EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Πάρτι αναθέσεων – 63,5 εκατ. ευρώ σε συμβούλους παραμονές εκλογώνΣτο φως επτά συμβάσεις, έξι υπουργείων. Χρυσώνουν συμβουλευτικές εταιρείες με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και εθνικούς πόρους. Τοπίο στην ομίχλη το έργο που καλούνται να επιτελέσουν

Πού μας οδήγησε η έρευνα:
 • Το υπουργείο Εργασίας υπέγραψε για συμβουλές σύμβαση 2,85 εκατ. ευρώ με PwC και Headway τον Δεκέμβριο 2022
 • Υπουργείο Μετανάστευσης: Δίνει σε τρεις συν μια συμβουλευτικές 56,2 εκατ. ευρώ με δυο συμβάσεις Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2023
 • Το υπουργείο Παιδείας έδωσε 3,2 εκατ. ευρώ στην Deloitte για «συντονισμό, παρακολούθηση μελετών για την ωρίμανση του εκάστοτε έργου» και «καταγραφή των αναγκών»
 • Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων του υπουργείου Πολιτισμού προκήρυξε για παροχή συμβουλών διαγωνισμό 487.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2023
 • Διαγωνισμός της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για συμβουλές και μελέτη περί παρακίνησης ανταμοιβών στις φυλακές αντί 340.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2023
 • Διαγωνισμός 496.000 ευρώ από τον ΟΔΙΠΥ του υπουργείου Υγείας τον Φεβρουάριο 2023 για… συμβουλές κι όχι για ουσιαστική ενίσχυση της Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι
Γιατί η οικονομική εισαγγελία ψάχνει τις σχέσεις της διακυβέρνησης Μακρόν με τις συμβουλευτικές εταιρείες, με επιτόπιες έρευνες της αστυνομίας

Η νέα… μόδα των συμβάσεων του δημοσίου με συμβουλευτικές εταιρείες που έρχεται κατευθείαν από το εξωτερικό, φαίνεται να κατακλύζει πια και τα υπουργεία στην Ελλάδα. Ειδικά τους τελευταίους μήνες και κυρίως από τότε που μπήκε στην ζωή μας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, οι συμβουλευτικές εταιρείες κατακτούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των χρηματοδοτήσεων μέσω διαγωνισμών και αναθέσεων.

Σε αυτό το πάρτι συμβάσεων από τα περισσότερα υπουργεία, παρατηρείται μια όλο και πιο έντονη δραστηριότητα τους δυο-τρεις τελευταίους μήνες. Από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι κάθε μήνα υπογράφονται συμβάσεις με μεγάλα ποσά, δίχως ωστόσο να γίνεται πάντα κατανοητό και σαφές το έργο που αναλαμβάνουν οι ξένες κι ελληνικές εταιρείες από τα υπουργεία.

 

3,2 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας για υποστήριξη της… ωρίμανσης δράσεων/υποδράσεων

Υπουργείο Παιδείας: 3,2 εκατ. ευρώ για υποστήριξη της… ωρίμανσης δράσεων/υποδράσεων

Στις 11 Αυγούστου 2022 το υπουργείο Παιδείας, που εκπροσωπήθηκε από την υπουργό Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε τους αναδόχους για τον ανοιχτό διαγωνισμό που είχε γίνει τον Νοέμβριο 2021.

Ανάδοχες εταιρείες ήταν η Deloitte Business, εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, με έδρα στο Μαρούσι και η European Profiles, εταιρεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βατάτζη. Το ποσοστό επί της σύμβασης για την Deloitte είναι 91,2% και για την European 8,8%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31.12.2025 και δύναται να παραταθεί και η αμοιβή ανέρχεται σε 2,6 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με τον ΦΠΑ στο 24% το ποσό ξεπερνάει τα 3,2 εκατ.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση «το Έργο του Συμβούλου Υποστήριξης έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης του ΥΠΑΙΘ, είτε ως Υπουργείο Ευθύνης -Συντονιστή είτε ως Φορέα Υλοποίησης». Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Από τη σύμβαση προκύπτει ότι το Έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις όπως:Υποστήριξη φορέων ΥΠΑΙΘ (του υπουργείου) για την ωρίμανση δράσεων/υποδράσεων. Ενδεικτικά τέτοιες ενέργειες είναι η υποστήριξη στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων για την καταγραφή αναγκών, η υποστήριξη για τη σχεδίαση του έργου που έχει αναλάβει ο εκάστοτε φορέας κλπ.

Συντονισμός, παρακολούθηση των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση του εκάστοτε έργου.
Για τα ερευνητικά προγράμματα ο Σύμβουλος θα παρέχει τη σύνταξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων κ.α.

Θα υποστηρίζει κεντρικά το ΥΠΑΙΘ προκειμένου να έχει μια συνολική εικόνα της πορείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα συντάσσει αναφορές συνολικές, ανά κατηγορία δράσεων, καθώς και ανά έργο.

Θα αναλάβει να υποστηρίξει στοχευμένα τους φορείς που θα αποτελέσουν τους δικαιούχους των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρέχοντας υπηρεσίες όπως η Προετοιμασία Οδηγού Υλοποίησης της Πράξης κ.α.

Υπουργείο Εργασίας: 2,85 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην PwC και την Headway τον Δεκέμβριο 2022

Στις 12 Δεκεμβρίου 2022, το υπουργείο Εργασίας κοινοποιεί τη σύμβαση αξίας 2,85 εκατ. ευρώ για «υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης» με τις εταιρείες «PricewaterhouseCoopers» και την «Headway – Σύμβουλοι». Όπως αναφέρεται, το υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι «η παροχή υπηρεσιών Οριζόντιας Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά σε δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η σύμβαση, όπως αναφέρεται, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και περιλαμβάνεται «στο υποέργο Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης και διαχείρισης έργων για τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της δράσης «Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση και το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων».

Η σύμβαση έχει 24μηνη διάρκεια και υπογράφεται, για λογαριασμό του υπουργείου, από την υπηρεσιακή γραμματέα Ματθούλα Τριανταφύλλου.

Οι ανάδοχες εταιρείες αναλαμβάνουν ένα έργο για:
 • Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων (εκτός κατασκευαστικών θεμάτων)
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός Φορολογίας Νομικών Προσώπων)
 • Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών.
 • Νομικές υπηρεσίες.

Το “βαρύ όνομα” ανάμεσα στους δυο αναδόχους, είναι η PricewaterhouseCoopers που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλών στον κόσμο. Συγκροτήθηκε το 1998, έπειτα από τη συγχώνευση της Price Waterhouse και Coopers & Lybrand οι οποίες είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο. Στις ΗΠΑ είναι η τρίτη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση.

Η εταιρεία αποτελεί μία εκ των μεγάλων τεσσάρων ελεγκτικών, μαζί με την KPMG, Ernst & Young και Deloitte Touche Tohmatsu. Στην Ελλάδα η έδρα της είναι στο Χαλάνδρι. Η Headway έχει δραστηριότητα κυρίως στην Ελλάδα με έδρα στην Κηφισίας.

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2022 από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (πρόεδρος Βικάτου Γεωργία, μέλος Αλεξάνδρα Στεφάνου, μέλος Ευσταθία Λυμπεροπούλου).

Όπως ανακοινώθηκε «διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προσφορές από την εταιρεία PwC-Headway». Προσφορές από άλλες εταιρείες δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο.


Ο διαγωνισμός για συμβουλευτικές υπηρεσίες που προκηρύχθηκε από το πρώην ταμείο αρχαιολογικών πόρων στις 5 Ιανουαρίου

ΟΔΑΠ – Υπουργείο Πολιτισμού: Διαγωνισμός 487.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιανουάριο 2023 για «υπηρεσίες παροχής συμβουλών»

Στις 5 Ιανουαρίου 2023 ο οργανισμός διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (ΟΔΑΠ), πρώην ταμείο αρχαιολογικών πόρων και απαλλοτριώσεων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με χρήματα που θα δοθούν και σε αυτή την περίπτωση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο διαγωνισμός αφορά, όπως αναφέρεται, σε «υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων».

Πιο συγκεκριμένα, «την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας (τεχνική, επιχειρησιακή διοικητική, οικονομική και νομική υποστήριξη) προς τον Οργανισμό για την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων των που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης».

Όπως σημειώνεται, «η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Next Generation EU».

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2023, το έργο αφορά στην «Αναβάθμιση καταστημάτων και προϊόντων του οργανισμού διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (πρώην ΤΑΠ) και τεχνική βοήθεια)», ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 487.000 ευρώ.

Ο ΟΔΑΠ υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο κι εποπτεύεται. Στην σελίδα του υπουργείου αναφέρεται:

«Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Περιγραφή – Αρμοδιότητες:

Με το Ν. 4761/ 2020 το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) με έδρα την Αθήνα, που έχει συσταθεί με το άρθρο 6 του ν. 4212/1929 (Α΄ 240), μετονομάζεται σε «Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (Ο.Δ.Α.Π.), αναδιοργανώνεται και διέπεται εφεξής από τον παρόντα με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής, διαφανούς και αναπτυξιακής διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων της Χώρας. Ο Ο.Δ.Α.Π. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του Ο.Δ.Α.Π. ορίζεται ως “Hellenic Organization of Cultural Resources Development (HOCRED)».

 

Ο διαγωνισμός της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Διαγωνισμός 340.000 ευρώ τον Ιανουάριο με κονδύλια ΕΕ και εθνικούς πόρους για συμβουλές – μελέτη παρακίνησης ανταμοιβών στις φυλακές


Στις 23 Ιανουαρίου 2023 το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την «μελέτη και ανάπτυξη συστήματος παρακίνησης και ανταμοιβών» στα καταστήματα κράτησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 340.000 ευρώ και θα έχει 9μηνη διάρκεια. Το «έργο» χρηματοδοτείται «την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ» κι έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Αναθέτουσα αρχή είναι η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής που υπάγεται απευθείας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο κωδικός του έργου είναι «υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού».

Στην προκήρυξη τονίζεται ότι το υποέργο αφορά «στην μελέτη για το σύστημα της διαχείρισης, της ανάπτυξης και εξέλιξης (παρακίνησης και ανταμοιβών) του φυλακτικού προσωπικού, και εν τέλει την προτυποποίηση της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών που θα ακολουθούνται από τα καταστήματα κράτησης». Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη μεθοδολογίας βάσει και έρευνας διεθνών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό».

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκτίμησε ότι για να εντοπιστούν οι διεθνείς πρακτικές και να δημιουργηθεί μια οργανωτική δομή αξιολόγησης απαιτούνται συμβουλευτικές υπηρεσίες ύψους σχεδόν 350.000 ευρώ.


Διαγωνισμός 496.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για… συμβουλές κι όχι για ουσιαστική ενίσχυση της Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι

Υπουργείο Υγείας – ΟΔΙΠΥ: 496.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για συμβουλές και μελέτη βιωσιμότητας των υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023 ο οργανισμός διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία (ΟΔΙΠΥ), που εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για «υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα διαχείρισης» ύψους 496.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει «την υποστήριξη του υπουργείου Υγείας και του φορέα υλοποίησης (ΟΔΙΠΥ) από σύμβουλο που θα εκτελέσει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:
 • Ανασκόπηση της εθνικής και διεθνούς εμπειρίας
 • Καθορισμός πληθυσμού στόχου/κριτήρια δυνητικής επιλεξιμότητας
 • Καθορισμός κριτηρίων ένταξης/αποκλεισμού από το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ (Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι)
 • Ορισμός προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας/εφαρμογής
 • Καταγραφή αναγκών ασθενών & οικογενειών/φροντιστών ΝΟΣΠΙ
 • Διαδικασίες πρόσβασης ασθενών σε αναλώσιμο υλικό, μηχανήματα υποστήριξης και τεχνική υποστήριξη
 • Καταγραφή απαιτήσεων πληροφοριακής οργάνωσης, διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού ΝΟΣΠΙ
 • Αναλυτική περιγραφή μοντέλου λειτουργίας ΝΟΣΠΙ
 • Δημιουργία εγγράφου θέσης (Position Paper) για το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ
 • Μελέτη βιωσιμότητας της ανάπτυξης των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23η Μαρτίου 2023 και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5-18 μήνες.

Η σύμβαση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU. Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στο υποέργο «Περιγραφή της Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ και Λειτουργίας ανάπτυξης του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι».

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», τελεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Η διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με τον ορισμό του έργου που θα αναλάβουν οι ανάδοχοι

Υπουργείο Μετανάστευσης: Υπέγραψαν συμβάσεις-μαμούθ 56,2 εκατ. ευρώ σε τρεις συν μία συμβουλευτικές, Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2023

Στις 13 Ιανουαρίου 2023 το υπουργείο Μετανάστευσης ανακοίνωσε τη συμφωνία – πλαίσιο για την «παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των ταμείων μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, ταμείο εσωτερικής ασφάλειας και μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων».

Το υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον γ.γ. μεταναστευτικής πολιτικής Πάτροκλο Γεωργιάδη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται η εκτιμώμενη αξία αρχικού έργου ήταν 33,7 εκατ.

