EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»

Διάλεξη στα πλαίσια μεταπτυχιακού μαθήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης (12.9.2012)

Ανάγκες, κοινωνικές τάξεις και κοινωνικά συμφέροντα.

Πολιτικές σχέσεις (κυριαρχίας-υποταγής) και η εξουσία ως βασικό διακύβευμα κάθε πολιτικής. Εξουσία τίνος, υπέρ τίνος, εναντίον τίνος, προς επιβολή τι σκοπών, προς επίτευξη ποιών προοπτικών; Το ερώτημα "ποιος, ποιόν;" ως βασικό ερώτημα της πολιτικής.

Ο αγώνας για κατίσχυση (εν πολλοίς ζωωδών) συμφερόντων και η πολιτική ως "ανήθικη" και "βρώμικη" δουλειά. Η πολιτική ως συγκρουσιακό πεδίο. Σύγκρουση (πολεμική) και ειρήνη, καταστολή και συναίνεση.

Ηθικο-πολιτική ηγεμονία και διεκδίκηση κυριαρχίας στο συσχετισμό δυνάμεων. Η ανάδειξη της πολιτικής στη διαμόρφωση της κοινωνίας (ταξικές κοινωνίες) και η μέγιστη σχετική αυτονόμηση της πολιτικής επί κεφαλαιοκρατίας. Η άρση των ιδιοτελών συμφερόντων ως όρος άρσης της πολιτικής.

Τα πολιτικά διακυβεύματα της Ιστορικής Εποχής και της Πολιτικής συγκυρίας (ως χωροχρονικής συμπύκνωσης της εποχής).

Τα βασικά κριτήρια προσδιορισμού της συγκυρίας:

1. Το αντικείμενο της πολιτικής (η κοινωνία ως όλο προς εν μέρει ή εν συνόλω μεταβολή-προοδευτικό μετασχηματισμό ή προς διαχείριση ως έχει, προς συντήρηση-οπισθοδρόμηση),

2. Τα εκάστοτε ιστορικά συγκεκριμένα υποκείμενα της πολιτικής. Τα συμφέροντα και η πολιτική έκφανση-εκπροσώπησή τους.

3. Ο βαθμός επιστημονικής ή μη διάγνωσης και συνειδητοποίησης συμφερόντων, διακυβευμάτων και προταγμάτων. Η αναγκαιότητα επιστημονικής θεωρίας ως αντικειμενική περιγραφή, εξήγηση και πρόγνωση της κοινωνίας και των προοπτικών της, σε βαθμό ευθέως αντίστοιχο της ανάγκης ριζικού μετασχηματισμού. Η χρήση της θεωρίας για την εκπόνηση πολιτικού προγράμματος και ιδεολογίας (ιδεών που γίνονται υλική δύναμη ως κτήμα των "μαζών"), στρατηγικής και τακτικής. Πολιτική συνείδηση και ασυνείδητο (επιστημονική θεωρία, ιδεολογία, προπαγάνδα, ιδεολογήματα, αυταπάτες, εξαπάτηση, δημαγωγία και χειραγώγηση.

4. Τα επίπεδα, τα (συλλογικά-οργανωτικά, υλικά, ιδεατά και προσωπικά) μέσα συγκρότησης του υποκειμένου (των υποκειμένων) και οι τρόποι πρακτικής άσκησης πολιτικής.

5. Η ιστορικότητα και η "χωροταξία" των μορφωμάτων πολιτικής εκπροσώπησης-διαμεσολάβησης των συμφερόντων. Το φάσμα μορφωμάτων εντός του εκάστοτε διπόλου "Δεξιά – Αριστερά". Τα αντικειμενικά κριτήρια οριοθέτησης της πολιτικής στάσης με βάση τη στάση έναντι της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων και των κυρίαρχων συμφερόντων, υπέρ ή κατά των "Επάνω" ή των "Κάτω", υπέρ ή κατά αυτών που ασκούν την εκμετάλλευση-κυριαρχία-καταπίεση ή υπέρ εκείνων που τις υφίστανται. Συντήρηση, οπισθοδρόμηση, ριζοσπαστικότητα, προοδευτικότητα, επαναστατικότητα.

6. Η δυναμική των αμοιβαίων ετεροπροσδιορισμών των υποκειμένων, των μορφωμάτων, των ιδεολογικών ταυτοτήτων, των μέσων και των τρόπων διεξαγωγής του αγώνα.
Οι όροι παγίωσης-γραφειοκρατικοποίησης-ενσωμάτωσης των πολιτικών μορφωμάτων σε μακροχρόνιες σχετικά ειρηνικές περιόδους, με συνακόλουθη εργαλειοποίηση της θεωρίας και υποβάθμισή της σε προπαγάνδα, με δογματικές αγκυλώσεις και εμπλοκές σε άκαμπτα στερεότυπα-ιδεολογήματα και η νομοτελής τάση μετατόπισης σχεδόν του συνόλου του φάσματος πολιτικής εκπροσώπησης προς τα "δεξιά", προς καθεστωτισμό.

7. Η αντιστοίχηση τρόπων, μέσων και σκοπών στην πολιτική. Η επιτήδεια απάτη και η εξαπάτηση-χειραγώγηση εκ μέρους των “Επάνω”, σε συνδυασμό με τις αυταπάτες (άγνοια, αδράνεια κ.ο.κ.) των “Κάτω” ως κύριο μέσο επιβολής και κυριαρχίας ιδιοτελών συμφερόντων και τα ιδεολογήματα της ψευδοκοινότητας (τα ιδιοτελή συμφέροντα ως δήθεν “κοινά”, “του λαού”, “του έθνους”, “της πατρίδας”, “της Ενωμένης Ευρώπης των λαών” κ.ο.κ.). Η πολιτική κυριαρχία στο συσχετισμό δυνάμεων μέσω συνειδητής ή/και ασυνείδητης ενεργού συστράτευσης ή παθητικοποίησης, αδιαφορίας για τα κοινά, απολίτικης συναίνεσης δια της “σιωπηράς πλειοψηφίας”.

Η διαμόρφωση και αναπαραγωγή ορισμένου τύπου οργανωτικού στελέχους, με βάση την άκριτη πίστη, υπακοή και εκτελεστικότητα στην εκάστοτε ηγεσία και στην "πάντοτε σωστή γραμμή της τελευταίας" ("κομματόσκυλο"). Τα "κομματόσκυλα" παντός καιρού, σημαίας ευκαιρίας και οι μετεγγραφικές τους επιδόσεις ως διακομματικοί ιμάντες καθεστωτικού εκφυλισμού.

Η βαθμιαία απόσπαση των γραφειοκρατικοποιημένων μηχανισμών μορφωμάτων πολιτικής οργάνωσης-εκπροσώπησης των συμφερόντων από τους "Κάτω" ως βασική ομάδα αναφοράς και οι τάσεις α) μετατροπής της γραφειοκρατικής ιεραρχίας σε κύρια ομάδα αναφοράς και της αυτοαναπαραγωγής της θέσης και του ρόλου της σε βασικό περιεχόμενο της πολιτικής τους ή/και β) συστημικής ενσωμάτωσής τους σε καθεστωτικούς θεσμούς με βαθμιαία μετατροπή των τελευταίων σε καθοριστική ομάδα αναφοράς (σπουδή στο "θεσμικό" τους ρόλο, εμμονή στον "κοινοβουλευτικό κρετινισμό" κ.ο.κ.). Η διάσταση λόγων και έργων, διακηρύξεων και πρακτικής αποτελεσματικότητας με όρους ηθικοπολιτικήςηγεμονίας και συσχετισμών δυνάμεων. Η επίταση των αγκυλώσεων με άγονους αλληλοαναπαραγόμενους ετεροπροσδιορισμούς.

Παραδείγματα από τη νομοτελή καθεστωτική μετάλλαξη πάλαι ποτέ επαναστατικών κομμάτων.

Η κρισιακή κοινωνικοοικονομική και πολιτική συγκυρία και η διάγνωσή της, βάσει της αύξουσας αναντιστοιχίας όλων των παραπάνω κριτηρίων της συγκυρίας, όλων των όρων συνειδητοποίησης, οργάνωσης και άσκησης της πολιτικής με μια πραγματικότητα που προβάλλει ως όλο και λιγότερο ελεγχόμενη - διαχειρίσιμη και οδηγεί αφ' ενός μεν σε εκφυλισμό και "απονομιμοποίηση" των "Επάνω", αφ' ετέρου δε, σε ριζοσπαστικοποίηση των "Κάτω". Η αναγκαία και νομοτελήςαναβάθμιση της πολιτικοποίησης και της εν γένει συνειδητότητας των θιγόμενων από την κρίση και η προοπτική μετεξέλιξης της κρισιακής συγκυρίας σε προεξεγερσιακή και προεπαναστατική και η συνακόλουθη πόλωση των δυνάμεων σε επαναστατικές και αντεπαναστατικές.

Η ανάγκη συγκεκριμενοποίησης της διαλεκτικής της κρισιακής δυναμικής, πέρα από τον στατικό εντοπισμό-απαρίθμηση των συμπτωμάτων της επαναστατικής κατάστασης.

Η κρισιακή πολιτική συγκυρία προβάλλει και ως κρίση ιδεολογικοπολιτικής εκπροσώπησης λόγω α) της ραγδαίας ριζοσπαστικοποίησης των μαζών (μέχρι πρότινος απολίτικων ή καθεστώτικών αναφορών) και β) λόγω ιδεολογικοπολιτικής και οργανωτικής δυσκαμψίας των διαθέσιμων μορφωμάτων και της εμμονής τους σε αναντίστοιχες της νέας συγκυρίας και των βαθύτερων αναγκών του λαού νοοτροπίες και συμπεριφορές. Η ανάγκη επίλυσης-άρσης των διακυβευμάτων της κρισιακήςκοινωνικοοικονομικής και πολιτικής συγκυρίας στην κατεύθυνση της διαλεκτικής άρσης, ανασυγκρότησης και επαναθεμελίωσης όλων των αναντίστοιχων όρων για τη βέλτιστη διεξαγωγή του αγώνα της εποχής και της συγκυρίας, στην κατεύθυνση της εκάστοτε βέλτιστης ώθησης της ριζοσπαστικοποίησης των "κάτω" και ο ιστορικά συγκεκριμένος επαναπροσδιορισμός του πραγματικού (και όχι φραστικού) μετώπου της αριστεράς.

Οι δυσκολίες συνειδητοποίησης και πολιτικής συγκρότησης του υποκειμένου στη μεταβατική περίοδο (ιδιαίτερα σε χώρες της περιφέρειας του ανεπτυγμένου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και σε "ασθενείς κρίκους"), όπου η εκτελεστική χειρωναξία δεν είναι πλέον η στατιστικά κυρίαρχη και άγουσα μορφή μισθωτής εργασίας, ενώ η ανανεούμενη και διανοητικοποιούμενη εργασία δεν έχει ακόμα καταστεί στατιστικά κυρίαρχη και άγουσα μορφή μισθωτής εργασίας.

Η αδρανειακή δυσκαμψία των μορφωμάτων πολιτικής οργάνωσης που είναι κατάλοιπα και ιστορικά κληροδοτήματα (με εξαιρετικά πολύτιμη κατά τα λοιπά εμπειρία) ηττημένων αγώνων του παρελθόντος.

Η μετωπική συγκρότηση ως αναγκαία μεταβατική μορφή (ενότητα δράσης επί ζωτικής σημασίας βραχυ-μεσοπρόθεσμων σκοπών με ανοικτό το πεδίο της διεκδίκησης ηθικοπολιτικής ηγεμονίας για τα περαιτέρω).

Η ιστορική ευθύνη της μη έγκαιρης και βέλτιστης ανταπόκρισης στη μοναδικότητα της κρισιακής συγκυρίας.

Πολιτική, επιστήμη και λοιπές μορφές της κοινωνικής συνείδησης.

Πολιτική, ηγεσία και προσωπικότητα. Συλλογική και ατομική ευθύνη.


Δ. Πατέλης. Διάλεξη, μέρος 1ο.
     Δ. Πατέλης. Διάλεξη, μέρος 2οΠηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Προσγείωση τρόμου σε ποτάμι για Boeing 737 με 136 επιβαίνοντες - 21 τραυματίες

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 με 136 επιβαίνοντες ξέφυγε την Παρασκευή από τον διάδρομο προσγείωσης κοντά στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και κατέληξε στον ποταμό Σεντ Τζονς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατιωτικού αεροδρομίου του Τζάκσονβιλ.

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WOKV-TV μετέδωσε ότι τουλάχιστον 21 τραυματίες και ότι το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης.

Η πτήση προερχόταν από το αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στον κόλπο Γκουαντάναμο της Κούβας και κατέληξε στον ποταμό, που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης, περίπου στις 21:40 τοπική ώρα, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Ο δήμαρχος του Τζάκσονβιλ Λένι Κάρι επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Τwitter ότι όλοι οι επιβαίνοντες «είναι ζωντανοί» και πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων στον ποταμό.

Σε άλλη του ανάρτηση ο Καρι σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά για να του προσφέρει βοήθεια.

«Το αεροπλάνο δεν έχει βυθιστεί. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι ζωντανοί», ανακοίνωσε και το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ. Η ανάρτηση του σερίφη στο Twitter συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αεροπλάνο, που φέρει το λογότυπο της εταιρείας Miami Air International, να βρίσκεται σε αβαθή νερά αλώβητο.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Τσουρουφλίζει» η τιμή του mobile internet - Ακριβό και μάλλον αργό το Διαδίκτυο στην Ελλάδα

Πολύ ακριβό: αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που ταιριάζει γάντι στο κόστος του Διαδικτύου μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει αναλυτική μελέτη του βρετανικού περιοδικού «Cable» για το κόστος του mobile internet ανά τον κόσμο. Για την ακρίβεια, η τιμή που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν για το mobile internet είναι η υψηλότερη με διαφορά σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη του «Cable» (https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/), η μέση τιμή που πληρώνει ένας Έλληνας καταναλωτής για ένα Gigabyte (1Gb) δεδομένων μέσω των κινητών δικτύων φθάνει τα 32,71 δολάρια.

Για σύγκριση, η αμέσως επόμενη ακριβότερη τιμή για 1 Gb δεδομένων εντοπίζεται στην Κύπρο με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 20,25 δολάρια και στην Ελβετία, όπου το κόστος ανέρχεται στα 20,22 δολάρια, και ακολουθούν η Μάλτα με 18,79 δολάρια, η Πορτογαλία με 13,98 δολάρια, η Νορβηγία με 13,21 δολάρια και το Βέλγιο με 12,3 δολάρια.

Παράλληλα, οι χώρες της Βαλκανικής απέχουν παρασάγγας στο κόστος του mobile internet, καθώς το 1 Gb στην Αλβανία κοστίζει κατά μέσο όρο 3,23 δολάρια, στη Βόρεια Μακεδονία 3,62 δολάρια, στη Βουλγαρία 7,15 δολάρια, στη Σερβία 4,83 δολάρια, στη Ρουμανία μόλις 1,89 δολάρια και το φθηνότερο mobile internet εντοπίζεται στην Ουκρανία, όπου το 1 Gb δεδομένων κοστίζει μόλις 0,51 δολάρια.

Όσον αφορά στις μεγάλες οικονομίες της Ε.Ε., η σύγκριση δεν είναι καλύτερη για τη χώρα μας, καθώς στη Γαλλία το 1 Gb κοστίζει κατά μέσο όρο μόλις 2,99 δολάρια, στη Γερμανία 6,96 δολάρια, στην Ισπανία 3,79 δολάρια, στην Ιταλία μόλις 1,73 δολάρια και στη Βρετανία 6,66 δολάρια.

Πολύ χαμηλά στην κατάταξη

Η μελέτη σημειώνει ότι οι μέσοι όροι προήλθαν από μετρήσεις διαφόρων προγραμμάτων mobile internet που οι πάροχοι προσφέρουν στους καταναλωτές στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα ο μέσος όρος προήλθε από σύγκριση 15 «πακέτων» που προσφέρουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπου η διακύμανση τιμών είναι από 2,37 δολάρια ανά Gb ώς 106,85 δολάρια, με τη δειγματοληψία να γίνεται στις 8 Νοεμβρίου του 2018.


Το μέσο κόστος του mobile internet στη χώρα μας την κατατάσσει πολύ χαμηλά στη λίστα του «Cable» με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 224η θέση.

Στην πρώτη θέση, με το φθηνότερο mobile internet στον κόσμο, βρίσκεται η Ινδία, με το μέσο κόστος του ενός Gb δεδομένων στην απίστευτα χαμηλή τιμή των 0,26 δολαρίων, η οποία προέκυψε από τα συγκριτικά στοιχεία 57 διαφορετικών πακέτων, ενώ η διακύμανση της τιμής είναι από 0,02 ώς 1,40 δολάρια ανά Gb. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κιργιστάν με μέση τιμή για το ένα Gb τα 0,27 δολάρια, στην τρίτη θέση το Καζακστάν με μέση τιμή τα 0,49 δολάρια και στην τέταρτη θέση η προαναφερθείσα Ουκρανία.

Πάντως, αν μπορεί να αποτελέσει παρηγοριά, και χώρες όπως οι ΗΠΑ (μέση τιμή 12,37 δολάρια, 182η στην παγκόσμια κατάταξη), ο Καναδάς (μέση τιμή 12,02 δολάρια, 179η θέση), η Κίνα (μέση τιμή 9,89 δολάρια, 165η θέση) ή η Ιαπωνία (μέση τιμή 8,34 δολάρια, 154η θέση) δείχνουν να έχουν σχετικά υψηλές τιμές mobile internet.

Η πιο ακριβή χώρα είναι η Ζιμπάμπουε, όπου το ένα Gb mobile data κοστίζει κατά μέσον όρο 75,20 δολάρια, ενώ εξαιρετικά υψηλή τιμή ανά Gb έχουν και τα νησιά Φόκλαντ, όπου το μέσο κόστος φθάνει τα 47,39 δολάρια.

Κάπως καλύτερα στις ταχύτητες

Από την άλλη πλευρά καλύτερες είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά τις ταχύτητες του mobile internet. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Ookla (https://www.speedtest.net/global-index), η οποία μετρά την ταχύτητα του Διαδικτύου, στον τομέα του mobile internet η Ελλάδα καταλαμβάνει την 21η θέση παγκοσμίως με μέση ταχύτητα κατεβάσματος τα 44,02 Mbps, μια θέση πάνω σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στον τομέα του mobile internet οι υψηλότερες ταχύτητες καταγράφονται στη Νορβηγία (67,54 Mbps), στον Καναδά (65,90 Mbps), στο Κατάρ (60,97 Mbps), στην Ολλανδία (60,60 Mbps) και στην Αυστραλία (58,87 Mbps). O παγκόσμιος μέσος όρος για download είναι 26,12 Mbps και για upload τα 10,26 Mbps.

Αντιθέτως, μάλλον απογοητευτική είναι η εικόνα της χώρας όσον αφορά στις ταχύτητες του επίγειου Διαδικτύου, καθώς η Ookla την κατατάσσει μόλις στην 83η θέση παγκοσμίως, με μέση ταχύτητα κατεβάσματος τα 22,99 Mbps, ταχύτητα πολύ χαμηλή, αν κάποιος λάβει υπόψη ότι η μέση ταχύτητα των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα της κατάταξης ξεπερνά τα 95 Mbps. Για την ιστορία, οι χώρες με το ταχύτερο επίγειο broadband internet είναι η Σιγκαπούρη (199,62 Mbps), το Χονγκ Κονγκ (168,69 Mbps), το Μονακό (137,86 Mbps), η Ρουμανία (136,95 Mbps) και η Νότια Κορέα (132,63 Mbps). Στην περίπτωση του επίγειου broadband, o παγκόσμιος μέσος όρος για download είναι 57,91 Mbps και για upload τα 28,68 Mbps.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

«Δώσε 15.000 για να μην κόψουν το πόδι του γιού σου» - Οργιάζουν οι τηλεφωνικές απάτες στον Βόλο - 60 απόπειρες σε μια μέρα

Της ζήτησαν 15.000 ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσουν και να μην κόψουν το πόδι του γιού της, που δήθεν είχε πέσει θύμα ατυχήματος, άγνωστοι απατεώνες, που τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη γυναίκα προχθές στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, η 90χρονη γυναίκα δέχθηκε προχθές το απόγευμα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα στο σπίτι της, που την ενημέρωσε πως ο γιος της είχε σπάσει το πόδι του, βρισκόταν δήθεν στο Νοσοκομείο και θα έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση.

Σύμφωνα με το e-thessalia.gr ο απατεώνας φέρεται να ζήτησε από τη γυναίκα 15.000 ευρώ, προκειμένου να μην του κόψουν το πόδι! Στο βάθος της τηλεφωνικής ακρόασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακουγόταν και μία γυναίκα να κλαίει και να ζητάει από την ηλικιωμένη, να τη βοηθήσει. Πανικοβλημένη η γυναίκα, έκλεισε το τηλέφωνο και επιχείρησε να επικοινωνήσει η ίδια με το παιδί της. Ο άγνωστος, όμως, ανέμενε στην τηλεφωνική γραμμή και κάθε φορά που εκείνη προσπαθούσε να καλέσει τον γιο της, έβγαινε ο άλλος άντρας, που επιτακτικά της έλεγε «πόσα λεφτά έχεις να δώσεις, για να κάνει χειρουργείο στο πόδι ο γιος σου». Να σημειωθεί ότι ο άγνωστος άντρας μιλούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, καλά ελληνικά.

Μάλιστα, αυτό έγινε αρκετές φορές, μέχρι που τελικά ο άγνωστος απογοητεύτηκε ότι δεν επρόκειτο να πάρει χρήματα από τη γυναίκα και έκλεισε το τηλέφωνο.

Τελικά, η ηλικιωμένη, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της, ο οποίος τη διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του… Για το περιστατικό, πάντως, ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ποιος χρηματοδοτεί τους «φύλακες» της αλήθειας στη «μάχη» του Facebook κατά των fake news;

Στον «πόλεμο» κατά των fake news, το Facebook έχει αναθέσει την ευθύνη για τη διασταύρωση των πληροφοριών σε οργανισμούς που λαμβάνουν πιστοποίηση από το δίκτυο IFCN. Ποιος όμως χρηματοδοτεί τους συγκεκριμένους «φύλακες» της αλήθειας;

Στην εκστρατεία που έχει εξαπολύσει κατά των «fake news», το Facebook έχει επανειλημμένως δεσμευτεί για αμεροληψία. Ωστόσο, στον έλεγχο και τη διασταύρωση των δημοσιευμάτων, το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο συνεργάζεται με οργανισμούς που συνδέονται με την αμερικανική κυβέρνηση και πρόσωπα που αναμειγνύονται στα πολιτικά πράγματα.

Τα τελευταία χρόνια, το Facebook διατρανώνει ότι κάνει ό,τι μπορεί ενάντια στη διάδοση ψευδών ειδήσεων, ενώ παρουσιάζει εργαλεία με στόχο να καταπολεμήσει τέτοια φαινόμενα. Όπως φαίνεται, όμως, το Facebook βασίζει ως επί το πλείστον σε τρίτους για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αναφορές από σελίδες ελέγχου δημοσιευμάτων καθώς και από χρήστες φαίνεται να είναι η βασική πηγή του Facebook όταν κρίνει πως μια ανάρτηση είναι «ψευδής».

Το Facebook έχει δηλώσει πως όλοι οι «συνεργάτες» του έχουν λάβει πιστοποίηση από τον οργανισμό που ονομάζεται Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Ενημέρωσης (International Fact-Checking Network ή IFCN). Ο συγκεκριμένος διεθνής οργανισμός ελέγχεται από την ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας Poynter Institute for Media Studies, με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο οργανισμός IFCN που όπως φαίνεται είναι ο μοναδικός που το Facebook χρησιμοποιεί για την ανεύρεση εγκύρων «συνεργατών», δεν είναι μια ανιδιοτελής πρωτοβουλία με μόνο στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να ξεκαθαρίσουν την αλήθεια από το ψέμα.

Οι χρηματοδότες


Το δίκτυο IFCN ξεκίνησε το 2015 μετά από μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 300.000 δολαρίων που το Poynter Institute έλαβε από δύο πηγές. Η μία είναι το National Endowment for Democracy (NED) – μια οργάνωση που χρηματοδοτείται κυρίως από ετήσιες χορηγήσεις του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η άλλη πηγή είναι το Omidyar Network, οργάνωση που ελέγχεται από τον ιδρυτή του eBay, δισεκατομμυριούχο Πιερ Ομιντιάρ που ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «προοδευτικό». Παρότι προς το παρόν δεν είναι εξίσου διάσημος όσο ο επίσης Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος, ο Ομιντιάρ έχει αναφερθεί ως το πρόσωπο πίσω από επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτων. Το 2014, αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Ομιντιάρ υποστήριξε αντικυβερνητικές ομάδες στην Ουκρανία που μάχονταν κατά του τότε προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς, όπως αναφέρει σε εκτενές άρθρο το RT.

Δημοσίευμα του Forbes ανέφερε επίσης ότι ο δισεκατομμυριούχος ήταν ένας εκ των βασικών χρηματοδοτών του δικτύου Hromadske TV με έδρα το Κίεβο που φιλοξενούσε αντιρωσικές απόψεις, υποστηρίζοντας το βίαιο πραξικόπημα του 2014. Πρόσφατα, δημοσιογραφική ομάδα αποκάλυψε ότι ο Ομιντιάρ χρηματοδοτεί ένα ευρύ δίκτυο ΜΜΕ μέσα από ιδρύματα, ΜΚΟ και άλλους τρόπους που στην πραγματικότητα προωθούν τη φιλελεύθερη, επεμβατική ατζέντα.

Πριν δύο χρόνια, μετά και τη λειτουργία του δικτύου IFCN, ο Ομιντιάρ ένωσε τις δυνάμεις του με τον ίδιο τον Τζορτζ Σόρος για να διοχετεύσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια δολάρια στον οργανισμό για να υποστηρίξουν την ανάπτυξή του.

Το ίδιο το Poynter Institute, εξάλλου, έχει στη λίστα με τους μεγαλύτερους δωρητές του, το Omidyar Network του Ομιντιάρ, το Democracy Fund (που επίσης συνδέεται με τον ιδρυτή του eBay), καθώς και το Open Society Foundations του Σόρος.

Οι ελεγκτές της «αλήθειας»

Εκ πρώτης, η λίστα με τους «πιστοποιημένους» οργανισμούς ελέγχου του δικτύου IFCN δείχνει εντυπωσιακή. Περιλαμβάνει διεθνή πρακτορεία ειδήσεων όπως το Associated Press και το Agency France Press (AFP), μαζί με τα περιφερειακά γραφεία τους σε πολλές χώρες. Συνολικά, το δίκτυο IFCN χαρακτηρίζει 66 οργανισμούς ως «πιστοποιημένους» σύμφωνα με τον «κώδικα Αρχών» που το ίδιο έχει καταρτίσει.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι από τους οργανισμούς που περιγράφονται από το Facebook ως «συνεργάτες» του, στην πραγματικότητα λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση από Σόρος, Ομιντιάρ ή απευθείας από δυτικές κυβερνήσεις.

Ένας απ’ αυτούς τους οργανισμούς είναι το αμερικανικό PolitiFact που απολαμβάνει — όπως το ίδιο αναφέρει — «διοικητική υποστήριξη» από το Poynter Institute, ενώ λαμβάνει και σημαντική χρηματοδότηση από το Facebook! Η ίδια σελίδα συχνά συλλέγει δωρεές από το Democracy Fund του Ομιντιάρ τουλάχιστον από το 2013 που υπολογίζονται μεταξύ 125.000 and 250.000 δολαρίων.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο οργανισμός British Full Fact αναφέρει το Omidyar Network και το Open Society Foundations του Σόρος μεταξύ των πέντε κορυφαίων πηγών χρηματοδότησης από δωρεές. Αλλά και στις Φιλιππίνες, ο Ομιντιάρ στηρίζει το Rappler, ειδησεογραφική σελίδα που επίσης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του IFCN.

Από κοινού το Luminate Group και το Open Society Foundations του Σόρος παρείχαν το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης που έλαβε το 2018 το «Africa Check» που εδρεύει στη Νότια Αφρική. Ταυτόχρονα, μια αντίστοιχη οργάνωση στην Τουρκία που ονομάζεται «Teyit» έλαβεχρηματοδότηση απευθείας από δυτικές κυβερνήσεις με τη μορφή «οικονομικής υποστήριξης» που παρείχε η βρετανική πρεσβεία στην Άγκυρα καθώς και το European Endowment for Democracy, οργάνωση που χρηματοδοτείται απευθείας από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Και άλλοι οργανισμοί στην επίμαχη λίστα των 66, επίσης, καταφέρουν να συλλέγουν δωρεές τόσο από δυτικές κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως τα παραπάνω των Σόρος και Ομιντιάρ. Ενδεικτικά, στην Κολομβία, το «La Silla Vacia» έλαβε το 14,5% της χρηματοδότησής του από τον Σόρος και το 9,5% από τη βρετανική πρεσβεία.

Το πρόσφατο «λάθος» του Poynter Institute

Εξάλλου, σε μια πρόσφατη εξέλιξη, το Poynter Institute απέσυρε μια μακρά λίστα από υποτιθέμενες «αναξιόπιστες» ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, με το ίδιο να παραδέχεται ότι αυτή καθαυτή η λίστα ήταν αναξιόπιστη κάτι που πληροφορήθηκε από τις σελίδες που το ίδιο χαρακτήριζε «αναξιόπιστες»!

«Μετανιώνουμε που αποτύχαμε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα ήταν αξιολογημένα πριν τη δημοσίευση και ζητούμε συγγνώμη για τη σύγχυση και την αναστάτωση που προκάλεσε η δημοσίευσή της», έγραψε η Μπάρμπαρα Άλεν, διευθύντρια του Poynter Institute, μετά την αφαίρεση της λίστας από την ιστοσελίδα του δημοσιογραφικού οργανισμού.

Πριν την πλήρη απόσυρση της επίμαχης λίστας, το Poynter Institute, ζήτησε συγγνώμη από τις σελίδες Washington Examiner και FirstPost που είχαν συμπεριληφθεί στην επίμαχη «μαύρη» λίστα η οποία εξαφανίστηκε τη νύχτα της Πέμπτης και αφού είχε προηγηθεί διερεύνηση της υπόθεσης από τις δύο σελίδες.ΠΗΓΗ

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ονειρεύονται να ανασυστήσουν το Άουσβιτς στην Ελλάδα.

Στην παρουσία Γερμανών αστυνομικών για τη φρούρηση των συνόρων της Ελλάδας με τη FYROM και για τον έλεγχο των αεροδρομίων της χώρας μας, προκειμένου να εμποδιστούν "παράτυποι μετανάστες" όπως τους αποκαλούν  να περάσουν προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρονται δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, αποκαλύπτοντας με τον πιο ξεκάθαρο και αναμφισβήτητο τρόπο την εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη Γερμανία.

Στην ουσία το γερμανικό τέταρτο Ράιχ- κράτος και η νέα Γκεστάπο ανέλαβαν την δημιουργία άτυπου τείχους της Ελλάδας προς την Ευρώπη το οποίο θα μετατρέπει τη χώρα μας σε περίκλειστο χώρο και σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών.

Με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας Xέρμπερτ Ρόιλ την Πρωτομαγιά στα σύνορα Ελλάδας – FYROM, αποκαλύπτεται ότι όπου εδώ και καιρό Γερμανοί αστυνομικοί εκτελούν χρέη συνοριοφυλάκων, υποκαθιστώντας τις ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντίσελντορφ Μάρτιν Νιντεργκεζές, οι αρμοδιότητες των Γερμανών αστυνομικών στην ελληνική μεθόριο ποικίλουν: φύλαξη των συνόρων, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διέλευσης των συνόρων, πάταξη εγκληματικών δραστηριοτήτων στα σύνορα. Ο ίδιος τόνισε μιλώντας στο WRD ότι οι πρόσφυγες θα φιλοξενούνται σε κατάλληλες δομές, θα καταγράφονται, θα ανακρίνονται και θα ταυτοποιούνται, ενώ παράλληλα θα τους παρέχεται "ιατροφαρμακευτική περίθαλψη" (όπως πρόσφεραν και στο Άουσβιτς) 
 Όπως υπενθυμίζει το WDR “από το 2015 η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει στείλει στην Ελλάδα 146 αστυνομικούς για υποστήριξη”,

Εθνικός εξευτελισμός: Γερμανική αστυνομία ελέγχει τα σύνορα και τα αεροδρόμια της χώρας!

Τα νέα του Υιού.. ΚΡΟΚΟΥ Πράκτορα της ΣΤΑΖΙ. .

Στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας του στην Κρήτη και των συναντήσεών του με φορείς του νησιού, ο κ. Πετρος Κόκκαλης τόνισε τη σημασία της ψήφου στις ευρωεκλογές, ενώ...δήλωσε σχετικά: «Έχοντας δουλέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση, είδα το κενό επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των τοπικών κοινωνιών. Αν έχω την τιμή να εκλεγώ ευρωβουλευτής, το σχέδιο μου είναι να δημιουργηθούν πυρήνες διαβούλευσης σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας, ώστε να συνδέσουμε τις τοπικές με τις ευρωπαϊκές πολιτικές».
 Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον πρόεδρο, Σπύρο Σοφιανό και τον αντιπρόεδρο, Γιώργο Ευθυμίου της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης βρέθηκαν θέματα διαχείρισης του τουρισμού και θέματα υποδομών όσον αφορά την ενέργεια, το νερό και τα απορρίμματα. Ο κ. Κόκκαλης θα βρεθεί αύριο στο Ρέθυμνο, όπου θα δώσει συνέντευξη τύπου με συνυποψήφιους ευρωβουλευτές και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα Ανώγεια. Την Κυριακή θα βρεθεί στο Ηράκλειο, όπου θα μιλήσει στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ «Ευρώπη της Αλληλεγγύης».Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ενώπιον νέας πετρελαϊκής κρίσης ;

Οι ΗΠΑ κλείνουν οριστικά τη στρόφιγγα ιρανικού πετρελαίου και για τις υπόλοιπες 8 χώρες και απειλούν με κυρώσεις όσες χώρες συνεχίζουν να το προμηθεύονται. Παραγνωρίζουν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μπούμερανγκ.

Από σήμερα η διεθνής κοινότητα μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα στις σχέσεις της με το Ιράν. Μετά από ένα πακέτο κυρώσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης, από σήμερα εκπνέει και η ισχύ μιας σειράς εξαιρέσεων για 8  χώρες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Με άλλα λόγια, όποιος αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν, δεν θα μπορεί να διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με αμερικανικές εταιρείες. Θα επιβάλλονται και στα δύο μέρη αυστηρές ποινές.

Οικονομικός αποκλεισμός του Ιράν


Κατά τον ιρανό πρόεδρο Χασάν Ρουχανί «μπορούμε να απαντήσουμε με διπλωματία και με πόλεμο».

Οι ΗΠΑ μαζί με τους στενούς τους εταίρους, το Ισραήλ και τη Σ. Αραβία θεωρούν ότι η Τεχεράνη χρηματοδοτεί τη διεθνή τρομοκρατία με την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την Χεζμπόλα στο Λίβανο, τη Συρία και την Υεμένη. Πιστεύουν επίσης ότι το Ιράν συνεχίζει την ανάπτυξη ατομικών όπλων, κάτι για το οποίο διεθνείς εμπειρογνώμονες εκφράζουν μεγάλες αμφιβολίες. Ποιες είναι οι επιλογές της χώρας; Κατά τον ιρανό πρόεδρο Χασάν Ρουχανί «μπορούμε να απαντήσουμε με διπλωματία και με πόλεμο». Μια άλλη επιλογή θα ήταν η οριστική αποχώρηση από τη συμφωνία για τα πυρηνικά που δεσμεύει ακόμη την Κίνα, την Ρωσία, την Γερμανία, την Γαλλία και την Βρετανία. Στην έσχατη περίπτωση θα μπορούσε τα Ιράν να κλείσει τα Στενά του Χορμούζ, έναν από τους πιο σημαντικούς θαλάσσιους δρόμους για το εμπόριο πετρελαίου. Κάτι τέτοιο θα ήταν σοβαρό χτύπημα για το εμπόριο και θα οδηγούσε με μεγάλη πιθανότητα σε ένοπλη αντιπαράθεση.

Από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τα νέα μέτρα είναι η Τουρκία, η Κίνα και οι Ινδίες. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου με 29 εκατο τόνους πέρυσι που αντιστοιχεί με το 6% των ενεργειακών αναγκών της σε μαύρο χρυσό. Γι αυτό και οι μεγαλύτερες αντιστάσεις έρχονται από εκεί. «Η συνεργασία μας με το Ιράν είναι ανοιχτή, διαφανής και νόμιμη και θα πρέπει να γίνει σεβαστή», τόνισε τις προάλλες εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. «Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων και θα διαδραματίσει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο στη σταθερότητα στον ενεργειακό τομέα». Αντίθετα η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ταϊβάν βρίσκονται από καιρό στην αμερικανική γραμμή και η Ινδία δεν έχει δώσει καθαρά δείγματα γραφής. Η Ν. Κορέα και η Ιαπωνία βρίσκονταν ακόμη σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά.


Ρίσκο και για τις ΗΠΑ


Τυχόν αποκλεισμός των Στενών του Χορμούζ σημαίνει ότι η πετρελαϊκή κρίση είναι αναπόφευκτη

Το ρίσκο για τις ΗΠΑ δεν είναι αμελητέο. Εάν η Κίνα, η δεύτερη σε μέγεθος παγκόσμια οικονομία, αντισταθεί και οι ΗΠΑ δεν υποχωρήσουν, τότε οι μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις σε περίπτωση για παράδειγμα που η Ουάσιγκτον προχωρήσει στον αποκλεισμό τους από το αμερικανικό δημοσιονομικό σύστημα. Κάτι τέτοιο θα είχε ανυπολόγιστες επιπτώσεις γιατί οι ΗΠΑ έχουν τεράστιο χρέος με την Κίνα και σε πολλά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα εξαρτώνται από την συνεργασία με το Πεκίνο. Με την Τουρκία σε εξέλιξη, γίνονται διαπραγματεύσεις επί του θέματος που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις διμερείς σχέσεις λόγω της αγοράς ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας από μια νατοϊκή χώρα. Όλα αυτά προβληματίζουν γιατί θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση της τιμής του πετρελαίου λόγω μείωσης των εμπορεύσιμων ποσοτήτων.

Η δέσμευση των ΗΠΑ, της Σ. Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για άντληση περισσότερων ποσοτήτων, δεν λύνει το πρόβλημα. Και η αύξηση της τιμής πετρελαίου πνίγει την οικονομική ανάπτυξη. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο υπενθύμισε ότι η τιμή του πετρελαίου δεν αυξήθηκε από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η χώρα του βγήκε από τη συμφωνία με το Ιράν και πολλές χώρες περιόρισαν ή κατήργησαν τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ισχύει. Αλλά εάν αλλάξουν τα δεδομένα, όπως με τον αποκλεισμό των Στενών του Χορμούζ, τότε η πετρελαϊκή κρίση θα είναι αναπόφευκτη.DPA / Ειρήνη Αναστασοπούλου

Πηγή

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!