EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Μεταβατική κρατικοποίηση για την Τράπεζα Πειραιώς

Τονωτική "ένεση" στα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς που της επιτρέπει να προχωρήσει πολύ ταχύτερα το σχέδιο της δραστικής μείωσης των NPEs και της εξυγίανσης του ισολογισμού της, αποτελεί το "όχι" του SSM στην πληρωμή των CoCos σε μετρητά, όπως είχε τη δυνατότητα να πράξει η Τράπεζα στις 2 Δεκεμβρίου.

H μη πληρωμή των CoCos θωρακίζει επίσης καλύτερα τους κατόχους του ομολόγου Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, αφού η επακόλουθη μετατροπή των CoCos σε μετοχές θα αυξήσει τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας από τα 5 στα 7 δις. ευρώ, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο "μαξιλάρι" για την απορρόφηση τυχόν ζημιών.

Η μη πληρωμή του κουπονιού των CoCos, θα οδηγήσει στην πλήρη μετατροπή του μετατρέψιμου ομολόγου, ύψους 2,040 δισ. ευρώ, σε 394,4 εκατομμύρια κοινές μετοχές.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή δεν θα συνεπάγεται και αναπροσαρμογή της τιμής της μετοχής και απλά, στα 437 εκατ. μετοχές της Τράπεζας θα προστεθούν άλλα 394,4 εκατ. μετοχές στην τιμή των 0,70 ευρώ (κλείσιμο μετοχής στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής).

Η μετατροπή έχει περιθώριο ενός μηνός μετά τις 2 Δεκεμβρίου για να συντελεσθεί και το αποτέλεσμά της θα είναι το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ελέγχει σήμερα το 26,4% της Τράπεζας Πειραιώς, να ενισχυθεί στο 61,3%.

Επομένως, η Τράπεζα Πειραιώς θα μπει κρατική στο νέο έτος, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως και να εξέλθει ιδιωτική, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως εκτιμάται στο α΄ εξάμηνο του 2021.

Η απόρριψη του αιτήματος της διοίκησης της Τρ. Πειραιώς για την καταβολή του κουπονιού των CoCos σε μετρητά, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να επικυρωθεί από την ΕΚΤ και να κοινοποιηθεί επισήμως στην ελληνική τράπεζα.

Η τελευταία αναμένεται να γνωστοποιήσει τα επόμενα βήματά της – συγκεκριμένα την επικαιροποίηση του business plan με βάση τα νέα δεδομένα – κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020, που σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς συνεδρίασε προκειμένου τα μέλη του να ενημερωθούν για την απόφαση του SSM να μην επιτρέψει την καταβολή των 165 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την πληρωμή του κουπονιού των CoCos που είναι να πληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Το αιτιολογικό της απόφασης αυτής του SSM βασίστηκε αφενός στην έκτακτη κατάσταση που διαμορφώνει η πανδημία και η οποία απαγορεύει "με διαταγή ΕΚΤ" την πληρωμή μερισμάτων από τις τράπεζες, καθώς και τις επαναγορές μετοχών, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν ακέραια τα κεφάλαια των τραπεζών.

Αφετέρου, στην σύσταση του SSM προς την Τράπεζα Πειραιώς να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που εξοικονομεί από την πληρωμή των CoCos για την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την εξυγίανση του ισολογισμού της.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η μη πληρωμή των 165 εκατ. ευρώ για το κουπόνι των CoCos, προσθέτει 40 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς (υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%).

Οι επιπλέον αυτοί "πόντοι" στα κεφάλαια της Τράπεζας τής δίνουν τη δυνατότητα να αποαναγνωρίσει από τον ισολογισμό της επιπλέον μη εξυπηρετούμενα δάνεια 900 εκατ. – 1 δισ. ευρώ. Η πώληση (μείωση) των επιπλέον αυτών NPE θα επιτευχθεί "καίγοντας" κεφάλαιο που η Τράπεζα εξοικονομεί από την μη πληρωμή των 165 εκατ. ευρώ του κουπονιού των CoCos.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκαν στις 30/9 στα 22 δισ. ευρώ από 23,3 στο τέλος του β΄ τριμήνου 2020. Με τις δύο τιτλοποιήσεις (Phoenix και Vega), ύψους 7 δισ. ευρώ, που επίκεινται στις αρχές του 2021, το απόθεμα NPE της Τράπεζας θα μειωθεί στα 15 δις. ευρώ.

Η μη πληρωμή του CoCos επιτρέπει τη μείωση του ποσού αυτού κατά 1 δις. ευρώ, ενώ η Τράπεζα θα πρέπει, στη βάση του επικαιροποιημένου business plan που θα ανακοινώσει για την εξυγίανση του ισολογισμού, να συμπεριλάβει και τις εμπροσθοβαρείς κινήσεις για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, το πλάνο που είχε εκπονήσει η Τράπεζα βάσει της πρότασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ που είχε καταθέσει ο μεγαλομέτοχος J. Paulson, προέβλεπε το 2021 μία μεγάλη τιτλοποίηση (ή "σπασμένη" σε δύο μικρότερες) μη εξυπηρετούμενων δανείων 13 δις. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
Πριν από λίγο η Τρ. Πειραιώς εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των από 30 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε προσχέδιο προκαταρκτικής απόφασης από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο οποίο αναφέρεται η πρόθεση της εποπτικής αρχής να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου (Contingent Convertible Security - CoCo) ύψους €165εκατ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες. Με τη λήψη της τελικής απόφασης, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι: (α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και (β) από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή €495εκατ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο. Η πρόοδος της λειτουργικής απόδοσης της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και του πλάνου μετασχηματισμού. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στο 16,1% με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  CET1 στο 14,1%.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Εννεάμηνου 2020 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID