EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Δημοτικά τέλη: Ποιες αλλαγές φέρνει ο «Κλεισθένης 1»

Αλλαγές στο θέμα των δημοτικών τελών επιφέρει με το άρθρο 182 ο «Κλεισθένης 1».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα aftodioikisi.gr, θεσμοθετεί κατ’ ελάχιστον τρεις γενικούς συνετελεστές που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής :

1ος συντελεστής : ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

2ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς .

3ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο «να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων (εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης κλπ), ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο γενικός συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που αφορά τις κατοικίες ορίζεται υποχρεωτικά σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο γενικούς συντελεστές, καθώς και τους ειδικούς αυτών.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.»

Αναλυτικά:
Άρθρο 182

Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74) τροποποιείται ως εξής:

«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, των υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης υπηρεσίας από τους δήμους που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρως στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Ως έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά ,ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων

Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 τροποποιείται ως εξής:

«Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, κατ’ ελάχιστον τρεις (3) και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής :

1ος συντελεστής : ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

2ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς .

3ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων (εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης κλπ), ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο γενικός συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που αφορά τις κατοικίες ορίζεται υποχρεωτικά σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο γενικούς συντελεστές, καθώς και τους ειδικούς αυτών.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στην μέγκενη του ελληνικού χρέους το Βερολίνο

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Eurogroup στην Σόφια, το οποίο άνοιξε επί της ουσίας την συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και δρομολόγησε εξελίξεις για τον Ιούνιο, εντείνονται οι πιέσεις προς το Βερολίνο, προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις του και να ληφθούν τώρα οι σχετικές αποφάσεις. Η συζήτηση για αυτό το θέμα, το οποίο εκτιμάται ως κρίσιμο όχι μόνο για την μεταμνημονιακή πορεία της Ελλάδας, αλλά και για την πορεία της ίδιας της ΕΕ, μπήκε σε βάθος από την προηγούμενη εβδομάδα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κατά την εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ. Τώρα η συζήτηση ανοίγει και επί ευρωπαϊκού εδάφους, εκεί δηλαδή, όπου πρέπει να ληφθούν και οι αποφάσεις.

Στο Eurogroup της Σόφιας οι υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν για τα βασικά θέματα που αφορούν την πετυχημένη ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της Ελλάδας, όπως αναφέρει και το επίσημο ανακοινωθέν. «Πληροφορήθηκαν επίσης και για τα τεχνικά σημεία που έχουν επιτευχθεί έως τώρα σχετικά με τον μηχανισμό αναπτυξιακής προσαρμογής, ως μέρος των πιθανών μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα», συμπληρώνει το ίδιο κείμενο.

Τα όσα συζητήθηκαν έδωσαν στον Ευκλείδη Τσακαλώτο τον απαραίτητο πολιτικό χώρο να δηλώσει «πολύ ικανοποιημένος» για τα αποτελέσματα, αναφέροντας ότι στην σύνοδο «υπογραμμίστηκε ότι όλα θα τελειώσουν στις 21 Ιουνίου». Σε ένα άλλο Eurogroup, στο οποίο θα ολοκληρωθεί και η συζήτηση για το χρέος, που –όπως είπε- συνεχίζεται. Τι περιλαμβάνει όμως αυτή η συζήτηση, πέρα από τα καθαρά οικονομικά μεγέθη που απασχολούν ένα συμβούλιο υπουργών Οικονομικών;

Σφήνες από Κερέ και Ρεγκλινγκ

Αφήνοντας πίσω τις επιδοκιμασίες των ευρωπαϊκών θεσμών και των υπουργών οικονομικών του Eurogroup για την, όντως, καλή πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας, στο ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους και της «μεταμνημονιακής εποπτείας» φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά ανοιχτά ζητήματα. Άλλωστε εκεί πλέον γίνεται το «παιχνίδι».

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα υπήρξε μία ιδιαίτερη ένταση ανάμεσα στην Γερμανία και την Γαλλία για το επίπεδο του «πολιτικού ελέγχου» που θα πρέπει να διατηρήσουν οι πιστωτές απέναντι στον μηχανισμό ελάφρυνσης χρέους. Τον μηχανισμό, ο οποίος θα καθορίζει τις αποπληρωμές του ελληνικού χρέους ανάλογα με την οικονομική απόδοση της χώρας, στο πλαίσιο της «ρήτρας ανάπτυξης» που προώθησε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν.

Ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σχετικά με αυτήν την συζήτηση, είναι οι δηλώσεις που έκαναν, o γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρεγκλινγκ, και το μέλος της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ. Την ώρα, που από την Αθήνα ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έκανε λόγο για την «πιο καθαρή έξοδο» για την Ελλάδα, ο Ρέγκλινγκ έβαζε τους δικούς του όρους. «Η απάντηση στο πώς η Ελλάδα θα τερματίσει το τρίτο πρόγραμμα συνδέεται με το πόση ελάφρυνση του χρέους θέλει», είπε ο Ρέγκλινγκ στο CNBC, συνδέοντας ευθέως την «μεταμνημονιακή εποπτεία» με την ελάφρυνση χρέους. Κάτι ανάλογο είπε και ο Τσακαλώτος στους FT, όμως μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του, ο Μπενουά Κερέ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ και υπεύθυνος για την αγορά ομολόγων, αμέσως μετά την συνεδρίαση του Eurogroup, έστειλε το μήνυμα ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με επικεφαλής το Βερολίνο, πρέπει να συμφωνήσουν «σε ισχυρά και αξιόπιστα μέτρα για το χρέος». Η παρέμβαση αυτή της ΕΚΤ εκτιμάται ως πίεση προς την Γερμανία, προκειμένου να τρέξουν οι διεργασίες σχετικά με το ελληνικό χρέος.

Ανάλογες πιέσεις έγιναν και από το Παρίσι, καθώς «οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει ευελιξία τις τελευταίες εβδομάδες», όπως επισημαίνει στους FT ανώνυμος αξιωματούχος. Η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, αναφέρεται και σε παρέμβαση που έκανε στο Eurogroup ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λε Μέρ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος εξαντλείται πριν την προθεσμία του Ιουνίου.

Πόσα μπορεί να αντέξει η Μέρκελ

Το ερώτημα πλέον είναι τι θέλει να κάνει το Βερολίνο, αλλά και τι μπορεί να προωθήσει στην δεδομένη συγκυρία η Γερμανίδα καγκελάριος. Απούσα για μήνες από το ευρωπαϊκό προσκήνιο, λόγω της πολιτικής κρίσης, «τραυματισμένη» από τις εκλογές και με τους ακροδεξιούς στην Μπουντεσταγκ, η Μέρκελ ξέρει ότι οφείλει να είναι προσεκτική, τόσο για τις αντιδράσεις στην Βουλή, όσο και στην κοινωνία.

Αυτό επισημαίνει σε ένα «άρθρο – γροθιά» σχετικά με το ελληνικό χρέος και την στάση του Βερολίνου, το Stern, υπογραμμίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη και με τις αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια γύρω από την γερμανική ηγεμονία της Ευρώπης, τον «καλό Βορρά» και τον «διεφθαρμένο Νότο.

Εξηγώντας με λεπτομέρειες το πώς στήθηκαν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της Ελλάδας το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι «η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους δεν κοστίζει στον Γερμανό φορολογούμενο ούτε μια δεκάρα». Χαρακτηρίζει μάλιστα «προσβολή» την μη ελάφρυνσή του, αναγνωρίζοντας όσα έκανε η Ελλάδα, ειδικά την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα. Το άρθρο θέτει επίσης ζητήματα ευρωπαϊκής συνοχής και κινδύνων από την «κινεζική εισβολή» στις ευρωπαϊκές οικονομίες και το ελληνικό λοξοκοίταγμα προς Ανατολάς.
Η πολιτική της μπυραρίας

Το ίδιο δημοσίευμα χτυπάει ωστόσο καμπανάκι για την συνοχή της γερμανικής κυβέρνησης σε μια ενδεχόμενη ψηφοφορία για ελάφρυνση του χρέους των Αθηνών και αναφέρεται στην καταψήφιση, το 2015, της «βοήθειας» προς την Ελλάδα από 60 βουλευτές. «Τόσους πολλούς διαφωνούντες δεν μπορεί να αντέξει η νέα κυβέρνηση, η πλειοψηφία θα εξανεμιστεί. Η Άνγκελα Μέρκελ και ο Ολαφ Σολτς θα τελείωναν, πριν καν ξεκινήσουν», σημειώνει το άρθρο.

Συμπληρώνει ακόμη ότι «το AfD και το FDP γνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο και θα προκαλέσουν αναταραχή στο συνασπισμό, θα κακολογούν τους «πτωχευμένους Έλληνες», θρηνώντας τα δισ. που υποτίθεται ότι έστειλαν στην Αθήνα οι Γερμανοί φορολογούμενοι και πολλοί δήθεν ειδικοί και δήθεν σοβαροί δημοσιογράφοι θα συνταχθούν με τον χορό».Άλλωστε, όπως καταλήγει το Stern «τίποτα δεν είναι πιο εύκολο για να ευχαριστήσεις τους θαμώνες στα γερμανικά στέκια από ό, τι με την ρητορική κατά των τεμπέληδων Ελλήνων και το κακό ευρώ».

Τα «βρήκαν» Γάλλοι και Γερμανοί;
Το μεσημέρι του Σαββάτου πάντως, με το κλείσιμο των εργασιών του Ecofin στην Σόφια, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ, δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες οι συζητήσεις για το ελληνικό ζήτημα θα επικεντρωθούν στο χρέος και στο «πλαίσιο» της μεταμνημονιακής εποπτείας.

Έχουμε αρχίσει να συζητάμε το «πλαίσιο» εποπτείας μετά το ελληνικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το ζήτημα του χρέους, είπε χαρακτηριστικά ο Λεμέρ, σημειώνοντας ότι αυτό «πρέπει να είναι σαφές, συνολικό και αξιόπιστο για τις αγορές».

Η τοποθέτηση Λεμέρ δείχνει μια προσέγγιση Παρισιού και Βερολίνου και μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι οι δηλώσεις του έγιναν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του Όλαφ Σολτς. Μια κοινή συνέντευξη των δύο υπουργών Οικονομικών, που -όπως παρατήρησε ο ίδιος- εδώ και πολλά χρόνια ήταν ασυνήθιστη. Τόνισε τέλος ότι αυτή η «κοινή συνέντευξη» στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ισχυρή βούληση των δύο χωρών να βρουν λύση στα θέματα που αφορούν την εμβάθυνση και την ολοκλήρωση της ευρωζώνης.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών τόνισε και αυτός ότι τον Ιούνιο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και σημείωσε ότι η Γερμανία εργάζεται διμερώς με τη Γαλλία, αλλά και με άλλες χώρες πάνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευρωζώνη.Πηγή
Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Έξω πάμε καλά, μέσα τι κάνουμε;

Γράφει ο Δημήτρης Χρήστου

Η αντιπαράθεση και κυρίως η αμφισβήτηση για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, είναι φυσικό να προκαλούν συγχύσεις, ειδικά όπως μεγεθύνονται από τα πρωτοσέλιδα των ΜΜΕ. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να αξιολογήσει ο καθένας μόνος του την πραγματική κατάσταση χωρίς υποβολές;

Είναι γεγονός κοινά παραδεκτό από τους θεσμούς που δάνεισαν τη χώρα και υπόγραψαν μνημόνια εκτέλεσης των απαιτήσεων τους για το δανεισμό, πως οι συμφωνίες αυτές ολοκληρώνονται τον Ιούνιο και μετά η οικονομική πολιτική της χώρας είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση και ιδίως η αξιωματική επιμένει να αμφισβητεί το γεγονός της ιδιοκτησίας της οικονομικής πολιτικής υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πραγματική έξοδος από τα μνημόνια. Πρόκειται για μια υπερβολή για πολιτικούς λόγους μιας, και μια εντελώς ανίκανη κυβέρνηση όπως υποστηρίζει εδώ και τρία χρόνια, δεν είναι δυνατόν να πετυχαίνει ένα στόχο που δεν μπόρεσαν οι προηγούμενες σε δύο μνημόνια με τους δανειστές!

Το χρέος και το γερμανικό μπέρδεμα

Όπως μάλιστα τόνισε την Παρασκευή από τη Σόφια ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ Μάριο Σεντένο: «Η στρατηγική για την ανάπτυξη, που θα ακολουθήσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, θα φέρει την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ίδια η χώρα πρέπει να «υπογράψει» τις μεταρρυθμίσεις, που θα συνεχιστούν». Το πρόβλημα όμως δεν είναι η ολοκλήρωση του τελευταίου μνημονίου. Το πρόβλημα που μένει προς επίλυση αφορά τη ρύθμιση του ογκώδους χρέους που δεν είναι βιώσιμο. Που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς η χώρα να γονατίσει και να ακυρωθούν όλες της οι προσπάθειες. Το σχέδιο Μακρόν για αποπληρωμή του χρέους με ρήτρα ανάπτυξης συναντά αντιστάσεις μόνο ή κυρίως από τη Γερμανία. Είναι ειρωνικό, καθώς η χώρα αυτή βγήκε από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πληρώνοντας τα δάνειά της, ακριβώς με ρήτρα ανάπτυξης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι συνθήκες καθορίζονται σε κάποιο βαθμό και από το ΔΝΤ. Το Ταμείο που ήταν ιδιαίτερα «κουμπωμένο» στο ζήτημα συμμετοχής στο τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, τώρα θέλει να συμμετάσχει. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται τη δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους της υπερχρεωμένης χώρας από τους Ευρωπαίους, και τον Σολτς, τονίζει η γερμανική εφημερίδα Die Welt. Μέχρι στιγμής το ΔΝΤ επιμένει για ελάφρυνση χρέους ύψους σχεδόν 100 δισ. Ευρώ.

Ο σοσιαλδημοκράτης Γερμανός υπουργός οικονομικών Όλαφ Σολτς βρίσκεται μπροστά σε ένα δυσεπίλυτο δίλημμα. Γιατί, ακόμα και εάν ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός θέλει να μετατρέψει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα μέλη της γερμανικής κυβέρνησης θέλουν να παραιτηθούν από τη συμμετοχή του ΔΝΤ, ως μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος διάσωσης.

Τι γίνεται λοιπόν; Από τη μία έχουμε το δημοσίευμα της Handelsblatt που παρουσιάζει το αίτημα της Γερμανίας για ελάφρυνση του Ελληνικού χρέους, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις και τη διαφωνία της στη γαλλική πρόταση για αυτόματη σύνδεση του χρέους με ρήτρα ανάπτυξης. Από την άλλη, δύο δημοσιεύματα, στις Welt και Bild, δημιουργούν κλίμα προετοιμάζοντας τη γερμανική κοινή γνώμη για το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης του ΔΝΤ. Αυτό επιχειρείται μέσω της προβολής του «κόστους» για τη Γερμανία από τη συμμετοχή του Ταμείου. Μάλιστα αυτό το «τίμημα» παρουσιάζεται από τον γερμανικό τύπο ακόμη και στο ύψος των 100 δις. ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές σχέσεις στη νέα εποχή

Η εποχή που πήγαινε ο Στουρνάρας ως υπουργός οικονομικών και υπέβαλε αίτημα στον Σόιμπλε με τη σύμφωνο γνώμη και του ΔΝΤ για κούρεμα του ελληνικού χρέους και εισέπραττε ένα ξερό «Γιάννη αυτό ξέχασέ το» έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η ρύθμιση του χρέους, ώστε αυτό να γίνει βιώσιμο και να μην ακυρώνει τις αναπτυξιακές προσπάθειες των Ελλήνων, θα γίνει υποχρεωτικά. Και αυτό διότι μετά από τόσα χρόνια πειραμάτων στο σώμα της ελληνικής οικονομίας, η ΕΕ που οραματίζεται την οικονομική της Ένωση, δεν αντέχει να το κρύψει κάτω από το χαλί. Αυτό δεν συμφέρει κανέναν.

Δυστυχώς η ΝΔ εγκλωβίστηκε σε ένα αφήγημα χωρίς plan B. Αντί να παρουσιάζει τα δικά της πλεονεκτήματα, καταναλώθηκε μαντεύοντας καταστροφές που δεν έρχονταν. Και σήμερα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αφού όλοι οι θεσμικοί παράγοντες τη διαψεύδουν κάθε μέρα. Κάπως έτσι έφτασε στη ακρότητα και ακύρωσε την πρόσκληση στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλόντ Γιούνκερ που επρόκειτο να μιλήσει στην Αθήνα σε εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, για να μην ακουστούν καλά λόγια για το έργο της κυβέρνησης!

Η επόμενη μέρα

Η επόμενη μέρα με ιδιοκτησία του μίγματος οικονομικής πολιτικής είναι το νέο πεδίο που θα κρίνει και τις πολιτικές εξελίξεις και το αποτέλεσμα στις προσεχείς εκλογές. Τα φορολογικά βάρη θα ελαφρυνθούν. Το πόσο θα κριθεί από το οικονομικό σχέδιο ανάπτυξης που έχει κάθε κόμμα και φυσικά η κυβέρνηση.

Αν δεν περιοριστεί δραστικά η φοροδιαφυγή, ελαφρύνσεις μιας ή δυο μονάδων, δεν θα βγάλουν από τη δύσκολη θέση τους φορολογούμενους που έχουν συσσωρευμένα ασήκωτα βάρη. Και αυτά πρέπει να συνδυαστούν με την πλέον δημιουργική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιδιωκόμενη ανάπτυξη. Να πεδίο δημιουργικής αντιπολίτευσης που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ακούει κανείς;
ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ποιοι “κλειδώνουν” τη σύνταξη στα 60 από όλα τα Ταμεία

Πλήρη σύνταξη στα 60 «κλειδώνουν» χιλιάδες ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων με αίτηση φέτος και το 2019, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου και του δημοσιογράφου Κώστα Κατίκου.

Ο χρόνος ασφάλισης που κατοχυρώνει τα δικαιώματα συνταξιοδότησης και ευνοεί όσους πιάνουν τα παλαιά όρια ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021 είναι η 20ετία, η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία και θα πρέπει να συμπληρώνεται έως το 2012 σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, καθώς και στα Ταμεία Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων.

Ευνοϊκότερες είναι οι διατάξεις εξόδου στη σύνταξη για γονείς, γυναίκες ή και άνδρες, αν είναι στο Δημόσιο, που είχαν από 18,3 έτη έως 25 έτη με ανήλικο τέκνο, μέχρι το 2012.

Σε όλα τα Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραπεζών) η έξοδος με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 60ό έτος ευνοεί όσους συμπληρώνουν φέτος ή και το 2019 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις για θεμελίωση στο Δημόσιο

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης διαφέρουν ανά Ταμείο, καθώς:


Η 35ετία για σύνταξη από το Δημόσιο αφορά όσους είχαν προσληφθεί πριν ή μετά το 1983. Για τους πριν από το 1983 που έχουν φέτος την 35ετία (ή 33 έτη και 2 έτη στρατιωτικής θητείας) η βασική προϋπόθεση για να πιάσουν το 60ό έτος και να κάνουν αίτηση για σύνταξη είναι να συμπληρώνουν και το 58ο έτος της ηλικίας τους. Αν έχουν τα 35 έτη φέτος και το 58ο έτος, βγαίνουν στα 60. Αν είχαν την 35ετία το 2017 και κλείνουν φέτος τα 58 ή το αντίστροφο (58 το 2017 και 35ετία το 2018), θα βγουν πάλι με το νέο όριο ηλικίας, δηλαδή 60 ετών. Αν έχουν το 58ο έτος το 2019 και την 35ετία, θα βγουν στα 60 και 6 μήνες.

Με 35ετία και όριο ηλικίας που καθορίζεται από το πότε κλείνουν τα 58 βγαίνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983. Η προϋπόθεση για να «κλειδώσουν» τα 35 συντάξιμα έτη είναι να έχουν τα 25 χρόνια έως το 2011 και άλλα 10 ή 11 έτη μετά το 2011. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 25ετία το 2009 έχει σήμερα 34 έτη. Με εξαγορά ενός έτους στρατιωτικής θητείας κλείνει 35ετία και αποχωρεί στα 60. Οσοι όμως συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 θα χρειαστούν ένα έτος επιπλέον, δηλαδή 36. Προσοχή: Τα 36 έτη συμπληρώνονται πιο γρήγορα, καθώς οι ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν όχι μόνο στρατιωτική θητεία, αλλά χρόνο σπουδών και παιδιών. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 25ετία το 2011 και το 2018 κλείνει και τα 58 συμπληρώνει συνολικό χρόνο 32 έτη. Με εξαγορά 4 ετών πιάνει τα 36 και βγαίνει στα 60.

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο πριν από το Δημόσιο, συμφέρει να βγουν όχι με 35ετία αλλά με 37ετία, γιατί εδώ το όριο ηλικίας καθορίζεται από την ηλικία των 55 ετών και όχι των 58. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 3 χρόνια ΙΚΑ πριν από το 1983 και άλλα 29 έτη Δημόσιο από το 1984 και μετά συμπληρώνει συνολικά 37 έτη μέσα στο 2018. Το όριο ηλικίας για σύνταξη λόγω 37ετίας κατεβαίνει από τα 60 στα 58,5 ετών. Αν έχει τα 37 έτη το 2019, το όριο συνταξιοδότησης είναι 59,5 ετών και γίνεται 60 ετών και 3 μήνες, αν έχει τα 37 έτη το 2020. Σε αυτή την κατηγορία τα 37 έτη συμπληρώνονται και με χρόνο στρατιωτικής θητείας, είτε υπάρχει είτε όχι ασφάλιση πριν από το 1983. Για παράδειγμα, υπάλληλος που προσλήφθηκε μετά την 1η/1/1983 (χωρίς ένσημα πριν από το 1983) συμπληρώνει την 35ετία το 2018 και θα βγει στα 60. Αν όμως αναγνωρίσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας, θα έχει 37 και θα βγει στα 58,5.

Προσοχή: Για την έξοδο με 37ετία και με χαμηλότερο των 60 όριο ηλικίας έως το 2020, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν προσληφθεί απαραίτητα μετά την 1η/1/1983 και να έχουν απαραίτητα 25ετία έως το 2010.

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας των 59 ετών και συνταξιοδοτούνται με το νέο όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν θα έχουν πιάσει τα 59 και θα έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη, τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν πιο γρήγορα με αναγνωρίσεις πολλών πλασματικών ετών.

Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μεταξύ των ετών 1987 έως 1992 μπορούν να έχουν την 25ετία στο Δημόσιο με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου και επιπλέον να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη λόγω τέκνων για να φτάσουν στην 37ετία. Για παράδειγμα, υπάλληλος με πρόσληψη το 1987 έχει 25ετία το 2012 και το 2018 έχει 31 έτη. Δικαιούται να αναγνωρίσει 4 έτη σπουδών, 2 έτη στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1 έτος για ένα παιδί, 3 έτη αν έχει δύο παιδιά και 5 έτη αν έχει τρία ή περισσότερα. Συνολικά, έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 6 έτη (σπουδές, θητεία) και μαζί με χρόνο παιδιών 7 ή 9 ή και 11 έτη. Επομένως, στα 31 έτη που έχει το 2018, προσθέτει άλλα 6 και κλείνει την 37ετία. Αν είναι και 59 ετών, θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 60,5.
IKA: Τα μυστικά για σύνταξη με 10.500 ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν την 35ετία (10.500 ένσημα) έως το 2012, ώστε να κατοχυρώσουν την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 και εν προκειμένω στα 60 ή 60,5 έτη με αίτηση φέτος ή το 2019.

Όσοι έχουν 10.500 ένσημα έως το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος, ενώ με 10.500 ένσημα το 2012 κατοχυρώνουν το 59ο έτος.

Για το 2011 αναγνωρίζουν έως και 1.200 πλασματικά ένσημα από σπουδές, στρατιωτική θητεία και χρόνους παιδιών ή ανεργίας, ασθένειας. Ενώ για το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν έως 1.500 ένσημα.
Για παράδειγμα:

* Ασφαλισμένος που έκλεισε τα 60 το 2017 και είχε 9.500 ένσημα το 2011, αν έχει τη δυνατότητα εξαγορών, θα πάρει 720 ένσημα από στρατιωτική θητεία και άλλα 150 είτε από ανεργία είτε από χρόνο τέκνων. Επομένως, αν πιάσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης (10.500) και επειδή έχει ήδη κλείσει το 60ό έτος, μπορεί να βγει άμεσα με σύνταξη. Αν δεν κάνει εξαγορά, θα περιμένει στα 67.

* Ασφαλισμένος που έχει σήμερα 10.500 ένσημα (άρα, 9.000 ένσημα το 2012) δεν συμφέρει να κάνει εξαγορά 1.500 ενσήμων (λόγω κόστους), αλλά τον συμφέρει να παραμείνει στην εργασία και να αποχωρήσει στα 62, αρκεί να συμπληρώσει 12.000 ένσημα, ενδεχομένως με εξαγορά μόνο στρατιωτικής θητείας (720 ημέρες).


ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

48.646 Δημόσιοι Υπάλληλοι-«φαντάσματα»! «Αγνοείται» πού δουλεύουν…!

«Ζει και βασιλεύει» το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα. Τα χρόνια της κρίσης η κατάσταση στο δημόσιο όχι μόνο δεν διορθώθηκε, αλλά χειροτέρευσε: δημιουργήθηκε νέα γενιά συμβασιούχων, συστάθηκαν νέοι οργανισμοί και φορείς, η κεντρική κυβέρνηση ή αλλιώς τα κομματικά στελέχη πολλαπλασιάστηκαν και η αδιαφάνεια είναι πλέον «προαπαιτούμενο», όπως καταγγέλλει ο Kαθηγητής Δημόσιας Διοίκησης και γραμματέας κοινοβουλευτικού έργου του Ποταμιού, κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, αποκαλύπτοντας πως, 48.646 Δημόσιοι Υπάλληλοι αγνοούνται, αφού οι φορείς στους οποίους εργάζονται δεν είναι γνωστός!

«Διοικητικοί Γραμματείς απόφοιτοι ΔΕ!»

Προσλήψεις


Οι προσλήψεις αφορούν σε «συμβάσεις ορισμένου χρόνου» και όπως αναφέρει ο Καθηγητής, «μεταξύ εκείνων που θα προσληφθούν και που σίγουρα θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του συστήματος υγείας περιλαμβάνονται και διοικητικοί γραμματείς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!». Η πρόσληψη θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, «δηλαδή από διορισμένο κομματικό υπάλληλο της κυβέρνησης», σημειώνει ο Καθηγητής.

Επιπρόσθετα, ο κ. Καρκατσούλης σημειώνει ότι η μισθοδοσία κι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από Ενωσιακούς πόρους.

Δεύτερο αδιάσειστο παράδειγμα: τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον Καθηγητή, ο αριθμός των δημοσίων νομικών προσώπων αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» των κυβερνήσεων, από το πρώτο μνημόνιο και εντεύθεν. «Μέριμνα όλων, πρώην και νυν, ήταν/είναι μία και μόνη: Να μην αποκαλυφθεί ούτε ο αριθμός ούτε- κυρίως- το τι κάνουν (ή δεν κάνουν)» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν και ο πραγματικός αριθμός των νομικών προσώπων… αγνοείται, φαίνεται ότι απασχολούν 48.646 υπαλλήλους (εκ των οποίων 33.199 τακτικό και 15.447 έκτακτο προσωπικό) αμειβόμενους από το δημόσιο ταμείο. Αυτοί προσμετρώνται στους 565.671 που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό σε Υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (νομικά πρόσωπα είναι κι αυτά αλλά του δημοσίου όχι του ιδιωτικού δικαίου) και στους 93.231 που υπηρετούν ως έκτακτοι», διευκρίνισε ο καθηγητής και σημειώνει:

«Τα νομικά πρόσωπα με το “μανδύα” της διαχειριστικής επάρκειας (το Κοινοτικό και Εθνικό χρήμα ρέει απρόσκοπτα σ’ αυτούς) αποτελούν μια πελατειακά οργανωμένη και, συχνά, κομματικά ελεγχόμενη αγορά.

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις 24 νόμων φτιάχτηκαν 121 νέες δομές και φορείς. Σε 86 από τις 121 νέες δομές δεν προβλέπεται ακριβής αριθμός προσωπικού. Μόνο 9 από τις 121 νέες δομές προβλέπεται ότι δεν θα αμείβονται».

Τρίτο παράδειγμα: η κακή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών του Kράτους και τα ελλείμματα που οδήγησαν σε χρέη και στη συνέχεια σε δανεισμό και τελικά στα μνημόνια. «Για κάποιον που διέθετε κοινή λογική ήταν προφανές ότι ένα έλλειμμα εδημιουργείτο κάθε φορά που δεν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε μια δαπάνη, κι αυτή, κατά το κοινώς λεγόμενο, ξέφευγε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρκατσούλης. Σήμερα, το πρόβλημα παραμένει και επιδεινώνεται. Μόνο 24 από τους 90 νόμους του 2016 συνοδεύονται από πραγματική εκτίμηση της δαπάνης που προκαλούν, όπως αποκάλυψε ο Καθηγητής.

Ενδεικτικά στο ν. 4452/2017 με τίτλο «ρύθμιση θεμάτων του Kρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Eθνικής Bιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι θα υπάρξει δαπάνη σίτισης, περίθαλψης, χορήγησης συγγραμμάτων από την διεύρυνση των κατηγοριών των υποψηφίων που θα εισέλθουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ με τις «ειδικές κατηγορίες» (πάσχοντες από ασθένειες, αλλοδαποί/αλλογενείς, υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑΛ, κλπ). Αυτή η δαπάνη δεν μπορεί να εκτιμηθεί από το ΓΛΚ. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες λειτουργίας που θα προκύψουν από τα αφειδώς δημιουργούμενα νέα τμήματα στα πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Πειραιώς, Αιγαίου, κ.λπ.) με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου (ν. 4452/2017).

Επιβλέποντες Φορείς

«Στον ν. 4414/2016 που διαλαμβάνει το «νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» προβλέπεται δαπάνη από την επιχορήγηση των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ να συμμετέχουν ως επιβλέποντες φορείς στα προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης. Αυτή η δαπάνη, πάλι, δεν μπορεί να υπολογιστεί», επισημαίνει ο Καθηγητής και συμπληρώνει:

«Στον ν. 4387/2016 δημιουργείται ένα “εθνικό συμβούλιο κοινωνικής ασφάλειας” για το οποίο δεν υπάρχει εκτίμηση ούτε της αμοιβής των μελών του, ούτε και του επιμισθίου το οποίο, πλουσιοπάροχα, η κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει στους μεταφερόμενους υπαλλήλους από τις γενικές γραμματείες δημοσιονομικής πολιτικής και πληροφοριακών συστημάτων.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του νεοσύστατου οργανισμού διαχείρισης ακινήτων γαιών και εξοπλισμών στο ν. 4384/2016.

«2.036 Ευρώ μηνιαίως για τους “μετακλητούς”»

“Πελατειακό αλισβερίσι” με τους “μετακλητούς”

«Το “κερασάκι” στο πελατειακό αλισβερίσι είναι οι μετακλητοί στα πολιτικά γραφεία των μελών της κυβέρνησης», ανέφερε ο Καθηγητής. «Το καθεστώς των μετακλητών είναι εκείνο του δημοσίου υπαλλήλου, με μόνη διαφορά την περιορισμένη θητεία του, που λήγει μαζί με την θητεία του πολιτικού προσώπου στο οποίο έχει χρεωθεί», κάνει σαφές και συνεχίζει:

«Αν και όλες οι κυβερνήσεις από το 1985 και μετά αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη δυνατότητα, η σημερινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διαθέτει τον μικρότερο αριθμό μετακλητών. Αποφεύγει ωστόσο να αναφέρει ότι τους αμείβει με το υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους (17ο, τουτέστιν 2.036 ευρώ μηνιαίως επιβαρύνοντας με 28.585.440 ευρώ ετησίως τον προϋπολογισμό). Βεβαίως, οι μετακλητοί αποτελούν φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια, καθώς το καθεστώς αυτό χρησιμοποιήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για να βολευτούν συνεργάτες και πολιτικοί φίλοι βουλευτών».

Πόσες Δομές φτιάχνονται με κάθε Νόμο;

121 νέες δομές και φορείς φτιάχτηκαν με τις διατάξεις 24 νόμων.
Σε 86 από 121 νέες δομές δεν προβλέπεται ακριβής αριθμός προσωπικού.
Μόνο 9 από τις 121 νέες δομές προβλέπεται ότι δεν αμείβονται.
Πηγή

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η γυμνή αλήθεια της Στόρμι Ντάνιελς

Αγωγή με πιπεράτες αποκαλύψεις για τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τράμπ έχει καταθέσει η πορνοστάρ - Η συνάντηση στο πριβέ μπανγκαλόου χωρίς τους σωματοφύλακες - Άλλες 18 Αμερικανίδες έχουν μέχρι στιγμής κατηγορήσει τον ένοικο του Λευκού Οίκου για σεξουαλική παρενόχληση

«Σεξιστής ο Τραμπ; Ελάτε τώρα... Τύφλα να ’χει ο Γουάινστιν», αυτό είναι το πιο συνηθισμένο μοτίβο των συζητήσεων που απ’ άκρη σ' άκρη της Αμερικής. Σε μια χώρα που πλημμυρίζει φέτος από γαργαλιστικές ροζ αποκαλύψεις, καταιγιστικές αφηγήσεις σεξουαλικής κακοποίησης και πιπεράτα στιγμιότυπα ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ ενσαρκώνει ανάγλυφα το χαοτικό μείγμα υποκρισίας και καθωσπρεπισμού. Σιγά, όμως, μην κατσαρώσει από τρόμο καμιά τρίχα της σιδερωμένης πορτοκαλί φράντζας του. Ηδη 18 Αμερικανίδες έχουν μέχρι στιγμής κατηγορήσει τον ένοικο του Λευκού Οίκου για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας. Πόσο, άραγε, περισσότερο θα αμαυρώσει το λευκό προφίλ του η πρόσφατη θυελλώδης αγωγή εις βάρος του από μια σιλικονάτη πορνοστάρ; Η ίδια που ποζάρει ολόγυμνη στο «Penthouse» και σκανδαλίζει όλο το πολιτικό προσωπικό της Ουάσινγκτον με την «πλήρη σε βάθος, διεισδυτική συνέντευξή» της.

Από το ενάρετο ποίμνιο των εκκλησιών των Ευαγγελιστών μέχρι τους μάτσο θαμώνες των στριπ κλαμπ, το αμερικανικό κοινό ανέκαθεν διεγειρόταν από την πολυτάραχη και θορυβώδη ζωή του πιο διάσημου και πολυσυζητημένου δισεκατομμυριούχου της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τρεις γάμους και δύο διαζύγια πάντα τροφοδοτούσε με σοκαριστικές προσωπικές λεπτομέρειες τα εξώφυλλα των ταμπλόιντ. Ο ίδιος υπερηφανευόταν δημοσίως ότι μπούκαρε στα παρασκήνια των καλλιστείων που διοργάνωνε για να δει και ενίοτε να μπαλαμουτιάσει τις ημίγυμνες υποψήφιες των διαγωνισμών ομορφιάς.
Καυχιόταν, επίσης, για το μέγεθος του «πυρηνικού κουμπιού» του και κόμπαζε ανέμελα ότι οι γυναίκες ορισμένων φίλων του τού «τσαλάκωναν τα ερωτικά μου σεντόνια». Και, φυσικά, με περισσή αυταρέσκεια υπέγραφε σε στυλ αυτόγραφου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας αντίτυπα του «Playboy», το οποίο τον είχε κάποτε φωτογραφίσει εν μέσω σέξι καλλονών στο εξώφυλλό του. Και αφού οι προκλητικές ή εν τέλει ανυπόκριτες δηλώσεις του δεν πρόσβαλλαν τη γυναίκα, τα παιδιά και τους συνεργάτες του, γιατί να ενοχλούνταν ο ίδιος; Μόνο που από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε γεμάτος στιβαρή ανδροπρέπεια στον Λευκό Οίκο άρχισαν να αποκαλύπτονται κάποια παλιά, καταχωνιασμένα, επικεντρωμένα στη σεξουαλική του ζωή ράμματα για τη γούνα του.

Η αποκάλυψη


Στις αρχές της χρονιάς η εφημερίδα «Wall Street Journal» αποκάλυψε ότι ένας από τους έμπιστους δικηγόρους του Τραμπ, ο Μάικλ Κόεν, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016 είχε δώσει το ποσό των 130.000 δολαρίων σε μια πορνοστάρ για να κρατήσει το στόμα της κλειστό για τις προ δεκαετίας σεξουαλικές της σχέσεις με τον τότε υποψήφιο πρόεδρο. Σύμφωνα με αυτή την έγγραφη οικονομική διευθέτηση, η Στόρμι υπέγραφε την άρνησή της να παραδεχτεί «σεξουαλική ή και ρομαντική σχέση» με τον Τραμπ υπό αυστηρές ρήτρες στην περίπτωση παράβασης της συμφωνίας. Η αποκάλυψη ξεσήκωσε σάλο όσον αφορά την επίσημη συμφωνία εξαγοράς της σιωπής μιας ελκυστικής 39χρονης σήμερα ηθοποιού του ενήλικου κινηματογράφου, όπως είναι ο πολιτικά ορθός όρος του επαγγέλματός της. Στο κάτω-κάτω, η κατά κόσμον Στέφανι Κλίφορντ με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Στόρμι» -όπως θύελλα- «Ντάνιελς» -όπως το μπέρμπον- δεν ήταν όποια κι όποια. Είχε καθιερωθεί ως το κυρίαρχο όνομα με τα μεγαλύτερα συμβόλαια στις XXX μπίζνες από τότε που η θρυλική πρωταγωνίστρια του συγκεκριμένου τομέα Τζίνα Τζέιμσον είχε εγκαταλείψει το επάγγελμα.

Ως εκτυφλωτική υποκριτική ερμηνεύτρια και πολυβραβευμένη σκηνοθέτις της πορνοβιομηχανίας, η Στόρμι είχε από νωρίς συνειδητοποιήσει ότι το επάγγελμά της δεν σφράγιζε υποχρεωτικά και την προσωπική της ταυτότητα. Ούτε, φυσικά, η δουλειά της λειτουργούσε σώνει και καλά εις βάρος της αξιοπιστίας της.

Γι’ αυτό και όταν εξομολογούνταν ενώπιον 22 εκατομμυρίων τηλεθεατών της εκπομπής «60 Λεπτά» στο CBS «έκανα σεξ της μιας βραδιάς χωρίς προφυλακτικό με τον μόλις νιόπαντρο Τραμπ σε τουρνουά γκολφ το 2006», ουδείς από το τηλεοπτικό κοινό αμφέβαλε ότι έλεγε την αλήθεια. Καταρχάς γιατί ακόμη και οι πιο ένθερμοι ψηφοφόροι του Τραμπ δεν διατηρούν επιφυλάξεις για το αν ο πρόεδρος ήταν -και παραμένει- ασύδοτα μουρντάρης. Δευτερευόντως γιατί και εκείνη η «αθώα» αρσενική μερίδα που τη θεωρεί την απόλυτη MILF παραδέχεται ότι ακόμη και μια απελευθερωμένη γυναίκα δεν θα έλεγε ποτέ ένα τόσο σοβαρό ψέμα ενώ η 7χρονη κόρη της θα παρακολουθούσε τη συνέντευξη της μαμάς της στη μικρή οθόνη. 

Ετσι κι αλλιώς, η Στόρμι Ντάνιελς ήταν ανέκαθεν μια παθιασμένη περσόνα που διεκδικούσε μαχητικά το δίκιο της. Είχε, μάλιστα, ως ακτιβίστρια του σεξουαλικού επαγγέλματός της, θέσει το 2010 υποψηφιότητα για γερουσιαστής στην πατρίδα της, τη Λουιζιάνα, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με την πεποίθηση ότι αυτό εκπροσωπούσε καλύτερα τις ελευθεριακές αξίες της. Τελικά αποσύρθηκε από την πολυδάπανη εκλογική κούρσα σε όλη την Πολιτεία γιατί δεν της έφταναν τα χρήματα, αλλά κυρίως επειδή τα ΜΜΕ δεν την έπαιρναν στα σοβαρά αποκλείοντάς την από κάθε δημοσιότητα. Ωστόσο τα ίδια έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεοπτικά Μέσα, που ενίοτε πλασάρουν αφοριστικά το κλισέ «οι χαζές πορνοστάρ πάνε στην κόλαση, οι έξυπνες παντού», θα μαλλιοτραβιούνταν οκτώ χρόνια αργότερα για το ποιο απ’ όλα θα φιλοξενούσε τις καυτές εξιστορήσεις της. Ενδεχομένως επειδή είτε χαζές είτε έξυπνες οι πορνοστάρ μπορούν να κάνουν τη ζωή των άλλων κόλαση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κυρίως, όμως, μπορούν να εκτοξεύσουν την αναγνωσιμότητα και τις τηλεθεάσεις.

Αγωγή κατά του Τραμπ

Ειδικότερα η Στόρμι έγινε περιζήτητη, πέραν του λεγόμενου κίτρινου Τύπου, όταν στις αρχές Μαρτίου προσήλθε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια και κατέθεσε εναντίον του Tραμπ αγωγή, στην οποία υποστηρίζει ότι το αντί 130.000 δολαρίων συμφωνητικό για μη διάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών -το οποίο ισχυρίζεται ότι υποχρεώθηκε να υπογράψει καθώς απειλήθηκε μπροστά στην κόρη της- δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ επειδή η νυν πρόεδρος δεν το υπέγραψε ποτέ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε, ήδη σφύριζε αδιάφορα εκμεταλλευόμενος την έξωθεν καλή του μαρτυρία ως δήθεν αντίπαλος κάθε συσχέτισής του με τη πορνογραφία. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να νταραβεριστεί -και μάλιστα οικονομικά- με μια πορνοστάρ, έλεγαν οι οπαδοί του, όταν ο ίδιος πριν από την έναρξη της προεδρικής του θητείας είχε δεσμευτεί εναντίον του συγκεκριμένου κυκλώματος το οποίο χαρακτήριζε εξαιρετικά επιζήμιο για τη δημόσια υγεία; 

Εκτοτε σε οξυμένο κλίμα υποκρισίας ξεκίνησε ένας μύλος δηλώσεων, συμπαραδηλώσεων, κατηγοριών και ανταπαντήσεων, με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να κάνει λόγο για αισχρά ψέματα, απειλώντας με κυρώσεις γι’ αυτά και αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε προεδρική ανάμειξη σε μια ανίσχυρη, αν όχι χυδαία, ιστορία. Παράλληλα ο μακροβιότερος προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ο Μάικλ Κόεν, ισχυριζόταν ότι της έδωσε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό από τη δική του τσέπη, ενώ ο δικηγόρος της Στόρμι αξίωνε αποζημίωση 20 εκατ. δολαρίων, καθώς εκτιμούσε ότι ο νυν πρόεδρος παραβίασε τη συμφωνία μαζί της και η πελάτης του δεν δεσμευόταν πλέον από αυτή. Ετσι κι αλλιώς η υπόθεση, μύριζε από μακριά χρήμα. Η σκανδαλώδης χλαπαταγή γενικεύτηκε όταν στις αρχές Απριλίου πράκτορες του FBI μπούκαραν στο γραφείο του Κόεν και κατέσχεσαν email και έγγραφα πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν την πληρωμή προς την πορνοστάρ. 

Μέσα στην κορύφωση του «πυρετού» των ζεματιστών αποκαλύψεων, ωστόσο, η κατά τ' άλλα πουριτανική Αμερική των ευαίσθητων και μεγάλων αξιών που εκτιμά ως ανήθικο τόσο τον τρόπο ζωής όσο και την επαγγελματική σταδιοδρομία των πορνοστάρ, δεν σκέφτηκε καν το δράμα της φουκαριάρας Μελάνια και αδιαφόρησε επιδεικτικά γι’ αυτή την ντροπιασμένη πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Μια γυναίκα που υποχρεωνόταν εκ της θέσης της να δείξει πιο ψύχραιμη και πιο επιεικής από κάθε άλλη φορά σε ό,τι αφορά την ανοχή της στα μπερμπαντιλίκια του συζύγου της.

Με άσπρες κάλτσες
και χωρίς προφυλακτικό


Δώδεκα χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 2006, το τουρνουά γκολφ στο γήπεδο Edgewood, κοντά στη λίμνη Ταχό στην οροσειρά της Νεβάδα, φιλοξενούσε μια εκλεκτή μάζωξη διασημοτήτων. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους θρύλους των σπορ, αστέρες της τηλεόρασης, ηθοποιούς του Χόλιγουντ και τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Νταν Κουέιλ, παρευρισκόταν και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και τηλεοπτικός σόουμαν Ντόναλντ Τραμπ. Τη συνάθροιση των επωνύμων γκόλφερ πλαισίωναν, όπως πάντα σε τέτοιες χαλαρές ψυχαγωγικές ευκαιρίες, αρκετές καλλίγραμμες εκπρόσωποι του τομέα των εταιρειών της ενήλικης διασκέδασης. Παρούσα στο τουρνουά ήταν και η ελκυστικά καμπυλόγραμμη και εντυπωσιακή ξανθιά Στόρμι Ντάνιελς στα ντουζένια της. Στα 27 της είχε αφήσει από καιρό πίσω της τα εφηβικά ξεγυμνώματα για μια χούφτα δολάρια στα στιπτιτζάδικα της γενέτειράς της το Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα. 

Ηταν πλέον μια σωματικά υπερενισχυμένη και πανεθνικά αναγνωρισμένη σταρ της πορνογραφίας. Τρεις φορές ήδη παντρεμένη με συναδέλφους της από το ίδιο σινάφι, με εξέχοντες ανορθωτικούς ρόλους σε πληθώρα ταινιών του είδους, εξώφυλλα σε σοφτ πορνό περιοδικά, μεταξύ των οποίων και του «Penthouse», και άφθονες διακρίσεις στα αντίστοιχα με τα Οσκαρ κινηματογραφικά βραβεία του πορνό διέγραφε τη δική της διαδρομή στον χώρο του ενήλικου θεάματος. Δεν είχε καμιά σχέση με το γλυκό καστανό κορίτσι μιας μονογονεϊκής οικογένειας, που του άρεσαν τα άλογα, το συγκρότημα Mötley Crüe και ήθελε να γίνει κτηνίατρος. Παρά τα τότε αγγελικά της χαρακτηριστικά, ήταν αδύνατο να επιδιώξει ένα ήρεμο επουράνιο πεπρωμένο. Ηταν μια ορμητική γήινη θύελλα που προκαλούσε ακραίες ηδονικές αναταραχές στο αντίθετο φύλο. Και αναπόδραστα αξιοποίησε αυτό το ταλέντο της. 

Εν τω μεταξύ, στο ίδιο το τουρνουά γκολφ ο παρορμητικός Tραμπ, ο οποίος είχε μόλις πριν από 18 μήνες παντρευτεί τη Μελάνια και ήταν πατέρας του νεογέννητου γιου τους Μπάρον, είχε καταφτάσει για να «ξεσκάσει», όπως κομψά διατυπώνεται η απιστία στη σύζυγό του. Μοιχεία την αποκαλούν μόνο οι συντηρητικοί Αμερικανοί που υποφέρουν από βαριά έλλειψη της αίσθησης, τουλάχιστον, του χιούμορ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί ο Τραμπ είχε σεξουαλική επαφή με τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες, τρεις από αυτές πορνοστάρ, ενώ η τέταρτη ήταν «κουνελάκι» του «Playboy».

Υποτίθεται ότι ο Ντόναλντ συναντήθηκε με τη Στόρμι στο ευρύχωρο πριβέ μπανγκαλόου του διώχνοντας προηγουμένως τους σωματοφύλακές του. Αφού δείπνησαν ρομαντικά χωρίς αλκοόλ, μια και ο Τραμπ δεν πίνει, αυτός έβγαλε την πιτζάμα με την οποία υποδέχτηκε την εκρηκτική πορνοστάρ και έκανε μαζί της φλογερό σεξ - με «κολπική διείσδυση», όπως αναφέρουν με ιατροδικαστική ακρίβεια οι Αμερικανοί ρεπόρτερ. Σύμφωνα με τις διηγήσεις του κύκλου της Στόρμι, ο διεγερμένος Ντόναλντ την κυνηγούσε με λευκά εσώρουχα και τις άσπρες κάλτσες του γύρω από το κρεβάτι έως ότου ήρθαν σε σεξουαλική επαφή δίχως προφυλακτικό εξαιτίας της -μάλλον σπάνιας για πορνοστάρ- αλλεργίας της Στόρμι στο latex. Oπως και να ’χει, πάντως, ο γαλαντόμος Ντόναλντ, ο οποίος τότε ήταν ο διάσημος παρουσιαστής του τηλεοπτικού ριάλιτι «Ο υποψήφιος», φέρεται να της υποσχέθηκε ζωντανή πρόσβαση στο δημοφιλές σόου του. Διαβεβαίωση που ο πολυάσχολος μπίζνεσμαν λησμόνησε στο δευτερόλεπτο. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο με το πυρηνοκίνητο κορμί της, καθώς λέγεται ότι τηλεφωνούσε συχνά στο σπίτι της στο Λος Αντζελες για να την προσκαλέσει σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργάνωνε. Ηδη η Στόρμι προσέγγιζε την ευπαρουσίαστη mainstream κουλτούρα και φρόντιζε να είναι ευπρόσδεκτη σε κυριλέ σουαρέ. Σε ένα από αυτά, τον Ιανουάριο του 2007, κατά την παρουσίαση της βότκας Trump στο Kodak Theatre του Λος Αντζελες φωτογραφήθηκε μαζί με τον επώνυμο ονοματοδότη του ποτού, ενώ εικάζεται ότι κατόπιν πέρασαν από κοινού μια ακόμη καυτή νύχτα στο ξενοδοχείο «Beverly Hills». Πιθανότατα και πάλι με μεταξωτές πιτζάμες, λευκά σώβρακα, σοσόνια ως το γόνατο και αχρησιμοποίητα προφυλακτικά.

Στη συνέχεια οι φήμες γύρω από την όχι και τόσο ρομαντική σχέση των δύο στέρεα ρεαλιστών και υπολογιστικών ατόμων, όπως ο Ντόναλντ και η Στόρμι, κυκλοφορούσαν κατ’ επανάληψη σε κουτσομπολίστικες ιστοσελίδες και φτηνά έντυπα κοινωνικής κριτικής μέχρι το 2011. Συνήθως επανέφεραν ως υποτιθέμενο δέλεαρ του Τραμπ, για να ρίξει στο κρεβάτι την Ντάνιελς, την εμφάνισή της ως διαγωνιζόμενης στον «Υποψήφιο». Τίποτε, πάντως, το συγκλονιστικά απρόοπτο για όσους γνώριζαν το ταπεραμέντο αμφοτέρων. Η εύπορη πλέον Στόρμι αξιοποιούσε στο έπακρο τις ευκαιρίες δημοσιότητας που της παρουσιάζονταν εκτός της βιομηχανίας ψυχαγωγίας ενηλίκων, όπως ένα βιντεοκλίπ με το γκρουπ Maroon και ένα δημόσιο φλερτ με κάποιον γερουσιαστή από τη Λουιζιάνα, και απολάμβανε, ως μητέρα πια, μια άνετη ζωή στα προάστια του Ντάλας στο Τέξας. Ακόμη, ως ιδιοκτήτρια αρκετών αλόγων ιππασίας συμμετείχε ως σχολαστική ειδικός των αναβάσεων σε πολλούς αγώνες επίδειξης. Καβάλα στη σέλα έμοιαζε να έχει πάρει στα χέρια της τα ηνία μιας καριέρας που κατευθυνόταν προς πιο φιλόδοξους στόχους.

Η Στόρμι τυλιγμένη με την αστερόεσσα ποζάρει στο εξώφυλλο του «Penthouse» που θα κυκλοφορήσει στις 8 ΜαΐουΜε τον Ντόναλντ Τραμπ συνευρέθηκαν πρώτη φορά το 2006 σε τουρνουά γκολφ. Βρέθηκαν πάλι έναν χρόνο μετά σε πάρτυ για τη βότκα του Τραμπ και εικάζεται ότι ξαναπέρασαν μαζί μια καυτή νύχτα
Η Ντάνιελς εξομολογήθηκε ενώπιον 22 εκατομμυρίων τηλεθεατών της εκπομπής «60 Λεπτά» στο CBS ότι έκανε σεξ της μιας βραδιάς χωρίς προφυλακτικό με τον μόλις νιόπαντρο Τραμπ σε τουρνουά γκολφ το 2006


«Making America Horny Again»

Την ίδια ώρα ο εξίσου φιλόδοξος Τραμπ σχεδίαζε με αξιώσεις το πολιτικό του μέλλον. Η εκδοχή να συναντηθεί μια προεδρική υποψηφιότητα με τα βραβεία ταινιών πορνό στο Λας Βέγκας φάνταζε απίθανη σύμπτωση ακόμη και για το πιο ροκαμβολικά μυαλά. Τα πράγματα φαίνεται πως άλλαξαν από τη στιγμή που ο Τραμπ υιοθέτησε για τη προεκλογική του καμπάνια ως σλόγκαν το «Make America Great Again», ενώ ταυτόχρονα η Ντάνιελς ξεκίνησε περιοδεία σε στριπτιτζάδικα με σύνθημα «Making America Horny Again», τυλιγμένη σε μια αμερικανική σημαία. Αυτή η συνήχηση και η παράλληλη χρήση των εθνικών συμβόλων μύριζε περίεργα. Αναπόφευκτα αρκετοί πανικοβλήθηκαν μήπως ξεσπάσει σκάνδαλο. Και αναπόδραστα ήρθαν τα χρήματα να σκεπάσουν τη διόγκωση ενός σκανδάλου. Οπως το απορρυπαντικό στο πλυντήριο πιάτων προτού βγει κάνα βρώμικο πιάτο και μαγαρίσει το επίσημο σερβίτσιο. Εξάλλου, Λευκός Οίκος και σεξ με πορνοστάρ δεν συγκεράζονταν. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Και σε κάτι τέτοιες ιστορίες λερωμένων συναλλαγών πάντα κάποιος θα θεωρεί τον εαυτό του ριγμένο. Στη πραγματικότητα, η αποκάλυψη της υπόθεσης χρηματισμού θεωρείται δύσκολο να βλάψει την προεδρία Τραμπ. Το μόνο ενδιαφέρον ζήτημα είναι αν τα χρήματα που δόθηκαν στη Στόρμι Ντάνιελς προέρχονται από τα λεφτά της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που θα μπορούσε να επιφέρει νομικά προβλήματα στους οικονομικούς διαχειριστές της εκστρατείας. Αλλά και πάλι σε τέτοιο ενδεχόμενο θα προκύψουν αρνήσεις, αμφισβητήσεις, καταθέσεις και διαμάχες που θα πάρουν όσο χρόνο χρειάζεται για να παγώσει η κόλαση. Γι’ αυτό και ο Τραμπ, παρά τις πολύ χαμηλές δημοσκοπήσεις, κοιμάται ήσυχος. Δεν είναι άλλωστε ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος «αμαρτωλός» που ανέλαβε τον προεδρικό θώκο. Πόσο μάλλον που οι λευκοί Ευαγγελιστές που τον υποστηρίζουν φανατικά δηλώνουν ότι ένας πολιτικός που «διαπράττει ανήθικη πράξη στην προσωπική του ζωή εξακολουθεί να μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά του». Οσο για την περπατημένη Στόρμι, παρότι δεν έχει στο πλευρό της τις ευχές της Εκκλησίας, ούτε μοιάζει να έλκεται από τα πολιτικά νεύματα των αντιπάλων του προέδρου, όλο και κάποιο ευτραφές ποσό θα πήρε για να ποζάρει με την αστερόεσσα στο «Penthhouse» ως «η πιο επιθυμητή γυναίκα της Αμερικής».Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πωλητήριο σε χιλιάδες καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει πωλητήριο με τιμές ευκαιρίας και πολλές δόσεις, σε χιλιάδες καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει να προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της δυνατότητας εξαγοράςαπό τους αυθαίρετους καταπατητές των αυθαιρέτως κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η οριστική επίλυση του σχετικού προβλήματος και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

Σε πρώτη φάση θα γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών με τις εκτάσεις που έχουν καταπατηθεί εδώ και δεκαετίες. Σε δεύτερη φάση σχεδιάζεται το πακέτο των προτάσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχετικό σχέδιο νόμου θα προβλέπει την πώληση σε εύλογο τίμημα των καταπατημένων ακινήτων στους αυθαίρετους κατόχους τους που θα συνοδεύεται από εκπτώσεις, οι οποίες μπορεί να υπερβαίνουν ακόμη και το 50%, αλλά και από πολλές μηνιαίες ή διμηνιαίες δόσεις. Έτσι οι καταπατητές θα αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

Το φαινόμενο της καταπάτησης δημόσιας περιουσίας είναι τόσο παλιό όσο η δημόσια περιουσία. Οι καταπατητές των δημόσιων ακινήτων εμφανίζονται στην εφορία και στα δικαστήρια ως νόμιμοι ιδιοκτήτες των ακινήτων με τίτλους ιδιοκτησίας που είτε δημιούργησαν οι ίδιοι ή δικαιοπάροχοί τους ή με τίτλους που δημιούργησαν απώτατοι καταπατητές την εποχή του Τρικούπη.

Στα καταπατημένα δημόσια κτήματα έχουν ανεγερθεί κατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, αγροτικά ακίνητα, εργαστήρια και κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση που είτε ιδιοκατοικούνται είτε εκμισθώνονται σε τρίτους και οι αυθαίρετοι κάτοχοι εισπράττουν τα ενοίκια.

Εκτιμάται ότι από το σύνολο της δημόσιας περιουσίας έχει καταπατηθεί το 47% των αστικών ακινήτων και το 64% των αγροτικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία στην Αττική 8 στα 10 ακίνητα του Δημοσίου βρίσκονται στα χέρια των καταπατητών. Στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα 7 στα 10 και στα νησιά του Αιγαίου 6 στα 10.ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Μανδαρινάτο της Ψευδό– Αριστεράς και ο αντιδραστικός χαρακτήρας των «Δικαιωματιστών» της,

Του Ηλία Παπαναστασίου

Κάθε μέρα που περνά η «Αριστερή» Δημιοσιουπαλληλία που κατατρώει τις σάρκες της Ελληνικής Κοινωνίας με τον παρασιτισμό της, την θορυβώδη μεγαλομανία της και τον Συμπλεγματικό ναρκισσισμό της, δείχνει το απωθητικό πρόσωπο μιας παρασιτικής κάστας που ουσιαστικά δεν παράγει αλλά σιτίζεται από τον Δημόσιο Προϋπολογισμό σε βάρος όλων των παραγωγικών τάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή των Μισθωτών Εργαζόμενων των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
Αυτή η «αριστερή» παρασιτική κάστα εκδηλώνει,

μάλιστα, και μια άφθονη ζηλοφθονία απέναντι σε κάθε τι παραγωγικό και ειδικότερα σε οτιδήποτε την ξεπερνά σε ποιότητα, ικανότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Αποτελεί τον Πολιορκητικό Κριό του ψευδο–αριστερού ΣΥΡΙΖΑ στην άλωση του κράτους με προκλητικές και ασύστολες τάσεις αυτοδιόγκωσής της και πλήρους παρασιτοποίησης της Ελληνικής Κοινωνίας. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: 

*Την αύξηση της Δημοσιοϋπαλληλικής Γραφειοκρατίας δηλαδή του Μανδαρινάτου μέσω δεκάδων χιλιάδων προσλήψεων με αποκορύφωμα τους Μετακλητούς Υπάλληλους των Υπουργικών Γραφείων, τους διορισμούς μέσω των ΜΚΟ εκατοντάδων υπάλληλων που ασχολούνται με τους Πρόσφυγες – εννοείται με παχουλότατους μισθούς– και «παράγουν» δήθεν ανθρωπιστικό έργο αλλά και τους πάμπολλους Οργανισμούς που ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα και απλά σιτίζονται από το Πρυτανείο… 

*Την προώθηση και νομοθετική κατοχύρωση «Δικαιωμάτων» συντεχνιακού χαρακτήρα με προνομιακό πεδίο το αγαπημένο παιδί του ΣΥΡΙΖΑ, τους ΛΟΑΤ, τελευταίο επίτευγμα των οποίων είναι η νομοθετική κατοχύρωση της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας και ενισχύοντας όλα τα Trendy εκφυλιστικά φαινόμενα της Δύσης και της Παρακμής έχει σαν στόχο του όχι τον «Εξευρωπαϊσμό της Ελληνικής Κοινωνίας και Νομοθεσίας» όπως βαυκαλίζεται αλλά την κατεδάφιση κάθε σταθεράς του Ευρωπαϊκού Κλασσικού Διαφωτισμού όπως τα Δικαιώματα των μεγάλων πλειοψηφιών – Δημοκρατική Αστική Τάξη στην αρχή, Εργατική Τάξη και Λαϊκές Τάξεις μετέπειτα – ή τα δικαιώματα του κάθε Έθνους ξεχωριστά πάνω στο οποίο στηρίζεται η έννοια της Εθνικής Ανεξαρτησίας και Λαϊκής Κυριαρχίας. Κάθε άλλο. 

Αποκλειστικός του στόχος είναι η «Απόλυτη Κατοχύρωση» των Ατομικών και Μειονοτικών Δικαιωμάτων με απόλυτη περιφρόνηση στην θέληση της πλειοψηφίας. 

Φυσιολογική άλλωστε προσπάθεια
 από ένα κόμμα που δεν είχε ποτέ του βάση τα Λαϊκά και Εργατικά στρώματα της Δημοκρατικής Πλειοψηφίας, αλλά αντίθετα, είχε κάνει – από γεννησιμιού του – σημαία του κάθε λογής περιθωριακά στρώματα της Αστικής Κοινωνίας με θέρμη Ζηλωτή και ορμή Ιεραπόστολου… Κατά το λεγόμενο «Όπου Γάμος και Χαρά η Βασίλω πρώτη», έτσι και όπου Περιθωριακοί παντός είδους, ο ΣΥΡΙΖΑ «Μπροστάρης». 

Εάν μάλιστα
 γινόμασταν όλοι Ομοφυλόφιλοι, Τρανσέξουαλ, οργισμένες Φεμινίστριες του Δημόσιου και ότι άλλο φανταχτερό κινείται στον ορίζοντα, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα ήταν ο ευτυχέστερος άνθρωπος του Πλανήτη, χτυπώντας τα στήθη του από χαρά. 

Βαθύτατα εχθρός της Εννοίας του Έθνους, περιφρονεί τις παραινέσεις των Marx και Gramsci για την μετατροπή της Εργατικής Τάξης σε Τάξη–Έθνος ή σε αποκλειστικά Εθνική Τάξη. 

Άλλωστε, αυτά είναι ψιλά γράμματα για ένα κόμμα που αποδόμησε και εντέλει απέρριψε την Διαλεκτική/Ολιστική Θεωρία του Έθνους και υποστηρίζει την λεγόμενη «Φαντασιακή Θεώρηση του Έθνους» όπου το Έθνος δεν έχει Ιστορικές, Κοινωνικές, Οικονομικές, Ψυχολογικές και Πολιτιστικές Ορίζουσες αλλά αντίθετα είναι μια Φαντασιακή αναπαράσταση της Κοινωνίας χωρίς υλικές και άλλες προϋποθέσεις. Είναι μια απλή Ιδεολογία, Ψευδής Συνείδηση ή ένα απλό φάντασμα που πλανάται και περιφέρεται, ένα απλό κατασκεύασμα της Φαντασίας. Νέτα σκέτα. 

Έτσι, το ΕΑΜ ήταν μάλλον «αριστερός εθνικισμός», κάτι ανάλογο συνέβη και με την «εθνικιστική» Κουβανέζικη Επανάσταση του Φιντέλ με το γνωστότατο σύνθημα «Patria o Muerte” δηλαδή «Πατρίδα ή Θάνατος» – αφόρητος εθνικισμός ….– για να μην μιλήσουμε βέβαια για τους απαράδεκτους «εθνικιστές» και δογματικούς «Αντι–Αμερικανούς», τους Βιετκόνγκ του μεγάλου Χο Τσι Μινχ… (Το τελευταίο παράδειγμα με τις δυο Γαλλικές Φρεγάτες και το οποίο άπτεται ζωτικών ζητημάτων, πιστοποιεί πως η ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΗ νοοτροπία σε θέματα έθνους δεν είναι μόνο αφελής αλλά και γελοία σε επικίνδυνο βαθμό). 

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την οικογένεια, όπου στην Κοινωνική της διαστρωμάτωση ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτίθεται στην λεγόμενη «Πατριαρχική Οικογένεια», κάτι σαν το Βελζεβούλη και τον Λούσιφερ της Παλαιάς Διαθήκης (Και η οποία εννοείται, πρέπει να αποδομηθεί και να καεί στο πυρ το εξώτερον ). 

Οι Marx και Engels αντίθετα, αντιπαράθεσαν στον αστικό γάμο και την αστική οικογένεια την λαϊκή και εργατική οικογένεια κάνοντας σαφέστατο κοινωνικό διαχωρισμό όμως αυτά είναι λεπτομέρειες για τους αποδομητές του τελευταίου καταφυγίου του Λαϊκού Ανθρώπου που είναι η Οικογένεια. 

Συμφέρει άλλωστε την αστική Παγκοσμιοποίηση και τον Πολιτιστικό/Ιδεολογικό Ιμπεριαλισμό της Παρακμιακής Δύσης η αποδόμηση και εν τέλει η κατεδάφιση και ολική καταστροφή κάθε συλλογικότητας. 

Έννοιες όπως το Έθνος,
 η Κοινωνική Τάξη, το Πολιτικό Κόμμα, το Συνδικάτο, η λαϊκή οικογένεια πρέπει να αφανιστούν εάν και εφόσον θέλουν οι ελίτ να κερδίσουν τον Ολοκληρωτικό Πόλεμο (Total Krieg) των εγκέφαλων και των ψυχών των τεράστιων μαζών των υποτελών τάξεων παγκοσμίως. 

Το γνωστό Carthago Delenda est του Κάτωνα του Πρεσβύτερου στην Αρχαία Ρώμη αντικαταστάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με το Communis Anima delenda est ή το Homo Communis delendus est. Απλά, κατεδαφίστε κάθε Κοινότητα και συλλογικότητα ανθρώπων, αναδείξτε ατομικότητες, νομοθετήστε για τις Μειονότητες, καταργήστε κάθε συλλογικότητα. 

Υπάρχει άραγε καλύτερη συνταγή για την πλήρη επικράτηση του Παγκοσμιοποιημένου Κεφαλαίου και της Ελίτ που το κατέχει από την κατάργηση κάθε συλλογικότητας;;;
 

Το Ωσαννά των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ στο αυθύπαρκτο και τελείως ανεξέλεγκτο Άτομο με ταυτόχρονη καταστροφή των Συλλογικοτήτων που αναφέραμε, ποιους εξυπηρετεί;;; 

Ποιους, αν όχι την Παγκόσμια Ελίτ που θέλει απομονωμένα άτομα και όχι Έθνη και Τάξεις, περιφερόμενες αυτιστικές περσόνες κλεισμένες στην γυάλα τους και όχι συλλογικά και κοινωνικοποιημένα άτομα, μίζερες και εξαθλιωμένες συνειδήσεις και όχι επαναστατημένες και ανεξάρτητες μέσω συλλογικότητας προσωπικότητες, περιφερόμενα ψυχικά μοναχικά ράκη και όχι ολοκληρωμένους μαχητές της ζωής που βρίσκουν τον εαυτό τους στη κολυμβήθρα της συλλογικότητας;;; 

Άλλωστε, ο εξανθρωπισμός του Ανθρώπου είναι μέσω του Άλλου και όχι αποκλειστικά μέσω του εαυτού μας, όπως άλλωστε και η αγάπη, η φιλία, η συντροφικότητα, ο έρωτας… 

Ουσιαστικά το απαύγασμα του Homo Neoliberalis είναι ο Homo Syrizaiikus, o βολεψάκιας και βολεμένος διπολικός Μικροαστός του Δημοσίου που πουλά τα πάντα για μια καλοπληρωμένη θέση στο Δημόσιο, σπρώχνει τον διπλανό του, λησμονεί τα πάντα και καταργεί την Ηθική που άλλωστε ποτέ δεν είχε. Μπροστά στο μισθό του Δημοσίου, θυσιάζει φιλίες – εάν και όσες είχε ποτέ– καταπατεί κανόνες, αντιστρέφει την πραγματικότητα με σκοπό να την καταργήσει, κατηγορεί για ψευδολογίες τον απέναντι όταν ο ίδιος είναι η προσωποποίηση των Fake News, συμμαχεί όχι μόνο με τον Διάβολο αλλά τον παραγκωνίζει για να πάρει την θέση του. 

Ο σκοπός της Αυτοσυντήρησης δικαιολογεί όλα τα μέσα, η Δημοκρατία γίνεται μέσο μέσω της γελοιοποίησης της – «Δικαιωματισμος»– και ο Ολοκληρωτισμός τον οποίο κάποτε αποκήρυττε έχει γίνει το Άρθρο Πίστης του που απαγγέλει κάθε μέρα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ
 δεν μετατράπηκε μόνο σε απόλυτο Νεοφιλελεύθερο Κόμμα αλλά σε Full Speed Ολοκληρωτική Κάστα που έχοντας πλήρη συνείδηση της Γραφειοκρατικής της Δύναμης και ταυτόχρονα της Κοινωνικής της Αδυναμίας – δεν ελέγχει Κοινωνικές Τάξεις αλλά πεινασμένα για διορισμό εξαθλιωμένα άτομα – εκπέμπει αύρα αποανθρωποποίησης, αντι-ανθρωπισμού, ανήκουστου αμοραλισμού και ιδιωτικής ευτέλειας πρωτοφανούς βαθμού. 

Το δε πνεύμα που προωθεί είναι αυτό της απόλυτης ιδιώτευσης του παλαιού ενδόξου συνθήματος «Ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους». 

Η εξαγορά συνειδήσεων θα γνωρίσει νέες δόξες προεκλογικά,το μπλαζέ ύφος τυχάρπαστων ανθρώπων που ανέβηκαν με καταπέλτη θα φτάσει σε βαθμό παροξυσμού ναρκισσισμού και η ματαιοδοξία και το κωμικό στυλ εκπρόσωπων του ΣΥΡΙΖΑ – είχαμε πολλά παραδείγματα τελευταία ειδικότερα από Γυναίκες εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που συμπεριφέρονται λες και κάνουν επίδειξη στις Βερσαλλίες, όντας στερημένες Φεμινίστριες του Δημοσίου παλαιοτέρα– θα προκαλεί το γέλιο σε όλους μας. 

Ο Βασίλης Ραφαηλίδης
 είχε γράψει πριν δεκαετίες πως «Αυτά παθαίνουμε όταν έρχονται οι Μικροαστοί στην Εξουσία». Μόνο που οι Μικροαστοί, ειδικότερα του Ιδιωτικού Τομέα έχουν ένα – έστω και παραδοσιακό– αξιακό σύστημα (Value System). Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ αν δεν ήταν ένας υπαλληλάκος του Δημοσίου ανθυπομεσαίας κοπής – στην καλύτερη των περιπτώσεων– συνήθως ανήκε στους άεργους «αριστερούς» γενικών καθηκόντων, στους ανέργους ή στους Lumpen δηλαδή στον περιφερόμενο κοινωνικό αχταρμά που ανθίζει σε χώρες όπως η Ελλάδα, χωρίς εθνική, κοινωνική και ταξική συνείδηση, ηθικούς κανόνες και ανασταλτικό Υπερεγώ. Δεν ανήκε σε καθορισμένη Κοινωνική Τάξη σε μεγάλο ποσοστό, αποτελώντας τον Ιδεατό Άνθρωπο (Homo Idealis) μιας θολής μάζας (Μassa Confusa) χωρίς κοινωνικούς επικαθορισμούς και ορίζουσες. Το αντίθετο… 

Γι αυτό, ίσως θα ήταν υπερβολικό να «χαρίσουμε» τους Μικροαστούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Γράφαμε σε προηγούμενο άρθρο μας στο ΡΕΣΑΛΤΟ για το Απόλυτο Κρατικό Κόμμα της Νεώτερης Ελληνικής Κοινωνίας που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνοντας όμως την περιγραφή μας με τα Λούμπεν (Lumpen) κοινωνικά του χαρακτηριστικά και τα οποία όσες φόρες δεν προκαλούν γέλιο δημιουργούν τάσης αποστροφής σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο για το «Ύφος και Ήθος» της εξουσίας a la ΣΥΡΙΖΑ. 

Από κει προέρχεται η μανία του μπλαζέ και ναρκισσευόμενου ύφους του ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί η αποστροφή του για την αλήθεια, από εκεί ο σχιζοειδής διπολισμός του, από εκεί ο απίστευτος πολιτικός του αμοραλισμός, από εκεί οι Μαρίες Αντουανέτες που βγήκαν από το αυγό τους στα γεράματα και πουλάνε στυλ και ειρωνεία, από εκεί και η αγωνιώδης προσπάθεια να παραστήσουν «κάτι» που δεν είναι και δεν πρόκειται να το καταφέρουν ποτέ.. 

Από εκεί επίσης ο πολύχρωμος και σε όλους τους συνδυασμούς τού Ουράνιου Τόξου Νεοπλουτισμός του ΣΥΡΙΖΑ, χρωματισμένος με όλα τα παρδαλά χρώματα Αποκριάτικου Καρναβαλιού με χιλιάδες καρναβαλιστές που παριστάνουν τους «Αριστερούς» και άλλους τόσους πειναλέους που δυσκολεύονται παρά πολύ να χορτάσουν… 

Από εκεί η ασχετοσύνη τους όταν ασχολούνται με σοβαρά θέματα χωρίς προσόντα, από εκεί η αγάπη τους για το στυλ, το ύφος, την μόδα και γενικότερα το φαίνεσθε πράγμα φυσιολογικό – πρέπει και εμείς να δείξουμε κάποια κατανόηση…– για ανθρώπους του «Φαίνεσθε» αλλά όχι του «Είναι» δηλαδή για ανθρώπους της οσφυοκαμψίας που μισούν τον χαρακτήρα και λατρεύουν το «Ναι σε όλα» και που λόγω της ανύπαρκτης Κοινωνικής τους Φύσης το μετατρέπουν πανεύκολα σε «Όχι σε οτιδήποτε δημιουργικό»… 

Κατά κάποιον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί τον «Νέο Άνθρωπο»,
 αυτόν της Μεταμοντέρνας Εποχής, έναν παμπόνηρο γυρολόγο και καιροσκόπο, τον «Ολοκληρωμένο Οπορτουνιστή» η Homo Opportunitatis των Λατίνων της Παρακμής. Είναι ο ολοκληρωμένος Άνθρωπος–Χυλός που προσαρμόζεται σαν υγρή μάζα στο Δοχείο που τον βάζεις, χωρίς ίχνος χαρακτήρα, αξιών και ηθικής συγκρότησης. Μέγα επίτευγμα της Παγκοσμιοποίησης και του ΣΥΡΙΖΑ που εκπληρώνει στο ακέραιο τις επιταγές της αφού πρώτα κατεδάφισε σαν εκσκαφέας κάθε οικοδόμημα της Αριστεράς. 

Πιθανότατα όμως, όπως οι ορδές των Γότθων κατεδάφισαν την παρηκμασμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 5ου μΧ αιώνα, έτσι και οι επερχόμενες Κοινωνικές αλλαγές και Κοινωνικές Επαναστάσεις του 21ου Αιώνα θα εξαλείψουν σαρωτικά και δημιουργικά τις Παρηκμασμένες Ελίτ και τα εκφυλισμένα κόμματα τους.
 

Γιατί οι Κοινωνικές Επαναστάσεις αποτελούν την «Ατμομηχανή της Ιστορίας» και ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεχαρβαλωμένο βαγόνι, ένα βαγόνι κατάλληλο μόνο για το Μουσείο της Ιστορίας.

ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!