EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Ο Μαραβέγιας έκλεισε αγορά κλινικής για 1,3 εκατ. ευρώ

Του Βασίλη Ανδριανόπουλου

Όλα είναι ψέματα, όλα είναι συκοφαντίες. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Μαραβέγια μετά την αποκάλυψη ότι η υπό σύσταση –τότε– εταιρεία Αποκατάσταση ΜΙΚΕ, συμφερόντων της συζύγου του Μαρίας Τόπα, είχε εγκριθεί να λάβει μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου κρατική επιχορήγηση 4 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ για δύο επενδύσεις συνολικού κόστους περισσότερων από 11 εκατ. ευρώ. Ο βουλευτής της ΝΔ αρνείται να δώσει τη μοναδική απάντηση που έχει σημασία: πώς εγκρίθηκαν τα επίμαχα επενδυτικά σχέδια από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων; Απάντηση που είναι ακόμη πιο επιβεβλημένο να δοθεί μετά τις σημερινές αποκαλύψεις του Documento.

Ο ίδιος ο βουλευτής είναι αυτός που υποστηρίζει ότι η γυναίκα του δεν προσέφυγε σε κάποια τράπεζα προκειμένου να λάβει δάνειο. Ο ίδιος είναι που υποστηρίζει πως δεν υπήρχαν –ούτε καν αναζητήθηκαν– κεφάλαια για να καλυφθεί το υπόλοιπο κόστος επένδυσης. Δυστυχώς όμως ο νόμος είναι σαφής: δεν μπορεί να εγκριθεί μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικό σχέδιο χωρίς ο/η αιτών/ούσα να μπορεί να τεκμηριώσει μέσω της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ότι δύναται να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο της επένδυσης μέσω ιδίων κεφαλαίων ή εξωτερικής χρηματοδότησης.

Επομένως, πώς εγκρίθηκε η αίτηση της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ; Ποιος είναι ο υπεύθυνος από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της αίτησης; Ηταν σε γνώση των ανώτατων πολιτικών στελεχών του υπουργείου; Θα βρεθεί ο υπεύθυνος που ενέκρινε την αίτηση ώστε να αναζητηθούν τυχόν πειθαρχικές ή ακόμη και ποινικές ευθύνες; Επίσης, εφόσον δεν συνέτρεχαν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή αυτών των επιχειρηματικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο και άρα πρόκειται για κάτι άκυρο και παράνομο, θα ελεγχθεί επί της ουσίας η υπόθεση ώστε να ακυρωθεί η έγκριση που δόθηκε από το υπουργείο; Ακόμη σημαντικότερο: γιατί ο Κ. Μαραβέγιας, ο οποίος εκδίδει πύρινες ανακοινώσεις, δεν δίνει μόνος του στη δημοσιότητα τον φάκελο της επίμαχης αίτησης;

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στο Kontra Channel την περασμένη Τετάρτη, η γυναίκα του ούτε αιτήθηκε δάνειο από τράπεζα ούτε αναζητήθηκε επενδυτής κι έτσι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων. Μάλιστα. Μπορεί τότε να μας δώσει κάποια εξήγηση ο Κ. Μαραβέγιας αναφορικά με το ότι, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Documento, η εταιρεία της συζύγου του, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου που εκδόθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αγορά ενός ακινήτου στον Βόλο αντί 1,3 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε τεθεί σε καθεστώς πλειστηριασμού; Ή είναι κι αυτό συκοφαντία;

Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού

Στις 23 Αυγούστου 2022 κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου αίτηση αναστολής πλειστηριασμού. Η επίμαχη αίτηση αφορούσε ακίνητο στον Βόλο το οποίο είχε κατασχεθεί για 200.000 ευρώ, ποσό το οποίο μαζί με τα έξοδα εκτέλεσης και επισπευδόμενου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού ανέρχεται σε 459.398,40 ευρώ. Την αίτηση υπέβαλε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου Κλινική Α.Ν. Κωνσταντινόπουλος κατά της εταιρείας Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία είχε την ιδιότητα της διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της ιρλανδικής εταιρείας Galaxy IV Funding Designated Activity Company. Σύμφωνα με την επίμαχη αίτηση αναστολής κατάσχεσης, η τελευταία αυτή εταιρεία εκπροσωπείται από την Alpha Bank.

Βάσει των όσων αναγράφονται, η εταιρεία Cepal επέβαλε στις 11 Φεβρουαρίου 2022 αναγκαστική κατάσχεση στο προαναφερθέν ακίνητο (αποτελεί τριώροφη οικοδομή), το οποίο ανήκει στην εταιρεία Κλινική Α.Ν. Κωνσταντινόπουλος. Η επίμαχη κλινική στον Βόλο κατέθεσε αίτηση αναστολής πλειστηριασμού καθώς, όπως ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, το επίμαχο ακίνητο θα αγοραστεί από την Αποκατάσταση ΜΙΚΕ, εταιρεία της συζύγου του Κ. Μαραβέγια, αντί 1 εκατ. ευρώ.

Λίγες ημέρες αργότερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου εξέδωσε απόφαση αναφορικά με την επίμαχη αίτηση αναστολής. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην επίμαχη απόφαση (δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022), ως ημερομηνία πλειστηριασμού του ακινήτου είχε οριστεί η 14η Σεπτεμβρίου 2022. Η τιμή προσφοράς ανερχόταν σε 910.000 ευρώ, ενώ επί του συγκεκριμένου ακινήτου υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

«Εξασφάλιση χρηματοδότησης €1,3 εκατ.»

Παρ’ όλα αυτά, στην απόφαση αναγράφεται πως «πιθανολογείται ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την εκπρόσωπο της μονοπρόσωπης ΜΙΚΕ με την επωνυμία “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ. ΙΚΕ”, Μαρία Τόπα του Γεωργίου, η αιτούσα έχει αναλάβει την ενοχική υποχρέωση να προβεί εντός του προσεχούς τριμήνου και πάντως ως την 21-12-2022, στην πώληση και μεταβίβαση του κατασχεθέντος ακινήτου στην τελευταία, αντί τιμήματος 1.300.000 ευρώ, που υπερβαίνει το ποσό της ορισθείσας τιμής πρώτης προσφοράς».

Μάλιστα, «το περιεχόμενο της ως άνω συμφωνίας επιβεβαίωσε ο εξετασθείς μάρτυρας της αιτούσας, που τυγχάνει νομικός παραστάτης της νομίμου εκπροσώπου της μελλοντικής αγοράστριας του κατασχεθέντος, διά του οποίου, άλλωστε, έλαβαν χώρα και οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, ο οποίος κατέθεσε επιπλέον ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση της υποψήφιας αγοράστριας». Επομένως «η αιτούσα εφόσον λάβει χώρα η ως άνω μεταβίβαση και το αργότερο εντός εξαμήνου από την επόμενη της ορισθείσας ως ημέρας πλειστηριασμού, ήτοι μέχρι τις 15-03-2023, θα είναι σε θέση να καταβάλει το σύνολο της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται σε βάρος της η άνω εκτελεστική διαδικασία».

Ερωτήματα από το πόθεν έσχες

Αλλωστε «από την αναβολή διενέργειας πλειστηριασμού δεν πιθανολογείται ότι υφίσταται κίνδυνος βλάβης της καθ’ ης η αίτηση, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου έχει οριστεί σε ποσό, που υπερκαλύπτει το σύνολο της χρηματικής απαίτησης, για το οποίο αυτή επισπεύδει την εκτελεστική διαδικασία, ενώ παράλληλα θα λάβει και το ¼ του κεφαλαίου αυτής». Ως αποτέλεσμα, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής πλειστηριασμού και αποφάνθηκε ότι αναστέλλεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου μέχρι 15 Μαρτίου 2023.

Αρα ο δικηγόρος της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ κατέθεσε υπό την ιδιότητά του αυτή ότι η εταιρεία της Μ. Τόπα εμφανίζεται να έχει προσυμφωνήσει για την αγορά του επίμαχου ακινήτου αντί 1.300.000 ευρώ, ποσό το οποίο έχει εξασφαλίσει η εταιρεία.

Τι σημαίνει αυτό; Από πού εξασφάλισε την αναγκαία χρηματοδότηση του 1.300.000 ευρώ η εταιρεία της Μ. Τόπα; Μα σύμφωνα με τον Κ. Μαραβέγια τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που υπάγονταν στον Αναπτυξιακό Νόμο δεν προχώρησαν ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Και μπορεί το ποσό του 1.300.000 ευρώ να μην αρκούσε για να καλυφθεί το σύνολο του κόστους των δύο επίμαχων επενδύσεων, πρόκειται πάντως για ιδιαιτέρως μεγάλο ποσό.

Ενα ποσό μάλιστα που φαντάζει δύσκολο να διέθετε το ζεύγος βάσει της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα που δήλωσε το ζεύγος για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχονται συνολικά σε 96.569,09 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των καταθέσεών τους ανέρχεται στο ποσό των 35.628,37 ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό υπόλοιπο οφειλόμενων των δανειακών υποχρεώσεων –τα δάνεια λήφθηκαν από το 2010 έως το 2019– ανέρχεται σε 292.963,64 ευρώ. Ανάλογη περίπου είναι η κατάσταση και στις προηγούμενες δηλώσεις πόθεν έσχες: για το φορολογικό έτος 2019 τα έσοδα ανέρχονταν συνολικά σε 80.331,25 ευρώ και οι καταθέσεις σε 15.522,74 ευρώ. Για το φορολογικό έτος 2018 τα έσοδα ανέρχονται συνολικά σε 47.065,2 ευρώ και οι καταθέσεις σε 13.401,22 ευρώ.

Βάσει λοιπόν της επίμαχης περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε ο Κ. Μαραβέγιας μαζί με τη σύζυγό του φαίνεται αδύνατο να εξασφαλίστηκε από ίδια κεφάλαια το ποσό του 1.300.000 ευρώ προκειμένου να αγοραστεί το ακίνητο της κλινικής στον Βόλο. Αρα από πού προήλθε αυτό το ποσό; Λήφθηκε κάποιο δάνειο;

Ανευρέθηκε επενδυτής;

Η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και το πάρκινγκ


Οι απαντήσεις είναι ακόμη πιο επιβεβλημένο να δοθούν από τον Κ. Μαραβέγια, καθώς όπως γράφτηκε στις 22 Αυγούστου 2022 στην ιστοσελίδα thenewspaper.gr, ο βουλευτής της ΝΔ είναι ο νέος ιδιοκτήτης της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ερατώ» στο Μαλάκι Βόλου, που ανήκε στην οικογένεια Γεροβασίλη.

Το Documento απευθύνθηκε στο ίδρυμα «Ερατώ», όπου συνδεθήκαμε τηλεφωνικά με την ίδια τη Μ. Τόπα, η οποία μας απάντησε ότι «η μονάδα φροντίδας είναι μισθωμένη από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 στην Αποκατάσταση ΜΙΚΕ που είναι μια εταιρεία δική μου μονοπρόσωπη». Ομως σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στα τέλη του περασμένου Αυγούστου στο Ράδιο Ενα, ο Κ. Μαραβέγιας είχε αναφέρει μεταξύ άλλων αναφορικά με τη δομή «Ερατώ» ότι «η σύζυγός μου κι εγώ κάνουμε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε τη δραστηριότητα μιας δομής, η οποία έχει τη δική της παράδοση στον χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων…». Γιατί τότε ο Κ. Μαραβέγιας εμφανιζόταν ο ίδιος ως μέλος της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ, ενώ μετά τις αποκαλύψεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη κάνει απλώς λόγο για μια εταιρεία της συζύγου του; Φοβάται μήπως κάτι;

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν φτάσει στο Documento, φημολογείται ότι ο Κ. Μαραβέγιας βρίσκεται σε συζητήσεις για την αγορά ενός ακινήτου πάρκινγκ στον Βόλο. Πρόκειται για πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί καθιστά ολοένα πιο έντονα τα ερωτήματα αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Κ. Μαραβέγια: Από πού προέρχονται αυτά τα κεφάλαια;

Η ένταξη στον Αναπτυξιακό

Προφανώς δεν είναι ένα ερώτημα ήσσονος σημασίας εφόσον δεν έχει ξεκαθαριστεί η υπόθεση που αφορά την έγκριση των δύο επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε από τον Παύλ. Πολάκη.
Οπως προκύπτει, η εταιρεία Αποκατάσταση ΜΙΚΕ συγκαταλέγεται στον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης Δ΄ κύκλου επιχειρηματικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ν. 4399/2016 (πρόκειται για τον Αναπτυξιακό Νόμο που βρισκόταν σε ισχύ έως τις 4 Φεβρουαρίου 2022), ο οποίος εκδόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 10 Ιανουαρίου 2022.

Επενδύσεις 11 εκατομμυρίων ευρώ

Οπως αναγράφεται εκεί, η εταιρεία της συζύγου του Κ. Μαραβέγια θα λάμβανε 1.626.083,06 ευρώ ως επιχορήγηση συμβατικής επένδυσης για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας. Το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανερχόταν σύμφωνα με τον επίμαχο πίνακα του υπ. Ανάπτυξης σε 4.209.956 ευρώ. Στον ίδιο πίνακα αναγράφεται ότι η εταιρεία Αποκατάσταση ΜΙΚΕ για τη δημιουργία κέντρου αποκατάστασης θα λάμβανε επιχορήγηση συμβατικής επένδυσης 2.626.171,63 ευρώ, ενώ το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανερχόταν σε 6.801.225,01. Αρα το συνολικό κόστος και των δύο επενδύσεων ανερχόταν σε 11.011.181, 01 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της κρατικής επιχορήγησης θα ανερχόταν σε 4.252.254,69 ευρώ.

Γεννιούνται επομένως αυτονόητα ερωτήματα: Με ποιον τρόπο δημοσιεύτηκε στον επίμαχο πίνακα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι μια υπό σύσταση εταιρεία, η οποία είχε αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, θα λάμβανε από το κράτος περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ; Ακόμη σημαντικότερα: Η εταιρεία της συζύγου του Κ. Μαραβέγια από πού θα λάμβανε περισσότερα από 6.700.000 ευρώ; Από τράπεζα; Γιατί μόνο τράπεζα φαντάζει δυνατό ότι θα μπορούσε να δώσει αυτό το ποσό, αφού σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016 –βρισκόταν τότε σε ισχύ– αυτό το ποσό της επένδυσης πρέπει να προέρχεται είτε από ίδια κεφάλαια είτε από τραπεζικό δανεισμό. Εκτός αν η εταιρεία της συζύγου του Κ. Μαραβέγια είχε βρει επενδυτή, τον οποίο ο βουλευτής της ΝΔ δεν θέλει να αποκαλύψει…

Στις 8 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τέταρτη προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Βάσει αυτού του ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο επίμαχος κατάλογος με τις επενδύσεις, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και η εταιρεία Αποκατάσταση ΜΙΚΕ.

Την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνης Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων από το βήμα της Βουλής αναφορικά με το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο ότι «δεν έχει πάρει ΦΕΚ ποτέ η έγκρισή του, στην πραγματικότητα δεν έχει έγκριση. Είναι μόνο στον προσωρινό πίνακα…». Η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Κι αυτό επειδή στις 10 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε ο οριστικός και όχι ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης κι ενώ αρκετούς μήνες νωρίτερα, στις 20 Ιουλίου 2021, είχε εκδοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης απόφαση σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της τέταρτης προκήρυξης, εκεί δηλαδή όπου υπαγόταν και η αίτηση της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ. Παρά λοιπόν τα όσα υποστηρίζει ο Αδ. Γεωργιάδης, η αξιολόγηση –και– των επίμαχων επενδυτικών σχεδίων είχε ολοκληρωθεί από τις 20 Ιουλίου 2021. Αλλωστε πώς γίνεται ο ίδιος ο Κ. Μαραβέγιας να έχει δηλώσει ότι «εξασφαλίστηκαν οι εγκρίσεις του Αναπτυξιακού»;

Παράλληλα, στο άρθρο 14, παρ. 2β του επίμαχου ΦΕΚ αναγράφεται ρητά ότι «ο έλεγχος νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: α. πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους της παρούσας, του ν. 4399/2016 και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρμογή του β. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου γ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ίδιων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση».

Ειδικότερα προβλέπεται μάλιστα ότι εξετάζονται μεταξύ άλλων:

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ως προς τη νόμιμη λειτουργία και εκπροσώπηση του φορέα, οι πηγές χρηματοδότησης, ο τόπος εγκατάστασης και λοιπά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1.

Αυτό που αναγράφεται στην παράγραφο 10 του Παραρτήματος 1 είναι μεταξύ άλλων ότι «η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τη λήψη δανείου τεκμηριώνεται με την υποβολή ενός εκ των παραπάνω δικαιολογητικών: Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου από τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, στην οποία αναφέρονται το ύψος, ο σκοπός, η διάρκεια, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος, οι εξασφαλίσεις για την χορήγηση του δανείου. Στην επιστολή χορήγησης ή έγκρισης δανείου αναφέρονται σαφώς το αντικείμενο, ο τόπος και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου». Ο νόμος δηλαδή ορίζει ότι το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου έπρεπε να είχε δηλωθεί προκειμένου να δοθεί πρόθεσή ή έγκριση χορήγησης δανείου από τράπεζα.

Το ΦΕΚ επομένως είναι σαφές: για να εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο απαιτείται να τεκμηριωθεί –προφανώς μέσω δικαιολογητικών– ότι το κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλυφθεί «είτε μέσω ίδιων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση». Ο ίδιος ο Κ. Μαραβέγιας υποστηρίζει ότι δεν πληρούσε καμία από τις δύο προϋποθέσεις. Αρα πώς εγκρίθηκαν τα επιχειρηματικά σχέδια; Γιατί εύκολα μπορεί να υποθέσει κάποιος… δύσπιστος ότι δόθηκε μια άνωθεν πολιτική εντολή ώστε να παρακαμφθεί αυτό το… μικρό εμπόδιο της μη διαθεσιμότητας κεφαλαίων και το επιχειρηματικό σχέδιο να εγκριθεί. Ή μήπως υπήρχε κάποιος… κρυφός επενδυτής; Ο Κ. Μαραβέγιας μπορεί να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα δίνοντας στη δημοσιότητα τον φάκελο.
Αναμένουμε.

Κ. Μαραβέγιας «Ο υπουργός είναι πιο ενήμερος από εμένα»

Το Documento επικοινώνησε με τον Κ. Μαραβέγια ζητώντας του μια απάντηση αναφορικά με το τι περιείχε τελικά ο επίμαχος φάκελος. Οπως απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ: «Ο φάκελος έγινε από μελετητικό γραφείο και περιείχε ό,τι ζητάει η πλατφόρμα: προφανώς υπήρχαν σχέδια μηχανικού, χωροθέτηση και ένα επενδυτικό σχέδιο φτιαγμένο από μελετητικό γραφείο. Ολα αυτά ήταν “κουμπωμένα” πάνω σε εταιρεία που τότε ήταν υπό σύσταση. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου, απευθύνεται και σε εταιρείες που δεν υφίστανται καν».

Αναφορικά με το αν υπήρχαν εγγυήσεις, ο Κ. Μαραβέγιας δήλωσε ότι «δεν υπήρχαν εγγυήσεις γιατί δεν απαιτούνταν κανενός είδους εγγυήσεις (προσωπικές, τραπεζικές ή οτιδήποτε άλλο). Απ’ όσο γνωρίζω –γιατί επιμένω ότι δεν με αφορούσε άμεσα η διαδικασία–, ρωτώντας πρόσφατα τον μελετητή μου είπε πως ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αν εγκριθεί η αίτηση, ανατρέχει στην αναζήτηση κεφαλαίων μέσω επενδυτών ή τραπεζικού δανεισμού. Χθες άκουσα διά στόματος Γεωργιάδη πως όλα τα επενδυτικά σχέδια που υπoβλήθηκαν σε εκείνη τη φάση εγκρίθηκαν όλα. Επειδή λίγο μετά την κατάθεση του φακέλου η ιδέα εγκαταλείφτηκε, δεν γνωρίζω αν βγήκε ΦΕΚ που να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη έγκριση».

Ο Κ. Μαραβέγιας ερωτήθηκε και γιατί ο Αδ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για προέγκριση, ενώ υπήρχε δημοσίευση στον οριστικό πίνακα των επιχορηγούμενων εταιρειών: «Μάλλον είναι πιο έγκυρη η απάντηση του υπουργού. Πρέπει νομίζω να εκδοθούν ΦΕΚ. Οριστικός πίνακας φαντάζομαι είναι κάτι του τύπου “έχεις, δεν έχεις ελλείψεις”. Φαντάζομαι». Εμείς πάλι φανταζόμαστε ότι αν ήταν αυτή η πραγματικότητα, δεν θα ονομαζόταν οριστικός πίνακας ούτε θα είχε ανακοινωθεί πως είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων…

Σε απόφαση που εκδόθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου αναφέρεται ότι ο δικηγόρος της εταιρείας Αποκατάσταση ΜΙΚΕ, συμφερόντων της Μαρίας Τόπα, δήλωσε στο δικαστήριο υπό αυτή του την ιδιότητα ότι η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 1,3 εκατ. ευρώ προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός ακινήτου ο οποίος ενδιέφερε την εταιρεία της συζύγου του βουλευτή της ΝΔ. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Κ. Μαραβέγιας δήλωσε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ότι τα επίμαχα επενδυτικά σχέδια δεν προχώρησαν γιατί δεν ήταν δυνατόν να ανευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια


«Η μονάδα φροντίδας (σ.σ.: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ερατώ» στο Μαλάκι Βόλου) είναι μισθωμένη από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 στην Αποκατάσταση ΜΙΚΕ που είναι μια εταιρεία δική μου μονοπρόσωπη».Πηγή: documentonews.grΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
epiosyinfo.comΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo ως news aggregator ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID