EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Αποκλειστικό: Τα μέτρα σοκ για τους κακοπληρωτές από το ΚΕΑΟ, όλο το νέο επιχειρησιακό σχέδιο - Στα 43 δισ. οι οφειλές στον ΕΦΚΑ

Σκληρά μέτρα κατά των κακοπληρωτών στον ΕΦΚΑ, μεταξύ αυτών και την αναστολή χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ. σε οποιονδήποτε εργοδότη εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή ή το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, εξετάζει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

Το ΚΕΑΟ προχώρησε στην αποστολή 300.000 Ατομικών Ειδοποιήσεων σε κακοπληρωτές, ενώ κατάρτισε το νέο σχέδιο δράσης προκειμένου να περιορίσει τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ που έχουν ξεπεράσει τα 43 δις ευρώ. Το σχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες δράσεων που έχει ως στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών και την αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών.

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Καθημερινή παρακολούθηση των εντάξεων νέων οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.
 • Συστηματική διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων Μητρώου Οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο)
 • Καταγραφή προδιαγραφών για τη δημιουργία ροής ενημέρωσης του μητρώου του Κ.Ε.Α.Ο. με τις μεταβολές στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μεταβολές στοιχείων μητρώου μη μισθωτών ασφαλισμένων)
 • Εφαρμογή διαδικασιών για τον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Triage για τους οφειλέτες με συνολική οφειλή στο Κ.Ε.Α.Ο. άνω των 300.000 ευρώ

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Παραγωγή μηνιαίων αναφορών ελέγχου σχετικά με τις απώλειες ρυθμίσεων για όλους τους τύπους ρύθμισης
 • Εντατικοποίηση της διαδικασίας αποστολής των Ατομικών Ειδοποιήσεων
 • Διαχείριση υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020, καθώς των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.4469/2017
 • Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεις σύμφωνα με τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ.
 • Υλοποίηση ρύθμισης οφειλών προς ΕΔΟΕΑΠ μετά από αποστολή αρχείο από τον ΕΔΟΕΑΠ (Ν.4816/2021 και 4837/2021)
 • Επικαιροποίηση των οδηγιών και των συχνών ερωτήσεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ένταξη σε ρύθμιση
 • Εξαγωγή αρχείων στόχευσης για την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
 • Προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών για την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων
 • Εντατικοποίηση της κεντρικής παρακολούθησης της διαδικασίας είσπραξης των αδρανών εκπλειστηριασμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
 • Τήρηση στοχοθεσίας για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. και εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων
 • Εφαρμογή διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ.
 • Συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για συγκεκριμένους οφειλέτες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Υλοποίηση όλων των βελτιώσεων που έχουν σχεδιαστεί στο λογισμικό του Ο.Π.Σ., ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
 • Υλοποίηση νέας διαδικασίας πρόσβασης/ταυτοποίησης των οφειλετών - ασφαλισμένων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.
 • Ολοκλήρωση των δράσεων αναβάθμισης της υποδομής του Κ.Ε.Α.Ο.
 • Υποστήριξη διαλειτουργικότητας, ηλεκτρονικής ανταλλαγής και συνεκμετάλλευσης δεδομένων με άλλους φορείς
 • Παροχή υποστήριξης χρηστών / περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. σε θέματα που άπτονται της χρήσης του Υποσυστήματος Καθυστερούμενων Εισφορών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ (helpdesk)
 • Υποστήριξη contact center οφειλετών για θέματα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. μέσω πολλαπλών καναλιών (e-mail, τηλεφωνικά, γραμμή εξυπηρέτησης 1555 κλπ.)
 • Προτροπή των οφειλετών, με κάθε πρόσφορο μέσο, για εγγραφή και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 θα υλοποιηθούν οι δράσεις:

 • Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις
 • Συνεχής παρακολούθηση της κατανομής των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Υπηρεσίες
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό του Κ.Ε.Α.Ο.
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2022
 • Επεξεργασία, ανάλυση και σύνταξη αναφορών σχετικά με την διαχείριση των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. (εισπράξεις, ρυθμίσεις, λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης)
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου
 • Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σε τριμηνιαία βάση
 • Παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου


Μα σημειωθεί ότι περίπου 10 δις χρωστούν 2.313 οφειλέτες (οφειλές πάνω από 1 εκατ.). Οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις έφτασαν σε πλήθος τις 863.033 για οφειλές ύψους 6,6 δις

Αντώνης ΒασιλόπουλοςΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
epiosyinfo.comΠηγή   www.bankingnews.,gr


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo ως news aggregator ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID