EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Μικρασιατική Καταστροφή – Οι «απαίσιοι Έλληνες» του πρίγκιπα Ανδρέα

Αναντίρρητα, η καταστροφή της Σμύρνης συνιστά την κορυφαία πράξη του δράματος του Ελληνισμού της Ιωνίας, που αποκαλούμε Μικρασιατική Καταστροφή. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου/13ης Σεπτεμβρίου (παλαιό/νέο ημερολόγιο) του 1922, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το πρωί της ίδιας ημέρας, στην αρμενική συνοικία, επεκτάθηκε στην ελληνική συνοικία της Σμύρνης. Η εμπρηστική επίθεση των Νεότουρκων στην μητρόπολη του Ελληνισμού, θα λάβει χώρα αμέσως μετά την είσοδο των κεμαλικών στρατιωτικών δυνάμεων και την εγκατάσταση του Νουρεντίν Πασά ως διοικητή της πόλης (28 Αυγούστου/10 Σεπτεμβρίου 1922).

Προηγουμένως, ο τακτικός στρατός του Κεμάλ και άτακτες ένοπλες ομάδες (Τσέτες) είχαν προβεί σε συστηματικές λεηλασίες και σφαγές Ελλήνων και Αρμενίων. Ο αντικειμενικός πολιτικός στόχος του Κεμάλ, αποκρυσταλλώνονταν στο «Εθνικό Σύμφωνο» που υιοθετήθηκε από το τελευταίο οθωμανικό Κοινοβούλιο (Ιανουάριος 1920).

Αυτό συνίστατο στην ολοκλήρωση του έργου της τουρκικής εθνογέννεσης, μέσω της εθνικής ομογενοποίησης-εκτουρκισμού των αλλοεθνών πληθυσμών και της ενσωμάτωσης μείζονων εδαφών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο (νέο) τουρκικό κράτος (Αντιόχεια, Αρδαχάν, Βατούμ, Καρς, Κιρκούκ, Μοσούλη, Ντερ αλ Ζορ, Σουλεϊμανίγια, Τζαραμπλούς, Χαλέπι, νησιά βορείου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, δυτική Θράκη, Κύπρος).

Στο περιβάλλον αυτό, η ιδιάζουσα θέση του Ελληνισμού της Ιωνίας αναδεικνύονταν σε άμεση απειλή για την πραγμάτωση του. Δεν ήταν μόνο η οικονομική, πολιτισμική και πολιτική του πρωτοκαθεδρία, που εξήρε την μοναδικότητά του. Ήταν κυρίως ο ελληνικός τρόπος του βίου που ανήγαγε την «κοσμόπολη» του Ελληνισμού σε αέναη απειλή για τη συγκρότηση του τουρκικού έθνους-κράτους.

Οι συμβουλές του Γερμανού Φον Σάντερς

Κατά τον μέντορα του τουρκικού στρατού, Γερμανό στρατηγό Λίμαν Φον Σάντερς: «Ουδέποτε, η Τουρκία θα έχει ασφάλεια στη δυτική Μικρά Ασία εφόσον εκεί είναι μια άλλη Ελλάδα». Συναφώς, ο αφανισμός της κοιτίδας του έξω-ελλαδικού Ελληνισμού και της ελληνικής αστικής τάξης, αποτελούσε, σύμφωνα και με λεγόμενα του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, George Horton, τον θεμελιώδη στόχο «ενός σταθερού προγράμματος εξοντώσεως του Χριστιανισμού σε όλο το μήκος και πλάτος της Παλαιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».

Το μέγεθος της καταστροφής για την «κοσμόπολη» του Ελληνισμού της Ιωνίας ήταν ολοκληρωτικό, σηματοδοτώντας το τέλος της οργάνωσης του Ελληνισμού, από τις απαρχές του, κατά τη διάρκεια των κρητομυκηναϊκών χρόνων (1700-1070 π.χ.) έως τις αρχές του 20ο αιώνα (1922), σε πόλεις και κοινά.

Αρκεί η αναδίφηση σε πρωτογενείς αρχειακές πηγές του Διπλωματικού & Ιστορικού αρχείου του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών (βλέπε «Μικρασιατική Καταστροφή. Καταθέσεις-Μαρτυρίες προσφύγων Σμύρνης», Φάκελος 97, υποφάκελος 1, 1923), για να ξετυλιχθεί ολοζώντανη, η περιγραφή των θηριωδιών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πυρπόλησης της Σμύρνης, καταγράφοντας το μέγεθος της «Δάντειας» τραγωδίας.
Συγκλονιστικές καταθέσεις

Κατάθεσις αρ.213, Αρμενίου Αρχ. Τουριάν: «Η νυξ της φρίκης. Η κολοσσιαία αυτή πυρκαία υπεχρέωσε τους κατοίκους πανικόβλητούς να τρέξουν προς την προκυμαίαν. Το θέαμα της προκυμαίας ήτο διαβολικώς αξιοθρήνητον όταν επλησίαζεν η πυρκαϊά προς το μέρος της προκυμαίας η θέσις των εκεί προσφύγων επεδεινούτο έτι περισσότερον, ευρίσκετε μεταξύ πυρός και θαλάσσης, και το εις την απελπιστικήν ταύτην κατάστασιν ευρισκόμενον πλήθος διέσχιζον Τούρκοι στρατιώται οπλισμένοι.

Λεηλασία, κλοπαί απέραντοι, και ακατανόμασται πράξεις ετέθησαν εις εφαρμογήν καθ’ όλην την γραμμήν κατά των πανικοβλήτων τούτων πληθυσμών, πολυάριθμοι εκ τούτων εγκατέλιπον παν ότι πολύτιμον ηδυνήθησαν να σώσουν εις χείρας των κεμαλικών. Πολλοί εξ απελπισίας ερρίφθησαν εις την θάλασσαν και κατέφυγον εις βασιλικά Ευρωπαϊκά πλοία, τα οποία δυστυχώς δεν τους εδέχθησαν. Παρουσιάζετο μια εικών κολάσεως την περιγραφήν της οποίας αφίνω εις αρμοδιωτέρους απ’ εμέ.

Προσθέσατε πυροβολισμόν Τούρκων ιππέων και άλλων στρατιωτών οίτινες ελευθέρως μετεχειρίζοντο την βούρδουλαν εναντίων των άοπλων προσφύγων και θα έχετε μιαν αμυδράν σκιαγραφίαν. […]. Την πρωίαν της Πέμπτης της 14ης Σεπτεμβρίου 1922 (ν.η) ο κόλπος της Σμύρνης παρουσίαζε θέαμα τρομακτικόν, επί των κυμάτων έπλεον πτώματα πολυαρίθμων ανθρωπίνων πλασμάτων, ως να είχον ναυαγήσει ταυτοχρόνως πολλά πλοία. Υπήρχαν δε διάφοραι λέμβοι κατάμεστοι από πρόσφυγας επί της θαλάσσης, αναμένοντες σωτηρίαν. Ήρχισαν να καιώνται αι επί της προκυμαίας ευρισκόμεναι οικίαι».

Κατάθεσις αρ.215, Αζκόπ Δερέντς: «Την ημέραν της Πέμπτης 14ην Σ/ρίου η Σμύρνη επαρουσιάζεν ένα θέμα αξιοδάκρυτον. Η πυρκαϊά είχε φθάσει μέχρι των οικιών της προκυμαίας, ο δε κόλπος της Σμύρνης έγινε τάφος πολυάριθμων ανδρών και γυναικών των οποίων τα πτώματα έπλεον επί της επιφανείας της θαλάσσης. Ταυτοχρόνως επί της προκυμαίας διεδραματίζοντο τρομακτικαί σκηναί˙ το παιδομάζωμα ελάμβανε χώραν υπό των στρατιωτών. Εκατοντάδες τούτων μετεφέρεντο εις τον Στρατώνα και εξ αυτών όλοι υπέστησαν ακατανόμαστα βασανιστήρια, άλλοι εδολοφονήθησαν, και ουκ ολίγοι απελάθησαν εις το Εσωτερικόν».

Κατάθεσις αριθ. 127. Εκ της Εφημ. “Ελευθερία” της Κύπρου της 7/20 Σεπτεμβρίου 1922. Αφήγησις Άγγλου ιατρού: «Οι Τούρκοι οδηγούν τους κατοίκους εις τας Εκκλησίας, τα σχολεία και τα μεγάλα κτίρια και τους έλεγον. Μη φοβείσθαι θα σας δώσωμεν. Και αφού τους, συνήθροιζον εκεί, τους έκαιον κατά μάζας. Είδον Τούρκους Αξιωματικούς να οδηγούν μικρά παιδιά εις την πυράν και εις την σφαγήν. Και δεν έσφαζον και δεν έκαιον μόνο Έλληνας και Αρμενίους, αλλά και Άγγλους. Οι δρόμοι είχον υπερπληρωθή πτωμάτων. Το παν εκαίετο. Παντού ανεδίδετο η οσμή της καμένης ανθρώπινης σαρκός. Η προκυμαία απετέλει κατάμαυρον όγκον από τον συνωστιζόμενον κόσμον».
Οι προειδοποιήσεις Στεργιάδη

Υπό το πρίσμα των ιστορικών γεγονότων του ξεριζωμού του Ελληνισμού της Ιωνίας, το ερώτημα που τίθεται προς διερεύνηση στις αμέσως επόμενες γραμμές συνδέεται με την ύπαρξη στρατηγικής για τη διαχείριση της ήττας της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία, τον Αύγουστο του 1922. Εδραζόμενοι στις επισημάνσεις του ύπατου αρμοστή στη Σμύρνη, Αριστείδη Στεργιάδη, προς την αντιβενιζελική κυβέρνηση του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, και μελετώντας τα ιστορικά γεγονότα η απάντηση είναι αποφατική.

Αναλυτικότερα, με διαδοχικά του τηλεγραφήματα, (17/30 Αυγούστου 1922), ο Στεργιάδης επισημαίνει το ανοχύρωτο της πόλης, προειδοποιεί για τον αναφαινόμενο κίνδυνο ως προς την επιβίωση των ελληνικών πληθυσμών. Ζητούσε την άμεση λήψη πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων για την σύμπτυξη αμυντικής γραμμής στη Σμύρνη, παράλληλα με τη διπλωματική κινητοποίηση των δυνάμεων της Ανταντ για την ανάσχεση των κεμαλικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«[…] επαναλαμβάνω κατόπιν σημερινών πληροφοριών μου ότι θεωρώ κατάστασιν σοβαροτάτην εξελισσομένην προς καταστροφήν ραγδαίαν. Σμύρνη κινδυνεύει αιφνηδιασμού εκ Μαιάνδρου. Εχθρός προετοιμάζει εισβολή εκείθεν δια ελαφρού ιππικού […]. Ημέτεραι δυνάμεις τομέως τούτου ανίκανοι αντιτάξωσι καμμίαν αντίστασιν μέχρι πυλών Σμύρνης. Σμύρνη παραμένει εντελώς αφρούρητος. Ανάγκη καταπλεύση ενταύθα στόλος και στρατός ίνα ανακόψη αιφνηδιαστικόν τόλμημα και εξέγερσιν τουρκικού στοιχείου.

Αντικειμενικός σκοπός εχθρού κατά Σμύρνης αποβλέπει εις δημιουργίαν καταστάσεως ταραχών, πανικού και αποσυνθέσεως υπηρεσιών βάσεως εφοδιασμού και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Μόνη υπολειπομένη προσπάθεια είναι κατά την γνώμην μου να κρατήσωμεν στενήν περί την Σμύρνη γραμμήν των προ πολλού μελετηθείσαν αλλά ατυχώς μη ωχυρομένην και εκεί ανασυντασσόμενοι να προκαλέσωμεν επέμβασιν των Συμμάχων προς σωτηρίαν χριστιανικών πληθυσμών».
Ο Χατζανέστης καθησυχάζει

Το οξύμωρο, κατά τα γραφόμενα του Έλληνα αρμοστή, είναι η διαβεβαίωση του αρχιστράτηγου Χαντζανέστη ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση στο θέατρο των επιχειρήσεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν ενέπνεε «μεγάλη ανησυχία». «[…]επίσημος πληροφορίαι μου περί εξελισσομένης καταστάσεως μετώπου είναι ελάχιστοι πλην αορίστου βεβαιώσεως εκ μέρους αρχηγού ότι μεγάλη ανησυχία δεν φαίνεται δικαιολογημένη προς το παρόν».

Πάραυτα, η μετανοεμβριανή κυβέρνηση του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, θα ζητήσει από τον Στεργιάδη να προχωρήσει στη λήψη διοικητικών μέτρων για την παρεμπόδιση της καθόδου των ελληνικών πληθυσμών από τη ενδοχώρα προς τη Σμύρνη. Συγχρόνως, τίθεται σε εφαρμογή και η καθολική απαγόρευση της εξόδου των ελληνικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία, σύμφωνα με τον νόμο (2870/1922) περί διαβατηρίων, που ψηφίσθηκε στις 20 Ιουλίου του 1922, και προσέδιδε τη δυνατότητα αναχώρησης για την Ελλάδα μόνο σε κατόχους ελληνικού διαβατηρίου.

Όπως αναφέρονταν σε τηλεγράφημα του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη προς τον Στεργιάδη (22.8/4.9.1922): «Εγκρίνεται εμποδισθώσι αναχωρήσωσι Έλληνες Μικρασιάται δι’ Ελλάδα ακόμα και όταν είναι εύποροι, δυνάμενοι αναχωρήσωσι με συνήθη ταχυδρομικά ατμόπλοια».
Απαίσιοι Έλληνες

Γενικότερα μιλώντας, για τις μετανοεμβριανές κυβερνήσεις, οι Έλληνες Μικρασιάτες ταυτίζονταν με τον βενιζελισμό, γεγονός που απέκλειε τη συνάντησή τους με τους φορείς του παλαιοκομματισμού (βασιλικοί-αντιβενιζελικοί, θρόνος). Αφενός γιατί δεν είχαν καμία «οργανική συνάφεια» (οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κ.λπ.) μαζί τους, αφετέρου γιατί συνιστούσαν μια άμεση απειλή για την πολιτική τους επιβίωση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρίγκιπας Ανδρέας, διοικητής του Β΄ Σώματος Στρατού (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1921), σε επιστολή του στον Ι. Μεταξά (19.12.1921):

«Ἀπαίσιοι πραγματικῶς εἶναι οἱ ἐδῶ Ἕλληνες, ἐκτὸς ἐλαχίστων. Ἐπικρατεῖ Βενιζελισμὸς ὀγκώδης καὶ κατὰ τὴν 15ην Δεκεμβρίου εἶχον κλείσει σχεδὸν ὅλα τὰ καταστήματα. Θὰ ἤξιζε πράγματι νὰ παραδώσωμεν τὴν Σμύρνην εἰς τὸν Κεμὰλ διὰ νὰ τοὺς πετσοκόψῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀχρείους, οἱ ὁποῖοι φέρονται οὕτω κατόπιν τοῦ φοβεροῦ αἵματος ὅπερ ἐχύσαμεν ἐδῶ. Αἵματος τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος δέ, διότι ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν ὁπωσδήποτε καλυτέρων οἰκογενειῶν τῶν ἐνταύθα ὑπηρετοῦν εἰς τὴν Σμύρνην καὶ τὰ μετόπισθεν, ἀλλοίμονον δὲ ἂν ἓν οἱονδήποτε τμῆμα εὑρεθῇ σχηματισμένον μόνον ἀπὸ Μικρασιάτας καὶ ἐνώπιον τοῦ ἐχθροῦ».
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα της παγκόσμιας οικονομίας - Εκκολάπτεται νέα κρίση «σε βάθος πενταετίας»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την κατάρρευση της Lehman Brothers, δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας για τον κίνδυνο και νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

«Όχι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά σε ορίζοντα πενταετίας», εκτίμησε μιλώντας προς τη Deutsche Welle ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank Γιεργκ Κρέμερ. Ο επιφανής Γερμανός οικονομολόγος δεν είναι ο μόνος που προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα απαιτούν και πως η σημερινή κατάσταση δεν είναι τόσο ακίνδυνη όσο ενδεχομένως να πιστεύουν οι περισσότεροι.

Πριν από δέκα χρόνια, στο προοίμιο του μεγάλου crash, οι τότε συνθήκες δεν ενέπνεαν επίσης καμία ανησυχία, θυμάται ο Τζάρεντ Ντίλον, ο οποίος εργάστηκε για επτά περίπου χρόνια στην Lehman Brothers. «Είχαμε μια εκπληκτική χρονιά και ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο. Ορισμένες μέρες διαπραγματευόμουν αμοιβαία κεφάλαια αξίας έως ενός δις δολαρίων. Πιστεύαμε ότι ήμασταν ανίκητοι».

Το μεγάλο μπαμ της αμερικανικής φούσκας ακινήτων όμως βρήκε την Lehman εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα σε τοξικά στεγαστικά δάνεια. Η οικονομία διολίσθησε σε ύφεση, η αγορά μετοχών κατέρρευσε ενώ οι επενδυτές είδαν σχεδόν τρία τρις δολάρια να εξανεμίζονται. Σε διάστημα μόλις δυο ετών σχεδόν εννέα εκατομμύρια Αμερικανοί έχασαν τη δουλειά τους. Το λογαριασμό πλήρωσε εντέλει ο αμερικανός φορολογούμενος.

Πλημμυρίζοντας τις αγορές με λεφτά

Ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας Μπερνάνκε πόνταρε αποκλειστικά σε μια σχεδόν ακραία χαλαρή νομισματική πολιτική. Η FED μείωσε τα επιτόκια στο μηδέν, κατακλύζοντας τις αγορές με χρήματα, με την ελπίδα ότι οι επιχειρήσεις θα δανειστούν για να επενδύσουν και οι καταναλωτές για να καταναλώσουν. Η πολιτική απέδωσε. Τα τελευταία τρίμηνα η αμερικανική οικονομία τρέχει με ρυθμούς 4% και άνω, οι αμερικανικές επιχειρήσεις σπάνε το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο, η ανεργία τείνει να γίνει άγνωστη έννοια ενώ οι τιμές των μετοχών στη Wall Street καταρρίπτουν επίσης διαδοχικά ρεκόρ.

«Το περασμένο τρίμηνο», είπε τον Ιούλιο ο Τραμπ, «η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,1%. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κι άλλο».

Μολονότι η εικόνα αυτή είναι εκ πρώτης όψεως κάτι παραπάνω από ικανοποιητική και ενθαρρυντική, υπάρχει φυσικά και η άλλη όψη του νομίσματος. Η χαλαρή νομισματική πολιτική που εγκαινίασε η FED και την οποία υιοθέτησαν στη συνέχεια ομοσπονδιακές τράπεζες σε όλο τον κόσμο είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί το παγκόσμιο χρέος μέσα σε δέκα χρόνια κατά 74%. Πρόκειται για το χρέος νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κρατών. Το 2018 ανήλθε στα 247 τρις ευρώ. Μόνον το αμερικανικό έφτασε πλέον τα 19 τρις δολάρια.

Αυξάνεται το κόστος δανεισμού

Τα χρέη αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνα όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και αυτό γίνεται όλο και πιο πιθανό όταν αυξάνονται τα επιτόκια, όπως συμβαίνει σήμερα. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων θα εξυπηρετηθεί μέσα από νέο δανεισμό που θα έχει όμως νέα και υψηλότερα επιτόκια.

Το ίδιο ισχύει όμως και για τους καταναλωτές για τους οποίους αυξάνονται επίσης τα επιτόκια πιστωτικών καρτών αλλά και καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Στην εσχάτη, οι πολίτες θα σφίξουν το ζωνάρι μειώνοντας τα έξοδά τους. Έτσι όμως καταλήγουν ακόμη λιγότερα χρήματα στα ταμεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με δυο εξίσου μεγάλα προβλήματα: την αύξηση του κόστους δανεισμού και τη μείωση των εσόδων τους. Όπως σχολιάζουν ειδικοί, αυτή τη φορά η κρίση δεν θα προκαλούνταν από τις τράπεζες.


Πηγή: Deutsche Welle
Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αυτό θα πει πολυφωνία!

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και επίσημα απαγορεύεται η διαφορετική άποψη. Κανείς δεν επιτρέπεται να έχει διαφορετική άποψη από το σοφό διευθυντήριο στελεχωμένο κατάλληλα από υπαλλήλους του παγκόσμιου κεφαλαίου (της ευρωπαϊκής ελίτ). 

Χαράλαμπος Μηνάογλου 


Όποιος τολμάει να έχει, στηλιτεύεται ως ακροδεξιός και αμέσως στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και σε άλλες χώρες βγαίνουν τα δουλικά της ελίτ στις τηλεοράσεις, οι "έγκριτοι" δηλαδή δημοσιογράφοι, να τον υβρίσουν και να προτείνουν λύσεις και αντίδοτα στο πρόβλημα της ανόδου της "ακροδεξιάς". 


Ιδίως, για το κυρίαρχο σχέδιο της ευρωπαϊκής ελίτ για τον πλήρη περιορισμό των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμείλικτη. 

Κανένας δεν επιτρέπεται να μην θέλει την αλλαγή του πληθυσμού της Ευρώπης και την υποκατάστασή του από αφρικανικούς και ασιατικούς κυρίως μουσουλμανικούς πληθυσμούς. 

Όποιος τολμήσει να πει ότι η Ευρώπη δεν χωράει άλλους, ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχθεί την αλλοτρίωση του χαρακτήρα της, δεν τυγχάνει πλέον αντίκρουσης, αλλά και δίωξης, όπως συμβαίνει με την κυβέρνηση Όρμπαν στην Ουγγαρία (ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα στηρίξει την δίωξη ως γνήσιος υπηρέτης του μεγάλου κεφαλαίου.

Άρα όσοι παίζονται από τα ΜΜΕ αποτελούν στην πραγματικότητα ένα και το αυτό κόμμα, το κόμμα των υπηρετών του μεγάλου κεφαλαίου, είτε εμφανίζονται με αριστερές είτε με δεξιές κορδέλες.
 (Η ΝΔ είναι απλώς το ένα σκέλος αυτού του κόμματος, όπως άλλωστε μαρτυρά ανάμεσα σε πολλά άλλα και η δράση των δύο ιστορικών της, ενός από την Αθήνα και ενός από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι με τις δηλώσεις τους στηρίζουν τον Κοτζιά στο Μακεδονικό και οι οποίοι διαδίδουν ότι πρόκειται να είναι το επόμενο δίδυμο στο υπουργείο παιδείας! Αλλά σε αυτούς, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες). 

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Όρμπαν δεν είναι κανένας γραφικός με εμμονές σε ανύπαρκτα ένδοξα ουγγρικά παρελθόντα, ούτε κανένας τρελός εθνικιστής. Όπως ακριβώς και ο Σαλβίνι στην Ιταλία ή ακόμη και ο πιο μετριοπαθής και παλαιότερα πουλέν του κ. Σόρος στην Αυστρία, Κούρτς. 

Και γιατί πλέον οι υπάλληλοι των τραπεζιτών, προχωρούν σε δίωξη; 

Γιατί πλέον είναι σαφές πόσο παράλογη είναι η αντικατάσταση του ευρωπαϊκού πληθυσμού που επιχειρείται μέσα από αυτήν την αέναη μετανάστευση. Μπορεί οι τραπεζίτες να χρηματοδοτούν τόση διαφήμιση υπέρ της μετανάστευσης, ώστε να πετύχουν το ποθούμενο για αυτούς, μία Ευρώπη δηλαδή με μουσουλμανική πλειοψηφία την οποία θα ελέγχουν χρηματίζοντας μόνο την θρησκευτική της ηγεσία, πράγμα αδύνατον πλέον με τους Ευρωπαίους, αλλά οι Ευρωπαίοι φαίνεται να ξυπνούν. 

Και τώρα θα φανεί τι είναι καθένας μας. Θα σιωπήσουμε στην απαγόρευση της αντίθετης άποψης; Ή θα συντελέσουμε στο ξύπνημα των λαών της Ευρώπης και στον περιορισμό της τραπεζικής απολυταρχίας στην οποία οδηγείται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Το σκάνδαλο των χρεοκοπημένων κομμάτων

Οι τακτικές επιχορηγήσεις των πολιτικών παρατάξεων, οι έκτακτες για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, οι μισθοί των βουλευτών, καθώς επίσης οι αμοιβές των ευρωβουλευτών δεν αιτιολογούν ούτε τη διαφθορά τους από την οικονομική εξουσία, ούτε τον ανεύθυνο τραπεζικό δανεισμό τους – ενώ καθιστούν υπερβολικά μεγάλο το κόστος της Δημοκρατίας.

Βασίλης Βιλιάρδος

Επικαιρότητα

Σε σχέση με την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα, το θέμα μας δεν ήταν τα συγκεκριμένα ποσά αυτού καθεαυτού (ανάλυση), όσο το γεγονός ότι, σε ορισμένα από αυτά δεν αρκούσαν – με αποτέλεσμα να παίρνουν από τράπεζες υπέρογκα δάνεια, με εγγύηση τις επιχορηγήσεις των επομένων ετών, όταν καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δανειστεί πουθενά στον κόσμο με εγγύηση το μελλοντικό της τζίρο.

Εν προκειμένω δεν τοποθετούσαν ως εγγύηση τουλάχιστον τα κέρδη τους των επομένων ετών, αυτό δηλαδή που θα απέμενε εάν αφαιρούνταν τα ετήσια έξοδα λειτουργίας τους, αλλά το τζίρο τους! – οπότε ήταν αυτονόητο πως κάποια στιγμή δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσουν τα χρέη τους.

Σήμερα δε κάποια από αυτά είναι εντελώς χρεοκοπημένα, οπότε δεν είναι παράλογη η υπόθεση πως μπορούν να τα εκβιάζουν οι σκανδαλωδώς αφελληνισμένες πλέον ελληνικές τράπεζες – τις οποίες διασώσαμε για να κατάσχουν τα σπίτια μας, καθώς επίσης για να δανείσουν τους ξένους που υφαρπάζουν τις κρατικές μας επιχειρήσεις με δικά μας χρήματα, όπως τα αεροδρόμια (δάνειο από την Alpha Bank) και τη ΔΕΣΦΑ (δάνειο από την ΕΤΕ). Εκτός αυτού, είναι σε θέση να τα εκβιάζουν με τον ίδιο τρόπο αυτοί που ελέγχουν ολόκληρη την Ελλάδα – η Τρόικα και η γερμανική κυβέρνηση.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν φυσικά πως τα πολιτικά κόμματα δεν πρέπει να επιχορηγούνται από το κράτος, ή ότι οι βουλευτές δεν είναι σωστό να αμείβονται με τα συγκεκριμένα ποσά – αφού με τον τρόπο αυτό δεν είναι υποχρεωμένα(οι) να διαπλέκονται και να διαφθείρονται από την οικονομική εξουσία. Όταν όμως το κάνουν, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία – οπότε οφείλει η Πολιτεία, δια της Δικαστικής εξουσίας, αφενός μεν να τα (τους) ελέγχει αυστηρά, αφετέρου να ασκεί ποινικές διώξεις όταν διαπιστώνονται «ατασθαλίες» (διαφθορά, διαπλοκή) εκ μέρους τους, όπως συμβαίνει με όλους εμάς τους απλούς Πολίτες.

Περαιτέρω, τακτική κρατική επιχορήγηση λαμβάνουν οι πολιτικές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στη Βουλή, στην Ευρωβουλή ή υπερβαίνουν το 1,5% της εκλογικής ψήφου – ενώ τα ποσά που διανέμονται είναι ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Η συνολική τακτική επιχορήγηση για όλα τα κόμματα ήταν της τάξης των 50 εκ. € έως το 2009/2010 και σήμερα περί τα 12.000.000 € – ενώ το 2012 έλαβαν τα εξής (γράφημα, πηγή):
Επειδή τώρα οι κρατικές επιχορηγήσεις μοιράζονται με κριτήριο τα αποτελέσματα των προηγουμένων εκλογών (πηγή), στην επόμενη εικόνα φαίνονται τα αποτελέσματα του 2009 – έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να καταλάβει πώς διαμορφώθηκαν τα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, αδυνατούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, να χρειάζεται δανεικά, όταν επιχορηγείται με 517.950 € το μήνα ή η ΝΔ, όταν εισπράττει κάθε μήνα 404.911,64 € – ενώ οι βουλευτές τους αμείβονται επί πλέον με 7.000 € περίπου μηνιαία, με ελάχιστες κρατήσεις, συν έξοδα, συν αυτοκίνητο, συν δύο επιστημονικούς συνεργάτες με τους μισθούς τους, συν διάφορα προνόμια.
Όσον αφορά δε τους Ευρωβουλευτές, υπενθυμίζουμε πως ο βασικός μισθός τους είναι 7.956,87 € μηνιαία, στον οποίο προστίθεται το αφορολόγητο ποσόν των 4.299 € για διάφορα έξοδα – συνολικά λοιπόν 12.255,87 €. Εκτός αυτού, έχουν στη διάθεση τους 21.209 € κάθε μήνα, για τις αμοιβές συνεργατών τους στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο ή στις χώρες τους – όπου συνήθως προσλαμβάνουν συγγενείς τους, με πολύ μικρότερα ποσά, παρακρατώντας αυτά που περισσεύουν, κρυφά φυσικά, για τον εαυτό τους.

Ο κάθε ευρωβουλευτής δικαιούται επί πλέον το ποσόν των 304 € για κάθε ημέρα, όπου καταχωρείται στον κατάλογο των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις των Βρυξελλών ή του Στρασβούργου. Εκτός αυτού, λαμβάνει επίδομα κατοικίας ύψους 15% επί του βασικού του μισθού – δηλαδή, 1.193,53 € μηνιαία, για το χώρο διαμονής του. Τέλος, 607 € μηνιαία για αποζημίωση δαπανών (ο αντιπρόεδρος 911 €, ο πρόεδρος 1.418 €), καθώς επίσης επίδομα τέκνων ύψους 300 € για κάθε παιδί (πηγή). Δυστυχώς δε, αυτοί που στηρίζουν διάφορα συμφέροντα εταιρειών κερδίζουν επί πλέον χρήματα – συχνά πολύ περισσότερα από 100.000 € ετησίως (ένας Έλληνας αριστερός είναι 15ος στην κατάταξη).Επανερχόμενοι στην ελληνική Βουλή, εάν προσθέσει κανείς τις συνδρομές των μελών των κομμάτων και τις δωρεές των επιχειρήσεων ή άλλων ιδιωτών που τα στηρίζουν με διάφορους τρόπους, τότε πράγματι θα απορήσει με τον υπέρογκο δανεισμό τους – αδυνατώντας να καταλάβει πού ξοδεύουν τόσα χρήματα.

Συνεχίζοντας, τα κόμματα λαμβάνουν επί πλέον έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις τόσο για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, όσο και για τις ευρωεκλογές – όπου στις βουλευτικές εκλογές του 2009 έλαβαν συνολικά 7.528.950 € και στις ευρωεκλογές του ιδίου έτους, λίγους μήνες πριν, 9.398.100 € (και για τις δύο 16.927.050 € επί πλέον στην τακτική τους επιχορήγηση μέσα σε ένα μόλις έτος – ποσόν που αντιστοιχεί με 1.410.587,50 € μηνιαία).

Το 2012, με δύο βουλευτικές εκλογές, δόθηκαν 14.270.000 € στα κόμματα – ενώ στις ευρωεκλογές του 2014 τα κόμματα εισέπραξαν 7.000.000 € με προκαταβολή 60%. Μόνο από την προκαταβολή του 2014 για τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 1.368.360 €, η ΝΔ 1.337.770 €, ο ΣΥΡΙΖΑ 352.730 €, το ΚΚΕ 320.110 €, το ΛΑΟΣ 261.310 €, οι Οικολόγοι Πράσινοι 128.310 €, η Χρυσή Αυγή 64.540 €, οι ΑΝΕΛ 52.570 € και η ΔΗΜΑΡ 43.820 €.

Ολοκληρώνοντας, εύλογα έχουμε αναφέρει πως ένα πολιτικό κόμμα είναι μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση – ενώ το κόστος της Δημοκρατίας, το οποίο επωμίζονται οι Πολίτες μαζί με τις ενδεχόμενες «προδοσίες» των εκάστοτε κυβερνήσεων που επιλέγουν, δίνοντας τους ουσιαστικά λευκή επιταγή (ειδικά τα τελευταία οκτώ χρόνια, όπου η μία «προδοσία» διαδέχεται την άλλη – ανάλυση), είναι τεράστιο.

Είδηση 12.09.18: Με την ιδιότητα του υπόπτου καλούνται να καταθέσουν στους οικονομικούς εισαγγελείς στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, καθώς και εκπρόσωποι των κομμάτων της εποχής σχετικά με το θέμα των επισφαλών δανειοδοτήσεων των πολιτικών κομμάτων μέχρι το 2012. Πρόκειται για τη συνέχεια της έρευνας που είχε τεθεί στο αρχείο κι ανακινήθηκε εκ νέου μετά από παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, το 2017.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ήδη στείλει κλήσεις για να καταθέσουν ανωμοτί 13 στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και 37 της Αγροτικής, ενώ σε ανωμοτί κατάθεση θα κληθούν να καταθέσουν εκπρόσωποι των κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ) που ήταν υπεύθυνοι για τα οικονομικά των κομμάτων αυτών τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα τραπεζικά στελέχη θα δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος και τα πολιτικά στελέχη για ηθική αυτουργία (!) σε αυτή.
ΠηγήΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!