EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Νέο εθνικό ταμείο για «έξτρα» σύνταξη - Πρωτοβουλία έκπληξη από ΓΣΕΕ κι εργοδότες

Πρωτοβουλία για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που θα δίνει συμπληρωματικές συντάξεις στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έναντι της οικειοθελούς καταβολής χαμηλών εισφορών -οι οποίες θα υπολογίζονται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού- αναλαμβάνουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ).

Το σχέδιο σύστασης Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης θα τεθεί επί τάπητος την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων για την ανανέωση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Ημερησίας», το θέμα έχει ήδη συζητηθεί ανεπισήμως σε συναντήσεις κορυφαίων συνδικαλιστικών στελεχών ως «απάντηση» στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των, κατά τα άλλα, «εγγυημένων» από το κράτος συνταξιοδοτικών παροχών και ως μια «ασπίδα» προστασίας του εισοδήματος μετά την «έξοδο» από την αγορά εργασίας.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα αλλά και την ήδη ακολουθούμενη πρακτική από τα ευρωπαϊκά και κάποια ελληνικά συνδικάτα τα οποία έχουν δημιουργήσει επαγγελματικά ταμεία, υποστηρίζει ότι η σύσταση Εθνικού ΤΕΑ μπορεί και πρέπει να γίνει χωρίς χρονοτριβή, κατόπιν μελέτης και με την παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η διαδικασία για τη σύσταση του Εθνικού ΤΕΑ, εφόσον «κλειδώσει» η συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις (σ.σ. απαιτείται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς), θα ξεκινήσει με τη δημιουργία μεικτής επιτροπής που, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα εξετάσει το σχετικό πλαίσιο, τις μορφές χρηματοδότησης και τα τυχόν φορολογικά ή άλλα κίνητρα που, από κοινού, θα ζητήσουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις να θεσπιστούν.

Αποκάλυψη: Νέο εθνικό ταμείο για «έξτρα» σύνταξη

Το Εθνικό ΤΕΑ, ακόμη κι αν λειτουργήσει σε εθελοντική βάση, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον βασικό «κορμό» για την προσχώρηση σε αυτό ακόμη και κλαδικών (ανάλογα με το επάγγελμα) οργανώσεων αναπτύσσοντας, έτσι, ένα ισχυρό συμπληρωματικό συστήματα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης - δίπλα στην κοινωνική ασφάλιση για την οποία τα συνδικάτα δεν θα σταματήσουν να δίνουν «μάχες», λένε κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη.

Η λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων, άλλωστε, δεν αντιστρατεύεται την κοινωνική ασφάλιση (δίνουν έξτρα παροχές επιπλέον των παροχών από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση). Και, με βάση τη διεθνή εμπειρία, φαίνεται ότι διασφαλίζουν περισσότερο το τελικό ύψος του εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση απ’ ό,τι τα αμιγώς διανεμητικά συστήματα που βρίσκονται σε κρίση λόγω του δημογραφικού, της κακής διαχείρισης (από το κράτος) των αποθεματικών, των ελλειμμάτων κ.ά.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ασφάλιση, η επαγγελματική δεν έχει σκοπό το κέρδος, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, το ασφάλιστρο δεν εξατομικεύεται, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται προαιρετικά και υπάρχει συνεχής έλεγχος και εποπτεία.

Τι ισχύει για τα επαγγελματικά ταμεία

Η κρίση εμπιστοσύνης στην κύρια και στην επικουρική κοινωνική ασφάλιση, μετά τις μεγάλες περικοπές και τις ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, συνέβαλε στη δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε αρκετούς κλάδους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδρυση ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να γίνεται προαιρετικά ανά επιχείρηση, ανά κλάδο ή κλάδους εργαζομένων με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και με συμφωνία μεταξύ τους.

Από τις διατάξεις του νόμου, μάλιστα, προκύπτει με σαφήνεια η πρόθεση του νομοθέτη να χορηγήσει τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, είτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία είτε ανεξάρτητη είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι αγρότες.

Βασική προϋπόθεση για την ίδρυση ΤΕΑ είναι ο αριθμός των ασφαλιζόμενων ανά επαγγελματικό κλάδο ή επιχείρηση να υπερβαίνει τους 100.

Η νομική τους μορφή είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Το καταστατικό τους δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από εγκριτική απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Χρηματοδοτούνται από τους εργαζομένους ή και τους εργοδότες.

Τα αποθεματικά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του ταμείου.
Υπόκεινται στην εποπτεία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς τη νομιμότητα ,φερεγγυότητα και την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Επιπλέον έχουν τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την οικονομική λειτουργία και τη βιωσιμότητα σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων

Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας λειτουργούν ήδη «Ταμεία Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης» (υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομολόγων, Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ, Γεωτεχνικών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, εταιρειών κ.ά.) αλλά και «Υποχρεωτικής Ασφάλισης» (Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Φαρμακευτικών Εργασιών, Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).

ΤΑ ΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης έχει «κάλυψη» από επαγγελματικά ταμεία, ενώ σε όλες τις χώρες το κράτος ασκεί εποπτεία χωρίς να εμπλέκεται στη διοίκηση ή να διαχειρίζεται τις εισφορές. Σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο την εποπτεία έχουν τα υπουργεία Οικονομικών, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στη Φινλανδία τον έλεγχο ασκεί ειδική ανεξάρτητη αρχή, στη Γαλλία λειτουργεί ειδικό σώμα εποπτείας, στην Ολλανδία την εποπτεία έχει το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τα μεγάλα θύματα του νέου εκκαθαριστικού της Εφορίας

Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για το 2017 είναι ότι θα ξεπεραστεί, και μάλιστα για πολύ ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα. Το Μνημόνιο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ και η κυβέρνηση εκτιμά ότι τελικά το πλεόνασμα μπορεί να φθάσει και το 3%.

Πίσω από αυτούς τους... ρόδινους δημοσιονομικούς αριθμούς κρύβεται όμως το... αίμα που θα κληθούν να δώσουν και φέτος οι φορολογούμενοι στην Εφορία. Με ποιες επιβαρύνσεις; Αυτές που κρύβει το φετινό εκκαθαριστικό της Εφορίας που θα είναι μακράν το πιο βαρύ των τελευταίων τουλάχιστον τριών δεκαετιών, λόγω των αλλαγών που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για το εισόδημα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2016 και του οποίου ο φόρος θα εκκαθαριστεί με τη φετινή δήλωση.

Πιστή στην πολιτικά πιο εύπεπτη για αυτήν συνταγή της επιβολής φόρων σε ό,τι κινείται και αναπνέει και στην προστασία του προνομιακού για αυτήν χώρου του Δημοσίου με τη διατήρηση αλλά και αύξηση των κρατικών δαπανών, η κυβέρνηση αύξησε σχεδόν όλους τους φόρους και τις επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στη φετινή φορολογική δήλωση.

Μεγάλα θύματα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, οι αγρότες πάνω από ένα όριο εισοδήματος, οι μισθωτοί (ακόμη και αυτοί με χαμηλό εισόδημα) και κυρίως αυτοί που εκτός από μισθό έχουν και εισόδημα από "μπλοκάκι".

Η νέα φορολογική δήλωση θα ξεκινήσει να υποβάλλεται, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, έως τα μέσα Απριλίου με άνοιγμα της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Τaxisnet, και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου (εφόσον δεν δοθεί η συνηθισμένη παράταση έως το τέλος Ιουλίου).

Ο φόρος που θα προκύψει στα χρεωστικά εκκαθαριστικά (που θα είναι και η συντριπτική πλειονότητα λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που κρύβει η φετινή δήλωση) θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, τη δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ιδιοκτήτες

Πολύ ψηλά στη λίστα των φορολογουμένων που θα δουν το φετινό τους εκκαθαριστικό να είναι ιδιαίτερα φουσκωμένο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια. Τα εισόδημα από ενοίκια φορολογείται με ειδική κλίμακα από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, αλλά με αυξημένους συντελεστές σε σχέση με το εισόδημα του 2015. Για εισόδημα έως 12.000 ο συντελεστής αυξήθηκε από το 11% στο 15%, για εισόδημα από 12.000 έως 35.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης αυξήθηκε από το 33% στο 35% και για εισόδημα πάνω από 35.000 ο συντελεστής αυξήθηκε από 33% σε 45%.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 15.000 ευρώ πλήρωσε πέρυσι φόρο εισοδήματος ύψους 2.310 ευρώ. Φέτος για το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 2.850 ευρώ, δηλαδή 540 ευρώ περισσότερα. Άλλος ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια ύψους 20.000 ευρώ πλήρωσε με το περυσινό εκκαθαριστικό φόρο εισοδήματος ύψους 3.960 ευρώ. Με το νέο εκκαθαριστικό θα κληθεί να πληρώσει 4.600 ευρώ, δηλαδή 640 ευρώ περισσότερα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έρχονται ελαφρύνσεις για όσους δηλώνουν χαμηλό εισόδημα και επιβαρύνσεις για όσους δηλώνουν μεσαίο και υψηλό. Συγκεκριμένα, για εισοδήματα έως 32.000 ευρώ θα έχουν μείωση κατά 200 έως και 764 ευρώ. Αντίθετα αύξηση φόρου κατά 41 έως και 8.851 ευρώ προκύπτει για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με τη νέα κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά χωρίς αφορολόγητο όριο. Έτσι, αντί για φορολόγηση με συντελεστές από 26% έως 33% που ίσχυε έως τα εισοδήματα του 2015, για το 2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με συντελεστές από 22% έως 45%.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ κατέβαλε πέρυσι φόρο εισοδήματος ύψους 5.200 ευρώ. Φέτος, θα κληθεί να πληρώσει 4.400, δηλαδή 800 ευρώ λιγότερα. Αντίστροφα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ πλήρωσε με το περυσινό εκκαθαριστικό φόρο εισοδήματος ύψους 13.000 ευρώ. Φέτος θα κληθεί να πληρώσει 15.500 ευρώ, δηλαδή 2.500 ευρώ περισσότερα.

Αγρότες

Κερδισμένοι του νέου εκκαθαριστικού είναι και οι αγρότες με εισόδημα έως 21.500 ευρώ καθώς θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις. Ενδεικτικά, σε εισόδημα 5.000 ευρώ ο φόρος είναι μηδενικός (έναντι 650 ευρώ για τα εισοδήματα του 2015), στα 10.000 ευρώ η ελάφρυνση φτάνει τα 1.100 ευρώ, ενώ στα 30.000 ευρώ προκύπτει επιβάρυνση 1.756 ευρώ.

Οι παραπάνω αλλαγές στο φορολογικό βάρος προκύπτουν λόγω της κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος με συντελεστή 13% και της φορολόγησής του με βάση την κλίμακα για το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις. Αυτό συνεπάγεται αφορολόγητο όριο έως και 8.600 ευρώ για τους αγρότες με χαμηλό εισόδημα, αλλά σημαντικές επιβαρύνσεις για όσους αγρότες, ψαράδες και κτηνοτρόφους δηλώνουν υψηλό εισόδημα. Να σημειωθεί ότι η έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δίνεται μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και όχι σε όσους έχουν συμπληρωματικό εισόδημα από καλλιέργειες.

Μισθωτοί με "μπλοκάκι"

Μεγάλοι χαμένοι του νέου εκκαθαριστικού είναι και οι μισθωτοί που έχουν εισόδημα και από ελευθέριο επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή, το εισόδημα από το "μπλοκάκι" προστίθεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται με συντελεστή που φθάνει ακόμη και το 45%. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 10.000 ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα πλήρωσε πέρυσι φόρο εισοδήματος 4.900 ευρώ. Με το φετινό εκκαθαριστικό θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος 5.400 ευρώ, δηλαδή 500 ευρώ περισσότερα.

 πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Σε κατάσταση επιφυλακής το Μαξίμου

Το ενδεχόμενο να κληθούν οι κυβερνητικοί βουλευτές, ακόμη και εντός της εβδομάδας που αρχίζει αύριο, να ψηφίσουν κάποια από τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της αξιολόγησης φέρνει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής το πρωθυπουργικό επιτελείο και την κομματική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ανώτατες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον από το αυριανό Eurogroup προκύψει θετικό πρόσημο όσον αφορά την προοπτική υπέρβασης των εμποδίων και ολοκλήρωσης της συμφωνίας, τότε θα πρέπει άμεσα να αρχίσει η νομοθέτηση ορισμένων από εκείνα που έχουν συμφωνηθεί, όπως, για παράδειγμα, του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Από το πρωθυπουργικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν είναι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς η αναζήτηση ευρύτερης πλειοψηφίας για την ψήφιση των μέτρων. Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος κατέθεσε δημόσια την άποψη ότι θα πρέπει να αναζητηθεί αυξημένη πλειοψηφία για τα νέα μέτρα, εκφράζει, πάντως, όχι μόνον την προσωπική του άποψη, αλλά μια συζήτηση που έχει γίνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Νίκος Φίλης εμφανίζεται, επίσης, να υποστηρίζει την άποψη αυτή. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που βλέπουν θετικά την αναζήτηση αυξημένης πλειοψηφίας. Κάτι τέτοιο θα μείωνε το βάρος από τις πλάτες τους, καθώς, εάν τα μέτρα ψηφισθούν και από βουλευτές κομμάτων πέραν του κυβερνητικού συνασπισμού, θα μπορούν να υπερασπισθούν τη στάση τους έναντι των ψηφοφόρων λέγοντας ότι, προφανώς, κανείς δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά.

Στο Μαξίμου απορρίπτουν ασυζητητί να θέσουν ζήτημα αυξημένης πλειοψηφίας. Θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει διαλυτικές τάσεις και να ενεργοποιήσει απρόβλεπτες εξελίξεις. Εκτιμούν ότι η αναζήτηση αυξημένης πλειοψηφίας θα λειτουργήσει ως άλλοθι για ορισμένους βουλευτές, οι οποίοι, εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα, θα επιλέξουν να μη σηκώσουν το βάρος της ψήφισης επιπλέον μέτρων και κάτι τέτοιο θα φέρει στο προσκήνιο ζητήματα ανοχής ή όχι προς τους διαφωνούντες, διαγραφών, κ.λπ.

Η ενημερωτική συνάντηση που είχε εντός της εβδομάδας ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι η ανησυχία για το τελικό ισοζύγιο μέτρων - αντίμετρων είναι μεγάλη, καθώς οι βουλευτές περιμένουν να συμφωνηθούν τα δεύτερα, ώστε «οπλισμένοι» με αυτά να μπορέσουν να υπερασπισθούν έναντι των ψηφοφόρων τους τα πρώτα. Σε κάθε περίπτωση, η διαφαινόμενη διολίσθηση της κυβέρνησης, όσον αφορά τα αντίμετρα, από ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις, που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν ως εξισορροπητικές των νέων μέτρων, σε μια δέσμη παροχών σε επίπεδο επισιτιστικής βοήθειας για τους πλέον αδυνάμους, διαμορφώνει ένα πολύ ισχνό «πακέτο».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους θα φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για την ψήφιση των μέτρων στη Βουλή. Ηδη, σε όλους του τόνους επισημαίνεται ότι, εφόσον τα μέτρα που θα έρθουν στη Βουλή λάβουν την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής, τότε οι βουλευτές θα πρέπει να πειθαρχήσουν και να τα ψηφίσουν στη Βουλή. Εάν κάποιος θεωρήσει ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ψήφισης των μέτρων, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του.

Στην περίπτωση αυτή, ίσως αποδειχθεί περισσότερο επώδυνη πολιτικά η διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή, όπου θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ενστάσεις για το τελικό περιεχόμενο ενδεχόμενης συμφωνίας. Εκτιμάται ότι, εάν ολοκληρωθεί χωρίς μεγάλες συγκρούσεις, τότε οι βουλευτές, έχοντας και ως άλλοθι τη «γνωμοδότηση» του κόμματος, θα ψηφίσουν τα μέτρα. Σε σχέση με τη διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή, εκφράζεται η άποψη ότι η κυριότερη εσωκομματική ομαδοποίηση, η κίνηση «53+», παραμένει υπό την ισχυρή επιρροή Τσακαλώτου και οι όποιες αντιρρήσεις του για μια συμφωνία θα μετριασθούν από το γεγονός ότι είναι αυτός που τη διαπραγματεύθηκε και την έφερε ενώπιόν τους.

Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο δεν υπάρχει ανησυχία για την Κ.Ο. των ΑΝΕΛ. Ισα ίσα, προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη σχολιάζουν με μια δόση πικρίας αλλά και ενόχλησης ότι «αυτό έλειπε να έχει πρόβλημα με τους βουλευτές του ο Καμμένος. Οι μισοί έχουν υπουργική θέση».
 πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ντάισελμπλουμ: Η αξιολόγηση δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα

Την εκτίμηση ότι η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διάσωσης δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα εξέφρασε ο Γέρουν Ντάισελμπλουμ, μιλώντας στην Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Στη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής του Eurogroup δήλωσε -σύμφωνα με το Reuters- πρόσθεσε πως δεν νομίζει ότι οι θεσμοί θα την ολοκληρώσουν πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στη Μάλτα τον Απρίλιο.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, το μέλλον του οποίου έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις πρόσφατες εκλογές στη χώρα του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα πρέπει τελικά να μετατραπεί σε μια ευρωπαϊκή εκδοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Νομίζω πως θα ήταν λογικό το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, ο ESM, να εξελιχθεί σε ένα Ευρωπαϊκό ΔΝΤ μεσο- μακροπρόθεσμα», είπε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την άποψη ότι η «τρόικα» των δανειστών της Ελλάδας θα έπρεπε να διασπαστεί μακροπρόθεσμα.

«Η ΕΚΤ αισθάνεται ολοένα και πιο άβολα στον ρόλο της στην τρόικα και δικαίως νομίζω», σημείωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ και πρόσθεσε πως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει άλλες «σημαντικές εργασίες» στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί.

Όπως είπε, ο ESM θα πρέπει να «αποκτήσει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που μόνο το ΔΝΤ έχει αυτή τη στιγμή»

Οι θεσμοί -σημείωσε- θα πρέπει να διατηρήσουν τους ρόλους τους για το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Επισήμανε δε ότι εξακολουθεί να περιμένει το ΔΝΤ να αποφασίσει για ένα νέο πρόγραμμα, προσθέτοντας πως θα ήταν «καλοδεχόμενο» αν αυτό συμβεί μέχρι το καλοκαίρι.

«Τώρα πρέπει να προβληματιστούμε για το κόμμα μας»

Ερωτηθείς για την καταστροφική ήττα του κόμματός του στις πρόσφατες εκλογές στην Ολλανδία, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ τονίζει: «Χάσαμε το 75% των εδρών μας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με τον εαυτό μας και για την ανοικοδόμηση του κοινωνικού δημοκρατικού κινήματος στην Ολλανδία, τώρα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να μπούμε σε μια κυβέρνηση στην οποία τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό, τι στο παρελθόν».

Για το μέλλον του ως επικεφαλής του Eurogroup, ο Ντάισελμπλουμ σημειώνει ότι η θητεία του λήγει τον Ιανουάριο του 2018.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο επικεφαλής της ομάδας του ευρώ θα πρέπει πάντως να είναι υπουργός. Ο Ντάισελμπλουμ τονίζει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει να διευκρινίσουν μέχρι το τέλος της θητείας του τι θα πρέπει να γίνει. Όπως είπε, θα ήθελε να συζητήσει τους επόμενους μήνες με τους ομολόγους του για το θέμα αυτό και το προσωπικό μέλλον του.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ακόμα δεν το πιάνεις ;

100+ χρόνια τώρα σε διοικούν οι κληρονόμοι … ναι 100+ …. και όχι 40 ….

Η ρεμούλα όλου του συστήματος σε έφερε σε απόγνωση … αγανάκτηση … το ξεπούλημα όλων των αξιών σε έκανε να θες να αντιδράσεις ….

Χρειαζόσουν ένα ξέσπασμα …ένα καθαρό κίνημα…η αγανάκτηση σου να δικαιωθεί…και ως δια μαγείας …εμφανίστηκε το κίνημα των αγανακτισμένων … εκατομμύρια στους δρόμους … μια δυο φορές…και η χύτρα ξεφούσκωσε… τζίφος το κίνημα ….!

Το υποσυνείδητο κατέγραψε την ήττα ….!

Θελησες έναν ηγέτη μέσα σου κάπου να πιαστείς … έναν ηγέτη να το αλλάξει όλο!

Σου τον έδωσαν και μάλιστα σε δυο μορφές έναν που σε δούλεψε και είναι του συστήματος …. ο αλεξ …και ένας που σε ξαναδουλεψε και έπαιξε τον ρόλο του αντι του συστήματος …τον Σωρρα …!

Μα τι είναι αυτά που λες ..ο Σωρρας ηγέτης ;..Ναι ηγέτης όσο γιαλαντζί χρειάζεται ,όσο γελοίος χρειάζεται ώστε στο υποσυνείδητο όλων ..και σε αυτούς που πίστεψαν και σε αυτούς που χλεύαζαν η έννοια ηγέτης να γίνει …. γελοία !

Μην ξεχνάς ότι της πραγματικές αλλαγές σε ένα σύστημα δεν της φέρνει ποτέ η πλειοψηφία αλλά μια μικρή μειοψηφία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ..! Δεν φοβούνται το άβουλο ον της μάζας αλλά την μονάδα που είναι ικανή να μπολιάσει την καρδιά της μάζας με συγκεκριμένες ιδιότητες και αξίες !!

Σήμερα ακόμα και αυτοί που είναι οι φυσικοί ηγέτες της χώρας …. παρακολουθώντας αυτό το θέατρο …αυτό το τσίρκο…λένε μέσα τους ..μπαα αποκλείεται να είμαι εγώ ικανός να κάνω κάτι σε αυτό το θηριοτροφείο…!

Η συνείδηση τσακισμενη πλέον και με άμυνες …. για το μέλλον να μην την ξαναπατήσει !

Το χάος για να έρθει η τάξη … χρησιμοποιεί απλά όπλα…όταν φοβάσαι οτι κάτι τυχαίο μπορεί να συμβεί και να πετύχει αυτό που έχεις να κάνεις …είναι να το δημιουργήσεις εσύ αυτό το τυχαίο και να το κάνεις να αποτύχει …έτσι όλοι πια δεν θα θέλουν να ξαναζήσουν το ίδιο συναίσθημα …έτσι και ο Ηγέτης να έρθει αύριο …κανείς δεν θα τον καταλάβει!

Στο έχω πει πολλές φορές…αν δεν μπορείς να αποφύγεις μια ενέδρα τότε είσαι αναγκασμένος να φτάσεις πριν τους αντιπαλους σου στην ενέδρα και να την κατακτήσεις τεχνική Πολέμου είναι όλα !

Τώρα αν θες ακούς τα λόγια μου και γλυτώνεις κόπο και πόνο από τις μελλοντικές μάχες που θα σου δώσουν να δώσεις για το καλό της πατρίδας σου !

Η κατανοείς ότι η πόλη είναι ο καθρέφτης των πολιτών της …και ξεκινάς να αλλάζεις πρώτα εσύ και σιγά σιγά μαθαινεις και στους υπόλοιπους πως χτίζεται ξανά ο πολιτισμός ..!

Αλλά με την κατάντια που έχουμε φτάσει …. αλλά λόγια να αγαπιόμαστε ..!

Υπεροντοτητα πληροφορίας vs ανθρώπινο είδος = 4-0

Πρώτο ημίχρονο !

Stranger….


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ανοίγει ο δρόμος για την αποζημίωση όσων δέχονται τηλεφωνήματα από εισπρακτικές

«Τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες προς οφειλέτες αποτελούν προσβολή προσωπικότητας και οι οφειλέτες δικαιούνται αποζημίωση» αναφέρεται στην τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου Χρηματική ικανοποίηση από τις εισπρακτικές εταιρείες για «προσβολή προσωπικότητας» δικαιούνται οι δανειολήπτες που δέχονται «βροχή» τηλεφωνημάτων σε καθημερινή βάση. Ο δρόμος άνοιξε με απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία κρίθηκε τελεσίδικα ότι τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες προς δανειολήπτες, υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο μέτρο που οφείλεται στις συναλλαγές και επομένως προσβάλουν την προσωπικότητα των οφειλετών, οι οποίοι για τον λόγο αυτό δικαιούνται αποζημίωσης.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή απόφαση που αναμένεται να αποτελέσει  ανάσα ανακούφισης για χιλιάδες  δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση βιώνοντας τόσο οι ίδιοι όσο και συγγενικά τους πρόσωπα τον «εφιάλτη» των συνεχόμενων τηλεφωνημάτων κάθε στιγμή της ημέρας ακόμη και στον χώρο της εργασίας τους.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας (1566/2017) και σύμφωνα με δικηγόρους αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό νομικό όπλο ειδικά τώρα, μετά την διαφαινόμενη αρχειοθέτηση της εισαγγελικής έρευνας για τυχόν κακουργηματικές κατηγορίες όπως η εκβίαση εις βάρος των εκπροσώπων των εισπρακτικών εταιρειών και την άσκηση δίωξης μόνο σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της παράνομης χρήσης αρχείων προσωπικού χαρακτήρα.

Είναι δε σημαντικό σύμφωνα με νομικές πηγές, ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη και ουσιαστικά δείχνει στους δανειολήπτες τι πρέπει να πράξουν για να αναχαιτίσουν την επιθετική πολιτική των εισπρακτικών εταιρειών, που όπως προκύπτει και από έως σήμερα νομολογία των δικαστηρίων «ακροβατούν» με τις τακτικές που ακολουθούν στα όρια της νομιμότητας.

Ειδικότερα, το Πρωτοδικείο με την απόφαση του επικύρωσε προηγούμενη απόφαση του Ειρηνοδικείου με την οποία είχε κριθεί ότι δυο εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούν για λογαριασμό μεγάλης τράπεζας, υπερέβησαν το επιβαλλόμενο μέτρο, που οφείλεται στις συναλλαγές και προσέβαλλαν επανειλημμένα κάτοχο πιστωτικής κάρτας τόσο ως συναλλασσόμενο όσο και ως επαγγελματία. Τι όμως είχε συμβεί;

Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της πολυσέλιδης απόφασης, δικηγόρος πελάτης μεγάλης τράπεζας έπεσε θύμα κλοπής. Άγνωστοι αφαίρεσαν από το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας τον χαρτοφύλακά του μέσα στον οποίο ήταν και η πιστωτική του κάρτα. Την ίδια ημέρα ο δικηγόρος αφού ενημέρωσε σχετικά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε την κλοπή της κάρτας του στην τράπεζα που την εξέδωσε και στη συνέχεια την ακύρωσε. Έκπληκτος, ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά την κλοπή και την ακύρωση της κάρτας του ειδοποιήθηκε από υπάλληλο εισπρακτικής εταιρίας ότι οφείλει 1.100 ευρώ, ποσό που όπως πληροφορήθηκε προέρχεται από αναλήψεις που είχαν γίνει μέσω της πιστωτικής κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομά του.

Ο δικηγόρος ενημέρωσε εκ νέου την τράπεζα για το τι είχε συμβεί και ενώ βρίσκονταν σε συνεννόηση με υπαλλήλους της για τη διερεύνηση των αναλήψεων αυτών, δέχονταν συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις από διαφόρους υπαλλήλους εισπρακτικής εταιρίας, που ενεργούσε ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό της τράπεζας!

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων που δέχονταν κυρίως στο προσωπικό του τηλέφωνο οι υπάλληλοι των δυο εισπρακτικών εταιρειών κατά «τρόπο επίμονο και πιεστικό ζητούσαν να λάβουν γνώση περί της πορείας της ανωτέρω αμφισβητήσεως, και του ζητούσαν επιτακτικά να τους αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του και του αριθμού φορολογικού του μητρώου». Το ίδιο μοτίβο ακολουθούσαν στη συνέχεια και οι υπάλληλοι της δεύτερης εισπρακτικής εταιρείας, οι οποίοι μάλιστα είχαν ενημερώσει και τον πατέρα του δικηγόρου συνιστώντας του πείσει τον γιο του να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του! Και όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπαλλήλων του δικηγορικού γραφείου.

Το σκηνικό αυτό διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες με τους υπαλλήλους των δυο εισπρακτικών εταιρειών να απευθύνονταν στον δικηγόρο «με τρόπο πιεστικό, προσβλητικό και υποτιμητικό, αντιμετωπίζοντας αυτόν, τόσο προσωπικά όσο και έναντι του οικογενειακού και επαγγελματικού του περιβάλλοντος, ως πρόσωπο αφερέγγυο και ανειλικρινές, με αποτέλεσμα να του δημιουργήσουν εύλογη αναστάτωση και αισθήματα θυμού, λαμβανομένου υπόψη ιδίως του γεγονότος, ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία αμφισβητήσεως εκ μέρους του της οφειλής έναντι της πρώτης εκκαλούσας τράπεζας». Με άλλα λόγια κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων αυτών ο δικηγόρος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, δέχθηκε «υβριστική, παράνομη και προσβλητική συμπεριφορά εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων της εισπρακτικής εταιρείας».

Αρχικά το αρμόδιο Ειρηνοδικείο υποχρέωσε τις δυο εισπρακτικές εταιρείες από τις οποίες προέρχονταν τα τηλεφωνήματα να καταβάλουν στον δικηγόρο έκαστη το ποσό των 3.000 ευρώ ως αποζημίωσης. Κατά της απόφασης, αυτής οι εισπρακτικές εταιρείες άσκησαν έφεση «για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων». Ωστόσο, έχασαν τη δίκη με το Πρωτοδικείο να απορρίπτει την έφεση τους. Το σκεπτικό της τελεσίδικης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν ότι η συμπεριφορά αυτή των υπαλλήλων των δυο εισπρακτικών εταιρειών «υπερέβη το επιβαλλόμενο μέτρο, που οφείλεται στις συναλλαγές, και προσέβαλε επανειλημμένα την προσωπικότητα του εφεσιβλήτου, τόσο ως συναλλασσομένου όσο και ως επαγγελματία».  Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με την απόφαση οι εισπρακτικές εταιρείες θα πρέπει να αποζημιώσουν τον δικηγόρο με το ποσό των 3.000 ευρώ έκαστη για προσβολή προσωπικότητας.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η μυστηριώδης ασυλία και ένα δικαστικό πραξικόπημα σε εξέλιξη

Δεν έχουν έλεος οι αριστεροί της κυβέρνησης και στήνουν σιγά – σιγά και… δημοκρατικά ένα κράτος απόλυτα ελεγχόμενο. Μετά από τις ξαφνικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, μετά από τον απόλυτο έλεγχο των Ανεξάρτητων Αρχών και βεβαίως έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα να ελέγξουν και τα μέσα ενημέρωσης, τώρα βάζουν στο στόχαστρο και τους δικαστές που δεν κάνουν αυτά που το Μαξίμου θέλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το Αntinews, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών να διώξουν ανώτατο δικαστικό που έχει γράψει δεκάδες καυτές υποθέσεις στο βιογραφικό του και θεωρείται από τους πλέον αδέκαστους. Πρόκειται για όνομα – βόμβα που αν τελικά πετύχει η κυβέρνηση να το διώξει θα έχει επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της.

Φαίνεται ότι το εν λόγω δικαστικό στέλεχος (που έχουμε το όνομά του αλλά για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε) δεν υποκύπτει στις πιέσεις συγκεκριμένων υπουργών που έχουν σχέση με τη Δικαιοσύνη. Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου ανοίγοντας διάφορα θέματα θέλοντας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη έχουν προσεγγίσει δικαστικούς και τους ζητούν να… βάλουν πλάτη ώστε να ξεκινήσουν ποινικές διώξεις ή παραγγελίες για έρευνες ακόμη και για υποθέσεις που δεν έχουν να κρύψουν τίποτε.

Ο δικαστής που θέλουν να «φάνε» από το Μαξίμου τους αντιστάθηκε, γιατί έτσι έχει μάθει να κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Δέχεται, λοιπόν, πιέσεις για να απομακρυνθεί από τη θέση του και να μπει εκεί κάποιος βολικός στον ΣΥΡΙΖΑ και το παρεάκι του Μαξίμου.

Ο έλεγχος της Δικαιοσύνης είναι το τελευταίο όπλο του Τσίπρα αφού μπορεί με ένα σμπάρο να έχει δύο τρυγόνια. Και να ανοίξει υποθέσεις που θα «πουλήσει» επικοινωνιακά, όπως π.χ. το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και να θωρακιστεί ο ίδιος και η παρέα του από μελλοντικές διώξεις για τα οικονομικά εγκλήματα που έχει κάνει.

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση, μέσω του Δ. Παπαγγελόπουλου, πρώην δικαστικού και παντοτινά Καραμανλικού, του Πρ. Παυλόπουλου, βεβαίως, αλλά και της προέδρου του Αρείου Πάγου, έχουν καλές προσβάσεις στο δικαστικό χώρο.

Εχουμε αποκαλύψει π.χ. πριν από μερικές εβδομάδες το μυστικό ραντεβού υπουργού με άτομα του περιβάλλοντος του καταδικασθέντος για την υπόθεση της Energa, ο οποίος δεν πήγε ποτέ φυλακή. Είναι ένα δείγμα του πώς μπορεί να παρέμβει στη Δικαιοσύνη η κυβέρνηση και να ελέγξει τις υποθέσεις που θέλει.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να αναδείξει το θέμα των παρεμβάσεων και να προστατέψει τους αδιάφθορους δικαστές που έχουν γίνει στόχος για την ψευτοαριστερά.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ο Τσίπρας παίρνει το κεφάλι του Σπίρτζη για το φιάσκο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ!

Πιο ισχυρός από ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας με φουλ στήριξη από ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μετά και την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του διεθνούς αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»  κατόπιν εντολής του Μεγάρου Μαξίμου και μετά από ημέρες παρασκηνιακής αντίστασης,-επειδή περιέργως κλωτσούσε ο Σπίρτζης όπως μεταδίδει η «Καθημερινή».

Ο Χρήστος Σπίρτζης δημιουργούσε συνεχώς προσκόμματα στην υπόθεση, με συνέπεια να χρειαστεί παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό.

Οι μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι το Ελληνικό Δημόσιο με 55%, το Καναδικό επενδυτικό Fund, PSP Investments με 40% και ο Όμιλος Κοπελούζου με 5%.

Το 2015 ο  Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε παρουσίασε κέρδη προ φόρων  ύψους 179,8 εκατ. € σε σύγκριση με 126,7 εκατ. € το προηγούμενο έτος. Συνολικά, για το έτος 2015, η κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 18,1 εκατομμύρια επιβάτες που αποτελεί ρεκόρ για το αεροδρόμιο από την έναρξη λειτουργίας του και αντιστοιχεί σε αύξηση 19% ή 2,9 εκατ. επιβάτες επιπλέον σε σχέση με το 2014.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να καρατομήσει τον Σπίρτζη στον οποίο χρεώνει το επικίδυνο φιάσκο με την Ολυμπία Οδό η οποία επρόκειτο να παραδωθεί εντός του Μαρτίου του 2017 αλλά ούτε το 2019 δεν θα είναι ολοκληρωμένη.
Μιλάμε για οδυνηρό εθνικό φιάσκο το οποίο αντανακλά τα έργα και τις ημέρες της Διαπλοκής όλων των κυβερνήσεων με τους Εργολάβους.

Σε λίγες μέρες από σήμερα ο Χάρος θα έχει στήσει παγανιά στους ταξιδιώτες της Ολυμπίας Οδού η οποία ακόμη σκάβεται. Μιλάμε για ένα έργο που αντί να ενώσει έχει κόψει την Ελλάδα στη μέση.

Δείτε κατάσταση έργου το οποίο υποτίθεται ότι θα είχε παραδωθεί τον Μάρτιο του 2017 μέσα από την παρακάτω ανακοίνωση με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2017:

 
Κυκλοφοριακή Ρύθμιση μεταξύ των Κόμβων Σελιανιτίκων και Ρίου της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών λόγω εργασιών κατασκευής
 
Κυκλοφοριακή ρύθμιση θα ισχύσει στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών από τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 20.03.2017 ως το αργότερο τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 24.03.2017, κατά τη διάρκεια της οποίας το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάτρα θα εκτρέπεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, μεταξύ των κόμβων Σελιανιτίκων (Χ.Θ. 182,7) και Ρίου (Χ.Θ. 206,3).

Το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προς Αθήνα, ΔΕΝ επηρεάζεται και θα λειτουργεί κανονικά.
Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (ΑΚΤΩΡ, μέλος της Κ/Ξ Άπιον Κλέος).

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

Ο πρωθυπουργός εκτός από την καρατόμηση Σπίρτζη ετοιμάζει εξεταστική για την Υγεία αλλά και άλλες Εξεταστικές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη της ΝΔ. Ο Τσίπρας είναι αποφασισμένος να μην παραδώσει εύκολα την εξουσία οπότε θα έχουμε συναρπαστική συνέχεια.


πηγη
 
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Σουηδία: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της διδασκαλίας των "έμφυλων ταυτοτήτων"

Ο αριθμός των παιδιών που νιώθουν ότι είναι παγιδευμένα σε λάθος σώμα διπλασιάζεται κάθε χρόνο στη Σουηδία, με παιδιά από την ηλικία των έξι να θέλουν να αλλάξουν στο αντίθετο φύλο, λένε οι γιατροί σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει το RT.

Πέρυσι, μια Σουηδική ομάδα έρευνας των δύο φύλων ανέφερε ότι 197 παιδιά και νέοι ήταν πρόθυμοι να υποβληθούν σε ανάλυση για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φύλου τους και να γίνουν του αντίθετου φύλου, είπε η Louise Frisén, παιδοψυχίατρος στο Παιδικό Νοσοκομείο Άστριντ Λίντγκρεν στη Στοκχόλμη, στην Σουηδική καθημερινή Aftonbladet.

”Υπάρχει μια 100% αύξηση του αριθμού κάθε χρόνο”, δήλωσε η Frisén.
Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι και περισσότερα παιδιά έρχονται σε πολύ νεαρή ηλικία.
Η αύξηση είναι πανομοιότυπη και από την πλευρά των ενηλίκων”, πρόσθεσε.

Η χώρα έχει έξι κλινικές για ανθρώπους που αναζητούν την έρευνα φύλων. Η συνολική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πιστεύουν ότι γεννήθηκαν σε λάθος σώμα δείχνει “μεγαλύτερη ειλικρίνεια” στη Σουηδική κοινωνία, είπε η Cecilia Dhejne, επικεφαλής της ομάδας έρευνας της ταυτότητας φύλου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska.

 Η Dhejne προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι πόροι του τομέα της υγείας έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί. “Το πρόβλημα στη Σουηδία είναι ότι υπάρχει μεγάλη αναμονή, τόσο για την έναρξη έρευνας για την ταυτότητα του φύλου, όσο και για τα διάφορα στάδια της θεραπείας σε όλη τη χώρα. Είναι ανησυχητικό.”

 Το αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως αναφέρει το RT, o προβληματισμός των υπευθύνων εκεί δεν είναι αυτή η αλματώδης αύξηση και τα αίτια πίσω από αυτήν, αλλά το γεγονός ότι το κράτος δεν φροντίζει για την έγκαιρη εξέταση των ατόμων αυτών και την έρευνα της ταυτότητάς τους πράγμα που επιβαρύνει όπως υποστηρίζουν την ψυχική υγεία των διαφυλικών ατόμων! Πως μπορεί ένα παιδάκι 6 ετών να αποφασίσει κάτι τέτοιο που θα επηρεάσει όλη του τη ζωή;

 Αφού πρώτα μπαίνουν στα σχολεία και με τα θέματα των φύλων κοινωνικών ή βιολογικών ή ότι άλλο, που ένας Θεός ξέρει πως τα παρουσιαζουν στα παιδιά, τα κάνουν να αρχίσουν να μπερδεύονται και να έχουν πρόβλημα, μετά πιέζουν και το κράτος για έναν τομέα υγείας που θα πρέπει να περιθάλψει όλα τα παιδιά που έγιναν προβληματικά. Κι αυτό το λένε οι γιατροί εκεί "μεγαλύτερη ειλικρίνεια¨ της Σουηδικής κοινωνίας!

 Όπως έχουμε ήδη επισημάνει  το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων σε ανοικτή επιστολή του  έχει καλέσει επαγγελματίες υγείας και νομοθέτες να καταργήσουν όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν τα παιδιά να “αποδεχθούν ως φυσιολογική” μια ζωή “χημικής και χειρουργικής πλαστοπροσωπίας του αντίθετου φύλου.”

“Το να επηρεάζεις τα παιδιά στο να πιστεύουν ότι μια ζωή χημικής και χειρουργικής πλαστοπροσωπίας του αντίθετου φύλου είναι φυσιολογικό και υγιεινό, είναι κακοποίηση παιδιών”.

”Το να εγκρίνεις την ασυμφωνία μεταξύ των φύλων ως φυσιολογική μέσω δημόσιας εκπαίδευσης και νομικών πολιτικών θα μπερδέψει τα παιδιά και τους γονείς, οδηγώντας περισσότερα παιδιά να παρουσιαστούν σε «κλινικές φύλων», όπου θα τους δοθούν φάρμακα αποκλειστμού της εφηβείας”, ανέφερε η δήλωση. Αυτό σε αντάλλαγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε “περιττό χειρουργικό ακρωτηριασμό υγιών τμημάτων του σώματος τους ως νέοι ενήλικες.”

Αυτή την επικίνδυνη θεωρία του ”κοινωνικού φύλου” που σίγουρα επηρεάζει τα παιδιά καθώς μπορεί και να διδάσκει  αυτή καθαυτή την αλλαγή στο αντίθετο φύλο ως φυσιολογική χωρίς καν κάποια βιολογική αιτία, την είδαμε και φέτος στην Ελλάδα από την Ελληνική κυβέρνηση ως διδασκαλία θεματικής εβδομάδας. Αυτή η βιασύνη για τέτοιου είδους εφαρμογές στη διδασκαλία των νέων της Ελλάδας πρέπει να προβληματίσει τους πάντες και ιδιαίτερα αυτούς που αποφασίζουν για το μέλλον αυτού του τόπου. Τι νεολαία θέλουν να δημιουργήσουν;

ΓΟΝΕΙΣ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ!πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ατζέντα 2030: "Πρεμιέρα" για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αφού όλα σχεδόν μοιάζουν να είναι έτοιμα προκειμένου με ένα μόνο "κλικ" να κατάσχουν τα πάντα. Και το κυριότερο, αναίμακτα.

Αυτό είναι και το μεγάλο...πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατασχέσεων, αφού δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία συμβολαιογράφων και πολλών δικηγόρων, ειδικά όταν αυτοί εκδικάζονται στα κατά τόπους ειρηνοδικεία.

Δεν ήταν λίγα τα περιστατικά έντονων διαμαρτυριών, πολλές από τις οποίες είχαμε καταγράψει και εδώ στο ΕL.GR, στα οποία εξοργισμένοι πολίτες εμπόδιζαν πεισματικά την κατάσχεση ενός σπιτιού.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πόλεμο στους «διαμορφωτές» της «κοινής γνώμης»

Αρνούμαι να συμπεριληφθώ στην "κοινωνία" των survivor, των Τατιάνων, των Αφτιάδων, των Ευαγγελάτων, του κάθε Τράγκα και της κάθε Πόπης και όλων των υπαλληλάκων των απανταχού οικονομικών συμφερόντων που διαμορφώνουν ερήμην μου την "κοινή γνώμη".

Του Δημήτρη Καρατζά

Είμαι κοινωνία από μόνος μου, όποιος θέλει συντάσσεται μαζί μου, τουλάχιστον την άποψή μου διατηρώ το προνόμιο να τη διαμορφώνω όπως εγώ επιθυμώ και όχι όπως θέλει το καθεστώς να τη διαμορφώσω.
 

Ολοι αυτοί, έχουν ως αποστολή τους να τρομοκρατούν το λαό επιβάλλοντας ως κρατούσα άποψη την άποψη των αφεντικών τους. Και η πλέον "αθώα" εκπομπή μεταδίδει μηνύματα προς τις κατευθύνσεις που θέλουν τα κοράκια που υπερίπτανται της ετοιμοθάνατης Ελλάδας [και όχι μόνο].
 

Μπορεί η πλειοψηφία να ενστερνίζεται χίλια λάθη, αυτό δε σημαίνει ότι έστω κι ένα από αυτά θα γίνει "σωστό" επειδή το ασπάστηκε η πλειοψηφία. Λάθος θα παραμείνει και θα κοστίσει πολύ ακριβά, τότε που θα είναι αργά όμως.
 

Οταν το κατανοήσουμε αυτό και κλείσουμε το διακόπτη που δηλητηριάζει το υποσυνείδητό μας θα έχει ξημερώσει μια νέα μέρα.
 

Πετάξτε ό,τι σχεδιάστηκε για να σας αλυσοδέσει. πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πάτρα: Άφησε σπίτι, μετρητά και λίρες στο κόμμα - Έξαλλοι οι συγγενείς εγκατέλειψαν τη σύζυγο

Σε μια περίοδο που οι ιδεολογίες και οι πολιτικές δεν είναι και στα καλύτερά τους ένα θλιβερό περιστατικό αποτέλεσε την αφορμή για να καταδειχθεί πως ακόμα και σήμερα κάποιοι μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω απ’ όλα είχαν την ιδεολογία και το κόμμα.

Η απώλεια ενός υπερήλικα ο οποίος ζούσε στο νότιο διαμέρισμα της Πάτρας σε ιδιόκτητο διαμέρισμα  μαζί με τη γυναίκα του με την οποία δεν απέκτησε παιδί, έφερε στο προσκήνιο μια κρυφή πτυχή τόσο της ζωής του όσο και την τελευταία του επιθυμία.

Ο εκλιπών όσα χρόνια ήταν στη ζωή ποτέ δεν προκάλεσε καθώς ζούσε λιτά, με σύνεση και μάλιστα πάντα φρόντιζε να εκφράζει τις πολίτικες του αριστερές και σοσιαλιστικές πεποιθήσεις οι οποίες ποτέ δεν άλλαξαν και από τις οποίες ποτέ δεν μετακινήθηκε.

Το πέρασμα του χρόνου τον έφερε αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να μείνει αρκετό διάστημα κατάκοιτος , ενώ τόσο αυτός όσο και η γυναίκα του είχαν την φροντίδα συγγενικού ζευγαριού.

Ο θάνατος του γέροντα στάθηκε αφορμή για να πάρει το συγγενικό ζευγάρι – αφού δεν υπήρχαν παιδιά – την ηλικιωμένη χήρα στο σπίτι του και μάλιστα την πρόσεχαν και την φρόντιζαν ιδιαίτερα.

Ο μήνας της θαλπωρής προς την ηλικιωμένη γυναίκα τελείωσε άδοξα και απότομα,  καθώς όταν ανοίχτηκε η διαθήκη του μακαρίτη συζύγου της, έκπληκτοι οι συγγενείς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του όταν αυτός ήταν στη ζωή και στη συνέχεια πήραν στο σπίτι τους τη χήρα του, άκουσαν πως αφήνει τα πάντα στο κόμμα που τον εξέφραζε πολιτικά.

Όπου τα πάντα ήταν, το διαμέρισμα, μετρητά σε καταθέσεις αλλά ακόμα και κάποιες χρυσές λίρες. Στο άκουσμα των επιθυμιών του εκλιπόντος οι συγγενείς έγινα έξαλλοι, ενώ μόλις συνήλθαν από το αρχικό σοκ έκαναν γνωστό στη χήρα του εκλιπόντος πως  ήρθε η ώρα να μετακομίσει στο σπίτι που έμενε και το οποίο ο άντρας της είχε αφήσει στο κόμμα που είχε πάνω απ’ όλα στη ζωή του.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Σύντροφος Κατρούγκαλος: «Δεν χρειάζονται 180 ψήφοι για τα μέτρα»

Σύντροφος  Κατρούγκαλος:  Θα περάσει από τη βουλή η συμφωνία;
Εννοείται. Δεν έχουμε άλλα κριτήρια στην κυβέρνηση από αυτά που έχει η Κοινοβουλευτική Ομάδα.Αισιόδοξος ότι σύντομα θα λήξει η περιπέτεια με το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης εμφανίζεται ο Σύντροφος  Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος αποδίδει την καθυστέρηση στην επιμονή του ΔΝΤ στο ζήτημα των εργασιακών. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών λέει «όχι» σε ψήφιση των μέτρων με 180 ψήφους από τη Βουλή, γιατί αυτό δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, ενώ απαντά και σε όσους τον κατέκριναν για τοποθέτησή του σε σχέση με τις προεκλογικές εκδηλώσεις της Τουρκίας στο εξωτερικό, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για «μονταζιέρα».

Αφού έχετε εμπειρία από διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, εκτιμάτε ότι θα κλείσει η αξιολόγηση; Και πότε τελικά;

Όλη η περιπέτεια της β’ αξιολόγησης οφείλεται στην αμφιθυμία του ΔΝΤ αν θα μείνει ή όχι στο πρόγραμμα, αλλά και στην εμμονή του σε θέσεις που είναι ακραία νεοφιλελεύθερες και αντιευρωπαϊκές. Η  αρχική αφετηρία των απαιτήσεών του, η αμφισβήτηση δηλαδή των δημοσιονομικών στοιχείων της υπεραπόδοσης της προηγούμενης χρονιάς, ήδη κατέρρευσε. Το παράδοξο είναι ότι και οι περισσότεροι ευρωπαίοι βλέπουν τον παραλογισμό της εμμονής του Ταμείου αλλά επειδή το θέλουν στο πρόγραμμα πάση θυσία – και λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου- δεν απορρίπτουν αυτές τις παράλογες απαιτήσεις. Ο συμβιβασμός που πετύχαμε στο τελευταίο Eurogroup, να υπάρχει δηλαδή παράλληλη νομοθέτηση αρνητικών και θετικών μέτρων με τελικό ουδέτερο αποτέλεσμα, ήταν ο μοναδικός εφικτός συμβιβασμός για να τελειώσει η αξιολόγηση. Στο Eurogroup της 20ής Μαρτίου θα διαπιστωθεί η πρόοδος σε όλα τα άλλα πεδία της διαπραγμάτευσης και ότι ουσιαστικά έχει κλείσει η αξιολόγηση, με εξαίρεση τα εργασιακά. Θέλω να πιστεύω ότι έως τον Απρίλιο θα έχει τελειώσει και αυτή η εκκρεμότητα, ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο QE. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που να θέλουν να αναπαραχθεί η ελληνική κρίση. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αντίθετο μόνο προς τα συμφέροντα της χώρας, αλλά και προς τα συμφέροντα της Ευρώπης, τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ και η Επιτροπή παραδέχονται ότι αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση.

Θα περάσει από τη βουλή η συμφωνία;

Εννοείται. Δεν έχουμε άλλα κριτήρια στην κυβέρνηση από αυτά που έχει η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Οποιαδήποτε συμφωνία έχει χαρακτηριστικά έντιμου συμβιβασμού είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, δεν επιδεινώνει δηλαδή συνολικά τη λιτότητα και ο τελικός λογαριασμός δεν επιβαρύνει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τη μεσαία τάξη. Θα περάσει και από τη Βουλή, γιατί θα είναι ο βέλτιστος δυνατός υπό τις παρούσες συνθήκες.

Με 180 ψήφους, όπως προκρίνουν υπουργοί και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ;

180 ψήφους ή άλλες ειδικές πλειοψηφίες προβλέπει το Σύνταγμά μας για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν εντάσσεται η ψήφιση των μέτρων σε μία από αυτές. Και δεν μπορούμε κατά βούληση να απαιτούμε αυξημένες πλειοψηφίες εκτός του Συντάγματος.

Πώς ερμηνεύετε το αποτέλεσμα των ολλανδικών εκλογών;

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο ακροδεξιός λαϊκισμός δεν αποτελεί διέξοδο για την κρίση της Ευρώπης. Αποδεικνύει όμως και την ανάγκη να υπάρχει πραγματική προοδευτική εναλλακτική επιλογή στη νεοφιλελεύθερη κυριαρχία. Για τον λόγο αυτόν κατέρρευσε το εργατικό κόμμα του κ. Ντάισελμπλουμ και πολλαπλασίασε τις δυνάμεις του το οικολογικό κόμμα.

Αρκετό θόρυβο προκάλεσε η τοποθέτησή σας για τις συγκεντρώσεις Τούρκων αξιωματούχων στην Ελλάδα.

Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, αρχικά από μονταζιέρα γνωστής για τον κιτρινισμό της εφημερίδας, που ατυχώς αναπαράχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, αποτελεί κατ’ εξοχήν δείγμα αυτού που ονομάζουμε μετά-αλήθεια ή μετά-πραγματικότητα. Δεν προέκυψε από κάποιο γεγονός, αλλά από μία τηλεοπτική εκπομπή και μάλιστα από εντελώς άσχετη δήλωση από αυτήν που σχολιάστηκε.

Ποτέ δεν μίλησα για προεκλογικές τουρκικές συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, πράγμα εξ’ ορισμού οξύμωρο, εφόσον δεν υπάρχουν Τούρκοι ψηφοφόροι στη χώρα μας. Είπα απλώς ότι ουδέποτε εμποδίσαμε την επικοινωνία Τούρκων αξιωματούχων με ομόθρησκούς τους, πράγμα που αποτελεί την αναντίρρητη αλήθεια. Δεν επισκέφθηκε επί Ν.Δ. το 2004 ο –τότε πρωθυπουργός- Ερντογάν τη Θράκη, με συνοδεία 175 ανθρώπων; Δεν έγινε το ίδιο το 2011 επί ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Νταβούτογλου;

Και η αναφορά μου στο ότι προεκλογικές συγκεντρώσεις- όπου υπάρχουν μαζικά ψηφοφόροι άλλων χωρών- αποτελούν τον κανόνα στην ερώπη αντανακλά και πάλι μία αναντίρρητη πραγματικότητα. Μόνον όπου υφίσταμαι κάπια απειλή για τη δημόσια τάξη απαγορεύονται παρόμοιες συγκεντρώσεις.

Η καταδίκη ακραία αντιδημοκρατικών συμπεριφορών στην Τουρκία δεν εμπόδισαν παρόμοιες συγκεντρώσεις να γίνουν στη Γαλλία και τη Γερμανία. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά απάντηση στον αυταρχισμό η εγκατάλειψη των αρχών και των δικαιωμάτων μας, ουσιαστικά δηλαδή η προσχώρηση στην ακροδεξιά ατζέντα.

Πηγή: Ειδήσεις ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

 
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Φόβοι ότι το «έσκασαν» στην Ιταλία ο Σώρρας και η σύζυγός του - Ερευνούν τα διαδικτυακά αποτυπώματα του βίντεο οι Αρχές

Μέσω κινητών τηλεφώνων αλλά και του διαδικτύου προσπαθούν να εντοπίσουν τον Άρτεμη Σώρρα και τη σύζυγό του οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, μετά την ερήμην καταδίκη του ζευγαριού σε οκτώ χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Από τις έρευνες στα αεροδρόμια της χώρας φαίνεται πως δεν έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, τουλάχιστον αεροπορικώς, καθώς οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ίσως έχουν φύγει ακτοπλοϊκώς για κάποιο κοντινό προορισμό, όπως η Ιταλία, και στη συνέχεια ταξίδεψαν για Λατινική Αμερική.

Όσον άφορα τα διαδικτυακά «αποτυπώματα» του επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις», οι Αρχές ερευνούν το βίντεο 21 λεπτών που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου ο Σώρρας επιτίθεται στη Δικαιοσύνη και απειλεί.

Καλεί τους οπαδούς του να συνεχίσουν «τον πόλεμο κατά του κατεστημένου και της Δικαιοσύνης» ενώ εξαπολύει επίθεση στα ΜΜΕ που όπως υποστηρίζει τον πολεμούν σκόπιμα.

Υποστηρίζει μάλιστα πως θα αντισταθεί και δεν θα παραδοθεί ποτέ.

«Εάν με βάλουν φυλακή θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση μπροστά στη βουλή. Να καταλάβουν κάποιοι πως είσαστε πολλοί» λέει χαρακτηριστικά, ενώ επιμένει ότι έχει περιουσία 600 δισεκατομμύρια ευρώ
 SKAI

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Γιατί τα Windows 10 ήταν δωρεάν; - Μας... αγαπάει η Microsoft ή συμβαίνει κάτι άλλο; - Όλες οι απαντήσεις

Το φαινόμενο ήταν γνωστό στους χρήστες των Windows. Κάποιο update δεν λειτουργεί και αρχίζουν τα προβλήματα, τα οποία σταματάνε με την παρέμβαση της Microsoft που με ένα update fix διορθώνει την κατάσταση. Με τον ερχομό των Windows 10, αντί να ελαττωθούν τα σφάλματα από τις ενημερώσεις, παρατηρείται ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αναφορών με προβλήματα που σχετίζονται με αυτές.

Έτσι έχουμε διαβάσει για ενημερώσεις που δεν τελειώνει η εγκατάσταση τους ποτέ, ή και ακόμα χειρότερα για ενημερώσεις που μετά από μια επανεκκίνηση καταστρέφουν το σύστημα.

Μερικά συστήματα εξακολουθούν να “χάνουν” τους δίσκους τους αφού τα Windows 10 δεν τους βλέπουν. Οι αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησαν αρχές Αυγούστου, και ενώ ορισμένα θέματα από αυτά έχουν καθοριστεί, το πάγωμα δίσκων SSD φαίνεται να υπάρχει σταθερά, ή δεν έχει διορθωθεί πλήρως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Είναι επίσης αρκετά κοινό ότι ενημερώσεις καθυστερούν, και μπορεί να διαρκέσουν ώρες ή και περισσότερο για να ολοκληρωθούν. Να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν ενημερώσεις που δεν ολοκληρώνονται και τα Windows 10 γυρίζουν αυτόματα σε προηγούμενη κατάσταση του συστήματος.

Αυτό συνέβη πρόσφατα σε χρήστες που προσπάθησαν να εγκαταστήσουν την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση KB3194496. Το θέμα προκλήθηκε από το χαρακτηριστικό προγραμματισμένης αποθήκευσης παιχνιδιών του Xbox Live, ακόμα και σε συστήματα που το Xbox Live δεν χρησιμοποιείται καθόλου.

Όλα τα παραπάνω θα ήταν επιτρεπτά, ή θα τα αντιμετωπίζαμε με περισσότερη ανεκτικότητα αν χρησιμοποιούσαμε beta εκδόσεις του προγράμματος Windows 10 Insider, καθώς σαν εκδόσεις προεπισκόπησης δικαιολογούν πιο εύκολα τέτοιες συμπεριφορές. “Final” εκδόσεις όμως που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα παραγωγής, εξακολουθούν να εμφανίζουν πολλές αναφορές σφαλμάτων για κάθε ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφορεί από το “σταθερό” κανάλι του λειτουργικού.

Εδώ να αναφέρουμε άλλη μία “καινοτομία” της Microsoft που τελευταία άρχισε να διαθέτει πάρα πολλές αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό σημαίνει μεγάλα ενιαία patch που συμπεριλαμβάνουν ενημερώσεις για όλα τα συστατικά του λειτουργικού συστήματος.

Οι αθροιστικές ενημερώσεις μπορεί να επιταχύνουν την διαδικασία ενημέρωσης, αλλά κάνουν τα πράγματα, πολύ πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να αφαιρέσετε το σύνολο της ενημέρωσης, ενώ παλαιότερα θα μπορούσατε απλά να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση που εμφάνιζε το πρόβλημα.

Πως σας ακούγονται τα παραπάνω; Ας συνεχίσουμε γιατί η Microsoft δεν σταματάει σε αυτά:

Η εταιρεία δεν παρέχει στους χρήστες των εκδόσεων Home την δυνατότητα να μπλοκάρουν εντελώς τις ενημερώσεις ή να σταματήσουν την αυτόματη εγκατάστασή τους. Στην πραγματικότητα, αν τρέχετε Home ή Pro, έχετε πολύ λίγες επιλογές για να ελέγξετε ποιες ενημερώσεις θα εγκατασταθούν στο σύστημα.

Ενώ οι Pro χρήστες μπορούν να αναβάλουν ενημερώσεις (δεν μπορούν να τις μπλοκάρουν), η αναβολή ισχύει μόνο για τις ενημερώσεις που η Microsoft δεν θεωρεί κρίσιμες. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενημερώσεις ασφαλείας θα εγκατασταθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αναβολή Ενημερώσεων.

Το πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής της ομάδας (Group Policy Editor), δεν είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Home. Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα αλλαγής κάποιας πολιτικής στους χρήστες εκδόσεων Pro, κάτι που τους επιτρέπει να απενεργοποιήσουν τις αυτόματες ενημερώσεις εντελώς.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω που ισχύουν στο νέο μοντέλο των Windows 10 που σερβίρεται πια σαν Windows as a service, ή Windows σαν υπηρεσία, όλοι οι χρήστες του λειτουργικού θα πρέπει να περιμένουν να έχουν πάντα την τελευταία τεχνολογία της Microsoft στους υπολογιστές τους, ακόμα και αυτοί δεν την σηκώνουν.

Όπως είχαμε αναφέρει και από το iGuRu.gr η εταιρεία φαίνεται να έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο playground για testers. Εσείς μπορεί να νομίζετε ότι τρέχετε την τελευταία σταθερή έκδοση όμως όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το αντίθετο.

Η εταιρεία αν και διαθέτει διάφορες βαθμίδες δοκιμαστές beta για τα προϊόντα Windows, αδυνατεί να εκδώσει ενημερώσεις που απλά λειτουργούν. Υπάρχουν οι εσωτερικοί δοκιμαστές beta, μέσα από την Microsoft για παράδειγμα, αλλά και όλοι οι Windows Insiders σε δύο διαφορετικά rings, που δοκιμάζουν τα Windows 10 beta builds, πριν την επίσημη διάθεσή τους στο σταθερό κανάλι.

Έτσι ενώ οι χρήστες εκδόσεων Enterprise (Windows για επιχειρήσεις) μπορούν να μπλοκάρουν εντελώς τις ενημερώσεις, οι χρήστες των εκδόσεων Home και Pro θα πρέπει να τις εγκαταστήσουν.

Τι σημαίνει αυτό;

Όλοι οι χρήστες των Windows 10 είναι beta testers που δοκιμάζουν τα “δωρεάν” Windows για τους πελάτες των εκδόσεων Enterprise.

Πάμε πάλι: Υπάρχουν οι εσωτερικοί δοκιμαστές beta, μέσα από την Microsoft, όλοι οι Windows Insiders σε δύο διαφορετικά rings, οι Home και οι Pro χρήστες των Windows 10 είναι ουσιαστικά beta testers.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα που αναφέρονται τακτικά κάθε φορά που κυκλοφορούν νέες ενημερώσεις, φαίνεται ότι αυτές οι ενημερώσεις δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά καλά.

Οι χρήστες των εκδόσεων Home και Pro που δεν πλήρωσαν τα Windows 10, αλλά τα αναβάθμισαν δωρεάν με την προσφορά της Microsoft, αναφέρουν στην εταιρεία μέσω της τηλεμετρίας χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επιδιόρθωση σφαλμάτων πριν οι ενημερώσεις κυκλοφορήσουν στους πολύτιμους πελάτες των επιχειρήσεων.
πηγη


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τετραπλό πλήγμα στην οικονομία - Διαλύουν τη χώρα με τις παράλογες απαιτήσεις τους οι δανειστές

“Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση βλάπτει σοβαρά την υγεία” της οικονομίας αναφέρει στο ρεπορτάζ της η εφημερίδα Real News που κυκλοφορεί την Κυριακή.

Στο ρεπορτάζ εξηγεί ποια είναι τα τέσσερα πλήγματα:

1. “Στεγνώνουν” τα κρατικά ταμεία εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκταμίευση της επόμενης δόσης του προγράμματος, με αποτέλεσμα να έχουν “παγώσει” οι πληρωμές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές του.

2. Άτυπη στάση πληρωμών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν κηρύξει οι πολίτες. Τον Ιανουάριο έμειναν απλήρωτοι φόροι ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ 528.000 ασφαλισμένοι δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ.

3. Συνθήκες ασφυξίας στην αγορά, με 94 εμπορικά καταστήματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο κάθε ημέρα. Υποχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς η κατανάλωση και καταγράφεται ρεκόρ μείωσης στις πωλήσεις τροφίμων.

4. Δοκιμάζονται οι αντοχές του τραπεζικού συστήματος από τη συνεχιζόμενη εκροή αποταμιεύσεων και την έκρηξη των νέων “κόκκινων” δανείων. Ανησυχία για νέα ανακεφαλαιοποίηση και “κούρεμα” καταθέσεων, εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία με την τρόικα.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Διπλό μετά από 5 μήνες η ΑΕΚ, 1-0 τον Ατρόμητο - Μαντάρα η διαιτησία

Ο Μάνταλος βρήκε δίχτυα, η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και... πέταξε στην 3η θέση της βαθμολογίας, σε ένα ματς που τα έκαναν... μαντάρα οι βοηθοί του Θάνου ακυρώνοντας ως οφσάιντ καθαρά γκολ του Λημνιού κι Αραούχο!

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι ο τρίτος προπονητής της ΑΕΚ φέτος αλλά την τελευταία εκτός έδρας νίκη την είχε κάνει ο... πρώτος. Η Ενωση δεν είχε πανηγυρίσει μακριά από το ΟΑΚΑ από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν πέρασε από την Λάρισα στο τελευταίο ματς του Τιμούρ Κετσπάγια. Ολους αυτούς τους μήνες οι Κιτρινόμαυροι έχασαν πολλούς βαθμούς εκτός έδρας αλλά με τον Χιμένεθ καλύπτουν το χαμένο έδαφος συνεχώς. Μάνταλος ο σκόρερ για την ΑΕΚ, τραγικά λάθη -ένα εις βάρος κάθε ομάδας- από τους δύο βοηθούς, καλύτερη συνολικά η Ενωση, η οποία θα μπορούσε να είχε βάλει βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο.

Το ξεκίνημα του ματς ήταν καλό για την ΑΕΚ, η οποία πήρε την κατοχή, προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι της και στο 10' θα μπορούσε να απλοποιήσει τα πράγματα. Η μπάλα, όμως, κατέληξε στο κάθετο δοκάρι από το πολύ ωραίο σουτ του Αραούχο, ο οποίος πλησίασε σε ακόμη μία γκολάρα. Οι Κιτρινόμαυροι είχαν την υπεροχή αλλά σταδιακά ο ρυθμός του παιχνιδιού χάλασε, ενδεχομένως και από τα πολλά σφυρίγματα του ρέφερι. Η Ενωση επιχειρούσε κυρίως από δεξιά για να βρει την λύση ή και με κάποιες βαθιές μπαλιές προς τον Μάνταλο, ο οποίος πατούσε περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Με τον Ατρόμητο να είναι κυρίως πίσω για να προσέξει την άμυνα και να παίξει με αντεπιθέσεις, οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ δεν είχαν χώρους στη διάθεση τους και δυσκολεύονταν και να τους δημιουργήσουν. Παρ' όλα αυτά, το γκολ θα μπορούσε να έρθει. Είτε στο 34' με την κεφαλιά του Γιόχανσον, που έφυγε άουτ, μετά την ωραία σέντρα του Βάργκας, είτε στο 36' με τον Κολοβέτσιο μετά την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Η μπάλα, όμως, δεν κατέληξε στα δίχτυα και έτσι ο Ατρόμητος παρέμεινε στην άμυνα του μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, το οποίο δεν είχε κάποια άλλη αξιόλογη φάση.

Τέτοιες υπήρχαν στο ξεκίνημα της επανάληψης, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει δύο γκολ για να μετρήσει... το ένα. Αρχικά, στο 52', ο βοηθός Τάτσης κακώς υπέδειξε οφσάιντ τον Μάνταλο -που έδωσε έτοιμο το γκολ στον Αραούχο- αφού καλυπτόταν... μέτρα. Στη συνέχεια, στο 57', κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο γύρισμα του Ντίντακ για τον Μάνταλο, ο οποίος από κοντά έκανε το 0-1. Η Ενωση, για την οποία είχε ήδη μπει ο Χριστοδουλόπουλος αντί του Βάργκας, είχε φέρει πλέον το ματς εκεί που ήθελε και αυτό που είχε να κάνει ήταν να ελέγξει την κατάσταση και να κλειδώσει το τρίποντο με ένα δεύτερο γκολ, αφού ο Ατρόμητος ήταν πια αναγκασμένος να παίξει πιο μπροστά και να αφήσει χώρους.

Οι γηπεδούχοι όντως το έκαναν αυτό αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βγάλει κάποια φάση. Αντιθέτως, έγινε... μεγάλη φάση στο 77', όταν η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Τόνσο και στην επαναφορά ο Λημνιός σκόραρε μετά την κεφαλιά-πάσα του Λε Ταλέκ αλλά ο δεύτερος βοηθός είδε οφσάιντ που δεν υπήρχε... Το 0-1 παρέμεινε, οι Περιστεριώτες προσπάθησαν να πιέσουν για την ισοφάριση αλλά η Ενωση ήταν σοβαρή πίσω και κράτησε μια υπερπολύτιμη νίκη, βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Man of the match: Μακράν ο καλύτερος σε απόδοση σε όλη τη διάρκεια του ματς ήταν ο Σιμόες αλλά ο τίτλος πάει στον Μάνταλο. Αυτός έβαλε το γκολ της νίκης, αυτός έχει δώσει έτοιμο γκολ -που κακώς δεν μέτρησε- στον Αραούχο και γενικά στο δεύτερο μέρος ανέβασε πολύ την απόδοση του.

Αδύναμος κρίκος: Οι δύο βοηθοί, οι οποίοι ακύρωσαν από ένα γκολ για την κάθε ομάδα. Κακές αποφάσεις αφού δεν υπήρχε οφσάιντ σε καμία από τις δύο φάσεις.

Στο ύψος του: Ο Λημνιός. Μπήκε αλλαγή και έκανε αυτό που μπορούσε, πετυχαίνοντας και γκολ που κακώς δεν μέτρησε. Στο ύψος του και ο Ντίντακ, ο οποίος έδωσε το γκολ του 0-1 στον Μάνταλο.

Η γκάφα: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποια φάση που να θεωρηθεί γκάφα. Αυτές τις έκαναν οι δύο βοηθοί.

Το στραγάλι: Τα λάθη των βοηθών στα δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα, προφανώς δεν είναι ευθύνη του διαιτητή Θάνου. Αυτός, γενικά, δεν έκανε κάποιο λάθος, αν και στον πειθαρχικό τομέα έδωσε εύκολα την κάρτα στον Γιόχανσον, σε αντίθεση με την ανοχή του σε κάποια μαρκαρίσματα των γηπεδούχων.

Το ταμείο: Η ΑΕΚ πήρε την εκτός έδρας νίκη που έψαχνε από τον Οκτώβριο και το 2-1 στη Λάρισα, με προπονητή τον... Κετσπάγια. Παράλληλα, η Ενωση πήρε το πρώτο τρίποντο μετά το 2009 στο Περιστέρι, όταν προπονητής ήταν ξανά ο Χιμένεθ και σκόρερ ο Μπλάνκο. Με αυτή τη νίκη οι Κιτρινόμαυροι ανεβαίνουν στην 3η θέση προσπερνώντας, με ματς περισσότερο, τον Παναθηναϊκό, τον οποίο θα υποδεχθούν με πολύ καλή ψυχολογία την επόμενη αγωνιστική.

Ατρόμητος (Ρικάρντο Σα Πίντο): Γκορμπούνοφ, Μανιάτης, Φυτανίδης, Ζησόπουλος, Μπάχα (72' Τόνσο), Κατράνης, Ούμπιδες, Πλατέλλας (72' Λημνιός), Κιβρακίδης, Λε Ταλέκ, Ντιγκινί (81' Ντάουντα).

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Γκάλο, Κολοβέτσιος, Λαμπρόπουλος, Ντίντακ, Γιόχανσον, Σιμόες, Αϊντάρεβιτς, Βάργκας (54' Χριστοδουλόπουλος), Μάνταλος (86' Πέκχαρτ), Αραούχο (92' Γαλανόπουλος).
πηγη

 
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Νέες παγίδες από τα τεκμήρια - Πώς θα πληρώσετε λιγότερους φόρους

Σε «βραχνά» για εκατομμύρια υπερχρεωμένους και οικονομικά εξαθλιωμένους φορολογούμενους έχουν εξελιχθεί τα τεκμήρια της εφορίας (οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), καθώς προσδιορίζουν το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από το πραγματικό και τους υποχρεώνουν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», τα τεκμήρια τούς εμφανίζουν να έχουν αποκτήσει εισοδήματα μεγαλύτερα από τα εισοδηματικά όρια που έχουν καθοριστεί από διάφορους νόμους για την είσπραξη κοινωνικών επιδομάτων και για την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), με αποτέλεσμα αφενός να χάνουν τα επιδόματα αφετέρου να χρεώνονται αδίκως και με τον ΕΝΦΙΑ.

Για να αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους σε εξωπραγματικά επίπεδα με βάση τα τεκμήρια, οι φορολογούμενοι πρέπει να βρουν τρόπους να καλύψουν την πρόσθετη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του πραγματικού εισοδήματός τους και του πιο υψηλού ποσού εισοδήματος που προσδιορίζουν τα τεκμήρια. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου.

Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή φορολογείται για το πραγματικό εισόδημα που έχει δηλώσει και όχι για το -υψηλότερο του πραγματικού- τεκμαρτό, οπότε γλιτώνει σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα ως ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα για τον υπολογισμό διαφόρων επιδομάτων και απαλλαγών λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό δηλωθέν και όχι το υψηλότερο τεκμαρτό, που συνήθως είναι και εξωπραγματικό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 8 διαφορετικές κατηγορίες ποσών. Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και να δικαιολογήσει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι:

1) Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2016 δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2015 και αναλώθηκαν εντός του 2016. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»!

Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 10, 20, 30 ή και 40 χρόνια! Μπορεί ειδικότερα να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

– Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.

– Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πώς παραπλανούν την εφορία οι «ταχυδακτυλουργοί» στη φοροδιαφυγή

«Πειραγμένα» POS που στέλνουν τις εισπράξεις κατευθείαν στο εξωτερικό, αδήλωτες ταμειακές μηχανές, παπούτσια μόνο για το ένα πόδι, αποδείξεις από διπλανά καταστήματα, αποδείξεις μικρότερης αξίας από την πραγματική συναλλαγή, εκπτώσεις για πληρωμή με μετρητά και χωρίς απόδειξη, αλλά και επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους και συνεχίζουν να προσφέρουν την εργασία τους στην αγορά είναι ορισμένα μόνο από τα κόλπα που σκαρφίζονται όσοι θέλουν να ξεφύγουν από τις δαγκάνες της Εφορίας.

Στο γαϊτανάκι της φοροδιαφυγής που έχει στηθεί σε όλη τη χώρα σύμφωνα με δημοσιεύμα του «Έθνους» συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Από καταστηματάρχες, ξενοδόχους, γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους μέχρι ιερείς και νοικοκυρές...


Οι περισσότεροι αποδεικνύονται επαγγελματίες στη φοροδιαφυγή και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς. Μάλιστα, όπως δείχνουν οι φορολογικοί έλεγχοι, η φοροδιαφυγή καλά κρατεί καθώς η παραβατικότητα υπερβαίνει το 50%. Μία στις δύο επιχειρήσεις, δηλαδή, που ελέγχεται εντοπίζεται με φορολογικές παραβάσεις, ενώ ακόμη και οι ελεγκτές εντυπωσιάζονται από τα κόλπα που χρησιμοποιούν ορισμένοι για να φοροδιαφεύγουν.

Ο ιερέας και η ταβέρνα

Πριν λίγες ημέρες συνεργείο ελεγκτών από τη Ρόδο βρέθηκε στην Κω. Εκεί εντόπισαν έναν ιερέα ο οποίος διοργάνωνε θρησκευτικές εκδρομές-προσκύνημα σε μοναστήρι. Η μεταφορά των πιστών γινόταν με ιδιωτικό πουλμανάκι ενώ η εκδρομή περιλάμβανε και γεύμα.

Ετσι, μετά το προσκύνημα στη μονή, ο ιερέας μετέφερε τους πιστούς σε ταβέρνα της περιοχής. Μόνο που η ταβέρνα ανήκει στη γυναίκα του την παπαδιά. Και όπως διαπίστωσαν οι εφοριακοί, δεν έκοβε ούτε μία απόδειξη. Τα στελέχη της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) που εντόπισαν τις παραβάσεις εφάρμοσαν τον νόμο και έβαλαν 48ωρο «λουκέτο» στη ταβέρνα της παπαδιάς, προκαλώντας την οργή του ιερέα ο οποίος έφθασε στο σημείο να διαμαρτυρηθεί στον μητροπολίτη. Του ζήτησε να παρέμβει για να ξανανοίξει το κατάστημα της συζύγου του, χωρίς όμως να έχει κανένα αποτέλεσμα.

Σχολή χορού-ΜΚΟ

Η φαντασία στη φοροδιαφυγή δεν γνωρίζει όρια. Σχολή χορού στον Πύργο της Ηλείας λειτουργούσε –άγνωστο με ποιο τρόπο– με καθεστώς ΜΚΟ. Τι έκανε; Οπως όλες οι σχολές, παρέδιδε μαθήματα χορού και εισέπραττε δίδακτρα 25 ευρώ την ώρα. Φυσικά δεν έκοβε ούτε μία απόδειξη και οι ελεγκτές έσπευσαν να την κλείσουν για δύο ημέρες.

Προ ημερών, οι ελεγκτές εντόπισαν έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος έκοβε και έδινε αποδείξεις στους πελάτες του. Οι δουλειές του πήγαιναν τόσο καλά που έκανε τζίρο 8 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2015 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου που πιάστηκε στα πράσα από τους εφοριακούς. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εξέδιδε τις αποδείξεις από υπολογιστή-ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό ο οποίος δεν είχε δηλωθεί στην Εφορία. Οι αποδείξεις που έκοβε ήταν «μαϊμού» και τα έσοδα που εισέπραττε δεν φαίνονταν πουθενά αφού ήταν «μαύρα» και αφορολόγητα.

Οι ελεγκτές στα θρανία

«Το φαινόμενο των αδήλωτων ταμειακών μηχανών έχει περιοριστεί το τελευταίο διάστημα» αναφέρει αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, για να προσθέσει ότι οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στα συστήματα POS λόγω της κατακόρυφης αύξηση των συναλλαγών που γίνονται με πλαστικό χρήμα (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες). Το περασμένο καλοκαίρι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν ειδικά τερματικά μηχανήματα POS τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το εξωτερικό (Βουλγαρία, Μάλτα) με αποτέλεσμα οι εισπράξεις να μεταφέρονται απευθείας εκτός Ελλάδας και να χάνονται τα ίχνη τους από την Εφορία.

Εμπειρα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας παραδίδουν σεμινάρια στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν τα «πειραγμένα» POS και να διενεργούν τους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα των επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που παρουσίασε πρόσφατα ο ΣΕΒ σε οικονομικό δελτίο:
Σε καφετέρια ο πελάτης επιμένει για απόδειξη όταν του έχουν πει ότι το μηχάνημα (POS) είναι χαλασμένο και προσπαθούν να το φτιάξουν. Οταν ο πελάτης γίνεται λίγο πιο φορτικός, του φέρνουν μία απόδειξη από διπλανό μαγαζί, που, σύμφωνα με την ένδειξη, δραστηριοποιείται σε «βιβλία-χαρτικά»!

Σε παραγγελία μαρμάρων για τοποθέτηση σε σπίτι, ο μαρμαράς προτείνει να δώσει στον πελάτη μια εικονική απόδειξη με μικρό ποσό και την ένδειξη «ρετάλια»!

Κάποιος παραγγέλνει ζευγάρια παπούτσια από την Κίνα. Παραλαμβάνει παπούτσια για το δεξί πόδι. Στο δελτίο αποστολής γράφει «για δειγματισμό». Λίγες μέρες μετά, παραλαμβάνει και τα αριστερά κομμάτια με την ένδειξη «για δειγματισμό»!

Εστιατόριο ταχυφαγίας προσφέρει έκπτωση 10% σε όποιον πληρώνει μετρητοίς και χωρίς απόδειξη.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Χαράτσι έως 580 ευρώ φέρνει η μείωση του αφορολόγητου - Παραδείγματα

Υψηλότερους φόρους έως 580 ευρώ το χρόνο φέρνει η μείωση του αφορολόγητου στις 6.000 με 7.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου.

Σε αυτό καταλήγουν κυβέρνηση και δανειστές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Βήμα της Κυριακής.

Σήμερα το αφορολόγητο ξεκινά από 8.636 ευρώ για άγαμους-έγγαμους χωρίς παιδιά και φτάνει μέχρι τα 9.545 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.

Αντίστοιχη κλιμάκωση επιθυμεί το ΥΠΟΙΚ και για το νέο μειωμένο αφορολόγητο, όμως οι δανειστές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια και αυτό διότι επιθυμούν το μεγαλύτερο μέρος των 1,8 δισ. ευρώ που θα είναι τα νέα μέτρα στο σκέλος των εσόδων να προέρχονται από τη μείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Στο ΥΠΟΙΚ γνωρίζουν ότι αν «σπάσει» το ψυχολογικό και ουσιαστικό όριο των 7.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν επικοινωνιακά και πολιτικά.

Σημειώνεται ότι για κάθε 1.000 ευρώ μείωσης του αφορολόγητου, η πρόσθετη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι 220 ευρώ.

Παραδείγματα:
  • για οικογένειες με δύο παιδιά, αν μειωθεί από τα 9.090 ευρώ στα 6.600 ευρώ, τότε η επιβάρυνση είναι 548 ευρώ.
  • για οικογένειες με τρία παιδιά, όπου σήμερα το αφορολόγητο ανέρχεται στα 9.545 ευρώ, αν αυτό πέσει το 2019 στα 7.200 ευρώ, η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 516 ευρώ.
  • για οικογένειες με ένα παιδί, το αφορολόγητο είναι 8.863 ευρώ. Αν πέσει στα 6.250, ο επιπλέον φόρος είναι 575 ευρώ.
  • για τον άγαμο ή έγγαμο χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο είναι 8.636 ευρώ. Αν πέσει στα 6.000 ευρώ, προκύπτει φόρος 580 ευρώ.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!