Ανάδοχοι είναι η εταιρεία PwC, η «diadikasia σύμβουλοι επιχειρήσεων» με έδρα στο Χαλάνδρι και η «Choose AE ολικής επικοινωνίας» με έδρα στο Χαλάνδρι. Η διάρκεια της συμφωνίας είναι 48 μηνών.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2021-2027), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (2021-2027), το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων και Θεωρήσεων (2021-2027), το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τον Τακτικό Προϋπολογισμό και κάθε άλλο διαθέσιμο πόρο.

Από την προκήρυξη του τεράστιου έργου των 50 εκατ. φαίνεται και το αντικείμενό του. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η:
 • Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή.
 • Υποστήριξη κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και των προτεινομένων ενεργειών.
 • Προβολή στα ΜΜΕ.
 • Υλοποίηση Διαφημιστικής Καμπάνιας στα ΜΜΕ στη Ελλάδα.
 • Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης (Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Events) και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Σχεδιασμός & Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοιπού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού.
 • Δημιουργία και αξιοποίηση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Ιστοσελίδας.
 • Έρευνα Κοινού.
 • Υποστήριξη στην αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης πράξεων.
 • Υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και τροποποίησης Πράξεων.
 • Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων.
 • Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και τους δικαιούχους σχετικά με τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία.

Και 6,2 εκατ. για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τον Φεβρουάριο 2023

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, πάλι το υπουργείο Μετανάστευσης, ανακοίνωσε τη συμφωνία – πλαίσιο για την «παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική υπηρεσία του υπουργείου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της».

Πρόκειται για έργο 6,2 εκατ. ευρώ, στο οποίο ανάδοχος είναι η «Planet ΑΕ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών», με έδρα στο Μαρούσι. Η διάρκεια είναι 4 ετών.

Στο αντικείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων της παρούσας συμφωνίας είναι η υποστήριξη στον προγραμματισμό και στην τεχνική ωρίμανση των έργων, η υποστήριξη στην ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων έργων (ενδεικτικά τακτικές εκθέσεις υπολογισμού εργασιών κ.α.), η υποστήριξη στην παρακολούθηση των κατασκευαστικών έργων, η υποστήριξη στον σχεδιασμό των συμβάσεων (όπως υποστήριξη στην ολοκληρωμένη καταγραφή και έλεγχο των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας και σχεδιασμός δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας), η υποστήριξη στην ανάθεση των συμβάσεων, η υποστήριξη στην παρακολούθηση των συμβάσεων, η λειτουργία γραφείου διαχείρισης έργων κ.α.


Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών και της αστυνομίας στην Γαλλία η σχέση της διακυβέρνησης Μακρόν με συμβουλευτικές εταιρείες (EUROKINISSI)

Γαλλία: Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας αναθέσεις 1 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρίες επί Μακρόν – Έφοδος και στα γραφεία του κόμματος του Γάλλου προέδρου

Από τον Απρίλιο 2022 μέχρι και σήμερα η προεδρία Μακρόν ταλανίζεται από το μπαράζ αναθέσεων σε συμβουλευτικές εταιρείες. Η υπόθεση απασχολεί κατά κόρον τα γαλλικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

Ο γύρος των αποκαλύψεων ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν οι οικονομικοί εισαγγελείς στη Γαλλία άνοιξαν έρευνα για φορολογική απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βασιζόμενοι σε έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της γαλλικής Γερουσίας για σκανδαλώδεις κρατικές δαπάνες σε εταιρίες συμβούλων.

Η έκθεση της Γερουσίας περιέγραφε πώς η κυβέρνηση Μακρόν δαπάνησε το 2021 ένα ποσό της τάξης των 893,9 εκατ. ευρώ κρατικού χρήματος σε διαφόρους συμβούλους. Συγκριτικά, το 2018, το πρώτο πλήρες έτος του Μακρόν στην εξουσία, δαπανήθηκαν 379 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η εισαγγελική έρευνα στράφηκε και κατά της McKinsey, η οποία δήλωσε πωλήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών 329 εκατ. ευρώ στη Γαλλία τα τελευταία δέκα χρόνια, κατηγορώντας την ότι δεν πλήρωσε εταιρικούς φόρους γι’ αυτά τα χρήματα, κάτι που η εταιρεία αρνείται.

Οι εταιρίες συμβούλων κέρδισαν 1 δισ. ευρώ το 2021 για να δουλέψουν σε ευαίσθητα θέματα για την κυβέρνηση. Στις 380 σελίδες της αναφοράς της Γερουσίας η επιρροή των εταιρειών στην κυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως «έχουσα πολλά πλοκάμια» και περιγράφεται πώς οι ιδιώτες σύμβουλοι συμμετείχαν ακόμα σε υπουργικά συμβούλια ενώ έγραφαν, ανώνυμα, κυβερνητικές εκθέσεις.

Οι συμβουλευτικές εταιρείες στοχοποιούνται από τις εισαγγελικές αρχές ότι εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις μεταρρυθμίσεις της Γαλλίας, από την αναθεώρηση των επιδομάτων στέγασης μέχρι την ασφάλιση των ανέργων. Σύμβουλοι υψηλής ισχύος από εταιρείες όπως McKinsey, Accenture, BCG και Capgemini φαίνεται να διαδραματίζουν έναν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή βασικών κρατικών υπηρεσιών, εκτοπίζοντας το γαλλικό δημόσιο.

Διαπιστώθηκε ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει υπογράψει τουλάχιστον 575 συμβάσεις με συμβουλευτικές εταιρίες το 2018-22, για υπηρεσίες για όλα τα μείζονα θέματα: Από τη δημιουργία των σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης μέχρι τη στρατηγική για τις εκπομπές άνθρακα και την καταπολέμηση του κορονοιού. Βουλευτές της γαλλικής αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι η χώρα αφοπλίστηκε τελείως στα υγειονομικά ζητήματα.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις πιο πρόσφατες «κορονοσυμβάσεις» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος που εντοπίστηκαν στην έκθεση της Γερουσίας είναι:
 • McKinsey 4 εκατ. ευρώ. Της ανατέθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού (κεντρικός συντονισμός-σχεδιασμός).
 • Citwell 3,8 εκατ. ευρώ. Της ανατέθηκε η υλικοτεχνική υποστήριξη για τα εμβόλια και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
 • Accenture 1,3 εκατ. ευρώ. Για υπηρεσίες πληροφορικής πάνω στην εκστρατεία εμβολιασμού.
 • JLL Consulting 1.2 εκατ. ευρώ.
 • Roland Berger 940.549 ευρώ.
 • CGI 74.959 ευρώ.
 • Deloitte 24.516 ευρώ

Στις 575 συμβάσεις που υπέγραψε η γαλλική κυβέρνηση με εταιρείες συμβούλων από τον Οκτώβριο 2018 δεν περιλαμβάνονται αρκετές πληροφορίες όπως η ακριβής φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάλυσή τους.

Η Sopra Steria ήταν ανάδοχος σε 31 συμβάσεις, η Ernst & Young σε 28, η Capgemini σε 25, η Deloitte σε 17, η Accenture σε 14, η Sia Partners σε 8, η KPMG σε 6, η Roland Berger σε 5 κ.α.

Η Accenture μεταξύ άλλων κέρδισε σύμβαση 32 εκατ. ευρώ για την αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών του υπουργείου Οικονομίας, η Capgemini ανέλαβε να φτιάξει νέους κανόνες στα γαλλικά σύνορα εν όψει του Brexit., η Boston Consulting Group χαράζει την πολιτική προς την ουδετερότητα του άνθρακα.

Το Νοέμβριο 2022 η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα που επικεντρώνεται στις σχέσεις του Μακρόν με συμβουλευτικές εταιρείες κατά τη διάρκεια των προεκλογικών του εκστρατειών το 2017 και το 2022.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η δικαιοσύνη έχει διατάξει το άνοιγμα τριών παράλληλων ερευνών «για ελλιπή παραστατικά προεκλογικών κεφαλαίων», που αφορούν τις «παρεμβάσεις εταιρείας συμβούλων στις εκστρατείες του 2017 και 2022», για «ευνοιοκρατία και επ’ αμοιβή παραχώρηση προνομίων» και για «διακεκριμένο ξέπλυμα κεφαλαίων και διακεκριμένη φορολογική απάτη».

Ακολούθησαν στις 14 Δεκεμβρίου οι επιτόπιες έρευνες της γαλλικής εισαγγελίας κι αστυνομίας στα γραφεία του κόμματος του Μακρόν και συμβουλευτικών εταιρειών. Γαλλικά ΜΜΕ δημοσίευσαν αυτόν τον μήνα ότι έγιναν και νέες έρευνες στα γραφεία εταιριών, αλλά και στην οικία του Μακρόν στις 31 Ιανουαρίου 2023, όμως η οικονομική εισαγγελία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την είδηση όταν ήρθε σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι και σήμερα.


Πηγή: Το διαβάσαμε εδώ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
epiosyinfo.comΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo ως news aggregator ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID