EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Ας πούμε ότι είσαι σέ πόλεμον ποίον θά πιστέψεις;…

Ας πούμε ότι είσαι σέ πόλεμον ποίον θά πιστέψεις;…

Ας πούμε ότι είσαι σέ πόλεμον καί λαμβάνεις 100 διαφορετικές πληροφορίες, ποία είναι η αληθινή;….

Πρώτον, σού προσφέρονται 100 διαφορετικές πληροφορίες μέ μία νά είναι αληθινή, ώστε νά έχεις 99% πιθανότητα νά κάνεις λάθος…

Δεύτερον, η πλειονότητα τών διαφορετικών πληροφοριών διχάζει….

Τρίτον, μέχρι νά αποφασίσεις, μάθεις, διευκρινίσεις, ό εχθρός κινείται μέσω αυτών τών 100 διαφορετικών πληροφοριών…

Τέταρτον, ό εχθρός κινείται εναντίον σού καί ταυτοχρόνως μέ δόσεις ψευδαλήθειας πότε από τήν μέν καί πότε από τήν δέ πληροφορία από τίς 100…

Πέμπτον, σχηματίζεις τήν εντύπωση τών πέραν τών μίας σωστής πληροφορίας καί κάθε συνδοιασμός είναι διαφορετικόν κόκτεϊλ πεποίθησης. Φανταστείτε πόσους συνδοιασμούς μπορούν νά κάνουν 100 διαφορετικοί αριθμοί. Θά μπορούσα νά σάς τό κάνω στό χέρι, χρειάζεται χρόνος, είναι χρονοβόρον, άσκοπον καί ανιαρώ… Η ουσία είναι μία, ό αριθμός συνδοιασμών ξεπερνά τίς προσδοκίες σάς…

Έκτον, τό πρόβλημα είναι ότι δέν έμαθες νά ξεχωρίζεις τήν σωστή πληροφορία διότι είσαι παντελώς ανενημέρωτος γιά τόν εχθρόν, εννοώ όποιον είναι, ή είσαι ημιφωτεισμένος περί εχθρού που ενίοτε είναι χειρότερον από τό νά είσαι παντελώς αδαής…

Εύδομον/έβδομον, τό μεγάλον μυστικόν είναι ότι καί οί 100 πληροφορίες αληθείς ή ψευδείς, είναι ψευδείς! Μπορείς νά τό Κατανοήσεις;… Εάν θεωρήσεις έξ’ αρχής όλα τά έθιμα καί όλα εθνικά συνηθείσματα εχθρικά, τότε είσαι μέσα, δέν θά ξεγελαστείς… Διότι ό εχθρός κρύβεται στά «φυσιολογικά»…

Όγδοον, ό εχθρός έχει δύο τρόπους: α) επιφέρει αλλαγές αλλά πρίν τίς επιφέρει προετοιμάζει τό έδαφος τού μυαλού, τής ψυχής, τού σώματος, τού οικονομικού συνστήματος, τού πλούτου, τών κινδύνων, τών κοινωνικών ελιγμών καί βάλε β) προωθεί τήν διαφθορά τών ηθών, γνωστών καί άγνωστων, παραδεκτών απ’ εσένα καί απαράδεκτων. Μού λέγει κάποιος πάντοτε υπήρχε κλεψιά, ομοφυλοφιλία, πορνεία κ.α.. Ναί πάντοτε υπήρχαν τού είπα, ό εχθρός δέν κάνει τίποτε άλλον από νά αυξάνει τά ποσοστά τούς, τίς εξάρσεις καί τήν φαντασία τού σέ κάθε αμαρτία… Ό τρόπος που σέ νικάει είναι η αύξηση ποσοστών…

Έννατον, άς τό δούμε καί αλλιώς. Πώς σέ νικάει η πίεση; Μέ τήν αύξηση ή μείωση τών ποσοστών τής… Η νίκη τού εχθρού είναι θέμα υπεροχής τών ποσοστών που συμφέρει σ’ αυτόν… Καί πού δέν ισχύει, στίς εκλογές, τούς προδότες, τούς εχθροπροσκυνημένους; Τούς ανόητους, τούς ζομπυσμένους, τούς σατανιστές; Ή μήπως δέν ισχύει στόν πληθυσμόν μίας χώρας που αντιστέκεται; Μειώνοντας τόν πληθυσμόν μίας χώρας που είναι εχθρική στόν εχθρόν η χώρα αυτή ήδη ηττείται.. Συνεπώς, η γενικευμένη νίκη επέρχεται μέ τήν νίκη κατά τού παγκόσμιου πληθυσμού! Όταν εσύ καθαρίζεις τό σπίτι ή τό χωράφι σού νικάεις τά άλλα είδη ζωής… Όταν καταστρέφεις τό περιβάλλον γιά νά κτίσεις νικάεις τό περιβάλλον. Πόσες φορές είπα ότι ό τέκτων/κτίστης πρίν κτίσει κάτι χωρίς διαφυγή πρέπει νά χαλάσει κάτι άλλον; οικοδομή σημαίνει μετατροπή. Γιά νά κτίσουν αυτόν που θέλουν πρέπει νά χαλάσουν αυτόν που έχουμε… Δέν γίνεται αλλιώς καί αυτόν κάνουν. Γιά νά μήν κτίσουν αυτόν που θέλουν πρέπει νά διατηρήσουμε αυτόν πού έχουμε. Καί πώς λέγεται άλλως πώς η διατήρηση; Συντήρηση καί συντηρητισμός, νά γιατί εναντιώνονται σέ κάθε συντηρητισμόν, από τόν αμιγές πληθυσμόν έως τήν θρησκεία, τά ήθη, τήν γλώσσα, τήν συνείδηση, τήν ηθική αξιοπρέπεια κ.α.. Διότι άν παραμείνεις ώς έχεις δέν σέ νικάνε αλλά τούς νικάεις τούς πόθους…

Δέκατον, όταν σού επιτίθενται πρέπει ν’ αμύνεσαι… Επειδή τό γνωρίζεις εμφύτως, έχουν εφεύρει χιλιάδες καινούργιες μορφές επίθεσης που ολοένα είναι δυσαντίληπτες από κατώτερες, ανενημέρωτες, βιοποριστικές, άπληστες καί πολυάσχολες συνειδήσεις…

Εντέκατον, εάν παραμείνεις Στόν Θεόν ακλόνητος δέν έχεις νά πάς πουθενά αλλού, είσαι αήττητος, διότι ούτε ό θάνατος σέ νικάει. Εχθρός δέν είναι ό θάνατος αλλά τί καί πού θά καταλήξεις ώς ψυχή πρίν τόν θάνατον που κατ’ επέκτασιν θά είναι τό ίδιον που θά ισχύει μετά θάνατον…
Δωδέκατον, τό νά γίνεις Μεταλλαγμένος από οία άποψη καί από τότε που έγινες καί άρχισες νά γίνεσαι σημαίνει ηττημένος…

Δέκατον τρίτον, υπάρχουν τέσσερα ήδη ηττημένου βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος: α) αυτός που είναι ηττημένος καί δέν τό καταλαβαίνει καί έτι χειρότερα αυτοθεωρείται καί θεωρείται επιτυχημένος καί μεγάλος νικητής β) αυτός που ηττήται, τό καταλάβει καί τό αποδέχεται γ) αυτός που ηττείται αλλά δέν τό αποδέχεται καί δέν αλλάζει ό,τι καί άν τού συμβεί καί όπως καί νά τόν μεταχειριστούν καί δ) τό ανάμεικτον ή εναλλασσόμενον συνδοιασμών από τούς δύο ή τρείς αυτούς τρόπους ήττας…

Δέκατον τέταρτον, τί σημαίνει ήττα; Επειδή στά ελληνικά όπου «ττ» ή «σσ» ή «τς» ή «στ», τό εξήγησα ξανά μέ πολλά παραδείγματα… είναι η ίδια έννοια, τότε άν τό ήττα τό γράψουμε π.χ. ήσσα βλέπουμε μέσα τής τήν λέξη ήσσονος π.χ. ήσσονος σημασίας έναντι μείζοντος σημασίας… Ήσσων είναι ό έσχατος, ό τελευταίος, ό ηττημένος…

Δέκατον πέμτον, επιτυχία είναι, όταν σέ πείθει ό εχθρός ότι νικάεις εσύ νά τόν πείθεις ότι δέν τό καταλαβαίνεις ότι ηττείσαι καί νά νικάεις μέ τρόπον οπού δέν καταλαβαίνει. Δηλαδή εκεί που νομίζει ότι είσαι ό ασυνείδητος ηττημένος νά είναι αυτός ό ασυνείδητος ηττημένος. Βεβαίως, σέ αναρίθμητες περιπτώσεις αυτόν δέν μπορεί νά γίνει ή πρέπει ν’ αλλάξει. δηλαδή νά τόν αντιμετωπίσεις κατάμματα μέ αυταπάρνηση… αυτόν καλείται Αγών… από τήν αγωνία καί αντιστρόφως…καί αμφότερα από τό ρήμα άγω = πάω ήτοι άγω, υπό+άγω = υπάγω = υπάω = πάω… Βεβαίως δέν σού έμαθαν έτσι τά Ελληνικά καί δέν έψαξες νά τά Μάθεις σωστά καί επειδή σού κρύβουν όσον μπορούν τά Ελληνικά σού τά ονόμασαν μέ τό χαριτωμένον υποκριτικόν υποσκαπτικόν τρόπον Νέα… Η λέξη νέος σημαίνει ανανέωση καί παραπέμπει σέ ενθουσιασμόν τού υποσυνείδητου καί υποσυναίσθητου… Καί ταυτοχρόνως όταν ονομάσεις κάτι ψευδώς ώς Νέον, αυτομάτως τό υποσυνείδητον καί τό υποσυναίσθητον αντιλαμβάνεται τό αντίστροφον τού ώς γέρικον!… Ποίος θ’ αγαπούσε τό γέρικον; Μέ τήν ίδια τεχνική χρησιμοποιείται η λέξη πρόοδος, επιτυχία, σύγχρονος, μεταρύθμιση καί άλλα…

Δέκατον έκτον, εσύ θέλεις νά Μάθεις πολλά αλλά τό Πρόβλημα λύεται μέ τό νά ξέρεις μόνον έναν… Μήν εμπιστεύεσαι κανέναν, εμπιστεύσου Τόν Θεόν, μείνε παραστάτης Τού Θεού εμπράκτως καί εμπράκτως σημαίνει χωρίς αντίρρηση, δίχως αμφισβήτηση, άνευ έλλειψης πίστης… Κάνε ό,τι θά κάνεις, μάθε καί κλέψε πληροφορία γιά νά Αγωνιστείς είτε μέ όποιας εφαρμογής όπλα. Ένα πρέπει νά ξέρεις, εσύ μπορεί ν’ αλλάξεις αλλά ό εχθρός δέν αλλάζει, ιδιαιτέρως άμα είναι ό πανεξουσιαστής τής κοινωνικής ζωής….

Δέκατον εύδομον/έβδομον, αντοχή σημαίνει νά μήν αλλάζεις, νά είσαι μάγγας μέ κύρος καί πυγμή, μιάς καί η λέξη μάγγας είναι από τήν λέξη μάγγωμα στήν μέγγενη, ώς βίδα ή σέ συγκεκριμένες ιδέες, ήθη, πιστεύω… Όταν σ’ αλλάξουν δέν είσαι αυτός που ήσουν καί άν δέν τό ξέρεις καί δέν τό μάθεις καί δέν έχεις τήν ευφυία νά τό παραδεκτείς τότε πώς θά επαναλλάξεις όχι σέ κάτι «καινούργιον» αλλά σ’ αυτόν που ήσουν;… Πρωτίστως σού άλλαξαν καί συνάλλαξες τήν γλώσσα, αυτό είναι μία συναλλαγή εναντίον σού.

Δέκατον όγδοον, όταν αλλάξεις πρός τό χειρότερον καί είτε τό καταλαβαίνεις είτε όχι δέν σέ εγνοιάζει αλλά απεναντίας σ’ αρέσει τότε είσαι πλέον αυτό που μεταλλάχθηκες αυτοβούλως. Εάν βιάστηκες καί έν τέλει σ’ άρεσε δέν μπορεί κανείς νά τ’ άλλάξει… Εκείνο που σ’ αλλάζει είναι η Μετάνοια: α) Μετάνοια πρός τό καλόν β) Μετάνοια πρός τό κακόν γ) Μετάνοια πρός τό ουδέτερον καί δ) Μετάνοια πρός τό ανάμεικτον, μία Τετραπιθανότητα.. Κακώς λένε πώς η Μετάνοια είναι μόνον πρός τό καλόν! Εάν δέν έκανες έναν κακόν καί μετανόησες ή έκανες έναν καλόν καί μετανόησες, δέν νοείται Μετάνοια πρός τό καλόν!…

Δέκατον έννατον, αυτόν που προσπαθούν νά σέ κάνουν είναι έναν μεταλλαγμένον μέ τέτοιον τρόπον ούτως ώστε ούτε νά μπορείς ούτε νά θέλεις ούτε νά σκέπτεσαι νά Μετανοήσεις… Έναν άβουλον! Καί ποίος είναι άβουλος; Τό ζόμπυ που είναι Μεταλλαγμένον καί δέν ξέρει τί είναι καί πώς είναι! Μία μηχανή τηλεχειριαζόμενη μέ μικροψήγματα… Εάν γίνεις μηχανή «τούς» βολεύει, μέ όποιον τρόπον ή συνδοιασμόν γίνεις μηχανή… Εάν παραμείνεις άνθρωπος δέν «τούς» βολεύει ακόμη καί άν σφαγείς, θά νοιώσουν τήν πίκρα ότι έφυγες Νικητής…

Εικοστόν, ό πόλεμος όπως Πολυδιεξάγεται εφ’ ημερών, καλείται Υβριδικός! Ξέρεις από ποία λέξη; τήν Ύβριν! Έχει όλες τίς μορφές νά μήν τόν θεωρείς πόλεμον αλλά είναι όσον τίποτε άλλον πόλεμος εναντίον ψυχής πρωτίστως καί κατόπιν σαρκός!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ


Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo, ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID