EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Τελικά πάσχουμε από Covid-19 ή από 5G; Μελέτη αποκαλύπτει ομοιότητες

Από τους πρώτους μήνες της «πανδημίας», είχαν εμφανιστεί σενάρια τα οποία ήθελαν τον Covid-19 να έχει κάποια σχέση με την εξάπλωση του δικτύου 5G.

Το ιστολόγιό μας απέφυγε να πάρει θέση επί του θέματος μέχρι σήμερα, καθώς ενώ αυτά τα σενάρια είχαν μία ένδειξη αλήθειας (την οποία ενίσχυσε η μανία των «fact checkers» να τα εξαφανίσουν, αλλά και η μανία των ΜΜΕ να τα χλευάσουν), είχαν ένα πολύ βασικό πρόβλημα: δεν είχαν αποδείξεις. Κι ιδιαίτερα, δεν υπήρχαν επιστημονικές μελέτες που ν’ αποδεικνύουν κάτι ανάλογο, ή έστω να σχετίζουν το δίκτυο 5G με τον SARScov2.

Μέχρι που ήρθε στα χέρια μας μία επιστημονική μελέτη, η οποία ισχυρίζεται ότι το δίκτυο 5G δυσχεραίνει την κατάσταση της υγείας όποιου νοσεί από Covid.

Διαβάζοντας ωστόσο τη μελέτη, διαπίστωσα ότι κάποια από τα συμπτώματα που περιγράφονται στον covid, είναι ίδια με τα συμπτώματα που προκαλούνται από τη χρήση της τεχνολογίας 5G.

Ας δούμε όμως τι λέει η μελέτη αυτή.

Η μελέτη έχει τον τίτλο: «Στοιχεία για σύνδεση μεταξύ της νόσου του κοροναϊού-19 και της έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων από ασύρματες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του 5G» και δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical and Translational Research. Συγγραφείς της οι Beverly Rubik και Robert R. Brown. Το PDF της έρευνας παρατίθεται στο τέλος του άρθρου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης:


«Υπάρχει σημαντική επικάλυψη στην παθοβιολογία μεταξύ του COVID-19 και της έκθεσης στο WCR (Wireless Communications Radiation = ακτινοβολία ασύρματων επικοινωνιών). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ υποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην κλινική εξέλιξη του COVID-19 θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν, σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα, από την έκθεση σε WCR. Ως εκ τούτου, προτείνουμε μια σύνδεση μεταξύ των δυσμενών βιολογικών επιπτώσεων της έκθεσης σε WCR από ασύρματες συσκευές και του COVID-19.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το WCR και, ειδικότερα, το 5G, το οποίο περιλαμβάνει την πύκνωση του 4G, μπορεί να επιδείνωσαν την πανδημία COVID-19 αποδυναμώνοντας την ανοσία του ξενιστή και αυξάνοντας την ιωτικότητα του SARS-CoV-2, καθώς προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στα ερυθροκύτταρα, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού εχινοκυττάρων και rouleaux, που μπορεί να συμβάλλουν στην υπερπηκτικότητα – επηρεάζουν τη μικροκυκλοφορία και μειώνουν τα επίπεδα ερυθροκυττάρων και αιμοσφαιρίνης επιδεινώνοντας την υποξία, ενίσχυση της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανοσοκαταστολής, της αυτοανοσίας και της υπερφλεγμονής – αύξηση του κυτταρικού οξειδωτικού στρες και της παραγωγής ελευθέρων ριζών που επιδεινώνουν την αγγειακή βλάβη και τη βλάβη των οργάνων – αύξηση του ενδοκυττάριου Ca2+ που είναι απαραίτητο για την είσοδο, τον πολλαπλασιασμό και την απελευθέρωση του ιού, εκτός από την προώθηση προφλεγμονωδών μονοπατιών – και επιδείνωση των καρδιακών αρρυθμιών και των καρδιακών διαταραχών.»

(Ο τονισμός των φράσεων προσετέθη από τον υποφαινόμενο)


Οι συγγραφείς της έρευνας, ισχυρίζονται ότι «Η έκθεση σε WCR είναι ένας ευρέως διαδεδομένος, αλλά συχνά παραμελημένος, περιβαλλοντικός παράγοντας στρες που μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα δυσμενών βιοεπιδράσεων. Εδώ και δεκαετίες, ανεξάρτητοι ερευνητές επιστήμονες σε όλο τον κόσμο τονίζουν τους κινδύνους για την υγεία και τις σωρευτικές βλάβες που προκαλούνται από το WCR. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ συνάδουν με ένα μεγάλο σώμα καθιερωμένων ερευνών. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να θεωρούν το WCR έναν δυνητικά τοξικό περιβαλλοντικό στρεσογόνο παράγοντα. Μέθοδοι για τη μείωση της έκθεσης στο WCR θα πρέπει να παρέχονται σε όλους τους ασθενείς και στο γενικό πληθυσμό.«

Γεγονός αποτελεί ότι τα στοιχεία που ερευνήθηκαν από τους μελετητές, είναι τα επίσημα στοιχεία, όπως αυτά δίδονται από τους επίσημους οργανισμούς, ήτοι τον ΠΟΥ και το CDC. Δηλαδή, οι ερευνητές πήραν τα στοιχεία και τα συνέκριναν με ό,τι είχαν ως στοιχείο για την ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στις ασύρματες επικοινωνίες.

Σε άλλα άρθρα, έχουμε ήδη δει ότι δεν υπάρχει πουθενά ένα καθαρισμένο και ταυτοποιημένο δείγμα του covid, γεγονός που γεννά πολλές υποψίες όπως είναι φυσικό.

Στη μελέτη αυτή οι συγγραφείς, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπίστωσαν ότι προβλήματα υγείας που εμφανίζονται στα επίσημα στοιχεία των ΠΟΥ και CDC, εμφανίζονται και σε όσους κάνουν χρήση της τεχνολογίας 4G και 5G για πάνω από 45 λεπτά την ημέρα.

Συγκεκριμένα, στον τομέα 1.2 αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Μαζική οξειδωτική βλάβη στους πνεύμονες έχει παρατηρηθεί σε περιοχές θόλωσης του εναέριου χώρου που τεκμηριώνονται σε ακτινογραφίες θώρακος και αξονική τομογραφία (CT) σε ασθενείς με πνευμονία SARS-CoV-2. Αυτό το κυτταρικό στρες μπορεί να υποδηλώνει βιοχημική και όχι ιογενή αιτιολογία.»

Στη συνέχεια, στα αποτελέσματα της έρευνας (τομέας 3), αναφέρουν:

«Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι εκδηλώσεις που είναι κοινές για το COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης της νόσου και των αντίστοιχων δυσμενών βιοεπιδράσεων από την έκθεση σε WCR. Παρόλο που αυτές οι επιδράσεις οριοθετούνται σε κατηγορίες – μεταβολές στο αίμα, οξειδωτικό στρες, διαταραχή και ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξημένο ενδοκυττάριο ασβέστιο (Ca2+) και καρδιακές επιδράσεις – πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι επιδράσεις δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η πήξη του αίματος και η φλεγμονή έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενους μηχανισμούς και το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στις μορφολογικές αλλαγές των ερυθροκυττάρων καθώς και στην υπερπηκτικότητα, τη φλεγμονή και τη βλάβη των οργάνων.»Πίνακας 1

Για τους μελετητές, αυτό υποδεικνύει ότι το WCR επιδεινώνει την κατάσταση ενός ασθενούς με covid.

Ωστόσο, αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, η ύπαρξη κοινών στοιχείων, μπορεί κάλλιστα να υποδεικνύει ότι ο Covid19 δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια «ιοποίησης» (γινόμαστε και λεξοπλάστες για χάρη του ρεπορτάζ) των συμπτωμάτων από το δίκτυο 5G. Αυτό μπορεί κάλλιστα να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα «εμβόλια» στην πραγματικότητα δεν καταπολεμούν καμία ασθένεια (αφού ούτως ή άλλως οι εμβολιασμένοι «και νοσούν και μεταδίδουν»).

Αυτή η έρευνα στην πραγματικότητα έρχεται να δημιουργήσει περισσότερα ερωτηματικά από τις απαντήσεις που δίνει. Για παράδειγμα, τα «εμβόλια» της Pfizer και της Moderna γνωρίζουμε ότι είναι γονιδιακοί μεταλλάκτες χάρη στην τεχνολογία mRNA, οπότε καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έχει λυσσάξει η ελίτ να τα κάνει ο πληθυσμός. Τα υπόλοιπα εμβόλια όμως, που δεν έχουν mRNA τεχνολογία, για ποιο λόγο έχουν λυσσάξει να τα κάνουμε;

Σίγουρα κρύβεται κάτι πολύ πιο «σκοτεινό» πίσω από αυτήν την υπόθεση. Πιο σκοτεινό από το αυτονόητο της μείωσης του πληθυσμού. Αλλά τι… Θα το μάθουμε…

PDF μελέτης:
jclintranslres-2021-7-5-666Λήψη
Πηγή

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo, ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID