EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΟΑΕΔ: Είσαι άνεργος; Δες όλες τις προσλήψεις που θα τρέξουν το 2019

Οκτώ νέα προγράμματα αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι τον Μάιο για 42.933 ωφελούμενους

Ειδικότερα τα προγράµµατα αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, αλλά και επιδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ενώ αναμενεται β’ φάση του ειδικού προγράμματος για πτυχιούχους ανέργους σε δημόσιους φορείς.

Προγράμματα Ιανουαρίου

1.Το νέο πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας αφορά σε 5.000 ανέργους πρώην αυτοαπασχολούµενους, που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και στους οποίους θα δοθεί επιχορήγηση για να ξεκινήσουν µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνοι ή µαζί µε άλλους.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις µήνες. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του διαστήµατος επιχορήγησης για δώδεκα επιπλέον µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: έως 12.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51% (και έως 8.000 ευρώ για τους 12 µήνες επέκτασης του προγράµµατος) έως 9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων, που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2, έκαστος (και έως 5.000 ευρώ για τους 12 µήνες επέκτασης του προγράµµατος) έως 8.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων, που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3, έκαστος (και έως 4.000 ευρώ για τους 12 µήνες επέκτασης του προγράµµατος).

Δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχουν και σε όσοι δεν προχώρησαν έως τώρα σε διακανονισμό των οφειλών τους με τον ΕΦΚΑ. Θα υπάρξει συμψηφισμός μέχρι το 25% του ποσού της επιχορήγησης, που θα δίνεται απευθείας από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ, για να καλυφθούν οι οφειλές. Έτσι δεν θα έχουν πρόβλημα για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

2.Εντός του μήνα αναµένεται να ξεκινήσει το πρώτο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας του έτους από τον ΟΑΕ∆, το οποίο αφορά στην πρόσληψη8.933 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 51 δήµους, 5 περιφέρειες και σε Κέντρα Πρόνοιας της χώρας.

Η δράση στοχεύει αφενός στην άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθµιση των προσόντων των συµµετεχόντων, µε κατάρτιση και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων τουΟΑΕ∆ ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε οικογένειες στις οποίες δεν εργάζεται κανένα µέλος ή είναι άνεργοι που αποτελούν µέλη µονογονεϊκών οικογενειών όπου επίσης δεν εργάζεται κανένας, ή είναι µακροχρόνια άνεργοι, ή είναι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ή ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, ή είναι άνεργοι άνω των 29 ετών, ή είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος

3. Στο τέλος του Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το Πρόγραµµα νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης για 3.000 ανέργους ηλικίας 24-29. Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού. Στόχος είναι να γίνει ένα ουσιαστικό βήµα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθµισης και του παραγωγικού µετασχηµατισµού της οικονοµίας.

Προγράμματα Φεβρουαρίου

4. Αρχές Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί πρόγραµµα που αφορά σε «Παρέµβαση επαγγελµατικής ενδυνάµωσης για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών»,απόφοιτους ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό σε κλάδους αιχµής της ελληνικής οικονοµίας, που εµφανίζουν σηµαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονοµίας – γέφυρες ανάµεσα σε κρίσιµους τοµείς όπως ο τουρισµός µε την αγροδιατροφή Μάρτιος

5. Για τον ερχόµενο Μάρτιο είναι προγραµµατισµένο από τον ΟΑΕ∆ να βγει στον «αέρα» το πρόγραµµα «Στοχευµένη Κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχµής». Η δράση έχει ως οµάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών Θεωρητικής Κατεύθυνσης έως 29 ετών. ∆ηµιουργεί νέες επαγγελµατικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειµένων.

Στις ενδεικτικές ειδικότητες αναφέρονται η διαχείριση κοινωνικών δικτύων, το marketing πολιτιστικών οργανισµών, η διοίκηση πολιτιστικών οργανισµών, η συµβουλευτική τρίτης ηλικίας και η αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών.

6.Ένα άλλο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τέλος του Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου θα αφορά την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη νέων έως 29 ετών, οι οποίοι θα μπορούν να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Ωφελούμενοι θα είναι 5.000 άνεργοι και θα ενισχυθούν 2.500 επιχειρηματικά σχέδια». Το πόσο της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει και τα 18.000 ευρώ.

Προγράμματα Απριλίου

7. Β’ κύκλος αναμένεται τον Απρίλιο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Ειδικότερα μετά την πρόσληψη των 5.500 της πρώτης φάσης που θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο θα υπάρξει δεύτερη φάση του προγράμματος πιθανότατα με τον ίδιο αριθμό των ωφελουμένων.

Προγράμματα Μαϊου

8. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης το οποίο αφορά νέους, που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή, αποφοίτους γυμνασίου και ενιαίου λυκείου. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ωφεληθούν 5.000 άτομα και αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο. Πρόκειται για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε 10 συγκεκριμένες ειδικότητες όπως υπάλληλοι γραφείου, πωλητές και σερβιτόροι.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Προβληματικοί δρόμοι σπαρμένοι με διόδια

Ο «Τηλέμαχος», πιο δημοφιλής από τα «αδερφάκια» του που επισκέφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες τη χώρα μας, καθώς χτύπησε στο «κράτος» των Αθηνών, συνεχίζει ακάθεκτος, λίγες ώρες αφότου η «Σοφία» έπνιξε κυριολεκτικά στο χιόνι την ελληνική περιφέρεια και για κάποιες αρκετές ώρες ξεφτίλισε κυριολεκτικά τους θεσμούς, κόβοντας ούτε λίγο ούτε πολύ την Ελλάδα στα δύο, στο ύψος της Λαμίας.

Από την πλειονότητα, βέβαια, των αθηνοκεντρικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η είδηση πέρασε «στα ψιλά», άσχετα εάν θα έπρεπε να είναι η πρώτη σε όλα τα δελτία. Βλέπετε, η συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), που αρχίζοντας από την Πάτρα και όχι από τον Πειραιά -όπως πολλοί νομίζουν- και ενώνει τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη), καταλήγοντας στους Εύζωνους, δεν είναι αρμοδιότητα κάποιας Περιφέρειας. Είναι αρμοδιότητα των ίδιων των εταιρειών που τον εκμεταλλεύονται και προς τούτο, μεταξύ άλλων, ως χρήστες πληρώνουμε διόδια.

Αναφέρομαι βέβαια σε εκείνα τα διόδια, τα οποία τον τελευταίο καιρό ξεπετιούνται σαν μανιτάρια, αφού πλέον σχεδόν κάθε έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι(ΠΑΘΕ) αποκτά σταδιακά τα δικά της πλευρικά διόδια. Συνεπώς, αυξάνεται δυστυχώς καθημερινά ολοένα και περισσότερο η χρήση των παλαιών και συνάμα πολύ επικίνδυνων οδικών δικτύων, που συχνά μετατρέπονται σε καρμανιόλες.

Αρκεί να σκεφτούμε, πως ένα μέσο όχημα που θα διανύσει την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα χρεωθεί ίδιο, αν όχι μεγαλύτερο ποσό στα διόδια, σε σχέση με το καύσιμό του. Όλα τα παραπάνω, αν μη τι άλλο σημαίνουν ότι κάτι θα πρέπει να απολαμβάνουμε. Και πράγματι, μελετώντας την ιστοσελίδα μίας εξ’ αυτών των εταιρειών, στο κεφάλαιο Υπηρεσίες, Οδική Ασφάλεια, Συντήρηση, διαβάζω:

Εφαρμογή μεθόδων πρόληψης δυσχερών συνθηκών οδοστρώματος όπως αντιπαγετική, πριν την εκδήλωση φαινομένων χιονόπτωσης

Προμήθεια 3.500 τόνων αλατιού και διαρκής ανεφοδιασμός κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου

Συντήρηση 42 εκχιονιστικών μηχανημάτων

Καθαρισμό φρεατίων και αποστραγγιστικών υποδομών

Διαμόρφωση χώρων σταθμών ανεφοδιασμού άλατος

Βελτίωση αντανακλαστικότητας οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας με τους εμπλεκομένους φορείς

Την ίδια στιγμή, το Σάββατο 5 Ιανουαρίου, το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ των 16.30 από Αθήνα προς Βόλο έφτασε στον προορισμό του λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ένα μόνο από τα δεκάδες δρομολόγια, οι επιβάτες των οποίων πέρασαν τη δική τους «oδύσσεια» εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι πληρώνοντας το εισιτήριό τους στα ΚΤΕΛ, ταυτόχρονα πλήρωναν και για όλες τις παραπάνω παροχές του «σύγχρονου» Αυτοκινητοδρόμου!

Την ίδια, τέλος, στιγμή -και αυτό ίσως να είναι και το σημαντικότερο που σίγουρα δεν μπορεί να εξαντληθεί σε δύο-τρεις γραμμές, αλλά η αναφορά του έχει την σπουδαιότητά της- αφού οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν ήταν τεράστιες, δημιουργώντας επίσης τεράστια προβλήματα για τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να ενημερωθεί η κοινή γνώμη, δυστυχώς για άλλη μία φορά παρατηρήθηκαν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ολόκληροι εμπορικοί κλάδοι «χόρεψαν» στους ρυθμούς της «Σοφίας» ή για να ακριβολογούμε, για άλλη μία φορά χόρεψαν στους ρυθμούς του ταγκό που επιβάλλουν οι ως άνω εταιρείες στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Because… it takes two to tango!Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΜΚΟ ψευδόμενες...

Οι μετανάστες αποτελούν ένα νέο και πολύ κερδοφόρο εμπορεύσιμο προϊόν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά της Νέας Τάξης.
Για αυτό εξάλλου έχουν πλακώσει τόσες ΜΚΟ, με τόσες διασυνδέσεις και τόσα σκάφη για να «σώσουν» τους λαθρομετανάστες οι οποίοι στην χειρότερη περίπτωση βαπτίστηκαν με το πολιτικά ορθό «παράτυποι μετανάστες».

ΜΟΝΟ στο Ελλαδιστάν από το 2000 μέχρι και το 2010 οι κάπου 431 ΜΚΟ [που ανατριχιασμένες από τον εθνικισμό που μας δέρνει ανέλαβαν την δουλειά εργολαβικά ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ] έβαλαν στην τσέπη 115 εκατομμύρια ευρώ [ΜΚΟ και πρόσφυγες. Ποιος ο ρόλος του].
Προσθέστε τώρα τα ΑΓΝΩΣΤΑ χρηματικά ποσά που πήραν από την Ουνέσκο, τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τις δωρεές των πολιτών, τις αμερικανικές «δεξαμενές σκέψης» [μάλλον ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΣ έπρεπε να τις λένε], και τα ιδιωτικά ιδρύματα τύπου Σόρος και θα έχετε μία ιδέα για το τι συμφέροντα παίζονται.
Φανταστείτε επίσης τα ποσά που διακινούνται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οπότε τι να κάνουν οι πονόψυχοι αυτοί άνθρωποι; Πως θα καταφέρουν να πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα για να επιτύχουν έτσι να «σώσουν» περισσότερους παράτυπους φουκαράδες;
Αφήστε που [γιατί όχι] μπορεί να πληρώνουν και κάτι στους αφρικανούς δουλέμπορους…...
Στο ζωτικό αυτό θέμα του μοιράσματος της πίτας σημαντικό ρόλο παίζει η διαφήμιση. Τελευταία η Μάλτα και η Ιταλία τσακώνονται για μία ομάδα 49 ανθρώπων που τους έσωσαν στην Μεσόγειο τον Δεκέμβριο του 2018. Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες εδώ «Μάλτα και Ιταλία ερίζουν για τους 49 μετανάστες».

Εκεί θα διαβάσετε εκτός των άλλων και ότι:


1] Τους 38 τους διέσωσαν [ή είχαν κλείσει ραντεβού για να τους μεταφορτώσουν;] από ένα δουλεμπορικό, ενώ μετά από λίγες ημέρες «διέσωσαν» και άλλους 17.


2] Το πλήρωμα «φοβάται ότι η σωματική και ψυχική υγεία των προσφύγων θα επιδεινωθεί» αν δεν βρεθεί λύση γρήγορα.
Το καλό όμως βρίσκεται στην εικόνα που συνοδεύει το άρθρο και που την παραθέτω πιο κάτω:........


Η «ταλαιπωρημένη» οικογένεια έχει δύο «ταλαιπωρημένα» πεντακάθαρα και χαμογελαστά παιδιά, τα οποία φοράνε σωσίβια, αφού πως αλλιώς θα έδιναν δραματική εντύπωση;


Από δίπλα, η «ταλαιπωρημένη» μάνα πεντακάθαρη, με τσίτα το δέρμα και χαμογελαστή κρατάει το κινητό στο χέρι [ποιος στα κομμάτια θα την πάρει τηλέφωνο;] ενώ το μεικ-απ στα μάτια πάει σύννεφο. Μιλάμε για ταλαιπωρία που δεν εύχεσαι ούτε στον εχθρό σου!


Εγώ βέβαια είμαι φασίστας και εθνικιστής και βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα. Οπότε δείτε μόνοι σας.

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ούτε ο χειρότερος εφιάλτης οι προβλέψεις του Eurasia Group: Το 2019 χρονιά γεωπολιτικής κατάρρευσης του κόσμου

«Το περιβάλλον είναι το πιο επικίνδυνο των τελευταίων δεκαετιών»

Το 2019 θα είναι η χρονιά, κατά την οποία τα απανωτά χτυπήματα στο σύστημα της δυτικής συμμαχίας και στο οικοδόμημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης απειλούν με ανατροπή την παλαιά τάξη πραγμάτων, εκτιμά η δεξαμενή σκέψης Eurasia Group, προσθέτοντας ότι «το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι το πιο επικίνδυνο των τελευταίων δεκαετιών». Σύμφωνα με την ανάλυση των σημαντικότερων κινδύνων για τη νέα χρονιά του Eurasia Group, η Pax Americana διαλύεται, η διατλαντική συμφωνία που στηρίζει τη Δύση  από τη δεκαετία του 1959 πεθαίνει, το ΝΑΤΟ, οι G7 και G20, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Ε.Ε. βρίσκονται όλοι σε κρίση, αν και σε διαφορετικό βαθμό.

H έκθεση του Eurasia Group, που είναι σε γνώση του ΑΠΕ ΜΠΕ, προειδοποιεί μάλιστα ότι το 2019 μπορεί να είναι η χρονιά γεωπολιτικής κατάρρευσης του κόσμου, όπως τον ζήσαμε μέχρι τώρα. Ειδικά για την Ευρώπη, εκτιμά ότι οι ευρωσκεπτικιστικές- ακροδεξιές λαϊκιστικές δυνάμεις θα κερδίσουν το 37% των εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο τον επόμενο Μάιο, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από το 28% του Μαίου του 2014. Αποτέλεσμα; Το νέο Ευρωκοινοβούλιο που θα διαμορφωθεί θα εισέλθει σε κρίση προτού καν αρχίσει το έργο του.

Σύμφωνα με το Eurasia Group στις ευρωεκλογές του Μαίου οι ευρωσκεπτικιστές θα κερδίσουν περισσότερες έδρες από ποτέ. Οι προηγούμενες εκλογές, το 2014, διεξήχθησαν λίγο μετά την κρίση της ευρωζώνης, όταν κάποιες χώρες εξακολουθούσαν να πηγαίνουν από διάσωση σε διάσωση. «Τώρα, το επίσημο μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη είναι ισχυρότερη. Αλλά η παρακμή ορισμένων από τα κυριότερα κόμματα που ανήκουν στους τρεις μεγάλους συνασπισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανοίγει μια ευκαιρία στα ακροδεξιά ευρωσκεπτιστικά κόμματα να αποτελέσουν μια επιβλητική δύναμη στο κοινοβούλιο – ίσως τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα…Οι τέσσερις λαϊκιστικές κυβερνήσεις της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας θα θέλουν όλοι να διασφαλίσουν ότι εκπροσωπούνται κατάλληλα από έναν Επίτροπο της ιδεολογικής τους γλώσσας, φέρνοντας τους ευρωσκεπτικιστές πιο κοντά στην πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων ,στην Ευρωπαικη Επιτροπή οπής. Εν ολίγοις, εφέτος οι ευρωσκεπτικιστές θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή από ποτέ στο ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν» εκτιμά το Eurasia Group και προσθέτει:

«Αυτή η πρωτοφανής επιρροή θα υπονομεύσει την ικανότητα της Ευρώπης να λειτουργεί. Η παρουσία των ευρωσκεπτικιστών στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υπονομεύσει τη συνοχή και την ικανότητά της να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της ΕΕ, καθώς και τη σαφήνεια του μηνύματός της μεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσμου, των επενδυτών και του ευρύτερου κόσμου. Ο ιστορικά συλλογικός θεσμός θα γίνει πεδίο μάχης. Στη συνέχεια, με τους λαϊκιστές στο ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαικό Συμβούλιο, θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση σε βασικά θέματα πολιτικής, όπως η μετανάστευση, το εμπόριο και το κράτος δικαίου. Επίσης, οι εσωτερικές διαφωνίες θα διαταράξουν την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά γρήγορα σε κρίσεις. Το 2019 θα είναι η χρονιά που οι ακροδεξιοί λαϊκιστές θα κερδίσουν πραγματική δύναμη στην Ευρώπης, διαβρώνοντας την ΕΕ από μέσα».

Aλλαγή του κλίματος, αλλά στον γεωπολιτικό τομέα

Σύμφωνα με το Eurasia Group , η συντριπτική πλειοψηφία των γεωπολιτικών δυνάμεων, κατευθύνονται σήμερα σε λάθος κατεύθυνση. «Δείτε τις τροχιές όλων των σημερινών σημαντικών γεωπολιτικών δυνάμεων. Ξεκινήστε με τους μεγάλους. Η ισχύς των πολιτικών θεσμών στις ΗΠΑ και σε άλλες προηγμένες βιομηχανικές οικονομίες. Η διατλαντική σχέση. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Η κατάσταση της ΕΕ. Το ΝΑΤΟ. Οι G20. Οι G7. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Η Ρωσία και οι γείτονές της. Περιφερειακή πολιτική εξουσίας στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Η τάση σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς είναι αρνητική. Και στους περισσότερους με έναν τρόπο που δεν έχει εμφανιστεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συντριπτική πλειοψηφία των σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων που παρακολουθούμε – πάνω από το 90% αυτών – σήμερα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Αυτές οι σχέσεις και οι θεσμοί δεν θα καταρρεύσουν αύριο, αλλά οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι νάρκες ξηράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή είναι όλα κομμάτια της διεθνούς αρχιτεκτονικής, κάποια από τα οποία είναι θεμελιώδη. Τελικά, οι άνθρωποι πρόκειται να πληγούν. Σκεφτείτε την αλλαγή του κλίματος, αλλά στον γεωπολιτικό τομέα», σημειώνει το Eurasia Group.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν κρίσιμος σύμμαχος για τα περισσότερα αναπτυγμένα έθνη του κόσμου, αλλά οι συμμαχίες της Ουάσιγκτον αποδυναμώνονται. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι δουλειά της Αμερικής να αποτελεί τον παγκόσμιο χωροφύλακα, καθώς και άλλα έθνη πρέπει να πληρώσουν για την ασφάλειά τους. Η διοίκηση Τραμπ βλέπει τις συμμαχίες ως κορσέδες που περιορίζουν την ικανότητα των ΗΠΑ να διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμαχίες διαβρώνονται και η διάβρωση θα συνεχιστεί. Οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση δεδομένου ότι υπάρχουν προκλήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα, τόσο οι αμερικανο-γερμανικές όσο και οι αμερικανο-γαλλικές σχέσεις επιδεινώνονται. Αυτό υπονομεύει το ΝΑΤΟ και την ευρύτερη διεθνή τάξη», αναφέρει το Eurasia Group.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας έχουν ήδη επιδεινωθεί ανεπιστρεπτί

«Τόσο o Τραμπ όσο και το αμερικανικό πολιτικό σύστημα παραμένουν αφοσιωμένοι στην περιοχή της Ασίας, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανόδου της Κίνας. Η συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας παραμένει ισχυρή. Αλλά ακόμα και εδώ, ο Τραμπ θα προτιμούσε να μειώσει για παράδειγμα την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Νότια Κορέα, συνεχίζοντας παράλληλα να δημιουργεί αβεβαιότητα για το εμπόριο. Οι αμφιβολίες του Τραμπ για τις συμμαχίες δημιουργούν ευκαιρίες για τον κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τους ακροδεξιούς λαϊκιστές στην Ευρώπη και άλλους, που εκμεταλλεύονται την απογοήτευση για τη στάση της Ουάσινγκτον.

Επιπλέον το Eurasia Group αναφέρεται στον κίνδυνο κατάληξης μιας αναμέτρησης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε οικονομική ύφεση, τονίζοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ήδη επιδεινωθεί ανεπιστρεπτί, ενώ δεν υπάρχει κοινό έδαφος συμβιβασμού. Διακυβεύεται, έτσι, και η τεχνολογική κυριαρχία του 21ουαιώνα και όχι μόνο το εμπόριο», καταλήγει το Eurasia Group.Πηγή   crashonline.gr


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΣΗΚΩΤΟ ΜΑΤΑΤΖΗ. ΟΔΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ.

O Κριστόφ Ντετινγκέ, ή αλλιώς γνωστός ως «Massy», είναι πανύψηλος (1.92μ.).

Ο Πρωταθλητής Γαλλίας ελαφρών βαρών το Οκτώβριο του 2007 κρέμασε τα γάντια του το 2013, μετά από 18 νίκες, τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία. Τσάκισε στο ξύλο, μπάτσους στην πορεία με τα κίτρινα γιλέκα.

«Είμαι με τους μικρούς ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε», είπε ο πρώην πρωταθλητής.Πηγή makeleio.gr


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Την Παρασκευή το ραντεβού των θεατρίνων Τσίπρα - Καμμένου. Σας δουλεύουν, μην ασχολείστε.

Μην ασχολείστε σας δουλεύουν. Και οι δύο δεν δίνουν δεκάρα για το πώς θα ονομάζονται τα Σκόπια κι επίσης δεν δίνουν δεκάρα για το πώς θα ονομάζεται η Μακεδονία ή αν θα δώσουμε το όνομα ή δεν θα το δώσουμε. Απλοί ....εντελοδόχοι των Αμερικανών είναι. Αν η Αμερική θέλει να ονομαστούν Μακεδόνες οι Σκοπιανοί, αυτή τη θέση θα υπηρετήσουν και οι δύο.

Αν θέλει η Αμερική να ονομαστούν Μαϊμουδόνες οι Σκοπιανοί, ο Τσίπρας θα πάρει το γνωστό σοβαρό θεατρινίστικο ύφος και θα υποστηρίξει με ....ατράνταχτα επιχειρήματα, για ποιό λόγο, πρέπει οι γείτονές μας να ονομαστούν Μαϊμουδόνες. Επειδή όμως οι Αμερικανοί σε αυτή τη συγκυρία, τους θέλουν Μακεδόνες, οι πιστοί κολαούζοι τους στην Ελλάδα, θα κάνουν τα πάντα για να περάσει η συμφωνία.

Η δουλειά του Τσίπρα είναι να κάνει πως δήθεν φέρνει μια καλή συμφωνία που θα φέρει ειρήνη, ανάπτυξη, αλληλεγγύη κι άλλες παπαριές και ο Καμμένος θα κάνει πως διαφωνεί, ώστε να λειτουργεί ως αμορτισέρ.

Ο Καμμένος είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα και αυτό που κάνει με τη συμφωνία, είναι να κοιμίζει ένα πατριωτικό κομμάτι το οποίο φανταζόταν ότι θα φρέναρε τον Τσίπρα και τώρα που και οι τελευταίοι αφελείς κατάλαβαν το θέατρο, ανέλαβε άλλο ρόλο: να παίζει καθυστερήσεις. Ο Καμμένος ανέλαβε -με εντολή Αμερικανών και τη σύμφωνη γνώμη του Τσίπρα- να κερδίζει χρόνο, να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας με τα χαζοτετρίπια του επάνω του, ώστε να τσουλάνε οι μέρες, ο κόσμος να ασχολείται με το παραπολιτικό κουτσομπολιό κι όχι την ουσία της ταπεινωτικής συμφωνίας και να μην πάρει χαμπάρι για πότε πέρασε απ΄την ελληνική Βουλή.

Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί, δεν υπάρχουν πατριώτες και εθνομηδενιστές, στα σαλόνια της εξουσίας. Αυτά είναι για τις αφελείς μάζες. Όταν έχεις εξουσία υπάρχουν μόνο δύο διαφορετικές σχολές: η πρώτη είναι των απολύτως υπάκουων και πρόθυμων στις ΗΠΑ, που είναι οι Τσιπροκαμμένοι και κάποια άλλα κόμματα που συνήθως αυτοπροσδιορίζονται ως "ριζοσπαστική αριστερά" και είναι απλώς παρακλάδια της αμερικανικής πρεσβείας και η δεύτερη είναι αυτών που "ανήκουν εις την Δύσιν", αλλά λένε και μια φιλική κουβέντα αμφισβήτησης στο αφεντικό.

Τσίπρας και Καμμένος έχουν μόνο ΜΙΑ αποστολή: να περάσουν τη συμφωνία, για να κάνουν τη δουλειά για το αφεντικό. Ο Καμμένος δήθεν αρνούμενος τη συμφωνία, κάνει ακριβώς αυτό που θέλει το "αφεντικό", κερδίζει χρόνο για τον Τσίπρα, κάνει φασαρία για αποπροσανατολισμό κι όλα πάνε σύμφωνα με τις εντολές του θείου Σαμ, τον οποίο υπηρετούν όλοι, για να τους έχει στα "υπόψη".

Απλά πράγματα.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Φιάσκο» της Rynair με Έλληνες επιβάτες - Δείτε πώς λειτουργούν οι low cost αεροπορικές εταιρείες (Video)

Πολλές φορές θα έχετε αναρωτηθεί πώς γίνεται κάποιες εταιρίες να έχουν τόσο φθηνά εισιτήρια για πτήσεις σε όλη την Ευρώπη αλλά και για πτήσεις εντός της χώρας μας.

Μετά το φιάσκο της εταιρίας Ryanair που παράτησε Έλληνες επιβάτες που ταξίδευαν από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη σε αεροδρόμιο της Ρουμανίας, ψάξαμε να βρούμε πώς δουλεύουν οι low cost αεροπορικές εταιρίες.

Λόγω του σάλου που προκλήθηκε, αφού οι επιβάτες της πτήσης προσγειώθηκαν στην Τιμισοάρα και περίμεναν για ώρες κάποια ενημέρωση σχετικά με την επιστροφή τους, οι ταξιδιώτες έχουν σκοπό να απαιτήσουν αποζημιώσεις για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε ακριβώς πώς λειτουργούν οι low cost αεροπορικές εταιρείες. Πώς δηλαδή αυτές μπορούν και διαθέτουν φτηνά εισιτήρια σε σχέση με κάποιες άλλες εταιρείες.

Δύο είναι τα σημαντικά σημεία που αυτές οι εταιρίες δίνουν φθηνά εισιτήρια: 

Νέα αεροσκάφη 

Μόνο ένα τύπος αεροπλάνου

Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθείΠηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Συνελήφθη εκπαιδευτικός στα Χανιά για όπλα - Ερευνώνται καταγγελίες για ασέλγεια σε μαθήτριες

Αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος μαθητριών από καθηγητή φροντιστηρίου στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το flashnews, πρόκειται για Χανιώτη εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί καθώς κατηγορείται πως έχει ασελγήσει κατ’ επανάληψη σε βάρος μαθητριών του φροντιστηρίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία και στην συνέχεια προέκυψε πως οι ασελγείς πράξεις του εν λόγω εκπαιδευτικού δεν αφορούν μια αλλά περισσότερες περιπτώσεις.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς πρόκειται για ευαίσθητο θέμα τόσο για τα θύματα, όσο και για τον φερόμενο θύτη, που είναι υπεράνω πάσης υποψίας.


Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μετά το «Νόμο Κατσέλη» τι; - Νέο πλαίσιο προστασίας για τα «κόκκινα δάνεια»

Εντός των προσεχών ημερών κυβέρνηση και τράπεζες συστήνουν επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις πραγματικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την ένταξη «κόκκινων» δανειοληπτών σε ένα καθεστώς πραγματικής προστασίας ως προς την πρώτη κατοικία. Οδηγός για την αποτίμηση των πραγματικών αναγκών θα είναι οι βάσεις δεδομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Επιτροπή αυτή, η σύσταση της οποίας είχε αποφασιστεί στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τις τράπεζες, αναμένεται να συγκροτηθεί άμεσα, με δεδομένο πως οι θεσμοί θα είναι στη χώρα μας στις 20 Ιανουαρίου. Άλλωστε, η δίμηνη παράταση του νόμου Κατσέλη για τα φτωχά νοικοκυριά θέτει από μόνη της το χρονικό περιθώριο για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική» οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες αλλά και να έχουν περάσει από τη βάσανο των θεσμών ώστε το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο να έχει πρόβλεψη τόσο για το minimum της προστασίας όσο και για τις προϋποθέσεις των νοικοκυριών που θα ενταχθούν στην προστασία αυτή.

Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, θα αποφασιστούν οι παράμετροι και τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών, αλλά και το πόσο θα είναι δυνατό οι τράπεζες να προχωρούν ακόμη και σε γενναίο κούρεμα των ιδιωτικών οφειλών σε ειδικές περιπτώσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με τα όσα είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, σημειώνεται ότι θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμεύει στην επιλεξιμότητα οφειλετών οι οποίοι μπορούν και πρέπει να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας και επομένως ευεργετικής ρύθμισης.

Δεν είναι ακόμη διευκρινισμένο, έχουν ωστόσο υπάρξει σχετικές συζητήσεις γύρω από το θέμα, αν θα αντιμετωπιστεί συνολικά το χρέος των νοικοκυριών προς όλους τους φορείς (τράπεζες και Δημόσιο) μέσα από την πλατφόρμα αυτήν ή αν τελικώς η πλατφόρμα θα λειτουργήσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση για την επιλεξιμότητα των οφειλετών των τραπεζών και μάλιστα μόνο σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά τους δάνεια, κάτι που θεωρείται και πιθανότερο.

Διευκρινίσεις απαιτούνται ακόμη και για το κατά πόσον η χρήση της πλατφόρμας θα αποσυνδέεται από τυχόν νομική διευθέτηση της οφειλής ή θα υπάρχει συνδυασμός της δικαστικής και της εξωδικαστικής οδού μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια. Οι τράπεζες επείγονται να διαμορφωθεί το πλαίσιο προκειμένου να τιτλοποιήσουν ή να πωλήσουν πακέτα στεγαστικών δανείων για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο του ότι δεν υπάρχει σαφές περιγεγραμμένο πλαίσιο.

Σε καθυστέρηση

Τα ανοίγματα σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) συνέχισαν την πτωτική τους πορεία κατά το α’ εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 19,9 δισ. ευρώ (22% των ΜΕΑ), σημειώνοντας κάμψη κατά 8,4% σε σχέση με το τέλος του 2017. Παρ’ όλα αυτά επισημαίνεται ότι το 68,1% των ΜΕΑ που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους και αποτελούν απαιτήσεις οι οποίες εν δυνάμει θα καταγγελθούν στο άμεσο μέλλον. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνεται σε 74,1% και για τα επιχειρηματικά σε 64,2%, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου το ποσοστό διαμορφώνεται σε 79,4%. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσοστά είναι χαμηλότερα έναντι αυτών στο τέλος του 2017.

Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι αποφασισμένα το νέο έτος να εντάξουν τα δάνεια ιδιωτών και κυρίως τα στεγαστικά σε πακέτα προς πώληση, τιτλοποίηση κ.λπ. και για τον λόγο αυτόν έχουν ανάγκη από το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, προωθείται ένα μοντέλο επιδότησης φτωχών δανειοληπτών, κάτι το οποίο δεν βρίσκει αντίθετες τις τράπεζες, αν και πρέπει να υπάρξει αυστηρός καθορισμός του τι τελικώς σημαίνει φτωχός ιδιώτης.

Ανταλλαγές

Οι τράπεζες, αναμένοντας το πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων, προχωρούν σε διαπραγματεύσεις με ξένους οίκους προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κεφαλαιακές ανάγκες συζητούν να δώσουν τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τους σε μεγάλα funds με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε εκδόσεις τους.

Συγχρόνως προετοιμάζονται και για νέες εκδόσεις υπό την προϋπόθεση πως οι συνθήκες θα το επιτρέψουν και ότι η χώρα θα έχει προηγηθεί σε μια έξοδο προς τις αγορές.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!