09/15/17
Η κυλιόμενη χρεοκοπία θα συνεχιστεί, οπότε θα απαιτούνται διαρκώς μέτρα, μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, νέες δανειακές συμβάσεις κοκ. – αφού η πολιτική λιτότητας είναι αδύνατον να επαναφέρει στη ζωή μία ήδη σκελετωμένη οικονομία, εάν θέλει να παραμένει κανείς ρεαλιστής.«Όταν ακούμε πως κάποιοι πρωθυπουργοί της Ελλάδας προειδοποιούσαν από πολλά χρόνια πριν για τους κινδύνους χρεοκοπίας της, ασφαλώς δεν τους θεωρούμε προφήτες – αφού επρόκειτο για μία αυτονόητη πρόβλεψη τους, γνωρίζοντας «εξ ιδίων» το μέγεθος της πολιτικής διαφθοράς.
Κανένας άλλωστε δεν πιστεύει σοβαρά ότι, οι τεράστιες περιουσίες που συσσώρευσαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι υπουργοί  τους, καθώς επίσης αυτοί με τους οποίους διαπλέκονταν διαφθειρόμενοι (ΜΜΕ, επιχειρήσεις κλπ.) προέρχονταν από τους μισθούς τους – οπότε λογικά προέβλεπαν πως η οικονομία δεν θα (τους) αντέξει«.

Άποψη

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το ότι, το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν και είναι πολιτικό – αφού η Οικονομία είναι πάντοτε σε θέση να παρέχει συγκεκριμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Αρκεί βέβαια να γνωρίζει ακριβώς ποιό είναι το εκάστοτε ζητούμενο από την Πολιτική, οπότε από την πλειοψηφία των Πολιτών που θα κληθούν να το στηρίξουν επειδή θα πρόκειται για το δικό τους συμφέρον – ενώ η μειοψηφία στις δημοκρατικές χώρες συντάσσεται ενεργητικά με τη βούληση της πλειοψηφίας.
Για παράδειγμα, εάν η Πολιτική θεωρεί πως το ζητούμενο είναι η ελευθερία, η οποία προϋποθέτει ασφαλώς την εθνική κυριαρχία ενός κράτους, οπότε τη μη μετατροπή του σε προτεκτοράτο, τότε η Οικονομία είναι σε θέση να συντάξει ένα ανάλογο σχέδιο – το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται για να επιτευχθεί, σταδιακά φυσικά (ανάλυση).
Το πρώτο απαιτούμενο τώρα από ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, είναι η προστασία των Πολιτών από τα λάθη του λόγω τυχόν ανεπαρκούς στελέχωσης του – κυρίως όμως από την ενδεχόμενη διαφθορά του, από τη διαπλοκή του, καθώς επίσης από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει όχι επειδή θεωρεί πως είναι σε θέση να τις πραγματοποιήσει, αλλά για να υφαρπάξει την εξουσία με αποκλειστικό σκοπό τη νομή της.
Επομένως, το κόμμα αυτό θα έπρεπε να θέσει ως προτεραιότητα του την ψήφιση νόμων, οι οποίοι θα διασφαλίζουν τους Πολίτες από τα παραπάνω – όπου ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είναι ανάγκη να ανακαλυφθεί ο τροχός, αφού έχουμε εμπειρία από τους προγόνους μας. Για παράδειγμα, υπήρχαν μεταξύ άλλων οι εξής νόμοι στο παρελθόν (απόδοση στα νέα ελληνικά), οι οποίοι φυσικά εφαρμόζονταν με μεγάλη αυστηρότητα:
(α) Η περιουσία των εκλεγομένων αρχόντων δεσμεύεται, μέχρι να αποδώσουν λογαριασμό για τα πεπραγμένα τους – δηλαδή, για την οικονομική τους διαχείριση στο διάστημα που θα κυβερνούν.
(β) Οι ψευδείς υποσχέσεις, διδόμενες ενώπιον του λαού, τιμωρούνται με θάνατο – γεγονός που σημαίνει ότι, κανένας πολιτικός δεν τολμούσε να εξαπατήσει τους Πολίτες.
(γ) Οι δωροδοκούμενοι ή καταβάλουν το ποσόν στο δεκαπλάσιο στα δημόσια ταμεία, ή τιμωρούνται σε θάνατο – οπότε δεν ήταν εύκολος ο χρηματισμός τους.
Αντίθετα όμως με όλα αυτά, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα έχουν κακοποιήσει το Σύνταγμα, διαμορφώνοντας το έτσι ώστε να προστατεύει αποκλειστικά και μόνο τα ιδιοτελή τους συμφέροντα – με αποκορύφωμα της «απάτης» το νόμο περί ευθύνης (ανευθυνότητας) των υπουργών. Ακόμη χειρότερα, δεν σέβονται ποτέ τους νόμους που οφείλουν να απορρέουν από το Σύνταγμα και δεν τους τηρούν – σημειώνοντας ότι, παρά την κακοποίηση του που θα μπορούσε να διορθωθεί πολύ εύκολα, το Σύνταγμα μας είναι ένα από τα καλύτερα στον πλανήτη.
Στα πλαίσια αυτά, όταν ακούμε πως κάποιοι πρωθυπουργοί της Ελλάδας προειδοποιούσαν από πολλά χρόνια πριν για τους κινδύνους χρεοκοπίας της, ασφαλώς δεν τους θεωρούμε προφήτες – αφού επρόκειτο για μία αυτονόητη πρόβλεψη τους, γνωρίζοντας «εξ ιδίων» το μέγεθος της πολιτικής διαφθοράς. Κανένας άλλωστε δεν πιστεύει σοβαρά ότι, οι τεράστιες περιουσίες που συσσώρευσαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι υπουργοί  τους, καθώς επίσης αυτοί με τους οποίους διαπλέκονταν διαφθειρόμενοι (ΜΜΕ, επιχειρήσεις κλπ.) προέρχονταν από τους μισθούς τους – οπότε λογικά προέβλεπαν πως η οικονομία δεν θα (τους) αντέξει. Συμπερασματικά λοιπόν η χώρα χρεοκόπησε πρώτα πολιτικά και μετά οικονομικά – οπότε πρέπει να προηγηθεί η πολιτική διάσωση της, για να ακολουθήσει η οικονομική.
Το κορυφαίο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας      
Περαιτέρω, το κορυφαίο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο προέκυψε μετά την εφαρμογή των μνημονίων, είναι η κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ της – μοναδική στην παγκόσμια ιστορία σε εποχές ειρήνης. Όλα τα υπόλοιπα, από την κατάρρευση του παραγωγικού της ιστού, την ανεργία και το ασφαλιστικό, έως τη διαφαινόμενη λεηλασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας της, είναι σε μεγάλο βαθμό τα νομοτελειακά επακόλουθα της πτώσης του ΑΕΠ – χωρίς καμία αμφιβολία.
Η πτώση δε του ΑΕΠ είναι ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερη από τα 60 δις € ή από το -25% (το 2013 πλησίασε το -30%) – αφού στο διάστημα αυτό μειώθηκαν σημαντικά τα εμπορικά ελλείμματα (γράφημα), τα οποία περιορίζουν ανάλογα το ΑΕΠ. Δυστυχώς όμως, η μείωση αυτή δεν οφειλόταν στην αύξηση των εξαγωγών, αλλά στην πτώση των εισαγωγών – οπότε δεν ωφέλησε σχεδόν καθόλου την οικονομία μας.

Επεξήγηση γραφήματος: Εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας (μπλε στήλες, αριστερή κάθετος), σε σχέση με το ΑΕΠ της (διακεκομμένη γραμμή, δεξιά κάθετος)..
Το πού οφειλόταν τώρα η πτώση του ΑΕΠ φαίνεται από τους συντελεστές του – όπου ΑΕΠ = Κατανάλωση + Ιδιωτικές επενδύσεις + Δημόσιες δαπάνες + (Εξαγωγές – Εισαγωγές). Πριν από όλα στην πτώση της κατανάλωσης, λόγω της απότομης μείωσης των μισθών, των συντάξεων και των λοιπών εισοδημάτων των Ελλήνων – με έναν καταιγιστικό ρυθμό επίσης μοναδικό στην ιστορία.
Όταν τώρα μειώνεται η κατανάλωση, άρα η ζήτηση, ασφαλώς δεν διενεργούνται ιδιωτικές επενδύσεις – οπότε ακόμη και ο πιο ανόητος καταλαβαίνει ότι, πρέπει να επέμβει το δημόσιο επενδύοντας, έστω για να σταθεροποιήσει την Οικονομία (=αύξηση δημοσίων δαπανών). Πώς όμως να επενδύσει ένα κράτος που έχει απομονωθεί από τις χρηματαγορές, μετά τη συκοφάντηση του από την ίδια του την κυβέρνηση; Πόσο μάλλον όταν του απαγορεύθηκαν αμέσως από την Τρόικα οι δημόσιες επενδύσεις, χωρίς να μεσολαβήσει κανένα διάστημα αναπροσαρμογής;
Έτσι το μοναδικό φρένο στην κατάρρευση του ΑΕΠ ήταν ο τέταρτος συντελεστής του: ο «εξαγωγές – εισαγωγές» όπου όμως ένα συκοφαντημένο κράτος, εξευτελισμένο από τους πάντες και απομονωμένο από τις χρηματαγορές, είναι αδύνατον να πουλήσει τα προϊόντα του στο εξωτερικό τον πρώτο καιρό, ακόμη και αν τοποθετήσει τις τιμές τους κάτω από το κόστος τους. Με απλά λόγια, το «Made in Greece» τότε ήταν δυσφήμιση και όχι διαφήμιση – γεγονός που σημαίνει ότι, το μόνο που απέμενε ήταν η μείωση των εισαγωγών και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, αφού πολλά από τα εισαγόμενα προϊόντα δεν παράγονται στη χώρα μας.
Η πρόσκαιρη ανάκαμψη της οικονομίας
Συνεχίζοντας, η τύχη στην «ατυχία» μας ήταν τα προβλήματα των γειτονικών χωρών, σε συνδυασμό με το ότι δεν σημειώθηκε εδώ κανένα τρομοκρατικό ή άλλο συμβάν – λόγω των οποίων αυξήθηκαν ο τουρισμός και η κατανάλωση από τους ξένους εντός της Ελλάδας,οπότε ανακόπηκε σε κάποιο βαθμό η τρομακτική βουτιά του ΑΕΠ μας.

Εν τούτοις, αφενός μεν η άνοδος του τουρισμού είναι συγκυριακή, αφετέρου πρόκειται για μία βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου, η οποία παρουσιάζει πολλές διακυμάνσεις – ανόδους και καθόδους. Μπορεί λοιπόν τα τουριστικά μας έσοδα να είναι συνεχώς ανοδικά από το 2000, με μία μικρή πτώση μετά το 2009 (γράφημα), αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο στο μέλλον – ειδικά στην γεωπολιτική θέση που βρισκόμαστε.
Ως εκ τούτου, εάν δεν βρεθεί άμεσα κάποια βιώσιμη λύση, η οποία ασφαλώς δεν είναι οι σκανδαλώδεις ιδιωτικοποιήσεις που διενεργούνται (τελευταία το ξεπούλημα ολόκληρου του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας έναντι μόλις 45 εκ. €, από τα οποία εάν αφαιρέσει κανείς ως οφείλει τα ταμειακά διαθέσιμα των 12 εκ. € η τιμή μειώνεται στα 33 εκ. – ενώ παραδίδεται άνευ βαρών αφού το δημόσιο έσβησε απαιτήσεις του άνω των 600 εκ. που θα προστεθούν στο χρέος!), η συνέχιση της πορείας του ΑΕΠ προς τα κάτω στο άμεσο μέλλον δεν θα αποφευχθεί – ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις σε μία χώρα που καταρρέει η ζήτηση, ενώ ο δημόσιος και ιδιωτικός της τομέας έχουν χάσει εντελώς την πιστοληπτική τους ικανότητα, είναι αδύνατον ποτέ να αυξηθούν.
Σε μία τέτοια περίπτωση το σπιράλ του θανάτου (γράφημα) μάλλον θα συνεχιστεί,  οπότε θα απαιτούνται διαρκώς νέα μέτρα λιτότητας, μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, νέες δανειακές συμβάσεις, καινούργια μνημόνια κοκ. – έως ότου οι ιθαγενείς εξαθλιωθούν και χάσουν τα πάντα, παραμένοντας χρεωμένοι στο διηνεκές. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και των μνημονίων είναι αδύνατον να επαναφέρει στη ζωή μία ήδη «σκελετωμένη» οικονομία – εάν θέλει να παραμένει κανείς ρεαλιστής.
Επίλογος
Ολοκληρώνοντας, για να επιλυθεί το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας, το πολιτικό, απαιτείται το ξύπνημα της ελληνικής κοινωνίας από το λήθαργο, στον οποίο έχει βυθιστεί – παρά το ότι είναι αιτιολογημένος (αλλά όχι δικαιολογημένος), για λόγους που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν .
Έχουμε δε την άποψη ότι, δεν έχει συμβεί ακόμη αφενός μεν επειδή οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ψευδαισθήσεις και ατεκμηρίωτες ελπίδες, αφετέρου λόγω του ότι δεν συνειδητοποιούν πού θα οδηγηθούν στο μέλλον (άρθρο) – οπότε είναι ευθύνη όλων μας να δώσουμε την πραγματική εικόνα, όσο σκοτεινή και αν είναι.
Είμαστε άλλωστε σίγουροι ότι, εάν ξυπνήσει η κοινωνία, εάν πάψει να πιστεύει στα ψέματα και εάν συσπειρωθεί, θα τα καταφέρει – επειδή η πατρίδα μας είναι μία πολύ πλούσια χώρα, με εξαιρετικά ικανό εργατικό δυναμικό, παρά το ότι υποτιμάει συνεχώς τον εαυτό του μη διαθέτοντας διεθνή εμπειρία.Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Εντός του Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθούν και οι πρώτες πύλες εισόδου στους σταθμούς του Μετρό και Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.

Αρχίζει έως το τέλος Σεπτεμβρίου η διάθεση των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών του ΟΑΣΑ που θα αντικαταστήσουν τις σημερινές κάρτες απεριορίστων διαδρομών και η έκδοσή τους καθίσταται δυνατή αφού δόθηκε το «πράσινο φως» από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εντός του Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθούν και οι πρώτες πύλες εισόδου στους σταθμούς του Μετρό και Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.

Οι κάτοχοι του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή της κάρτας θα περνούν ανέπαφα το εισιτήριό τους από τα νέα μηχανήματα που έχουν τοποθετηθεί από την περασμένη Άνοιξη σε όλους τους σταθμούς του δικτύου τα λεωφορεία , τα τρόλεϊ και το τραμ.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει σταδιακά αλλά για κάποιο διάστημα θα παραμένουν κάποιες πύλες εισόδου ανοικτές- δεν θα ανοίγουν δηλαδή ταυτόχρονα με τον σκανάρισμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου- ώστε να περνούν όσοι έχουν χάρτινα εισιτήρια.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς όλες οι πύλες θα κλείσουν όταν ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά αυτό προϋποθέτει την πλήρη εξοικείωση του κοινού με το νέο σύστημα.

Για την εξοικείωση του κοινού στα νέα δεδομένα ο ΟΑΣΑ προχωρά και σε εκπτωτικά προϊόντα όπως η χορήγηση δωρεάν ενός εισιτηρίου επιπλέον, με την αγορά μιας δεκάδας μεμονωμένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Επίσης προγραμματίζεται η έκδοση ενός ακόμη πακέτου προσφοράς των 30 εισιτηρίων.!», είπε χαρακτηριστικά.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Νέες δράσεις που απευθύνονται συνολικά σε περισσότερους από 46.000 ανέργους νέους προωθεί το υπουργείο Εργασίας μέσα στο επόμενο τετράμηνο.Το υπουργείο εργασίας βγάζει από τη φαρέτρα του προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν κατάρτιση, πρακτική άσκηση, αλλά και εργασία.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να μπει οριστικά φρένο στο φαινόμενο της ανεργίας, η οποία καθηλώνει περισσότερα 830.000 άτομα.

Μέχρι τον Δεκέμβρη προγραμματίζονται 9 στοχευμένα προγράμματα που θα απευθύνονται σε ηλικίες έως 29 ετών και θα προσφέρουν 21.295 θέσεις εργασίας.

Όπως γράφει το dimosio.gr, αν σε αυτά προστεθούν και τα προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη, τότε ο αριθμός των ωφελούμενων εκτινάσσεται σε 26.000 άνεργους.
Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, τα προγράμματα που ξεκινούν από τον Σεπτέμβρη και αναμένεται να ξεδιπλωθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο είναι τα εξής:

Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) σε νέους 25–29 ετών.
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της εργασιακής εμπειρίας και αφορά τη δημιουργία 1.295 θέσεων εργασίας. Όσοι επιλεχθούν θα μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα έξι μηνών με αποδοχές έως 600 ευρώ το μήνα.

Πρόγραμμα για την αναβάθμιση και τη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας για 4.000 ανέργους.

Πιλοτικό πρόγραμμα για νέους 18 – 24 ετών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με 325 ωφελούμενους.

Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25–29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου και στόχος είναι να προκύψουν έως 1.000 ωφελούμενοι.

Πιλοτικό πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους 25 – 29 ετών. Αναμένεται να ξεκινήσει εντός Σεπτεμβρίου και στοχεύει σε 175 ωφελούμενους.

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18–29 ετών. Στόχος είναι οι 1.700 ωφελούμενοι.

Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18 – 29 ετών. Αφορά 800 ωφελούμενους.

Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β’ φάση εργασιακής εμπειρίας). Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.500 ωφελούμενοι.

Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 29 ετών. Αφορά 9.500 ωφελούμενους και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις, απασχόληση σε επιχειρήσεις και κατάρτιση.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Στην ανάκληση δημητριακών πρωινού, γερμανικής προέλευσης, προχώρησε ο Ε.Φ.Ε.Τ., όταν ενημερώθηκε ότι συστατικά τους μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία και να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τη διακίνηση δημητριακών πρωινού, Γερμανικής προέλευσης, που ενδέχεται να περιέχουν σοκολάτα γάλακτος, της οποίας τα συστατικά, σκόνη πλήρους γάλακτος και λεκιθίνη σόγιας, δεν αναγράφονται στην ετικέτα των δημητριακών.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία "ΜΟΥΣΛΙ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΙΟ (Beeren Müsli)", σε συσκευασία των 750 g ανά τεμάχιο, με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 28.05.2018, το οποίο παρασκευάστηκε από τη Γερμανική εταιρεία "Rosengarten Minderleinsmühle GmbH & Co. KG" και διακινήθηκε στην Ελλάδα, από την επιχείρηση "ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε." (Αργυρουπόλεως 5, Άγ. Στέφανος).

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της εν λόγω παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος προκειμένου να διορθωθεί η επισήμανση ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα του αναφερόμενου προϊόντος (οι φωτογραφίες του οποίου φαίνονται κάτωθι), εφόσον έχουν ευαισθησία στο γάλα ή/και στη σόγια, να μην το καταναλώσουν.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Με επείγουσα τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης του έτους 2017 για τους χώρους όπου απαγορεύεται η κολύμβηση, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, απαγορεύει την κολύμβηση στις περιοχές που έχουν μολυνθεί από την πετρελαιοκηλίδα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην τροποποιημένη υπουργική απόφαση, «απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια ύδατα των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν υποστεί φαινόμενα βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, και μέχρι την αποκατάσταση τους, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:
1. Από την ακτή κολύμβησης πλησίον της σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Ακτή Θεμιστοκλέους 334) μέχρι και την παραλία της Φρεατίδας.
2. Στις ακτές κολύμβησης της περιοχής «Βοτσαλάκια».
3. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Αλίμου.
4. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
5. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
6. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Γλυφάδας.
7. Στον όρμο Λιμνιώνα, κατά μήκος της ακτής εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, έμπροσθεν του ιστιοπλοϊκού ομίλου Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου».Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη σήμανσης των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε, αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση.
Ακόμη, το υπουργείο Υγείας ζητά από τις λιμενικές Αρχές την επιτήρηση αυτών των σημείων, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται.
Ήδη, η τροποποιημένη υπουργική απόφαση έχει αποσταλεί ως επείγον έγγραφο σε όλους τους αρμόδιους φορείς.​Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Στην εισαγγελία Πειραιά απεστάλη από το λιμενικό σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, η δικογραφία για την υπόθεση του ναυαγίου του μικρού δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» στον Σαρωνικό που προκάλεσε διάσπαρτη ρύπανση σε πολλές παράκτιες περιοχές.
Ο εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Πειραιά άσκησε ποινή δίωξη κατά παντός υπευθύνου για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια με βάση το άρθρο 28 του ποινικού κώδικα και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σύμφωνα με τον νόμο 1650/86.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή, ο οποίος δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να καλέσει μέλη του πληρώματος αλλά και στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας.ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι βρετανικές αρχές σήμερα μετά την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 29 άνθρωποι, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό.
 
«Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη» για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της επίθεσης, την οποία η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο LBC ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν.
 
Η αστυνομία, από την πλευρά της, διευκρίνισε σε ένα δελτίο τύπου ότι η αντιτρομοκρατική μονάδα διεξάγει «ταχείες έρευνες για να ταυτοποιήσει τους υπεύθυνους», προσθέτοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει σε «καμία σύλληψη».
 
Στον απολογισμό που επικαιροποίησαν, οι υπηρεσίες υγείας κάνουν λόγο για 29 τραυματίες, κανέναν σε σοβαρή κατάσταση, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι περισσότεροι έχοντας υποστεί εγκαύματα.
 
Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, που διαπράχθηκε στον απόηχο του κύματος επιθέσεων τους τελευταίους μήνες που έχουν συγκλονίσει τη Βρετανία, την ευθύνη των οποίων έχει κυρίως αναλάβει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.
 
Τα μαζεύει ο Τραμπ, «θα συνεργαστούμε με τη Βρετανία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους στη Βρετανία για την αποτροπή επιθέσεων, όπως επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, μετα την έντονη δυσαρέσκεια που εξέφρασε το Λονδίνο για tweets του Αμερικάνου προέδρου.
 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του προς τους τραυματίες και «υποσχέθηκε τη συνέχεια της στενής συνεργασίας με τη Βρετανία με στόχο την αποτροπή επιθέσεων παγκοσμίως οι οποίες στοχοθετούν αθώους πολίτες και στη μάχη κατά του εξτρεμισμού» τόνισε η αμερικανική προεδρία.
 πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Τρέχοντας την κρατική πρωτοβουλία "Made in China 2015" , η κυβέρνηση της Κίνας συγκεντρώνει συμμάχους από όλο τον πλανήτη προκειμένου να αλλάξει τον χάρτη της παγκόσμιας βιομηχανίας, ψηφιοποιώντάς στον μέγιστο βαθμό.
Απώτερος στόχος φυσικά, ο παραγκωνισμός του ανθρώπινου παράγοντα, πάντα στο "κυνήγι" της τεχνολογικής προόδου.
Η γερμανική εταιρεία Siemens αποφάσισε να δημιουργήσει ένα καινούριο ερευνητικό κέντρο για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας στην Κίνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα."Η Siemens επενδύει μαζικά στο μέλλον της Κίνας και υποστηρίζει τη χώρα και τους τοπικούς πελάτες στην πορεία προς την ψηφιοποίηση", δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Τεχνολογίας Ρόλαντ Μπους σε ανακοίνωση.
Το κέντρο θα διευθύνει τις παγκόσμιες ερευνητικές δραστηριότητες της Siemens στην αυτόνομη ρομποτική, δίνοντας έμφαση στα μηχανικά συστήματα, τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο της ρομπότ. Θα βρίσκεται στο Πεκίνο στο πλαίσιο κοινοπραξίας με το πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας.
Η Siemens δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού που θα απασχολεί στη νέα μονάδα, αλλά σημείωσε ότι θα προσλάβει "έμπειρους ειδικούς από όλο τον κόσμο".
Η Siemens ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί στενά με τις κινεζικές κυβερνητικές αρχές και τα ερευνητικά ιδρύματα στο νέο κέντρο ρομποτικής. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 4.500 επιστήμονες και μηχανικούς στην Κίνα.
Η ρομποτική και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας είναι τομείς τους οποίους η κυβέρνηση της Κίνας προωθεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της "Made in China 2025". Η γερμανική βιομηχανία θεωρείται πιθανός εταίρος σε αυτό το πλαίσιο, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εξαγορά από Κινέζους επενδυτές της γερμανικής εταιρίας ρομπότ KUKA.
Βλέπουμε λοιπόν πως Κίνα και Ευρώπη μετατρέπονται ως οι καλύτεροι σύμμαχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την τάχιστη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Τα λεγόμενα "smart factories" (έξυπνα εργοστάσια), θα γίνουν η νέα πραγματικότητα, αρχής γενομένης από την Κίνα και πιο μεμονωμένα στην Ευρώπη. 
Ακούγεται σχεδόν "ονειρικό" για τους λάτρεις της τεχνολογίας, ωστόσο αυτό που οι περισσότεροι δεν σκέπτονται αρχικά, είναι πως οι μηχανές θα αντικαταστήσουν μαζικά τους ανθρώπους στην παραγωγή. 

πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!