EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Ἡ ΕΕ, οἱ Συνθῆκες Μίνσκ, καὶ ἡ ἐκδικητικότητα τῆς Μέρκελ

Ἡ πρόσφατη ἀποκαλύψη τῆς Μέρκελ, σὲ συνέντευξή της στὶς 7 Νοεμβρίου στὴν ἐφημερίδα Die Zeit, ὅτι ἐξ ἀρχῆς δὲν ὑπῆρχε ἡ πρόθεση νὰ τηρηθοῦν οἱ Συνθῆκες τοῦ Μὶνσκ καὶ ὅτι ὁ μόνος σκοπὸς ἦταν ὁ ἐξοπλισμὸς τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς γιὰ πόλεμο, ἐπιβεβαιώνοντας τὰ ἀντίστοιχα λόγια τοῦ Ποροσένκο, ἔπεσε σὰν βόμβα στὰ θεμέλια ὁλόκληρου τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου στὴν Εὐρώπη.

Ἀκολούθησε χιονοστιβάδα δηλώσεων ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Αὐτὸ ἀποτελεῖ λόγο γιὰ διεθνὲς δικαστήριο, ὅπου πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες στοὺς ἐνόχους γιὰ τοὺς χιλιάδες θανάτους ἀμάχων στὸ Ντονμπὰς τὰ τελευταῖα 8 ἔτη. Ἡ ρωσσικὴ Εἰδικὴ Στρατιωτικὴ Ἐπιχείρηση τῆς Ρωσσίας στὴν Οὐκρανία ἦταν ἀπολύτως δικαιολογημένη. Οἱ δυτικοὶ εἶναι ψεῦτες, δολοπλόκοι, ὑποκριτὲς καὶ ἐντελῶς ἀναξιόπιστοι γιὰ διαπραγματεύσεις καὶ ἐπίσημες συμφωνίες. Τὰ αἴτια τῶν παρόντων ταραχῶν στὸ Κοσσυφοπέδιο εἶναι ἀνάλογα μὲ αὐτὰ ποὺ ὀδήγησαν στὶς ταραχὲς στὸ Ντονμπάς, καὶ ὁμοίως ὀφείλονται σὲ καταπάτηση σχετικῶν συνθηκῶν μὲ πλήρη ὑποστήριξη τῶν δυτικῶν (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ).

Ἦταν λάθος ἡ ἐγκατάλειψη τῆς διπλωματίας καὶ ἡ ἐσκεμμένη κλιμάκωση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΕΕ, κατὰ τὴν ὑπαγόρευση τῶν ΗΠΑ. Εἶναι ἐπίσης λάθος ἡ ἐγκατάλειψη τῆς οὐδετερότητος ὁρισμένων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γιὰ ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ, ποὺ ὀφείλεται στὸ τέχνασμα τῶν ΗΠΑ νὰ παρουσιάσουν τὴν Ρωσσία ὡς δῆθεν ἀπειλή, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἄλλοι ἦταν οἱ ἔνοχοι γιὰ τὸν ἐμφύλιο στὴν Οὐκρανία. Οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καταπάτησαν συνθῆκες ἀσφαλείας τοῦ OSCE (Ἰστανμποῦλ καὶ Ἀστάνα). Ἡ συνθήκη JCPOA μὲ τὸ Ἰρὰν καταπατήθηκε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ κατόπιν ἔγινε πρόσχημα κυρώσεων ἐναντίον τοῦ Ἰράν, μὲ τὴν σύμπραξη τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπώθηκαν καὶ συνεχίζουν…

Ἕνα εἶναι βέβαιο, ὅτι μὲ τὶς δηλώσεις τῆς Μέρκελ ἄνοιξε ὁ ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου – ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως ἦταν ἔτοιμος νὰ σκάσῃ. Δὲν εἶναι μυστικὸ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν γυαλιστερὴ εἰκόνα τῆς “ἐνωμένης ΕΕ κατὰ τοῦ δικτάτορα, τσάρου κτλ. Πούτιν” ὑπάρχουν τεράστιες διαφωνίες, στυγνοὶ ἐκβιασμοί, μίση πολιτικὰ καὶ προσωπικά, ἀπεγνωσμένες ἐνέργειες γιὰ τὴν συντήρηση τῆς πλασματικῆς εἰκόνας μιᾶς πλήρους σύμπλευσης καὶ ἀκόμη πιὸ ἀπεγνωσμένες πιέσεις γιὰ τὴν συνέχεια ὁρισμένων σχεδίων τοῦ παρελθόντος, στὰ ὁποῖα εἶχαν κάποιοι ἐναποθέσει ὅλες τους τὶς προσδοκίες.

Ἡ πολιτικὴ μόδα, τουλάχιστον σὲ αὐτὴν τὴν σαιζόν, εἶναι ἡ Ρωσσοφοβία καὶ ὁπωσδήποτε ὁ ἀντι-Πουτινισμός. Κάθε πολιτικὸς ἢ στέλεχος σὲ σημαντικὴ κρατικὴ θέση πρέπει νὰ παρελάσῃ ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ γιὰ νὰ δώσῃ διαπιστευτήρια ὑποτέλειας καὶ πολιτικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ “καταδικάζοντας τὴν Ρωσσία” καὶ μιλῶντας ὅσο τὸ δυνατὸν χυδαιότερα γιὰ τὸν Πρόεδρό της, Β. Πούτιν. Ἡ πολὺ ἀξιόλογη πρώην Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, Κάρεν Κνέισλ, ποὺ ἀρνήθηκε αὐτὸ τὸ θέατρο γελοιότητος καὶ δὲν ὑπέκυψε στὶς πιέσεις, δέχτηκε ἀπειλὲς γιὰ τὴν ζωή της, καὶ στοχοποιήθηκε σὲ βαθμὸ ποὺ δυσκολευόταν μέχρι καὶ νὰ ἐνοικιάσῃ ἕνα διαμέρισμα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χρειαστῇ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Αὐστρία καὶ νὰ μετοικήσῃ στὸν Λίβανο, ὅπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ποὺ εἶχαν ἔστω καὶ ἐλαχίστως πολιτισμένες σχέσεις μὲ τὴν Ρωσσία στοχοποιήθηκαν καὶ ἀπὸ αὐτὸ δὲν γινόταν νὰ λείψῃ ἡ πρώην Καγγελάριος τῆς Γερμανίας, ποὺ ὑπεραμυνόταν μάλιστα τῆς πολιτικῆς της γιὰ τοὺς ἀγωγοὺς φυσικοῦ ἀερίου Νὸρντ Στρήμ. Βέβαια ἡ Μέρκελ, ὡς παλιὰ καραβάνα καὶ ὑψηλόβαθμη ἀξιωματοῦχος, ἦταν πολὺ δυσκολότερη λεία ἀπὸ ὅτι ἕνας ὑπουργὸς καὶ δὲν προτιθόταν νὰ χαριστῇ στοὺς πολιτικούς της ἀντιπάλους, ποὺ μουρμούριζαν ἐπίμονα στὸ παρασκήνιο χωρὶς νὰ ἀποτολμοῦν ἐπιθέσεις στὰ ἀνοιχτὰ μὲ μεγάλο μηντιακὸ τσίρκο, βροντερὲς δηλώσεις, ἀπαιτήσεις μετάνοιας καὶ ὅλα γενικὰ τὰ παρελκόμενα ἑνὸς ἐπιτυχημένου σὲ θεάσεις πολιτικοῦ λυντσαρίσματος.

Εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ οἱ διαρροὲς Ποροσένκο. Ἡ Μέρκελ δὲν εἶχε τίποτε νὰ χάσῃ – πηδῶντας στὸ τραῖνο τῆς ἀντι-ρωσσικῆς μόδας ἔφερε καὶ πάλι τὴν ἀφεντιά της στοὺς προβολεῖς τῆς δημοσιότητος. «Κι ἐγὼ κατὰ τοῦ Πούτιν ἦμουν» – μιὰ προειδοποἰηση γιὰ νὰ καθήσουν ἥσυχοι οἱ πολιτικοί της ἀντίπαλοι. Αὐτοὶ ποὺ ἅρπαξαν μὲ ἕνα φτηνὸ τέχνασμα τὶς ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου ἀπὸ τὸν δικό της ὑποψήφιο καὶ ἔσπευσαν στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἀμερικανικῆς ὑποτέλειας, καὶ τῆς ἀδιαλλαξίας γιὰ διπλωματία μὲ τὴν Ρωσσία πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Εἱδικῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιχείρησης. Ὅτι ἐξέθεσε στυγνὰ καὶ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἡγεσία τῶν τελευταίων 8 ἐτῶν, οὐδόλως τὴν ἀπασχολεῖ.

Φυσικὰ ἔγινε ταχύτατα ἀντιληπτὸ οἱ δηλώσεις Μέρκελ ὠφέλησαν οὐσιαστικὰ τὴν Ρωσσία, δίνοντάς της δίκιο καὶ ἐπιβεβαιώνοντας τὰ ὅσα ἔλεγε ἡ ρωσσικὴ πλευρὰ γιὰ χρόνια.

Ἔξαφνα τὸ πραξικόπημα Μαϊντάν, οἱ ναζὶ ἐξτρεμιστὲς ποὺ ἦρθαν στὴν ἐξουσία στὸ Κίεβο, καὶ ὁ ἐμφύλιος στὴν Οὐκρανία (ἔτσι ἀποκαλεῖται πλέον, ἀντὶ τοῦ προγενέστερου “ἀπρόκλητη ρωσσικὴ ἐπίθεση”) ἔγιναν τὸ γενικὸ θέμα συζήτησης. Βρέθηκαν οἱ πραγματικοὶ φταῖχτες γιὰ τὸ ξέσπασμα τῶν ἐχθροπραξιῶν. Ἡ ΕΕ τὰ χρειάστηκε. Ἡ βελγικὴ ἀστυνομία συνέλαβε στὶς Βρυξέλλες μερικὰ μικρὰ ψάρια τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, σὲ μιὰ ἀπόπειρα νὰ στραφοῦν ἀλλοῦ οἱ προβολεῖς τῆς δημοσιότητος. Ἀλλὰ φεῦ! Θὰ ἀφήσουμε τὸν γάμο νὰ πάμε γιὰ πουρνάρια;

Ἡ ἀποκάλυψη περὶ τῆς προκλήσεως τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία, στὸ μέσο τῆς Εὐρώπης, εἶναι πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρον θέμα. Μακρὰν πιὸ καυτὸ ἀπὸ κοινότοπες ὑποθέσεις δωροδοκίας ποὺ εἶναι ρουτίνα στὶς Βρυξέλλες. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν διαγραφόμενη ἀπὸ καιρὸ ἧττα τῶν οὐκρανικῶν καὶ ΝΑΤΟ-ϊκῶν στρατευμάτων, καὶ τὴν φθορὰ τοῦ ἴδιου τοῦ ΝΑΤΟ ὡς πρὸς τὰ πολεμικὰ ἀποθέματα, πρόκειται γιὰ βόμβα μεγατόνων ποὺ ἀρκεῖ γιὰ νὰ τινάξῃ στὸν ἀέρα ὅλο τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα τῶν τελευταίων 3 δεκαετιῶν.

Σὲ ἕναν πόλεμο ἕνας κερδίζει καὶ ἕνας χάνει. Κι ὁ νικητὴς τὰ παίρνει ὅλα.

Ἡ ΕΕ πόνταρε τὰ πάντα στὴν νίκη. Ἦταν πεπεισμένοι ὅτι θὰ νικήσουν. Τοὺς διαβεβαίωσαν οἱ ΗΠΑ γι’ αὐτό.

Μαζὶ θὰ συντρίψουν τὴν ρωσσικὴ οἰκονομία στὸ ἄψε-σβῆσε καθὼς ἡ Ρωσσία θὰ ξεμένει ἀπὸ πυραύλους καὶ παντὸς εἴδους πυρομαχικά, ὁ Πούτιν θὰ ἀνατραπεῖ ἀπὸ τὸν πεινασμένο ρωσσικὸ λαό -– μὲ λίγη ἐξωτερικὴ βοήθεια βεβαίως-βεβαίως, καὶ θὰ κάνουν ἕνα ὑπέροχο πάρτυ μὲ τὴν πλούσια λεία τῶν φυσικῶν πόρων τῆς χώρας. Ὅσο γιὰ τὴν Οὐκρανία, θὰ τὴν ἀνοικοδομήσουν μὲ ἕνα νέο σχέδιο Μάρσαλ ὅπου ὅλοι θὰ φάνε καλά, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἰδιωτικοποίηση τῆς εὔφορης γῆς καὶ ὅλων τῶν δικῶν της φυσικῶν πόρων.

Καὶ μετὰ ξύπνησαν…

Τὰ δικά τους πυρομαχικά, πολεμοφόδια καὶ ὁπλικὰ συστήματα εἶναι ποὺ τελειώνουν. Οἱ οἰκονομίες τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καταστράφηκαν μέσα σὲ λίγους μῆνες. Οἱ πεινασμένοι εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ εἶναι ἐξαγριωμένοι μαζί τους.

Μετὰ ἀπὸ 12 χρόνια ὑποκριτικῆς λιτότητος, ὅπου σπαταλήθηκαν ἀμέτρητα κονδύλια σὲ τράπεζες καὶ κερδοσκοπικοὺς ὁμίλους ἡμέτερων ἀλλὰ διαλύθηκαν οἱ κοινωνικὲς πολιτικές, ἔπαυσαν οἱ κρατικὲς ἐπενδύσεις γιὰ ὑποδομές, καὶ τὸ πραγματικὸ εἰσόδημα τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων μειώθηκε δραματικά, τὸ ἐπιχείρημα «πεινᾶστε καὶ κρυῶστε γιὰ νὰ κάνετε (κάνουμε) ἀντίσταση στὸν Πούτιν» δὲν συγκινεῖ κανέναν. Οὔτε ἡ λογοκρισία τοῦ τύπου, ἡ ἐξαφάνιση πολιτικῶν ἐλευθεριῶν, καὶ ὁ ὑπερδιογκωμένος μηχανισμὸς καταστολῆς πείθουν κανέναν νὰ πολεμήσῃ γιὰ «τὴν δημοκρατία μας» τῶν κηφήνων τῶν Βρυξελλῶν.

Ὅλοι ξέρουν ὅτι δὲν ἦταν ὁ Πούτιν ποὺ κυβερνοῦσε τὶς χῶρες τους τὰ τελευταῖα 12 χρόνια. Τώρα ἔμαθαν κι ὅτι ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία θὰ μποροῦσε ἄνετα νὰ εἶχε ἀποτραπεῖ.

Ἡ ΕΕ – ὅλο αὐτὸ τὸ σάπιο κατεστημένο τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῶν εὐρωλακέδων ἐγχώριων πολιτικάντηδων – μπορεῖ νὰ συνεχίζῃ γιὰ τὴν ὥρα τὸ ἀντι-ρωσσικὸ τσίρκο καὶ τὶς ἀγριάδες στοὺς πολίτες. Ὅμως ὁ ἄνεμος τῶν καιρῶν φυσσᾶ σὲ ἄλλη κατεύθυνση.

Κανεῖς δὲν φοβᾶται τοὺς ἀποτυχημένους.


Πηγή: Το διαβάσαμε εδώ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
epiosyinfo.comΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo ως news aggregator ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID