EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Η εξοργιστική αλήθεια για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Μόλις δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η υποτιθέμενη «ευνοϊκή» για τους οφειλέτες ρύθμισή του σχετικά με την διευκόλυνση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020.

Δυστυχώς, αυτό που είχε εξαγγελθεί με τυμπανοκρουσίες ως δήθεν πίεση σε Τράπεζες και σε funds να διευκολύνουν την ένταξη στον σχετικό μηχανισμό των αιτούντων οφειλετών και ως δήθεν κανονιστικό πλαίσιο περιορισμού των αυθαιρεσιών τους, αποδεικνύεται στην πράξη ως μία λευκή επιταγή που παραχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών σε Τράπεζες και funds να απορρίπτουν κατά το δοκούν και άνευ λόγου και αιτίας, αλλά και άνευ επαρκούς αιτιολόγησης την οιαδήποτε αίτηση οφειλέτη κρίνουν αυτές ως ανεπιθύμητη επίλυσης δια διακανονισμού.

Στις αιτιολογίες απόρριψης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς που το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ενδεικτικά και μόνο στην σχετική Εγκύκλιό του, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων αποκλείεται για καθαρά τυπικούς λόγους.

Αλλά, ακόμα και στους ελάχιστους που θα κατορθώσουν να περάσουν από την κρισάρα των χρηματοδοτικών φορέων, στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της πρότασής τους, τότε πραγματικά έχουν να αντιμετωπίσουν μια απεριόριστη ποικιλομορφία δυνητικής απόρριψης της αίτησής τους που μόνο η φαντασία των αρμοδίων των funds που θα ασχολούνται με την συγκεκριμένη αίτησή τους, δύναται να θέσει τα όρια.

Ειδικότερα και απολύτως ενδεικτικά, οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να απορρίψουν την αίτησή σου :

1. Επειδή δεν υφίσταται επαρκής οικονομική δυνατότητα. Ποιος το κρίνει αυτό; Τα funds!

2. Επειδή αθέτησες ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν
Μα αν δεν τις είχες αθετήσει, θα χρειαζόταν να αιτηθείς την ένταξή σου στον Ν. 4738/2020;

3. Επειδή επέδειξες ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς στο παρελθόν. Ποιος το κρίνει αυτό; Μόνο τα funds φυσικά!

4. Επειδή τα funds και μόνο αυτά μπορούν να αποφασίσουν παντελώς αυθαίρετα ότι ο μηχανισμός του Ν. 4738/2020 δεν αποτελεί το πρόσφορο μέτρο ρύθμισης της οφειλής σου (χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση φυσικά)

Όλα τα ανωτέρω που ενδεικτικά και καθ’ οικονομία παρατίθενται εδώ δείχνουν πόσο πολύ «στριμώχτηκαν» οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών προς όφελος των οφειλετών!!!

Εν κατακλείδι, είναι τουλάχιστον ντροπή η ανωτέρω εγκύκλιος να εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας στην οποία γεννήθηκε ο ορθός λόγος.

Καληνύχτα σας!


Οι 15 λόγοι για τους οποίους απορρίπτονται οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό

Με ρυθμούς… χελώνας προχωρούν οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς εγκρίνεται κάτω από το 10% των αιτήσεων. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μια λίστα με τις βασικότερες αιτίες που οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων για ρύθμιση χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθέτησης σειράς βελτιώσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν.5024/2023), το ΥΠΟΙΚ θέτει σε ισχύ τη διαδικασία γνωστοποίησης της αιτιολογίας μη συναίνεσης των χρηματοδοτικών φορέων στις προτάσεις ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η λίστα με τους λόγους απόρριψης απεστάλη στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τους χρηματοδοτικούς φορείς. Οι λόγοι μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης θα αναρτώνται δημόσια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε σχετικό πεδίο. Αν η αιτιολογία απόρριψης βρίσκεται στη λίστα, θα επιλέγεται σχετικά. Διαφορετικά, θα συμπληρώνεται από τον αρμόδιο χρηματοδοτικό φορέα η ακριβής περιγραφή της αιτιολογίας απόρριψης.

Αναλυτικά, οι λόγοι απόρριψης είναι οι εξής:

1. Επαρκής οικονομική δυνατότητα ή/και περιουσία για την εξόφληση των οφειλών
2. Ανεπαρκής οικονομική δυνατότητα ενεχομένων/αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης της αιτούμενης ρύθμισης
3. Μη συμμετοχή όλων των ενεχομένων (συνοφειλετών ή/και εγγυητών)
4. Αίτημα οφειλέτη για ρύθμιση μόνο με φορείς του Δημοσίου
5. Αθέτηση ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά το παρελθόν
6. Ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς
7. Επίκειται πλειστηριασμός εντός των επομένων τριών μηνών
8. Πρόσφατη εξυπηρετούμενη ρύθμιση με τον πιστωτικό φορέα που εποπτικά (ταξινόμηση δανείου) δεν επιτρέπει επαναρύθμιση
9. Ενήμερη οφειλή ή ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή για την οποία δεν υφίσταται ανάγκη ρύθμισης
10. Πρόσφατη ρύθμιση με πιστωτή στον οποίον έχουν παρασχεθεί
εξασφαλίσεις, με αποτέλεσμα τη μη ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών
11. Υφιστάμενη ενεργή πίστωση
12. Συγχρηματοδότηση με φορέα ή χρηματοδότηση με την εγγύηση φορέα ο οποίος δεν έχει εγκρίνει τη ρύθμιση
13. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν.4738/2020 δεν αποτελεί το πρόσφορο μέσο ρύθμισης της οφειλής, λόγω του ύψους ή/και της φύσης αυτής
14. Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω:
– μη έγκυρης παραίτησης από αίτηση είτε υπαγωγής σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 είτε ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη πτώχευσης
– έκδοσης οριστικής απόφασης για οποιαδήποτε από τις ως άνω διαδικασίες ή συζήτησης για τη σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και αναμένεται η έκδοση απόφασης
– μη παρέλευσης του κατά νόμον χρονικού διαστήματος (Ν. 4738/2020, αρ. 7, παρ. 3,δ) από την έκδοση απόφασης κατά τα προαναφερθέντα ή την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του Ν. 4738/2020
– αμετάκλητης καταδίκης του οφειλέτη για τα αδικήματα του άρθρου 7, παρ. ε, του Ν. 4738/2020
– λύσης ή εκκαθάρισης του οφειλέτη
– ύπαρξης ενήμερων οφειλών του οφειλέτη που είναι εξυπηρετούμενες και δεν προκύπτει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής του κατά τουλάχιστον 20%


Πηγή: Το διαβάσαμε εδώ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
epiosyinfo.comΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo ως news aggregator ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID