολίτες ὃλου τοῦ κόσμου.

  Δέν ἀκούγεται καθόλου ἡ φωνή σπουδαίων καθηγητῶν, πού καταγγέλουν ὃτι ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι ἡ ἲδια πού συμβαίνει ἐδῶ καί ἑκατομμύρια χρόνια στήν Γῆ, χωρίς γι᾽ αὐτό νά εὐθύνεται ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότητα.

  Ὁ διακεκριμένος Ἀμερικανός καθηγητής τῆς Φυσικῆς τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Κολοράντο Χάρολντ Λιούις παραιτήθηκε ἀπό τήν Ἓνωση Φυσικῶν καί προειδοποίησε ὃτι σύντομα θά ἐκραγεῖ ἡ φούσκα τῆς παγκόσμιας ὑπερθέρμανσης, ὃπου ἐμπλέκονται τρισεκατομμύρια δολάρια. Μήπως ἒσκασε τήν φούσκα αὐτή ὁ Τράμπ;

  Ἂν ἡ ἐποχή τοῦ χαλκοῦ μᾶς φαίνεται μακρυνή (Ὡλόκαινος ἐποχή) γιά τήν ὁποία οἱ ἐπιστήμονες ἒχουν ἀποδείξει ὃτι συνέβη ὑπερθέρμανση, παρά τό γεγονός ὃτι δέν ὑπῆρχε ἀνθρώπινη δραστηριότητα, ὑπάρχουν πολλές νεώτερες ἀποδείξεις. Πρίν 200 χρόνια ἂρχισε μία ὑπερθέρμανση πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στίς ἀρχές του εἰκοστοῦ αἰῶνα, στήν προβιομηχανική ἐποχή, εἲχαμε πάλι ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, χωρίς νά εὐθύνεται ἡ ἐκπομπή διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος ἀπό ἀνθρώπινη δρταστηριότητα. Ἀπό τό 1905 μέχρι τό 1940, ὁπότε ὑπῆρχε μικρή σχετικῶς βιομηχανική παραγωγή, εἲχαμε καί πάλι αὒξηση τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς, γιατί τότε ξέσπασε ὁ Β´παγκόσμιος πόλεμος καί στήν συνέχεια ἒγινε παγκόσμια οἰκονομική ἀνασυγκρότηση. Ὃμως στήν δεκαετία τοῦ ᾽70 στραμάτησε ἡ αὒξηση τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς, καί μάλιστα ὃταν στήν συνέχεια αὐξήθηκε ἡ βιομηχανική παραγωγή, ἡ θερμοκρασία ἒπεσε.

  Τό θέμα πολιτικοποιήθηκε ἐπί κυβερνήσεως Θάτσερ καί στήν συνέχεια ἐπενδύθηκαν τεράστια κεφάλαια μέ πρόσχημα τήν προστασία τοῦ πλανήτη γιά νά καταπολεμηθεῖ δῆθεν ἡ ὑπερθέρμανση, πού ὀφείλεται κατά τούς μή ἀκουομένους ἐπιστήμονες σέ ἀστρικά αἲτια (αὒξηση τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητας, ἐπιμήκυνση τροχιᾶς τῆς Γῆς κλπ.) Ἒτσι ἀναπτύχθηκε ἡ λεγομένη <πράσινη ἀνάπτυξη>, μέ ἀποτέλεσμα νά χρυσοπληρώνονται τά σπίτια, τά ECOTEC αὐτοκίνητα καί ὃλα τά προϊόντα. Τό νέο κίνημα εὐνοεῖ τό…ποδήλατο, ἀλλά δέν σκέπτεται νά γεμίσει μέ φωτοβολταϊκά τήν ἒρημο Σαχάρα γιά νά λύσει ἂνετα τό ἐνεργειακό τουλάχιστον τῆς Εὐρώπης.

  Σ᾽ αὐτόν τόν μεγάλο μῦθο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, πού, ἐπαναλαμβάνουμε, ὁδηγεῖ σέ παγετῶνες στίς ἑπόμενες μερικές χιλιάδες χρόνια, εὐδοκίμησαν ἀκτιβιστές καί οἰκολόγοι, οἱ περισσότεροι πρώην κομμουνιστές, οἱ ὁποῖοι ἒμειναν ἀκάλυπτοι μετά τήν κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀλλά καί διάφορα πολιτικά λόμπυ.

  Καί ἐπειδή <ὑπερθερμαίνεται> ὁ πλανήτης, βλέπουμε συνεχεῖς χιονοπτώσεις στίς ΗΠΑ, στήν Ἰαπωνία, στήν Ν. Κορέα, ἀκόμη καί…στήν Αἲγυπτο!


  Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
  Τό μεῖζον πρόβλημα ὃμως τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ ἐνέργεια. Ἂν τό ἰσοζύγιο μεταξύ προσφορᾶς καί ζήτησης ἐνέργειας διαταραχθεῖ, τότε γυρνάμε σέ μεσαίωνα, πού ὁ ἀστροφυσικός Φρέντ Χόιλ στό βιβλίο του <Τά δέκα πρόσωπα τοῦ σύμπαντος>, πού ἒγραψε στήν δεκαετία τοῦ ᾽60, τοποθετεῖ στό 2025+-10 χρόνια. Δηλαδή τώρα.

  Ὁ ἂνθρωπος θέλει διαρκῶς καί περισσότερη ἐνέργεια, συμμέτρως πρός τήν δημογραφική του ἒκρηξη. Οἱ πόροι τῆς Γῆς ἐξαντλοῦνται. Ἡ σύντηξη, πού θά προσέφερε ἂφθονη φθηνή καί καθαρή ἐνέργεια, καθυστερεῖ. Ἀντιθέτως, πολλαπλασιάζονται οἱ πυρηνικοί σταθμοί ἠλεκτροπαραγωγῆς. Ἀκόμη καί ἡ Τουρκία θά κατασκευάσει τρεῖς τέτοιους σταθμούς,ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας θά εἲναι στήν μύτη τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος. Ρίχνοντας τήν εὐθύνη τῆς ὑπερθέρμανσης στό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος, προστατεύουν τό περιβάλλον μέ… πυρηνικά κατάλοιπα καί με τίς τρομερές συνέπειες σέ περίπτωση ἀτυχήματος (Θρή Μάϊλς Ἂϊλαντ, Τσέρνομπιλ, Φουκουσίμα), πέραν τῆς παραγωγῆς πλουτωνίου γιά τήν διασπορά τῶν πυρηνικῶν ὃπλων.


  Ὁ καθένας ἂς βγάλει τά συμπεράσματά του.  πηγη

  Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Δημοσίευση σχολίου

  Το ΕΠΙΟΣΥ INFO ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται!

  Item Reviewed: Σκάει ἡ φούσκα τῆς ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη Rating: 5 Reviewed By: Chris Prekanik