EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Η Ομήρου Οδύσσεια ΔΕΝ συνέβη ΟΥΤΕ γράφτηκε Τότε που μας Είπε η NASA. Πάει Πολύ-Πολύ Πιο Πίσω

Η Ομήρου Οδύσσεια
ΔΕΝ συνέβη ΟΥΤΕ γράφτηκε Τότε που μας Είπε η NASA.
Πάει Πολύ-Πολύ Πιο Πίσω


Ἂραγε πόσοι φιλόλογοι καί ἱστορικοί διερωτήθηκαν γιατί ὁ Ὃμηρος χρησιμοποιεῖ ἀρχαιότατα ὀνόματα πόλεων, ποταμῶν, μαντείων, περιοχῶν, νήσων πού δέν ἲσχυαν στήν ἐποχή του;

Γιατί τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν, πού εἶναι παλαιότατο ὂνομα, τό γνωρίζει ὡς Πυθών;

Γιατί τόν Νεῖλο ποταμό τόν γνωρίζει μέ τό ὂνομα Αἲγυπτος; Γιατί τήν Θεσσαλία τήν γνωρίζει ὡς Φθία, τήν Χερώνεια ὡς Ἂρνη, τήν νῆσο Φάρο ὡς πελαγία κ.ἂ.

Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καί μόνη: Ὁ Ὃμηρος ἦταν παλαιότατος ἂνθρωπος, ὁ ἲδιος ὁ Ὀδυσσέας κατά τήν γνώμη μου, ὡς αὐτόπτης μάρτυς τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, ὃπως ἒχω γράψει ἀναλυτικά σέ ἂλλο ἂρθρο (καθώς τό <Ὃμηρος> εἶναι ψευδώνυμο).

Διαβάστε σχετικά:
Αυτό Είναι το Μεγάλο Μυστικό του Ομήρου!!! «Κρυμμένο» για Αιώνες στα Έπη του!!!

Σύμφωνα μέ τόν Διόδωρο Σικελιώτη, ὁ Νεῖλος ἒχει ἀλλάξει τέσσερα ὀνόματα. Πρῶτα λεγόταν Ὠκεάνη, προφανῶς διότι ἡ περιοχή τοῦ Δέλτα τοῦ Νείλου ἦταν ἓνα ἀπέραντο τέλμα λόγω τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Δευκαλίωνος ἢ τοῦ Ὠγύγου. Ἀργότερα ὀνομάσθηκε Ἀετός γιά τήν ὁρμητική ροή τῶν ὑδάτων του. Στήν συνέχεια ὀνομάσθηκε Αἲγυπτος, ὃταν εἶχε ἀρχίσει ἡ δεύτερη πλημμύρα τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν Εὒξεινο πόντο, στόν κατακλυσμό τοῦ Δαρδάνου, πού πρέπει νά συνέβη πρίν τό 3.000 π.Χ. Τέλος ὀνομάσθηκε Νεῖλος.

Ὁ Ὃμηρος ὃμως δέν τόν γνωρίζει μέ τό ὂνομα αὐτό, διότι προφανῶς ἒζησε στήν ἐποχή τοῦ Αἰγύπτου. Ἂλλωστε ἓνας Ἰθακίσιος ἀναφέρεται στήν Ὀδύσσεια μέ τό ὂνομα Αἲγυπτος.

Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὃτι ὁ Ὃμηρος ἀρεσκόταν νά ἀναφέρεται στά παλιά. Ἀλλά γιατί; Γιά νά προβληματίση τό ἀκροατήριό του; Τότε, γιατί δέν ὀνομάζει καί τήν Ἀθήνα μέ τό παλιό της ὂνομα, πού ἦταν Κεκρωπία, καί τήν Θήβα Καδμεία;

Διότι ἁπλούστατα, δέν ἒζησε στίς ἐποχές ἐκεῖνες πού εἶχαν οἱ πόλεις τά ὀνόματα αὐτά πρίν τό 5.000 π.Χ.

Διαβάστε επίσης πως
Η NASA Eπιβεβαιώνει την Iστορικότητα της Οδύσσειας

Ἀλλά καί τήν Θεσσαλία, τήν γνωρίζει ὡς Φθία, ἡ ὁποία παλαιότερα ἦταν μία τεράστια ἐνδοχωρική λίμνη, ὃπως μαρτυροῦν οἱ βράχοι τῶν Μετεώρων καί, ὓστερα ἀπό μεγάλο σεισμό ἢ σεισμούς, τά νερά της διέρρευσαν ἀπό τήν κοιλάδα τῶν Τεμπῶν στό Αἰγαῖο. Ἒτσι ἡ λίμνη σιγά σιγά ἐλαττωνόταν, <ἒφθινε> (ὃπως λέγαμε κάποτε τόν φυματικό <φθισικό>), καί ονομάσθηκε Φθία. Ἀπομεινάρι τῆς Φθίας εἶναι ἡ σημερινή λίμνη τῆς Κάρλας, πού ἀρχίζει καί πάλι νά γεμίζη. Ὃταν ἦλθαν οἱ Θεσσαλοί, ἡ περιοχή εἶχε πιά ἀποστραγγισθῆ καί εἶχε γίνει ὁ μεγάλος Θεσσαλικός κάμπος. Οἱ ἐπήλυδες ἐγκαταστάθηκαν στήν <θέσιν ἁλός>, δηλαδή ἐκεῖ ὃπου πρίν ὑπῆρχε θάλασσα, ὁπότε ὀνομάσθηκε Θεσσαλία.

Ἀλλά καί σήμερα ἀκόμη, μέσα στόν αἰῶνα πού μόλις πέρασε, πολλά τοπωνύμια τῶν Ἀθηνῶν ἂλλαξαν.

Ποιός θυμᾶται σήμερα ποιό ἦταν τό Δουργούτι (σήμερα Νέος Κόσμος), τό Κατσιπόδι (Δάφνη), τό Χασάνι (Ἑλληνικό), τά Ἀλωνάρια (Κηφισιά), οι Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωση), ὁ Ποδονίφτης (Νέα Φιλαδέλφεια), ἡ Μαγκουφάνα (Πεύκη), τό Τατόϊ (Δεκέλεια, ὃπως καί στήν ἀρχαιότητα), οἱ Ποδαράδες (Νέα Ἰωνία) κλπ.;

Τό ἲδιο ἰσχύει καί γιά τήν ἐποχή πού ἒζησε ὁ Ὃμηρος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐκθειάζει, τόσο στήν Ἰλιάδα ὃσο καί στήν Ὀδύσσεια, τόν χαλκό, πού ἐμφανίσθηκε στήν Ἑλλάδα στά τέλη τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς, γύρω στό 5.000 μέ 4.000 π.Χ. ὃπως δείχνει χυτήριο πού βρέθηκε στήν Ἀραφίνα, τήν σημερινή Ραφήνα. Ὃλα τά ὃπλα τοῦ Τρωικοῦ πολέμου εἶναι χάλκινα, οἱ θώρακες, οἱ ἀσπίδες, οἱ περικεφαλαῖες, τά ξίφη, οἱ αἰχμές βελῶν καί ἀκοντίων. Ὁ Ὃμηρος ἀναφέρεται σποραδικῶς καί στόν σίδηρο, ἀλλά σάν πολύτιμο ἀποθεματικό μέταλλο, καθώς ἦταν δύσκολος στήν ἐπεξεργασία (πολύκμητος). Δέν ἐχρησιμοποιεῖτο στήν κατασκευή ὃπλων. Ἐπίσης ἀναφέρεται στόν χρυσό, στό ἀσήμι, στόν μόλυβδο ἀλλά καί στόν κασσίτερο. Κυρίως ὃμως ἀναφέρεται διαρκῶς στόν χαλκό, τόν ὁποῖο χαρακτηρίζει μέ πολλά κοσμητικά ἐπίθετα.

Διαβάστε επίσης:
Ο Τρωικός Πόλεμος Έγινε Πριν 16.000 Χρόνια!!!

ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΝΗΣΟΣ ΦΑΡΟΣ;
Τήν νῆσο Φάρον, ἀπό τήν ὁποία πῆραν τό ὂνομα ὃλοι οἱ φάροι τοῦ κόσμου, ὁ Ὃμηρος τήν τοποθετεῖ ἀνοικτά τῶν αἰγυπτιακῶν ἀκτῶν, στό πέλαγος, καί λέει ὃτι χρειαζόταν κανείς νά κωπηλατεῖ μία ὁλόκληρη ἡμέρα καί μέ ἀέρα πρίμο γιά νά φθάση. Ὁ πολύ νεώτερος γεωγράφος Στράβων, βρίσκει τήν νῆσο Φάρον πολύ πλησίον τῶν ἀκτῶν τῆς Αἰγύπτου καί νομίζει ὃτι ὁ Ὃμηρος λανθάνει, μολονότι τόν ἀναγνωρίζει σάν τόν πατέρα τῆς Γεωγραφικῆς ἐπιστήμης. Ὃμως δέν ἒσφαλε ὁ Ὃμηρος. Οἱ προσχώσεις τοῦ Νείλου τήν ἒφεραν πολύ κοντά στίς αἰγυπτιακές ἀκτές στήν ἐποχή τοῦ Στράβωνος, γύρω στό 100 μ.Χ. περίπου. Σήμερα δέν ὑπάρχει πιά ἡ νῆσος Φάρος. Ἒχει συγχωνευθῆ μέ τίς ἀκτές τῆς Ἀλεξανδρείας.

Ἀλλά καί ἡ Ἒφεσσος, λιμάνι ἦταν στήν ἐποχή τῆς ἐπαίσχυντης Ἀνταλκίδειας εἰρήνης τῶν Σπαρτιατῶν. Τώρα ἀπέχει περί τά 10 χιλιόμετρα ἀπό τό Κουσάντασι τῆς Τουρκίας, ὃπου ζοῦν παλαιοί Κρῆτες καί μιλοῦν ἑλληνικά.

Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
Τό ἐρώτημα λοιπόν εἶναι πότε ἒζησε ὁ Ὃμηρος. Φαίνεται, ἀπό τά στοιχεῖα πού παραθέσαμε, καί θά παραθέσουμε κι ἂλλα στήν συνέχεια, ὃτι ἦταν παλαιότατος ἂνθρωπος καί δέν ἒζησε οὒτε ἒγραψε τό 8ο π.Χ. αἰῶνα. Ἡ παλαιότητά του καταφαίνεται καί ἀπό τό γεγονός ὃτι, ἐνῶ μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν θαλασσοκρατία τοῦ Μίνωος, φαίνεται νά ἀγνοῆ τήν πλανητικῶν διαστάσεων ἒκρηξη τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας, πού ἒγινε γύρω στό 1.600 π.Χ. καί κατέστρεψε τόν μινωικό πολιτισμό.

Ἒτσι, στήν Ὀδύσσεια μᾶς ἀναφέρει ὃτι στήν Κρήτη ἀνθοῦσαν 90 πόλεις, πού τίς κατοικοῦσαν Ἐτεόκρητες (γηγενεῖς Κρῆτες δηλαδή), θεϊκοί Πελασγοί καί <τριχάηκες> Δωριεῖς (φαίνεται ὃτι θά ἦσαν δασύτριχοι). Θά μποροῦσε ὁ ποιητής, πού εἶναι παντογνώστης καί πηγή πληροφοριῶν γιά κάθε μεταγενέστερο συγγραφέα, ποιητή, φιλόσοφο, ἱστορικό κλπ., νά κάνη κάποια ἀναφορά στήν φοβερή αὐτή ἒκρηξη. Ἀπεναντίας, μᾶς ὁμιλεῖ γιά 90 ἀνθοῦσες πόλεις τῆς μινωικῆς Κρήτης.

Μήπως ἒζησε λοιπόν ὁ Ὃμηρος πρίν ἀπό τήν μεγάλη ἒκρηξη τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας; Ὁπότε, δικαιολογημένα δέν γνωρίζει τό συμβάν, ἂν ἒζησε πιό μπροστά ἀπό αὐτό. Καί βεβαίως ἀνθοῦσε ὁ μινωικός πολιτισμός.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΙΣΤΟ
Ἐπίσης στήν Ὀδύσσεια μᾶς ἀναφέρει ὁ Ὃμηρος ὃτι ἡ Φαιστός ἦταν παραθαλάσσια περιοχή τῆς Γόρτυνος, νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης. Καί πῶς ἀλλοιῶς ἂλλωστε; Θαλασσοκράτωρ ἦταν ὁ Μίνως, ἐπίνειο θά εἶχε γιά τόν στόλο του.

Καί ὃμως, ὁ Στράβων πάλι ἀναφέρει ὃτι ἡ Φαιστός ἀπεῖχε 20 στάδια ἀπό τήν θάλασσα, δηλαδή γύρω στά 3,5 χιλιόμετρα. Ὁ μεγάλος ὁμηριστής μητροπολίτης Εὐστάθιος τῆς Θεσσαλονίκης, πού ἒζησε 1.000 χρόνια ἀργότερα ἀπό τόν Στράβωνα, τό 1.000 μ.Χ., μᾶς πληροφορεῖ ὃτι ἡ Φαιστός ἦταν <μεσογαία>. Σήμερα ἡ Φαιστός ἀπέχει πολλά χιλιόμετρα ἀπό τήν θάλασσα. Ἑπομένως, πότε ἒζησε ὁ Ὃμηρος;

Ἒγκυροι γεωλογικοί χάρτες τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν δείχνουν ὃτι στήν περιοχή τῆς Φαιστοῦ, 7.000 χρόνια πρίν ἀπό σήμερα, ἡ ἀκτογραμμή τῆς περιοχῆς αὐτῆς τῆς Κρήτης ἐλάχιστα μεταβλήθηκε, Ἦταν λίγο μεγαλύτερη, πρός τό Λιβυκό πέλαγος, καί μειώθηκε κατακλυσθεῖσα ἀπό τά ὓδατα.

Ναυάγιο ἂλλωστε τῆς Μεσογείου ἡ Κρήτη. Μήπως λοιπόν ὑπῆρχε ἐκεῖ κάποιο ἀκρωτήριο Φαιστός, ὃπως λέει ὁ Ὃμηρος, ὃπου βρισκόταν ὁ ναύσταθμος τοῦ Μίνωος, πού κατεκλύσθη ἀπό τίς πλημμύρες τοῦ Αἰγαίου καί ἀχρηστεύθηκε, ὁπότε ἡ κυρίως πόλη τῆς Φαιστοῦ, πού ἒτσι κι ἀλλοιῶς βρισκόταν κοντά στήν θάλασσα (κατά τόν Στράβωνα) ἒγινε περισσότερο <μεσογαία> κατά τόν Εὐστάθιο, λόγω προσχώσεων ποταμῶν;

Καί πῶς γνωρίζει αὐτή τήν λεπτομέρεια ὁ Ὃμηρος; Γνωρίζει δηλαδή ὃτι στό νοτιοδυτικό ἂκρο τῆς Κρήτης, στήν Γόρτυνα, ὑπάρχει ἀκρωτήριο μέ τό ὂνομα Φαιστός, ὃπου τσακίστηκαν μερικά πλοῖα τοῦ Μενελάου. Αὐτή ἡ γνώση δικαιολογεῖται μόνο ἂν ὁ Ὃμηρος ζοῦσε ἐκείνη τήν ἐποχή. Ἰδού καί οἱ στίχοι τῆς ραψωδίας Ὀδ. γ 293 κ.ἑξ. ὃπως τούς ἀποδίδω στήν μόλις κυκλοφορήσασα ἒμμετρη Ὀδύσσεια (καί Ἰλιάδα) ἀπό τήν <Αἰγηίδα>: Ὑπάρχει πέτρα ἀπόκρημνη καί λεία μέσ᾽ στήν θάλασσα στήν ἐσχατιά τῆς Γόρτυνος, σέ πόντο σκοτεινό, στό δυτικό ἀκρωτήρι ὠθεῖ κῦμα μεγάλο ὁ Νότος, ᾽κεῖ στήν Φαιστό, βράχος μικρός τό κῦμα ἀποδιώχνει.

Διαβάστε επίσης:
Ορφέας και Όμηρος Έζησαν 16.500 χρόνια πριν. Απαγορευμένες Γνώσεις

Τό τελικό ἐρώτημα εἶναι, ἂν ὃλα αὐτά πού τεκμηριώνουν οἱ ἀρχαῖες γραφές εἶναι ἀληθινά, πότε ἒγινε τελικά ὁ Τρωικός πόλεμος; Πόσο παλαιός εἶναι ὁ Ὃμηρος; Πόσο παλαιά εἶναι ἡ Ἑλλάδα; Καί πόσο παλαιά εἶναι ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων;

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ
triklopodia.gr
Πηγή
Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Οδηγός νταλίκας: «Είχα πιει κρασί, αλλά ένιωθα καλά» -«Ήταν μεθυσμένος» κατέθεσε αστυνομικός (Video)

Μηχανική βλάβη επικαλείται ο 64χρονος οδηγός νταλίκας που σκόρπισε τον θάνατο στον Κηφισό, τονίζοντας ότι την στιγμή που το όχημα ξέφυγε της πορείας του έτρεχε με μόλις 60 χιλιόμετρα.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Δευτέρα και βρίσκεται αντιμέτωπος με κακούργημα και 3 πλημμελήματα.

Όπως ανέφερε ο 64χρονος οδηγός, το τιμόνι δεν «υπάκουσε» στις εντολές του, αν και παραδέχεται ότι πριν βγει στο δρόμο διασκέδαζε σε φιλικό σπίτι, πίνοντας κρασί.

«Μου τηλεφώνησε ο δεύτερος οδηγός της νταλίκας και μου ζήτησε εκτάκτως να κάνω εγώ το δρομολόγιο. Δέχτηκα γιατί αν και είχα πιει κρασί ένιωθα καλά» φέρεται να είπε.

Ωστόσο, αστυνομικός, που έφτασε στη Λεωφόρο Κηφισού λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, ανέφερε στην κατάθεσή του ότι ο οδηγός δεν ήταν σε καλή κατάσταση: «Βγήκε από το αυτοκίνητο και ήταν εμφανώς μεθυσμένος».

Ένας άλλος αστυνομικός κατέθεσε ότι «ο οδηγός ήταν προφανώς σε κατάσταση μέθης αφού απέπνεε έντονη οσμή οινοπνεύματος. Είχε μάτια ερυθρά, είχε ομιλία συγκεχυμένη και ασταθές βάδισμα...».

Αυτόπτης μάρτυρας: Δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα θύματα

Από την πλευρά του ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι η κατάσταση του κατηγορουμένου οδηγού ήταν τέτοια που φαίνεται ότι δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε.

«Μου έκανε εντύπωση πως όταν κατέβηκε δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους τραυματίες», πρόσθεσε.
ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Προσοχή: Η ΔΕΗ για το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ - Πώς θα αποφύγετε διπλές χρεώσεις, τι γίνεται με την έκπτωση

Με την προσκόμιση στα καταστήματα της ΔΕΗ της απόδειξης πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος μέσω ΕΛΤΑ, το θέμα τακτοποιείται, οπότε, αφενός δεν γίνεται διπλή χρέωση και αφετέρου διατηρείται η έκπτωση συνέπειας 15%, η οποία εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Αυτό επισημαίνει η ΔΕΗ, σε ανακοίνωση με αφορμή το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την καθυστέρηση απόδοσης των ποσών που έχουν καταβάλει στα ΕΛΤΑ οι καταναλωτές, για πληρωμή λογαριασμών ρεύματος. Η ΔΕΗ τονίζει πως και η ίδια υφίσταται επιπτώσεις από το θέμα αυτό και εκφράζει την ελπίδα να διευθετηθεί σύντομα.

Αναλυτικά η ΔΕΗ επισημαίνει τα εξής:

-Τον τελευταίο περίπου χρόνο έχει ανακύψει πρόβλημα με τις εξοφλήσεις των λογαριασμών πελατών της ΔΕΗ μέσω ΕΛΤΑ λόγω αστοχιών της εταιρείας αυτής. Πρόβλημα το οποίο κατά καιρούς εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο οξυμένο και τελευταία έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.Συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ ταλαιπωρούνται, ενώ και η ίδια η επιχείρηση υφίσταται οικονομικές και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η προσέλευση στα καταστήματά της με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αλλά και στο προσωπικό.

-Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πελατών της και βέβαια την προάσπιση των συμφερόντων της, εξαντλώντας παράλληλα τα περιθώρια διαλόγου και καλής θέλησης

έναντι μιας εμβληματικής επιχείρησης όπως τα ΕΛΤΑ. Ελπίζουμε ότι με την παρέμβαση όλων των αρμοδίων πλευρών το πρόβλημα θα διευθετηθεί σύντομα. Τονίζεται ότι τα ΕΛΤΑ, βάσει νόμου και διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια είναι «εισπρακτικό ίδρυμα». Αυτό σημαίνει ότι εισπράττει αυτοδίκαια τους λογαριασμούς και της ΔΕΗ, όπως και άλλων φορέων χωρίς να χρειάζεται ειδική σύμβαση προς τούτο.

Νέα παρέμβαση της ΡΑΕ - Τι μέτρα προτείνει

Την άμεση λήψη μέτρων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει με την καθυστέρηση απόδοσης των ποσών που έχουν καταβάλει οι καταναλωτές για την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος, ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με νέα παρέμβαση σήμερα, με την οποία ζητά μεταξύ άλλων την αναδρομική εφαρμογή των εκπτώσεων συνέπειας.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή προς τη ΔΕΗ και τους λοιπούς προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας ζητά:

1.Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.

2. Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.

3. Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών. Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ, εντός δέκα ημερών για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.

4. Να προβούν, εντός 24 ωρών σε δημόσια ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω σημεία αντιμετώπισης του ζητήματος.

5. Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα ημερών για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί.

Η ΡΑΕ τονίζει ακόμη, ότι όπως προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της "υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης των καταναλωτών οι οποίοι κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα οφειλόμενα ποσά μέσω των τηρουμένων από την επιχείρηση ηλεκτρονικών αρχείων. και συνεπώς, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έχει μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό από τους προμηθευτές, οι οποίοι δεν προέβησαν στην ταυτοποίηση αυτή προκειμένου να εφαρμοσθούν τα προνόμια εκπτώσεων, και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές" και προσθέτει:

"Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τους προμηθευτές στους οποίους το ζήτημα αυτό αφορά (κυρίως την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ) με επίσημο τρόπο τους καταναλωτές ή τη ΡΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να διευθετήσουν και διευθετήσουν το εν λόγω ζήτημα.Η ΡΑΕ εξετάζει περαιτέρω και ενδελεχώς το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρεπτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, εφόσον απαιτηθεί".
ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Βίντεο: Η στιγμή της επίθεσης του Ρουβίκωνα στη βρετανική ΜΚΟ Oxfam

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα μέλη της αναρχικής ομάδας τα κάνουν γυαλιά-καρφιά

Το βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης στα γραφεία της βρετανικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Oxfam έδωσε στη δημοσιότητα ο Ρουβίκωνας.

Η επίθεση, την οποία όπως φαίνεται στο βίντεο πραγματοποιούν οχτώ άτομα, έγινε στις 10:30 το πρωί της Πέμπτης σε κτήριο της οδού Πατησίων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα μέλη του Ρουβίκωνα μπαίνουν στα γραφεία της ΜΚΟ με μια εργαζόμενη σε αυτή έντρομη να βγαίνει από το γραφείο.

Στη συνέχεια τα μέλη του Ρουβίκωνα αναποδογυρίζουν γραφεία και βάφουν με κόκκινες μπογιές το γραφείο.

Τελικά τα μέλη της αναρχικής ομάδας έφυγαν από το κτήριο χωρίς να γίνει κάποια προσαγωγή ή σύλληψη.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Μετρό (γραμμές 2 & 3) τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.

24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Μετρό (γραμμές 2 & 3) τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.

Την απεργία εξήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών. Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΕΛΜΑ:

Στην τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού και από την έλλειψη ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών έρχεται να προστεθεί η αχαρακτήριστη συμπεριφορά της διοίκησης που απρόσκοπτα αρνείται να συζητήσει με την πλειοψηφία των εργαζομένων προτιμώντας να συνδιαλέγεται υπογείως με κομματικά προσκείμενους και υποτακτικούς.

Ο προγραμματισμός της εταιρίας όμως, η επιβίωση της και η διασφάλιση της ασφαλούς και ποιοτικής λειτουργίας της δεν είναι ατομική υπόθεση κανενός και προφανώς δεν εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου.

Το ΣΕΛΜΑ κινείται, συζητά και προγραμματίζει δράσεις με γνώμονα το κοινό καλό των εργαζομένων και την προάσπιση του ∆ημόσιου χαρακτήρα των Αστικών Συγκοινωνιών.

Οι προσπάθειες του σωματείου για την κατοχύρωση ίσων όρων εργασίας και αμοιβής, αξιοκρατίας και διαφάνειας στην εξέλιξη των εργαζομένων, όπως επίσης και η διασφάλιση μέσων και ανταλλακτικών για τη διατήρηση του παραγόμενου συγκοινωνιακού έργου, αφορά αυτό το σκοπό και όχι μια αντιπαράθεση σε ατομικό και κομματικό επίπεδο που δεν ενδιαφέρει κανέναν.

Στις προσπάθειες μας, να αντισταθούμε στη διάλυση και το ξεπούλημα των συγκοινωνιών που προωθεί το Υπερταμείο, υιοθετούμε διαδικασίες συλλογικές και δημοκρατικές ανάμεσα στους εργαζόμενους,συνεργασίες δημόσιες και διαφανείς με άλλα συνδικάτα, επιτροπές γειτονιάς και συλλογικότητες η διοίκηση απαντά με τις πλέον αναχρονιστικές και καταδικαστέες μεθόδους αθετώντας όρους της συλλογικής σύμβασης που έχει υπογράψει, σπέρνοντας τη διχόνοια ανάμεσα μας με την επιβολή συνθηκών εργασίας τριών ταχυτήτων.

Στήνοντας μηχανισμό «προθύμων» τοποθετώντας δικά της παιδιά σε κρίσιμα πόστα και θέσεις και πάνω απ όλα επιθυμώντας τη σύμπραξη στα σχέδια της από συνδικάτα και συνδικαλιστές στα πλαίσια της συνδιοίκησης στη βάση ΠΑΝΤΑ του κομματικού-κυβερνητικού συμφέροντος.

Η διάλυση των δημοσίων μεταφορών όπως την ξέραμε με άρμα την εργολαβοποίηση και εμπορευματοποίηση τους συνεχίζεται υπογείως με αμείωτη ένταση.

Το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Ελληνικό που κλείνει με τα λεωφορεία να στέλνονται για παλιοσίδερα είναι εικόνα του μέλλοντος που ετοιμάζουν για τις συγκοινωνίες και για όλους μας.

Το σωματείο μας θα αντισταθεί με κάθε πρόσφορο μέσο που έχουμε στα χέρια μας. Πιστοί στην ιδεολογία μας δεν συνδιαλεγόμαστε. Αγωνιζόμαστε για το δίκαιο.

Θα σταθούμε απέναντι σε οποιοδήποτε μέλος του κατεστημένου που προάγει και αναδεικνύει τα παιδιά του κομματικού σωλήνα, με μοναδικό προσόν τους την κομματική υποταγή,που χρησιμοποιούν ακόμα και μαφιόζικες πρακτικές προσπαθώντας να τραμπουκίσουν οποιονδήποτε εργαζόμενο έχει αντίθετη άποψη ή θίγει τα συμφέροντα τους.

Το μήνυμα από τους εργαζόμενους δόθηκε: Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω γίνονται με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας και κατόπιν εντολών της.

Για όλα τα παραπάνω το σωματείο μας εξαγγέλλει 24 ώρη προειδοποιητική απεργία για τη ∆ευτέρα 14/5/2018.


Για το ΔΣ


Ο Πρόεδρος                                  Ο Γ. Γραμματέας


Σπύρος Ρεβύθης                            Θανάσης Τζίνης

ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΡΑΕ: Ευθύνες στην ΔΕΗ για την ταλαιπωρία των καταναλωτών με τα ΕΛΤΑ

Ευθύνες στην ΔΕΗ για την διαχείριση της υπόθεσης παρακράτησης των οφειλών της από τα ΕΛΤΑ που είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των καταναλωτών αλλά και την απώλεια της έκπτωσης του 15%, επιρρίπτει με νέα της επιστολή προς όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας η Ρυθμιστική Αρχή.

Η ΡΑΕ, υποστηρίζει ότι η ΔΕΗ έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την ταυτοποίηση των πελατών της, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι εξ αυτών εμπρόθεσμα πλήρωσαν τους λογαριασμούς. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη, με τις γνωστές σε όλους συνέπειες της ταλαιπωρίας των πολιτών, οι οποίοι για να αποδείξουν ότι έχουν πληρώσει τον λογαριασμό τους πρέπει να περιμένουν στις ουρές στα καταστήματα της ΔΕΗ και αυτό όπως αναφέρεται, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Αν και η διατύπωση της ΡΑΕ στην επιστολή που έφυγε σήμερα είναι προσεκτική, εντούτοις η Αρχή φαίνεται να διερευνά το ενδεχόμενο, η πρακτική αυτή να ωφέλησε τελικά την Επιχείρηση, αποφεύγοντας να καταβάλλει την έκπτωση συνέπειας στους καταναλωτές. Επιπλέον, η ΡΑΕ καταλογίζει παραλείψεις και στις δύο δημόσιου χαρακτήρα επιχειρήσεις καθώς παρά το θόρυβο που έχει ξεσπάσει στην αγορά απέφυγαν να ενημερώσουν με επίσημο τρόπο τους καταναλωτές για τον τρόπο με τον οποίο θα διευθετήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν ανακύψει λόγω καθυστέρησης στην απόδοση των χρημάτων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η υπόθεση ΕΛΤΑ-ΔΕΗ έχει θορυβήσει την ΡΑΕ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να παραπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεωρώντας ότι ο τρόπος που αναπτύσσεται η αγορά προκαλεί στρεβλώσεις και πλήττει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Η Αρχή ζητά από τους προμηθευτές να ρυθμίσουν άμεσα τις συμβατικές τους σχέσεις με τους οργανισμούς είσπραξης και απόδοσης λογαριασμών και να μην μεταφέρουν τα προβλήματα στους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό ζητά από όλους τους προμηθευτές:

- Μέχρι αύριο να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ανακοινώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η παρακράτηση των οφειλών στην αγορά. Επίσης να δημοσιοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να επισκεφτούν τα καταστήματα της ΔΕΗ για να επιλύσουν το θέμα με τις ανείσπρακτες οφειλές από τα ΕΛΤΑ.

- Να προχωρήσουν σε αναδρομική ισχύ της έκπτωσης στον επόμενο λογαριασμό, περιλαμβάνοντας εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω των λογαριασμών των καταναλωτών

-Nα ενημερώσουν εντός τριών ημερών την ΡΑΕ για την λύση που έχει επιλεγεί για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες, η ΡΑΕ έχει βάλλει στο μικροσκόπιο την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί από προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν εταιρείες προμήθειας ρεύματος, με αποτέλεσμα να παρακρατούν τα έσοδα από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που εισπράττουν κανονικά μέσω των λογαριασμών ρεύματος με πρώτη και καλύτερη την ΔΕΗ αλλά και ιδιώτες εκπροσώπους του retail. Οι ακροάσεις που έχει ξεκινήσει η Αρχή συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, με τους προμηθευτές να κάνουν παρέλαση στην αρμόδια επιτροπή της ΡΑΕ.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Θεομηνία στη Θεσσαλονίκη: Παρασύρθηκαν άνθρωποι από τα νερά - Σφοδρή χαλαζόπτωση

Ευτυχώς τους απεγκλώβισε η Πυροσβεστική - «Ποτάμια» οι δρόμοι, «είμαστε αποκλεισμένοι σε καφετέριες» δηλώνουν κάτοικοι της πόλης στο protothema.gr - Επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στο Λευκό Πύργο

Σφοδρή κακοκαιρία με βροχή και χαλαζόπτωση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρικοί δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε... ποτάμια, μέσα σε λίγα, μόλις, λεπτά, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο λιμάνι, πολλοί έχουν αναγκαστεί να ανέβουν πάνω στα αυτοκίνητά τους καθώς το νερό έχει ανέβει επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, μια γυναίκα και ένας άντρας παρασύρθηκαν από το «ποτάμι» που δημιούργησε η βροχή, στην οδό Βενιζέλου στην Νεάπολη με πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο για να τους βοηθήσουν. Οι δυο τους περιμεναν σε στάση λεωφορείου, όταν τους βρήκε η καταιγίδα και τα νερά ήταν τόσο ορμητικά που τους παρέσυραν. Ευτυχώς όμως υπήρξε άμεση κινητοποίηση και οι άνθρωποι διασώθηκαν.

Πλημμύρισε ο Λευκός Πύργος

Σε κάποια σημεία το ύψος του νερού ξεπερνά τους πενήντα πόντους. Το βρόχινο νερό πλημμύρισε τον αύλειο χώρο του Λευκού Πύργου εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό του, τους επισκέπτες του μνημείου.


Σύμφωνα με πληροφορίες εντός του μνημείου βρίσκονται μικρά παιδιά τα οποία βρέθηκαν εκεί για να το επισκεφτούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου τους. Οι υπεύθυνοι του μνημείου ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έχει μεταβεί περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται πυροσβεστικό όχημα για να αντλήσει το νερό.
ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η σύζυγος του Σώρρα έπαψε να κρύβεται και εξαγόρασε τις ποινές της

Αθόρυβα, χωρίς ούτε ο στενός πυρήνας της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσις να αντιληφθεί το παραμικρό, η σύζυγος του Αρτέμη Σώρρα, Βάια Ρουγκλίου, εγκατέλειψε το κρησφύγετό της και γύρισε στο σπίτι της, αφού δεν απειλείται πλέον να βρεθεί στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου είχε προηγηθεί κρυφτό 14 μηνών για το alter ego του Πατρινού φαντομά, που είχε εξαφανιστεί μαζί του τον Μάρτιο του 2017 από το πρόσωπο της γης, όταν καταδικάστηκαν και οι δύο σε φυλάκιση 8 ετών για τη γνωστή κόντρα τους με τον κουμπάρο τους, Φώτη Λεπίδα. Ένα χρόνο μετά, τον περασμένο Μάρτιο, η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο της Πάτρας, που μείωσε τις ποινές τους από τα 8 στα 3 χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στη σύζυγο του Αρτέμη Σώρρα να εξαγοράσει τη συγκεκριμένη ποινή και να εγκαταλείψει την κρυψώνα της εξαγοράζοντας άλλη μία που βρισκόταν σε εκκρεμότητα.

Εκκρεμότητες τέλος

Συνολικά, η Βάια Ρουγκλίου έπρεπε να καταβάλει τα χρήματα για την εξαγορά ποινής πέντε ετών αφού εκκρεμούσαν ακόμα 24 μήνες φυλάκισης με αναστολή που έχουν επικυρωθεί από τον Αρειο Πάγο για απόπειρα εκβίασης και συκοφαντική δυσφήμηση του δικηγόρου Φώτη Λεπίδα.

Η σύζυγος του Αρτέμη Σώρρα είχε τη δυνατότητα να κλείσει τις εκκρεμότητές της με τη Δικαιοσύνη καταβάλλοντας ποσό περίπου 40.000 ευρώ ή να προχωρήσει σε ρύθμιση ώστε να πληρώνει το ποσό αυτό με δόσεις. Επέλεξε, όμως, την πρώτη λύση, όπως είπε στον Ελεύθερο Τύπο ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος δεν χειρίζεται συνολικά τις υποθέσεις του ζευγαριού αλλά ανέλαβε να τους εκπροσωπήσει μόνο στο Εφετείο του Μαρτίου, που μείωσε την ποινή. «Η κ. Ρουγκλίου εξαγόρασε την ποινή της και επέστρεψε στα παιδιά της», επισημαίνει ο κ. Κεχαγιόγλου.

Ηχητικά στο ίντερνετ

Την ίδια ώρα, ο Αρτέμης Σώρρας, που εμφανίστηκε ως σωτήρας της χώρας με ανύπαρκτα δισεκατομμύρια, συνεχίζει τα παραληρηματικά ηχητικά του μηνύματα στο Διαδίκτυο σχεδόν σε καθημερινή βάση. Με αυτόν τον τρόπο άλλοτε απευθύνει συμβουλές προς τα «αδέρφια» του, τους Ελληνες, και άλλοτε καθαιρεί πρώην συνεργάτες του στην οργάνωση ή ακόμα και δικηγόρους που είχαν αναλάβει υποθέσεις του.

Παρά τις έρευνες των Αρχών όμως δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο ίδιος ούτε και ο τρόπος που ανεβάζει τα ηχητικά στο ίντερνετ. Στο μεταξύ, οι εκατοντάδες πολίτες που έπεισε να στείλουν εξώδικα στο Δημόσιο για να… πληρώσει τα χρέη τους η Ελλήνων Συνέλευσις βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Αντίθετα με τη σύζυγό του, ο ίδιος δεν μπορεί να εμφανιστεί καθώς εκτός από τις δυο ποινές φυλάκισης 3 ετών και 28 μηνών που εκκρεμούν, έχει σε βάρος του και ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Διεθνές ένταλμα

Μετά την εξαφάνιση του ζεύγους Σώρρα είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω της interpol καθώς υπήρχαν υποψίες ότι εγκατέλειψαν τη χώρα. Ο Σώρρας άλλωστε είχε διατηρήσει επαφές κυρίως στη Γερμανία από την εποχή που δούλευε ως οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών. Με τη σύζυγό του γνωρίστηκαν όταν εκείνος ήταν 20 ετών και «έλιωνε» στα γυμναστήρια της Πάτρας κάνοντας bodybuilding. Τότε ο «Μάκης», όπως τον ξέρουν οι φίλοι του, είχε διακριθεί και σε διαγωνισμούς για τον τίτλο του «mister Πελοπόννησος». Πριν από την εξαφάνισή του περνούσε το χρόνο του σε ένα μικρό γραφείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ενώ η τελευταία γνωστή του διεύθυνση ήταν σε ένα παλιό διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη.

Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στον Εισαγγελέα ο οδηγός της νταλίκας που σκόρπισε τον θάνατο στον Κηφισό (Photo)

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης ο 65χρονος οδηγός της νταλίκας που προξένησε το θανατηφόρο τροχαίο στον Κηφισό τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο εισαγγελέας θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημααπό το οποίο δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα ο δικηγόρος του μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε πως «τελευταία στιγμή άλλαξαν οι βάρδιες των οδηγών και πήρε το τιμόνι ο 64χρονος»

Ο δικηγόρος του Πέτρος Μαντούβαλος επιβεβαίωσε ότι ο εντολέας του είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο όπως σημείωσε «δεν υπάρχει τόση μεγάλη υπέρβαση». Τόνισε παρά ταύτα ότι, «θα έπρεπε να είναι 0». Σχετικά με την ταχύτητα του μεγάλου οχήματος είπε πως δεν ήταν μεγάλη και υπογράμμισε ότι, «αν υπήρχαν μπάρες και όχι μεταλλικό πλέγμα δε θα είχε γίνει τίποτα».

Και εμείς θα υπογραμμίσουμε οι " εάν δεν ήταν τα 2 ΕΙΧ εκεί δεν θα μιλούσαμε τώρα για θύματα "
Πηγή

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ στη Νίκαια

Φωτιά, ξέσπασε σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ στη Νίκαια. Η μηχανή πήρε φωτιά την ώρα που το όχημα ήταν εν κινήσει στην περιοχή της Νίκαιας. Ευτυχώς ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα το πρόβλημα, ακινητοποίησε το λεωφορείο και άνοιξε τις πόρτες.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια και να απομακρυνθούν από το λεωφορείο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Μηχανικά προβλήματα έχουν προκαλέσει φωτιά σε οχήματα τα οποία ήταν γεμάτα από επιβάτες. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν έλλειψη ανταλλακτικών και κακή συντήρηση.

ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!