EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Στο επίκεντρο σκανδάλου οι μπλε κάδοι

Η δημοσιογραφική έρευνα από τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για το θέμα των μπλε κάδων συνεχίζεται και αποκαλύπτει σοβαρά θέµατα, που επιβεβαιώνουν ότι έχουν συµβεί πολλές παρατυπίες αλλά και παραβάσεις καθήκοντος τόσο από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη, και τον γενικό γραµµατέα, Μανώλη Γραφάκο, όσο και από τον διευθύνοντα σύµβουλο του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Ιωάννη Σιδέρη, και τις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου, Αργυρώ Ρεµούνδου, Φανή Κοτζιά και Ελένη Κουρούδη.

Του Χάρη Παπαβασιλείου

Τα «Π» είχαν αποκαλύψει ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ για την έγκριση του νέου, αναθεωρηµένου επιχειρησιακού σχεδίου των µπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε. είχε ξεχάσει να τονίσει ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. χρωστάει 87 εκατ. ευρώ στους δήµους. Για τον λόγο αυτόν, τα «Π» µε ολοσέλιδο δηµοσίευµα στις 9 Μαΐου 2020 είχαν αποκαλύψει το µεγάλο σκάνδαλο του συστήµατος των µπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε., µε τίτλο «Ένα σκάνδαλο 87.000.000 € µέσα σε… κάδο» .

Τότε όλοι αναρωτήθηκαν πώς ήταν δυνατόν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΟΑΝ να µη γράψουν αυτό που όλοι ήξεραν τόσα χρόνια. Ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. χρωστά δεκάδες εκατοµµύρια στους δήµους και αρνείται να τα πληρώσει.

Τα «Π» από τότε είχαν εντοπίσει τα ονόµατα των υπαλλήλων του ΕΟΑΝ που είχαν συντάξει και υπογράψει τη χαριστική εισήγηση για την ΕΕΑΑ Α.Ε. Ηταν η Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου, τότε αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΕΟΑΝ, και η Αργυρώ Ρεµούνδου, τότε εισηγήτρια και σήµερα αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΕΟΑΝ.

ΣΥΜΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ;

Σήµερα, τα «Π» αποκαλύπτουν, κατ’ αποκλειστικότητα, ότι οι συγκεκριµένες εισηγήτριες, Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου, που συνέταξαν και υπέγραψαν την «περίεργη» εισήγηση για τους µπλε κάδους, είναι οι µοναδικές υπάλληλοι, από όλους τους υπαλλήλους, του ΕΟΑΝ που έχουν λάβει πολύ σηµαντικά ποσά δηµόσιου χρήµατος χαριστικά και χωρίς να τα δικαιούνται.
Είναι, άραγε, σύµπτωση και τυχαίο γεγονός ή δωροδοκία και δωροληψία; Για να απαντηθεί το κοµβικό και κρίσιµο αυτό ερώτηµα, που θα απασχολήσει άλλες δηµόσιες Αρχές, τα «Π» αποκαλύπτουν σήµερα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τι ακριβώς γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του ΕΟΑΝ, επί της οδού Πατησίων 147.

Η Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου του Μιχαήλ-Στυλιανού µετατάχθηκε στον ΕΟΑΝ από τη ΜΟ∆ Α.Ε. µε την υπ’ αριθµ. κοινή υπουργική απόφαση 19854/20.4.2017 (ΦΕΚ Γ 447/16.5.2017), ενώ η Αργυρώ Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου µετατάχθηκε στον ΕΟΑΝ από τον ΕΣΥΠ µε την υπ’ αριθµ. κοινή υπουργική απόφαση 19853/20.4.2017 (ΦΕΚ Γ 452/18.5.2017). Τονίζεται ότι η Τρ. Χαριτοπούλου ήταν αποσπασµένη στον ΕΟΑΝ από το 2012 έως το 2017, οπότε µετατάχθηκε, ενώ η Αργ. Ρεµούνδου ήταν αποσπασµένη από το 2013 έως το 2017, οπότε µετατάχθηκε.

Στις 13/12/2019, ο νεο-ορισθείς (από 4/11/2019) διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης, αποστέλλει το υπ’ αριθµ. πρωτ. 22/13.12.2019 έγγραφο προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του υπουργείου Οικονοµικών και ρωτά πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να πληρώνεται η προσαύξηση προσωπικής διαφοράς βάσει του Νόµου 4354/2015 στους υπαλλήλους του ΕΟΑΝ.
Στις 5/2/2020, η ∆ιεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονοµικών αποστέλλει το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/89323/∆ΕΠ/5.2.2020 έγγραφο προς τον ΕΟΑΝ, που αποκαλύπτουν σήµερα τα «Π», κατ’ αποκλειστικότητα.

Το υπουργείο Οικονοµικών τονίζει ότι «σας πληροφορούµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθρου 27, παρ. 4 του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015), από 1.1.2016 σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλον φορέα, η προσωπική διαφορά του ανωτέρω άρθρου παύει να καταβάλλεται».

Στο τέλος του εγγράφου του υπουργείου Οικονοµικών τονίζεται ότι «η προσωπική διαφορά του Αρ. 27 του Ν. 4354/2015 διαµορφώθηκε κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του νέου µισθολογίου Ν. 4354/2015, ήτοι την 1η/1/2016, εφόσον οι συνολικές αποδοχές που προέκυψαν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ήταν χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν οι υπάλληλοι στις 31/12/2015 και σε καµία περίπτωση δεν γίνεται εκ νέου σύγκριση αποδοχών µετά την ηµεροµηνία αυτή, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου του νόµου»
Με βάση το εν λόγω έγγραφο του υπουργείου Οικονοµικών, είναι σαφές ότι κανένας υπάλληλος του ΕΟΑΝ, που αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, δεν δικαιούται να λαµβάνει προσαύξηση µισθοδοσίας λόγω προσωπικής διαφοράς.

ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Το εύλογο ερώτηµα που δηµιουργείται είναι γιατί ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης, συνέχισε να υπογράφει τις µισθοδοσίες µε προσαύξηση προσωπικής διαφοράς µόνο για τις υπαλλήλους του ΕΟΑΝ Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου, παρόλο που είχε λάβει το ανωτέρω έγγραφο του υπουργείου Οικονοµικών.

Ανώτατα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που µίλησαν στα «Π» τόνισαν ότι «ο Ιωάννης Σιδέρης συνέχισε να υπογράφει τις πληρωµές προσωπικής διαφοράς επειδή η Χαριτοπούλου και η Ρεµούνδου υπέγραφαν ό,τι τους ζητούσε ο Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος έχει στο γραφείο του την κολλητή φίλη του Ιωάννη Σιδέρη, την Κατερίνα Καπετανάκη.

Όλοι αυτοί είναι µια κολλητή παρέα, που προωθούν το σύστηµα των µπλε κάδων, µε µπροστάρη τον φερόµενο ατζέντη των µπλε κάδων, Μανώλη Γραφάκο». Στη συνέχεια, τα ίδια στελέχη πρόσθεσαν ότι «η Χαριτοπούλου, όταν ολοκλήρωσε επιτυχώς το “έργο” της για την έγκριση των µπλε κάδων, “προήχθη” από την παρέα της στο γραφείο του γενικού γραµµατέα Κωνσταντίνου Αραβώση, για να συνεχίσει το έργο της στο ζήτηµα της εγγυοδοσίας στις συσκευασίες, που θα ξεκινήσει άµεσα».

Σύµφωνα µε έµπειρα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που µίλησαν στα «Π», εκτιµάται, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τα σχετικά µηνιαία εκκαθαριστικά, ότι το σύνολο της προσωπικής διαφοράς που έχει καταβληθεί σε καθεµία από τις υπαλλήλους Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου ξεπερνά τα 300 ευρώ κάθε µήνα, για καθεµία υπάλληλο, καθόσον εκτιµάται ότι διαθέτουν το κλιµάκιο 19 µε κατηγορία Π.Ε. Ως συνέπεια, τα ίδια έµπειρα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκτιµούν ότι έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί περισσότερα από 30.000 ευρώ σε καθεµία από τις συγκεκριµένες υπαλλήλους, δηλαδή περισσότερα από 60.000 ευρώ από την έναρξη της απασχόλησής τους στον ΕΟΑΝ είτε ως αρχικά αποσπασµένων είτε ως, στη συνέχεια, µεταταχθεισών στον ΕΟΑΝ.

ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ

Άρα, ο πρώτος που έχει κάνει παράβαση καθήκοντος και διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος είναι ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης, που βεβαίωνε ψευδώς ότι οι συγκεκριµένες υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση µισθοδοσίας λόγω προσωπικής διαφοράς, ενώ στη συνέχεια της παράβασης καθήκοντος ακολουθούν οι υπάλληλοι Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου, που αποδέχτηκαν, όλα αυτά τα έτη, την είσπραξη σηµαντικών ποσών δηµόσιου χρήµατος ενώ ήξεραν ότι δεν το δικαιούνταν.

Η δηµοσιογραφική έρευνα των «Π» συγκλίνει στο ότι µόνο τυχαίως δεν καταβλήθηκαν τα σηµαντικά αυτά ποσά δηµόσιου χρήµατος µόνο στις δύο υπαλλήλους που συνέταξαν και υπέγραψαν την απαράδεκτη θετική εισήγηση για να εγκριθεί το σύστηµα των µπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Όµως, εάν ο εποπτεύων υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, δεν απαλλάξει από τα καθήκοντά τους τη ∆ευτέρα το πρωί τόσο τον διευθύνοντα σύµβουλο του ΕΟΑΝ, Ιωάννη Σιδέρη, όσο και τις δύο υπαλλήλους Τρ. Χαριτοπούλου και Αργ. Ρεµούνδου, τότε θα έχει εκείνος την ευθύνη και θα φανεί ότι η συγκεκριµένη «οµάδα κρούσης» των µπλε κάδων δεν σταµατά στον γενικό γραµµατέα, Μανώλη Γραφάκο, ενώ δεν θα µπορεί να δώσει πειστικές απαντήσεις στο Μέγαρο Μαξίµου για τα σοβαρά αυτά θέµατα. Παράλληλα, οι αρµόδιες δηµόσιες Αρχές αναµένεται να επιληφθούν άµεσα επί των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµόσιου χρήµατος.Πηγή: parapolitika.gr


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo, ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID