EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Με 6 τομές το νέο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ - Ποιοι άνεργοι χάνουν και ποιοι διατηρούν τα επιδόματα του νέου Οργανισμού

Έξι νέες παραμέτρους στην κατάρτιση και απασχόληση ανέργων εισάγει το νομοσχέδιο για τη μετατροπύ του ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με κυριότερο ότι ο άνεργος θα βγαίνει εκτός λίστας και θα χάνει το επίδομα ανεργίας αν αρνηθεί περισσότερες από δυο προτάσεις για εργασία.

Με το νομοσχέδιο το οποίο θα αναρτηθεί σε διαβούλευση την Παρασκευή, προωθούνται:
Επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά.
 • Ενεργότερη στήριξη, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακά εργαλεία για υποβοήθηση των ανέργων ώστε να βρουν δουλειά
 • Μπόνους για την κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης από τους μακροχρόνια ανέργους (5+ έτη)
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάχρησης των παροχών στον ΟΑΕΔ
 • Μεταρρύθμιση της κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και δημιουργία Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων
 • Σύνδεση των αμοιβών παρόχων και καταρτιζόμενων με τα αποτελέσματα της κατάρτισης.

Το νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά»

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αρθρώνονται σε τρεις άξονες: Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, νέα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης, αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης.

1ος άξονας: Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός
 • Νέα ψηφιακά εργαλεία: ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ψηφιακό μητρώο, ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης που διευκολύνουν τους ανέργους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και διασυνδέονται μεταξύ τους ώστε να καθιστούν εφικτή την αποτελεσματική τους παρακολούθηση και τους ελέγχους.
 • Εισαγωγή κινήτρων απόδοσης για τους εργασιακούς συμβούλους με επιβράβευση της παραγωγικότητάς τους σύμφωνα με κριτήρια που θα θέτει η διοίκηση.
 • Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύσταση τριών θέσεων υποδιοικητών. Τα μέλη του ΔΣ μειώνονται σε 11 (από 17).
 • Μεταφορά του ΛΑΕΚ στους κοινωνικούς εταίρους. Τα αποθεματικά του λογαριασμού μέχρι 31.12.2022 παραμένουν στην ΔΥΠΑ για την εκπλήρωση των σκοπών της, ενώ η διαχείριση του πόρου από 1.1.2023 μεταφέρεται στους κοινωνικούς εταίρους που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ.
 • Σύσταση Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων το οποίο θα διαχειρίζεται τα κονδύλια του «Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικών Εταίρων» τα οποία θα διατίθενται για την κατάρτιση εργαζομένων, τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, τις δαπάνες συνδικαλιστικών οργανώσεων, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, κ.α. Επίσης θα γνωμοδοτεί για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, στεγαστικής πολιτικής, προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής κ.ά.
 • Νέες μέθοδοι για μια αναβαθμισμένη στεγαστική πολιτική με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΥΠΑ. Προβλέπεται η εκμίσθωση ακινήτων, ανοικοδόμηση με δαπάνες του μισθωτή, δυνατότητα αγοράς ακινήτων από τη ΔΥΠΑ, σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων κ.α. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην ΟΕΚ που έχει περιέλθει στον Οργανισμό αλλά και η ανάπτυξη πολιτικής που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους.
 • Μετονομασία του ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

2ος άξονας: Νέα εργαλεία για την υποστήριξη των ανέργων
 • Κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης από τον αναζητούντα εργασία σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ. Θα περιλαμβάνει τις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, την προηγούμενη απασχόλησή του καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης του αναζητούντος εργασία ή άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την εύρεση εργασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
 • Θέσπιση ψηφιακής κάρτας ΔΥΠΑ, η οποία μπορεί να είναι εφαρμογή για κινητή συσκευή και θα βεβαιώνει την εγγραφή του αναζητούντος εργασία στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ. Η κάρτα θα διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία στις συναλλαγές του, βεβαιώνοντας αυτόματα την ιδιότητά του και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
 • Κατάρτιση του ψηφιακού μητρώου της ΔΥΠΑ που θα περιλαμβάνει τους αναζητούντες εργασία και τα στοιχεία τους, τυχόν προτάσεις για απασχόληση, την ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης κ.α. Η εγγραφή και παραμονή στο μητρώο θα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο αναζητών εργασία να είναι δικαιούχος των επιδομάτων, βοηθημάτων και παροχών που προβλέπονται κατά περίπτωση.
 • Ενεργοποίηση των εργασιακών συμβούλων για την υποβοήθηση των αναζητούντων εργασία. Η κατάρτιση των ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης θα ξεκινήσει από τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από 5 χρόνια.
 • Εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την παραμονή μετά το πρώτο 12μηνο στο ψηφιακό μητρώο ανέργων και κατά συνέπεια την διατήρηση των βοηθημάτων, παροχών κλπ. Στόχος της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης και απάτης. Τα κριτήρια που εισάγονται είναι αυτά που προβλέπονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης (διευκρινίζεται ότι θα εφαρμόζονται μόνο τα εισοδηματικά και όχι τα περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης).

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους για τα οποία παραμένουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται δεν επηρεάζουν την χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης, για τα οποία θα συνεχιστεί το μέχρι σήμερα καθεστώς που τα διέπει.
 • Ενεργοποίηση της διαγραφής από το μητρώο ανέργων για δύο χρόνια και διακοπή του επιδόματος ανεργίας μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας (ως κατάλληλη ορίζεται η θέση που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στους επαγγελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία). Επίσης, διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες και διακοπή του επιδόματος ανεργίας για άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης.
Ομοίως, η διακοπή του επιδόματος και η διαγραφή από το μητρώο δεν σημαίνουν διακοπή του ΚΟΤ και των ρυθμίσεων για ΕΝΦΙΑ και επίδομα θέρμανσης, τα οποία εξακολουθούν να χορηγούνται με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αντίστοιχη νομοθεσία.

Παροχή κινήτρων – μπόνους στους μακροχρόνια ανέργους για ενεργή αναζήτηση εργασίας: προβλέπεται η καταβολή 300 ευρώ σε όσους μακροχρόνια ανέργους (πάνω από 5 χρόνια) καταρτίζουν ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Καταβολή για πρώτη φορά επιδόματος εργασίας αντί για το επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ: προβλέπεται ότι όσοι βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50 % του επιδόματος μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής του.
 • Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για τη διεύρυνση του πλέγματος προστασίας των αναζητούντων εργασία και τη δικαιότερη κατανομή των επιδομάτων ανεργίας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε κάθε περίπτωση η προστασία στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων δεν μπορεί να υπολείπεται της ισχύουσας.

3ος άξονας: Η κατάρτιση όπλο των ανέργων και εργαζομένων για το μέλλον
 • Πληρωμή των παρόχων και των ωφελούμενων κατάρτισης βάσει αποτελέσματος (Payment by Results). Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της κατάρτισης θα «πιάσουν τόπο», το 30% του ποσού θα καταβάλλεται τόσο στους καταρτιζόμενους όσο και στους παρόχους, μόνο μετά την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
 • Πιστοποίηση των καταρτισθέντων από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς.
 • Αξιολόγηση και λογοδοσία των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς:
 • το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά,
 • το ποσοστό των καταρτισθέντων που πιστοποιήθηκε, αλλά και
 • την ποιότητα των υπηρεσιών τους, με αξιολόγηση από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους.
 • Σύσταση μητρώου επιλέξιμων παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη ΔΥΠΑ, με νέα αυξημένα κριτήρια για τους παρόχους αλλά και διαγραφή όσων δεν ανταποκρίνονται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης στους πολίτες
 • Ενημέρωση «με ένα κλικ» για όλα τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για ό,τι αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση τους, με την ίδρυση Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες (skills.gov.gr).
 • Θέσπιση του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων ως ψηφιακού εργαλείου, όπου θα καταγράφονται οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος. Μέσω του νέου εργαλείου θα πιστώνονται «μονάδες», που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (κατά το επιτυχημένο μοντέλο της Γαλλίας), αλλά και θα διευκολύνονται οι έλεγχοι, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κατάχρησης του συστήματος κατάρτισης, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παροχής πληροφοριών σε δυνητικούς εργοδότες.
 • Αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του πεδίου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στις δεξιότητες, μέσω της σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων.
 • Αναβάθμιση του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος ανατίθεται στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσω του νέου Μηχανισμού διευκολύνεται η διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό, τοπικό και τομεακό επίπεδο, ενώ αξιοποιούνται πρωτογενή δεδομένα για τη διάγνωση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας (μέσω διασύνδεσης με ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ). Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) καταργείται. Οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων, στο υπουργείο Εργασίας ή στον ΟΠΕΚΑ, (στον οποίο μεταβιβάζεται η διαχείριση προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους που ασκεί το ΕΙΕΑΔ) ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούσαν και τις ανάγκες των υπηρεσιών.
 • Κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας.
 • Αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με βάση τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και σχετικών μελετών και πορισμάτων της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης του Υπουργείου.

Άνεργοι με εισοδήματα

Διάρκεια ανεργίας (μήνες)

Εισόδημα

20.001-30.000€

Εισόδημα >30.001€

12 - 24

7.655

4.036

25 - 36

3.746

1.989

37 - 48

2.777

1.302

49 - 60

2.068

1.014

61 - 72

2.194

953

73 - 84

1.417

687

85 - 96

1.371

620

97 - 108

1.350

600

109 - 120

1.218

516

> 120

3.225

1.232

ΣΥΝΟΛΟ

27.021

12.949Αντώνης Βασιλόπουλος

Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo, ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID