EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΤΟΜΥ στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Τη συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, από τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.

Σκοπός των ΤΟΜΥ είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση του έργου που προσφέρουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «οι ΤΟΜΥ συνιστούν τη βασική μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η συγκρότησή τους είναι το πρώτο βήμα μιας μεταρρύθμισης που στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και ποσοτική επέκταση (ως προς το ποσοστό του καλυπτόμενου πληθυσμού) του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία). Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, κάθε ΤΟΜΥ θα έχει στην ευθύνη του πληθυσμό 10.000-12.000 κατοίκων, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις (νησιά, ορεινοί πληθυσμοί) μπορεί ο πληθυσμός ευθύνης των ΤΟΜΥ να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από 10.000-12.000 κατοίκους.

Τα ΤΟΜΥ θα στελεχωθούν από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό και στο καθένα θα υπάρχει τουλάχιστον ένας γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον νοσηλευτής ή επισκέπτης υγείας και ένας τουλάχιστον απασχολούμενος ως διοικητικό προσωπικό. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού στα ΤΟΜΥ θα είναι επτάωρο και πενθήμερο και τα ΤΟΜΥ θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο βάρδιες.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) θα είναι δυνατόν να στεγάζονται σε δομές του ΠΕΔΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ή σε άλλα κτίρια του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση και, ελλείψει των ανωτέρω, σε κτίρια που μισθώνονται για το σκοπό αυτό.

Στην έκθεση ανάλυσης των συνεπειών της ρύθμισης που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας, το εγχείρημα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι έτσι θα επιτυγχάνεται η αμεσότερη και ταχύτερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού που έχει νοσηλευτικές ανάγκες σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ εκτιμάται ότι εμμέσως θα βελτιωθεί και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στα νοσοκομεία, λόγω αντίστοιχης αποφόρτισής τους.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αυτές είναι οι αντισταθμιστικές παροχές που δικαιούνται όσοι έχασαν το ΕΚΑΣ (Εγκύκλιος)

Για αντισταθμιστικά οφέλη τα οποία δικαιούνται όσοι συνταξιούχοι έχασαν το ΕΚΑΣ, εξέδωσε εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται πως συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/6 μέχρι 31/12/2016 αλλά το στερούνται για το έτος 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, δικαιούνται τις ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές:

α) πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη,

β) έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή Ε.Κ.Α.Σ. και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό,

γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που απώλεσαν.

Αναφορικά με τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως αντισταθμιστικά κατάργησης του ΕΚΑΣ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 7 της από 13.9.2016 Υπουργικής Απόφασης.

Όσον αφορά τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 31/05/2016 και, συγκεκριμένα, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιούχων τόσο από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, όσο και από τις υπηρεσίες συντάξεων (στις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε αυτομάτως), γνωστοποιείται ότι, προς το παρόν, εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Επομένως, αναμένονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους συνταξιούχους στις υπηρεσίες, «μετά την ενημέρωσή μας από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ».

Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 μέχρι 31/12/2016.

Προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, στην εγκύκλιο σημειώνονται τα εξής: «Η εν λόγω διάταξη διακρίνει σαφώς τις περιπτώσεις στις οποίες αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά του ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως:

α) Υποβολή εκ μέρους του συνταξιούχου με δόλο ανακριβούς δήλωσης είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία

β) πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος. Επομένως, πρόκειται για τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο συνταξιούχος, προκειμένου να εισπράττει το ΕΚΑΣ είτε χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε πολλαπλά, λειτουργεί με δόλο, ενεργητικά (υποβολή ανακριβούς αίτησης/δήλωσης) ή παθητικά (αποσιώπηση της χορήγησης του επιδόματος και είσπραξή του από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς).

Στην πρώτη περίπτωση, η ανακριβής/ψευδής δήλωση μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, την απόκρυψη του γεγονότος ότι το ΕΚΑΣ χορηγείται από άλλον φορέα ή ότι ο συνταξιούχος έχει υποβάλει αίτηση, ώστε να του χορηγηθεί και από άλλον φορέα, το ύψος και τις πηγές των εισοδημάτων που περιέχονται στη δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων στη ΔΟΥ, την οικογενειακή κατάσταση, προκειμένου να μην ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, τον τόπο μόνιμης κατοικίας, κ.ά..

Στη δεύτερη περίπτωση, ο νόμος αναφέρεται στην πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος, δηλαδή στην περίπτωση που, ενώ ο συνταξιούχος δεν συνήργησε, με σκοπό να του χορηγηθεί το ΕΚΑΣ από περισσότερους του ενός φορείς, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε μηχανογραφική αστοχία, το εισέπραττε συστηματικά από όλους, αποσιωπώντας την αλήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνεπώς, εάν δεν αποδεικνύεται πλήρως και αιτιολογημένα ότι συντρέχουν οι ως άνω συγκεκριμένες περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, δεν είναι επιτρεπτό να αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Υπενθυμίζεται ότι όταν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την επιστροφή των ποσών ΕΚΑΣ στο διπλάσιο, γίνεται συμψηφισμός του ποσού με την καταβαλλόμενη σύνταξη, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική διάταξη, δηλαδή σε έξι μηνιαίες δόσεις, ενώ εάν το ποσό της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψει το επιστρεπτέο ποσό σε έξι δόσεις, το ποσό αυτό επιμερίζεται σε τόσες ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσες απαιτούνται για το συμψηφισμό του με τη σύνταξη.

πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ποιο σενάριο για τον ΕΝΦΙΑ προτείνει η κυβέρνηση - Τι απαντούν οι θεσμοί

Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς έχει μπει ο ίσως πιο δυσφημισμένος αλλά και ταυτόχρονα εισπρακτικά πιο επιτυχημένος φόρος της κρίσης.

Και μάλιστα έχει μπει με καλό τρόπο για τους φορολογούμενους στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης καθώς θεσμοί και κυβέρνηση συμφωνούν πως πρέπει να μειωθεί αν και εφόσον υπερκεραστεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Η διαφορά έγκειται στο πόσο θέλει κάθε πλευρά να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ. Η κυβέρνηση θέλει ο ΕΝΦΙΑ να μειωθεί συνολικά κατά 30% έστω και σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική βεβαίωση του φόρου θα υποχωρήσει από τα 3,5 δισ. ευρώ στα 2,2-2,3 δισ. ευρώ προσφέροντας ουσιαστική ελάφρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Επιπλέον, η κυβέρνηση θέλει ο σημερινός ΕΝΦΙΑ να αντικατασταθεί από φόρο ακίνητης περιουσίας που υπολογίζεται με βάση την αξία της περιουσίας κάθε φορολογούμενου και η μείωση του φόρου να δοθεί με τη μορφή ενός αφορολόγητου ορίου που θα απαλλάξει από το φόρο σημαντικό αριθμό μικροϊδιοκτητών.

Από την άλλη οι θεσμοί έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ο ΕΝΦΙΑ είναι ο φόρος που για επιβλήθηκε το 2013 και ουσιαστικά έσωσε το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού αφού εκτός από το σημαντικό ποσό που φέρνει κάθε χρόνο στα κρατικά ταμεία (τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ) παρουσιάζει και υψηλή εισπραξιμότητα (περίπου 80%) κατά τον πρώτο χρόνο βεβαίωσης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οι θεσμοί δέχονται να μπει ο ΕΝΦΙΑ στο καλάθι των αντίμετρων της λιτότητας αλλά να μειωθεί η συνολική του βεβαίωση μόλις κατά 10%, δηλαδή κατά περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, οι θεσμοί δεν θέλουν να αλλάξει ουσιαστικά και η δομή του φόρου. Θεωρούν ότι η σημερινή διάρθρωσή του, δηλαδή κύριος φόρος ανά τετραγωνικό και συμπληρωματικός φόρος με βάση την αξία είναι αυτή που εξασφαλίζει την υψηλή εισπραξιμότητα λόγω της μεγάλη βάσης του.

Η μάχη για τα αντίμετρα

Πέρα από τον ΕΝΦΙΑ, απόκλιση υπάρχει και στα υπόλοιπα αντίμετρα. Οι θεσμοί θέλουν τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή που σήμερα είναι 29%. Ωστόσο, η συνολική φορολόγηση του επιχειρείν είναι μεγαλύτερη καθώς επιβάλλεται και φόρος 15% κατά τη διανομή του μερίσματος. Έτσι ο συνολικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρηματικών κερδών διαμορφώνεται στο 39,65%, ένα πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση με τις γειτονικές χώρες που ανταγωνίζονται την Ελλάδα για επενδύσεις. Επίσης ζητούν μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή της κλίμακας φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σήμερα ο ανώτατος συντελεστής επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος μισθωτών ή ελευθέρων επαγγελματιών άνω των 40.000 ευρώ και είναι 45%. Μάλιστα, με δεδομένη και την εισφορά αλληλεγγύης ο συνολικός συντελεστής μπορεί να φθάσει ακόμη και το 55%.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ναι μεν δέχεται να βάλει στο τραπέζι τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, ωστόσο δεν δέχεται τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων. Επίσης, στη φορολογία εισοδήματος η ελληνική πρόταση είναι να μειωθεί ελάχιστα ή και καθόλου ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής και εφόσον υπάρξει σε αυτό το πεδίο παρέμβαση, αυτή να γίνει στην κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Μάλιστα, η ελληνική πλευρά επιθυμεί για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου της εισφοράς αλληλεγγύης (σήμερα είναι 12.000 ευρώ) προκειμένου να μετριασθεί η επιβάρυνση των φορολογούμενων από τη μείωση του αφορολόγητου της βασικής κλίμακας φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Νέα κόντρα Πολάκη-Γεωργιάδη για τους διοικητές των νοσοκομείων

Το θέμα των διοικητών νοσοκομείων που απομακρύνθηκαν και η απόφαση του ΣτΕ που τους δικαιώνει, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη και του αντιπροέδρου της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη.

«Η απόφαση του ΣτΕ δεν παράγει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, γιατί η θητεία των διοικητών έχει λήξει» ήταν η απάντηση του κ. Πολάκη στον κ. Γεωργιάδη, που έκανε λόγο για δικαστικό ράπισμα κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Αφορμή της αντιπαράθεσης ήταν το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται στην Ολομέλεια.

«Αν υπάρξουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις θα τις πληρώσουμε» τόνισε ακόμα ο κ. Πολάκης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απόφαση του ΣτΕ, ότι «το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει τους ρυθμούς δουλειάς του».

«Εμείς, αν χρειαστεί, μετά από μια δεκαετία που θα είμαστε πάλι κυβέρνηση και αν αποφασίσει το ΣτΕ να τους δικαιώσει, θα τους πληρώσουμε, γιατί θα έχουμε μαζέψει τα χρήματα που σκορπάγατε για δήθεν ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Όμως και οι κρίνοντες κρίνονται, όπως και οι αποφάσεις του ΣτΕ» τόνισε ο κ. Πολάκης.

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε, ότι η απόφαση του ΣτΕ γεννά για το ελληνικό Δημόσιο τεράστιο θέμα καταβολής αποζημιώσεων, γιατί οι διοικητές που εκδιώχθηκαν θα τις διεκδικήσουν δικαστικά και οι οποίες, όπως είπε, δεν θα πληρωθούν από τη τσέπη του κ. Πολάκη.

Ο κ. Πολάκης αντέτεινε, ότι «σε ένα αριστερό σχέδιο ανασύστασης του δημόσιου συστήματος Υγείας, που υπηρετεί πιστά η σημερινή κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας από τον Οκτώβρη του 2015, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί από ανθρώπους που διορίστηκαν από ένα αλφαβητικό κατάλογο, τον οποίο ενεχυρίασε η επιτροπή που διόρισε ο κ. Γεωργιάδης, ως υπουργός τότε Υγείας».

Ο κ. Γεωργιάδης τον κατηγόρησε ότι ψεύδεται, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την απόφαση κόλαφο, προσωπικά εναντίον του, και τόνισε ότι το ΑΣΕΠ είχε προχωρήσει στην τελική επιλογή των διοικητών.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Βραζιλία: Διαδηλώσεις για τη μείωση συντάξεων - Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες σε μεγάλες πόλεις

Δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες και μέλη συνδικάτων διαδήλωσαν σήμερα σε πολλές πόλεις της Βραζιλίας εναντίον του σχεδίου της κυβέρνησης του προέδρου Μισέλ Τέμερ να αλλάξει το συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα κι εκατοντάδες διαδηλωτές κατέλαβαν το κτίριο του υπουργείου στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων και του υπογείου σιδηροδρόμου ακυρώθηκαν κατά μεγάλο μέρος τους στο Σάου Πάουλου και στο Ρίου ντε Ζανέιρου, τις πολυπληθέστερες πόλεις της Βραζιλίας. Οδηγοί αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω των διαδηλώσεων σε μεγάλες οδικές αρτηρίες στο Σάου Πάουλου.

Στη Μπραζίλια, πάνω από 1.500 μέλη κινημάτων τα οποία εκπροσωπούν τους αγρότες και τους άστεγους διαδήλωσαν στο υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε το Κίνημα Ακτημόνων Αγροτών (MST) σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο υπουργός Οικονομικών Ενρίκε Μεϊρέλες δήλωσε ότι υπήρξαν φθορές μέσα στο υπουργείο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Σε πολλούς ορόφους του κτιρίου έγινε εισβολή λόγω αυτής της απεργίας», δήλωσε ο Μεϊρέλες σε δημοσιογράφους στη Μπραζίλια.

Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες των πόλεων Ρεσίφε, Κουριτσίμπα και Μπέλου Οριζόντσι συμμετείχαν και αυτοί στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι διαδηλώσεις αντανακλούν τον βαθύ ιδεολογικό διχασμό μεταξύ των Βραζιλιάνων την ώρα που η κυβέρνηση του Τέμερ προωθεί τις πιο ευρείες οικονομικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η κυβέρνηση του Τέμερ υποστηρίζει ότι οι περικοπές των συντάξεων και των επιδομάτων είναι μέτρα απαραίτητα προκειμένου η χώρα να βγει από την πιο βαθιά ύφεση του έχει βιώσει ποτέ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τέμερ αναγνώρισε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει να διαπραγματευθεί με το Κογκρέσο για να εξασφαλίσει την έγκριση του πακέτου μεταρρυθμίσεων του ασφαλιστικού συστήματος, που συμπεριλαμβάνει αύξηση της συντάξιμης ηλικίας, μείωση επιδομάτων για τους συνταξιούχους του δημοσίου κ.ά.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Εκρηκτική αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιάς

Στοιχεία για τις αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς στα ειρηνοδικεία της χώρας, από το 2013 έως και το 2016, διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Το έγγραφο του Σταύρου Κοντονή διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο αποθανών βουλευτής της ΝΔ, Ευάγγελος Μπασιάκος, στα τέλη του 2016.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αιτήσεις αποποίησης κληρονομιών διαμορφώθηκαν ως εξής: το 2013 ανήλθαν σε 29.199, το 2014 σε 41.388, το 2015 σε 45.628 και το 2016 σε 54.422.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚA Κακλαμάνης: H Nέα Φιλαδέλφεια δεν πρέπει να έχει την τύχη του Βοτανικού

Την παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο που ψήφισε η ελληνική Βουλή και η απορριπτική απόφαση επί της Αιτήσεως Ακυρώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητεί ο βουλευτής της ΝΔ, Νικήτας Κακλαμάνης, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και απευθύνει σε τρεις υπουργούς, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου Αθηναίων, εκπονήθηκε το σχέδιο της «Διπλής Ανάπλασης» με την σχεδιαζόμενη κατασκευή νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και διαμόρφωση σε χώρο κοινής ωφελείας και πάρκου, του χώρου του υπάρχοντος γηπέδου στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το σχέδιο αυτό, όπως τονίζει, αν και αγκαλιάστηκε από το σύνολο των Αθηναίων, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί μία μικρή μειοψηφία «κατ’ επάγγελμα οικολόγων», οι οποίοι ανήκαν στη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «Ανοικτή Πόλη», προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με συνέπεια την αναστολή του έργου, ενώ όταν μετά από αρκετά χρόνια εκδόθηκε η οριστική απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ακυρώσεως, το έργο πλέον δεν ξεκίνησε ποτέ, καθώς οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές συνθήκες είχαν ριζικά αλλάξει.

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρακολουθούμε παρόμοιες αρνητικές εξελίξεις, από άτομα που αντιτίθενται στην κατασκευή γηπέδου της ΑΕΚ, στην ιστορική της έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκεκριμένα, παρόλο που κάποιοι πολίτες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδόθηκε απορριπτική επί της προσφυγής απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, που κατά σύμπτωση η δημοτική πλειοψηφία ανήκει και αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ, κωλυσιεργούν στην έκδοση της “βεβαίωσης έγκρισης υψομέτρων”. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση έχει ουσιαστικά μπλοκάρει την κατασκευή του γηπέδου, αν και η ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει το σχετικό νόμο, έχει απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η σχετική Αίτηση Ακύρωσης και ο δήμος έχει εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων», υπογραμμίζει ο Νικήτας Κακλαμάνης και προσθέτει ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα, ώστε να ξεπεραστούν τα τεχνητά εμπόδια που δημιουργούνται και στόχο έχουν να αποτρέψουν ένα ακόμη μεγάλο έργο, που θα εξασφαλίσει σύγχρονο γήπεδο, σε μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ελλάδος και επιπλέον μέσω της γενικότερης σχεδιαζόμενης ανάπλασης της περιοχής θα συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Κομμένο» και το ηλεκτρονικό τσιγάρο!

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας, η μέχρι σήμερα απαγόρευση του καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος (Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/13.2.2017) η απαγόρευση αφορά στη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους παρακάτω χώρους:

α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών λεωφορείων, επιβατικών σταθμών λιμένων κ.λ.π.) και στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής καθώς και στα παντός είδους κυλικεία.

β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:

1) Νοσοκομεία.
2) Ιδιωτικές Κλινικές.
3) Κέντρα Υγείας.
4) Περιφερειακά Ιατρεία.
5) Δημοτικά Ιατρεία.
6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α., κ.λ.π.)
7) Ιδιωτικά Ιατρεία - Οδοντιατρεία.
8) Φαρμακεία.
9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).
2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).
3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4) Φροντιστήρια.

δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.

ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

στ. Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων , μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

ζ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

η. Στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών.

θ. Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη διαδικασία του ως άνω (4) σχετικού.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Φωτίου για νόμο Αναδοχής και Υιοθεσίας: Τον περιμένει όλη η κοινωνία

Είναι ένας νόμος που περιμένει ολόκληρη η κοινωνία, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, αναφορικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία για την υιοθεσία και αναδοχή, που αναμένεται. Για πρώτη φορά τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Φωτίου, δίνουμε τη δυνατότητα να ανοίξει σοβαρά μια μεγάλη συζήτηση για την αναδοχή και την υιοθεσία.

Στοιχεία για τα παιδιά στα ιδρύματα της χώρας

«Το φαινόμενο της εγκατάλειψης βρεφών από τη φυσική τους οικογένεια στο μαιευτήριο, στο οποίο γεννήθηκαν, αποτελεί δυσάρεστο αλλά υπαρκτό πρόβλημα» αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή, και δημοσιεύει σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στις 9 Μαρτίου, έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί ποιος είναι ο αριθμός των βρεφών που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα νοσοκομεία της χώρας και ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, για τις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας.

Η κ. Φωτίου αναφέρει ότι ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων στα νοσοκομεία βρεφών είναι διαρκώς μεταβαλλόμενος, καθώς από τη μια καταγράφονται νέα περαστικά εγκατάλειψης και από την άλλη καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την απομάκρυνσή τους από το νοσοκομειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα έγγραφο, στις 31.1.2017, τρία βρέφη μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Αττικής Παράρτημα «Μητέρα».

«Αναδοχή πρώτη αγκαλιά»

«Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, είτε πρόκειται για βρέφη εγκαταλελειμμένα στα Δημόσια Νοσοκομεία είτε για τα παιδιά που διαβιούν στα ιδρύματα και την παροχή σε αυτά εναλλακτικών μορφών φροντίδας» σημειώνει η αναπληρώτρια υπουργός και ενημερώνει τη Βουλή ότι στο πλαίσιο αυτό, το 2016, λειτούργησε για πρώτη φορά από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής το πρόγραμμα «Αναδοχή Πρώτη Αγκαλιά», για τα βρέφη που παραμένουν στα νοσοκομεία και τα δημόσια μαιευτήριο, μέσω της απευθείας τοποθέτησής τους σε εγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια, χωρίς την προηγούμενη ιδρυματοποίησή τους.

Όπως εξηγεί η Θεανώ Φωτίου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εγκεκριμένες, από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ), ανάδοχες οικογένειες, με εμπειρία στη φροντίδα βρεφών, αναλαμβάνουν, με την παροχή οικονομικής και υλικοτεχνικής υποδομής από το ΚΚΠΠΑ, τα εν λόγω βρέφη, των οποίων οι φυσικοί γονείς δεν είναι σε θέση άμεσα ή και στο μέλλον να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Στο διάστημα της φιλοξενίας του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια, οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται για την ανεύρεση και υποστήριξη της φυσικής οικογένειας, ώστε, αν είναι δυνατόν να αναλάβει τη φροντίδα του. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μετά από εκτίμηση της διεπιστημονικής ομάδας του αρμόδιου επιστημονικού συμβουλίου του ΚΚΠΠΑ, το θέμα προωθείται στο Δικαστήριο για κρίση και το παιδί (μετά την απόφαση του Δικαστηρίου) προωθείται για υιοθεσία, σε ζευγάρι εγκεκριμένο και καταγεγραμμένο στο μητρώο που τηρεί το ΚΚΠΠΑ. Από τον Απρίλιο του 2016 που ξεκίνησε το εν λόγω πρόγραμμα, 7 βρέφη τοποθετήθηκαν απευθείας από τα νοσοκομεία σε ανάδοχες οικογένειες, κάνει γνωστό η Θεανώ Φωτίου.

Φιλοξενία Πεντέλης

Με το έγγραφο γίνεται εξάλλου γνωστό ότι την 7η Φεβρουαρίου 2017, ο 7ος θάλαμος του Αναρρωτηρίου Πεντέλης, παράρτημα ΚΚΠΠΑ, που είχε ανακαινισθεί με τη χορηγία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, άνοιξε και υποδέχθηκε τα τελευταία 13 βρέφη, που παρέμεναν σε μαιευτήρια για κοινωνικούς και μόνο λόγους. Η συγκεκριμένη Μονάδα Βρεφών λειτουργεί με τη συνεργασία των Παιδικών Χωριών SOS και με τη χορηγία του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, αποτελεί μονάδα σύντομης φιλοξενίας και στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση στην οικογένεια προέλευσης του κάθε παιδιού, ώστε να αναλάβει εκ νέου την επιμέλειά του. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, οι λύσεις της αναδοχής και της υιοθεσίας θα προσφέρονται άμεση για την οικογενειακή αποκατάσταση των βρεφών. Στις 8.2.2017 κανένα υγιές βρέφος χωρίς οικογένεια δεν παραμένει σε νοσοκομείο.

Το σύνολο των παιδιών στα ιδρύματα

Ο βουλευτής της ΝΔ Μάριος Σαλμάς με την ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ζητούσε να ενημερωθεί, επίσης, ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα που έχουν αποστολή την ολοκλήρωση των διαδικασιών υιοθεσίας και αναδοχής των παιδιών αυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάζει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «στο σύνολο των ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτά, ηλικίας 0-18 ετών, είναι περίπου 2000».

Νέο θεσμικό πλαίσιο

Ως προς τον σχεδιασμό αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, η κ. Φωτίου ενημερώνει ότι η δημιουργία ενός συνολικά νέου νομικού και διοικητικού πλαισίου για την υιοθεσία είναι ύψιστη προτεραιότητα του υπουργείου, τόσο για να αντιμετωπιστούν τα κακώς κείμενα του καθεστώτος που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες όσο και για να αποτελέσει η υιοθεσία, μαζί με την αναδοχή, στοιχείο της πολιτικής αποϊδρυματοποίησης. Σκοπός είναι, όπως τονίζει, τα παιδιά που για διάφορους λόγους είναι είτε εγκαταλελειμμένα σε δημόσια Νοσοκομεία είτε διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας να βρουν εναλλακτικές μορφές φροντίδας, προπάντων οικογενειακό περιβάλλον.

Για τον σκοπό αυτό ετοιμάζεται, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, νομοθετική παρέμβαση με την οποία θα τεθούν κανόνες για την καταγραφή των παιδιών προς υιοθεσία ή αναδοχή, των υποψήφιων θετών ή ανάδοχων γονιών, των δομών φιλοξενίας των παιδιών μέχρι την αναδοχή ή την υιοθεσία και θα αναβαθμιστούν οι σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου, των Περιφερειών και των Δήμων. «Το εγχείρημα αποσκοπεί στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, χωρίς να υπάρξουν εκπτώσεις στη μέριμνα για το συμφέρον των παιδιών, αλλά και στη διαφάνεια και την αποτροπή παράνομων ενεργειών. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα αναληφθούν πολύ σύντομα, έπειτα από ευρεία διαβούλευση» αναφέρει η κ. Φωτίου.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Έκαναν ξανά το πείραμα του Μίλγκραμ: 9 στους 10 θα έκαναν ηλεκτροσόκ σε συνανθρώπους τους!

Οι άνθρωποι είναι πάντα πρόθυμοι να υπακούσουν στις εντολές που θα πάρουν, ακόμη και αν πρόκειται να κάνουν ηλεκτροσόκ στους συνανθρώπους τους.

Εννέα στους δέκα θα έκαναν κάτι τέτοιο, αν αυτή είναι η άνωθεν εντολή, όπως απέδειξαν Πολωνοί κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι επανέλαβαν το διάσημο Πείραμα του Μίλγκραμ, με το οποίο ο αμερικανός ψυχολόγος είχε σοκάρει τον κόσμο στη δεκαετία του 1960.

Τότε, σε ένα πείραμα-ορόσημο για την επιστήμη της ψυχολογίας, το οποίο «φώτισε» τις συνθήκες που επικρατούσαν στη ναζιστική Γερμανία (και όχι μόνο), ο Στάνλεϊ Μίλγκραμ του Πανεπιστημίου Γιέηλ είχε αποδείξει ότι, υπό συνθήκες πίεσης από την εξουσία, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν τις εντολές, ακόμη και αν θα βλάψουν τους άλλους. Αν και στην πραγματικότητα το πείραμα δεν περιλάμβανε πραγματικά ηλεκτροσόκ, οι συμμετέχοντες -που νόμιζαν ότι κάνουν ηλεκτροσόκ- υλοποίησαν στην πλειονότητα τις άνωθεν εντολές.

Τώρα, οι ερευνητές της Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Αθρωπιστικών Επιστημών του Βρότσλαβ της Πολωνίας, με επικεφαλής τον Τόμας Γκρζιμπ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κοινωνικής ψυχολογίας "Social Psychological and Personality Science", επανέλαβαν το πείραμα με 40 άνδρες και 40 γυναίκες ηλικίας 18 έως 69 ετών.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πατούν δέκα κουμπιά, που το καθένα αντιστοιχούσε σε ολοένα ισχυρότερο ηλεκτροσόκ (που πάλι δεν ήταν πραγματικό, αλλά οι συμμετέχοντες δεν το ήξεραν). Αποδείχθηκε ότι το 90% (οι εννέα στους δέκα) ήσαν πρόθυμοι να πατήσουν το κουμπί με το πιο έντονο ηλεκτροσόκ. Οι ερευνητές σκοπίμως παρότρυναν τους συμμετέχοντες με φράσεις του τύπου «το πείραμα απαιτεί να συνεχίσετε», «είναι απολύτως ουσιώδες να συνεχίσετε» και «δεν έχετε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσετε».

Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν το «θύμα» (στην πραγματικότητα ήταν ηθοποιός) που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο και δεχόταν το «σοκ» ουρλιάζοντας υποκριτικά, ήταν γυναίκα, τότε ο αριθμός των συμμετεχόντων που αρνούνταν να εκτελέσουν την εντολή, ήταν τριπλάσιος από ό,τι όταν το «θύμα» ήταν άνδρας.

«Όταν μαθαίνουν για το πείραμα του Μίλγκραμ, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων ισχυρίζονται πως 'εγώ ποτέ δεν θα συμπεριφερόμουν με τέτοιο τρόπο'. Η μελέτη μας όμως έδειξε για μια ακόμη φορά την τρομερή δύναμη των συνθηκών του κοινωνικού περιβάλλοντος και πόσο εύκολα οι άνθρωποι μπορούν να συμφωνήσουν να κάνουν πράγματα που βρίσκουν δυσάρεστα», δήλωσε ο Γκρζιμπ.

Με άλλα λόγια, η κοινωνία δεν έχει αλλάξει και πολύ εδώ και 50 χρόνια. Όπως επεσήμανε ο Πολωνός κοινωνικός ψυχολόγος, «μισό αιώνα μετά την αρχική έρευνα του Μίλγκραμ για την υπακοή στην εξουσία, μια εντυπωσιακή πλειονότητα των ανθρώπων είναι ακόμη πρόθυμοι να κάνουν ηλεκτροσόκ σε έναν αβοήθητο άνθρωπο».

Ίσως μάλιστα τα πράγματα να έχουν στο μεταξύ χειροτερεύσει, επειδή στο πείραμα του Μίλγκραμ, «μόνο» τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είχαν δείξει προθυμία να κάνουν το πιο ισχυρό ηλεκτροσόκ των 450 βολτ, ενώ τώρα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 90%...


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αντιδρούν οι δικαστές στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει, σε σημερινή ανακοίνωσή της, την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση προσωπικής διαφοράς του ν. 4387/2016 στις συντάξεις των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, ότι «οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν έως σήμερα υποστεί περικοπές στις συντάξεις τους σε ποσοστό άνω του 60% και είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις συντάξεις όλων των υπόλοιπων συνταξιούχων».
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Κτηνωδία στο Βόλο: Σεξουαλική κακοποίηση δεκάχρονου με κατσαβίδι - Ποινικές διώξεις και σε δασκάλους

Ποινικές διώξεις σε δασκάλους για την κακοποίηση 10χρονου μαθητή

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μαθητή, ηλικίας μόλις δέκα χρονών, που πηγαίνει στην Ε’ τάξη δημοτικού, με πρωταγωνιστές παιδιά τα οποία στο χρόνο των πράξεων πήγαιναν στο ίδιο σχολείο και ήταν μεγαλύτερα κατά μία τάξη, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Υπόθεση, η οποία είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και αποκαλύφθηκε.

Η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η Εισαγγελία Βόλου ολοκληρώθηκε στο κομμάτι που αφορά στους εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον πταισματοδίκη Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι συνολικά δάσκαλοι του σχολείου στο οποίο φέρεται να συνέβησαν οι καταγγελλόμενες πράξεις φρίκης, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς, που ενώ ήταν αρμόδιοι για την εποπτεία των μαθητών, δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, όπως φέρεται να δήλωσαν για την κατ’ εξακολούθηση κακοποίηση του ανήλικου από συμμαθητές του σε ώρες λειτουργίας του σχολείου και συγκεκριμένα στα διαλείμματα.

Δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, υποστήριξαν. Και όμως, προέκυψε ότι ένα από τα μέσα με τα οποία ασκούνταν οι πράξεις κακοποίησης, δηλαδή το κατσαβίδι, οι μαθητές που φέρονται να κακοποιούσαν τον 10χρονο το αναζητούσαν και το έβρισκαν κάθε φορά στην εργαλειοθήκη, που ήταν τοποθετημένη σε γραφείο των δασκάλων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, για τους κατηγορούμενους δασκάλους ανοίγει ο δρόμος της αργίας, καθώς ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας κινεί τη συγκεκριμένη διαδικασία αυτοδικαίως.

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων διώκονται αντίστοιχα οι γονείς των μαθητών, εναντίον των οποίων έγινε η καταγγελία για την κακοποίηση. Οι γονείς και των τριών μαθητών κατηγορούνται για πράξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι ανήλικοι προχωρούσαν σε πράξεις που παραπέμπουν σε θρίλερ σε βάρος μικρότερου μαθητή ηλικίας μόλις 10 χρονών και οι γονείς των πρωταγωνιστών των πράξεων, όπως φέρονται να έχουν δηλώσει, δεν αντιλήφθηκαν καμία διαφορά στη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Η ανάκριση τέλος συνεχίζεται όσον αφορά στους θύτες της καταγγελίας. Ο φάκελλος της υπόθεσης παραμένει στην ανακρίτρια Βόλου, η οποία είχε καλέσει σε ακρόαση τους ανήλικους με τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Η αποκάλυψη της κακοποίησης, όπως είναι γνωστό, συνέβη στις 26 Οκτωβρίου 2016 οπότε βραδινές ώρες ο πατέρας του 10χρονου απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου και έξαλλος κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση.

Ο γιος του είχε λύσει επιτέλους τη σιωπή, παρά τους εκβιασμούς και τις απειλές. Για αρκετό διάστημα δεν μιλούσε γιατί ήταν τρομαγμένος. Οι γονείς του είχαν αντιληφθεί ότι κάτι συνέβαινε, αλλά δεν μπορούσαν να διανοηθούν... Μαθητές του σχολείου του παιδιού προχωρούσαν σε πράξεις φρίκης σε βάρος του γιου τους, ενώ οι ίδιοι ήταν ήσυχοι ότι ο 10χρονος παρακολουθούσε τα μαθήματά του στο σχολείο, όπου υποτίθεται ότι ήταν ασφαλής.
πηγη
 

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Προσοχή! Κοινά αναλγητικά φάρμακα σχετίζονται με κίνδυνο ανακοπής

Ορισμένα κοινά αναλγητικά, που θεωρούνται αβλαβή από το ευρύ κοινό, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανακοπής, συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή και να μην πωλούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από φαρμακεία, σύμφωνα με μια νέα δανική επιστημονική έρευνα.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) είναι ανάμεσα στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα παγκοσμίως. Ορισμένα από αυτά διατίθενται χωρίς συνταγή γιατρού, ενώ μερικές φορές είναι διαθέσιμα σε άλλους χώρους πλην φαρμακείων, όπως από τα σούπερ-μάρκετ.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή καρδιολογίας Γκούναρ Γίσλασον του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy" της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 29.000 ασθενείς, που έπαθαν καρδιακή ανακοπή στη διάρκεια μιας δεκαετίας.

Από αυτούς, οι 3.376 είχαν κάνει θεραπεία με φάρμακα ΜΣΑΦ έως 30 μέρες πριν την ανακοπή. Tα ibuprofen και diclofenac ήσαν τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα (51% και 22% του συνόλου). Η χρήση οποιουδήποτε ΜΣΑΦ σχετιζόταν με αυξημένο κατά 31% κίνδυνο καρδιακής ανακοπής. Ο αυξημένος κίνδυνος ήταν 50% και 31% για τα ibuprofen και diclofenac αντίστοιχα. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για μερικά φάρμακα (naproxen, celecoxib, rofecocib).

Τα ευρήματα συνιστούν μια ισχυρή υπενθύμιση ότι τα ΜΣΑΦ δεν είναι αβλαβή», δήλωσε ο Γίσλασον. «Τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με επιφύλαξη και μόνο για βάσιμο λόγο. Θα πρέπει πιθανώς να αποφεύγονται από ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο ή πολλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου», πρόσθεσε.

Τα ΜΣΑΦ επιδρούν ποικιλοτρόπως στο καρδιαγγειακό σύστημα, πράγμα που μπορεί να εξηγήσει τη σχέση τους με την καρδιακή ανακοπή. Μεταξύ άλλων, επηρεάζουν τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, την πρόκληση θρόμβωσης, στένωσης των αρτηριών, αύξησης της αρτηριακής πίεσης κ.α.

Oι ερευνητές τόνισαν ότι τα ΜΣΑΦ «δεν πρέπει να πωλούνται στα σούπερ-μάρκετ ή στα βενζινάδικα, όπου δεν παρέχεται καμία επαγγελματική συμβουλή για τη χρήση τους. Τα μη συνταγογραφούμενα ΜΣΑΦ πρέπει να διατίθενται μόνο μέσω φαρμακείων, σε περιορισμένες ποσότητες και σε χαμηλές δόσεις».

«Μην παίρνετε πάνω από 1.200 μιλιγκράμ ibuprofen τη μέρα. Το naproxen είναι πιθανώς το ασφαλέστερο ΜΣΑΦ και μπορούμε να παίρνουμε έως 500 μιλιγκράμ ημερησίως. Το diclofenac είναι το ΜΣΑΦ με τους περισσότερους κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται από ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και από τον γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν ασφαλέστερα φάρμακα διαθέσιμα, με παρόμοια αναλγητική δράση, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείται το diclofenac", δήλωσε ο Γκίσλασον.

Είναι λάθος το μήνυμα που σήμερα μεταδίδεται στο κοινό σχετικά με τα ΜΣΑΦ. Εάν μπορείτε να τα αγοράσετε σε κάποιο βολικό κατάστημα, πιθανώς να νομίζετε ότι 'πρέπει να είναι να είναι ασφαλή για μένα'. Η μελέτη μας όμως παρέχει πρόσθετα στοιχεία για τις αρνητικές καρδιαγγειακές επιπτώσεις των ΜΣΑΦ και επιβεβαιώνει ότι αυτές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και τα εν λόγω φάρμακα να λαμβάνονται μόνο μετά από συνεννόηση με γιατρό», πρόσθεσε ο Δανός καθηγητής καρδιολογίας.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Γέμισε καπνούς η καμπίνα του αεροπλάνου (Photo)

Πανικός επικράτησε σε πτήση από το Πεκίνο με προορισμό τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν η καμπίνα του αεροσκάφους γέμισε καπνό και οι επιβάτες έντρομοι δεν ήξεραν τι γινόταν.

Όπως διαπιστώθηκε λίγα λεπτά μετά, τα ακουστικά μιας επιβάτιδας είχαν εκραγεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά όχι μόνο το καλώδιο τους αλλά και το πρόσωπο της γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η γυναίκα - τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα- είχε αποκοιμηθεί στο αεροπλάνο όταν περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση ξύπνησε από ένα δυνατό θόρυβο νιώθοντας ένα κάψιμο στο πρόσωπο.

Έντρομη πέταξε τα ακουστικά της στο πάτωμα και προσπάθησε να τα πατήσει για να σβήσει τη φωτιά.

«Πέταγαν σπίθες και είχαν αρπάξει φωτιά. Όταν πήγα να τα πατήσω με το πόδι οι αεροσυνοδοί είχαν ήδη φθάσει κι έριξαν έναν κουβά νερό για να σβήσει η φωτιά», είπε η γυναίκα.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το πρόσωπο της γυναίκας είχε μαυρίσει από το καμένο καλώδιο ενώ και τα μαλλιά της είχαν καψαλιστεί.

«Η καμπίνα του αεροσκάφους γέμισε καπνούς και αρχίσαμε όλοι να βήχουμε. Μέχρι να προσγειωθούμε η καμπίνα μύριζε καμένο υλικό»

Οι αρχές λένε ότι πιθανότατα εξερράγησαν οι μπαταρίες και υπενθυμίζουν στους επιβάτες να τις κουβαλούν πάντοτε μαζί τους και να μην τις βάζουν στις αποσκευές που τοποθετούνται στην κοιλιά του αεροσκάφους


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

To βίντεο που πρέπει να βλέπετε μέχρι να πεθάνετε !

 To βίντεο που πρέπει να βλέπετε μέχρι να πεθάνετε !
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ζήτησε το μπουρδέλο να μην του επιστραφούν τα 15 εκατομμύρια που έσπρωξε ,αλλά… έχασε

Άγνωστο τι θα γίνει τώρα με τις μίζες που έπεσαν.

Το αίτημα αναίρεσης που είχε υποβάλλει το ελληνικό Δημόσιο και η Ελληνική Χρυσός κατά της απόφασης της Κομισιόν για ανάκτηση του ποσού ύψους 15,34 εκατ. ευρώ, που κρίθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση, απέρριψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε ως παράνομη κρατική ενίσχυση την επιδότηση των ελληνικών αρχών προς την Ελληνικός Χρυσός, η οποία αφορούσε σε παραχώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της Κασσάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και στην απαλλαγή από τους φόρους για την πράξη αυτή.

Με την απόφαση της Επιτροπής διατάχθηκε η ανάκτηση του ποσού της επιδότησης, πλέον τόκων (συνολικό ποσό ύψους 15,34 εκατ. ευρώ).

Με δύο προσφυγές του 2011, η Ελλάδα και η Ελληνικός Χρυσός ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Στις 9 Δεκεμβρίου 2015, το ΓΔΕΕ απέρριψε τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ελληνικός Χρυσός και επιβεβαίωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2016, η Ελληνικός Χρυσός άσκησε αναίρεση αιτούμενη την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης του ΓΔΕΕ για τους εξής λόγους:

  1. Εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας των Μεταλλείων
  2.  Εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας των γηπέδων
  3. Εσφαλμένη εκτίμηση του ύψους του προνομίου που απορρέει για την Ελληνικός Χρυσός από την απαλλαγή καταβολής φόρου (το ύψος των φόρων συνδέεται με την αξία των γηπέδων, η οποία δεν είχε εκτιμηθεί σωστά).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο πρώτοι λόγοι αναίρεσης που προβάλλονται από την Ελληνικός Χρυσός είναι απαράδεκτοι και ο τελευταίος αβάσιμος.

Στη σημερινή απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει προκαταρκτικά ότι κατά πάγια νομολογία στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, ο έλεγχος που μπορεί να ασκηθεί από αυτό σε οικονομικές εκτιμήσεις είναι αναγκαστικά περιορισμένος. Στο συγκεκριμένο πεδίο, το Δικαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικονομική εκτίμησή του στη θέση της εκτίμησης της Επιτροπής.

Το Δικαστήριο απορρίπτει όλους τους λόγους αναίρεσης εκτός από την αιτίαση της Ελληνικός Χρυσός στο πλαίσιο του πρώτου λόγου αναίρεσης ότι το ΓΔΕΕ δεν προέβη σε απάντηση σχετικά με την ενίσχυση για την οποία είχε εκπονηθεί έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 61 των Κανόνων Διαδικασίας του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο προχώρησε σε εξέταση ουσίας αυτού του λόγου αναίρεσης.

Η Ελληνικός Χρυσός ισχυρίζεται ότι η εν λόγω ενίσχυση καθίσταται ακατάλληλη για χρήση ως προς την εκτίμηση της αξίας των ορυχείων της Κασσάνδρας. Τούτο επειδή η έκθεση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τη συμβουλευτεί το συμβούλιο διοίκησης της European Goldfields σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης επιπρόσθετων μεριδίων κεφαλαίου της Ελληνικός Χρυσός. Επομένως εξέταζε τη μακροπρόθεσμη αξία της συγκεκριμένης εταιρείας.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι η ενίσχυση για την οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση έχει τέτοια επιρροή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να επηρεάζει την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της ίδιας της έκθεσης. Καθόσον το ΓΔΕΕ παρέλειψε να απαντήσει στο επιχείρημα της Ελληνικός Χρυσός ως προς την ενίσχυση για την οποία είχε πραγματοποιηθεί έκθεση πραγματογνωμοσύνης για την εκτίμηση της αξίας των Μεταλλείων της Κασσάνδρας το 2004, το Δικαστήριο κηρύσσει την απόφασή του άκυρη.

Ως προς τους υπόλοιπους λόγους, το Δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση: η αίτηση της Ελληνικός Χρυσός για την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την κρατική ενίσχυση που εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Ελληνικός Χρυσός, απορρίπτεται.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ανάκληση για πάνω από 5.000 οχήματα ΒΜW στην Ελλάδα – Ποια μοντέλα αφορά

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία BMW HELLAS AE, Γενικός Αντιπρόσωπος Εισαγωγέας και ∆ιανομέας των αυτοκινήτων BMW στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων BMW σειρές 3 (E46), 5 (E39) και X5 (E53).

Η ανάκληση αφορά σε 5.489 οχήματα, παραγωγής μεταξύ των ετών 1999 – 2003, στα οποία απαιτείται να γίνει προληπτικός έλεγχος του αερόσακου οδηγού και αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να επισκεφθούν το δίκτυο επισήμων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW Hellas, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες / κάτοχοι οχημάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το δίκτυο επισήμων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE, ή µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 9118000 από 09.00 – 17.00 καθημερινά, ή ακόμη να επισκεφθούν το site www.bmw.gr.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Volkswagen «καλεί» Fiat Chrysler: Είμαστε μπροστά από το deal της χρονιάς;

Λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συμφωνία της GM με την γαλλική Peugeot, για την πώληση της Opel στη Γαλλική εταιρεία, ο γερμανικός όμιλος Volkswagen δηλώνει πρόθυμος για συζητήσεις πάνω σε μια πιθανή συγχώνευση που θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμό στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο CEO της Volkswagen, Matthias Mueller, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη πως δεν θα απέκλειε την διεξαγωγή συζητήσεων με την Fiat Chrysler.

Ο κ. Mueller επισήμανε πως δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον CEO της Fiat Chrysler, Sergio Marchionne για το ζήτημα. Πρόσθεσε ωστόσο πως θα «ήταν αρκετά χρήσιμο αν ο κ. Marchionne εκμυστηρευόταν και σε εμένα τις σκέψεις του και όχι μόνο σε εσάς».

Ο Iταλός CEO έχει ασκήσει επανειλημμένα πιέσεις για συγχωνεύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, έχοντας προτείνει κατά το παρελθόν deal με την General Motors.

Ωστόσο, οι συνθήκες έχουν αλλάξει μετά τη συμφωνία της GM να πουλήσει στη γαλλική PSA την Opel, μια κίνηση που θα μεταφραστεί πιθανότατα σε πιο ισχυρό ανταγωνισμό για την Volkswagen.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πανελλήνιες: Λιγότεροι εισακτέοι σε Ιατρική, Πολυτεχνείο – Περισσότεροι σε Θεολογική, Κλωστοϋφαντουργία

Ιδιαίτερη εντύπωση και προβληματισμό προκαλεί η φετινή κατανομή των θέσεων των εισακτέων από τις Πανελλήνιες του 2017, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές της χώρας είναι κατά 220 θέσεις μικρότερος, σε σχέση με το 2016, ενώ αντίθετα, στα θεολογικά τμήματα είναι κατά 115 θέσεις μεγαλύτερος. Φέτος, δηλαδή, στο πρώτο έτος της Ιατρικής στα επτά πανεπιστήμια όλης της χώρας θα εγγραφούν 835 φοιτητές, αντί για 1055 που γράφτηκαν πέρυσι. Αντίθετα, στη Θεολογική σχολή θα μπουν 55 περισσότεροι σε σχέση με το 2016, στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ 40 και στο τμήμα Μουσουλμανικών Σπουδών του ΑΠΘ 20 περισσότεροι.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο αριθμός των εισακτέων του 2017 θα είναι μειωμένος κατά 495 θέσεις. Από τα Πανεπιστήμια της χώρας «κόβονται» 1055 θέσεις συνολικά, ενώ στα ΤΕΙ αυξάνονται κατά 510. Έτσι, συνολικά 69.490 θα είναι οι νέοι φοιτητές, από τους οποίους οι 42.850 στα πανεπιστήμια και οι 26.640 στα ΤΕΙ.

Βέβαια, εκτός από τις αλλαγές στις ιατρικές και τη θεολογία, στις οδοντιατρικές και τις φαρμακευτικές μειώνονται 100 θέσεις, από το Πολυτεχνείο 150 θέσεις και από τις Νομικές Σχολές 40, ενώ στο τμήμα Κλωστουφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά, οι εισακτέοι αυξάνονται κατά 100!
Συγχρόνως, επιχειρείται με μια μείωση του αριθμού εισακτέων σε ορισμένα τμήματα, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης, καθώς έχει ληφθεί υπ’ όψιν ο αριθμός μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων (π.χ. ιατρικής, βιολογίας, μηχανικών).

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός εισακτέων σε τμήματα, στα οποία κατευθύνονται μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, ώστε, όπως αναφέρει το υπουργείο, «να αποκατασταθεί μια αναλογική ισορροπία μεταξύ των θέσεων που προσφέρονται για τους υποψήφιους των τριών ομάδων προσανατολισμού και να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ευκαιριών που τους παρέχονται».

Επιπλέον, η υπό δημοσίευση υπουργική απόφαση που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων, έχει λάβει υπ’ όψιν τις στατιστικές από τις μετεγγραφές των φοιτητών την προηγούμενη χρονιά.

Ακολουθεί ο πίνακας με το σύνολο των εισακτέων στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 έως το 2017-18.

Έτος             Σύνολο εισακτέων                ΑΕΙ                               ΤΕΙ
2014-15            70.305                             46.735                          23.570
2015-2016        68.345                             44.200                          24.145
2016-2017        69.985                             43.855                          26.130
2017-2018        69.490                            42.850                           26.640
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στον «αέρα» 90 χιλιάδες ασφαλισμένοι με μπλοκάκια – «Εξαφανισμένα» τα ειδοπoιητήρια πληρωμών

Μόλις δύο ημέρες πριν από την εκπνοή και της παράτασης για την καταβολή των εισφορών του Ιανουαρίου όσων δουλεύουν με μπλοκάκια, στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη τα ειδοποιητήρια πληρωμών.

Η αδυναμία εφαρμογής της εγκυκλίου για τις εισφορές όσων είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αμείβονται από έναν ή το πολύ δύο εργοδότες με «μπλοκάκι» είτε είναι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση σε έως δύο εργοδότες που επίσης αμείβονται με «μπλοκάκι», έχει οδηγήσει στο εξής παράδοξο. Oπως αναφέρει η «Καθημερινή»:

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου λήγει η ημερομηνία πληρωμής των εισφορών Ιανουαρίου και ακόμη τουλάχιστον 60.000 μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση για την οποία «έκοβαν» δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Aλλοι 31.000 μηχανικοί μισθωτοί που είχαν ενεργό μπλοκάκι το 2015 δεν έχουν περάσει στο σύστημα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να διατηρούν «μπλοκάκι» το 2017. Ως αποτέλεσμα, 90.000 ασφαλισμένοι παραμένουν ακόμη «αόρατοι» για τον ΕΦΚΑ.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μαμάδες σε απόγνωση: Οι ξεκαρδιστικοί κανόνες για τα παιδιά της όταν κάνει ντους.

Μια μητέρα φαίνεται ότι υπέστη... σοβαρότατη ταλαιπωρία από τα παιδιά της κάθε φορά που έμπαινε στο μπάνιο για να κάνει ντους.
 
Έτσι, σε κάποια φάση αποφάσισε να θέσει τέσσερις απαράβατους και… ξεκαρδιστικούς κανόνες για τα παιδιά της, τους οποίους και ανέβασε και στο Facebook.
 
Έγραψε λοιπόν:
 
«Αν η μαμά είναι στο μπάνιο, ΔΕΝ επιτρέπεται:
 
1. Να χτυπάτε την πόρτα, εκτός κι αν το σπίτι πήρε φωτιά ή κάποιος αιμορραγεί ή/και πέθανε.
 
2. Να με ρωτάτε πράγματα ουρλιάζοντας, όταν λειτουργεί η ντουζιέρα. Προς ενημέρωση: ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΤΙΠΟΤΑ!
 
3. Να περιμένετε να βγω από το μπάνιο εκατοστά από την πόρτα και όταν σας χτυπήσει να μου φωνάζετε, λες και ήταν δικό μου λάθος.
 
4. Να μου περνάτε χαρτάκια με σημειώσεις, ιδίως αυτές με ερωτήσεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Πριν χτυπήσετε, αναρωτηθείτε… Μπορώ να επιβιώσω χωρίς τη μαμά για τα επόμενα δύο λεπτά, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;».

πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΕΚΤ: Τα «κόκκινα» δάνεια η μείζων πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες

«Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών έχει βελτιωθεί αισθητά και ουσιαστικά τα τελευταία δύο χρόνια» τονίζει με δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ντανιέλ Νουί, η οποία εκφράζει την αισιοδοξία της για την αντιμετώπιση της "πρόκλησης" των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η δήλωση της Ντ. Νουί έχει ως εξής:

«Είχα εποικοδομητικές συναντήσεις με τους συναδέλφους μου στην Τράπεζα της Ελλάδας και με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της τρίτης ετήσιας επίσκεψής μου στην Ελλάδα. Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών έχει βελτιωθεί αισθητά και ουσιαστικά τα τελευταία δύο χρόνια, τόσο σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας όσο και σε όρους διοίκησης. Τώρα, η μείζων πρόκληση είναι να αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι τράπεζες έχουν ήδη κάνει αποφασιστικά βήματα εσωτερικά και είμαι αισιόδοξη ότι με το νέο νομικό πλαίσιο το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα και αυτή η πρόκληση θα αντιμετωπιστεί», ανέφερε σε δήλωσή της προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ντανιέλ Νουί, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η Μαύρη Βίβλος της Ελλάδας

Του Γιάννη Λαζάρου

Σε έναν λαό(;) που έχει πεισθεί πως η βαριά του βιομηχανία είναι ο τουρισμός, ο Αρναούτογλου είναι δημοσιογράφος, ο Τσίπρας πρωθυπουργός, ο Ζουράρις σοβαρός άνθρωπος, ο Κούλης αυτοδημιούργητος, ο Μιχαλολιάκος πατριώτης, η Κανέλη κομουνίστρια, η Φώφη σοσιαλίστρια, μπορείς να... του αλλάξεις τα πάντα.

Τα ονόματα τυχαία αναφέρθηκαν, θα μπορούσαμε να γράψουμε από την αρχή τον τηλεφωνικό κατάλογο της Ελλάδας βάζοντάς τους όλους ή για να μην κουραζόμαστε βάζουμε τον οπαδό λαό που άνευ Ευρώπης δεν μπορεί.

Ο οπαδός λαός δεν μπορεί πια να αναμασάει το «δεν ήξερα», «δεν πήρα χαμπάρι», «με κορόιδεψαν», τσεπώνοντας το χαρτζιλίκι που του πετάνε και περιμένοντας να ξαναέρθουν οι ένδοξες μέρες της εύπεπτης ζωής. Κι αυτό γιατί είναι τέτοια τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ώστε ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό φτάνουν τα μαντάτα αλλά και τα πεπραγμένα των δυναστών που υλοποιούνται από τους ντόπιους υπαλλήλους τους.

Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος και η Ευρώπη είναι έτοιμη να ανακοινώσει την Λευκή Βίβλο με την οποία σε πρώτο στάδιο η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία θα είναι στην πρώτη γραμμή και οι υπόλοιποι θα είναι η πλέμπα της Ευρώπης. Αυτό γίνεται βέβαια για καθαρά πληθυσμιακούς λόγους και όχι γιατί οι οικονομίες των Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας δεν έχουν πρόβλημα. Στη δεύτερη φάση θα πέσουν κι αυτές όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

Την Λευκή Βίβλο την λένε και «Ευρώπη πολλών ταχυτήτων». Για να μην κουράζεσαι με αναλύσεις του τι μπορεί να σημαίνει αυτό θα σου πούμε πολύ απλά πως:

Στην Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, ΕΣΥ θα είσαι στο μυαλό του Γερμανού ότι ήταν ο Βούλγαρος για σένα πριν λίγα χρόνια. Με την διαφορά πως ο Βούλγαρος μπορούσε να βγάλει και κανένα μεροκάματο παραπάνω σε κάποια Ελλάδα. ΕΣΥ δεν θα μπορείς γιατί δεν θα σου το επιτρέπουν οι νόμοι της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων.

Το σχέδιο Ευρώπη (μπορείς να το δεις εδώ), δεν άλλαξε στο ελάχιστο το πρόγραμμά του και συνεχίζει την ολοκλήρωσή του με Λευκές Βίβλους και άλλες μπουρδολογίες που πλασάρουν οι δυνάστες οι οποίοι στο κάτω- κάτω δεν φταίνε και τίποτε διότι ο οπαδός λαός μόνος του παραδόθηκε και ακόμη σκίζεται για το συμφέρον των κατακτητών του.
Προτιμά αυτός ο λαός να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να τρώει εισαγόμενη προτηγανισμένη πατάτα και όχι να την φτιάχνει μόνος του. Προτιμά αυτός ο οπαδός λαός να έχει διαστημική υπηρεσία και να αγοράζει έξτρα παρθένο γερμανικό ελαιόλαδο από ανύπαρκτες γερμανικές ελιές.

Από την εποχή που ο κάθε θεονήστικος τεμπέλης γλείφοντας κατουρημένες ποδιές διορίστηκε στο δημόσιο και μετατράπηκε σε εργαλείο εξουσίας, τα πράγματα τελείωσαν. Τώρα που του πλασάρουν την Βίβλο θα επαναστατήσει. Όχι για άλλους λόγους αλλά γιατί μπορεί να του στερήσουν το όνειρο. Γιατί αφού διορίζονταν τα όνειρα ξεκίναγαν από τις διακοπές στη Μύκονο και τελείωναν στο SUB να σκάσουν οι γείτονες. Να γιατί έδιναν στους εαυτούς τους αυξήσεις και προνόμια, διότι με τρεις κι εξήντα δεν πας ταξίδια στη Βιέννη και τη Μαγιόρκα.

Οι εξουσιαστές μπορεί να προβληματίζονται για το πέρασμα της Λευκής Βίβλου στις Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία αλλά δεν ανησυχούν για το πως θα περάσει στην Ελλάδα. Η «αριστερά» να είναι καλά. Θα βρει όνομα και γι’ αυτό. Εξ’ άλλου δεν υπήρχε λόγος να κατεβάσουν το παρακράτος της δεξιάς αντικαθιστώντας το για λίγο με το παρακράτος της «αριστεράς» των λιγούρηδων.

Είναι τραγικό να σου λένε σήμερα πως ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις που θα κληθεί η Ευρώπη να απαντήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία, όπως η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ε.Ε, η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, η ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, και να κάθεσαι να τους ακούς.

Ακόμη πιο τραγικό είναι πως σε ενημερώνουν πως σε σχέση με την ασφάλεια η Ε.Ε πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, παραμένοντας προσηλωμένη στην ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και άμυνας.

Ποιας κοινής ασφάλειας και άμυνας; Μα φυσικά αυτής που θα τους συμφέρει σε οικονομικό επίπεδο αλλά και στην θυσία αν χρειαστεί έμψυχου δυναμικού το οποίο θα βρίσκουν εύκολα στις αποικίες που θα αισθάνονται ίσες μ’ αυτούς.

Στις 25 Μαρτίου στη Ρώμη θα γιορτάσουν τα 60 χρόνια από την ίδρυση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν, πολύ γλυκά θα πλασάρουν το μήνυμα με ένα Σχέδιο Δήλωσης όπου θα γίνεται έμμεση αλλά σαφέστατη αναφορά στην Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, δηλαδή «στο δικαίωμα ορισμένων χωρών να προχωρούν μπροστά σε ορισμένους τομείς εάν κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν».

Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να καταλάβεις ποιες χώρες θα προχωρούν μπροστά εάν κάποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να καταλάβεις ότι ΕΣΥ απαγορεύεται να προχωρήσεις γιατί η καθυστέρηση ή όπισθεν είναι το κέρδος των χωρών που πρέπει να είναι μπροστά. Χρειάζεται όμως να καταλάβεις πως ο πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας σε διάφορες κατηγορίες είναι η βαριά σου βιομηχανία. Να καταλάβεις πως σε όλους τους καιρούς τα επιδόματα δεν είναι αμοιβή και τέλος πως όταν η αξιοπρέπεια όπως και η εθνική κυριαρχία φεύγουν δεν γυρνάνε πίσω ποτέ.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πόσο σημαντική είναι η νομιμοποίηση αυθαιρέτου

H αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα δεν είναι νέο φαινόμενο, θα λέγαμε είναι συνδεδεμένη με το DNA του Έλληνα. Σχεδόν όλες οι οικοδομές που κατασκευάστηκαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης είχαν κάποιο αυθαίρετο χώρο, ενώ και οι νόμοι που αφορούσαν τη δόμηση άφηναν σε μηχανικούς, εργολάβους και ιδιοκτήτες περιθώρια για αυθαιρεσίες.

Ειδικά το φαινόμενο των ημιηπαιθρίων χώρων πήρε μεγάλες διαστάσεις και η ανάγκη για έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης εκφράστηκε για πρώτη φορά από το νόμο Μπιρμπίλη 3843/2010, νόμος ο οποίος για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά έδινε τη δυνατότητα για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών έναντι προστίμου.

Ο συγκεκριμένος νόμος βγήκε με στόχο να καταπολεμήσει τη δημιουργία νέων αυθαιρέτων και να υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετα να τα δηλώσουν και να πληρώσουν ένα πρόστιμο διατήρησης. Στο συγκεκριμένο νόμο για πρώτη φορά εισήχθη και η έννοια της ταυτότητας κτιρίου όπου ο στόχος είναι με τη δημιουργία ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες (αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά σχέδια, χρήσεις, νομιμοποιήσεις κλπ) για όλα τα κτήρια στην Ελλάδα έτσι ώστε και ο πολίτης να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα αλλά και το κράτος να μπορεί να ελέγχει την αυθαίρετη δόμηση.

Μετά τον 3843/2010 ψηφίστηκε ένας πιο γενικός νόμος για τα αυθαίρετα, ο 4014/2011, ο οποίος περιελάμβανε περισσότερες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών προς νομιμοποίηση και αυτόν το νόμο ακολούθησε ο 4178/2013 που είναι σε ισχύ μέχρι και τις 8 Μαίου του 201(45 μήνες μετά την ψήφιση του). Ο 4014/11 δεν κατάφερε να προσελκύσει πολλούς ιδιοκτήτες για να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετά τους γιατί είχε αρκετά μεγάλα πρόστιμα, ενώ κρίθηκε και αντισυνταγματικός από το ΣΤΕ.

Ο 4178/2013 αντικατέστησε τον 4014/11 και ουσιαστικά είναι ένας πιο γενικός νόμος με ευνοϊκότερα πρόστιμα στις 95% των περιπτώσεων. Όλοι αυτοί οι νόμοι είναι προάγγελοι της ταυτότητας κτηρίου που υπάρχει εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες και θα έπρεπε (όπως και το κτηματολόγιο που δε λέει να ολοκληρωθεί) να υπάρχει και στην Ελλάδα.

Όλοι οι νόμοι των αυθαιρέτων που πέρασαν από τη χώρα μας κινούνται στην ίδια λογική δηλαδή ο ιδιοκτήτης προσλαμβάνει έναν ιδιώτη μηχανικό και ο τελευταίος κάνει έλεγχο για αυθαίρετα στο ακίνητο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά στοιχεία και φυσικά αυτοψία στο ακίνητο. Έπειτα ο μηχανικός κινεί τη διαδικασία νομιμοποίησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΤΕΕ (όπου οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση) και ο ιδιοκτήτης πληρώνει το πρόστιμο (είτε εφάπαξ είτε με δόσεις).

Ο μηχανικός έχει τόσο ποινικές όσο και πειθαρχικές ευθύνες γι αυτά που δηλώνει καθώς ο νόμος τον καθιστά υπεύθυνο για την ορθότητα της δήλωσης, ποινικές ευθύνες όμως έχει κι ο ιδιοκτήτης ο οποίος κάνει δήλωση του νόμου 1599/1986 όπου λέει ότι αυτά που δηλώνει είναι αληθή.

Οι περιπτώσεις που θα βρείτε μπροστά σας το νόμο των αυθαιρέτων είναι:

όταν θα μεταβιβάσετε το ακίνητο σας οπότε θα σας ζητηθεί βεβαίωση μηχανικού ότι έχουν τακτοποιηθεί οι αυθαιρεσίες (Η βεβαίωση αυτή είναι το έγγραφο που προκύπτει από το σύστημα του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα όταν κάνετε τη διαδικασία τακτοποίησης)

Όταν θα χρειαστείτε να εκδώσετε κάποια άδεια (πχ προσθήκη στέγης) για νέες εργασίες στο ακίνητο. Ο νόμος λέει ότι για να εκδοθεί νέα άδεια θα πρέπει να έχετε νομιμοποιήσει τυχόν αυθαιρεσίες…

Σε περίπτωση που δεχθείτε κάποια καταγγελία στην πολεοδομία και κληθείτε να πληρώσετε πρόστιμο.

Μετά τις 8 Μαΐου 2017 αναμένεται είτε:  να εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ νέος νόμος ο οποίος σε non paper του Υπουργείου αναμένεται ευνοϊκότερος από τους προηγουμένους.

Να δοθεί νέα παράταση στον 4178/2013, αν το ΥΠΕΚΑ δεν προλάβει να ετοιμάσει το νέο νόμο! Αυτό θα σημαίνει πως η έκδοση του νέου νόμου μετατίθεται για αργότερα μέσα στο 2017!

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούν να προβούν στην τακτοποίηση τους …πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Από τη στιγμή που μάθεις να σκέφτεσαι δεν μπορείς να σταματήσεις.

Από τη στιγμή που μάθεις να σκέφτεσαι δεν μπορείς να σταματήσεις.

Μπορείς να επιτρέψεις στο μυαλό σου να είναι ήσυχο;

Δεν είναι δύσκολο; Επειδή ο νους μοιάζει με ένα πιθηκάκι.

Χοροπηδάει πάνω κάτω και φλυαρεί όλη την ώρα.

Από τη στιγμή που μάθεις να σκέφτεσαι δεν μπορείς να σταματήσεις.
Άλαν Γουότς

TheBotanist


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Κανένας Άνθρωπος δεν επιλέγει τον Θυμό, την Κατάθλιψη, την Ντροπή …

Από: Μαρία Πέππα –

Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει συνειδητά να είναι θυμωμένος, να βιώνει κατάθλιψη ή ντροπή. Πάραυτα όμως, υπάρχει κάτι πέρα από τον έλεγχό μας, που ενεργοποιεί τον θυμό, την κατάθλιψη, την ντροπή μέσα μας και αυτό το κάτι δεν είναι άλλο από τον Φόβο …

Το χειρότερο όμως είναι, πως όσο αποφεύγουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τον Φόβο και τις αιτίες της δημιουργίας του, τόσο πιο Tοξικός γίνετε …

Αναφέρομαι σε εκείνο το συναίσθημα του Φόβου που μας καθηλώνει, μας απομακρύνει από την ανάληψη δράσης και την λήψη αποφάσεων, μας αποτρέπει από την δημιουργία ισχυρών δεσμών και σχέσεων, μας απομακρύνει από την αισιοδοξία, την αγάπη για τον εαυτό, την αυτοεξέλιξη, την δημιουργικότητα, το θάρρος και την ελευθερία …

Όταν είμαστε ανήσυχοι ή φοβισμένοι, μια φυσιολογική αντίδραση ενεργοποιείται στον οργανισμό. Η καρδιά μας αρχίζει να χτυπάει, το σώμα μας εκκρίνει τις χημικές ουσίες του στρες, τερματίζεται η λειτουργία της πέψης μας, το αίμα ρέει προς τα χέρια και τα πόδια μας για να τρέξουμε ή για να μείνουμε και να αγωνιστούμε. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού που υπάρχει για να μας προστατεύει από τον πραγματικό κίνδυνο, γίνετε εθιστική. Ο οργανισμός μας αδυνατεί να διακρίνει τον πραγματικό από τον πλασματικό κίνδυνο, το στρες μας γίνετε Oξειδωτικό και το σώμα μας φθείρεται ανεπανόρθωτα με τρόπους που όλοι γνωρίζουμε και δυστυχώς βιώνουμε στην καθημερινότητά μας…

Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά με διαφορετικό τρόπο απέναντι στον φόβο. Κάποιοι αποσύρονται, κάποιοι γίνονται επιθετικοί. Είναι τόσα πολλά τα επώδυνα, βαθιά ριζωμένα και κρυφά συναισθήματα μέσα από τα οποία εκδηλώνετε ο ανεπίλυτος και μη αναγνωρισμένος Φόβος. Η καθοδήγηση και η βοήθεια του ειδικού κρίνετε απαραίτητη προκειμένου να επανακτήσουμε την ισορροπία μας όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας …

Η Κλινική Υπνοθεραπεία αποτελεί έναν από τους πιο ανώδυνους και μη παρεμβατικούς τρόπους ως προς αυτή την κατεύθυνση. Με συνταξιδιώτη έναν προσεκτικά επιλεγμένο ειδικό, το ταξίδι της ανάπτυξης, της μεταμόρφωσης και της αλλαγής γίνετε πραγματικότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα …

Και μπορεί το ταξίδι περιήγησης και βαθιάς εξερεύνησης του ανεπίλυτου Φόβου Εντός μας, να φαντάζει σαν επώδυνη και περίπλοκη διαδικασία έως ότου να σπάσει ο κλοιός του, σε ποιον άνθρωπο όμως δεν αξίζει να Ζει την Ζωή …

Με Θάρρος, Αυτοπεποίθηση και Πληρότητα …

Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τις συνέπειες του Στρες στην Ζωή, πατήστε Εδώ και Εδώ
πηγη
 

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!